Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse"

Transkript

1 Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013

2 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. Hjemmeværnets mission 2

3 Velkommen på Hjemmeværnsskolen Det er med stor fornøjelse, at vi kan byde dig velkommen på Hjemmeværnsskolens uddannelser. Den lovpligtige uddannelse (i daglig tale kaldet LPU) er den første af de mange uddannelser, du vil komme på igennem din karriere i Hjemmeværnet. Vi glæder os til at se dig igen og igen. Rigtig god fornøjelse HJEMMEVÆRNSSKOLEN 3

4 Velkommen på Lovpligtig uddannelse LPU er den grundlæggende militære uddannelse, som skal gennemføres af alle nye medlemmer, der ikke har aftjent værnepligt eller har tilsvarende uddannelse fra Forsvaret. Uddannelse består af 4 moduler (LPU 1-4) og samtlige moduler skal være gennemført inden tre år fra din optagelse i Hjemmeværnet. Heraf skal det første modul gennemføres indenfor det første år. På LPU kurserne vil du blive indkvarteret på flersengsstuer sammen med dine medkursister og spisning vil foregå på Uddannelsescentret. Den lovpligtige uddannelse er fysisk krævende, idet den indebærer bevægelse med våben og oppakning (du skal kunne bære din egen udrustning) samt flytning af såret kammerat. Det betyder, at du først og fremmest bør have et BMI mellem 18 og 35 samt være i god form allerede inden du kommer på kursus om end mange nok vil opleve at komme i endnu bedre form inden kurset er slut. - Og så er det også en rigtig god ide, at støvlerne er gået til, inden du kommer på kursus, da du skal tilbringe mange timer i dine nye støvler. 4

5 Hjemmeværnsskolens uddannelsescentre Uddannelsescenter Nordjylland Aalborg Kaserne Gl. Høvej Nørresundby Uddannelsescenter Midtjylland Skive Kaserne Sdr. Boulevard Skive Hjemmeværnsskolen Nymindegablejren Vesterhavsvej 302, Nymindegab 6830 Nr. Nebel (LPU-kurser afholdes ikke her) Uddannelsescenter Sydjylland Søgaardlejren Søgård Hovvej Aabenraa Hjemmeværnsskolen Marinehjemmeværnssektionen Slipshavnvej Nyborg Uddannelsescenter Nordsjælland Christiansmindevej Jægerspris Uddannelsescenter Sydsjælland Stensved Kaserne Vesterbækvej Stensved LPU gennemføres af Hjemmeværnsskolen på Uddannelsescentre, som ligger fordelt over hele landet. Du har derfor mulighed for at tage uddannelsen, hvor og hvornår det bedst passer dig indenfor den fastlagte tidsperiode. 5

6 LPU 1 (Skal gennemføres år 1) Introduktion og iklædning (Gennemføres ved distriktet og inden selve LPU 1 begynder. Introduktion og iklædning tager 5 timer og er foruden de 9 dage, som LPU 1 varer. ) Alm. hjælp til politiet Tjeneste i HJV Førstehjælp Sundhed og hygiejne Grundlæggende våbenuddannelse GV M/95 Idræt LPU 2 Bevogtning Orienteringslære Signaltjeneste Våbenuddannelse Vedligeholdelse Varighed 4 dage Eksercits Administrative bestemmelser for puljekøretøjer SINE radio Vedligeholdelsestjeneste Varighed 9 dage Gennemfør LPU 1, 2, 3 og 4 på bootcamp 6

7 LPU 3 LPU 4 Småstyrkers kamp Førstehjælp på kamppladsen CBRN Vedligeholdelse Bevogtningsøvelse Videregående våbenuddannelse GV M/95 FX-skytte Vedligeholdelse Varighed 5 dage Varighed 4 dage Den lovpligtige uddannelse (alle 4 moduler) skal gennemføres inden for de første 3 år af dit medlemsskab af hjemmeværnet. Heraf skal LPU 1 være gennemført inden for det første år efter din optagelse af hjemmeværnet. Du har mulighed for at gennemføre den lovpligtige uddannelse (alle 4 moduler) som et sammenhængende forløb på 3 uger - på vores LPU-bootcamp. Link til kursuskalender for Lovpligtig uddannelse

8 Lovpligtig uddannelse 1 Lovpligtig uddannelse modul 1 skal gennemføres indenfor det første år efter, at du er blevet medlem af hjemmeværnet. Det er første del af den lovpligtige uddannelse altså den uddannelse du har forpligtet dig til at gennemføre indenfor de første 3 år af dit medlemskab af hjemmeværnet. LPU1 er et 9 dages kursus. Introduktion og iklædning En del af LPU1 er introduktionskurset, men til forskel for resten af LPU1, afholdes denne del hjemme i underafdelingen eller på distriktet (nogle gange afholdes kurset straks efter, at du har fået din uniform og dit udstyr udleveret på depotet). Introduktionskurset skal være gennemført inden du tager af sted på LPU1. På introduktionskurset vil du blive introduceret til den militære organisation, du netop er blevet medlem af, og du vil få hjælp til tilpasning af den udleverede uniform og udrustning. Det er også her, du får mere at vide om anvendelsen af hjemmeværnets hjemmeside, og den uddannelse, du skal til at gennemgå den lovpligtige uddannelse samt meget andet, der kan have indflydelse på din dagligdag i hjemmeværnet. Tjeneste i hjemmeværnet I visse situationer, hvor hjemmeværnet skal anvendes, er hjemmeværnet under ledelse af hæren, flyvevåbnet, søværnet eller politiet. Du vil derfor få en orientering om deres opgaver, og om de opgaver, som hjemmeværnet skal hjælpe med at udføre. Samtidig vil du også lære om, hvilke love og regler man, som hjemmeværnssoldat, er underlagt, hvis man deltager i militære handlinger. 8

9 Du vil blive orienteret om egne rettigheder og pligter samt om hjemmeværnets rådsorganisation, hvor man eksempelvis kan fremføre sine synspunkter til hjemmeværnets ledelse uden om det normale kommandosystem. Almindelig hjælp til politiet I faget Almindelig hjælp til politiet vil du få en orientering om politiet og deres måde at arbejde på. Herunder, hvorledes politiet og redningsberedskabet arbejder ved ulykker og skadessteder. Politiet vil uddanne dig, så du kan deltage i afspærring af større ulykker, eftersøgning af bortkomne personer og afsøgning af gerningssteder med henblik på at finde bevisgenstande. Førstehjælp Førstehjælpsuddannelsen gør dig i stand til at hjælpe en person i nød. Uddannelsen giver dig civile kompetencer, som du kan anvende i forbindelse med jobsøgning, køreprøve m.v. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve og en handleprøve, hvor du skal reagere ud fra nogle situationer, som du vil blive sat overfor. Sundhed og hygiejne I faget sundhed og hygiejne vil du blandt andet lære om, hvordan du kan undgå skader på grund af overbelastning og, hvorledes du varetager din personlige hygiejne, når du er ude i felten. Du vil derudover også blive vejledt i vand- og levnedsmiddelhygiejne. Grundlæggende våbenuddannelse, GV M/95 Som en del af en militær organisation er skydning en naturlig del af de militære færdigheder. Du vil derfor skulle lære at skyde og at behandle dit våben på rette vis. Skydeuddannelsen foregår på en skydebane, hvor du vil lære at skyde i både liggende, knælende og stående skydestilling. Uddannelsen er en forudsætning for, at du kan deltage i vagttjeneste med våben. Udover at skulle lære at skyde, vil du også lære om sikkerhed ved omgang med skydevåben og, hvordan du adskiller og samler dit gevær, så du kan rense det, når du er færdig med at bruge geværet. 9

10 10

11 Når du har gennemført og bestået kurset, kan du få udleveret et personligt våben og opbevare våbnet hjemme på din bopæl i et udleveret våbenskab. Det kræver dog, at din militære chef har godkendt opbevaringsstedet. Da det ikke er alle, der består deres våbenuddannelse under LPU1, kan uddannelsen fortsættes hjemme i underafdelingen (kompagniet / flotillen / eskadrillen) med støtte fra jeres egen skydelærer. Idræt Du vil blive undervist i, hvordan du som hjemmeværnssoldat kan leve sundt, undgå arbejdsskader og forbedre din fysiske form gennem motion. Der vil være forskellige idrætsaktiviteter, men der stilles ingen fysiske krav for at kunne deltage. Hvis du har et civilt kørekort, må du, efter endt kursus, køre i de militære personvogne. SINE radio SINE er navnet på et civilt radiosystem, der gør os i stand til at kommunikere både internt og med politiet. Du vil derfor i løbet af LPU1 lære at betjene hjemmeværnets SINE radioer. Vedligeholdelsestjeneste Du er selv ansvarlig for, at din uniform, din udrustning og dit våben altid er i forsvarlig stand. Du skal derfor under og efter brug kunne rengøre og foretage små reparationer, hvilket der vil blive lagt vægt på under hele den lovpligtige uddannelse. Eksercits Du lærer, hvordan man skal optræde i uniform samt deltagelse i militære parader med videre. Administrative bestemmelser for puljekøretøjer Hjemmeværnet har et stort antal køretøjer som anvendes til transport i forbindelse med uddannelsen. For at sikre, at køretøjerne altid er i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og, at køretøjerne kun anvendes til godkendt militær kørsel, skal du lære de militære procedurer. 11

12 Lovpligtig uddannelse 2 LPU2 er anden del af den lovpligtige uddannelse og skal gennemføres indenfor de første 3 år af dit medlemskab af hjemmeværnet. LPU2 er et 4 dages kursus. Bevogtning En af hjemmeværnets primære opgaver er at bevogte forsvarets kaserner, flyvestationer og flådestationer. Du vil på LPU2 lære at deltage i bevogtning herunder, hvorledes du optræder på vagt og, i hvilke situationer du må anvende magt og foretage visitation af personer og køretøjer. Våbenuddannelse Våbenuddannelsen fra LPU1 fortsættes med henblik på, at du skal få mere rutine i våbenbetjening og skydning. Vedligeholdelse Vedligeholdelseslektionen fortsættes med henblik på, at du skal få mere rutine i at vedligeholde din udrustning og dit materiel. Orienteringslære Faget orienteringslære omhandler brugen af kort og kompas. Her vil du lære, hvordan du bruger både kort og kompas til at finde rundt i både dagslys og mørke. Signaltjeneste Her vil du lære at kommunikere ved hjælp af hjemmeværnets militære radioer og militære procedurer. Kommunikationen anvendes, når du skal modtage eller afgive meldinger. 12

13 Lovpligtig uddannelse 3 LPU3 er tredje del af den lovpligtige uddannelse og skal gennemføres indenfor de første 3 år af dit medlemskab af hjemmeværnet. LPU3 er et 5 dages kursus. Småstyrkers kamp I faget Småstyrkers kamp vil du lære, hvordan du gør dig klar til at kæmpe som soldat og, hvordan du i en gruppe bevæger dig i terrænet. Du vil lære om bevægelse under beskydning og vil deltage aktivt i samarbejdsøvelser. Faget indebærer ophold i naturen og overnatning i et såkaldt beredskabsområde. Faget stiller fysiske krav til dig, da du skal bære både udrustning og våben, mens du går og løber i terrænet. Førstehjælp på kamppladsen Du skal her lære at udføre førstehjælp på dig selv og dine kammerater under kamp med fjenden. Du skal selv og i samarbejde med andre kunne evakuere en såret væk fra kampområdet således, at den sårede i sikkerhed kan afleveres til civile ambulancefolk. Faget indebærer, at du skal kunne slæbe en kammerat og, i samarbejde med andre, skal kunne bære en kammerat. CBRN CBRN står for chemical, biological, radiological og nuclear (kemisk, biologisk, radiologisk og atomar). Faget vil lære dig at træffe de forholdsregler og iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for, at du kan overleve og videreføre din opgave, hvis du kommer i kontakt med kemiske, biologiske, radiologiske og atomare stoffer. Vedligeholdelse Vedligeholdelseslektionerne fra LPU1 og LPU2 fortsættes med henblik på, at du skal få mere rutine i at vedligeholde din udrustning og dit materiel. 13

14 Lovpligtig uddannelse 4 LPU4 er den afsluttende del af den lovpligtige uddannelse og skal gennemføres indenfor de første 3 år af dit medlemskab af hjemmeværnet. LPU4 er et 4 dages kursus som afholdes på et af Hjemmeværnsskolens uddannelsescentre. Vedligeholdelse Vedligeholdelseslektionerne fra LPU1, LPU2 og LPU3 fortsættes med henblik på, at du skal få mere rutine i at vedligeholde din udrustning og dit materiel. Bevogtningsøvelse Bevogtningsøvelsen på LPU4 er en 24-timers øvelse, hvor du får brug for al den viden, du har opnået på de foregående LPU er. Under øvelsen vil du samtidig få en masse rutine i de forskellige opgaver, der indgår i en bevogtning. Videregående våbenuddannelse GV M/95 Du vil her fortsætte din skydeuddannelse på skydebanen. Når du har gennemført uddannelsen med et tilfredsstillende resultat, må du deltage i alle former for skydning hjemme ved din enhed. Opnår du ikke et tilfredsstillende resultat, kan du afslutte uddannelsen hjemme ved din enhed. FX-skytte Faget FX skytte indeholder uddannelse i brugen af FX-våben. Et FX-våben er et gevær med farvepatroner (FX ammunition). FX våben bruges i hjemmeværnet under uddannelse i blandt andet kamp i huse. 14

15 Færdig med LPU - hva kan du så? - og meget, meget mere... 15

16 Hjemmeværnsskolen Vesterhavsvej 302, Nymindegab 6830 Nr. Nebel Tlf:

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog Hjemmeværnets Uddannelseskatalog HVS 9100-016-16 JAN 2013 Velkommen Hjemmeværnet deltager i disse år i stigende omfang i løsningen af opgaver, der støtter Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen, Redningsberedskabet

Læs mere

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet hjemmeværnet Ledelsens forord Læs om Side: Ledelsens forord 3 Indholdsfortegnelse Tjeneste 6 Udrustning Hjemmeværnsledelsens og våben forord 8 En fælles

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

08.2 ts Dag e rsvar Fo

08.2 ts Dag e rsvar Fo Forsvarets Dag 08.2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Tjeneste i Forsvaret 5 Hærens basisuddannelse 6 Hærens reaktionsstyrkeuddannelse - frivillig uddannelse 7 Søværnets basisuddannelse 8 Job- og uddannelsesmuligheder

Læs mere

magasinet Parat til en tørn mere

magasinet Parat til en tørn mere magasinet nr. 3 / SEPTEMBEr 2010 6 Fra forligstekst til praksis i hjemmeværnet 16 Interview med hustru til udsendt soldat 41 TEMA: Kvinder i hjemmeværnet Parat til en tørn mere 52 Fra ansøgning til kontrakt

Læs mere

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer

Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer Håndbog for Uddannelsesstøtteofficerer HVS 3413-001-01 OKT 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 HVS-INFO... 6 Hvad finder man på HVS-INFO...6 Uddannelseskrav... 8 Den lovpligtige uddannelse (LPU)...9

Læs mere

mike benson jørgensen en forskel FLYVER

mike benson jørgensen en forskel FLYVER Mike Benson Jørgensen Lyst til at gøre en forskel FLYVER hjemmeværnet Lyst til at gøre en forskel Mike Benson Jørgensen er 35 år og har været frivillig i hjemmeværnet hele sit voksne liv. Fællesskabet

Læs mere

magasinet Bootcamp HJV tre uger med grin, mudder og godt kammeratskab Side 5-8 Hurtigere uddannelsesvej Ros for Afghanistan- 16 indsats

magasinet Bootcamp HJV tre uger med grin, mudder og godt kammeratskab Side 5-8 Hurtigere uddannelsesvej Ros for Afghanistan- 16 indsats magasinet NR. 3 / SEPTEMBER 2011 9 Hurtigere uddannelsesvej Ros for Afghanistan- 16 indsats 20 38 Søredning i topklasse 800 km march på tre uger. Skal du med? HJV Bootcamp 2011 tre uger med grin, mudder

Læs mere

CH OPU S SPALTE OPU SEKTIONEN HDEJY. Nr. 01 2015

CH OPU S SPALTE OPU SEKTIONEN HDEJY. Nr. 01 2015 Kontaktperson Henrik L. Christensen CH OPU/MJ Mail: hdejychopu@hjv.dk. Tlf. 7244-0010 Tørk Egeberg UO/PL Mail: hdejyopu05@hjv.dk. Tlf. 7244-0015 Tonny Bjerregaard OO-OE/KN Mail: hdejyopu02@hjv.dk Tlf.

Læs mere

NETMAGASIN FOR HJEMMEVÆRNSESKADRILLE 277 KARUP NR. 11-2014 - 6. ÅRGANG. s Ma n a ld. G r il. Bunker by Nigh AIRSHOW

NETMAGASIN FOR HJEMMEVÆRNSESKADRILLE 277 KARUP NR. 11-2014 - 6. ÅRGANG. s Ma n a ld. G r il. Bunker by Nigh AIRSHOW 77 EREN NETMAGASIN FOR HJEMMEVÆRNSESKADRILLE 277 KARUP NR. 11-2014 - 6. ÅRGANG Fo Chri redrag m s Ma cdo / n a ld en t f a l G r il Bunker by Nigh t AIRSHOW KONTAKTPERSONER: Eskadrillechef Elise T. Christensen

Læs mere

HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION

HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION HÆRENS SERGENTSKOLE INFORMATION VUT I/ML DEC 2013 HÆRENS SERGENTSKOLE Velkommen som elev på Hærens Sergentskole i Sønderborg. I løbet af de 14 uger uddannelsen varer, vil du opleve en udvikling af dine

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn

jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Det moderne hjemmeværn jubilæum MED 60 ÅRS ERFARING OG I FULD FART IND I FREMTIDEN Særnummner af HJV magasinet, marts 2009 Redaktion: Jørgen

Læs mere

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ 69 3460 BIRKERØD TELEFON: 72 55 39 65 BLIVFAENGSELSBETJENT@ KRIMINALFORSORGEN.DK WWW.KUC.DK WWW.RETTESTØBNING.DK WWW.KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF

Læs mere

på øvelse 3.000 soldater Fokus på uddannelse i militære færdigheder enopbygning i Afghanistan

på øvelse 3.000 soldater Fokus på uddannelse i militære færdigheder enopbygning i Afghanistan [ NR. 4 DECEMBER 2013 ] magasinet Fokus på uddannelse i militære færdigheder 3.000 soldater på øvelse Side 11-21 Forskning til søs: Samarbejde med forskere = skarpere MHV-soldater Portræt af medaljeslugere:

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

magasinet Derfor meldte jeg mig Fokus på hvervning: Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst

magasinet Derfor meldte jeg mig Fokus på hvervning: Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst magasinet nr. 4 /December 2008 12 Tusind soldater i gruppekonkurrence Nordiske chefer i 34 hård marchdyst 37 42 Hjemmeværnet har leveret varen Hans familie satte livet på spil Fokus på hvervning: Derfor

Læs mere

bevogtning til søs Nyt koncept og nye gummibådebedre Hjemmeværnet er klar til endnu en hård vinter Fuld gas frem mod EU-formandskabet

bevogtning til søs Nyt koncept og nye gummibådebedre Hjemmeværnet er klar til endnu en hård vinter Fuld gas frem mod EU-formandskabet nr. 4 / december 2011 Nyt koncept og nye gummibådebedre bevogtning til søs Hjemmeværnet er klar til endnu en hård vinter Fuld gas frem mod EU-formandskabet Fynsk succes med disciplin og uddannelse Nyt

Læs mere

[NR. 2 juni 2014] Sporskiftet. Kompagniblad for virksomhedshjemmeværnskompagni SJÆLLAND. Nu gør vi noget - ved historien. 4. maj parade Blå negl

[NR. 2 juni 2014] Sporskiftet. Kompagniblad for virksomhedshjemmeværnskompagni SJÆLLAND. Nu gør vi noget - ved historien. 4. maj parade Blå negl [NR. 2 juni 2014] Sporskiftet Kompagniblad for virksomhedshjemmeværnskompagni SJÆLLAND Nu gør vi noget - ved historien 4. maj parade Blå negl Leder KC s hjørne Af KC KN Frans Løper Hej alle sammen Så er

Læs mere

magasinet Klar til Kosovo Hjemmeværnssoldater trænede i Borris forud for ny opgave på Balkan Fremgang på flere felter Kamp mod snemasserne

magasinet Klar til Kosovo Hjemmeværnssoldater trænede i Borris forud for ny opgave på Balkan Fremgang på flere felter Kamp mod snemasserne magasinet nr. 1 / MArTS 2011 Klar til Kosovo Hjemmeværnssoldater trænede i Borris forud for ny opgave på Balkan Side 6-9 10 Fremgang på flere felter 20 Kamp mod snemasserne 24 Koncentreret lovpligtig uddannelse

Læs mere

[NR. 3 december 2014] Sporskiftet. Kompagniblad for virksomhedshjemmeværnskompagni SJÆLLAND. Hårdt og godt

[NR. 3 december 2014] Sporskiftet. Kompagniblad for virksomhedshjemmeværnskompagni SJÆLLAND. Hårdt og godt [NR. 3 december 2014] Sporskiftet Kompagniblad for virksomhedshjemmeværnskompagni SJÆLLAND Hårdt og godt VK14 AKOS 2015 Leder KC s hjørne Af Så synger året på sidste vers. Det har i mange henseender været

Læs mere

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje

Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Maj 2010 Optagelse i Beredskabsstyrelsens internationale personelpulje Kære kommende medlem Beredskabsstyrelsen skal have det bedst mulige grundlag for at udvælge de rette personer til internationale missioner.

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1

Vester Hassing 10. dec. 2013. Ipads på VHS. En vejledning. ipads på VHS Side 1 Ipads på VHS En vejledning ipads på VHS Side 1 Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi ved allerede nu, at dette redskab bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Med uddelingen

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere