JKF-NYBORG (Jagtforeningerne i Nyborg Kommune)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JKF-NYBORG (Jagtforeningerne i Nyborg Kommune)"

Transkript

1 Nyborg Kommunale Fælles Råd Dagsorden tirsdag d kl på Naturskolen Mødedeltagere Kristian Spodsberg - KS Claus Lykke - CL Lars Schmidt - LS Kaj Holm Petersen - KHP Claus Andersen - CA Fraværende/afbud Per Nyegaard Olesen - PNO Jan Pedersen - JP Lars Peter Degn - LPD Claus Andersen - CA Orientering fra DJ Sagsfremstilling OCC 2010 Fagkoordinatorer til kredsbestyrelsen Generel orientering omkring medarbejder m.m. i DJ. Evt. emner, som ønskes drøftet for formandsmøde 3. Dec. (JKF-formænd under DJ) KS orienterede omkring sit arbejde med OCC Bl.a. at OCC vil være meget anderledes end tidligere år. Mange flere resourser er fra både kredsen og forbundet side afsat til dette formål. Temaet er at DJ skal profilere sig mere. For alle i forsamlingen var der enighed om, at hjælperne skal prioteres endnu højere, forstået på den måde, at folk skal føle, at de har et formål med at være med som hjælpere. KS orienterede at en række kendte mennesker vil blive inviteret til DJ stand, som en form for trækplaster. CL forslog Martin og Ketil eller Sebastian som mulige emner. KHP ville gerne have en orientering omkring fremgangsmåden for valg af fagkoordinatorer til kredsen. Måske det ikke er den rigtige måde, hvorpå koordinatorerne i dag bliver valgt på, nemlig af kredsbestyrelsen selv. Hver fagudvalg burde i stedet udpege deres mand. KS orienterede at det er kredsmødets forsamling, som afgør dette.

2 Ifølge vedtægterne kan fagkoordinatorerne sagtens vælges på dagen frem for af kredsbestyrelsen. Både KHP, CL og LS var inde på om man fremover burde kunne få flere medlemmer af JKF fra samme jagtforening, hvis det kneb med antallet i det enkelte JKF. KS lovede at tage dette punkt op i vedtægsudvalget. LS orienterede kort omkring den økonomiske situation i JKF-Nyborg.

3 Orientering fra JKF-generelt Sagsfremstilling Drøftelse af kommende årsmøde for JKF-Nyborg d. 14. januar. Kort evaluering af Kulturnatten Evt. fastsættelse af fremtidig strategimøde for dette arrangement. Søgning af jagttegnsmidler for jagtforeningerne. Evt. koordinering af kommende aktiviteter for jagtforeningerne. KS orienterede omkring det kommende årsmøde for JKF-Nyborg, som afholdes torsdag d. 14. januar. Kl på Ørbæk Kro. Som en del af vores tidligere aftaler går dette årsmøde på omgang mellem de gamle kommuner. Vedr. Kulturnatten blev det vedtaget at afholde et møde specifikt omkring dette emne engang i februar / marts måned. Flere var inde på, om dagen i september er den bedste dag at afholde det på. CL forslår, at arbejdet omkring Kulturnatten skal endnu tidligere i gang. KS- orientere omkring søgning vedr. jagttegnsmidler. Det blev forslået at JKF-Nyborg næste år skal søge nogle penge til vores mange tiltag eksempelvis naturformidlerne. Der ønskes en fremtidig koordinering omkring aktiviteter fra de enkelte jagtforeninger, således at alle JKF-medlemmerne kan få gavn af de enkelte arrangementer. KHP foreslog at dette skulle gøres via en fremtidig hjemmeside. KS måtte medgive, at dette punkt var en smule forsømt. Og at dette punkt nok skulle undersøges til bunds for evt. muligheder bl.a. en web designer m.m.

4 Dagsorden for årsmøde 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Formandens beretning om foreningens virke for år Orientering JKF-Nyborg økonomiske forbrug. 5. Beretning fra Grønne Råds Repræsentant 6. Beretning fra fagkoordinatorerne. 7. Beretning fra formanden for Hjortelauget Østfyn. 8. Orientering ved Kredsformand, Arne Greve. 9. Orientering ved HB-medlem, Kaj Refslund. 10. Orientering fra beredskabsudvalget for JKF-Nyborg. 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende: Claus Lykke, Nyborg Jagtforening Claus Andersen, Svindinge Jagtforening Per Nyegaard Olesen, Nyborg Jagtselskab Kaj Holm Petersen, Hjulby-Aunslev-Vindinge Jagtforening 12. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse. 13. Indstilling af delegerede til repræsentantskabet. 14. Indkomne forslag. 15. Eventuelt.

5 Orientering fra Grønne Råd Sagsfremstilling Orientering fra Per Nyegaard JKF-NYBORG Orientering fra Claus Lykke Debat omkring reguleringskorpset for Nyborg Kommune. Hvad gør vi videre frem. CL orienterede kort omkring reguleringskorpset, som har været til diskussion i Det Grønne Råd af både CL og PNO. Alle i det Grønne Råd var meget begejstret omkring forslaget, dog med undtagelse af DOF og DN. Forslaget vil blive viderebehandlet senere. KS kontakter den nuværende person, som står for reguleringen i voldgraven med henblik på at få ham med i korpset. Det blev vedtaget, at JKF-Nyborg skal forstå med et arrangement omkring fældebygning i starten af marts måned. En måde hvorpå, vi kan profilerer os på. Vi skal have fokus på bygning af rævefælde og mårfælde. Indlæg omkring rigtig sætning af fælde. Bl.a. kunne CL berette, at mange allerede nu har henvendt sig til reguleringskorpset med henblik på lån af mårfælder eller lignende

6 Orientering fra Friluftsraadet Sagsfremstilling Orientering fra Claus Lykke CL orienterede kort omkring arbejdet i Friluftsrådet. En af de sager, som kan komme til at berøre os jæger er evt. anlagte stisystemer i kommunen. CL har stor fokus på dette. Naturformidlerkursus Sagsfremstilling Kort statusrapport for naturformidlerne. Afviklede aktiviteter CL kunne orientere omkring flere kommende større arrangementer for firma henover foråret, som en naturdag for hele familien. CL Heldagsskolen har været til 2 netop afholdte formidler dage med rigtig fin respons. CL Alle børnehaver og skoler i kommunen har via mail fået tilsendt vores tilbud vedr. naturformidlere. KS Vær alle med til, at vi får udbredt kendskabet til dette forum. CL bedes sende materialet til alle i JKF bestyrelsen. CL På sigt er der ikke tilstrækkelig med naturformidler i Nyborg Kommune, derfor vil vi allerede nu arbejde på at få uddannet flere. LS Vil gerne have spejdergruppen i Tårup med på en naturdag. CL Naturskolen er desværre blevet overtaget af ungdomsskolen, derfor er fremtiden pt. usikker omkring lokalet.

7 Orientering fra (Jagtforeningerne Hjortegruppen i Nyborg Kommune) Sagsfremstilling Orientering fra Lars Schmidt Fremlæggelse af fremtidig køreplan for gruppen og lauget. LS orienterede omkring møde i Hjortegruppen Fyn. Status JKF Faaborg Midtfyn vil ikke tage Ravnholt og Gislev JKF Svendborg vil ikke have området øst fra motorvejen. JKF Kerteminde vil kun have nord for fjorden. Der var enighed i forsamlingen om, at JKF Nyborg ikke skal dække et så stort område endnu. I stedet skal der opstartes en række meget små laug flere steder i kommunen. Disse kan så senere smeltes sammen til et laug. Vi vil altså med andre ord ændre strategi fra et stort hjortelaug Østfyn til en række små selvstændig enheder. Evt. / næste møde Sagsfremstilling Evt. punkter til diskussion. Næste møde? 5. Januar. PS alle mand skulle meget gerne komme, da dette møde omhandler JKF-årsmøde! Referent 1.december 2009, Kristian Spodsberg

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014 Mødedato: 20.05.2014 Sted: Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 57/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt c. Erhvervslivredderprøven

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest.

Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk, Nykøbing, Kalundborg, Lynæs, Jyllinge og NordVest. Mødereferat DS Isefjordskredsen Mødeart: Generalforsamling for Isefjordskredsen. Mødedato: 17. februar 2005 Side 1 af 6 Mødested: Kalundborg Sejlklub Deltagere: Jyllinge Nord, Holbæk, Jægerspris, Frederiksværk,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere