OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG"

Transkript

1 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de kommende år 4. Hvad skal vi anbefale hvis der konstateres Dåvildt i lauget s område? 5. Økonomi 6. Valg til styregruppen fra delområderne Borre Hedelund - Skødstrup 7. Indkomne forslag 8. Evt.

2 ÅRSBERETNING ha (72 arealer) tilmeldt pr. 14/ møder i styregruppen Møde med Oxbøl krondyrreservat Møde med hjortevildtgruppen Sydjylland Deltaget i årsmødet i Kronhjorte.dk 2 artikler i Jæger Vi har informeret om vores laug ved opstartsmøder i Hoven/Sdr. Omme Tarm/Lønborg Blåbjerg

3 ÅRSBERETNING Efter beslutningen på årsmødet i 2007 afholdte vi et informationsmøde i Blåvand den 13. September. 20 lodsejere / jagtlejere mødte op ca ha forventede at ville tilmelde sig. 2 nye delområder Ho og Blåvand fra 2008 Valgt til styregruppen blev For Ho/Bordrup: Ole Hedegård For Blåvand: Arne Kvist De er nu i gang med at kontakte lodsejere/jagtlejere. Pr. 14/4 er 524 ha tilmeldt.

4 ÅRSBERETNING Årets Kvote 56 hundyr 25 ældre 31 yngre 55 hjorte 25 ældre 30 yngre Skudt 25 stk. kronvildt (1 pr. 91 ha) Hundyr 7 stk. (28%) fordelt på 5 unge dyr (72%) og 2 gl. dyr (28%) Hjorte 18 stk (72%) fordelt på 8 unge dyr (44%) og 10 gl. dyr (56%) Kønsfordeling 72% hjorte (18 stk.) Aldersfordeling 52% unge dyr (13 stk.) Det er bedre end sidste år, men vi mangler stadig lidt på kønsfordelingen

5 Pr. 20/4-08 havde hjemmesiden fra maj 2007 haft besøg af forskellige besøgende, hits

6 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de kommende år 4. Hvad skal vi anbefale hvis der konstateres Dåvildt i lauget s område? 5. Økonomi 6. Valg til styregruppen fra delområderne Borre Hedelund - Skødstrup 7. Indkomne forslag 8. Evt.

7 Møde med Oxbøl Krondyrreservat 4. Februar, det årlige møde med krondyrreservatet, igen et godt og konstruktiv møde. Emner var bl.a. Fodring Gødning af SNS arealer med Myosevand Brud på parolen af en repr. fra kronvildtlauget. Artiklen i Jæger Informationsmøde med Carsten R. Olesen DMU Spredning af kronvildt ud fra reservatet Det fulde referat kan ses på hjemmesiden.

8 Møde med Oxbøl Krondyrreservat Invitationer til kronvildtjagt i Vejers plantage, Areal nr. 35 Jesper Dahl Område: V. Vrøgum 2006 Areal nr. 18 Erik Linding, Kons Jegum/Søvig Omr.: Jegum 2006 Areal nr. 05 Rasmus Rasmussen Område: Borre 2007 Areal nr. 17 Niels E. Hedeager, Kons. Område: Jegum 2007 Areal nr. 38 Henrik Rasmussen Område: V. Vrøgum Rasmus og Niels E. har været på jagt i den netop afsluttede sæson, begge skød kronvildt. Vær opmærksom, du repræsenterer pt. 72 jægere/lodsejere, når du er med på disse jagter, vi skal anmode om at parolen som på enhver anden jagt skal overholdes.

9 Møde med Oxbøl Krondyrreservat Aftalen med SNS Blåvandshuk er stadig: samarbejde og gensidig respekt Såfremt problemer opstår mødes vi for at få det ud af verdenen så hurtigt som muligt. Løber i ind i situationer hvor i mener skoven ikke opfører sig som en samarbejdspartner så ring til kontaktpersonen for området. Vi har i den forgangne sæson ikke fået meldinger om samarbejdsproblemer.

10 Møde med Oxbøl Krondyrreservat Et led i samarbejdet er at vi deltager i den årlige kronvildttælling, i 2007 blev der i alt talt 969 stk. heraf 74 af lauget. I år er det lørdag den 26/4 fra kl Morgenen afsluttes med indberetning og fælles morgenkaffe på Blochsgård i Kærgård Vi tæller i alle 7 delområder, det foregår primær fra offentlig vej, der er dog få arealer vi ikke kan se fra offentlig vej, er det ok at vi bevæger os lidt ind på disse arealer? Er der nogen der har lyst til at deltage?

11 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de kommende år 4. Hvad skal vi anbefale hvis der konstateres Dåvildt i lauget s område? 5. Økonomi 6. Valg til styregruppen fra delområderne Borre Hedelund - Skødstrup 7. Indkomne forslag 8. Evt.

12 Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning Sidste år informerede vi om: Hjortevildtgruppen Djursland foreslår fredning af spidshjorte i hele Danmark. Er fra 2007/08 indført som en forsøgsordning i 3 år på Djursland, på trods af massiv modstand på Djursland. Møde i Vildtforvaltningsrådet 5/ Friluftsrådet og DOF anbefaler fredning af kronhjorte i September måned. DN WWF og Dyrenes beskyttelse er principiel enige, men er villig til at give hjortevildtgrupperne en sidste chance. Er fra 2007/08 indført på Sjælland Aftalt i det forlig (gældende de næste 6 år) der i Juni 2007 blev indgået i Vildtforvaltningsrådet, forliget omhandler:

13 Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning Med henblik på at fremme frivilligheden i kronvildtforvaltningen og støtte arbejdet i de regionale grupper fremsætter Vildtforvaltningsrådet i en periode på 6 år kun forslag til nye regler i enighed for kronvildt. Medlemmerne har fuld ret til at drøfte og fremsætte forslag vedrørende kronvildtforvaltning, herunder septemberfredning af kronhjorte. Vildtforvaltningsrådet indstiller, med henblik på bedre at kunne vurdere betydningen af afskydningen af unge hjorte, at der i jagttidsbekendtgørelsen indføres en forsøgsmæssig fredning af spidshjorte på Djursland i en periode på tre år. Fredningen ophører automatisk ved udløbet af den tre-årige periode, medmindre Vildtforvaltningsrådet enstemmigt indstiller en forlængelse af forsøgsperioden. Med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag beder Vildtforvalt nings- rådet DMU om at lave et oplæg til en redegørelse for, hvorledes kronvildts bestands-, alders- og kønssammensætning påvirkes af forskellige initiativer. Friluftsrådet står uden for aftalen og vil stadig arbejde aktivt for fredning af hjorte i september

14 Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning 1. Kronvildtgrupperne er nu omdøbt til Hjortvildtgrupper. De skal fremover også varetage forvaltning for Dåvildt og Sikavildt ud fra de samme etiske regler som er gældende for kronvildt. 2. Der er etableret en fælles hjemmeside (under SNS.dk) for alle Hjortevildtgrupper i Danmark med informationer og referater, link til laug etc. 3. I forbindelse med den årlige vildtindberetning, er der kommet flere oplysninger der skal udfyldes når der indberettes kronvildt dåvildt sikavildt. 4. Friluftsrådet søger nu optagelse i hjortvildtgrupperne og hvor DN sidder på 2 pladser er de villige til at afgive den ene til Friluftsrådet.

15 Hvad bringer de kommende år Thisted dagblad 29/ Nedlægningen af to kronhjorte i Vilsbøl Plantage i strid med etiske regler (2 kæmpe hjorte nedlagt på et 8 ha stort areal på 1 minut af samme jæger) Konsekvenser kan episoden dog gå hen at få, for Poul Hald Mortensen skal i dag mødes med Vildtrådsforvaltningens arbejdsgruppe under miljøministeriet for at drøfte problemerne med jagt af hjorte og kronvildt. - Jeg vil da helt klart tage denne sag med på mødet for at vise, hvor slemt det faktisk står til, fordi vi kun har etiske regler på området, og lader det være op til jægerne selv at afgøre, om man vil følge vores vejledninger eller ej. Det, jeg vil tale for er, at vi nu må have nogle love på området, så vi også kan straffe dem, der bryder loven, for frivillighedsprincippet dur efter min mening ikke. Det er dette eksempel et bevis på, siger Poul Hald Mortensen.(Repræsentant i VF for Danmarks Naturfredningsforening. Det etiske regelsæt er blandt andet lavet for at bevare bestanden af gamle kronhjorte i naturen i Danmark. Hvis for mange af de ældre kronhjorte går til ved jagt, kan Danmark ende med at have en skæv køns- og aldersfordeling i bestanden af hjorte. I andre lande er der mere klare regler på området, påpeger Poul Hald Mortensen.

16 Hvad bringer de kommende år Til drøftelse på VFR mødet den 10. December Tryk- og drivjagter på kronvildt og dåvildt i september Resume: I De etiske regler for Kronvildtjagt er anført: Afhold ikke tryk og drivjagter i september. I september 2006 og 2007 er der i Jylland konstateret flere eksempler på systematisk tilrettelagte drivjagter på kronvildt. Danmarks Naturfredningsforening finder, at dette er udtryk for, at etiske regler for kronvildtjagt ikke respekteres, så længe de er frivillige. DN anbefaler på denne baggrund, at der med virkning fra jagtåret 2008 indføres et landsdækkende forbud mod tryk- og drivjagter på kronhjorte og dåhjorte i september. Blev efterfølgende nedstemt på VFR mødet

17 Hvad bringer de kommende år I over et år har der i Danmarks Jægerforbund været nedsat et kronvildtudvalg, desværre arbejder de meget lukket eller kan ikke blive enige. Der er intet offentligt politisk meldt ud, udover deres medvirken til folderen Kronvildt i Danmark og forliget i juni. Det er ligesom om DJ ikke tager problematikken alvorlig, vi skal på det kraftigste opfordre bestyrelsesmedlemmer i de lokale jagtforeninger til at råbe DJ op, så vi denne gang undgår at føje endnu et tabt slag til listen over mistet jagt/selvbestemmelse. Hvornår har vi sidst vundet? Såfremt vi ikke inden for de næste 5 år kan fremkomme med troværdige resultater i den retning som VF ønsker med de etiske regler for Kronvildtjagt kommer der helt sikker lov på området.

18 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de kommende år 4. Hvad skal vi anbefale hvis der konstateres Dåvildt i lauget s område? 5. Økonomi 6. Valg til styregruppen fra delområderne Borre Hedelund - Skødstrup 7. Indkomne forslag 8. Evt.

19 Dåvildt i området Der er konstateret Dåvildt i delområde Ho og tidligere har der i flere af delområderne med mellemrum været Dåvildt. Da de etiske regler for kronvildtjagt nu også gælder for Då- og Sikavildt, har vi 2 forslag vi ønsker afstemning om. 1. Skal lauget også omfatte forvaltning af Dåvildt 2. (Såfremt der svares bekræftende til forslag 1) Der indføres en frivillig fredning af Dåvildt på arealer tilmeldt lauget indtil 1. Februar I de tilfælde hvor Dåvildtet gentagne gange forsager ulemper for landbruget (vildtskader ødelæggelse af kreaturhegn etc.) kan styregruppen give dispensation i et delområde til at begrænse skaderne ved midlertidig jagt. Vi har haft kontakt til SNS Blåvandshuk der såfremt vi bliver enige vil indføre tilsvarende frivillig fredning på deres arealer, de er pt. ved at undersøge om de kontraktlig kan få problemer med deres jagtlejere. Vi vil efterfølgende tage kontakt til Oksbøllejren.

20 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de kommende år 4. Hvad skal vi anbefale hvis der konstateres Dåvildt i lauget s område? 5. Økonomi 6. Valg til styregruppen fra delområderne Borre Hedelund - Skødstrup 7. Indkomne forslag 8. Evt.

21 ØKONOMI Lotteriet sidste år var en stor succes så det laver vi også i år. Indtægter ved lotteriet sidste år Kr Hjemmeside 2006 kr. 588 Domænenavn 2006 kr. 45 Hjemmeside 2007 Kr. 588 Domænenavn 2007 Kr. 45 Annonce årsmøde 2007 Kr. 810 Rente 2007 Kr. 5 Kr Saldo pr. 1/1-08 Kr Hvad koster det pr. år at drive et kronvildt laug Hjemmeside og domænenavn kr årlig annonce i Vesterhavsposten kr. 950 Kopier og porto anslået Kr. 500 I alt Kr Indtil nu er udgifterne i 2008 Kr

22 Præmierne til lotteriet er sponseret af: Korsholm, Skjern Knæk & Bræk, Blåvand Vrøgum Fiskesø Partner Revision Vest, Esbjerg Oksbøl & Omegns Jagtforening Alf Andersen/Pia Brauer Vrøgum A/S Prof. Dog hundefoder Blåvand Bageri Kvist Industries A/S + private givere

23 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de kommende år 4. Hvad skal vi anbefale hvis der konstateres Dåvildt i lauget s område? 5. Økonomi 6. Valg til styregruppen fra delområderne Borre Hedelund - Skødstrup 7. Indkomne forslag 8. Evt.

24 VALG TIL STYREGRUPPEN På valg i 2008 for de næste 2 år er: Delområde Borre: Rasmus Rasmussen der modtager genvalg Delområde Hedelund: Steen Olesen der modtager genvalg Delområde Skødstrup: Alf Andersen der modtager genvalg På valg i 2009 for 2 år er: Delområde V. Vrøgum Delområde Jegum Delområde Blåvand Koordinator

25 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de kommende år 4. Hvad skal vi anbefale hvis der konstateres Dåvildt i lauget s område? 5. Økonomi 6. Valg til styregruppen fra delområderne Borre Hedelund - Skødstrup 7. Indkomne forslag 8. Evt.

26 Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de kommende år 4. Hvad skal vi anbefale hvis der konstateres Dåvildt i lauget s område? 5. Økonomi 6. Valg til styregruppen fra delområderne Borre Hedelund - Skødstrup 7. Indkomne forslag 8. Evt.

27 Indlæg ved Arne Andersen

28 KNÆK OG BRÆK

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt

1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt indkaldt Referat fra Hockey-Floorball Landsmødet d. 17 marts 2007 Tilstede var 17 personer fordelt på alle 3 regioner. 1. Valg af dirigent Mogens fra Sønderborg blev valgt og kunne erklære landsmødet for lovligt

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr.

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel December 2000 3. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden... 1 Familiekursus på Hotel Legoland den 7. - 8. oktober 2 5 år med cochlear

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere