Velkommen til Aalborg Kaserner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Aalborg Kaserner"

Transkript

1 Velkommen til Aalborg Kaserner

2 Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Fakta... 4 Trænregimentet... 5 Trænregimentets historie... 6 Hærens Logistikskole... 7 Totalforsvarsregion Nordjylland... 8 Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg... 9 Praktiske oplysninger Kort over Aalborg Kaserner Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner

3 Velkommen Det er mig en stor glæde at byde dig velkommen til Nordjylland og Aalborg, som er en af landets største garnisonsbyer. Ikke mindst er det mig en glæde at byde dig velkommen til Aalborg Kaserner, der forhåbentlig vil danne de perfekte rammer om dit ophold. Aalborg Kaserner er en stor arbejdsplads, hvor en af de vigtige opgaver er at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Dette sker ved vores uddannelsesbataljon og ved logistikbataljonen samt ved Hærens Logistikskole. Endvidere huser etablissementet Totalforsvarsregion Nord (TFRN), der bl.a. har det uddannelsesmæssige ansvar for Hjemmeværnsdistrikter i regionens område med mange frivillige hjemmeværnsfolk. Et af disse hjemmeværnsdistrikter er Aalborg, der også bor her på Aalborg Kaserner. I dette distrikt er der ca frivillige, der er organiseret i 16 underafdelinger. Vi er i alt ca medarbejdere, incl. værnepligtigt personel, hvilket gør Aalborg Kaserner til en af byens absolut største arbejdspladser. I denne folder kan du læse om de myndigheder, der har til huse på området. Derudover orienterer folderen dig om nogle af de muligheder, vi kan tilbyde dig såvel i arbejds- som i fritiden. Flemming Larsen oberst Regimentschef, Skolechef og Garnisonskommandant 3

4 Fakta Aalborg har en over 200-årig historie som garnisonsby, idet der siden 1779 har der været militære forlægninger i og omkring Aalborg. Navnet Aalborg Kaserner (ALB KAS) er fællesbetegnelsen for Hvorup Kaserne (HVK) og Nørre Uttrup Kaserne (NUK), som begge blev opført i 1950-erne til erstatning for forældede kaserner, der var beliggende midt i Aalborg by. Arealet, som kasernerne og den tilhørende øvelsesplads, blev anlagt på, lå dengang langt fra bymæssig bebyggelse. Sådan forholder det sig ikke i dag. Efter kommunalreformen i 1970 kom området under Aalborg Kommune, som valgte at udstykke grunde til boligforenings- og parcelhusbyggeri helt op til øvelsespladsens skel. Aalborg Kaserner blev som følge af Forsvarsforliget et af forsvarets største etablissementer, med et areal på 285 ha og m 2 bebyggelse. Trænregimentet har det overordnede ansvar for Aalborg Kaserner. På Aalborg Kaserner findes følgende enheder: - Trænregimentet (TRR) - Hærens Logistikskole (HLS) - Totalforsvarsregion Nord (TFR NORD) - Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg (HHD ALB) 4

5 Trænregimentet Velkommen til Aalborg Kaserner Ved Hærloven af 18. juni 1951, blev forsyningstropperne oprettet som en selvstændig våbenart, hvilket medførte, at der 1. november 1951 oprettedes to nye regimenter: Sjællandske Trainregiment og Jydske Trainregiment. Forsvarskommissionen af 1988 anbefalede, som en del af strukturtilpasningerne af forsvaret en sammenlægning af de to regimenter. Sammenlægningen blev endeligt besluttet ved forsvarsordningen Den 10. maj 1997 oprettedes Trænregimentet. Der var dog fortsat en række enheder placeret på Farum Kaserne. Den 1. marts 2001 blev sidstnævnte enheder flyttet til Vordingborg og ved en sammenlægning med andre enheder blev Det Danske Internationale Center (DANILOG) oprettet. Som følge af forsvarsforliget er regimentet og dets ansvar og opgaver blevet reduceret ganske betragteligt. Bataljonerne er - sammen med MP- kompagnierne - blevet direkte underlagt Danske Division h.h.v. 1. og 2. Brigade, og P, T og B/Ø-sektionerne er, blevet centraliseret, hvilket også gør sig gældende for hele Stabs- og støttestrukturen. Den 1. februar 2005 blev Trænregimentet og Hærens Logistikskole sammenlagt under samme chef som tillige er Garnisonskommandant i Aalborg. Læs mere om regimentet og dets historie på 5

6 Trænregimentets historie Før 1864 var der ingen egentlige Trænenheder (forsyningsenheder). Hæren levede af landet med udskrivninger og plyndringer til følge. Med hærens bagtropper fulgtes hestevogne, der medbragte diverse forsyninger, hustruer samt løse kvinder. Derudover var der en sammenblanding af smede og andre håndværkere samt personer, der hjalp de sårede. Begyndelsen på fremtidens sanitetstjeneste. For at holde styr på denne blandede skare, var en forløber for militærpolitiet, kaldet PROFOSSEN. Op til krigen 1864 begyndte man at udskrive bønderkarle til ægtkørsel. De blev placeret i mindre enheder, som blev kaldt for TROSSET/TRÆNET (forsyning). Bønderne skulle selv stille med en hestevogn, to heste og en kusk. Der var ikke de store krav til kuskens helbred. Det var nok, at han kunne se med blot det ene øje. Efter krigen i 1864 indså man nødvendigheden af at oprette effektive forsyningsenheder. Efter Hærloven af 6. juli 1867 blev der oprettet to TRAINKOMPAGNIER. Ved Hærloven af 25. juli 1880 blev der oprettet en TRAINAFDELING ved artilleriet. Ved Hærens Ordning af 30. september 1909 overgik trænafdelingerne til Rytteriet og blev indkvarteret på Bådsmandsstrædes Kaserne i København. Ved Hærloven af 7. august 1922 oprettedes to Trainkompagnier i Randers. De to kompagnier overgik den 23. marts 1932 til København. Ved Hærloven af 18. juni 1951 oprettedes Forsyningstropperne som selvstændig våbenart med Jyske Trænregiment i Århus og Sjællandske Trænregiment i København. I 1962 fik Jyske Trænregiment hjemsted på Hvorup Kaserne og Sjællandske Trænregiment på Farum Kaserne. Forsvarskommisionen af 1988 anbefalede, som en del af strukturtilpasningen af forsvaret bl.a., at de to trænregimenter blev sammenlagt. Dette blev besluttet ved aftale om forsvarets ordning Officielt blev Sjællandske og Jyske Trænregiment nedlagt fredag den 9. maj 1997, og lørdag den 10. maj 1997 oprettedes således Trænregimentet. Regimentets fane blev overrakt til regimentets chef af Hendes Majestæt Dronning Margrethe ved en parade med deltagelse af hele regimentet den 12. maj I 2001 blev Trænregimentet igen delt. Trænafdelingen blev udskilt og blev flyttet fra Farum til Vordingborg. Her blev det oprettet som Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG). 6

7 Hærens Logistikskole Hærens Logistikskole (HLS) blev oprettet den 1. april 1996 og er dermed hærens yngste skole. Den er på flere områder hærens største skole og opgaverne er nogle af de mest komplekse. HLS udvikler logistiktroppernes struktur, udarbejder reglementer og uddanner indenfor følgende logistiske tjenesteområder: - Forsyningstjeneste - Transporttjeneste - Vedligeholdelsestjeneste - Sanitetstjeneste - Materiel og teknik - Personel- og feltposttjeneste - Militærpolititjeneste - Færdsels- og kørselssikkerhed - Forsvarets Bilsyn - Lærlinge Skolens chef er tillige Tjenestegrensinspektør for Logistik i Hæren (TILO). HLS uddanner ca. 50 militærpolitisergenter årligt. Derudover uddanner vi ca. 50 sergenter indenfor tjenestegrensmodul logistik. Skolen er ansvarlig for mere end 150 forskellige kursustyper og afvikler pr. år ca. 180 kurser. Kontorer I byg. 2/NUK finder du kursuskontoret og administrationskontoret. Kursuskontoret er servicekontor for alle elever/kursister ved skolen med opgave at indkalde elever/kursister til kurserne, bestille indkvartering, udfærdige HLS kursusbefaling, modtage telefonbesked og udarbejde kursusbeviser etc. Indkvartering Kvarterer vil normalt være til rådighed fra aften før mødedag (gælder mødetid kl eller tidligere) nøgle udleveres i vagten. Ved mødetid senere udleveres nøgle enten i vagten eller ved LSE bygn. 8, NUK. Telefon Indvalg lokal-nr. Kursuskontoret/HLS /7716/7711. Administrationskontoret/HLS /7626. Kontorerne er åbne mandag tirsdag kl og onsdag fredag kl

8 Totalforsvarsregion Nordjylland Med baggrund i forsvarsforliget blev MILRGN NORD oprettet den 1. januar 2001 som et resultat af en sammenlægning af MILRGN I og II og den 1. juli 2001 blev MILRGN sammenlagt med HJVR I og II og ændrede samtidig navn til LFR NORD. LFR NORD havde det operative og uddannelsesmæssige ansvar for HJV i de fire nordligste amter i Jylland: Nordjylland, Viborg, Århus og Ringkøbing amt. De otte Hærhjemmeværnsdistrikter i området omfattede omtrent frivillige hjemmeværnsfolk. Med baggrund i indeværende forsvarsforlig blev LFR NORD, den 1. januar 2006 opdelt i TFR NORD og TFR MIDT. TFR NORD indeholder nu kun HHD Vendsyssel, HHD Aalborg og HHD Himmerland-Thy. De tre distrikter omfatter omtrent frivillige hjemmeværnsfolk. TFR NORD samarbejder i totalforsvarsregi med Politiregion I og Beredskabsregion I, den regionale koordinerende stab. TFR NORD er således det naturlige bindeled mellem samfundets militære og civile ressourcer i regionens område og forestår i den egenskab samordning og koordination af militær hjælp til det civile samfund. Ligeledes har TFR NORD det faglige ansvar for presse- og informationsvirksomheden samt kontaktvirksomhed til samarbejdspartnerne. TFR NORD ansvarsområde dækker et område fra Skagen til en linie fra Thyborøn kanal, nord om Fur og syd om Mariager fjord. TFR NORD er en værnsfælles stab bemandet med 24 personer med personel fra både Hæren og Hjemmeværnet. Stillingerne i stabens organisation består af chef og stabschef, sektionschefer samt det militære og civile personel i sektionerne, operationssektion (OSEK), uddannelsessektion (USEK) indeholdende et uddannelsescenter (UDC), logistiksektion (LSEK) og sekretariat (SEC) samt en informationssektion (IFS). TFR NORD har til huse i bygning 19 på Hvorup Kaserne. Tlf.: (sekretariatet) Organisationen for LFR NORD og nu TFR NORD er ganske unik, idet det er første gang i dansk forsvarshistorie, at der er oprettet integrerede myndighedsstabe, der i fredstid organiserer hær - og hjemmeværnspersonel under samme ledelse. 8

9 Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg Hærhjemmeværnsdistrikt Aalborg (HHD AALBORG) er beliggende på Aalborg Kaserner, NUK bygning 24, 25, 26 og 27. Bygning 27 er HHD AALBORG administrationsbygning. Der er 16 medarbejdere til at forvalte og støtte ca frivillige hjemmeværnssoldater. Heraf er de ca. 700 i den aktive struktur mens resten står i reserven. HHD AALBORG er forsyningsansvarlig for yderligere ca frivillige fra Marine-, Flyver- og Virksomhedshjemmeværnet samt 80 militært fastansatte. De ca frivillige er organiseret i 8 underafdelinger, der bl.a. består af stabskompagni, motoriseretinfanterikompagni, bevogtningskompagnier, områdekompagnier, politikompagnier og et trommekorps. Herudover opstiller, udruster og uddanner HHD AALBORG et stabskompagni til Totalforsvarsregion Nordjylland (TFRN). HHD AALBORG hovedopgave er at leve op til Hjemmeværnets mission og vision samt planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere uddannelse af underafdelingerne og yde bedst mulig støtte til det omkringliggende samfund bl.a. det civile beredskab i krisesituationer, herunder bl.a. støtte til politiet. HHD AALBORG støtter ved gennemførelsen af kontroløvelsen ved afslutningen af Hærens Basisuddannelse samt al anden aktivitet ved enhederne på Aalborg Kaserner. HHD AALBORG har ansvaret for at udarbejde planer for indsættelse under krisesituationer i samfundet samt planer for støtte til det civile samfund i fredstid ved f.eks. sneberedskab. Vi kan kontaktes på eller Du kan også kigge på Hjemmeværnets Mission Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. Hjemmeværnets Vision Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle, der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark. Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i totalforsvaret efter samfundets behov. Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres. Vi træder frem, hvor andre viger! 9

10 Praktiske oplysninger Vil dine pårørende sende post/pakker til dig, kan de gøre det på nedenstående adresse: Grad, navn Enhed/kursus Aalborg Kaserner Gl. Høvej Nørresundby Kasernens hovedtelefonnummer: Mailadresse: Besøg os på På denne side finder du links til Aalborg Kaserners øvrige myndigheders hjemmesider. 10

11 Adgangsveje til Aalborg Kaserner Al kørende trafik henvises til hovedvagten med indkørsel fra Gl. Høvej. (Se kortet på bagsiden). Dog er den tidligere hovedvagt ved Nørre Uttrup Kaserne åben på hverdage fra kl Cyklende og gående trafik har derudover adgang til kasernerne mod forevisning af identitetskort/adgangskort (Tv-overvågning) ved den tidligere hovedvagt ved Nørre Uttrup Kaserne (NUK) (ud for BYGN.1), og ved den tidligere hovedvagt ved Hvorup Kaserne (ud for BYGN.18. Se kortskitsen). Bibliotek Nærmeste bibliotek er Nørresundby Bibliotek, Østerbrogade 52 B, tlf MAN ONS: TOR: FRE: LØR: Busforbindelser Hent køreplaner på eller Aalborg Kaserner (Hovedvagten) Fra Til Linie S 3 Gl. Høvej Banegård/Nytorv Busforbindelser/ALB KAS (HVK) Fra Til Linie S 3 Gl. Høvej Banegård/Nytorv Busforbindelser/ALB KAS (NUK) Fra Til Metro 1 Hjørringvej Banegård via Nytorv 42/72 Hjørringvej Banegård via Vesterbro S 3 Hjørringvej Banegård via Nytorv 11

12 Kantiner Tlf.nr Fax: Internet: - klik på Enheder og derpå CAF Kantinens åbningstider (Hvorup): MAN - TOR: Fællesmessen byg 29. (HVK) MAN - FRE: FRE: Kantinens åbningstider (Nørre Uttrup) MAN - TOR: Fællesmessen byg 8a. (NUK) MAN FRE: FRE: Automater med kolde drikke, slik og chokolade kan findes i kantinebygningen, bygn. 22 på Hvorup Kaserne. På Nørre Uttrup Kaserne findes der sodavandsautomat i kantinebygningen og i UMAK bygningen (bygn. 22.a). Dankort-automat I Kantinerne er hævegrænsen maks. kr. 100,- over det købte beløb. Der kan ikke benyttes andet en Dankort. Dankort kan bruges i alle kantinens afdelinger. Nærmeste civile automat kan du finde på Nørre Uttrup Torv. Depot for standardudrustning Byg. 35 HVK (Depot 35). Åbningstider for værnepligtige menige: Mandag og onsdag Åbningstider for FSBM og fast PSN: Mandag torsdag Fredag

13 Indkvartering Nøglen afhentes ved Lokalt Støtteelement (LSE), bygn. 8, NUK. Kasernekontoret har åben: Mandag fredag Ved ankomst uden for normal åbningstid, afhentes nøgle i hovedvagten på Aalborg Kaserner På afrejsedagen afleveres kvarter og kvarternøgle ved LSE senest kl Infirmeri og tandklinik Hvorup kaserne INF. BYGN. 21/HVK har åbnet: Mandag fredag: Fredag I perioderne 1.februar til 31. maj og 1. august til 30. november har infirmeriet åbent på døgnbasis mandag kl til fredag kl Konsultation kun efter forudgående tidsbestilling, i tidsrummet eller på telefon Uden for infirmeriets åbningstid samt lørdag, søndag og helligdage, kontaktes den militære lægevagt ved infirmeriet i Oksbøl telefon Tandklinikken INF/TRR, Byg. 21/HVK MAN-TOR: FRE: Konsultation kun efter aftale på lokal

14 KFUM soldaterhjem (udenfor Hvorup Kasernes gl. hovedvagt) MAN-TOR FRE LUKKET SØN Soldaterhjemmet kan blandt tilbyde: Ca. 40 forskellige slags retter mad. Internetcafé, TV-stue med lædersofaer og 60 fladskærms TV med sourround, parabol og dvd/videoafspiller, masser af brætspil, bordtennis, pool, bordfodbold samt udendørs spil, - bl.a. hockey, fodbold og volleyball. Masser af daglig hygge. Motion og idræt Brug af gymnastiksal, kondicenter: Se opslag på stedet, eller kontakt det lokale støtteelement(lse). Sport og fritid Udendørs boldspil kan foretages på stadion ved cindersbanen og på de to multibaner. På begge Kaserner. Ligeledes forefindes der hockeybaner og mange andre sportsrekvisitter ved de 2 gymnastiksale. Løberuter kan hentes på UMAK / HVK eller via Aalborg Kaserners hjemmeside under Idræt. Motorservice I byg. 36, HVK er der på onsdage kl motorservice, hvor der er mulighed for at smøre, skifte olie m.v. Mekanikere er tilstede. Olie, reservedele m.v. skal du selv medbringe. Området henhører under velfærdstjenesten. 14

15 Parkering Parkering på ALB KAS, med civile køretøjer, er kun tilladt på de afmærkede parkeringspladser. Pengeinstitut Nærmeste bank, Nørresundby Bank, er på Nørre Uttrup Torv. Posthus Indlevering af postforsendelser kan ske i bygn. 8, NUK. Åbningstider: MAN TOR FRE Frimærker kan købes i kantinerne. Nærmeste posthus er på Nørresundby Torv. Åbningstider: MAN FRE LØR: Nærmeste postbutik er ved købmanden på Nørre Uttrup Torv Postkasser Findes lige udenfor kasernen ved tilkørslen til Amalienborgvej Salonskydning Der gennemføres hver tirsdag kl. 1800, salonskydning på den indendørs skydebane i kælderen, Bygn. 8, NUK. Alle er velkommen. TV stue Ved begge kantiner forefindes der TV- stuer. 15

16 Vaskeri Vaskemaskiner og tørretumblere er opstillet: - NUK, i bygn. 21 ved gymnastiksalen. - HVK, i bygn. 24 ved gymnastiksalen. Begge steder er der en brugerbetaling på kr. 20,00 som dækker vask, tørring og sæbe. Maskinerne henhører under Velfærdsbefalingsmanden ved GSE. Messer Messen på Nørre Uttrup Kaserne ligger centralt placeret og giver mulighed for at slappe af med en kop kaffe i bløde møbler eller indtage sin frokost i gode og hyggelige lokaler. Mangler du et stort eller lille mødelokale med fred og ro, eller mangler du et sted at holde en social sammenkomst kan du låne messen. Messen råder over storskærms TV, pool bord, dart samt et mindre bibliotek. Efter indføring af videoovervågning er messen blevet åbnet hele tiden og den kan benyttes af alle kursister og alt fast personel på Aalborg Kaserner. I baren er der opstillet et 10 kr. fadølsanlæg og en sodavandsautomat med selvbetjening. Er der spørgsmål kan der ringes på eller

17 BYGN 1-16 Indkvartering BYGN 17 Undervisning BYGN 18 FRO-Center BYGN 19 TFRN BYGN 20 Kvarterer BYGN 21 Infirmeri BYGN 22 Kantine & fritid BYGN 24 Gymnastiksal, Motionscenter BYGN 25 Indkvartering BYGN 26 Indkvartering BYGN 28 Indkvartering BYGN 27 Forberedende 2 UDDBTN BYGN 29 Messer, UDBTN, kantine, undervisning BYGN 34 UMAK BYGN 35 Munderingsdepot BYGN 36 Kørepulje + KØSK 1 ECH BYGN 50 ADM VKDK BYGN 44, 46 VKDK BYGN 50, 51 VKDK BYGN 53 UDDGRP MOT + VÅB BYGN 56 Køreskolen Nordjylland BYGN 46 UDDGRP/Kørsel HLS BYGN 49 UDDGRP ELEK/VÅB HLS BYGN 53 UDDSEK MOT/VÅB HLS 17

18 BYGN 3 2 MPKMP BYGN 4 MPAFD HLS BYGN 5 1 MPKMP BYGN 8 LSE, KURSEK MP, KURSEK LOG, undervisning, Messe BYGN 11 HLS, GSU MP BYGN 12 UDDGRP/FS, IT, FKIT og UDDGRP SAN BYGN 13 1 LOGBTN BYGN 14 1 LOGBTN BYGN 15 1 LOGBTN BYGN 16 Indkvartering BYGN 18 1 LOGBTN BYGN 20 Indkvartering BYGN 22 UMAK HLS BYGN 23 MATKT, FSBM HLS BYGN VKDK BYGN Motordepot HLS BYGN 51 Indkvartering/HRUKMP BYGN 52 Indkvartering BYGN 53 Indkvartering BYGN 54 Indkvartering BYGN 55 Værksted 1 LOGBTN BYGN 1 FCA BYGN 2 HLS/GSE TRR BYGN 7 Kantine & fritidsområde BYGN 9 Varmecentral BYGN 21 Gymnastiksal + Motionscenter 18

19 Tilkørselsveje til Aalborg Kaserner 19

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT

VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT Bykort Holstebro VELKOMMEN TIL JYDSKE DRAGONREGIMENT KFUM Soldaterhjem J U N 2 0 0 6 I 1981 fik Holstebro et af Nordeuropas største biblioteker, som også fungerer som kulturhus. Heller ikke på det idrætslige

Læs mere

[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1

[Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14. august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE. Juni 2012 Side 1 [Skriv dokumentets titel] DANCON ISAF 14 august 2012 - februar 2013 INFORMATIONSFOLDER FOR FAMILIE OG PÅRØRENDE Juni 2012 Side 1 Chefen har ordet Kære pårørende Inden længe drager Det Danske Kontingent,

Læs mere

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Særnummner af HJV magasinet, marts 2009 Redaktion: Jørgen

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Helikoptere ned på havnen

Helikoptere ned på havnen Stadig i Afghanistan helmand: Opgaven for Hold 16 er klar. Støt de afghanske sikkerhedsstyrker og sørg for, at flere tons materiel og udrustning kan hjemtages på ansvarlig vis. n Side 12-13 Helikoptere

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Nr. 2 - marts 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening 4. Regiment og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 2 2004: Forsidebilled:

Læs mere

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger

Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Nr. 7 - september 2004 4. årgang Tjenesteblad for Gardehusarregimentet og foreningsblad for Sjællandske Livregiments Soldaterforening og Danske Gardehusarforeninger Indhold nr. 7 2004 Kronprinseparret

Læs mere

MARTHA. Nr. 1 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. MHV hjælper havbiologerne til søs

MARTHA. Nr. 1 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. MHV hjælper havbiologerne til søs MARTHA Nr. 1 2011 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet 21.935 Så mange timer sejlede MHV s fartøjer for Søværnet i 2010 Ny organisation MHV har fået sin egen chef, flere ansatte og mere tid til

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Søværnets Center for Våben

Søværnets Center for Våben Velkommen Søværnets Center for Våben INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Månedsskrift for Fontænehuset Frederikshavn

Månedsskrift for Fontænehuset Frederikshavn Nr. 2, oktober 2011 Årgang 1 Månedsskrift for Fontænehuset Frederikshavn 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Leder S. 3 Fonden og repræsentantskabet S. 4 Frokost og informationsmøder S. 5 Indsamling for red barnet S.

Læs mere

Arktisk Kommando. Velkommen i Nuuk til tjeneste ved Arktisk Kommando. En praktisk vejledning

Arktisk Kommando. Velkommen i Nuuk til tjeneste ved Arktisk Kommando. En praktisk vejledning Arktisk Kommando Velkommen i Nuuk til tjeneste ved Arktisk Kommando En praktisk vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...4 2. Arktisk Kommandos opgaver....5 3. Før afrejsen...5 Kontaktperson...5 Orlov...6

Læs mere

Velkommen. Søværnets Våbenkursus

Velkommen. Søværnets Våbenkursus Velkommen Søværnets Våbenkursus INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst.................................... 4 Praktiske oplysninger.................................... 5 Praktiske oplysninger....................................

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 156 November - December 2007 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse

Analyse af det langsigtede behov for etablissementer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resume... 7 1. Indledning... 16 1.1. Baggrund... 16 1.2. Direktiv... 16 1.2.1. Projektorganisation... 17 1.2.2. Opgave og forudsætninger... 18 1.2.3. Afgrænsning... 19 1.2.4. Resultat...

Læs mere

Virksomhedshjemmeværnet

Virksomhedshjemmeværnet virksomhedshjemmeværnet 2009 Virksomhedshjemmeværnet en vigtig del af et godt kriseberedskab Samtænkning er nøgleordet ny afdeling i hjemmeværnet skal hjælpe danske virksomheder med risikostyring på sikkerheds-

Læs mere

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse

CHECK-IN hos De Grønlandske Huse CHECK-IN hos De Grønlandske Huse København Aalborg Aarhus Odense På uddannelse i Danmark Indholdsfortegnelse Uddannelse i Danmark... 3 Dine rettigheder og pligter... 4 Økonomi... 5 Bolig i Danmark... 7

Læs mere

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum.

Værd at vide. Som frivillig på Roskilde Festival. roskilde-festival.dk. Nyttig og brugbar information til dig og publikum. Værd at vide Som frivillig på Roskilde Festival Nyttig og brugbar information til dig og publikum roskilde-festival.dk Tilhører: ROSKILDE FESTIVALS VÆRDIGRUNDLAG Roskilde Festival er en årlig flerdages

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 179 September oktober 2011 www.fouat.dk I N D H O L D Landsledelse og andre kontaktpersoner

Læs mere

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg

Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Nytårsparole 2014 Beredskabscenter Aalborg Det er igen tid til Nytårsparole på Beredskabscenter Aalborg. Det er altid rart, at så mange kan finde tid til at støtte op om arrangementet. Både fastansatte,

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan

Energi og åbne arme i lufthavnen. Tættere samarbejde giver nye muligheder. enopbygning i Afghanistan [ nr. 3 september 2013 ] magasinet Tættere samarbejde giver nye muligheder Energi og åbne arme i lufthavnen Side 16-21 Gratis armbånd på bagsiden Læs mere på side 15 Civile kompetencer i spil: Hjemmeværnet

Læs mere