Velkommen til Aalborg Kaserner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Aalborg Kaserner"

Transkript

1 Velkommen til Aalborg Kaserner

2 Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Fakta... 4 Trænregimentet... 5 Trænregimentets historie... 6 Hærens Logistikskole... 7 Totalforsvarsregion Nordjylland... 8 Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg... 9 Praktiske oplysninger Kort over Aalborg Kaserner Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner

3 Velkommen Det er mig en stor glæde at byde dig velkommen til Nordjylland og Aalborg, som er en af landets største garnisonsbyer. Ikke mindst er det mig en glæde at byde dig velkommen til Aalborg Kaserner, der forhåbentlig vil danne de perfekte rammer om dit ophold. Aalborg Kaserner er en stor arbejdsplads, hvor en af de vigtige opgaver er at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Dette sker ved vores uddannelsesbataljon og ved logistikbataljonen samt ved Hærens Logistikskole. Endvidere huser etablissementet Totalforsvarsregion Nord (TFRN), der bl.a. har det uddannelsesmæssige ansvar for Hjemmeværnsdistrikter i regionens område med mange frivillige hjemmeværnsfolk. Et af disse hjemmeværnsdistrikter er Aalborg, der også bor her på Aalborg Kaserner. I dette distrikt er der ca frivillige, der er organiseret i 16 underafdelinger. Vi er i alt ca medarbejdere, incl. værnepligtigt personel, hvilket gør Aalborg Kaserner til en af byens absolut største arbejdspladser. I denne folder kan du læse om de myndigheder, der har til huse på området. Derudover orienterer folderen dig om nogle af de muligheder, vi kan tilbyde dig såvel i arbejds- som i fritiden. Flemming Larsen oberst Regimentschef, Skolechef og Garnisonskommandant 3

4 Fakta Aalborg har en over 200-årig historie som garnisonsby, idet der siden 1779 har der været militære forlægninger i og omkring Aalborg. Navnet Aalborg Kaserner (ALB KAS) er fællesbetegnelsen for Hvorup Kaserne (HVK) og Nørre Uttrup Kaserne (NUK), som begge blev opført i 1950-erne til erstatning for forældede kaserner, der var beliggende midt i Aalborg by. Arealet, som kasernerne og den tilhørende øvelsesplads, blev anlagt på, lå dengang langt fra bymæssig bebyggelse. Sådan forholder det sig ikke i dag. Efter kommunalreformen i 1970 kom området under Aalborg Kommune, som valgte at udstykke grunde til boligforenings- og parcelhusbyggeri helt op til øvelsespladsens skel. Aalborg Kaserner blev som følge af Forsvarsforliget et af forsvarets største etablissementer, med et areal på 285 ha og m 2 bebyggelse. Trænregimentet har det overordnede ansvar for Aalborg Kaserner. På Aalborg Kaserner findes følgende enheder: - Trænregimentet (TRR) - Hærens Logistikskole (HLS) - Totalforsvarsregion Nord (TFR NORD) - Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg (HHD ALB) 4

5 Trænregimentet Velkommen til Aalborg Kaserner Ved Hærloven af 18. juni 1951, blev forsyningstropperne oprettet som en selvstændig våbenart, hvilket medførte, at der 1. november 1951 oprettedes to nye regimenter: Sjællandske Trainregiment og Jydske Trainregiment. Forsvarskommissionen af 1988 anbefalede, som en del af strukturtilpasningerne af forsvaret en sammenlægning af de to regimenter. Sammenlægningen blev endeligt besluttet ved forsvarsordningen Den 10. maj 1997 oprettedes Trænregimentet. Der var dog fortsat en række enheder placeret på Farum Kaserne. Den 1. marts 2001 blev sidstnævnte enheder flyttet til Vordingborg og ved en sammenlægning med andre enheder blev Det Danske Internationale Center (DANILOG) oprettet. Som følge af forsvarsforliget er regimentet og dets ansvar og opgaver blevet reduceret ganske betragteligt. Bataljonerne er - sammen med MP- kompagnierne - blevet direkte underlagt Danske Division h.h.v. 1. og 2. Brigade, og P, T og B/Ø-sektionerne er, blevet centraliseret, hvilket også gør sig gældende for hele Stabs- og støttestrukturen. Den 1. februar 2005 blev Trænregimentet og Hærens Logistikskole sammenlagt under samme chef som tillige er Garnisonskommandant i Aalborg. Læs mere om regimentet og dets historie på 5

6 Trænregimentets historie Før 1864 var der ingen egentlige Trænenheder (forsyningsenheder). Hæren levede af landet med udskrivninger og plyndringer til følge. Med hærens bagtropper fulgtes hestevogne, der medbragte diverse forsyninger, hustruer samt løse kvinder. Derudover var der en sammenblanding af smede og andre håndværkere samt personer, der hjalp de sårede. Begyndelsen på fremtidens sanitetstjeneste. For at holde styr på denne blandede skare, var en forløber for militærpolitiet, kaldet PROFOSSEN. Op til krigen 1864 begyndte man at udskrive bønderkarle til ægtkørsel. De blev placeret i mindre enheder, som blev kaldt for TROSSET/TRÆNET (forsyning). Bønderne skulle selv stille med en hestevogn, to heste og en kusk. Der var ikke de store krav til kuskens helbred. Det var nok, at han kunne se med blot det ene øje. Efter krigen i 1864 indså man nødvendigheden af at oprette effektive forsyningsenheder. Efter Hærloven af 6. juli 1867 blev der oprettet to TRAINKOMPAGNIER. Ved Hærloven af 25. juli 1880 blev der oprettet en TRAINAFDELING ved artilleriet. Ved Hærens Ordning af 30. september 1909 overgik trænafdelingerne til Rytteriet og blev indkvarteret på Bådsmandsstrædes Kaserne i København. Ved Hærloven af 7. august 1922 oprettedes to Trainkompagnier i Randers. De to kompagnier overgik den 23. marts 1932 til København. Ved Hærloven af 18. juni 1951 oprettedes Forsyningstropperne som selvstændig våbenart med Jyske Trænregiment i Århus og Sjællandske Trænregiment i København. I 1962 fik Jyske Trænregiment hjemsted på Hvorup Kaserne og Sjællandske Trænregiment på Farum Kaserne. Forsvarskommisionen af 1988 anbefalede, som en del af strukturtilpasningen af forsvaret bl.a., at de to trænregimenter blev sammenlagt. Dette blev besluttet ved aftale om forsvarets ordning Officielt blev Sjællandske og Jyske Trænregiment nedlagt fredag den 9. maj 1997, og lørdag den 10. maj 1997 oprettedes således Trænregimentet. Regimentets fane blev overrakt til regimentets chef af Hendes Majestæt Dronning Margrethe ved en parade med deltagelse af hele regimentet den 12. maj I 2001 blev Trænregimentet igen delt. Trænafdelingen blev udskilt og blev flyttet fra Farum til Vordingborg. Her blev det oprettet som Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG). 6

7 Hærens Logistikskole Hærens Logistikskole (HLS) blev oprettet den 1. april 1996 og er dermed hærens yngste skole. Den er på flere områder hærens største skole og opgaverne er nogle af de mest komplekse. HLS udvikler logistiktroppernes struktur, udarbejder reglementer og uddanner indenfor følgende logistiske tjenesteområder: - Forsyningstjeneste - Transporttjeneste - Vedligeholdelsestjeneste - Sanitetstjeneste - Materiel og teknik - Personel- og feltposttjeneste - Militærpolititjeneste - Færdsels- og kørselssikkerhed - Forsvarets Bilsyn - Lærlinge Skolens chef er tillige Tjenestegrensinspektør for Logistik i Hæren (TILO). HLS uddanner ca. 50 militærpolitisergenter årligt. Derudover uddanner vi ca. 50 sergenter indenfor tjenestegrensmodul logistik. Skolen er ansvarlig for mere end 150 forskellige kursustyper og afvikler pr. år ca. 180 kurser. Kontorer I byg. 2/NUK finder du kursuskontoret og administrationskontoret. Kursuskontoret er servicekontor for alle elever/kursister ved skolen med opgave at indkalde elever/kursister til kurserne, bestille indkvartering, udfærdige HLS kursusbefaling, modtage telefonbesked og udarbejde kursusbeviser etc. Indkvartering Kvarterer vil normalt være til rådighed fra aften før mødedag (gælder mødetid kl eller tidligere) nøgle udleveres i vagten. Ved mødetid senere udleveres nøgle enten i vagten eller ved LSE bygn. 8, NUK. Telefon Indvalg lokal-nr. Kursuskontoret/HLS /7716/7711. Administrationskontoret/HLS /7626. Kontorerne er åbne mandag tirsdag kl og onsdag fredag kl

8 Totalforsvarsregion Nordjylland Med baggrund i forsvarsforliget blev MILRGN NORD oprettet den 1. januar 2001 som et resultat af en sammenlægning af MILRGN I og II og den 1. juli 2001 blev MILRGN sammenlagt med HJVR I og II og ændrede samtidig navn til LFR NORD. LFR NORD havde det operative og uddannelsesmæssige ansvar for HJV i de fire nordligste amter i Jylland: Nordjylland, Viborg, Århus og Ringkøbing amt. De otte Hærhjemmeværnsdistrikter i området omfattede omtrent frivillige hjemmeværnsfolk. Med baggrund i indeværende forsvarsforlig blev LFR NORD, den 1. januar 2006 opdelt i TFR NORD og TFR MIDT. TFR NORD indeholder nu kun HHD Vendsyssel, HHD Aalborg og HHD Himmerland-Thy. De tre distrikter omfatter omtrent frivillige hjemmeværnsfolk. TFR NORD samarbejder i totalforsvarsregi med Politiregion I og Beredskabsregion I, den regionale koordinerende stab. TFR NORD er således det naturlige bindeled mellem samfundets militære og civile ressourcer i regionens område og forestår i den egenskab samordning og koordination af militær hjælp til det civile samfund. Ligeledes har TFR NORD det faglige ansvar for presse- og informationsvirksomheden samt kontaktvirksomhed til samarbejdspartnerne. TFR NORD ansvarsområde dækker et område fra Skagen til en linie fra Thyborøn kanal, nord om Fur og syd om Mariager fjord. TFR NORD er en værnsfælles stab bemandet med 24 personer med personel fra både Hæren og Hjemmeværnet. Stillingerne i stabens organisation består af chef og stabschef, sektionschefer samt det militære og civile personel i sektionerne, operationssektion (OSEK), uddannelsessektion (USEK) indeholdende et uddannelsescenter (UDC), logistiksektion (LSEK) og sekretariat (SEC) samt en informationssektion (IFS). TFR NORD har til huse i bygning 19 på Hvorup Kaserne. Tlf.: (sekretariatet) Organisationen for LFR NORD og nu TFR NORD er ganske unik, idet det er første gang i dansk forsvarshistorie, at der er oprettet integrerede myndighedsstabe, der i fredstid organiserer hær - og hjemmeværnspersonel under samme ledelse. 8

9 Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg (HHD AALBORG) er beliggende på Aalborg Kaserner, NUK bygning 24, 25, 26 og 27. Bygning 27 er HHD AALBORG administrationsbygning. Der er 16 medarbejdere til at forvalte og støtte ca frivillige hjemmeværnssoldater. Heraf er de ca. 700 i den aktive struktur mens resten står i reserven. HHD AALBORG er forsyningsansvarlig for yderligere ca frivillige fra Marine-, Flyver- og Virksomhedshjemmeværnet samt 80 militært fastansatte. De ca frivillige er organiseret i 8 underafdelinger, der bl.a. består af stabskompagni, motoriseretinfanterikompagni, bevogtningskompagnier, områdekompagnier, politikompagnier og et trommekorps. Herudover opstiller, udruster og uddanner HHD AALBORG et stabskompagni til Totalforsvarsregion Nordjylland (TFRN). HHD AALBORG hovedopgave er at leve op til Hjemmeværnets mission og vision samt planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelse af underafdelingerne og yde bedst mulig støtte til det omkringliggende samfund bl.a. det civile beredskab i krisesituationer, herunder bl.a. støtte til politiet. HHD AALBORG støtter ved gennemførelsen af kontroløvelsen ved afslutningen af Hærens Basisuddannelse samt al anden aktivitet ved enhederne på Aalborg Kaserner. HHD AALBORG har ansvaret for at udarbejde planer for indsættelse under krisesituationer i samfundet samt planer for støtte til det civile samfund i fredstid ved f.eks. sneberedskab. Vi kan kontaktes på eller Du kan også kigge på Hjemmeværnets Mission Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. Hjemmeværnets Vision Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle, der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark. Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i totalforsvaret efter samfundets behov. Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres. Vi træder frem, hvor andre viger! 9

10 Praktiske oplysninger Vil dine pårørende sende post/pakker til dig, kan de gøre det på nedenstående adresse: Grad, navn Enhed/kursus Aalborg Kaserner Gl. Høvej Nørresundby Kasernens hovedtelefonnummer: Mailadresse: Besøg os på På denne side finder du links til Aalborg Kaserners øvrige myndigheders hjemmesider. 10

11 Adgangsveje til Aalborg Kaserner Al kørende trafik henvises til hovedvagten med indkørsel fra Gl. Høvej. (Se kortet på bagsiden). Dog er den tidligere hovedvagt ved Nørre Uttrup Kaserne åben på hverdage fra kl Cyklende og gående trafik har derudover adgang til kasernerne mod forevisning af identitetskort/adgangskort (Tv-overvågning) ved den tidligere hovedvagt ved Nørre Uttrup Kaserne (NUK) (ud for BYGN.1), og ved den tidligere hovedvagt ved Hvorup Kaserne (ud for BYGN.18. Se kortskitsen). Bibliotek Nærmeste bibliotek er Nørresundby Bibliotek, Østerbrogade 52 B, tlf MAN ONS: TOR: FRE: LØR: Busforbindelser Hent køreplaner på eller Aalborg Kaserner (Hovedvagten) Fra Til Linie S 3 Gl. Høvej Banegård/Nytorv Busforbindelser/ALB KAS (HVK) Fra Til Linie S 3 Gl. Høvej Banegård/Nytorv Busforbindelser/ALB KAS (NUK) Fra Til Metro 1 Hjørringvej Banegård via Nytorv 42/72 Hjørringvej Banegård via Vesterbro S 3 Hjørringvej Banegård via Nytorv 11

12 Kantiner Tlf.nr Fax: Internet: - klik på Enheder og derpå CAF Kantinens åbningstider (Hvorup): MAN - TOR: Fællesmessen byg 29. (HVK) MAN - FRE: FRE: Kantinens åbningstider (Nørre Uttrup) MAN - TOR: Fællesmessen byg 8a. (NUK) MAN FRE: FRE: Automater med kolde drikke, slik og chokolade kan findes i kantinebygningen, bygn. 22 på Hvorup Kaserne. På Nørre Uttrup Kaserne findes der sodavandsautomat i kantinebygningen og i UMAK bygningen (bygn. 22.a). Dankort-automat I Kantinerne er hævegrænsen maks. kr. 100,- over det købte beløb. Der kan ikke benyttes andet en Dankort. Dankort kan bruges i alle kantinens afdelinger. Nærmeste civile automat kan du finde på Nørre Uttrup Torv. Depot for standardudrustning Byg. 35 HVK (Depot 35). Åbningstider for værnepligtige menige: Mandag og onsdag Åbningstider for FSBM og fast PSN: Mandag torsdag Fredag

13 Indkvartering Nøglen afhentes ved Lokalt Støtteelement (LSE), bygn. 8, NUK. Kasernekontoret har åben: Mandag fredag Ved ankomst uden for normal åbningstid, afhentes nøgle i hovedvagten på Aalborg Kaserner På afrejsedagen afleveres kvarter og kvarternøgle ved LSE senest kl Infirmeri og tandklinik Hvorup kaserne INF. BYGN. 21/HVK har åbnet: Mandag fredag: Fredag I perioderne 1.februar til 31. maj og 1. august til 30. november har infirmeriet åbent på døgnbasis mandag kl til fredag kl Konsultation kun efter forudgående tidsbestilling, i tidsrummet eller på telefon Uden for infirmeriets åbningstid samt lørdag, søndag og helligdage, kontaktes den militære lægevagt ved infirmeriet i Oksbøl telefon Tandklinikken INF/TRR, Byg. 21/HVK MAN-TOR: FRE: Konsultation kun efter aftale på lokal

14 KFUM soldaterhjem (udenfor Hvorup Kasernes gl. hovedvagt) MAN-TOR FRE LUKKET SØN Soldaterhjemmet kan blandt tilbyde: Ca. 40 forskellige slags retter mad. Internetcafé, TV-stue med lædersofaer og 60 fladskærms TV med sourround, parabol og dvd/videoafspiller, masser af brætspil, bordtennis, pool, bordfodbold samt udendørs spil, - bl.a. hockey, fodbold og volleyball. Masser af daglig hygge. Motion og idræt Brug af gymnastiksal, kondicenter: Se opslag på stedet, eller kontakt det lokale støtteelement(lse). Sport og fritid Udendørs boldspil kan foretages på stadion ved cindersbanen og på de to multibaner. På begge Kaserner. Ligeledes forefindes der hockeybaner og mange andre sportsrekvisitter ved de 2 gymnastiksale. Løberuter kan hentes på UMAK / HVK eller via Aalborg Kaserners hjemmeside under Idræt. Motorservice I byg. 36, HVK er der på onsdage kl motorservice, hvor der er mulighed for at smøre, skifte olie m.v. Mekanikere er tilstede. Olie, reservedele m.v. skal du selv medbringe. Området henhører under velfærdstjenesten. 14

15 Parkering Parkering på ALB KAS, med civile køretøjer, er kun tilladt på de afmærkede parkeringspladser. Pengeinstitut Nærmeste bank, Nørresundby Bank, er på Nørre Uttrup Torv. Posthus Indlevering af postforsendelser kan ske i bygn. 8, NUK. Åbningstider: MAN TOR FRE Frimærker kan købes i kantinerne. Nærmeste posthus er på Nørresundby Torv. Åbningstider: MAN FRE LØR: Nærmeste postbutik er ved købmanden på Nørre Uttrup Torv Postkasser Findes lige udenfor kasernen ved tilkørslen til Amalienborgvej Salonskydning Der gennemføres hver tirsdag kl. 1800, salonskydning på den indendørs skydebane i kælderen, Bygn. 8, NUK. Alle er velkommen. TV stue Ved begge kantiner forefindes der TV- stuer. 15

16 Vaskeri Vaskemaskiner og tørretumblere er opstillet: - NUK, i bygn. 21 ved gymnastiksalen. - HVK, i bygn. 24 ved gymnastiksalen. Begge steder er der en brugerbetaling på kr. 20,00 som dækker vask, tørring og sæbe. Maskinerne henhører under Velfærdsbefalingsmanden ved GSE. Messer Messen på Nørre Uttrup Kaserne ligger centralt placeret og giver mulighed for at slappe af med en kop kaffe i bløde møbler eller indtage sin frokost i gode og hyggelige lokaler. Mangler du et stort eller lille mødelokale med fred og ro, eller mangler du et sted at holde en social sammenkomst kan du låne messen. Messen råder over storskærms TV, pool bord, dart samt et mindre bibliotek. Efter indføring af videoovervågning er messen blevet åbnet hele tiden og den kan benyttes af alle kursister og alt fast personel på Aalborg Kaserner. I baren er der opstillet et 10 kr. fadølsanlæg og en sodavandsautomat med selvbetjening. Er der spørgsmål kan der ringes på eller

17 BYGN 1-16 Indkvartering BYGN 17 Undervisning BYGN 18 FRO-Center BYGN 19 TFRN BYGN 20 Kvarterer BYGN 21 Infirmeri BYGN 22 Kantine & fritid BYGN 24 Gymnastiksal, Motionscenter BYGN 25 Indkvartering BYGN 26 Indkvartering BYGN 28 Indkvartering BYGN 27 Forberedende 2 UDDBTN BYGN 29 Messer, UDBTN, kantine, undervisning BYGN 34 UMAK BYGN 35 Munderingsdepot BYGN 36 Kørepulje + KØSK 1 ECH BYGN 50 ADM VKDK BYGN 44, 46 VKDK BYGN 50, 51 VKDK BYGN 53 UDDGRP MOT + VÅB BYGN 56 Køreskolen Nordjylland BYGN 46 UDDGRP/Kørsel HLS BYGN 49 UDDGRP ELEK/VÅB HLS BYGN 53 UDDSEK MOT/VÅB HLS 17

18 BYGN 3 2 MPKMP BYGN 4 MPAFD HLS BYGN 5 1 MPKMP BYGN 8 LSE, KURSEK MP, KURSEK LOG, undervisning, Messe BYGN 11 HLS, GSU MP BYGN 12 UDDGRP/FS, IT, FKIT og UDDGRP SAN BYGN 13 1 LOGBTN BYGN 14 1 LOGBTN BYGN 15 1 LOGBTN BYGN 16 Indkvartering BYGN 18 1 LOGBTN BYGN 20 Indkvartering BYGN 22 UMAK HLS BYGN 23 MATKT, FSBM HLS BYGN VKDK BYGN Motordepot HLS BYGN 51 Indkvartering/HRUKMP BYGN 52 Indkvartering BYGN 53 Indkvartering BYGN 54 Indkvartering BYGN 55 Værksted 1 LOGBTN BYGN 1 FCA BYGN 2 HLS/GSE TRR BYGN 7 Kantine & fritidsområde BYGN 9 Varmecentral BYGN 21 Gymnastiksal + Motionscenter 18

19 Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner 19

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

KONTAKT DESKEN PÅ TLF: 9819 6600 FIIN MAIL: FBE-KTP-LSEFAA-DESK E-MAIL: FBE-KTP-LSEFAA-DESK@MIL.DK. Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til LSEFAA.

KONTAKT DESKEN PÅ TLF: 9819 6600 FIIN MAIL: FBE-KTP-LSEFAA-DESK E-MAIL: FBE-KTP-LSEFAA-DESK@MIL.DK. Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til LSEFAA. INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Velkommen til LSEFAA. 2 Deskfunktionen, LSEFAA hoveddør 3 Kursus- og konferencecentret. 4 Indkvartering og fritidsaktiviteter. 5 Køreteknisk anlæg... 6-7 Fritidsområdet.

Læs mere

Velkommen. Søværnets Våbenkursus

Velkommen. Søværnets Våbenkursus Velkommen Søværnets Våbenkursus INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

Søværnets Center for Våben

Søværnets Center for Våben Velkommen Søværnets Center for Våben INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

AFTC BASISUDDANNELSE FLYVEVÅBNETS PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET. Side 1

AFTC BASISUDDANNELSE FLYVEVÅBNETS PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET. Side 1 AFTC FLYVEVÅBNETS BASISUDDANNELSE Side 1 PORTALEN TIL FLYVEVÅBNET Indholdsfortegnelse Overskrift til siden omkring tandlæge osv 3 Postadresse under opholdet: 3 Kontakt altid Air Force Training 3 Centre

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst....3 Praktiske oplysninger... 4 Åbningstid... 4 Adresse.... 4 Telefon... 4 Fax... 4 Mail... 4 Post... 4 Andre nyttige telefonnumre på Holmen...5 Kontakt

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup Velkommen til Skalstrup 2 Velkommen til Skalstrup På vore egne og medarbejderes vegne er det os en glæde at byde dig velkommen til Skalstrup. Vi tilstræber - inden for de givne økonomiske og praktiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT Bykort Holstebro VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT KFUM Soldaterhjem J U N 2 0 0 6 I 1981 fik Holstebro et af Nordeuropas største biblioteker, som også fungerer som kulturhus. Heller ikke på det idrætslige

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT Bykort Holstebro VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT KFUM Soldaterhjem J D R A U G U S T 2 0 1 5 Heller ikke på det idrætslige område mangler der noget i byen. Placeringen midt i et naturskønt område med

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

HÆRENS SERGENTSKOLE. Information GSU TJG FÆL 13-1

HÆRENS SERGENTSKOLE. Information GSU TJG FÆL 13-1 HÆRENS SERGENTSKOLE Information GSU TJG FÆL 13-1 Velkommen som elev på Hærens Sergentskole i Sønderborg. I løbet af de ca. 6 måneder uddannelsen varer i Sønderborg, vil du modtage undervisning i den grundlæggende

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 7 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 7. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo i afdeling

Læs mere

Erhvervskollegiet - Elever

Erhvervskollegiet - Elever Velkommen til Erhvervskollegiet I dette hæfte finder du oplysninger, som du kan få brug for i din hverdag på Erhvervskollegiet. På Erhvervskollegiet arbejder vi på at: Du føler dig godt modtaget. Du føler

Læs mere

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET Velkommen til Randers Kommunes Uddannelsescenter. Uddannelsescentret er en fysisk ramme om uddannelsesaktiviteter i Randers Kommune. Uddannelsescentret er beliggende

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Militært Idrætsforbund Dansk Militært Idrætsforbund DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS MESTERSKABER I CROSS COUNTRY 2015 DATO: Fredag 6. marts Arrangør: Idrætsforening Flyvestation Skrydstrup 1 VELKOMST Som chef for Flyvestation

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler

Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler Jubilarstævne 2014 Af Uffe Uhler Med foreningens faner på venstre fløj er vi marcheret op foran kasernens flagstang Oberstløjtnant Jørgen Clasen byder velkommen på garnisonskommandantens vegne Jubilarstævnet

Læs mere

YDELSER I.F.M. LEJEAFTALE I NORDSØEN FORSKERPARK

YDELSER I.F.M. LEJEAFTALE I NORDSØEN FORSKERPARK YDELSER I.F.M. LEJEAFTALE I NORDSØEN FORSKERPARK FORSKERPARK INFO NORDSØEN FORSKERPARK Postbox 104 Willemoesvej 2 9850 Hirtshals Telefon: 9894 4188 Fax: 9894 4833 e-mail: info@nordsoemail.dk hjemmeside:

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Tjeneste i Hjemmeværnet, LPU 1, 1001 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse MAR 2014 Kort navn TJ i HJVLPU 1 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten en sådan viden

Læs mere

Kvartermærker for 4. Nationale Støttebataljon

Kvartermærker for 4. Nationale Støttebataljon Kilde: 4. Nationale Støttebataljon 1 NSE - kvartermærke Motto Perpetuum Mobile Kvartermærker for 4. Nationale Støttebataljon Betydning Perpetuum mobile er latin og er navnet på en maskine, som enten kan

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 1.7 27. august 2012 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Velkommen til Sportshotellet!

Velkommen til Sportshotellet! Velkommen til Sportshotellet! Sportshotellet ligger blot 2 km. fra Århus centrum og drives af Atletion A/S. Hotellet ligger i byens smukkeste grønne område nær Marselisborg Slot og har de små stadionsøer

Læs mere

Danske Mesterskaber i Mangekamp 8. & 9. August 2009 på Skive Stadion

Danske Mesterskaber i Mangekamp 8. & 9. August 2009 på Skive Stadion Skive AM og Dansk Atletik Forbund indbyder til Danske Mesterskaber i Mangekamp 8. & 9. August 2009 på Skive Stadion Starttid Lørdag kl. 12.00 Søndag kl. 9.30 Adresse: Aldersgrupper: Øvelser: Engvej 19,

Læs mere

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Weekendens Dr. Dorothea Cup nærmer sig, og med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysninger. Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

VELKOMMEN TIL Den Selvejende Institution FREDERIKSGÅRDEN

VELKOMMEN TIL Den Selvejende Institution FREDERIKSGÅRDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIKSGÅRDEN Administrator Advokat (H) Pernille Høxbro Rådmand Steins Alle 16 C - 009 2000 Frederiksberg C Telefon 38 71 26 56 Girokonto 411-2857 December 2012 VELKOMMEN TIL

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU

FØRSTE LEDER SOM CHEF FOR FSU FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE #07 FSU NYHEDSBREV NR. 07 / 3. ÅRGANG FEBRUAR / 2014 NY CHEF FOR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE Søren Worm-Petersen er blevet udnævnt til ny generallæge og chef for Forsvarets

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015

Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan 2015. Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Side 1 af 22 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum

Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum Trænregimentets Soldaterforenings 50 års jubilæum Vi ses på havnen! Stort jubilæumsshow på havnen i Aalborg lørdag den 18. juni Annoncetillæg til NORDJYSKE Stiftstidende, Syd-oplag tirsdag den 14. juni

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

DM i Firmaidræt Håndbold. PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009

DM i Firmaidræt Håndbold. PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009 DM i Firmaidræt Håndbold PROGRAM Ringkøbing den 28. - 29. marts 2009 1 Velkommen til DM i håndbold Det er mig en glæde at byde deltagerne i DM, håndbold indenfor Dansk Firmaidrætsforbund velkommen til

Læs mere

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING Slagelse, marts 2014 LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING 1 NAVN. Foreningens navn: Forkortet: Hjemsted og adresse: Slagelse Garnisons Idrætsforening. SLGI. Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne,

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere