Islamiske koncepter. Kvinden og samfundet. Al-Balagh Foundation Oversat og redigeret af Imam Al-Mahdi Bogfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Islamiske koncepter. Kvinden og samfundet. Al-Balagh Foundation Oversat og redigeret af Imam Al-Mahdi Bogfond"

Transkript

1

2 Islamiske koncepter Kvinden og samfundet Al-Balagh Foundation Oversat og redigeret af Imam Al-Mahdi Bogfond

3 Titel: Kvinden og samfundet Forfatter: Al-Balagh Foundation Bogomslag: Sakeena Willumsen Udgiver: Imam al-mahdi Bogfond Første oplag: 1433 e.h./2012 Kommentar: Koranvers er blevet oversat ved hjælp af den danske koran-oversættelse af A.S. Madsen og Ellen Wulff

4 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definitionen af begrebet samfund... 7 Derfor opblomstrede det sociale liv... 9 De elementer som opbygger et samfund Biologiske og psykiske forskelle mellem mænd og kvinder. 26 Kvinder og den moderne verden Hvorfor dette angreb mod det islamiske syn på kvinden?.. 38 Kvinder under Profeternes (fvmd) levetid Kvindernes forberedelse til at udføre deres opgaver Opbygning af samfundet igennem familiemæssige forhold. 69 Kvinden og familiens økonomi Arbejde og islamisk lov En hustrus arbejde Kvinden og politisk arbejde Efterskrift... 99

5 Forord I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Lovprist være Allah, verdenernes Herre. Fred og velsignelser være over Mohamad, hans hellige familie og de retskafne blandt hans ledsagere. Kvinden er en livsnødvendig del af ethvert samfund, da hun udgør halvdelen eller en større del af det. Enhver, der læser menneskets historie grundigt, vil straks kunne finde ud af, at kvinder har spillet en vigtig rolle selv i løbet af de mest mørke historiske perioder, selvom denne rolle var skjult eller ikke synlig. Moderne civilisationer har formelt understreget kvindens rolle og hendes rettigheder. Dog har islam, siden den kom for mere end 1400 år siden, opfordret kvinden til at praktisere hendes rolle i livet og at påtage sig sit ansvar i at bygge menneskelige civilisationer.

6 Allah, den Barmhjertige, har sagt: {Og deres Herre svarede dem: Jeg lader ikke iblandt jer en virkendes værk gå til spilde, det være sig mands eller kvindes, thi de er af samme æt.} 1 I den præislamiske periode, den såkaldte Uvidenhedens Tid (al- Jahiliyah), var kvindernes rettigheder forsømte, og de blev behandlet med vanære og skam. Dog kom islam og gav kvinden sin personlighed og gjorde hende til et forbillede for alle troende. Den islamiske historie bevidner højtstående kvinder, som har spillet vigtige roller i deres liv. Blandt disse er Khadijah De Troendes Mor og Fatima Overhovedet for Verdenernes Kvinder, fred være med dem. Uvidenheden fandt sted i nogle islamiske lande i de tidligere generationer på samme måde, som det fandt sted i andre lande i verden. Dette var årsagen til, at kvinderne i sådanne lande ikke praktiserede deres ledende rolle i livet. Derfor er det vigtigt for kvinden at forstå de islamiske koncepter, der vedrører hende. 1 Koranen: (3:195)

7 Herefter vil hun være i stand til at spille sin tildelte rolle i udviklingen af samfundet. Denne rolle er uden tvivl forskellig fra den, der findes i materialistiske samfund; disse samfund har berøvet kvinden sin værdighed og hendes karakter. De bruger hende som en handelsog informationsvare. Udover dette har kapitalisterne og de ærgerrige 2 brugt hende som et legetøj til at lege med. Disse metoder fjerner kvinden fra hendes kvindelighed, hendes moderskab, hendes høje position og hendes blide følelser. Således vil hun ende med ikke at kunne opnå andet end kriminalitet, isolation, fortvivlelse og en rodet families problemer. Vores kære læsere, denne simple bog lader dig blive bekendt med kvindens rolle i et idealt islamisk samfund. Lovprist være Allah, verdenernes Herre. 2 Ærgerrig: ambitiøs; som stræber efter at opnå anseelse el. position. Kilde: Politikkens Retskrivnings- og Betydningsordbog.

8 Definitionen af begrebet samfund Et samfund er en human organisation, som består af individer, der er forbundet med hinanden gennem forskellige ideologier og vitale interesser og udgør et fællesskab. Dette er den generelle definition af begrebet samfund. I det islamiske samfund er disse forbindelser og relationer grundet i islam. Således kan vi definere det islamiske samfund som følgende: En politisk gruppe af mennesker, som er boende i et bestemt område af verden. De følger og tror på de islamiske bud. Samfundets forbindelser og regime er baseret på islam. Derfor er det islamiske samfund ideologisk. Det islamiske samfund har kvaliteter, som adskiller sig fra andre samfund. Det adskiller sig ved dets trosoverbevisning, dets værdier, dets etik, love, levevis, dets adfærd og handlesæt. Den hellige Koran har sammenfattet disse kvaliteter som følgende:

9 {(Sig: vi følger) Allahs religion, og hvem er en bedre (lærer) i troen end Allah? Og vi tjener Ham (alene).} 3 3 Koranen: (2:138)

10 Derfor opblomstrede det sociale liv Samfundets og det sociale livs vækst er blandt de grundlæggende anliggender, som burde blive studeret videnskabeligt, for sådan et studie vil hjælpe os med at forstå grunden til et samfund og det sociale liv vokser. For at kunne forstå den islamiske teori vedrørende samfundets og det sociale livs vækst, skal vi studere de vers fra Koranen, der taler om disse anliggender, meget nøjagtigt. Disse vers fra Koranen tilskynder mennesket at bygge et samfund baseret på faste grundlag og principper. Blandt dem er: {I mennesker, Vi har visselig her skabt (alle) af mand og kvinde og gjort jer til folk og stammer, for at I må kende hinanden. Sandelig har den retfærdigste blandt jer størst ære hos Allah, thi Allah er Alvidende og kender alle ting.} 4 4 Koranen: (31:94)

11 {Og blandt Hans tegn er, at Han har skabt jer hustruer af jeres egen art, at I må finde sjælefred hos dem, og Han har skabt kærlighed og barmhjertighed mellem jer. Heri er der sandelig tegn for folk, som vil tænke sig om.} 5 {Er det dem, der fordeler din Herres barmhjertighed? Vi fordeler deres livsunderhold mellem dem i det jordiske liv og hæver nogle af dem over andre i rang, så nogle af dem kan tage andre i tjeneste; men din Herres barmhjertighed er bedre end det, som de samler sammen.} 6 Ved at studere og analysere disse vers, kan man finde nogle af grundene til, hvorfor et samfund vokser. Nogle af dem er: 1. Den grundlæggende faktor for et samfunds vækst er den generelle, naturlige ægteskabslov. Manden og kvindens instinktive opbygning repræsenterer disse love. Således er manden og kvinden de nødvendige faktorer for det sociale livs vækst. 5 Koranen: (30:21) 6 Koranen: (43:32)

12 Dette instinktive forhold mellem mænd og kvinder er baseret på kærlighed og barmhjertighed, som fører til indre ro hos dem. Derfor betragter den Hellige Koran kvinden som fundamentet for ro. Man kan gennem sit retskafne forhold til ens ægtefælle opnå mental og social ro og generelt ro i det sociale liv. Dette er fordi, at det psykiske og fysiske forhold mellem manden og kvinden fjerner den mentale spænding. Den bringer også de instinktive og psykiske energier til ophør og fører til balance mellem kvinden og manden. Dette princip afhænger af, hvor god man er til at følge de generelle naturlige ægteskabslove. Med dette henvises til de forpligtelser, som manden og kvinden skal udføre for at bygge et sundt og retfærdigt samfund, da de er en kilde til ro, kærlighed, hengivenhed og barmhjertighed i det sociale liv. 2. Den anden grund, som fik mennesket til at bygge et samfund, er som bekendt baseret på et medfødt instinkt for det sociale

13 liv. Hvad angår dette synspunkt har filosofferne sagt: Mennesket er socialt af natur. Sociale og psykiske eksperimenter har vist, at mennesket føler ro og hvile gennem sit sociale liv med andre. Af denne grund har Allah, den Ophøjede, sagt: { for at I må kende hinanden.} 7. Dette udtryk viser, at der er et menneskeligt motiv bag dannelsen af et samfund eller socialt liv. 3. Den tredje grund til at bygge et samfund er behovet for, at menneskerne skal bidrage med forskellige evner og udveksle adskillige materialistiske interesser for at fuldkommengøre det sociale liv. Allah ville have, at mennesket skulle blive perfekt gennem dets psykiske, kropslige og intellektuelle evner ved at udveksle sådanne interesser. Det enkelte menneske har mange forskellige behov og krav. Det kan ikke sikre dem alle sammen selv. Derfor har det brug for andre, og andre har brug for vedkommende. Disse forskellige 7 Koranen: (31:94)

14 evner fører til forskellige produktioner og tjenester, som de enkelte gør for hinanden. Hvad angår udveksling af disse produktioner, interesser og tjenester, som sker for at opfylde menneskets behov, siger Koranen: {Vi fordeler deres livsunderhold mellem dem i det jordiske liv og hæver nogle af dem over andre i rang, så nogle af dem kan tage andre i tjeneste.} 8 Den sociale funktion er vokset på dette grundlag. Princippet om den funktionelle sociale vækst er også blevet forklaret i overensstemmelse med dette grundlag. Med andre ord vokser et samfund, som kropslige organer gør. Derefter gennemfører det sine funktioner, som kropslige organer gør. Således forklarer Koranen de materialistiske og menneskelige grunde for samfundets vækst. 8 Koranen: (43:32) I Majjma al-bayyan, forklarer Tabrisi dette vers med følgende: De udnytter hinandens (evner), så de kan gøre nytte af hinandens arbejde.

15 Kvinden spiller en funktionel, psykisk og materialistisk rolle i det sociale liv, fordi kvinder udgør den større del i samfundet. Folketællingen har nemlig vist, at antallet af kvinder er større end antallet af mænd. Ifølge teorien om den funktionelle perfektion, som er forklaret i den Hellige Koran, er både kvindens rolle og mandens rolle velovervejet og passer ind i den islamiske hensigt og værdier. Så kvinden er ikke et sekundært element og heller ikke et ekstra (underforstået ubrugeligt) væsen, skønt de menneskelige erfaringer har fremstillet mandens rolle i forbindelse med videnskab og økonomi vigtigere end kvindens. Den Hellige Koran har netop udtalt sig om denne faktor: { at Han har skabt jer hustruer af jeres egen art, at I må finde sjælefred hos dem.} 9 Heraf er det manden, som i første omgang føler en behagelighed ved at være med hans kone og leve i fred og ro med hende. Hun er centrum for tiltrækning og rammen for ro, hengivenhed og kærlighed. 9 Koranen: (30:21)

16 Sjælefred beskrives flere steder i den Hellige Koran. Med det kan vi forstå ro og stilhed, som kvinden sikrer manden. Hvis vi igen kaster et blik på Allahs (swt) 10 ord: {Og blandt Hans tegn er, at Han har skabt jer hustruer af jeres egen art, at I må finde sjælefred hos dem, og Han har skabt kærlighed og barmhjertighed mellem jer. Heri er der sandelig tegn for folk, som vil tænke sig om.} 11 Vi kan også forstå sjælefred eller ro i forhold til samfundet, når vi forstår den Hellige Korans beskrivelse af forholdet mellem manden og hans hustru som tilstanden af sjælefred, hengivenhed og barmhjertighed. Vi må studere ordet sjælefred eller ro med en række eksempler fra den Hellige Koran for at kunne forstå dets sociale og familiære betydning. Allah (swt) siger: {Han skabte natten til 10 Forkortelse for: Subhanahu wa ta ala. Dette betyder: Lovprist og ophøjet være Han. Man nævner dette eller noget lignende efter Allahs Navn for at ophøje Ham. 11 Koranen: (30:21)

17 hvile.} 12 Dette betyder, at mennesker får ro og sjælefred om natten. 13 Allah (swt) sagde: {Og bed for dem; thi din bøn er (en kilde til) sjælero for dem.} 14 Det betyder, at de indtræder sjælefred igennem dine bønner og deres hjerter bliver stille via dem. Her betyder sjælefred eller -ro afholdenhed, ikke manglende bevægelse. {Han er den, der sender sjælefred til de troendes hjerter.} 15 Med dette skal det forstås, at det er Ham, som giver standhaftighed og sjælefred. 16 Lingvister har forklaret, at betydningen af det arabiske ord sakan, når der siges "Sakana al-rih, betyder følgende: viden har aftaget. "Sakan al-nafs ba`da al-idtarab" betyder, at sjælen 12 Koranen: (6:96) 13 Turaihi, Tafsir Gharib Qur'an Karim. Tabataba'I,Tafsir al-mizan. 14 Koranen: (9:103) 15 Koranen: (48:4) 16 Turaihi, Tafsir Gharib Qur'an Karim. Tabataba'i, Tafsir al-mizan.

18 har fundet sjælefred eller er blevet rolig efter at have haft en form for urolighed. "Sakan" betyder også alle de elementer, som er sjælen nær såsom hustruen, velsignelser, barmhjertighed, dagligbrød og ild 17. Sakina betyder sjælefred, stilhed, ro, stabilitet, afholdenhed og værdighed. 18 Med dette må vi forstå, at betydningen af det arabiske ord sakan eller på dansk sjælefred er det, at hustruen sørger for hendes mand og hendes familie. Med andre ord forstår vi, at sakan betyder hvile, stabilitet, afholdenhed, barmhjertighed, velsignelser og værdighed. Således er ordet blevet brugt i forskellige sammenhænge i den Hellige koran. Videnskabelige studier har påpeget, at mandens psykiske tilstand har en effekt på hans aktiviteter i livet. Det er velkendt, at mandens og kvindens psykiske tilstand påvirker deres sociale aktiviteter, såsom landbrug, industri, handel, undervisning, medicin og lignende. Således vil det typisk går dårligt med f.eks. 17 Ild giver lys og således fjerner mørket, er en varmekilde og giver tryghed og bruges til madlavning 18 Mu`jam Wasit

19 en mands arbejde og produktionsevner, hvis han lever et liv fuld af familiemæssige problemer og psykiske spændinger. Sådan en mand vil ikke have nogen mulighed for at fuldføre hans sociale pligter særlig optimalt, da han f.eks. vil have anstrengte forhold til hans kollegaer. Derfor påvirker forholdet mellem manden og hans hustru deres produktionsevne. Kvinden spiller en vigtig rolle, når det gælder om at opbygge og vedligeholde samfundets intellekt, materialitet og moral, for hun opfostrer børnene og uddanner dem. Barnet vil opnå en god karakter, hvis det lever et mere eller mindre bekymringsfrit liv, og det vil ligeledes danne gode relationer til andre børn og voksne. I modsætning hertil vil barnet være uroligt, hvis det lever et liv med familieproblemer. Sådan et barn vil trives dårligt og udvise aggressiv adfærd; tit er dårlig opvækst og korrupte uddannelsessystemer (heraf opdragelsen i hjemme) hovedårsagen til al kriminalitet, som forekommer i samfundet.

20 Moren bidrager således til et positivt uddannelsessystem, og hun bidrager til samfundets udvikling og marked. Hun har mulighed for at få hendes barn til at elske at arbejde og blive pligtopfyldende samt tilskynde det til at studere flittigt. Dette barn vil fortsætte sin uddannelse og udvikle sin kreative dygtighed og evner. Barnet vil blive produktivt igennem dets erfaringer og videnskabelige og praktiske specialitet. Men barnet vil være afhængigt og doven, hvis forældrene ikke tager sig af det. Dette barn vil fortsætte med at være afhængigt af andre, og dette vil medføre en lavere produktionsevne og stillestående faglighed, økonomi og socialt liv. Der er et tæt bånd mellem uddannelse og udvikling, produktion, morale og det sociale liv. Derfor er kvindens rolle vigtig, når man taler om opbyggelsen af samfundet på alle tænkelige måder.

21 De elementer som opbygger et samfund Forholdet mellem individerne i samfundet er lig med forholdet mellem bogstaverne i alfabetet. Hvis bogstaverne står sammen i en velorganiseret form, vil en lingvistik struktur fremkomme og overbringe et bestemt budskab til det tænkende menneske og således kunne udtrykke menneskers følelser og liv. Separate individer besidder ikke evnen til at forme et bestemt samfund, medmindre de samarbejder og former nogle velorganiserede bånd til at regulere deres adfærd og aktiviteter. Disse bånd og forbindelser er elementerne, som opbygger samfundet. De er følgende: 1. Trosoverbevisning: Troen er betragtet som et af de stærkeste bånd mellem mennesker, som knytter samfundets medlemmer til hinanden. Troen skaber et så stærkt bånd, at de står fast sammen som en helhed. Det er blevet berettet fra Profeten og

22 hans familie (fvmd) 19 : "Du vil se, at troende vil udvise barmhjertighed over for hinanden, holde af hinanden og have medlidenhed med hinanden. De er som kroppen; når et af kroppens lemmer har det dårligt, reagerer hele kroppen via søvnløshed og feber." 20 Troen består af praktiske, adfærdsmæssige, følelsesmæssige og psykiske refleksioner og påvirker alle de menneskelige forbindelser. Disse refleksioner opretholder den sociale struktur. Den Hellige Koran har forklaret følgende om dette: {Og de troende mænd og de troende kvinder er hinandens venner: De påbyder det gode og forbyder det onde.} 21 Dette velsignede vers bekræfter, at dem, som tror på Allah (swt) og Hans budskab, støtter hinanden. Det støtter også op om et psykologisk og intellektuelt grundlag, som er den stærkeste af alle grundlag, når der opbygges et samfund. I dette anliggende beskriver det hellige vers kvinderne som 19 (fvmd) er en forkortelse for: fred være med dem 20 Bukhari, Sahih, Kitab al-adab: kapitel Koranen: (9:70)

23 fundamentet i den understøttende cirkulering. Kvinderne bærer ansvaret for opbygningen og genopbygningen af de sociale elementer, samt forandringer og forbedring. I dette anliggende er hun lig manden. 2. Love og reguleringer: Loven er defineret som følgende: En gruppe af ledere, som regulerer samfundets individers adfærd. Autoriteter sørger for, at individerne respekterer loven. 22 Den sociale lov er derfor ment som en regulator af bevægelserne i samfundet ligesom naturloven, der regulerer atomerne og stjernerne. Samfundet kan ikke udvikle sig uden lov. Ligeledes gælder det for den islamiske lov, hvis kilde er den Hellige Koran samt Profetens og hans families (fvmd) traditioner. Islamisk lov regulerer det islamiske samfund i overensstemmelse med islamiske regler, mens den tager 22 Dr. Anwar Sultan, Mabadi' Qanuniya Amma: side 16.

24 hensyn til og beskytter menneskets, både mandens og kvindens, biologiske og psykiske natur. I overensstemmelse med videnskaben er den islamiske lov inddelt i tre dele: A. Love og regler som vedrører kvinden. B. Love og regler som vedrører manden. C. Generelle love og regler, der vedrører både mænd og kvinder. Disse omfatter et større område af den islamiske lov og regelsæt. Denne form for regulering, som tager hånd om begge køn, tvinger både manden og kvinden til at være aktive i to områder: det første område vedrører deres køn, og det andet inkluderer hele samfundet.

25 3. Den islamiske tradition og skik: Det islamiske samfund har traditioner og skikke. De er nogle af de mest fremtrædende elementer i det islamiske samfund. Derfor bør de blive bevaret. 4. Behovet for tjenester og produktion: Dette beskrives klart via dette Hellige vers: {Vi fordeler deres livsunderhold mellem dem i det jordiske liv og hæver nogle af dem over andre i rang, så nogle af dem kan tage andre i tjeneste.} 23 Dette vers viser, at menneskets behov tilskynder individerne til at forme samfundet ved at samarbejde, som andre kreaturer gør i deres naturlige miljø, eksempelvis symbiose 24. Igennem dette sikrer individerne deres behov og deltager i at udvikle det menneskelige liv. Individets og samfundets behov udvikler sig konstant. Manden og kvinden er forskellige i deres administrative, psykiske, 23 Koranen: (43:32) 24 Symbiose: (biologi) samliv mellem dyr el. planter fra forskellige arter; især om et samliv der er til gensidig nytte for begge arter. Kilde: Politikkens Retskrivnings- og Betydningsordbog.

26 fysiske og intellektuelle muligheder og anlæg. Den funktionelle specialisering forekommer nogle gange spontant; det er resultatet af individet, når han vælger sin sociale funktion, hovedsagligt arbejde, som han gør for/i samfundet, såsom landbrug, medicin, handel, uddannelse. Den islamiske stat vælger denne specialisering bevidst, fordi det er ansvarligt for regulering af samfundets evner til at tilfredsstille individernes behov og for at løse de problemer, som må opstå i forbindelse med alle slags behov. Nu vil vi kort diskutere kvindens rolle i forhold til ovenstående.

27 Biologiske og psykiske forskelle mellem mænd og kvinder Psykologer og læger bekræfter, at der er indlysende videnskabelige forskelligheder mellem mænd og kvinder altså siger de, at manden og kvinden er forskellige i deres biologiske og psykiske opbygning. Således er kvindens sociale funktion naturligvis forskellig fra mandens. Det sociale liv bliver først udlevet retfærdigt, når manden beholder sin mandlighed og kvinden hendes kvindelighed. Videnskabelige studier har bevist, at endokrine hormoner spiller en rolle i de adfærdsmæssige og psykiske forskelle, der adskiller kvinder fra mænd og omvendt. Her imens hjælper nervesystemet med samme. Ligeledes står det skrevet i den Hellige Koran, at kvinden og manden er forskellige: {Og begær ikke det, med hvilket Allah har udmærket nogle af jer frem for andre. Mændene tilkommer deres andel efter fortjeneste, og kvinderne tilkommer deres andel efter fortjeneste. Og bed Allah om Hans nåde, thi Allah er vidende om

28 alle ting.} 25 Beretninger fra Profeten og hans familie (fvmd) understøtter, at både manden og kvinden bør bevare deres kønsroller. Det forhindrer kvinder i at efterligne mænd, og ligeledes forbyder det mænd at efterligne kvinder. Der er lavet nogle psykologiske studier og eksperimenter over de psykiske afvigelser hos både mænd og kvinder. De har vist, at nogle mænd prøver at efterligne kvinder, og nogle kvinder prøver at efterligne mænd. De har bevist, at denne form for afvigelse kan kontrolleres igennem behandling, sociale forholdsregler og reorganisering af menneskets karakter. De hellige beretninger fra Profeten og hans familie (fvmd) har foragtet og forbandet sådanne mennesker, der efterligner det modsatte køn. Den store beretter og lærd (faqih), Hurr Al-Amily, må Allah (swt) vise ham nåde, har nævnt en række beretninger under 25 Koranen: (4:3)

29 følgende titel: Det er ikke tilladt kvinder at efterligne mænd og vice versa. Det er eksempelvis blevet berettet, at Imam Al-Sadiq (fvmh) og Imam al-rida (fvmh) sagde: Jeg hader, når mænd efterligner kvinder. 26 Betydningen af ordet had er, at handlingen er forbudt, som ovenstående vers ligeledes indikerer. Det er ligeledes blevet berettet, at Imam Al-Sadiq (fvmh) har sagt følgende: Allahs (swt) Apostel foragtede den mand, som efterlignede kvinder, og forhindrede kvinden, som efterlignede mænd via hendes beklædning, (i at gøre dette). 27 Disse forskelle mellem mænd og kvinder lader os indrømme, at der er funktionelle forskelligheder på afgørende områder, som manden og kvinden bør tage hensyn til. Ifølge denne drøftelse er 26 Hur Amili, Wasa'il Shi`a, Kitab Salat, Abwab Ahkam Libas: kapitel Hur Amili, Wasa'il Shi`a, Kitab Salat, Abwab Ahkam Libas: kapitel 13.

30 det muligt for os at begrænse forskellighederne mellem mænd og kvinder til deres sociale funktion.

31 Kvinder og den moderne verden Studier af nationernes og samfundenes historie igennem årene viser kvindens ofringer, og hvordan hun blev forfulgt og plaget. Ingen ideologi eller tro har frelst kvinden fra forfølgelser og lidelser som det universelle, perfekte og smukke islamiske budskab. Før vi taler om værdierne, rettighederne og den betydningsfulde plads, kvinden besidder i islam, er det nødvendigt at nævne statistiker, som påpeger forfølgelsens af kvinder og deres lidelser i den vestlige civilisation ledet af Amerika og Europa, som ellers råber så højt om kvindens rettigheder. Tallene og statistikerne underbygger teorien om, at kvinden er forfulgt og slavegjort i disse kulturer I denne udgave er kun nogle af statistikkerne nævnt. For mere info, se den originale bog: Women and society af Al-Balagh Foundation.

32 Et fransk nyhedsbureau skriver: 1,3 milliarder mennesker bliver tvunget ud i fattigdom. 70 % af dem er kvinder. Der er omkring 2,3 milliarder analfabetiske kvinder i verden. En tredjedel af norske, amerikanske og hollandske kvinder er udsat for seksuel udnyttelse. Hvert 8. sekund bliver en kvinde mishandlet. Hvert 6. minut bliver en kvinde krænket (herunder er der tale om krænkelser som voldtægt og forsøg derpå). Nyhedsbureauet tilføjer: En halv million kvinder dør under graviditet og dens symptomer. 40 % af dem er unge piger. 828 millioner kvinders løn er % mindre end mandens. I en anden rapport, som er blevet udgivet af det amerikanske politi, nævnes følgende:

33 Ifølge studier lavet af Det Amerikanske Ministerium for Retfærdighed bliver kvinder voldtaget om året. Den iranske nyhedsavis Ittilaat, nr , citerer en rapport fra Rom: Tallene for vold er steget blandt de italienske familier. Mord på faren begået af sønnen og omvendt, er steget som aldrig før. Den italienske nyhedsavis Larpoblika skrev tidligere, at den årlige rapport fra den Europæiske Union viser, at der i de første ti måneder af året 1994 blev anmeldt 192 voldssager blandt familiemedlemmer, og 129 endte med mord. Ifølge denne rapport førte denne type vold til 112 mord i Det er værd at nævne, at 40,1 % af disse mord fandt sted i Norditalien, 43,8 % fandt sted i det sydlige Italien og 16,1 % i midten af Italien. De fleste familiemord i 1994 fandt sted i provinsen til Lombardy, det nordlige Italien.

34 Jumhuri Islami Nyhedsavis, nr. 4485, skrev følgende i efteråret 1994: Epidemiologi-magasinet, WHO, nr. 11, publicerede i sommeren 1993 de nyeste tal vedrørende AIDS i forskellige områder af verden. WHO havde talt AIDS-ofrene til at være 718,894 i juni af tilfældene var i Amerika, i Afrika, i Europa og i Australien samt i Asien. I de forskellige lande er tallene fordelt på følgende vis: i USA, i Tanzania, i Brasilien, i Kenya, i Uganda, i Storbritannien, i Frankrig, i Zaire, i Spanien og i Italien samt i Congo. Derudover er der andre tilfælde i andre lande. Vi ser, at USA ikke kun har flest AIDS-tilfælde men også langt flere end de andre lande. Derudover, hvis vi tager tallene til overvejelse, vil vi se, at de, som er smittede med AIDS i USA, svarer til 40 % af de smittede i 150 lande. Selvom USA s befolkning kun består af 5 % af det samlede tal.

35 Den iranske nyhedsavis, Ittilaat, nr , 21. maj 1995, skrev følgende om en undersøgelse rapporteret fra Madrid: I året 1960 boede 82 % af landets børn med deres fædre, nu er tallet faldet til 60 %. Angående de britiske børns forhold skriver den iranske nyhedsavis, Ittilaat, nr , januar 1995, at FN stærkt kritiserer de britiske børns omstændigheder og lovene, som tager vare om børnene. Ifølge denne rapport, som er lavet af Children s Right Committee i forbindelse med FN, beskylder de de britiske love for at berøve sundhed, uddannelse og forsikring fra børnene og for ikke at være i børnenes bedste interesse. Noget af kritikken består i, at antallet af fattige børn er steget, antallet af skilsmisser er steget, det offentlige har nedsat deres hjælp til fattige familier, og antallet af teenagere og børn, som tigger på dagen, er steget.

36 Forfatterne bag denne rapport udtrykte deres bekymring for den mishandling, både seksuelt og psykisk, som nogle børn lider af. Ifølge FN s kilder er børnenes forhold i Sverige, Norge og Danmark under samme kritik som de britiske. En iransk nyhedsavis, Jumhuri Islami, nr. 4485, skrev følgende: Ifølge IRNA-nyhedsbureau viser en rapport fra Tyskland, at antallet af enlige mødre stiger hvert år. Rapporten tilføjede, at der er mødre i Østtyskland, som er enlige mødre. Desuden var der enlige mødre ud fra 7 millioner i Vesttyskland og alt i alt i hele Tyskland. Ifølge denne rapport er 46 % af disse mødre i den østlige del og 30 % af dem i den vestlige del ikke gift, og 43 % er skilt. De tyske børn er under morens ansvar, og derfor er det hende, som opfostrer dem.

37 Der er over 9,26 millioner mødre i Tyskland, som har børn under 18 år. 5,4 millioner af dem arbejder fuldtid udover at skulle passe hjemmet og børnene. Det er vigtigt at nævne, at antallet af skilsmisser er fordoblet siden Det er steget fra tilfælde i 1968 til tusinde tilfælde i sidste år. Hvert år bliver tyskere gift og 33 % af dem ender i skilsmisse. Denne procentdel stiger til omkring 50 % i større byer som Hamborg. Ittilaat, nr , rapporterede følgende fra FN: Det amerikanske bidrag til FN s børnefund (UNICEF) er i forhold til dens nationale indkomst mindre end de industrielle landes bidrag i verden. De officielle tal fra UNICEF bekræftede dette og tilføjede, at selvom USA bidrager med næstmest, næstefter Japan, med 9,7 milliarder til UNICEF, så er denne sum kun 0,15 % af den nationale indkomst. Holland og de skandinaviske lande giver 0,8 % af deres nationale indkomst i bidrag til børnefunden.

38 UNICEF har ytret sig, at det bekymrer dem, at de rige lande ikke bidrager med mere hjælp til de fattige og underudviklede lande: Dette sker i en tid, hvor vigtigheden i støtte og bidrag vokser, og børnenes sundhed samt mødrenes arbejdsforhold er ekstremt faldende. Udover denne påstand er der hvert år 13 millioner børn, der dør af lungebetændelse, diarre og mæslinger. Derudover er der 200 millioner børn i verden, som lider af mangel på vitamin C, som kan føre til blindhed. Susan Fildiz, analytiker hos nyhedsavisen Washington Times, skrev: Mange forældreløse børn lever hos fosterfamilier. De er ikke kun udsatte for vold, misbrug og mishandling, men de bliver også dræbt. Kvaliteten af den måde, hvorpå samfundet behandler børnene på, er et vigtigt tegn på, hvordan samfundets natur virkelig er.

39 Til sidst tilføjede hun: Antallet af illegale børn i USA stiger dag for dag, og til tider finder man spædbørn i skraldespande. Den finansielle hjælp, som mødrene skulle have, er for lidt. Det er derfor nødvendigt at finde på måder, hvorpå man kan imødekomme disse børns behov. Hvorfor dette angreb mod det islamiske syn på kvinden? At studere kvindens rettigheder i islam er i dag blevet et af de vigtigste og mest eftertragtede emner. Islams modstandere og dem, som ikke besidder særlig meget islamisk viden, angriber islamisk tankegang og lovgivning konstant og beskylder islam for at undertrykke kvinden. Ved at studere og analysere elementerne af denne intellektuelle kamp imellem islam, materialisme og sekularisme kan vi konkludere, at kampens hede omfatter et bestemt anliggende.

40 Dette anliggende vedrører den måde, materialistisk tangegang forsøger at sprede seksuel fordærvelse og korruption. Ifølge denne tankegang er kvinden et reklame og underholdningsobjekt samt en genstand for instinktiv tilfredsstillelse, hvilket ødelægger familien, samfundet og kvinden selv. Her imens ærer islam kvinden og hæver hende fra dette lave niveau. Islam tilgodeser også hendes rettigheder og position, som tillader hende at samarbejde med manden i at bygge liv og samfund samt udtrykke sin humanitet. Dette vil blive uddybet senere. Før diskussionen af dette emne begynder, er det vigtigt at nævne den basale grund til denne kamp (om kvindens rettigheder) og beskyldning af islam for at fratage kvinden hendes rettigheder. Vi kan opsummere grundene for angrebene på islam som følgende:

41 1. Uklarheden mellem tilbagestående traditioner og islam: Muslimske forfattere, tænkere og forkæmpere burde klargøre denne forvirring for islams modstandere og for enhver, der har forkert viden om islam eller ikke kan skelne mellem islamiske koncepter samt traditionerne, der desværre har eksisteret i de tilbagestående muslimske samfund siden præislam. Disse traditioner går imod islams essens, de islamiske principper samt de islamiske metoder til, hvordan man bør regulere et samfund, og på hvilket fundament man bør bygge et forhold mellem en mand og en kvinde og dermed en familie. Modstandere af islam henviser til disse præislamiske traditioner og fordrejer islam enten bevidst eller ubevidst. Det er således vigtigt for os at skelne imellem de nuværende muslimske samfund og de grundlæggende islamiske principper. Tilbageståenhed er ikke kun et problem på det sociale niveau men også på andre områder såsom videnskab, udvikling, industri, velfærd osv.

42 Nogle sociologer udleder et forvrænget billede af den muslimske kvindes sociale status ved at studere kvindens forhold i visse muslimske lande som f.eks. Egypten, Irak, Marokko og resten af golflandene. De har således anset problemet som værende undertrykkelse af kvinden. Derefter giver de et forvrænget billede af islam og generelt det muslimske samfund, fordi medlemmerne af de samfund, de har analyseret, er muslimer. De glemmer, at det de oplever og ser i disse samfund ingen forbindelse har med islam. Vi er overbevist om, at disse koncepter og praksis, der er eksisterende, er imod de oprindelige islamiske værdier og lære. Tværtimod har islam viet en del af sin tanke, love og værdier for netop at ændre disse betingelser i disse tilbagestående samfund. 2. Uvidenhed om islam Blandt de problemer, som islamisk tænkning står over for i dag, er, at folk i Europa, Amerika og andre ikke-islamiske lande er uvidende om islam og har ingen rigtig kendskab til de simpleste islamiske principper. Med andre ord har de et forvrænget billede af islam. De tror, at islam er baseret på fabler, terrorisme,

43 blodsudgydelse og stammefællesskabet. De ved ikke, at sådanne opfattelser er blevet skabt af islams fjender, såsom orientalister, zionisterne og kirkelige stiftelser. Således ved de vestlige lande intet om islam udover de forvrængede billeder, de har af denne religion. Hvis et vestligt menneske forstår essensen af islam, vil han uden tvivl imødekomme islam. For at forstå dette problem mere tydeligt, kan vi se på en tale af den tyske præsident Roman Hotsogh i anledning af æresfesten for Ana Maria Shmil, en tysk orientalist, som fik en fredspris fra den tyske Reserver Association i Nogle mennesker var imod at give en fredspris til Shmil, fordi hun støtter islamisk tænkning, behandler islam retfærdigt og prøver på at få folk til at forstå islam samt forsøger at ændre det forvrængede billede, som medierne og andre autoriteter har skabt af islam og muslimer. Som svar til dem, der modsatte ideen om at give en fredspris til Shmil, sagde den tyske præsident: "Der er et fænomen, der synes klart i vores relation til islam i vor tid. Vi beskylder ikke den tyske offentlighed fejlagtigt, når vi

44 siger, at mange af os mener, at islam er en religion med umenneskelige straffenormer, intolerance, undertrykkelse af kvinder og aggressive rødder. Men dette er et snævert syn, som vi skal ændre. Til gengæld skal vi huske den bølge af oplysning, som opretholdt store dele af den vestlige verden for seks eller syv århundreder siden, og at der før den befandt sig en stil af radikalisme og intolerance i Europa." 29 I en anden del af sin tale, meddelte den tyske præsident, at europæernes had til islam skyldes uvidenhed. Han spurgte dem således i sin tale: "Er det ikke muligt, at vi ikke forstår islam, fordi islam afhænger af tro, mens vi er i et sekulært samfund? Har vi ret til at klassificere fromme muslimer med radikale terrorister, fordi vi ikke har noget imod at håne andres religiøse følelser, eller fordi vi ikke er i stand til at udtrykke en form for medfølelse?" Dr. Nadim Ata al-yas, Sayaqhar al-ma' Summa al-hajar: side Dr. Nadim Ata al-yas, Sayaqhar al-ma' Summa al-hajar: side 46.

45 Derefter indrømmede den tyske præsident, at han ikke havde kendskab til islam, indtil han læste bøger af Shmil. Til det sagde han: "Jeg kendte ikke til de mange islamiske tendenser i islams historie, men nu gør jeg på grund af Ana Maria Shmils bøger. Måske har andre end jeg oplevet det samme. Faktisk har vi brug for at forstå hinanden... " 31 Herefter opfordrede den tyske præsident folket til at forstå islam og til at forstå hinandens holdninger. Således sagde han: "Jeg bekender, at vi ingen anden mulighed har end at øge vores viden om den islamiske verden, hvis vi ønsker at opnå menneskerettigheder og frihed.." 32 Så tilføjede han: Sandelig er den virkelige årsag til længslen efter at forstå islam og dens rige civilisation, at vi tilhører en civilisation, der 31 Dr. Nadim Ata al-yas, Sayaqhar al-ma' Summa al-hajar: side Dr. Nadim Ata al-yas, Sayaqhar al-ma' Summa al-hajar: side 50.

46 er anderledes fra den. Shmil har givet mig denne længsel i min sjæl. Jeg håber, at andre end mig vil opnå det samme. 33 Han fortsatte: "Shmil har banet vejen for vores møde med islam." 34 Det var en kamp at give fredsprisen til Shmil i Tyskland i At den blev givet i Tyskland, som er blandt de vigtigste lande i den moderne historie, er en sejr for Shmil, hvilket betyder, at det er en sejr i kampen om at få omverden til at forstå den sande islam. For at opnå dette blandt den prominente klasse af tænkere og politikere, er den tyske præsidents tale vigtig. Desuden bør religiøse stiftelser og gejstlige mænd påtage sig deres ansvar i dette. De bør sprede den sande islam den islam som bevæger intellektet, hjertet og samvittigheden. De bør følge den metode, som Koranen beskriver, når den tilkalder folk til at tro på Allah: {Kald til din Herres vej med visdom og god formaning og strides 33 Dr. Nadim Ata al-yas, Sayaqhar al-ma' Summa al-hajar: side Dr. Nadim Ata al-yas, Sayaqhar al-ma' Summa al-hajar: side 51.

47 med dem på bedste måde, thi din Herre ved bedst, hvem der er faret vild fra Hans vej, og Han kender de retledte bedst.} 35 Den civilisatoriske kamp, der fandt sted i Tyskland og blev vundet af dem, der tilkaldte folk til at forstå islam, viser os, at islam er mægtig, og at folk er parate til at forstå den, uanset deres tro. Denne kamp er gjort tydelig i Koranen: {Gå I begge til Farao, thi han har overskredet alle grænser. Men tal til ham et mildt ord, for at han måske kan tænke sig om eller vise frygt.} 36 Fra dette kan vi forstå, at Koranen opfordrer fortalere af islam til at holde fast ved den sande tro og undervise selv dem, der har et intenst fjendskab til islam (f.eks. Farao i sin tid). Ligeledes opfordrer den dem til at give slip på fortvivlelse og holde intellektuelle taler. Man skal aldrig give op af at prædike. Det er fordi, kravene for en tale er forskellig fra tid til anden. 35 Koranen: (16:125) 36 Koranen: (20:43-44)

48 Med andre ord kan talere blive afvist i dag men accepteret i morgen. Hvad er afvist af nogle, er accepteret af andre. 3. Begær og seksualitet Måske er motivet blandt de mest fremtrædende mennesker, der kræver frihed til kvinden, grundet i begær eller seksualitet. Den Hellige Koran fortæller om disse motiver og farerne ved dem, og den advarer om deres destruktive virkninger. Allah, den Ophøjede, siger: "{Så fulgte der efter dem en generation, som forsømte bønnen og fulgte det onde begær, men snart skal de møde deres ødelæggelse.} 37 Ydermere står der også: {Kvinder og børn, sammenpuget ejendom af guld og sølv, udmærkede heste, kvæg og agerjord, fremstår for dem i et smukt lys. Dette er det jordiske livs goder } 38 {Og Allah ønsker at vende sig til jer i Sin nåde, men de, der følger deres egne lyster, ønsker, at I skal afvige med stor afvigelse.} Koranen: (19:59) 38 Koranen: (3:14) 39 Koranen: (4:27)

49 I disse vers forklarer den Hellige Koran faren for begær og det, der kaldes ghay på arabisk, hvilket betyder den uvidenhed, der skyldes en korrupt tro, samt det, der kaldes mayl, hvilket betyder, at man vender sig bort fra retfærdighed og mådehold. Dette er også blevet nævnt i et andet vers: "{Over dem, som holdt mennesker borte fra Allahs vej og søgte at gøre den krum. Det er dem, som ikke troede på det kommende.} Den nedarvede ondskab og frygt for islam Blandt motiverne for kampagnen imod islam og motiverne for at fordreje holdningen til kvinden er den nedarvede ondskab imod islam. Denne ondskab begyndte fra den dag, hvor Profeten Mohamad (fvmh&f) 41 offentliggjorde sin mission. Ondskaben steg under korstogene, og hadet til islam blev arvet videre af Europa. 40 Koranen: (11:19) 41 (fvmh&f) er en forkortelse for: fred være med ham og hans familie.

50 Fjenderne af islam har ikke sparet på nogen kræfter i deres forsøg på at fordreje islams principper og vildlede den offentlige mening, fordi islam er en civilisatorisk mission, som vil ødelægge deres interesser og sætte en ende til deres undertrykkelse og dominans over verden i almindelighed og den muslimske verden i skjul. Europas frygt for islam er steget i takt med, at folks kendskab til religionen er blevet mere udbredt gennem medier og andre kilder med forkert info om religionens sande lærdom, og efter islam er blevet fremstået som plan, der er vedtaget af de islamiske bevægelser. Det har ligeledes skabt frygt, at man har oplevet, at den har kunnet oprette islamiske stater, som f.eks. den Islamiske Republik Iran. Stormagterne har samlet deres tropper overalt for at kunne modstå den islamiske bevidsthed og for at ødelægge den islamiske plan, islams forkæmpere og islams fanebærere.

51 Kvinder under Profeternes (fvmd) levetid Kvinden besad en fremtrædende og vigtig rolle i løbet af perioderne med guddommelig indkaldelse og Profeters samt Sendebudes (fvmd) bevægelser. Kvinderne deltog i den intellektuelle og politiske kamp og måtte af deres modstandere lede under tortur, mord, emigration, forfølgelse, undertrykkelse samt mental og politisk terrorisme. Kvinden holdt sig dog ikke tilbage fra at sin mening og slutte sig til det guddommelige kald på trods af deres tab af autoritet og ejendom. For eksempel Maria Jesu mor (fvmh) 42, som bliver rost i den Hellige Koran og af Profeten Mohamad (fvmh&f). I mange vers bliver hun rost og nævnt som et eksempel og forbillede til både mænd og kvinder, så de kan tage ved lære af hende og følge hendes opførsel og retfærdighed samt hendes tænkning og karakter. Med andre ord skelner det guddommelige budskab ikke mellem kønnene. Når vi studerer nogle historiske kvinder og deres liv i løbet af det guddommelige budskab, vil vi forstå den vigtige og aktive position, som kvinderne besad i løbet af Profeternes (fvmd) liv. 42 (fvmh) er en forkortelse for: fred være med ham/hende.

52 Således kan kvindens værdi, hendes intellektuelle og politiske deltagelse, og hendes lovlige og humane rettigheder ses i det samfund, der praktiserer Profeternes (fvmd) sædvane og de guddommelige principper. Vi kan eksempelvis forstå kvindens vigtige og aktive deltagelse, når vi læser historien om Abrahams kamp (fvmh) mod hans folk i Babylon og hans kamp mod tyrannen Nimrud. Denne kamp endte for Abraham (fvmh), da han blev befalet af tyrannen at blive kastet ned i et kæmpestort bål med en katapult men blev reddet fra ilden gennem et guddommeligt mirakel, der overskred alle fantasiens grænser. Han emigrerede derefter til Syrien. Sarah, hans kone, var den første til at tro ham og til at ledsage ham under hans flugt til Syrien. De emigrerede så til Egypten. Derefter vendte de tilbage til Syrien for at bo der. Her startede Abraham (fvmh) den vigtigste periode i menneskets historie. Her imens støttede hans kone, Sarah, ham og stod ved hans side under hele hans kamp, lidelser og udvandring. Koranen fortæller historien om denne udvandringsproces og familiens liv.

53 Der bliver ligeledes fortalt om den rolle, som Hajar (Hagar), Abrahams anden kone, besad og hendes deltagelse for at skabe den lyseste periode i Mekkas historie. Det skete, da Abraham (fvmh) bragte hende fra Egypten. Historien om Hajar er en af de mest berømte af alle. Hun blev meget berømt pga. den måde, hun tog sig af sin søn, profeten Ismael (fvmh), i en ufrugtbar dal uegnet til beboelse i nærheden af Det Hellige Hus. Der står skrevet i den Hellige Koran (udtalt af Profeten Abraham): {Vor Herre, se, jeg har bosat en del af mine efterkommere i en ufrugtbar dal nær Dit Hellige Hus.} 43 Ismael (fvmh) viste sig at blive bedstefar til den største profet i menneskehedens historie, Mohamad (fvmh&f). Koranen beskriver ligeledes Moses mor (fvmd), da Allah inspirerer hende til at skjule Moses (fvmh) fra Farao. Koranen understreger, at Allah beærer hende. Senere reddede Moses hans folk fra undertrykkelse og besejrede Farao, den største tyran i menneskehedens historie. Koranen har omtalt denne kvindes 43 Koranen: (14:37)

54 handling som de grundlæggende i skabelsen af disse begivenheder. Herefter taler Koranen igen om Faraos hustru, Asia, og Jesus (fvmh) mor, Maria (fvmh). Koranen har nævnt dem som et forbillede til de kommende generationer, så de kan følge deres eksempel. I denne forbindelse siger Koranen: {Og Allah nævner for de troende som eksempel: Faraos hustru, da hun sagde: Min Herre, byg mig et hus hos Dig i paradishaven og frels mig fra Farao og hans værk og frels mig fra det uretfærdige folk. Og også som et eksempel: Maria, Imrans datter, som vogtede sin dyd, så Vi indblæste i ham (Jesus) af Vor åbenbaring, og hun bekræftede sin Herres ord og Hans bøger, og hun var en af de lydige.} 44 Lad os læse disse to vers og nøje overveje den vidunderlige, intellektuelle mening, de rummer, idet de taler om den ære og respekt, en kvinde besidder, hvilket ingen materialistisk civilisation giver hende. Allah (swt) har nævnt disse retfærdige 44 Koranen: (66:11-12)

55 kvinder i den Hellige Koran, for at mænd og kvinder kan følge deres eksempler. Det har været nævnt i verset: {Og Allah nævner for de troende som eksempel }. Udtrykket "Allah nævner som eksempel" og udtrykket "for de troende" forklarer os på en tydelig måde et unikt koncept i tankens og civilisationens verden omkring de retskafne kvinder. Kvinderne nævnt i Koranen er ideelle eksempler for både mænd og kvinder, så de kan tage ved lære af deres tankegang og følge dem i sociologiske samt politiske anliggender. Disse vers har bevist kvindens status i den islamiske lærdom og tankegang. Der beskrives eksempelvis hvordan Faraoens kone, der på trods af, at hun var dronning af Egypten, indehaveren af palads, magt, politik, og den store stat på det tidspunkt, udfordrede den undertrykkende autoritet. Hvad angår Maria, datter af Imran, beskrives der blandt andet, hvordan hun udfordrede Israels børns hovmod.

56 Således spillede kvinden en vigtig rolle under Abrahams, Moses og Jesu liv (fvmd). De spillede den samme rolle under Profeten Mohamads (fvmh) tid. Denne unikke rolle besad blandt andre Khadijah, datter af Khuwaylid (fvmd). Det er værd at nævne, at Khadijah (fvmh) hørte til Quraishstammen. Hun havde en høj status i samfundet og havde en bemærkelsesværdig position i den hellige by Mekka. Hun havde mange rigdomme, var kendt i byen og drev vigtig handel. Hun var den første kvinde, der erkendte Profeten Mohamads (fvmh) budskab om islam og blev dermed den første muslimske kvinde. Da hun troede på hans budskab og hans profeti, brugte hun alle sine rigdomme på at støtte ham. Hun led under alle forfølgelserne gennem de ti år af sit liv, hun stod ved hans side. Hun udholdt alle lidelser under belejringen, som varede i tre år. Således er hun en af de mægtigste kvindelige personligheder i islams historie. Af denne grund kaldte Allahs Apostel (fvmh) det år, hvor hun døde, for Året for sorg. Muslimer respekterer denne kvinde højt og anerkender hendes høje status. De

57 efterlever hendes adfærd og ædle holdninger. I en samtale med sin kone Aisha fortæller Profeten (fvmh) følgende om Khadijas karakter: Allah har ikke belønnet mig med noget bedre end hende. Hun var mor til familien og (en retskaffen) hustru. Hun troede på mig, når folk beskyldte mig for at lyve. Hun støttede mig med sine penge, når folk berøvede mig. Hun fødte mig et barn, da jeg savnede (dette) hos andre end hende." 45 Efterfølgende sagde han (fvmh) om hende: "Ja, jeg elsker dem, der elsker hende." 46 Herefter talte Profeten (fvmh) om hans datter Fatima, den kyske kvinde: "Fatima er en del af mig. Den, der sårer hende, sårer mig.." 47 En dag blev han spurgt: "Hvem i din familie elsker du mest?" Han svarede: Fatima! Is`af Raghibin. Shiblanji, Nur Absar: side Muslim, Sahih, (Dar Ihya Turath Arabi): bind 15, side Tirmidhi, Sunan. Ahmad b. Hanbal, Musnad: bind 4, side 5. Nisa'i, Khasa'is, side 25.

58 Fra disse udtalelser kan vi forstå hvilken position og karakter, kvinden besad i løbet af Profetens tid (fvmh). Profetens (fvmh) holdning over for kvinder giver os det bedste billede af, hvordan islam ser på kvinder, og hvilken respektfuld status en kvinde kan besidde i islam. Gennem denne korte koraniske og historiske forklaring forstår vi, at kvinderne tog sig af de store profeter og støttede dem (fvmd). Dette skete ikke mindst i løbet af Abrahams, Moses, Ismaels, Jesu og Mohamads (fvmd) tid, som var de største profeter og sendebude samt lederne over den fredelige tankegang, retskaffenhed og de guddommelige civilisationer i verden. Koranen beskriver ligeledes om kvindernes roller i løbet af Profeten Mohamads (fvmh&f) tid og hans mission. Det er også blevet nævnt, at kvinderne emigrerede med Profeten og kæmpede for ham. I denne forbindelse har Koranen omtalt både 48 Tabari, Thakh'ir Uqba: side 36.

59 mænd og kvinder, når der skrives om udvandring, troskabsed, mission, god belønning, forholdet mellem mænd og kvinder, osv. Der er hundredvis af vers i Koranen om disse anliggender. Følgende er nogle af dem: {Og de troende mænd og de troende kvinder er hinandens venner: de påbyder det gode og forbyder det onde.} 49 {Min Herre, beskyt mig og mine forældre og den, der træder ind i mit hus som troende, og de troende mænd og de troende kvinder og lad kun de uretfærdige tiltage i ødelæggelse af sig selv.} 50 {Ihukom den dag, da du vil se de troende mænd og kvinder med deres lys ilende foran dem og på deres højre hånd.} 51 I disse vers ophøjer Allah (swt) i Koranen kvinden til den højeste position og behandler hende, som Han behandler manden. For at sprede islams koncept samarbejdede manden og kvinden med at bringe det ud til verden. De har begge reformeret samfundet og fjernet korruption samt kriminalitet. De er begge 49 Koranen: (9:72) 50 Koranen: (71:28) 51 Koranen: (57:12)

60 viderebringere af budskabet om det gode, fred og retfærdighed på hele jorden. I det andet vers spurgte Profeten Noah (fvmh) sin Herre om tilgivelse for både troende mænd og kvinder. Principperne om ære, kærlighed og respekt for kvinden spredte sig. Koranen fortæller, at de troende mænd og kvinder vil være omgivet af en glorie af lys på dagen, hvor de møder deres Herre for at modtage deres belønning i forhold til deres gerninger. Således kan vi forstå, at Koranen har udtrykt kærlighed og støtte til de retskafne. Udover dette har Allah (swt) opfordret mennesket til at bede om tilgivelse for de troende kvinder og velsigne hende. Desuden vil den troende kvinde blive omringet af en glorie af lys. En sådan troende og retskaffen kvinde er den, der følger Asia (Faraos kone), Maria (moren til Jesus), Khadijah (Profeten Mohamads kone), og Fatima (datter af Mohamad). Udover dette kan vi forstå kvindens høje status og respekt ved at

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21. side 1 Prædiken til Nytårsdag 2017. Bording. Læsning. Lukas. 2,21. Godt nytår ønsker vi hinanden, og håber at det nye år bliver et godt år. For nogle år siden kaldte dronning Elisabeth året for anno horribilis.

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

8. søndag efter trinitatis

8. søndag efter trinitatis 8. søndag efter trinitatis Salmevalg 10: Alt, hvad som fuglevinger fik 337: Behold os, Herre, ved dit ord/448: Fyldt af glæde 292: Kærligheds og sandheds ånd 701: Huset, som Gud har bygt 725: Det dufter

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4, 06-12-2015 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2015. Tekst. Lukas 4, 16-30. Revolution eller indre forandring. Det er ofte vanskeligt at høre evangeliet. Det kommer så enkelt og stærkt til os, klædt

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Men han banede sig vej imellem dem og gik. Jesus lod sig ikke påvirke af, hvad andre mente, af, at det han gjorde og sagde faktisk

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække.

Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 3. marts 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag i Fasten, Luk 11,14-28. 1. tekstrække. Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448,1-3 DDS 448,4-6

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Kapitel 46 - Ansvar som forældre

Kapitel 46 - Ansvar som forældre Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 46 - Ansvar som forældre Oprettet: 16. december 2005 Præsident Brigham Young elskede børn og troede på deres renhed i Guds øjne. Mange af hans taler indeholdt

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

#13 Hvordan ondskaben blev til

#13 Hvordan ondskaben blev til #13 Hvordan ondskaben blev til Ordet Satan bliver nævnt 53 gange i Bibelen. På hebræisk betyder ordet modstander eller fjende. Ordet djævel bliver nævnt 60 gange i Det Nye Testamente. Ordet betyder bogstaveligt

Læs mere

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder FN s Børnekonvention Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder Der er mange forskellige forståelser af, hvordan børnerettigheder adskiller sig fra menneskerettigheder, og hvad de

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere