master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015"

Transkript

1 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

2 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi tilbyder dig et akademisk fundament samt praktiske færdigheder i at benytte professionelle samtaler som udviklingsredskab i dit arbejde med mennesker og organisationer. organisationen via forskellige samtalebaserede tilgange. Du vil hos os opleve en bred og alsidig uddannelse, der er baseret på en kombination af oplæg, workshops, teori, træning, personlig coaching, vejledning og refleksion i grupper til gavn og glæde for dig og din organisation. På uddannelsen giver vi dig en bred forståelse for coaching og læring på individuelt såvel som organisatorisk niveau. Du vil få en dybtgående introduktion til gruppens dynamik og psykologi samt metoder til at skabe fremdrift i Lone Hersted Studieadjunkt og ph.d.-stipendiat Semesterkoordinator på Master i Organisatorisk Coaching og Læring

3 Coaching som redskab til læring og organisationsudvikling Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring er en fuldt akkrediteret og forskningsbaseret masteruddannelse. Den er tilrettelagt som et samarbejde mellem Aalborg Universitet og konsulenthuset Rambøll Management Consulting/Attractor og er den enste inden for sit felt i Danmark. Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring henvender sig til nuværende og kommende ledere, konsulenter, HR-medarbejdere, undervisere og andre organisatoriske forandringsagenter, der ønsker at bruge coachingbaserede færdigheder i forbindelse med organisations- og medarbejderudvikling. Uddannelsen tager sit udgangspunkt i coaching som en dialogisk læreproces. Målet er, at du som deltager på uddannelsen tilegner dig en lang række teoretiske og praktiske redskaber, som sætter dig i stand til at udvikle læringskulturer samt igangsætte og gennemføre organisatoriske forandringsprocesser. Undervisningen består af seminarer, vejledning i grupper, projektarbejde samt it-støttede studieaktiviteter.seminarerne finder sted på konferencecenter. Da forplejning (og evt. overnatning) ikke indgår i deltagerbetalingen, vil udgifterne hertil blive opkrævet separat (se bagsiden). Der er tre seminarer på hvert semester; to i Aalborg og et i København. Parallelt med undervisningen tilbydes du et udviklingsforløb i form af to individuelle coachingsamtaler per semester, hvor du får lejlighed til at arbejde med og udvikle din egen professionelle fagidentitet. Uddannelsen svarer til halv tid og gennemføres over to år. Der må påregnes en betydelig arbejdsbyrde svarende til en arbejdsindsats på i gennemsnit timer om ugen. Coaching som en professionel tænkemåde På Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring forstår vi coaching som en professionel tænkemåde, der kan levere praktisk og teoretisk inspiration til dig, der til daglig arbejder i en position som leder, konsulent eller underviser. Uddannelsen støtter dig i at nuancere og udvikle din praksis. Dette sker gennem inddragelse af tanker og principper, der er centrale for coaching og organisatoriske samtaler. På Masteruddannelsen vil du IKKE blive præsenteret for ét korrekt teoretisk perspektiv på coaching, idet vi ikke opfatter coaching som et teknisk redskabsfag, men netop som en professionel tænkeog forholdemåde.

4

5 undervisningsform Uddannelser på Aalborg Universitet tager udgangspunkt i tværfaglighed og problembaseret læring. AAU er et foregangsuniversitet på dette område og er kendt som et innovativt universitet med gode forbindelser til erhvervslivet. Fagmiljøet bag uddannelsen De fagansvarlige på uddannelsen er alle anerkendte forskere og eksperter inden for ledelse, konsulentarbejde, coaching og organisationsudvikling. De er tilknyttet de tre fagmiljøer, som omtales nedenfor. Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring udbydes af Studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring på Aalborg Universitet. Uddannelsen er forankret i et forskningssamarbejde, som omhandler teoretisk og praktisk udforskning af samspillet mellem kommunikation, læring, coaching og ledelse i organisatoriske kontekster. Læs mere om forskningssamarbejdets tre fagmiljøer. Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Center for Dialog og Organisation, Aalborg Universitet Rambøll Management Consulting / Attractor Uddannelsens fire semestre Studiet er tilrettelagt med kursusundervisning, dels på seminarer og dels via it-støttede aktiviteter. Du skriver opgaver og projekter i tilknytning til undervisningen enten i en gruppe eller individuelt. Projektarbejdet og det afsluttende masterprojekt understøttes altid af faglig vejledning. 1. semester: Læring og coaching i interpersonelle relationer 2. semester: Coaching og læring i grupper og teams 3. semester: Coaching som organisatorisk udviklingsressource 4. semester: Masterprojekt Uddannelsen er inddelt i fire semestre med hver sit overordnede tema:

6 MIN MASTERUDDANNELSE VIL TRÆKKE TRÅDE LANGT IND I FREMTIDEN Claus Bjørnelund, 47 år, arbejder i Forsvaret som civilansat chefkonsulent med ledelsesansvar. Har en bibeskæftigelse som underviser på coaching- og ledelsesrelaterede fag på akademi- og diplomniveau. Er uddannet cand.scient.adm., ID-psykoterapeut, Master of Disaster Management og dimitterede i 2014 som Master i Organisatorisk Coaching. Mine incitamenter for at gennemføre netop denne masteruddannelse bunder i en generel interesse for læreprocesser og herunder coaching. Jeg anvender min viden og erfaring fra studiet i forbindelse med mit arbejde i Forsvaret som leder og fagperson inden for organisatorisk læring samt i min undervisning, hvilket giver mig en endnu større faglig indsigt og selvtillid. i udviklingen af Læringsspillet ROBUST, der baserer sig på principperne bag aktionsforskning, som er en gennemgående grundtænkning på masteruddannelsen. Derudover har jeg planlagt og været facilitator for en række større konferencer og netværksaktiviteter mhp. organisatorisk læring og samtænkning, hvor jeg direkte har anvendt det, jeg har lært. Min arbejdsplads har også profiteret af, at jeg har taget denne masteruddannelse. Min indsigt i, hvordan man kan arbejde med at skabe læring i en organisatorisk kontekst har nemlig smittet direkte af på kvaliteten i min opgaveudførelse. Resultaterne er meget tydelige. Eksempelvis har jeg haft en hovedrolle Jeg er ikke i tvivl om, at jeg ganske enkelt er blevet bedre til at udføre mit job, og jeg er overbevist om, at min masteruddannelse vil trække tråde langt, langt ind i fremtiden for mig, og jeg ser den derfor kun som en begyndelse.

7 Adgangsbetingelser Optagelse på uddannelsen kræver, at du har gennemført mindst en relevant akademisk bacheloruddannelse, en relevant professionsbacheloruddannelse eller en relevant diplomuddannelse. Andre uddannelsesbaggrunde kan også give adgang, men efter konkret vurdering. Ud over uddannelseskravet er det et krav, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Læs mere om adgangskravene og om ansøgningsproceduren: studievejledning og yderligere information Faglig vejledning Administrativ vejledning Faglige spørgsmål om uddannelsens indhold og tilrettelæggelse stiles til det faglige team: Spørgsmål i relation til adgangskravene / udfyldelse af ansøgningsskema stiles til: Lone Hersted Studieadjunkt telefon Asbjørn Molly Studieadjunkt telefon mobil: Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse telefon (kl ) Janice Vester Studiesekretær telefon Læs mere på

8 rubien.dk Praktiske oplysninger Ansøgningsfrist: 1. november 2014 Seminarerne: Tre seminarer pr. semester Studiestart: Ultimo januar 2015 (torsdag eftermiddag til lørdag middag). Studieafgift: for den samlede uddannelse (fire rater á kr.) København. Seminarerne finder sted i Aalborg og Ekstraudgifter: Litteratur ca kr. Studiegrupper: Man mødes med sin studiegruppe ca. tre gange hvert semester. I grup- pr. semester. Forplejning (obligatorisk) ca kr. pr. pen arbejder man med tekster, evt. mindre seminar, total ca pr. semester opgaver og drøfter centrale læringspointer. Overnatning (valgfrit) ca kr. pr. seminar, total ca pr. semester Derudover praktisk træning i coaching. ECTS-point: 60-ECTS point Aalborg Universitetet forbeholder sig ret til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for prisændringer. AAU forbeholder sig desuden ret til ikke at oprette hold på grund af manglende kapacitet eller andre uforudsete forhold.

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi

Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi H U M A N Ø KO LO G I Diplomuddannelse under Åben Uddannelse Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere