SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup"

Transkript

1 SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 3, 2013 sept. - okt. - nov. - dec. - jan. - febr. 39 børn fra årgang 2009 stod i pinsen for tur til at få deres dåbsbibel overrakt i Rødding og Løvel kirker. William, Simon og Noah stillede op til fotografering efter børnegudstjenesten i Løvel.

2 Kirkelige handlinger Døbte 4. august i Rødding kirke: Aksel Hjorth Frandsen, Dunhammervej 5, Rødding. 4. august i Rødding kirke: Birk Bruun Thaarup, Kornvænget 1a, Løvel. Viede 27. juli i Løvel: Gitte Hjorth Kalstrup og Thomas Mark, Engvej 4, Løvel. Begravede 4. juli i Vorde kirke: Mads Christian Kongsgaard Lund, Kirkegade 39D, Rødding. 9. juli i Løvel kirke: Tage Verner Lassen, Møllevej 6, Løvel. Kransenedlægning på Løvel Kirkegård Af Birthe Klovborg Therkildsen, Løvel menighedsråd. Mandag den 29. august kl markeres 70 års dagen for kampene i Nyborg i 1943, hvor blandt andet Ivan Jacobsen fra Løvel faldt. I den anledning vil chefen for Jydske Dragonregiment, Oberst Kurt Mosgaard, komme til Løvel og lægge en buket. Alle er velkomne til at være på kirkegården og deltage i højtideligheden. Ny ordning når præsten har ferie eller friweekend Af Lars Raahauge, Pederstrup menighedsråd. Her i Rødding, Løvel og Pederstrup sogne har det hidtil været sådan, at når vores præst, Niels-Peter Jacobsen, har haft ferie eller friweekend, har Jesper Hornstrup fra Vammen, Lindum og Bigum vikarieret og vice versa. Erfaringen har imidlertid vist, at disse vikargudstjenester er betydeligt mindre velbesøgte, og de seks berørte menighedsråd har derfor, med biskoppens godkendelse, vedtaget at nedlægge disse og fremover invitere menigheden til gudstjenesten i nabopastoratet. Beslutningen er taget af menighedsrådene for at bruge kirkens ressourcer bedst muligt, og det vil fremgå af gudstjenestelisten på bagsiden af kirkebladet, hvornår der er gudstjeneste i nabopastoratet på de søndage, hvor præsten har fri. 2

3 Præsten på studieorlov Af Niels Peter Jacobsen, sognepræst Jeg har søgt og fået bevilget 3 måneders studieorlov, som jeg afholder i slutningen af I de måneder skal jeg fordybe mig i en pædagogisk metode, som jeg allerede kender lidt til. Metoden kaldes for Storyline. Konfirmanderne har i de senere år oplevet metoden på egen krop, uden at de nødvendigvis ved, at det er det, de har været udsat for. Metoden går ud på, at underviseren og eleverne i fællesskab bygger en fortælling op. Underviseren skal selvfølgelig være bevidst om sine faglige mål og kende skelettet til undervisningsforløbet. Men undervejs vil fortællingen ændre sig og tage form efter det, som eleverne bidrager med. Som noget af det første bygger hver elev en figur typisk et menneske som eleven har med sig igennem hele fortællingen. Figuren, der kan tegnes eller laves i karton, skal efterfølgende udstyres med identitet og personlighed. Dernæst former alle deltagerne i fællesskab fortællingens sted. Det kan være et hus, en by eller et landskab. Stedet kan f.eks. laves som en planche på væggen. Et af mine konfirmandhold har lavet landsbyen Kapernaum og dens indbyggere. Kapernaum var det sted, hvor Jesus holdt til i sit voksenliv. I det miljø udspiller fortællingen sig. Undervejs oplever deltagerne hændelser, som de skal reagere på, og problemstillinger, som de skal løse. Jeg tror, at konfirmanderne på den måde kan møde Jesus-fortællingerne på en mere vedkommende måde. Det er tanken, at jeg i min orlov skal udvikle nogle nye storylineforløb, som kan anvendes i konfirmandforberedelsen evt. også af andre præster, som måtte have lyst til at arbejde med metoden sammen med deres konfirmander. En vikar tager over Sognene skal selvfølgelig ikke være uden præst i de tre måneder. Stiftet sørger for, at der er en vikar, som tager over. I skrivende stund er det endnu ikke afgjort, hvem det bliver. Men det vil fremgå af kirkens hjemmeside ligesom man kan træffe vikaren på det sædvanlige telefonnummer Eksempler på figurer, som konfirmanderne har lavet i forbindelse med storylineforløb. 3

4 Tradition for tilknytning til Løvel kirke Af Eva Thougaard Slot, Løvel menighedsråd. Mit navn er Eva Thougaard Slot. Jeg er nyvalgt medlem af Løvel Menighedsråd, hvor jeg er valgt som kirkeværge. Jeg er 40 år, er født og opvokset i Løvel og efter en lille smuttur til den anden ende af kommunen, flyttede jeg tilbage til Løvel i Jeg bor på en lille ejendom sammen med min mand og vores tre børn i alderen 5-18 år. Da jeg af et tidligere medlem af menighedsrådet blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at stille op, bad jeg i første omgang om lidt betænkningstid, men besluttede mig hurtigt for at svare ja. Dette har jeg bestemt ikke fortrudt. Selvom der var rigtig mange møder og kurser de første to-tre måneder, og det hele godt kunne virke lidt uoverskueligt, er det et utroligt spændende arbejde, vi har med at gøre, samtidig med at jeg har nogle rigtig gode kollegaer i rådet. Derforuden har vi i min familie nærmest lidt tradition for, at have en eller anden form for tilknytning til Løvel Kirke. Min oldefar var i perioden ejer af kirken, min bedstemor havde virke som organist i knap 25 år og min mor har ligesom jeg siddet i menighedsrådet. Jeg ser frem til at fortsætte det spændende arbejde i hvert fald de næste 3½ år. Læs flere fortællinger fra de nye menighedsrådsmedlemmer Alle 9 nye menighedsrådsmedlemmer har nu præsenteret sig selv i dette og de to foregående numre af SOGNET. Beretningerne viser, at der er mange forskellige grunde til at gå ind i menighedsrådsarbejdet og en mangfoldighed af evner, der kommer i spil. Læs de tidligere beretninger på kirkens hjemmeside. 4

5 Kirken har givet mig mange gode oplevelser Af Mette Haugaard, Rødding menighedsråd. Jeg flyttede til Rødding i 1978 og har derfor det meste af mit liv haft et naturligt tilhørsforhold til Rødding Kirke. Da Niels Peter så kontaktede mig for at høre, om menighedsrådsarbejdet ikke kunne være noget for mig, tænkte jeg, at det kunne være spændende at komme lidt tættere på kirken som institution, på arrangementerne og på brugerne af kirken. Mit navn er Mette Haugaard. Jeg bor på Batum Hedevej nr. 8 sammen med min mand Jørgen og vores 3 drenge, Rasmus (19 år), Jacob (17 år) og Frederik (13 år). Jeg er i menighedsrådet valgt som sekretær og kasserer. Jeg har valgt disse to poster, da det er her, jeg føler, jeg i første omgang kunne yde den største indsats. Disse to områder passer nemlig godt ind i mit daglige arbejde, hvor jeg som tidligere revisor, har været vant til at lave diverse regnskaber. I mit daglige arbejde på Mammen Mejeri er det ofte mig, der laver referater ved interne og eksterne møder, så hvervet som sekretær faldt mig også meget naturligt. Mine første erindringer omkring kirkelige handlinger går tilbage til slutningen af 1970 erne og starten af 80 erne. Her var jeg KFUK spejder i Viborg. Denne aktivitet gav mig mange dejlige oplevelser og gode kammeratskaber. Her lærte jeg også mange dejlige sange og salmer. Jeg nyder derfor at komme i kirken og synge nogle af salmerne, som jeg lærte dengang, og det giver mig også lejlighed til at tænke tilbage på spejdertiden. Vi har netop fået vores yngste søn konfirmeret. I den forbindelse var jeg oftere i kirke end ellers, og det mindede mig om de gode oplevelser, kirken giver. Jeg vil gerne arbejde for, at vi får udvidet den kreds, som naturligt deltager i de forskellige aktiviteter i og omkring kirken, så så mange som muligt får del i de gode oplevelser. Jeg ser derfor frem til 4 gode år i menighedsrådet, hvor jeg håber, jeg kan være med til at gøre en forskel. Julekoncert i Pederstrup Kirke Den 10. december kl vil Sødal Happy Singers fylde koret i Pederstrup Kirke og hjælpe os til at komme i julestemning. Sødal Happy Singers synger i Rødding Kirke foråret

6 Israel og Palæstina Af Niels Peter Jacobsen, sognepræst. Dette evigt aktuelle tema kommer under behandling ved et par foredrag i Arken i efteråret. Der er mange forskellige vinkler på temaet - historiske, politiske og religiøse. I perioder er stemningen i området højspændt og bevægelig, men til andre tider virker situationen fuldstændig fastlåst - trods mange velmenende politikeres forsøg på at sætte gang i en fredsproces. I det seneste par år har vi hørt meget om det arabiske forår. Men måske er forår ikke det rigtige billede på omvæltningerne i Mellemøsten. Før eller siden bliver et forår jo altid efterfulgt af en sommer. Men det er langt fra sikkert, at sommeren er på vej til den arabiske verden. Måske var klimaforandring en bedre metafor for den uro, der hersker i området. Først bredte uroen sig hen over det nordlige Afrika. Lige nu er fokus meget på Ægypten og Syrien, hvor situationen er ret uoverskuelig. Midt imellem ligger Palæstina og Betlehem, som frem for alt har min opmærksomhed. I Betlehem er der ikke mange forårstegn. Den politiske situation kan i bedste fald beskrives som uændret. Der planlægges konstant nye bosættelser også i området omkring Betlehem. En del af de mest rabiate bosættere fører sig aggressivt frem med chikanerier og hærværk. Også fra officiel side lægges mange praktiske forhindringer i vejen for palæstinensernes daglige liv og færden. Til trods for det er der mennesker i Betlehem, som modigt, stædigt og kreativt arbejder for at uddanne unge palæstinensere og bygge et civilsamfund op, som kan fungere, når der engang bliver en løsning på konflikten. Palæstina er absolut et besøg værd - og det er ikke farligt! Foredrag i september og oktober 17. september kl : Introduktion til landet, historien, religionerne og konflikten. Niels Peter Jacobsen, sognepræst og formand for foreningen Betlehems Venner. 23. oktober kl : En erfaren rejseleder fortæller. Hvad skal man se? Hvad kan man opleve? Leif Vestergaard er tidligere sognepræst i Viby ved Århus og har været rejseleder på mange ture til Israel og Palæstina. Leif Vestergaard er medforfatter og redaktør på bogen En GUIDE til palæstinensisk kristendom, som udkom tidligere på året. Vil du med? Hvis der viser sig at være interesse for det, vil foredragene senere blive fulgt op af en sognerejse til Israel og Palæstina. 6

7 Korshæren vandrede Af Inge Jervad I første uge i juni vandrede ca. 40 frivillige og brugere fra Kirkens Korshær rundt i det midtjyske. Med start i Viborg og første overnatning i Rødding gik turen videre over Vammen til Klejtrup, Hobro, Skrødstrup og med afslutningsgudstjeneste i Mariager. Hver dagsmarch var mellem 12 og 17 km. Alle ruter gik ad små stier, skov- og markveje gennem en fantastisk natur, og med et vejr uden en dråbe regn gav det en fantastisk naturoplevelse. Bortset fra aftensmaden foregik næsten alle måltider i grøftekanten, hvor man fra ledsagebilen rullede et bord ud, og vi sammen hjalp med at arrangere maden. Eftermiddagskaffen med dejligt hjemmebag blev bragt ud fra de lokale Kirkens Korshærs genbrugsbutikker i Skals, Ørum, Nørager og Hvalpsund. Hver dag fik vi så i tilgift en lille beretning om, hvordan det gik netop i deres butik, om medarbejdersituationen, omsætning, problemer og succeser. Hver morgen var der andagt i den lokale kirke, og om aftenen var der et åbent arrangement, hvor en af Korshærens medarbejdere fortalte om sit arbejdssted. Hvorfor tager så mange på Pilgrimsvandring i disse år? Mit bud er, at travlhed, teknologi og fine managementord fylder alt for meget i hverdagen. Derfor er det så velgørende bare at gå i naturen, være sammen i en god samtale eller bare at gå i dyb tavshed. Når man sover sammen med 20 andre i Genbrugsbutikken i Klejtrup eller 12 damer på hemsen i Arken, så udviskes alder og social status, og vi er sammen brødre og søstre for Vorherre. P.S. Den suverænt bedste aftensmad fik vi i Rødding, hvor Jette Giversen og Birgit Jørgensen havde lavet kyllingegryde til os. Tak for mad og husly i kirken og Arken. Fra Rødding gik turen til Vammen ad små stier og markveje. Efter dagens vandring gjorde det godt med et fodbad i Tjele Langsø. 7

8 Hvad har kristendommen at byde på? Af Else Hedegaard, formand for Ørum menighedsråd. Har folkekirken noget at byde på i forhold til moderne mennesker? Er kristendommen stadig relevant i vor tid præget af individualisme, pluralisme og et videnskabeligt verdensbillede? Disse spørgsmål er til overvejelse, når Tjeleegnens Sognenetværk (TES) indbyder til fælles foredragsrække i efteråret 2013 og foråret En kortlægning af det religiøse landskab i Danmark lige nu. Foredrag ved cand. theol. og ph.d. Marie Vejrup Nielsen, leder på Center for SamtidsReligion ved Århus Universitet. Onsdag den 2. oktober kl i Arken ved Rødding Kirke. Kan Søren Kierkegaards filosofi om de forskellige stadier på livets vej kaste lys over moderne menneskers liv? Foredrag af cand. psyk. Erik Nygaard, der er tilknyttet Behandlingscenter Tjele. Torsdag den 14. november kl i Forsamlingshuset i Tjelecenteret, Ørum. Programmet for de to foredragsaftener i foråret er ikke fastlagt endnu. Se opslag på hjemmesiden og i dagspressen. Tjeleegnens Sognenetværk I artiklen ovenfor nævnes Tjeleegnens Sognenetværk (TES) som arrangør af foredragsrækken om kristendommen i det moderne samfund. Navnet TES er forholdsvis nyt, men netværket som sådant har eksisteret i adskillige år. Da Tjele kommune endnu var en realitet, blev netværket bare omtalt som menighedsrådene i Tjele kommune. Men da de gamle kommuner nu har været døde i adskillige år, så blev det efterhånden lidt støvet at blive ved med at snakke om menighedsrådene i den gamle Tjele kommune. Det er dog stadig frugtbart, at de 14 sogne i området mødes og drøfter sager af fælles interesse. Derfor valgte menighedsrådene at forsætte samarbejdet under det nye navn. Repræsentater for menighedsrådene mødes to gange om året. Netværket har ikke kompetence til at træffe beslutninger. Det er stadig de enkelte råd, der bestemmer i egne sager. Men på de fælles møder kan rådene lytte til hinanden og være til gensidig inspiration. 8

9 Giver det mening at holde høstgudstjeneste? Af Niels Peter Jacobsen, sognepræst. Giver det fortsat mening at fejre høsten ved en gudstjeneste i efteråret? Pederstrup menighedsråd har flere gange overvejet, om det er tiden at droppe høstgudstjenesten. Der er jo ikke mange landmænd tilbage. Så den helt konkrete erfaring af at køre i marken med mejetærsker og traktor for at bringe høsten i hus bliver efterhånden kun de få til del. Og så er det, at spørgsmålet om høstgudstjenestens relevans melder sig. Var det måske bedre at finde en anden anledning at fejre? Men indtil videre har både Pederstrup og de to andre menighedsråd valgt fortsat at markere høsten. For i lidt bredere forstand høster vi alle sammen frugten af vores arbejde. Og hvis ikke vort liv og vort udkomme skal blive til en selvfølgelighed for os, så har vi brug for med jævne mellemrum at udtrykke vores taknemmelighed. Derfor er en gudstjeneste med taknemmeligheden som tema stadig på sin plads. De tre høstgudstjenester holdes i september. Løvel 8. september kl Rødding 15. september kl Pederstrup 29. september kl Ved alle tre lejligheder sørger menighedsrådene for bespisning til de fremmødte. I Rødding og Løvel er der i forbindelse med frokosten menighedsmøde, hvor menighedsrådet fortæller om årets arbejde og planerne for det kommende år. Pederstrup sogn holder sit årlige menighedsmøde senere - nemlig den 19. november på Løvelbro Bistro. 9

10 Sangglæde i Løvel Kirke Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd. Ved den første sangaften i Løvel Kirke arrangeret af menighedsrådet i samarbejde med kirkens organist, havde vi alle tiders aften, hvor de mange deltagere virkelig fik sunget sommeren ind. Stemningen var helt i top, og vi i menighedsrådet har efterfølgende fået mange positive tilbagemeldinger. Derfor vil vi gerne invitere til sangaften igen. Temaet bliver denne gang Jeppe Aakjær med særlig vægt på hans høstsange. Der bliver måske også sunget andre høstsange/salmer, da vi igen vil lade deltagerne foreslå sange og salmer fra Salmebogen og Højskolesangbogen. Næste sangaften bliver torsdag den 26. september kl i Løvel Kirke, hvor alle interesserede er velkomne. Vi holder en pause i sangen undervejs, hvor man kan hvile stemmebåndene og få lidt at drikke, inden vi synger videre til forventet afslutning kl Vi har allerede tænkt på endnu en sangaften: Syng julen ind sammen med andre sangglade mennesker fra lokalområdet torsdag den 28. november kl Også her vil vi gerne modtage forslag til sange og salmer fra deltagerne. Såfremt nogle har lyst til at fortælle om, hvorfor de gerne vil synge en bestemt sang, vil det være fint at få en historie med. Går det, som vi håber i menighedsrådet, med god opbakning til disse sangaftener, vil vi gerne have forslag til flere i det nye år. Et vintertema i februar? De nye salmer og salmedigtere? Ideer modtages gerne af menighedsrådet. Kirkekoncert i Løvel Kirke Af Birthe Klovborg Therkildsen, Løvel menighedsråd. Helt i tråd med menighedsrådets idé om sangaftener i kirken har vi hyret Den nye salmetrio til at komme og give koncert i Løvel Kirke den 3. oktober kl Den nye salmetrio består af 3 konservatorieuddannede medlemmer. Det ene medlem, Ulrik Bust, har lokal tilknytning, idet hans far er født i Løvel. Salmetrioen præsenterer en række af de nye salmer i spændende arragementer med undertoner af både jazz og pop og med masser af solistiske indslag. Den nye Salmetrio kommer til Løvel kirke. 10

11 Gudstjeneste i Skibet i Rødding I anledning af sommerfesten i Rødding vil gudstjenesten søndag den 25. august kl flytte op i Skibet ved Røddinghus, hvor byfesten iøvrigt foregår. Gudstjenesten, der plejer at være velbesøgt, markerer afslutningen på fem dages festligheder. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe, te og rundstykker. Gudstjeneste i Slugten i Løvel Kom til en anderledes gudstjeneste i Slugten søndag den 1. september kl Måske slutter vi arrangementet af med pandekager eller noget helt andet. Mød op og se... På kanten af livet Foredrag i Arken den 25. sept. kl Feltpræst John Melchiorsen fortæller i ord og billeder om livet som feltpræst. John Melchiorsen holder båltale ved Sankt Hans festen i Camp Bastion, Afghanistan Foto: HOK Få Kirkekalenderen på din smartphone Kirkekalenderen giver hurtig og nem adgang til gudstjenester, møder og arrangementer i de fleste danske folkekirker. Du kan gemme dine favoritkirker, f.eks. din lokale sognekirke. Men app en er også god at have med ud i det danske sommerland. App en viser som standard kirker i en radius af 10 km, men det er muligt at få vist kirker over hele Danmark. Under hver kirke kan du se adresser og kontaktoplysninger på præster og kirkefunktionærer. Desuden er der en kørselsvejledning tilknyttet. Kirkekalenderen henter sine data fra hvor også data fra Rødding, Løvel og Pederstrup er indberettet. App en fås til både Iphone, Android og Windows Phone. 11

12 Kalender Dato Kl. Arrangement Side 22/ Møde i Rødding menighedsråd 27/ Orienteringsmøde for konfirmandforældre 29/ Nørklegruppe 30/ Fællesspisning: Benjamin Filskov fortæller 15 10/ Møde i Pederstrup menighedsråd 12/ Nørklegruppe 17/ Foredrag om Israel-Palæstina, Niels Peter Jacobsen 6 18/ Årsmøde i menighedsplejen 14 19/ Torsdagsmøde: Ålestrup Harmonikaspillere 19/ Fælles menighedsrådsmøde 25/ Foredrag: På kanten af livet, John Melchiorsen 11 26/ Nørklegruppe 26/ Sangaften i Løvel kirke. Tema Jeppe Aakjær og høsten 10 27/ Fællesspisning: Ditlev Berg Overgaard fortæller 15 3/ Torsdagsmøde: Halkjær, Vietnam fra Hanoi til Saigon 3/ Kirkekoncert i Løvel, Den nye Salmetrio 10 10/ Nørklegruppe 17/ Torsdagsmøde: Niels Studstrup, Mit flyvske liv 22/ Møde i Pederstrup menighedsråd 23/ Foredrag om Israel-Palæstina, Leif Vestergaard 6 24/ Nørklegruppe 24/ Møde i Løvel menighedsråd 25/ Fællesspisning 15 31/ Torsdagsmøde: Rita Rasmussen, Mine 4 år i Japan 7/ Nørklegruppe 14/ Torsdagsmøde: Bankospil, sæsonafslutning 19/ Sogneaften for Pederstrup sogn på Løvelbro Bistro 21/ Nørklegruppe 28/ Medarbejdermøde, Pederstrup menighedsråd 28/ Sangaften i Løvel kirke. Vi synger julen ind 10 29/ Fællesspisning 15 12

13 Kalender Dato Kl. Arrangement Side 5/ Nørklegruppe 5/ Møde i Løvel menighedsråd 10/ Koncert i Pederstrup kirke med Sødal Happy Singers 31/ Fællesspisning 15 28/ Fællesspisning 15 28/ Fællesspisning 15 Vi gør det igen! Af Jørgen Dalager, formand for Pederstrup menighedsråd. Kyndelmisse i Pederstrup - Søndag den 2. februar kl Bemærk, at vi denne gang har valgt at placere vores Kyndelmissegudstjeneste på Kyndelmissedagen, så kan håndboldfinalen ikke forstyrre os. Vi vil igen slukke de elektriske pærer i og uden for kirken, tænde fakler og levende lys og fejre, at vi går mod lysere tider. Vi vil også samle sognets børn og lære dem to salmer. Birthe Jensen vil støtte os musikalsk, og Alexander vil sammen med sit band også i år give et nummer. Men bortset fra lyset, trompet på kirkegården og trommer i kirken, så er det en ganske almindelig gudstjeneste. Kom og oplev den!! Pederstrup Menighedsråd. 13

14 Vejviser Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, tlf , Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf , Koordinator for besøgstjenesten: Rigmor Rasmussen, Søskrænten 2, tlf Rødding sogn: Kirkesanger: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten. Organist: Søren Lind, Gothersgade 32, 8800 Viborg, tlf Graver: Birgit Pluszek, Hobrovej 46, Fastrup, mobil: Formand: Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3, Ingstrup, tlf Kirkeværge: Jette Giversen, Kirkegade 9, Rødding, tlf Løvel sogn: Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf Organist: Jens E. Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Hans-Jørn Brøndum, tlf Formand: Lars Østergaard Nielsen,Åstrupvej 2, Åstrup, tlf Kirkeværge: Eva Thougaard Slot, Sødalvej 7, Løvel, tlf Pederstrup sogn: Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf Organist: Jens E. Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf Graver: Britta Rind, Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf Formand: Jørgen Dalager, Vråvej 24, Vrå, tlf Kirkeværge: Sisse Falkencrone, Løvelbrovej 8, Pederstrup, tlf Bibelkredsen Kontaktpersoner: Gerda og Ole Pedersen, tlf /9 Gitte Sørensen, Krogen 2b. 1/10 Gerda og Ole Pedersen, Søbakken 45. 6/11 Ragna og Bent Jørgensen, Ingstrup Møllevej 8. 3/12 Anna og Sten Vestergaard, Skovbakkevej 71. 7/1 Bodil og Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3. 4/2 Anna og Laurits Nielsen, Kirkegade 39a. 4/3 Gitte Sørensen, Krogen 2b. Årsmøde i besøgstjenesten Den 18. september kl er der årsmøde i besøgstjenesten. Bestyrelsen byder på aftensmad. Forebyggende medarbejder i Viborg kommune, Karin Hebsgaard er inviteret til at fortælle om sit arbejde, som omfatter forebyggende besøg hos ældre, ligesom hun gerne vil høre om besøgstjenestens arbejde i vort regi. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formand, Jette Giversen, senest 14 dage før årsmødet. 14

15 Gudstjenester Rødding Løvel Pederstrup 1/1 Nytårsdag /1 Helligtrekonger K /1 1.s.e.h.3 k /1 2.s.e.h.3 k K 26/1 3.s.e.h.3 k. Gudstjeneste 9.30 i Vammen, 10.30Lindum eller Bigum 2/2 4.s.e.h.3 k Ky 9/2 Sidste s.e.h.3 k KF + K 9.30 KF 16/2 Septuagesima Gudstjeneste i Vammen, Lindum eller Bigum 23/2 Sexagesima /3 Fastelavn /3 1.s. i fasten 16/3 2.s. i fasten K /3 3.s. i fasten /3 Midfaste KF K = Kirkekaffe Ky = Kyndelmissegudstjeneste (se side 13) KF = Kirsten Felter Fællesspisning i Arken Der er fællesspisning i Arken sidste fredag i hver måned - undtagen i juli og december. Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder bare op kl Efter maden er der et eller andet interessant og oplysende indslag. Den 30. august vil Benjamin Filskov fortælle om vandprojekter i Tanzania. Den 27. september fortæller Ditlev Berg Overgaard om sit år på highschool i USA. Programmet for oktober og november er endnu ikke planlagt. I december er der ikke fællesspisning. SOGNET redigeres af Jette Giversen, Randi Theunissen, Birthe Klovborg Therkildsen, Rita Jakobsen, Lars Raahauge, Jørgen Dalager, Niels Peter Jacobsen. Bladet udkommer 4 gange årligt: 1. marts, 1. juni. 1. sept. og 1.dec. og postomdeles til alle husstande. Bladudvalget tager gerne imod ideer og indlæg. Se også sognenes hjemmeside:

16 Gudstjenester Rødding Løvel Pederstrup 25/8 13.s.e.trin 9.30 Skibet /9 14.s.e.trin K Slugten 8/9 15.s.e.trin Høst 15/9 16.s.e.trin Høst /9 17.s.e.trin 9.30 JH 29/9 18.s.e.trin Høst 6/10 19.s.e.trin /10 20.s.e.trin K /10 21.s.e.trin /10 22.s.e.trin /11 Alle helgens dag /11 24.s.e.trin K /11 25.s.e.trin Der henvises til gudstjenesten i Bigum kl /11 Sidste s.i kirkeåret /12 1.s.i advent K /12 2.s.i advent /12 3.s.i advent Der henvises til gudstjenesten i Lindum kl /12 4.s.i advent K 24/12 Juleaften /12 Juledag /12 2. juledag /12 Julesøndag K = Kirkekaffe Skibet = Byfestgudstjeneste i Skibet ved Røddinghus Slugten = Gudstjeneste i Slugten i samarbejde med Friluftsliv Høst = Høstgudstjeneste

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2016 juni - juli - august Den 2. april var Rødding kirke fyldt med god musik og glade børn. Menighedsrådet og Rødding Ungdoms- og Idrætsforening

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2014 dec. - jan. - febr. Minikonfirmanderne opfører musical i efterårsferien. Se mere side 6. Kirkelige handlinger Døbte 10. august i Løvel kirke:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nr. 4, 2007 dec.- jan. - febr.

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nr. 4, 2007 dec.- jan. - febr. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2007 dec.- jan. - febr. Vibeke Moselund, udstiller i Arken fra 30. november 2007 SIDEN SIDST Døbte 19. august i Løvel Kirke: Terese Gabrielle Amdi

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2008 juni - juli - august Læs om valget på side 8-11 SIDEN SIDST Døbte 16. marts i Løvel kirke: Oliver Topp Madsen, Rødkløvervej 4, Løvel. 6. april

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2007 sept. - okt. - nov. Aftengudstjeneste ved bredden af Rødding Sø den 29. juli. En rigtig god oplevelse, som sikkert vil blive gentaget. SIDEN

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nr. 3, 2015 sept. - okt. - nov.

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup. Nr. 3, 2015 sept. - okt. - nov. SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 3, 2015 sept. - okt. - nov. Kirkelige handlinger Døbte 21. juni i Rødding kirke: Karoline Kragh Ørndrup, Meldgårdsvej 97, Rødding. 28. juni i Pederstrup

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2014 juni - juli- august Biskop Karsten Nissen går på pension 1. okotber og udløser dermed et bispevalg. Læs om biskoppen og valget på side 6. Kirkelige

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2015 dec. - jan. - febr. På tur til Kongernes Jelling Midt i september var konfirmanderne på tur til Kongernes Jelling for at høre fortællingen

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2013 juni - juli - august Fra Mejse Rosenkrands Knudsens dåb i Løvel kirke den 3. marts. Se flere navne på side 2. Kirkelige handlinger Døbte 24.

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 3, 2012 sept. - okt. - nov. Tre uger i september får Rødding, Løvel og Pederstrup sogne besøg fra venskabsmenigheden i Tanzania. Sidst det skete var

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

DIN KIRKE Nr.2 2014 44. Årgang juni-juli-august

DIN KIRKE Nr.2 2014 44. Årgang juni-juli-august KIRKEBLAD FOR Vammen, Bigum, Lindum-Sjørring DIN KIRKE Nr.2 2014 44. Årgang juni-juli-august Sommer Konfirmation i Vammen kirke, søndag den 27.april 2014 Fra venstre: Pastoren; Anna M.H.Kristensen; Nina

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2006 juni - juli - august Ved sidste års grundlovsfest stod spejderne til søs. Bålet blev tændt på en tømmerfl åde og kanoerne blev brugt til at

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2012 dec. - jan. - febr. Melania Biruta prædiker ved høstgudstjenesten i Løvel søndag 16. september. Sune Hjertmann tolker. Kirkelige handlinger

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2013, Januar, Februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Indvielse af Kirkebakkehuset Når dette kirkeblad udkommer, er ombygningen af Kirkebakkehuset (forhåbentlig)

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 3, 2016 sept. - okt. - nov. På vej til Tanzania Læs om familien Kousholt på side 3. Døbte 29. maj i Pederstrup kirke: Lærke Marie Markvart Bjørn, Mosevænget

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.2, 2007 juni - juli - august Ny graver på Løvel kirkegård Læs præsentationen af Hans-Jørn Brøndum på side 7. SIDEN SIDST Døbte 21. jan. i Løvel kirke:

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.3, 2005 sept. - okt. - nov. Rødding får venskabsmenighed i Tanzania Else Bjerg og Sune Hjertmann Frederiksen besøgte i sommer Tanzania. Resultatet blev

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00

Referat fra Menighedsrådsmøde. Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00 Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Mødested: Deltager: Afbud fra: Onsdag 17. april 2013 kl. 19:00 til 22:00 Konfirmandstuen, Rødding Præstegård. Anger Nissen, Helene Bertelsen, Tove

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr.4, 2006 dec. - jan. - febr. En varm hilsen fra Kasheshe Sune Hjertmann Frederiksen fra Rødding menighedsråd besøgte vores venskabsmenighed i Kasheshe

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53 årg. November december januar februar marts - april Nr. 1 Om hvem Jesus er Ofte kan man høre folk fremføre den helt afsindige tanke om Ham: Jeg vil godt acceptere

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 1, 2013 marts - april - maj Sidste weekend i januar var konfirmanderne på lejr på Vesterbølle Efterskole. Lørdag aften bød på Den store klassefest,

Læs mere

Guirlanden - hvad gør den på juletræet?

Guirlanden - hvad gør den på juletræet? DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2011 Guirlanden - hvad gør den på juletræet? Det meste julepynt, har jo en eller anden betydning, har noget det minder os om. De flettede hjerter: hjerternes fest. Stjernen: den,

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. November februar 2013/14 2. årgang Nr. 4

Hem Hindborg Dølby. Sogneog. Kirkebladet. November februar 2013/14 2. årgang Nr. 4 Hem Hindborg Dølby Sogneog Kirkebladet November februar 2013/14 2. årgang Nr. 4 Gudstjenesteliste Dato Hem Hindborg Dølby Tjenestegørende præst 8/12 10.15 Rydal (afslutn. m. minikonf.) 15/12 10.15 Rydal

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere