Velkommen til Aalborg Kaserner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Aalborg Kaserner"

Transkript

1 Velkommen til Aalborg Kaserner

2 Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Fakta... 4 Trænregimentet... 5 Trænregimentets historie... 6 Hærens Logistikskole... 7 Totalforsvarsregion Nordjylland... 8 Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg... 9 Praktiske oplysninger Kort over Aalborg Kaserner Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner

3 Velkommen Det er mig en stor glæde at byde dig velkommen til Nordjylland og Aalborg, som er en af landets største garnisonsbyer. Ikke mindst er det mig en glæde at byde dig velkommen til Aalborg Kaserner, der forhåbentlig vil danne de perfekte rammer om dit ophold. Aalborg Kaserner er en stor arbejdsplads, hvor en af de vigtige opgaver er at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Dette sker ved vores uddannelsesbataljon og ved logistikbataljonen samt ved Hærens Logistikskole. Endvidere huser etablissementet Totalforsvarsregion Nord (TFRN), der bl.a. har det uddannelsesmæssige ansvar for Hjemmeværnsdistrikter i regionens område med mange frivillige hjemmeværnsfolk. Et af disse hjemmeværnsdistrikter er Aalborg, der også bor her på Aalborg Kaserner. I dette distrikt er der ca frivillige, der er organiseret i 16 underafdelinger. Vi er i alt ca medarbejdere, incl. værnepligtigt personel, hvilket gør Aalborg Kaserner til en af byens absolut største arbejdspladser. I denne folder kan du læse om de myndigheder, der har til huse på området. Derudover orienterer folderen dig om nogle af de muligheder, vi kan tilbyde dig såvel i arbejds- som i fritiden. Flemming Larsen oberst Regimentschef, Skolechef og Garnisonskommandant 3

4 Fakta Aalborg har en over 200-årig historie som garnisonsby, idet der siden 1779 har der været militære forlægninger i og omkring Aalborg. Navnet Aalborg Kaserner (ALB KAS) er fællesbetegnelsen for Hvorup Kaserne (HVK) og Nørre Uttrup Kaserne (NUK), som begge blev opført i 1950-erne til erstatning for forældede kaserner, der var beliggende midt i Aalborg by. Arealet, som kasernerne og den tilhørende øvelsesplads, blev anlagt på, lå dengang langt fra bymæssig bebyggelse. Sådan forholder det sig ikke i dag. Efter kommunalreformen i 1970 kom området under Aalborg Kommune, som valgte at udstykke grunde til boligforenings- og parcelhusbyggeri helt op til øvelsespladsens skel. Aalborg Kaserner blev som følge af Forsvarsforliget et af forsvarets største etablissementer, med et areal på 285 ha og m 2 bebyggelse. Trænregimentet har det overordnede ansvar for Aalborg Kaserner. På Aalborg Kaserner findes følgende enheder: - Trænregimentet (TRR) - Hærens Logistikskole (HLS) - Totalforsvarsregion Nord (TFR NORD) - Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg (HHD ALB) 4

5 Trænregimentet Velkommen til Aalborg Kaserner Ved Hærloven af 18. juni 1951, blev forsyningstropperne oprettet som en selvstændig våbenart, hvilket medførte, at der 1. november 1951 oprettedes to nye regimenter: Sjællandske Trainregiment og Jydske Trainregiment. Forsvarskommissionen af 1988 anbefalede, som en del af strukturtilpasningerne af forsvaret en sammenlægning af de to regimenter. Sammenlægningen blev endeligt besluttet ved forsvarsordningen Den 10. maj 1997 oprettedes Trænregimentet. Der var dog fortsat en række enheder placeret på Farum Kaserne. Den 1. marts 2001 blev sidstnævnte enheder flyttet til Vordingborg og ved en sammenlægning med andre enheder blev Det Danske Internationale Center (DANILOG) oprettet. Som følge af forsvarsforliget er regimentet og dets ansvar og opgaver blevet reduceret ganske betragteligt. Bataljonerne er - sammen med MP- kompagnierne - blevet direkte underlagt Danske Division h.h.v. 1. og 2. Brigade, og P, T og B/Ø-sektionerne er, blevet centraliseret, hvilket også gør sig gældende for hele Stabs- og støttestrukturen. Den 1. februar 2005 blev Trænregimentet og Hærens Logistikskole sammenlagt under samme chef som tillige er Garnisonskommandant i Aalborg. Læs mere om regimentet og dets historie på 5

6 Trænregimentets historie Før 1864 var der ingen egentlige Trænenheder (forsyningsenheder). Hæren levede af landet med udskrivninger og plyndringer til følge. Med hærens bagtropper fulgtes hestevogne, der medbragte diverse forsyninger, hustruer samt løse kvinder. Derudover var der en sammenblanding af smede og andre håndværkere samt personer, der hjalp de sårede. Begyndelsen på fremtidens sanitetstjeneste. For at holde styr på denne blandede skare, var en forløber for militærpolitiet, kaldet PROFOSSEN. Op til krigen 1864 begyndte man at udskrive bønderkarle til ægtkørsel. De blev placeret i mindre enheder, som blev kaldt for TROSSET/TRÆNET (forsyning). Bønderne skulle selv stille med en hestevogn, to heste og en kusk. Der var ikke de store krav til kuskens helbred. Det var nok, at han kunne se med blot det ene øje. Efter krigen i 1864 indså man nødvendigheden af at oprette effektive forsyningsenheder. Efter Hærloven af 6. juli 1867 blev der oprettet to TRAINKOMPAGNIER. Ved Hærloven af 25. juli 1880 blev der oprettet en TRAINAFDELING ved artilleriet. Ved Hærens Ordning af 30. september 1909 overgik trænafdelingerne til Rytteriet og blev indkvarteret på Bådsmandsstrædes Kaserne i København. Ved Hærloven af 7. august 1922 oprettedes to Trainkompagnier i Randers. De to kompagnier overgik den 23. marts 1932 til København. Ved Hærloven af 18. juni 1951 oprettedes Forsyningstropperne som selvstændig våbenart med Jyske Trænregiment i Århus og Sjællandske Trænregiment i København. I 1962 fik Jyske Trænregiment hjemsted på Hvorup Kaserne og Sjællandske Trænregiment på Farum Kaserne. Forsvarskommisionen af 1988 anbefalede, som en del af strukturtilpasningen af forsvaret bl.a., at de to trænregimenter blev sammenlagt. Dette blev besluttet ved aftale om forsvarets ordning Officielt blev Sjællandske og Jyske Trænregiment nedlagt fredag den 9. maj 1997, og lørdag den 10. maj 1997 oprettedes således Trænregimentet. Regimentets fane blev overrakt til regimentets chef af Hendes Majestæt Dronning Margrethe ved en parade med deltagelse af hele regimentet den 12. maj I 2001 blev Trænregimentet igen delt. Trænafdelingen blev udskilt og blev flyttet fra Farum til Vordingborg. Her blev det oprettet som Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG). 6

7 Hærens Logistikskole Hærens Logistikskole (HLS) blev oprettet den 1. april 1996 og er dermed hærens yngste skole. Den er på flere områder hærens største skole og opgaverne er nogle af de mest komplekse. HLS udvikler logistiktroppernes struktur, udarbejder reglementer og uddanner indenfor følgende logistiske tjenesteområder: - Forsyningstjeneste - Transporttjeneste - Vedligeholdelsestjeneste - Sanitetstjeneste - Materiel og teknik - Personel- og feltposttjeneste - Militærpolititjeneste - Færdsels- og kørselssikkerhed - Forsvarets Bilsyn - Lærlinge Skolens chef er tillige Tjenestegrensinspektør for Logistik i Hæren (TILO). HLS uddanner ca. 50 militærpolitisergenter årligt. Derudover uddanner vi ca. 50 sergenter indenfor tjenestegrensmodul logistik. Skolen er ansvarlig for mere end 150 forskellige kursustyper og afvikler pr. år ca. 180 kurser. Kontorer I byg. 2/NUK finder du kursuskontoret og administrationskontoret. Kursuskontoret er servicekontor for alle elever/kursister ved skolen med opgave at indkalde elever/kursister til kurserne, bestille indkvartering, udfærdige HLS kursusbefaling, modtage telefonbesked og udarbejde kursusbeviser etc. Indkvartering Kvarterer vil normalt være til rådighed fra aften før mødedag (gælder mødetid kl eller tidligere) nøgle udleveres i vagten. Ved mødetid senere udleveres nøgle enten i vagten eller ved LSE bygn. 8, NUK. Telefon Indvalg lokal-nr. Kursuskontoret/HLS /7716/7711. Administrationskontoret/HLS /7626. Kontorerne er åbne mandag tirsdag kl og onsdag fredag kl

8 Totalforsvarsregion Nordjylland Med baggrund i forsvarsforliget blev MILRGN NORD oprettet den 1. januar 2001 som et resultat af en sammenlægning af MILRGN I og II og den 1. juli 2001 blev MILRGN sammenlagt med HJVR I og II og ændrede samtidig navn til LFR NORD. LFR NORD havde det operative og uddannelsesmæssige ansvar for HJV i de fire nordligste amter i Jylland: Nordjylland, Viborg, Århus og Ringkøbing amt. De otte Hærhjemmeværnsdistrikter i området omfattede omtrent frivillige hjemmeværnsfolk. Med baggrund i indeværende forsvarsforlig blev LFR NORD, den 1. januar 2006 opdelt i TFR NORD og TFR MIDT. TFR NORD indeholder nu kun HHD Vendsyssel, HHD Aalborg og HHD Himmerland-Thy. De tre distrikter omfatter omtrent frivillige hjemmeværnsfolk. TFR NORD samarbejder i totalforsvarsregi med Politiregion I og Beredskabsregion I, den regionale koordinerende stab. TFR NORD er således det naturlige bindeled mellem samfundets militære og civile ressourcer i regionens område og forestår i den egenskab samordning og koordination af militær hjælp til det civile samfund. Ligeledes har TFR NORD det faglige ansvar for presse- og informationsvirksomheden samt kontaktvirksomhed til samarbejdspartnerne. TFR NORD ansvarsområde dækker et område fra Skagen til en linie fra Thyborøn kanal, nord om Fur og syd om Mariager fjord. TFR NORD er en værnsfælles stab bemandet med 24 personer med personel fra både Hæren og Hjemmeværnet. Stillingerne i stabens organisation består af chef og stabschef, sektionschefer samt det militære og civile personel i sektionerne, operationssektion (OSEK), uddannelsessektion (USEK) indeholdende et uddannelsescenter (UDC), logistiksektion (LSEK) og sekretariat (SEC) samt en informationssektion (IFS). TFR NORD har til huse i bygning 19 på Hvorup Kaserne. Tlf.: (sekretariatet) Organisationen for LFR NORD og nu TFR NORD er ganske unik, idet det er første gang i dansk forsvarshistorie, at der er oprettet integrerede myndighedsstabe, der i fredstid organiserer hær - og hjemmeværnspersonel under samme ledelse. 8

9 Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg (HHD AALBORG) er beliggende på Aalborg Kaserner, NUK bygning 24, 25, 26 og 27. Bygning 27 er HHD AALBORG administrationsbygning. Der er 16 medarbejdere til at forvalte og støtte ca frivillige hjemmeværnssoldater. Heraf er de ca. 700 i den aktive struktur mens resten står i reserven. HHD AALBORG er forsyningsansvarlig for yderligere ca frivillige fra Marine-, Flyver- og Virksomhedshjemmeværnet samt 80 militært fastansatte. De ca frivillige er organiseret i 8 underafdelinger, der bl.a. består af stabskompagni, motoriseretinfanterikompagni, bevogtningskompagnier, områdekompagnier, politikompagnier og et trommekorps. Herudover opstiller, udruster og uddanner HHD AALBORG et stabskompagni til Totalforsvarsregion Nordjylland (TFRN). HHD AALBORG hovedopgave er at leve op til Hjemmeværnets mission og vision samt planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelse af underafdelingerne og yde bedst mulig støtte til det omkringliggende samfund bl.a. det civile beredskab i krisesituationer, herunder bl.a. støtte til politiet. HHD AALBORG støtter ved gennemførelsen af kontroløvelsen ved afslutningen af Hærens Basisuddannelse samt al anden aktivitet ved enhederne på Aalborg Kaserner. HHD AALBORG har ansvaret for at udarbejde planer for indsættelse under krisesituationer i samfundet samt planer for støtte til det civile samfund i fredstid ved f.eks. sneberedskab. Vi kan kontaktes på eller Du kan også kigge på Hjemmeværnets Mission Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. Hjemmeværnets Vision Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle, der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark. Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i totalforsvaret efter samfundets behov. Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres. Vi træder frem, hvor andre viger! 9

10 Praktiske oplysninger Vil dine pårørende sende post/pakker til dig, kan de gøre det på nedenstående adresse: Grad, navn Enhed/kursus Aalborg Kaserner Gl. Høvej Nørresundby Kasernens hovedtelefonnummer: Mailadresse: Besøg os på På denne side finder du links til Aalborg Kaserners øvrige myndigheders hjemmesider. 10

11 Adgangsveje til Aalborg Kaserner Al kørende trafik henvises til hovedvagten med indkørsel fra Gl. Høvej. (Se kortet på bagsiden). Dog er den tidligere hovedvagt ved Nørre Uttrup Kaserne åben på hverdage fra kl Cyklende og gående trafik har derudover adgang til kasernerne mod forevisning af identitetskort/adgangskort (Tv-overvågning) ved den tidligere hovedvagt ved Nørre Uttrup Kaserne (NUK) (ud for BYGN.1), og ved den tidligere hovedvagt ved Hvorup Kaserne (ud for BYGN.18. Se kortskitsen). Bibliotek Nærmeste bibliotek er Nørresundby Bibliotek, Østerbrogade 52 B, tlf MAN ONS: TOR: FRE: LØR: Busforbindelser Hent køreplaner på eller Aalborg Kaserner (Hovedvagten) Fra Til Linie S 3 Gl. Høvej Banegård/Nytorv Busforbindelser/ALB KAS (HVK) Fra Til Linie S 3 Gl. Høvej Banegård/Nytorv Busforbindelser/ALB KAS (NUK) Fra Til Metro 1 Hjørringvej Banegård via Nytorv 42/72 Hjørringvej Banegård via Vesterbro S 3 Hjørringvej Banegård via Nytorv 11

12 Kantiner Tlf.nr Fax: Internet: - klik på Enheder og derpå CAF Kantinens åbningstider (Hvorup): MAN - TOR: Fællesmessen byg 29. (HVK) MAN - FRE: FRE: Kantinens åbningstider (Nørre Uttrup) MAN - TOR: Fællesmessen byg 8a. (NUK) MAN FRE: FRE: Automater med kolde drikke, slik og chokolade kan findes i kantinebygningen, bygn. 22 på Hvorup Kaserne. På Nørre Uttrup Kaserne findes der sodavandsautomat i kantinebygningen og i UMAK bygningen (bygn. 22.a). Dankort-automat I Kantinerne er hævegrænsen maks. kr. 100,- over det købte beløb. Der kan ikke benyttes andet en Dankort. Dankort kan bruges i alle kantinens afdelinger. Nærmeste civile automat kan du finde på Nørre Uttrup Torv. Depot for standardudrustning Byg. 35 HVK (Depot 35). Åbningstider for værnepligtige menige: Mandag og onsdag Åbningstider for FSBM og fast PSN: Mandag torsdag Fredag

13 Indkvartering Nøglen afhentes ved Lokalt Støtteelement (LSE), bygn. 8, NUK. Kasernekontoret har åben: Mandag fredag Ved ankomst uden for normal åbningstid, afhentes nøgle i hovedvagten på Aalborg Kaserner På afrejsedagen afleveres kvarter og kvarternøgle ved LSE senest kl Infirmeri og tandklinik Hvorup kaserne INF. BYGN. 21/HVK har åbnet: Mandag fredag: Fredag I perioderne 1.februar til 31. maj og 1. august til 30. november har infirmeriet åbent på døgnbasis mandag kl til fredag kl Konsultation kun efter forudgående tidsbestilling, i tidsrummet eller på telefon Uden for infirmeriets åbningstid samt lørdag, søndag og helligdage, kontaktes den militære lægevagt ved infirmeriet i Oksbøl telefon Tandklinikken INF/TRR, Byg. 21/HVK MAN-TOR: FRE: Konsultation kun efter aftale på lokal

14 KFUM soldaterhjem (udenfor Hvorup Kasernes gl. hovedvagt) MAN-TOR FRE LUKKET SØN Soldaterhjemmet kan blandt tilbyde: Ca. 40 forskellige slags retter mad. Internetcafé, TV-stue med lædersofaer og 60 fladskærms TV med sourround, parabol og dvd/videoafspiller, masser af brætspil, bordtennis, pool, bordfodbold samt udendørs spil, - bl.a. hockey, fodbold og volleyball. Masser af daglig hygge. Motion og idræt Brug af gymnastiksal, kondicenter: Se opslag på stedet, eller kontakt det lokale støtteelement(lse). Sport og fritid Udendørs boldspil kan foretages på stadion ved cindersbanen og på de to multibaner. På begge Kaserner. Ligeledes forefindes der hockeybaner og mange andre sportsrekvisitter ved de 2 gymnastiksale. Løberuter kan hentes på UMAK / HVK eller via Aalborg Kaserners hjemmeside under Idræt. Motorservice I byg. 36, HVK er der på onsdage kl motorservice, hvor der er mulighed for at smøre, skifte olie m.v. Mekanikere er tilstede. Olie, reservedele m.v. skal du selv medbringe. Området henhører under velfærdstjenesten. 14

15 Parkering Parkering på ALB KAS, med civile køretøjer, er kun tilladt på de afmærkede parkeringspladser. Pengeinstitut Nærmeste bank, Nørresundby Bank, er på Nørre Uttrup Torv. Posthus Indlevering af postforsendelser kan ske i bygn. 8, NUK. Åbningstider: MAN TOR FRE Frimærker kan købes i kantinerne. Nærmeste posthus er på Nørresundby Torv. Åbningstider: MAN FRE LØR: Nærmeste postbutik er ved købmanden på Nørre Uttrup Torv Postkasser Findes lige udenfor kasernen ved tilkørslen til Amalienborgvej Salonskydning Der gennemføres hver tirsdag kl. 1800, salonskydning på den indendørs skydebane i kælderen, Bygn. 8, NUK. Alle er velkommen. TV stue Ved begge kantiner forefindes der TV- stuer. 15

16 Vaskeri Vaskemaskiner og tørretumblere er opstillet: - NUK, i bygn. 21 ved gymnastiksalen. - HVK, i bygn. 24 ved gymnastiksalen. Begge steder er der en brugerbetaling på kr. 20,00 som dækker vask, tørring og sæbe. Maskinerne henhører under Velfærdsbefalingsmanden ved GSE. Messer Messen på Nørre Uttrup Kaserne ligger centralt placeret og giver mulighed for at slappe af med en kop kaffe i bløde møbler eller indtage sin frokost i gode og hyggelige lokaler. Mangler du et stort eller lille mødelokale med fred og ro, eller mangler du et sted at holde en social sammenkomst kan du låne messen. Messen råder over storskærms TV, pool bord, dart samt et mindre bibliotek. Efter indføring af videoovervågning er messen blevet åbnet hele tiden og den kan benyttes af alle kursister og alt fast personel på Aalborg Kaserner. I baren er der opstillet et 10 kr. fadølsanlæg og en sodavandsautomat med selvbetjening. Er der spørgsmål kan der ringes på eller

17 BYGN 1-16 Indkvartering BYGN 17 Undervisning BYGN 18 FRO-Center BYGN 19 TFRN BYGN 20 Kvarterer BYGN 21 Infirmeri BYGN 22 Kantine & fritid BYGN 24 Gymnastiksal, Motionscenter BYGN 25 Indkvartering BYGN 26 Indkvartering BYGN 28 Indkvartering BYGN 27 Forberedende 2 UDDBTN BYGN 29 Messer, UDBTN, kantine, undervisning BYGN 34 UMAK BYGN 35 Munderingsdepot BYGN 36 Kørepulje + KØSK 1 ECH BYGN 50 ADM VKDK BYGN 44, 46 VKDK BYGN 50, 51 VKDK BYGN 53 UDDGRP MOT + VÅB BYGN 56 Køreskolen Nordjylland BYGN 46 UDDGRP/Kørsel HLS BYGN 49 UDDGRP ELEK/VÅB HLS BYGN 53 UDDSEK MOT/VÅB HLS 17

18 BYGN 3 2 MPKMP BYGN 4 MPAFD HLS BYGN 5 1 MPKMP BYGN 8 LSE, KURSEK MP, KURSEK LOG, undervisning, Messe BYGN 11 HLS, GSU MP BYGN 12 UDDGRP/FS, IT, FKIT og UDDGRP SAN BYGN 13 1 LOGBTN BYGN 14 1 LOGBTN BYGN 15 1 LOGBTN BYGN 16 Indkvartering BYGN 18 1 LOGBTN BYGN 20 Indkvartering BYGN 22 UMAK HLS BYGN 23 MATKT, FSBM HLS BYGN VKDK BYGN Motordepot HLS BYGN 51 Indkvartering/HRUKMP BYGN 52 Indkvartering BYGN 53 Indkvartering BYGN 54 Indkvartering BYGN 55 Værksted 1 LOGBTN BYGN 1 FCA BYGN 2 HLS/GSE TRR BYGN 7 Kantine & fritidsområde BYGN 9 Varmecentral BYGN 21 Gymnastiksal + Motionscenter 18

19 Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner 19

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner ERHVERVSPRAKTIK VED TRÆNREGIMENTET

Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner ERHVERVSPRAKTIK VED TRÆNREGIMENTET Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner ERHVERVSPRAKTIK VED TRÆNREGIMENTET Kære erhvervspraktikant Jeg vil herved byde dig velkommen til erhvervspraktik på Aalborg Kaserner. Du skal møde mandag kl. 12.00,

Læs mere

Velkommen til 1. Logistikbataljon ved Trænregimentet

Velkommen til 1. Logistikbataljon ved Trænregimentet Velkommen til 1. Logistikbataljon ved Trænregimentet Du er indkaldt til at aftjene din værnepligt. Du skal i den forbindelse møde på: Hvorup Kaserne mandag d. 05. februar 2018 mellem kl. 07.00 og 10.00

Læs mere

Timeplan til Instruktørkursus. 15 17 JAN 2016 og 29-31 JAN 2016 ved Uddannelsescenter Nordjylland DEC 2015

Timeplan til Instruktørkursus. 15 17 JAN 2016 og 29-31 JAN 2016 ved Uddannelsescenter Nordjylland DEC 2015 Timeplan til Instruktørkursus 15 17 JAN 2016 og 29-31 JAN 2016 ved Uddannelsescenter Nordjylland 1 DEC 2015 Velkommen på kursus Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen på kursus ved Uddannelsescenter

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved byde dig velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE

VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Nørremarken 21 6360 Tinglev Telefon 45 90 69 00 Telefax 74 64 40 72 brts@brs.dk www.brs.dk VELKOMMEN TIL BEREDSKABSSTYRELSEN TEKNISK SKOLE Skolen og dens medarbejdere

Læs mere

Søværnets Skole, Center for Våben

Søværnets Skole, Center for Våben Søværnets Skole, Center for Våben INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst ved CH VBC.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved gerne byde dig velkommen

Læs mere

Velkommen til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole

Velkommen til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Velkommen til Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole Skolen og dens medarbejdere byder dig velkommen til Tinglev, vi ser frem til at kunne bidrage til, at du får nogle gode og udbytterige dage. Beredskabsstyrelsen

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

et godt sted at være

et godt sted at være et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@techcollege.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhvervskollegium Øster Uttrup

Læs mere

KONTAKT DESKEN PÅ TLF: 9819 6600 FIIN MAIL: FBE-KTP-LSEFAA-DESK E-MAIL: FBE-KTP-LSEFAA-DESK@MIL.DK. Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til LSEFAA.

KONTAKT DESKEN PÅ TLF: 9819 6600 FIIN MAIL: FBE-KTP-LSEFAA-DESK E-MAIL: FBE-KTP-LSEFAA-DESK@MIL.DK. Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til LSEFAA. INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Velkommen til LSEFAA. 2 Deskfunktionen, LSEFAA hoveddør 3 Kursus- og konferencecentret. 4 Indkvartering og fritidsaktiviteter. 5 Køreteknisk anlæg... 6-7 Fritidsområdet.

Læs mere

HÆRENS SERGENTSKOLE. Information. Grundlæggende Sergentuddannelse for stampersonel, hold 2014-2

HÆRENS SERGENTSKOLE. Information. Grundlæggende Sergentuddannelse for stampersonel, hold 2014-2 HÆRENS SERGENTSKOLE Information Grundlæggende Sergentuddannelse for stampersonel, hold 2014-2 Velkommen som elev på Hærens Sergentskole i Varde. I løbet af uddannelsen i Varde, vil du modtage undervisning

Læs mere

CENTER FOR SERGENT OG MARITIM UDDANNELSE FREDERIKSHAVN

CENTER FOR SERGENT OG MARITIM UDDANNELSE FREDERIKSHAVN Velkommen CENTER FOR SERGENT OG MARITIM UDDANNELSE FREDERIKSHAVN I anledning af at du har fået indkaldelsesordre om at møde ved Søværnet, byder Center For Sergent og Maritim Uddannelse (SMC) dig velkommen.

Læs mere

Velkommen. Søværnets Våbenkursus

Velkommen. Søværnets Våbenkursus Velkommen Søværnets Våbenkursus INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner ERHVERVSPRAKTIK VED TRÆNREGIMENTET

Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner ERHVERVSPRAKTIK VED TRÆNREGIMENTET Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner ERHVERVSPRAKTIK VED TRÆNREGIMENTET Kære erhvervspraktikant Velkommen til erhvervspraktik ved Trænregimentet, Aalborg Kaserner. Som du kan se i denne folder, skal du

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

Søværnets Center for Våben

Søværnets Center for Våben Velkommen Søværnets Center for Våben INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

FORORD MØNT- OG KORTTELEFONER: Det er en fornøjelse at kunne byde velkommen til. Køreskole Sjælland (KØSK SJÆ). MOTION / IDRÆT:

FORORD MØNT- OG KORTTELEFONER: Det er en fornøjelse at kunne byde velkommen til. Køreskole Sjælland (KØSK SJÆ). MOTION / IDRÆT: - 8 - MØNT- OG KORTTELEFONER: FORORD Det er en fornøjelse at kunne byde velkommen til Køreskole Sjælland (KØSK SJÆ). Dette hæfte indeholder praktiske oplysninger for elever på køreskolen, samt om forholdene

Læs mere

Kære kommende soldat.

Kære kommende soldat. Kære kommende soldat. Som chef for 1. Logistikbataljon/Trænregimentet er jeg glad for at kunne byde dig velkommen til aftjening af din værnepligt på Hvorup Kaserne. At starte som ny værnepligtig kan være

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

AFTC BASISUDDANNELSE FLYVEVÅBNETS PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET. Side 1

AFTC BASISUDDANNELSE FLYVEVÅBNETS PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET. Side 1 AFTC FLYVEVÅBNETS BASISUDDANNELSE Side 1 PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET Indholdsfortegnelse Overskrift til siden omkring tandlæge osv 3 Postadresse under opholdet: 3 Kontakt altid Air Force Training 3 Centre

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup Velkommen til Skalstrup 2 Velkommen til Skalstrup På vore egne og medarbejderes vegne er det os en glæde at byde dig velkommen til Skalstrup. Vi tilstræber - inden for de givne økonomiske og praktiske

Læs mere

Største operative enhed i hjemmeværnet var kompagniet

Største operative enhed i hjemmeværnet var kompagniet 1 Fakta om Hjemmeværnet 1949 1956 Lars Ellgaard Thursday, July 18th, 1957 Af: Søren Østergaard: Træk af Hjemmeværnets historie 2005 Hjemmeværnet var organiseret i 8 regioner. Disse regioner var så opdelt

Læs mere

HÆRENS SERGENTSKOLE. Information. Grundlæggende Sergentuddannelse, hold 2014-1

HÆRENS SERGENTSKOLE. Information. Grundlæggende Sergentuddannelse, hold 2014-1 HÆRENS SERGENTSKOLE Information Grundlæggende Sergentuddannelse, hold 2014-1 Først og fremmest vil jeg byde dig velkommen som elev på Hærens Sergentskole i Varde. Du er en af de særligt udvalgte, og vi

Læs mere

1. LOGISTIKBATALJON 125 års jubilæum. 1. november november 2005

1. LOGISTIKBATALJON 125 års jubilæum. 1. november november 2005 1. LOGISTIKBATALJON 125 års jubilæum 1. november 1880 1. november 2005 1. Logistikbataljons mærke: I bataljonens mærke indgår et træn-t, der oprindeligt var det mærke som Trainafdelingens heste blev brændemærket

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær 1. LOGISTIKBATALJON En professionel bataljon, i en moderne hær 1. Logistikbataljon er inde i en særdeles spændende periode med mange forandringer og nye opgaver, indledningsvis med fokus på rekruttering

Læs mere

velkommen til HANDELSFAGSKOLEN HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk

velkommen til HANDELSFAGSKOLEN HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til ODDER HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen uddanner elever inden for detailhandel og handel samt lægesekretærer. vores elever kommer

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst....3 Praktiske oplysninger... 4 Åbningstid... 4 Adresse.... 4 Telefon... 4 Fax... 4 Mail... 4 Post... 4 Andre nyttige telefonnumre på Holmen...5 Kontakt

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISKE OPLYSNINGER Postadresse under opholdet: GRAD NAVN Delingsnummer Air Force Training Centre Herningvej 30 7470 Karup J Kontakt altid Air Force Training Centre (AFTC) Ved sygdom, eller andre forhold,

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

ISAF hold 8 Kontingentparade Bornholm 26. februar 2010

ISAF hold 8 Kontingentparade Bornholm 26. februar 2010 ISAF hold 8 Kontingentparade Bornholm 26. februar 2010 1 Velkommen Forord af Chefen for Gardehusarregimentet Oberst Tommy M. Paulsen: Som chef for Gardehusarregimentet er det mig en stor glæde at kunne

Læs mere

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008. Jydske Dragonregiment. Dragonkasernen, Holstebro

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008. Jydske Dragonregiment. Dragonkasernen, Holstebro Program Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2008 Jydske Dragonregiment Dragonkasernen, Holstebro 13. - 16. maj 2008 Velkomst Jydske Dragonregiment er glad og stolt over at være udpeget som arrangør

Læs mere

Program. Danmarks- og Forbunds Mesterskaber i Militær Femkamp 2015. Gardehusarregimentet

Program. Danmarks- og Forbunds Mesterskaber i Militær Femkamp 2015. Gardehusarregimentet Program Danmarks- og Forbunds Mesterskaber i Militær Femkamp 2015 Gardehusarregimentet Gardehusarkasernen, Slagelse 22-23. oktober 2015 VELKOMST Velkommen til Gardehusarkasernen, hvor Slagelse Garnisons

Læs mere

DMI CYKLING 2016 TIR-ONS 14-15 JUN 2016

DMI CYKLING 2016 TIR-ONS 14-15 JUN 2016 DMI CYKLING 2016 TIR-ONS 14-15 JUN 2016 PROGRAM DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS MESTERSKABER I CYKLING TIR-ONS 14-15 JUN 2016 ARRANGØR: Søværnets Idrætsforening Frederikshavn 1 VELKOMST Det er med stor fornøjelse,

Læs mere

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen på Ulfborg Bibliotek Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen til et bibliotek med både betjening og selvbetjening Det er os en stor glæde at byde dig velkommen på Ulfborg

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT Bykort Holstebro VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT KFUM Soldaterhjem J U N 2 0 0 6 I 1981 fik Holstebro et af Nordeuropas største biblioteker, som også fungerer som kulturhus. Heller ikke på det idrætslige

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved gerne byde dig velkommen

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

VELKOMMEN. VELKOMMEN TIL SØVÆRNETS SKOLE Center for Teknik

VELKOMMEN. VELKOMMEN TIL SØVÆRNETS SKOLE Center for Teknik TIL SØVÆRNETS SKOLE Center for Teknik INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.... 3 Praktiske oplysninger.... 4 Åbningstid... 4 Adresse... 4 Telefon... 4 Fax..........................................................

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

HJV Landsøvelse 2016

HJV Landsøvelse 2016 HJV Landsøvelse 2016 Indhold HJV Landsøvelse 2016... 1 Den største Hjemmeværnsøvelse i nyere tid... 2 HDSSJ Opgave... 3 Skitser... 4 Overordnet Tidsplan... 7 Hvorfor en Landsøvelse... 8 Fremtoning... 8

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

DMI Badminton MARTS 2017

DMI Badminton MARTS 2017 PROGRAM FORBUNDSMESTERSKABER I BADMINTON 29-30 MARTS 2017 ARRANGØR: Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) 1 VELKOMST Kære badmintonspiller. På Varde Garnisons og Idrætsforeningen Varde Garnisons vegne,

Læs mere

Politiskolen til Skive Skive et oplagt match for en politiskole i det midt og vestjyske.

Politiskolen til Skive Skive et oplagt match for en politiskole i det midt og vestjyske. Politiskolen til Skive Skive et oplagt match for en politiskole i det midt og vestjyske www.skive.dk Velkommen til politiskolen i Skive Skive Kommune kan byde politiskolen og skolens studerende på et godt

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen uddanner elever inden for detailhandel og handel samt lægesekretærer. vores elever kommer

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler

Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Jubilarstævne 2013 Af Uffe Uhler Sikke et godt jubilarstævne, det blev i år. Dagen lørdag den 28. september oprandt med det dejligste solskin, som varede ved hele dagen. Det blev en af disse herlige lune

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT Bykort Holstebro VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT KFUM Soldaterhjem J D R A U G U S T 2 0 1 5 Heller ikke på det idrætslige område mangler der noget i byen. Placeringen midt i et naturskønt område med

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Militært Idrætsforbund Dansk Militært Idrætsforbund DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS MESTERSKABER I CROSS COUNTRY 2015 DATO: Fredag 6. marts Arrangør: Idrætsforening Flyvestation Skrydstrup 1 VELKOMST Som chef for Flyvestation

Læs mere

UDD DIR HVK Holstebro 2015

UDD DIR HVK Holstebro 2015 UDD DIR HVK Holstebro 2015-1 - Overordnede produktionsmål Formål: Formålet med overordnet produktionsmål er at give den enkelte viden og holdninger, således at alle har mulighed for at arbejde hen mod

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Velkommen til Gedskovvej

Velkommen til Gedskovvej Velkommen til Gedskovvej Kære Vi vil gerne byde dig velkommen til dit afklaringsforløb på CUBA. Vi håber du bliver glad for at være her, og vi glæder os til at lære dig at kende. Inden du starter vil vi

Læs mere

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET Velkommen til Randers Kommunes Uddannelsescenter. Uddannelsescentret er en fysisk ramme om uddannelsesaktiviteter i Randers Kommune. Uddannelsescentret er beliggende

Læs mere

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009. Den Kongelige Livgarde. Garderkasernen

Program. Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009. Den Kongelige Livgarde. Garderkasernen Program Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp 2009 Den Kongelige Livgarde Garderkasernen 12. 15. maj 2009 Velkomst Det er Den Kongelige Livgarde en glæde og ære at være værter ved Forsvarets Mesterskab

Læs mere

Hærens Signaltekniske Tjeneste. (HSGT). Army Signal Technical Service.

Hærens Signaltekniske Tjeneste. (HSGT). Army Signal Technical Service. Hærens Signaltekniske Tjeneste. (HSGT). Army Signal Technical Service. Hærens Signaltekniske Tjeneste, HSGT stod for alt vedrørende hærens elektroniske udstyr. Det hørte under Generalinspektøren for Telegraftropperne

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

Teknisk Kollegium i Horsens

Teknisk Kollegium i Horsens Velkommen til Teknisk Kollegium i Horsens Velkommen Vi byder dig velkommen til Teknisk kollegium og håber du vil befinde dig godt blandt de øvrige beboere. Her i folderen er en del praktiske informationer

Læs mere

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk november 2015 REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse Alle,

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00. Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten

Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00. Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00 Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten 8964 2505 Lukket onsdag FAX: 8964 2396 visitation@favrskov.dk FVR08.movie@vconf.dk

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 2030 Forsyningsbefalingsmand kursus B. Kort navn FSBM FAGPLAN C. Formål Kursus skal give kursisten det nødvendige grundlag for

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

Nørresundby Boligselskab att. Tove Christiansen Gl. Østergade 16 9400 Nørresundby 20.03.2016 Afdelingsmøde i afd. 66, Laurits Hauges Vej 3-23, Nørresundby Vi har haft følgende udgifter i udlæg til afdelingsmødet

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere