Indhold. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne på Køge Handelsskole KØGE HANDELSSKOLE. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne på Køge Handelsskole KØGE HANDELSSKOLE. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne"

Transkript

1 KØGE HANDELSSKOLE Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne Indholdsfortegnelse: Indhold KØGE HANDELSSKOLE... 1 Indledning... 5 DEN LØBENDE BEDØMMELSE... 6 LØBENDE EVALUERING AF PERSONLIGE KVALIFIKATIONER... 6 BEDØMMELSEN FOREGÅR SÅLEDES:... 6 LØBENDE EVALUERING AF UNDERVISNINGENS INDHOLD OG METODE... 7 KOMPETENCEOPNÅELSE... 7 UDDANNELSESPLAN... 7 AFSLUTTENDE BEDØMMELSE... 8 Elever der følger Merkantil Elever der følger Merkantil Voksen, Merkantil Student og Merkantil KARAKTERGIVNING DEN LØBENDE BEDØMMELSE AF GRUNDFAG DEN AFSLUTTENDE BEDØDMMELSE AF GRUNDFAG SUPPLERENDE UNDERVISNING DEN LØBENDE BEDØMMELSE AF SUPPLERENDE UNDERVISNING DEN AFSLUTTENDE BEDØDMMELSE AF SUPPLERENDE UNDERVISNING VALGFAG DEN LØBENDE BEDØMMELSE AF VALGFAG DEN AFSLUTTENDE BEDØDMMELSE AF VALGFAG EKSAMEN trins-skalaen GRUNDFORLØBSBEVIS efter MKT 1, MKT 2, MKT V, MKT S UNDERVISNINGEN I HOVEDFORLØB SKOLEBEVIS når al skoleundervisning er afsluttet SKOLEVEJLEDNING Side 1

2 PRAKTIKERKLÆRING udstedes af praktikstedet UDDANNELSESBEVIS udstedes når uddannelsen er fuldt gennemført Bilag Bedømmelseskriterier for grundfaget dansk Dansk / Niveau C / Karakteren Dansk / Niveau C / Karakteren Dansk / Niveau C / Karakteren Dansk / Niveau D / Karakteren Dansk / Niveau D / Karakteren Dansk / Niveau D / Karakteren Dansk / Niveau E / Karakteren Dansk / Niveau E / Karakteren Dansk / Niveau E / Karakteren Bilag Bedømmelseskriterier for grundfaget samfundsfag Bedømmelseskriterier i samfundsfag / Niveau D / Køge Handelsskole Bilag Bedømmelseskriterier for grundfaget engelsk Fremmedsprog niveau C karakteren Karakteren Karakteren Fremmedsprog niveau D, karakteren Niveau D, karakteren Niveau D, karakteren Bilag Bedømmelseskriterier for grundfaget andet fremmedsprog (tysk, spansk, fransk) fremmedsprog / Niveau E / Karakteren fremmedsprog / Niveau E / Karakteren Side 2

3 2. fremmedsprog / Niveau E / Karakteren Bilag Bedømmelseskriterier for grundfaget informationsteknologi IT / Niveau C / Karakteren IT / Niveau C / Karakteren IT / Niveau C / Karakteren Informationsteknologi / Niveau D / Karakteren Informationsteknologi / Niveau D / Karakteren Informationsteknologi / Niveau D / Karakteren IT / Niveau E / Karakteren IT / Niveau E / Karakteren IT / Niveau E / Karakteren Bilag Bedømmelseskriterier for grundfaget salg og service Salg og service generelt om niveauerne: Salg og service / Niveau C / Karakteren Salg og service / Niveau C / Karakteren Dansk / Niveau C / Karakteren Salg og service / Niveau D / Karakteren Salg og service / Niveau D / Karakteren Salg og service / Niveau D / Karakteren Salg og service / Niveau E / Karakteren Salg og service / Niveau E / Karakteren Salg og service / Niveau E / Karakteren Bilag Bedømmelseskriterier for grundfaget erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi / Niveau C / Karakteren Side 3

4 Erhvervsøkonomi / Niveau C / Karakteren Erhvervsøkonomi / Niveau C / Karakteren Erhvervsøkonomi / Niveau D / Karakteren Erhvervsøkonomi / Niveau D / Karakteren Erhvervsøkonomi / Niveau D / Karakteren Erhvervsøkonomi / Niveau E / Karakteren Erhvervsøkonomi / Niveau E / Karakteren Erhvervsøkonomi / Niveau E / Karakteren Side 4

5 Indledning Denne bedømmelsesplan har udgangspunkt i Bek. nr. 439 af Lov om erhvervsuddannelser Bek. nr. 834 af Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen) Bek. Nr. 41 af Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser. Bek. Nr. 262 af Bekendtgørelse om karakterskala Bek. nr af Grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne Bek. nr. 539 af Merit for visse fag i ungdomsuddannelserne m.v. Vejl. Nr af Vejledning til skolerne om bedømmelse af eleverne i Forbindelse med udstedelse af grundforløbsbevis Bek. Nr. 345 af Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Merkantil Bedømmelsesplanen indeholder bestemmelser om Merkantil 1, Merkantil 2, Merkantil V og Merkantil S, med referencer til bedømmelsesplanerne for Hovedforløb. Side 5

6 Bedømmelsen af eleverne foretages løbende og ved afslutning af de enkelte skoleperioder. DEN LØBENDE BEDØMMELSE Der foretages i samarbejde med eleven en evaluering af den enkelte elev i forbindelse med aktiviteter af minimum 1 uges varighed Der foretages en evaluering af den enkelte elev i forbindelse med hvert temaforløb Evalueringen omfatter det faglige, elevens engagement og rapporteringen LØBENDE EVALUERING AF PERSONLIGE KVALIFIKATIONER Personlige kvalifikationer indgår som en del af den selvstændige kompetence. Køge Handelsskole tager udgangspunkt i følgende kvalifikationer: 1. Præcision og orden 2. Ansvarsfølelse 3. Evne til at tilegne sig ny viden 4. Selvstændighed 5. Kreativitet 6. Samarbejdsevne 7. Formuleringsevne 8. Analytiske færdigheder BEDØMMELSEN FOREGÅR SÅLEDES: Ad hoc individuel mundtlig og skriftlig bedømmelse i forbindelse med undervisningen Individuel bedømmelse ved konsultation ca. hver 12. uge ved studerendes udviklingssamtaler, SUS. Det skal bemærkes, at evalueringen af de personlige kvalifikationer indgår som en del af evaluering af grundfag og de afsluttende projekter Side 6

7 LØBENDE EVALUERING AF UNDERVISNINGENS INDHOLD OG METODE Eleverne besvarer i oktober-november et elektronisk evalueringsskema, elevtrivselsundersøgelse, vedrørende undervisningens indhold og metoderne som anvendes i undervisningen. Skemaet skal tjene som baggrund for en løbende diskussion mellem elever og lærer om undervisningen. KOMPETENCEOPNÅELSE Elevens opnåelse af den merkantile kompetence evalueres ved afslutning af henholdsvis MKT 1, MKT 2, MKT V og MKT S og registreres sammen med karakteren for grundforløbsprojektet. UDDANNELSESPLAN Efter afslutning af de første 3 ugers introduktion til de merkantile uddannelser i efterårssemesteret udfærdiges en foreløbig uddannelsesplan for hver enkelt elev i samarbejde med elevens tutor. På dette tidspunkt tages også stilling til eventuelle omprøver for 2. årselever eller voksenelever. Jævnfør reglerne for omprøver side 9. I slutningen af efterårssemesteret uddybes denne uddannelsesplan og i begyndelsen af forårssemesteret udfærdiges en endelig uddannelsesplan for skoleåret for hver enkelt elev i samarbejde med tutor. Uddannelsesplanen registreres i elevplan. Uddannelsesplanen indeholder oplysninger om: Uddannelsesmål Valg af uddannelsesstruktur Valg af supplerende undervisning Antal prøver Antal omprøver Niveau for prøverne Prøveform Uddannelsesplanen udfærdiges af eleven i elevplan og godkendes af elevens tutor. Valg af projekter og valgfag afpasses denne. Side 7

8 AFSLUTTENDE BEDØMMELSE Eleverne kan indstille sig til afsluttende prøver i januar og juni. Skolen afgør ved simpel lodtrækning, hvilke prøver, der udtrækkes. Elever der afslutter skoleforløbet efter 12 uger skal altid kun deltage i den afsluttende grundforløbsprojekteksamen. Elever der følger Merkantil 1 Der gives individuelle standpunktsevalueringer i alle grundfag, valgfag og det afsluttende grundforløbsprojekt efter 7-trinsskalaen. Der skal gives standpunktskarakterer i grundfag i den skoleperiode, hvor faget afsluttes. Undervisningsministeriet fastsætter i prioriteret rækkefølge for hvert kvartal, hvilke fag, der skal afholdes prøve i. I øvrigt henvises til bilag om eksamensregler i eksamensbekendtgørelsen for de merkantile erhvervsuddannelser og skolens oversigt over hjælpemidler ved merkantile eksaminer. Der gives standpunktskarakterer/eksamenskarakter for alle grundfag, valgfag, og det afsluttende grundforløbsprojekt. For grundfag, der afsluttes, men ikke udtrækkes til prøve, vil standpunktskarakteren træde i stedet for prøvekarakteren. På MKT1 arbejdes der med grundforløbsprojekt på følgende måde: Hvis elever afslutter efter første år, så ligger dette projekt i eksamensperioden i ugerne se tidsplanen for skoleåret I det afsluttende grundforløbsprojekt skal indgå mål fra alle kompetenceområder, såvel generelle som særlige kompetencemål. I forbindelse med projektet afleveres en evalueringsopgave. De særlige kompetencemål i forhold til områdefaget bedømmes af skolens lærere. Målene i forhold til kompetencerne bedømmes af skolens lærere i samarbejde med ekstern censor. Der bedømmes på begynderniveau og karakteren danner grundlag for karakteren i grundforløbsprojektet. Side 8

9 Elever der følger Merkantil Voksen, Merkantil Student og Merkantil 2 Der gives individuelle standpunktsevalueringer i alle grundfag, valgfag og det afsluttende projekter/ områdefag efter 7-trinsskalaen. To af de grundfag der afsluttes, kan udtrækkes til prøve efter ugers undervisning. Tre af de grundfag der afsluttes, kan udtrækkes til prøve efter mere end 61 ugers undervisning. Undervisningsministeriet fastsætter regler for udtrækning af eksamensfag. I øvrigt henvises til bilag om eksamensregler i eksamensbekendtgørelsen for de merkantile erhvervsuddannelser og skolens oversigt over hjælpemidler ved merkantile eksaminer. Der gives standpunktskarakterer/eksamenskarakter for alle grundfag, valgfag, og de afsluttende grundforløbsprojekt. For grundfag, der afsluttes, men ikke udtrækkes til prøve, vil standpunktskarakteren træde i stedet for prøvekarakteren. På MKT 2 og MKT V arbejdes der med grundforløbsprojekt på følgende måde: Grundforløbsprojektet gennemføres i ugerne se tidsplan for skoleåret. I sidste afsluttende grundforløbsprojekt, skal indgå mål fra alle kompetenceområder, såvel generelle som særlige kompetencemål. I forbindelse med forløbet afleveres en opgave. De særlige kompetencemål i forhold til områdefagene bedømmes af skolens lærere. Kompetenceopnåelse bedømmes af skolens lærere på rutineniveau i samarbejde med ekstern censor og bedømmelsen danner grundlag for karakteren i grundforløbsprojektet. Elever der følger opgraderingsforløb herunder supplerende undervisning Eleverne indstiller sig til eksamen i det ønskede fag på det ønskede niveau. Skolen afgør ved simpel lodtrækning, hvilket fag eleverne skal til eksamen i. For grundfag, der afsluttes, men ikke udtrækkes til prøve, vil standpunktskarakteren træde i stedet for prøvekarakteren. Karaktermøder Der afholdes karaktermøder to gange i løbet af skoleåret, i december og i april/maj. Side 9

10 KARAKTERGIVNING Eleverne på MKT 1 skal have karakter i følgende grundfag afhængig af niveau: Dansk (niveau F, E, D, C) Mundtlig Engelsk (niveau F, E, D, C) Mundtlig EØ (niveau F, E, D, C) Mundtlig Samfund (niveau F, E, D) Mundtlig Salg og service (niveau F, E, D, C) Mundtlig IT (niveau F, E, D, og C) Mundtlig Elever på MKT 1 får karakterer på E- niveau i alle grundfag, dog gives der karakterer på D-niveau i salg og service. I elevens uddannelsesplan anføres ved endelig godkendelse, hvilke fag og på hvilke niveauer eleven går til eksamen. Elever, der ikke har deltaget tilstrækkeligt i undervisningen til, at vi har mulighed for at bedømme dem, skal have karakteren EJ. Det er tutorens ansvar, at informere eleverne om, at eleverne eventuelt kan få et problem. Konsekvensen er, at eleverne ikke får et grundforløbsbevis, når de ikke har fået en karakter i et af grundfagene. Eleverne har mulighed for at få den manglende undervisning i faget på et senere tidspunkt. På elevplan kan man som tutor udtrække liste over, hvilke grundfag eleverne evt. mangler karakterer i. Elever, der har deltaget i undervisningen, men som vi ved ikke har fået tilstrækkeligt udbytte, skal have 00 eller -3. Det vil tælle med i gennemsnittet, men ikke forhindre dem i at få et grundforløbsbevis. En elev, der står i fare for ikke at kunne opfylde adgangskravene til den uddannelse, vedkommende ønsker, kan senest på en nærmere fastsat dato i maj ændre uddannelsesplanen mod en anden uddannelse, og gå til eksamen på de dertil hørende niveauer. Alternativt kan elever, der følger MKT 1 få supplerende undervisning i faget på MKT 2 i retning mod det hovedforløb, der sigtes efter. DEN LØBENDE BEDØMMELSE AF GRUNDFAG Der afholdes karaktermøder to gange i løbet af skoleåret, i december og i april/maj. Side 10

11 Der registreres karakterer på elevplan i uge 2 og uge 19 med standpunktskarakterer. DEN AFSLUTTENDE BEDØDMMELSE AF GRUNDFAG Skolen bestemmer ved lodtrækning, hvilke valgfag den enkelte elev skal til prøve i. SUPPLERENDE UNDERVISNING Skolen udbyder typisk supplerende undervisning i ugerne 2 og 3, der kan tilgodese elevernes ønsker om grundlæggende orientering om og indføring i erhvervsuddannelserne undervisning, hvormed eleven kan supplere sin uddannelse med grundlæggende fag undervisning, der er af betydning for videre uddannelse undervisning, hvormed eleven kan fordybe sig i erhvervsfaglige emner og emner af betydning for elevens personlige udvikling. Supplerende undervisning kan være: Grundfag på et højere niveau, eventuelt højere end bekendtgørelsens krav Grundfag på et lavere niveauer, eventuelt lavere end bekendtgørelsens krav Personlig udvikling DEN LØBENDE BEDØMMELSE AF SUPPLERENDE UNDERVISNING Der foretages i samarbejde med eleven en evaluering af den enkelte elev i forbindelse med aktiviteter af minimum 1 uges varighed, herunder også supplerende undervisning. Side 11

12 DEN AFSLUTTENDE BEDØDMMELSE AF SUPPLERENDE UNDERVISNING Skolen bestemmer ved lodtrækning, hvilke supplerende fag den enkelte elev skal til prøve i. VALGFAG Skolen udbyder valgfag, der kan tilgodese elevernes ønsker om Fortsat uddannelse Personlig udvikling Valgfag kan være Grundfag på et højere niveau end bekendtgørelsens krav Grundfag på et lavere niveau end bekendtgørelsens krav Lokalt udviklede fag, herunder kreative og praktiske fag DEN LØBENDE BEDØMMELSE AF VALGFAG Der afholdes karaktermøder to gange i løbet af skoleåret, nemlig i december og i april/maj. Der registreres karakterer på elevplan i uge 2 og uge 19 med terminskarakterer og standpunktskarakterer. DEN AFSLUTTENDE BEDØDMMELSE AF VALGFAG Skolen bestemmer ved lodtrækning, hvilke valgfag den enkelte elev skal til prøve i. I videst mulig omfang følges de regler, der centralt bestemmer prøveformen for et valgfag. Ved lokalt udfærdigede valgfag kan en egentlig prøve bortfalde. EKSAMEN Eleven går til caseeksamen i henhold til reglerne for caseeksamen. Side 12

13 De grundfag, der er inddraget i casen, er bestået hvis lærer og censor bedømmer grundfagene til mindst karakteren 02. Undervisningsministeriet fastsætter for hvert kvartal, hvilke grundfag eleverne kan komme til prøve i. Antallet af prøver for den enkelte elev: Har grundforløbet en vejledende varighed mellem 21 og 40 uger, skal der ud over det afsluttende grundforløbsprojekt udtrækkes 1 grundfagsprøve Har grundforløbet en vejledende varighed mellem 41 og 60 uger, skal der ud over det afsluttende grundforløbsprojekt udtrækkes 2 grundfagsprøver Har grundforløbet en vejledende varighed på mere end 61 uger, skal der ud over det afsluttende grundforløbsprojekt udtrækkes 3 grundfagsprøver Evalueringsresultatet fastsættes af en censor og eksaminator i forening Gærdehøjder (se side 5 i den lokale undervisningsplan) i henhold til uddannelsesbekendtgørelser viser minimumskrav. Eleven kan vælge at afslutte grundfag på et højere niveau end skitseret efter aftale med sin tutor. Valget skal fremgå af elevens uddannelsesplan. Hvis faget ikke udtrækkes til eksamen overføres standpunktskarakteren til skolebeviset som eksamenskarakter. Side 13

14 På Køge Handelsskole udbydes følgende grundfag: Grundfag Mundtlig Dansk Niveau F Dansk Niveau E Dansk Niveau D Dansk Niveau C Erhvervsøkonomi Niveau F Erhvervsøkonomi Niveau E Erhvervsøkonomi Niveau D Erhvervsøkonomi Niveau C Engelsk Niveau F Engelsk Niveau E Engelsk Niveau D Engelsk Niveau C 2. Fremmedsprog Niveau F 2. Fremmedsprog Niveau E 2. Fremmedsprog Niveau D 2. Fremmedsprog Niveau C Informationsteknologi Niveau F Informationsteknologi Niveau E Informationsteknologi Niveau D Informationsteknologi Niveau C Salg og service Niveau F Salg og service Niveau E Salg og service Niveau D Salg og service Niveau C Samfundsfag Niveau F Samfundsfag Niveau E Samfundsfag Niveau D Centralt stillet/ Valgfag Mundtlig Skriftlig Lokalt stillet I henhold til valgfagsbeskrivelser x x Side 14

15 Eksamen afholdes i perioden uge Eksamensplan offentliggøres på en nærmere fastsat dato i maj. Alle prøver er bestået, hvis mindst karakteren 02 er opnået. Hvis en prøve ikke er bestået, har eleven mulighed for omprøve i det fag, der ikke er bestået. Eleven har mulighed for omprøve 1 gang. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade, at eleven deltager i yderligere en eksamen. 7-trins-skalaen Karakterskalaens syv trin, målopfyldelse og beståkravet Karakterskalaen har ligesom ECTS-skalaen 7 trin: Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler A 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler B 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del C Side 15

16 mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler D 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. E 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Fx -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. F GRUNDFORLØBSBEVIS efter MKT 1, MKT 2, MKT V, MKT S Når grundforløbet er afsluttet, udsteder skolen et bevis for gennemført grundforløb, såfremt eleven efter skolens samlede vurdering har opnået de nødvendige faglige, almene og personlige forudsætninger for at kunne fortsætte i et hovedforløb, herunder opfyldt eventuelle krav efter reglerne om den pågældende uddannelse, eleven ønsker at fortsætte i. Grundforløbsbeviset indeholder oplysninger om: Obligatorisk undervisning Valgfri undervisning Standpunkts eller prøvekarakter for disse fag Side 16

17 Prøvekarakter for det afsluttende grundforløbsprojekt Oplysning om hvilke(t) hovedforløb eller specialer, eleven vil kunne fortsætte i, på tidspunktet for bevisets udstedelse UNDERVISNINGEN I HOVEDFORLØB Skoleophold gennemføres i henhold til reglerne om den enkelte uddannelse. Den afsluttende fagprøve er en mundtlig projekteksamen. 1 uges projektarbejde inden for det sidste halve år af uddannelsen Individuelt eller som gruppearbejde Skolen tilrettelægger forløbet samen med det lokale uddannelsesudvalg En lærer og censor med relevant erhvervserfaring foretager bedømmelsen Alle prøver er bestået, hvis mindst karakteren 02 er opnået. Hvis en prøve ikke er bestået, har eleven mulighed for omprøve i det fag, der ikke er bestået. Eleven har mulighed for omprøve 1 gang. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade, at eleven deltager i yderligere en eksamen. SKOLEBEVIS når al skoleundervisning er afsluttet Skolen udsteder skolebevis til eleven, når alle obligatoriske skoleforløb i en given uddannelse er gennemført, og når fagene er bestået i henhold til kravene i den enkelte uddannelse. Skolebeviset skal indeholde oplysninger om: Betegnelse for uddannelse Angivelse af de fag eleven har gennemført (grundfag - områdefag valgfag - specialefag) De standpunktsevalueringer/eksamensevalueringer eleven har opnået i grundfag De standpunktsevalueringer eleven har opnået i områdefag Side 17

18 De standpunktsevalueringer/eksamensevalueringer eleven har opnået i specialefag Eksamensevaluering for det afsluttende projekt Eksamensevaluering for fagprøve De standpunktsevalueringer/eksamensevalueringer eleven har opnået i valgfag Elever, som ikke opnår mindst 02 på trods af eventuel supplerende undervisning, kan få udstedt enkeltfagsbeviser for prøverne og et grundforløbsbevis. Det faglige udvalg og praktikvirksomheden underrettes om skolebeviset. SKOLEVEJLEDNING Skolen udsteder skolevejledning, når grundforløbsbevis eller skolebevis ikke kan udstedes i forhold til elevens uddannelsesplan. Skolevejledningen giver information om, hvilke uddannelser eleven har mulighed for at tage i forhold hendes/hans skoleforløb. Skolevejledningen indeholder: Standpunktskarakterer for gennemførte grundfag og valgfag, samt eventuelle andre prøver Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning og/eller supplerende oplæring i praktikvirksomheden PRAKTIKERKLÆRING udstedes af praktikstedet Ved afslutning af praktikperioden udsteder virksomheden en afsluttende praktikerklæring. Praktikerklæringen indeholder oplysninger om: Betegnelse for uddannelsen Praktikvirksomhed Praktikperioder Side 18

19 Virksomhedens underskrift UDDANNELSESBEVIS udstedes når uddannelsen er fuldt gennemført Når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt, og når fagprøven er bestået udsteder skolen uddannelsesbevis som endeligt bevis for, at erhvervsuddannelsen er gennemført. Det faglige udvalg og praktikvirksomheden underrettes om skolebeviset. Køge den 12. maj KØGE HANDELSSKOLE Side 19

20 Bilag 1 Bedømmelseskriterier for grundfaget dansk Dansk / Niveau C / Karakteren 12 Generelle krav til deltagelse i undervisningen En stor grad af selvstændighed i forhold til at anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre, dvs. at eleven lytter aktivt til de øvrige elever og læreren, spørger refleksivt ind til sagte og skrevne udsagn, som er uklare, forholder sig mundtligt og struktureret til det sagte og skrevne, tilegner sig refleksivt og analytisk til danskfaglige begreber og anvender dem mundtligt og skriftligt, refererer ofte til tidligere gennemgåede begreber. Kommunikation Et klart, præcist og varieret mundtligt og skriftligt sprog i handels-, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Sprogbrug og sproglig refleksion Tekstarbejde og tekstanalyse Anvendelse af strategier Et korrekt og hensigtsmæssigt sprog. Evne til refleksion over sproglig korrekthed herunder retstavning og tegnsætning. Kendskab til og evne til at anvende viden om sprogets rolle og betydning som socialt og samfundsmæssigt fænomen. Sikker læsning og forståelse af niveausvarende tekster. Evne til metodisk analyse, perspektivering og vurdering af tekster og medier. Brug af relevante læse-, lytte-, tale- og skrivestrategier. Evne til at reflektere over egen skriveproces. Sikkerhed i brugen af it, hvor det understøtter danskfaget. Få og uvæsentlige fejl, der ikke forstyrrer helhedsindtrykket, kan accepteres såvel i den skriftlige som i den mundtlige måde at kommunikere på. Eleven kan indgå i samtale om eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist. Få og uvæsentlige mangler i anvendelse af sproget såvel skriftligt som mundtligt, mangler som ikke systematisk er indbygget i elevens anvendelse af sproget. Eleven kan indgå i samtale om eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist. Få og uvæsentlige mangler i sin viden om sproget og dets betydning som socialt og samfundsmæssigt fænomen. Eleven kan i høj grad indgå i samtale om sproget rolle og betydning. Få og uvæsentlige mangler, der ikke sår tvivl om elevens metodiske analysekompetencer i forhold til forskellige teksttypers form, budskab og perspektiv. Eleven kan indgå i samtale om eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist. Få og uvæsentlige fejl i anvendelse af relevante tale, lytte-, læse- og skrivestrategier, fejl som ikke forstyrrer helhedsindtrykket af brugen af strategier. Eleven kan indgå i samtale om eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist også hvad angår anvendelsen af kulturstrategier og af it i faget. Side 20

21 Dansk / Niveau C / Karakteren 7 Generelle krav til deltagelse i undervisningen En rimelig grad af selvstændighed i forhold til at anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre, dvs. at eleven lytter aktivt til de øvrige elever og læreren, spørger refleksivt ind til sagte og skrevne udsagn som er uklare, forholder sig mundtligt og rimelig struktureret til det sagte og skrevne, tilegner sig refleksivt og analytisk til danskfaglige begreber og bruger dem i nogen grad mundtligt og skriftligt, refererer jævnligt til tidligere gennemgåede begreber. Kommunikation Overvejende klart, præcist og varieret mundtligt og skriftligt sprog i handels-, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Sprogbrug og sproglig refleksion Tekstarbejde og tekstanalyse Anvendelse af strategier Overvejende korrekt og hensigtsmæssigt sprog. Rimelig evne til refleksion over sproglig korrekthed herunder retstavning og tegnsætning. Rimelig evne til at anvende viden om sprogets rolle og betydning som socialt og samfundsmæssigt fænomen. Overvejende sikker læsning og forståelse af niveausvarende tekster. Rimelig evne til metodisk analyse, perspektivering og vurdering af tekster og medier. Overvejende sikker brug af relevante læse-, lytte-, tale- og skrivestrategier. Rimelig evne til at reflektere over egen skriveproces. Rimelig sikkerhed i brugen af it, hvor det understøtter danskfaget. Nogle fejl, der ikke forstyrrer helhedsindtrykket, kan accepteres såvel i den skriftlige som i den mundtlige måde at kommunikere på. Enkle fejl, der forstyrrer det samlede indtryk af elevens sikkerhed i kommunikationen, accepteres. Eleven kan i rimelig grad indgå i samtale om eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist og kommunikere bedre. Nogle fejl og mangler i anvendelse af sproget såvel skriftligt som mundtligt, mangler som ikke systematisk er indbygget i elevens anvendelse af sproget. Enkle fejl, der forstyrrer det samlede indtryk af elevens sikkerhed i sprogbrug, accepteres. Eleven kan i rimelig grad indgå i samtale om eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist om sprogbrug. Flere fejl og misforståelser i sin viden om sproget og dets betydning som socialt og samfundsmæssigt fænomen. Eleven kan i rimelig grad indgå i samtale om sprogets rolle og betydning. Nogle fejl og mangler, der dog ikke grundlæggende sår tvivl om elevens metodiske analysekompetencer i forhold til forskellige teksttypers form, budskab og perspektiv. Enkle fejl, der forstyrrer det samlede indtryk af elevens sikkerhed i tekstarbejde og tekstanalyse, accepteres. Eleven kan i rimelig grad indgå i samtale om eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist if. tekstanalyse. Nogle fejl og mangler i anvendelse af relevante tale, lytte-, læse- og skrivestrategier, fejl som ikke forstyrrer helhedsindtrykket af brugen af strategier. Enkle fejl, der forstyrrer det samlede indtryk af elevens sikkerhed i anvendelse af strategier, accepteres. Eleven kan i rimelig grad indgå i samtale om eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist om anvendelsen af kulturstrategier og it. Side 21

22 Dansk / Niveau C / Karakteren 02 Generelle krav til deltagelse i undervisningen En grundlæggende grad af selvstændighed i forhold til at anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre, dvs. at eleven lytter aktivt til de øvrige elever og læreren, spørger refleksivt ind til sagte og skrevne udsagn, som er uklare, forholder sig mundtligt men usikkert til det sagte og skrevne, tilegner sig refleksivt og analytisk til danskfaglige begreber og kun i nogen grad anvender dem mundtligt og skriftligt, refererer sjældent til tidligere gennemgåede begreber. Kommunikation Sprogbrug og sproglig refleksion Tekstarbejde og tekstanalyse Anvendelse af strategier Nogenlunde klart, præcist og varieret mundtligt og skriftligt sprog i handels-, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Nogenlunde korrekt og hensigtsmæssigt sprog. Mangelfuld evne til refleksion over sproglig korrekthed herunder retstavning og tegnsætning. Mangelfuld evne til at anvende viden om sprogets rolle og betydning som socialt og samfundsmæssigt fænomen. Nogenlunde sikker læsning og forståelse af niveausvarende tekster. Grundlæggende evne til metodisk analyse, perspektivering og vurdering af tekster og medier. Nogenlunde sikker brug af relevante læse-, lytte-, tale- og skrivestrategier. Grundlæggende evne til at reflektere over egen skriveproces. Grundlæggende sikkerhed i brugen af it, hvor det understøtter danskfaget. En del fejl og mangler, der dog ikke forstyrrer helhedsindtrykket, kan accepteres såvel i den skriftlige som i den mundtlige måde at kommunikere på. Flere fejl, der forstyrrer det samlede indtryk af elevens sikkerhed i kommunikationen, accepteres. Eleven kan med hjælp i begrænset grad formulere sig mere præcist om kommunikation. En del fejl og mangler i anvendelse af sproget såvel skriftligt som mundtligt, mangler som ikke systematisk er indbygget i elevens anvendelse af sproget. Flere fejl der forstyrrer det samlede indtryk af elevens sikkerhed i sprogbrug accepteres. Eleven kan med hjælp i begrænset grad formulere sig mere præcist om sprogbrug. Store mangler i sin viden om sproget og dets betydning som socialt og samfundsmæssigt fænomen. Har svært ved at anvende sin begrænsede viden om sproget rolle og betydning i samtale. En del fejl og mangler, der dog ikke grundlæggende sår tvivl om elevens metodiske analysekompetencer i forhold til forskellige teksttypers form, budskab og perspektiv. Flere fejl, der forstyrrer det samlede indtryk af elevens sikkerhed i tekstarbejde og tekstanalyse, accepteres. Eleven kan med hjælp i begrænset grad formulere sig mere præcist i forhold i tekstanalyse. En del fejl og mangler i anvendelse af relevante tale, lytte-, læse- og skrivestrategier, fejl som dog ikke forstyrrer helhedsindtrykket af brugen af strategier. Flere fejl, der forstyrrer det samlede indtryk af elevens sikkerhed i anvendelse af strategier, accepteres. Eleven kan med hjælp i begrænset grad formulere sig mere præcist om brug af kulturstrategier samt it. Side 22

23 Dansk / Niveau D / Karakteren 12 Generelle krav til deltagelse i undervisningen En stor grad af selvstændighed i forhold til at anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre, dvs. at eleven lytter aktivt til de øvrige elever og læreren, spørger refleksivt ind til sagte og skrevne udsagn, som er uklare, forholder sig mundtligt og struktureret til det sagte og skrevne, tilegner sig refleksivt og analytisk til danskfaglige begreber og anvender dem mundtligt og skriftligt, refererer ofte til tidligere gennemgåede begreber. Kommunikation Et klart og rimeligt varieret mundtligt og skriftligt sprog i handels-, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Sprogbrug og sproglig refleksion Tekstarbejde og tekstanalyse Et rimeligt korrekt og hensigtsmæssigt sprog. Kendskab til og evne til at anvende viden om sprogets rolle og betydning. Sikker læsning og forståelse af niveausvarende tekster. Sikker evne til metodisk analyse, perspektivering og vurdering af tekster. Få og uvæsentlige fejl, der ikke forstyrrer helhedsindtrykket, kan accepteres såvel i den skriftlige som i den mundtlige måde at kommunikere på. Eleven kan i nogen grad indgå i samtale om eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist. Få og uvæsentlige mangler i anvendelse af sproget såvel skriftligt som mundtligt, herunder enkelte mangler som systematisk er indbygget i elevens anvendelse af sproget. Få og uvæsentlige mangler i sin viden om sproget og dets betydning. Eleven kan i nogen grad indgå i samtale om sproget rolle og betydning. Få og uvæsentlige mangler, der ikke sår tvivl om elevens metodiske analysekompetencer i forhold til forskellige teksttypers form, budskab og perspektiv. Eleven kan i nogen grad indgå i samtale om eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist. Anvendelse af strategier Sikker anvendelse af relevante læse-, lytte-, tale- og skrivestrategier. Sikker evne til at styre sin egen skriveproces. Sikkerhed i brugen af it, hvor det understøtter danskfaget. Få og uvæsentlige fejl i anvendelse af relevante tale, lytte-, læse- og skrivestrategier, fejl som ikke forstyrrer helhedsindtrykket af brugen af strategier. Eleven kan i nogen grad indgå i samtale om eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist om brug af kulturstrategier og it. Side 23

24 Dansk / Niveau D / Karakteren 7 Generelle krav til deltagelse i undervisningen En rimelig grad af selvstændighed i forhold til at anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre, dvs. at eleven lytter aktivt til de øvrige elever og læreren, spørger refleksivt ind til sagte og skrevne udsagn, som er uklare, forholder sig mundtligt og struktureret til det sagte og skrevne, tilegner sig refleksivt og analytisk til danskfaglige begreber og anvende dem mundtligt og skriftligt, refererer jævnligt til tidligere gennemgåede emner og tekster. Kommunikation Et nogenlunde klart og varieret mundtligt og skriftligt sprog i handels-, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Flere fejl, der i mindre grad forstyrrer helhedsindtrykket, kan accepteres såvel i den skriftlige som i den mundtlige måde at kommunikere på. Eleven kan i rimelig grad indgå i samtale om eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist. Sprogbrug og sproglig refleksion Tekstarbejde og tekstanalyse Et nogenlunde korrekt og hensigtsmæssigt sprog. Rimelig evne til at redegøre for sproglig korrekthed herunder retstavning og tegnsætning. Rimelig evne til at anvende viden om sprogets rolle og betydning som socialt og samfundsmæssigt fænomen. Nogenlunde sikker læsning og forståelse af niveausvarende tekster. Rimelig evne til metodisk analyse, perspektivering og vurdering af tekster. Flere fejl og mangler i anvendelse af sproget såvel skriftligt som mundtligt, herunder enkelte mangler, som systematisk er indbygget i elevens anvendelse af sproget. Flere fejl og misforståelser i sin viden om sproget og dets betydning som socialt og samfundsmæssigt fænomen. Eleven kan i rimelig grad indgå i samtale om sproget rolle og betydning. Flere mangler, der dog ikke grundlæggende sår tvivl om elevens overordnede analysekompetencer i forhold til forskellige teksttypers form, budskab og perspektiv. Eleven udviser usikkerhed i sit kendskab til eller forståelse af enkelte analyseredskaber. Eleven kan i rimelig grad indgå i samtale om eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist. Anvendelse af strategier Nogenlunde sikker anvendelse af relevante læse-, lytte-, tale- og skrivestrategier. Rimelig evne til at styre sin egen skriveproces. Rimelig sikkerhed i brugen af it, hvor det understøtter danskfaget. Nogle fejl i anvendelse af relevante tale, lytte-, læse- og skrivestrategier, herunder enkle fejl, som forstyrrer helhedsindtrykket if. anvendelsen af strategier. Eleven kan i rimelig grad, med hjælp, formulere sig om anvendelse af kulturstrategier samt it. Side 24

25 Dansk / Niveau D / Karakteren 02 Generelle krav til deltagelse i undervisningen En grundlæggende grad af selvstændighed i forhold til at anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre, dvs. at eleven lytter aktivt til de øvrige elever og læreren, spørger refleksivt ind til sagte og skrevne udsagn, som er uklare, forholder sig mundtligt men usikkert til det sagte og skrevne, tilegner sig refleksivt og analytisk til danskfaglige begreber og kun i tilstrækkelig grad anvender dem mundtligt og skriftligt, refererer sjældent til tidligere gennemgåede begreber. Kommunikation Sprogbrug og sproglig refleksion Tekstarbejde og tekstanalyse Anvendelse af strategier Et nogenlunde klart og varieret mundtligt og skriftligt sprog i handels-, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Et nogenlunde korrekt og hensigtsmæssigt sprog. Grundlæggende evne til redegøre for sproglig korrekthed herunder retstavning og tegnsætning. Grundlæggende evne til at anvende viden om sprogets rolle og betydning. Nogenlunde sikker læsning og forståelse af niveausvarende tekster. Nogenlunde evne til metodisk analyse, perspektivering og vurdering af tekster og medier. Grundlæggende brug af relevante læse-, lytte-, taleog skrivestrategier. Grundlæggende evne til at styre sin egen skriveproces. Grundlæggende evne i anvendelse af it, hvor det understøtter danskfaget. En del fejl og mangler, der i mindre grad forstyrrer helhedsindtrykket, kan accepteres såvel i den skriftlige som i den mundtlige måde at kommunikere på. Eleven kan med hjælp i begrænset grad formulere sig præcist om sin egen kommunikation. En del fejl og mangler i anvendelse af sproget såvel skriftligt som mundtligt, herunder nogle mangler, som systematisk er indbygget i elevens anvendelse af sproget. Flere fejl og misforståelser i sin viden om sproget og dets betydning. Eleven kan kun i rimelig grad indgå i samtale om sproget rolle og betydning. Har svært ved at anvende sin begrænsede viden om sproget rolle og betydning i samtale. En del mangler if. elevens overordnede analysekompetencer i forhold til forskellige teksttypers form, budskab og perspektiv. Eleven udviser nogen usikkerhed i sit kendskab til eller forståelse af flere analyseredskaber. Eleven kan, med hjælp, kun i begrænset grad formulere sig præcist i forhold i tekstanalyse. En del fejl i anvendelse af relevante tale, lytte-, læse- og skrivestrategier, herunder flere fejl, som forstyrrer helhedsindtrykket af brugen af strategier. Eleven kan, med hjælp, kun i begrænset grad formulere sig præcist om sin anvendelse af kulturstrategier samt it. Side 25

26 Dansk / Niveau E / Karakteren 12 Generelle krav til deltagelse i undervisningen En stor grad af selvstændighed i forhold til at anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre, dvs. at eleven lytter til de øvrige elever og læreren, spørger ind til sagte og skrevne udsagn, som er uklare, forholder sig mundtligt til det sagte og skrevne, tilegner sig de danskfaglige begreber og anvender dem mundtligt og skriftligt, refererer jævnligt til tidligere gennemgåede begreber. Kommunikation Et klart mundtligt og skriftligt sprog i handels-, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Sprogbrug og sproglig refleksion Tekstarbejde og tekstanalyse En hensigtsmæssig anvendelse af sproget. Rimelig kendskab og evne til at anvende viden om sprogets rolle og betydning. Rimelig sikkerhed i læsning og forståelse af niveausvarende tekster. Rimelig evne til styret analyse og vurdering af teksterne. Nogle fejl, der ikke forstyrrer helhedsindtrykket, kan accepteres såvel i den skriftlige som i den mundtlige måde at kommunikere på. Eleven kan forholde sig til påtale af eventuelle mangler og herefter formulere sig mere præcist. Nogle fejl og mangler i anvendelse af sproget såvel skriftligt som mundtligt, herunder flere ubetydelige mangler, som systematisk er indbygget i elevens anvendelse af sproget. Flere ubetydelige mangler i sin viden om sproget og dets betydning. Eleven kan i rimelig grad indgå i samtale om sproget rolle og betydning. Nogle fejl og mangler, der ikke grundlæggende sår tvivl om elevens analysekompetencer i forhold til forskellige teksttypers form og budskab. Eleven kan forholde sig til påtale af eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist. Anvendelse af strategier Rimelig sikker anvendelse af relevante læse-, lytte-, tale- og skrivestrategier. Rimelig evne til at styre en skriveproces mod et defineret mål. Rimelig sikkerhed i anvendelse af it, hvor det understøtter danskfaget. Nogle fejl og mangler i anvendelse af relevante tale, lytte-, læse- og skrivestrategier, fejl som dog ikke forstyrrer helhedsindtrykket af brugen af strategier. Eleven kan forholde sig til påtale af mangler og herudfra formulere sig mere præcist om anvendelse af kulturstrategier og it. Side 26

27 Dansk / Niveau E / Karakteren 7 Generelle krav til deltagelse i undervisningen En rimelig grad af selvstændighed i forhold til at anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre, dvs. at eleven lytter aktivt til de øvrige elever og læreren, spørger ind til sagte og skrevne udsagn, som er uklare, forholder sig mundtligt til det sagte og skrevne, tilegner sig analytisk til danskfaglige begreber og anvender dem mundtligt og skriftligt, refererer jævnligt til tidligere gennemgåede emner og tekster. Kommunikation Et rimeligt klart mundtligt og skriftligt sprog i handels-, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Sprogbrug og sproglig refleksion Tekstarbejde og tekstanalyse En rimelig hensigtsmæssig anvendelse af sproget. Nogenlunde kendskab og evne til at anvende viden om sprogets rolle og betydning. Nogenlunde sikkerhed i læsning og forståelse af niveausvarende tekster. Nogenlunde evne til styret analyse og vurdering af teksterne. En del fejl, der ikke forstyrrer helhedsindtrykket, kan accepteres såvel i den skriftlige som i den mundtlige måde at kommunikere på. Eleven kan med hjælp i rimelig grad forholde sig til påtale af eventuelle mangler og herefter formulere sig mere præcist. En del fejl og mangler i anvendelse af sproget såvel skriftligt som mundtligt, herunder nogle mangler, som systematisk er indbygget i elevens anvendelse af sproget. Flere fejl og mangler i sin viden om sproget og dets betydning. Eleven kan i rimelig grad indgå i samtale om sproget rolle og betydning. En del fejl og mangler, der ikke sår tvivl om elevens analysekompetencer i forhold til forskellige teksttypers form og budskab. Eleven kan i rimelig grad forholde sig til påtale af eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist. Anvendelse af strategier Nogenlunde sikker anvendelse af relevante læse-, lytte-, tale- og skrivestrategier. Nogenlunde evne til at styre en skriveproces mod et defineret mål. Nogenlunde sikkerhed i anvendelsen af it, hvor det understøtter danskfaget. En del fejl og mangler i anvendelse af relevante tale, lytte-, læse- og skrivestrategier, fejl som ikke forstyrrer helhedsindtrykket af anvendelsen af strategier. Eleven kan i rimelig grad forholde sig til påtale af eventuelle mangler og herudfra formulere sig mere præcist om anvendelse af kulturstrategier og it. Side 27

28 Dansk / Niveau E / Karakteren 02 Generelle krav til deltagelse i undervisningen En grundlæggende grad af selvstændighed i forhold til at anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre, dvs. at eleven lytter aktivt til de øvrige elever og læreren, spørger ind til sagte og skrevne udsagn som er uklare, forholder sig mundtligt men usikkert til det sagte og skrevne, tilegner sig de danskfaglige begreber og i nogen grad anvender dem mundtligt og skriftligt, refererer engang i mellem til tidligere gennemgåede begreber. Kommunikation Et grundlæggende klart mundtligt og skriftligt sprog i handels-, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Sprogbrug og sproglig refleksion Tekstarbejde og tekstanalyse En grundlæggende hensigtsmæssig anvendelse af sproget. Grundlæggende kendskab og evne til at anvende viden om sprogets rolle og betydning. Grundlæggende sikkerhed i læsning og forståelse af niveausvarende tekster. Grundlæggende evne til styret analyse og vurdering af teksterne. Mange fejl, der ikke forstyrrer helhedsindtrykket, kan accepteres såvel i den skriftlige som i den mundtlige måde at kommunikere på. Eleven kan i begrænset grad forholde sig til påtale af eventuelle mangler og kun i begrænset grad herudfra formulere sig mere præcist. Mange mangler i anvendelse af sproget såvel skriftligt som mundtligt, herunder flere mangler, som systematisk er indbygget i elevens anvendelse af sproget. En hel del mangler i sin viden om sproget og dets betydning. Eleven kan i begrænset grad indgå i samtale om sproget rolle og betydning. Mange mangler, der dog ikke sår tvivl om elevens mest basale analysekompetencer i forhold til forskellige teksttypers form og budskab. Eleven kan kun i begrænset grad forholde sig til påtale af eventuelle mangler og kun i begrænset grad herudfra formulere sig præcist. Anvendelse af strategier Grundlæggende sikkerhed i anvendelse af relevante læse-, lytte-, tale- og skrivestrategier. Grundlæggende evne til at styre en skriveproces mod et defineret mål. Grundlæggende sikkerhed i anvendelse af it, hvor det understøtter danskfaget. Mange fejl og mangler i anvendelse af relevante tale, lytte-, læse- og skrivestrategier, fejl som ikke forstyrrer helhedsindtrykket af brugen af strategier. Eleven kan kun i begrænset grad forholde sig til påtale af mangler og kun i begrænset grad herudfra formulere sig mere præcist om anvendelse af kulturstrategier og it. Side 28

29 Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler A 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre B væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler C 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige D væsentlige mangler 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål E 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål Fx -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation F Side 29

30 Bilag 2 Bedømmelseskriterier for grundfaget samfundsfag Bedømmelseskriterier i samfundsfag / Niveau D / Køge Handelsskole 12 - Den tilstrækkelige præstation. Terminologi og deltagelse: Eleven er lydhør overfor de øvrige elever og læreren. Eleven spørger refleksivt ind til sagte og skrevne udsagn, som er uklare. Eleven forholder sig kritisk til det gennemgåede og til samfundsfaglige problemstillinger. Eleven tilegner sig den samfundsfaglige terminologi og anvender denne mundtligt og skriftligt på et højt samfundsfagligt niveau. Politik og miljø Eleven kan - forklare grundlæggende forhold i det danske folkestyre ud fra konkrete eksempler - struktureret redegøre for og i diskutere sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv. Få og uvæsentlige fejl, der ikke forstyrrer det samlede indtryk af elevens sikkerhed i de politiske og miljømæssige begreber kan accepteres. Økonomi Arbejdsmarkedsforhold og internationalisering Eleven kan - diskutere samfundsøkonomiske forhold. - struktureret gøre rede for sammenhængen mellem samfundets økonomi, den offentlige og private sektors økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling. Eleven kan - demonstrere sin viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system. - forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet. - bearbejde og diskutere enkle eksempler på globaliseringens betydning for Danmark. - gøre rede for EU-samarbejdets struktur og Få og uvæsentlige fejl, der ikke forstyrrer det samlede indtryk af elevens forståelse af de økonomiske aspekter af faget kan accepteres. Få og uvæsentlige fejl, der ikke forstyrrer det samlede indtryk af elevens forståelse af arbejdsmarkedsforhold og internationalisering kan accepteres. Side 30

31 Sociologi Informationssøgning betydning for Danmark. Eleven kan - bearbejde og overskue sociologiske problemstillinger, - demonstrere sikkerhed i anvendelsen af sociologiske viden om egen uddannelse - diskutere sociale og kulturelle mønstre og udviklingen i disse. Eleven kan - indsamle relevante informationer om samfundsmæssige forhold og bearbejde samt formidle denne information. Få og uvæsentlige fejl, der ikke forstyrrer det samlede indtryk af elevens sikkerhed i sociologiske grundbegreber kan accepteres. Få og uvæsentlige mangler og misforståelser i elevens indhentning af informationer kan accepteres Uvæsentlige mangler i evnen til at bearbejde disse accepteres. 7 - Den gode præstation. Terminologi og deltagelse: Eleven er lydhør overfor de øvrige elever og læreren. Eleven spørger ind til sagte og skrevne udsagn, som er uklare. Eleven forholder sig til det gennemgåede og til samfundsfaglige problemstillinger. Eleven tilegner sig den samfundsfaglige terminologi og anvender denne mundtligt og skriftligt på et rimeligt samfundsfagligt niveau. Politik og miljø Eleven kan - nogenlunde sikkert forklare grundlæggende forhold i det danske folkestyre ud fra konkrete eksempler - nogenlunde struktureret redegøre for og i rimelig grad diskutere sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv. Nogle fejl og misforståelser, der ikke forstyrrer det samlede indtryk af elevens sikkerhed i de politiske og miljømæssige begreber kan accepteres. Økonomi Eleven kan - Nogenlunde sikkert diskutere samfundsøkonomiske forhold. Nogle fejl og misforståelser, der ikke forstyrrer det samlede indtryk af elevens forståelse af de økonomiske aspekter af Side 31

Indhold. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne på Køge Handelsskole sommer 2016 KØGE HANDELSSKOLE. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne

Indhold. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne på Køge Handelsskole sommer 2016 KØGE HANDELSSKOLE. Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne KØGE HANDELSSKOLE Bedømmelsesplan for erhvervsuddannelserne Indholdsfortegnelse: Indhold KØGE HANDELSSKOLE... 1 Indledning... 5 DEN LØBENDE BEDØMMELSE... 7 LØBENDE EVALUERING AF PERSONLIGE KVALIFIKATIONER...

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer

Bekendtgørelse om uddannelsen til murer Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 160 Offentligt Bekendtgørelse om uddannelsen til murer BEK nr 1182 af 06/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 183 af 22/03/2004 4, stk.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Karakterer på 7-trinsskalaen

Karakterer på 7-trinsskalaen Om 7-trins-skalaen I det danske uddannelsessystem anvender vi 7-trins-skalaen. Den består af syv karakterer. Hvis der er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren 02, 4,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker

Skuemester- og. lærervejledning. for specialet. Køletekniker August 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Køletekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed

Skuemestervejledning. November 2010. Finmekaniker. Finmekanikerassistent. Våbenmekaniker. Låsesmed November 2010 Skuemestervejledning Finmekaniker Finmekanikerassistent Våbenmekaniker Låsesmed Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 H A N D E L S S K O L E N S G R U N D F O R L Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 Denne folder er Aalborg Handelsskoles regler for lærere og censorer i forbindelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronik og svagstrøm Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Elektronik og svagstrøm Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Fashion & Fitness side 6 HG Flex side 7 HG Business 1. år side

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Januar 2011 Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden

Læs mere