Odense Fotografiske Amatørklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Fotografiske Amatørklub"

Transkript

1 Odense Fotografiske Amatørklub april-juni 2009

2 Foto: Kent Bovin Formanden har ordet Foråret er på vej, lyset vender tilbage, dagene bliver længere og snart begynder vi også at mærke varmen komme. For de fleste af os er foråret en dejlig tid, hvor vi igen kommer mere ud i den friske luft og oplever, at naturen vågner af sit vinterhi. I fotoklubberne er det lidt på samme måde. Vi kryber også ud af vores vinterhi, hvor vi har siddet gemt bag computerskærm og PhotoShop - og for nogle få entusiasters vedkommende i mørkekammeret, respekt for det. Vi skal igen ud og lufte kameraet og tage nye og spændende billeder, men det er for os også tiden, hvor der skal arbejdes med klargøring og indsendelse af billeder til årets største konkurrence: Den Nationale. Som den klub, der opnåede flest point sidste år, har vi virkelig fået blod på tanden og kalder alle mand af hus. Men nogen vil måske spørge: Kan det virkelig nytte, at jeg deltager, og kan vi klare os godt igen i år? Om vi klarer os godt, kan ingen vide, da mange ting heldigvis har indflydelse på udfaldet af sådan en konkurrence, men det kan absolut nytte at deltage. Dels er der glæden og spændingen ved at deltage, og så er det altså ikke kun de store pointslugere, som får antagelser og præmieringer. Der falder også en del af til alle os andre. Jeg husker tydeligt, hvor stolt jeg var første gang det lykkedes at få et billede antaget, og jeg glædes stadig meget, når det ind imellem sker. Det er noget af en anerkendelse, når et af ens billeder bliver udvalgt blandt så mange indsendte. I år er der kommet endnu en kategori til, nemlig tema, og årets tema er Hjem. Det har været annonceret på sdf.dk i nogle måneder, men er måske blevet lidt overset af nogle - i hvert tilfælde af undertegnede. Idéen med et tema er i konkurrencesammenhæng rigtig god, da billederne lige pludselig kan måles op mod det valgte tema, og billedernes indhold og budskab på den måde får høj vægt. Der kan kun afleveres ét billede i denne nye og ottende kategori, så det kan sagtens nås endnu. Poul Chr. Jensen Forsiden Niels Jørgen Valentins billede Røde rør 2 blev af dommeren Andreas Reisæter Haugen kåret til Årets billede Læg mærke til baggrunden, som dommeren opfattede som et landskab bag en lav mur. Det fik dommeren til at opleve et billede med en meget stor dybde. 2

3 Årets billede 2008 Af Brian Jagd Mauritzen OFAs 55 medlemmer havde kun indleveret 15 værker til konkurrencen Årets billede Lidt underligt, idet de samme medlemmer havde indleveret hundredvis af billeder til årets mange øvrige konkurrencer. Selv om man kun må indlevere ét billede til denne konkurrence, så virker en deltagelsesprocent på kun 27 overraskende lav. Vil en deltagelsesprocent på 50 mon være uopnåelig? Bedømmelsen var lagt i hænderne på den norske billedkunstner Andreas Reisæter Haugen, der for tiden bor i Odense. Andreas har kun lidt erfaring med at fotografere, men det forhindrede ham ikke i at forsyne de indleverede billeder med fyldige kommentarer, og det var ganske befriende, at vi ikke blev underholdt med tekniske vurderinger eller forslag til, hvordan de enkelte billeder også kunne være lavet. Andreas kommentarer handlede om, hvad han så i de enkelte billeder, og hvordan de indvirkede på ham. Årets billede 2008 blev Niels Jørgen Valentins Røde rør 2. Det fik som bekendt også en guldmedalje ved Den Nationale 2008, og det pryder forsiden af dette nummer af bladet. På andenpladsen kom Mette Boes dejlige billede af hendes dengang 4-årige datter. Andreas sagde om billedet: En meget kraftig symbolik, understreget med det hvide og barnet. De røde læber giver et godt spil mod det hvide. 3

4 Andreas siger om dette billede: Vinderbilledet var ved første øjekast min klare favorit: Et meget grafisk og moderne billede. Gode grånuancer, sort/hvide kontraster og ikke mindst de røde rør, der spiller imod. En voldsom dybde i billedet og en god komposition. Her ser man kulturen og naturen (selv om det nu alligevel ikke er et landskab, som man ser i baggrunden, ifølge fotografen). Tredjepladsen gik til Marianne Møllers billede LeMans. Andreas sagde om billedet: Der er fart og spænding, men da det hele er tilsløret, giver det endnu mere mening. En god idé, der fungerer godt. 4

5 Den ordinære generalforsamling Af Brian Jagd Mauritzen Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 26. februar. Svend Aage Kenlev blev enstemmigt valgt til dirigent. Med vanlig sikker hånd konstaterede Svend Aage, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Bestyrelsens beretning Poul Chr. Jensen aflagde som formand bestyrelsens beretning. Han sagde bl.a.: 2008 har været et rigtig godt, men også stormfuldt år for OFA. Altoverskyggende har året drejet sig om afholdelse af SDFs landsmøde og Den Nationale, dog uden det er gået væsentligt ud over klubaftnerne. Det var vores ambition at lave et landsmøde, som var på højde med jubilæumsmødet i 2007, og det mener jeg bestemt lykkedes. Ud over succes med arrangementet var der også succes for OFA i Den Nationale, hvor vi vandt knebent med en margin på bare 5 point over Dansk Nikon Klub. Der var gode individuelle resultater til Niels Jørgen Valentin og Stefan Faber som hhv. nr. 4 og 5, begge med 75 points, Henrik R. Kristensen med 60 og Carlo Pedersen med 35. Når vi nu var i gang med at arrangere, så kunne vi jo ligeså godt også afholde Fælles Fynske som stod for tur for OFA. Det blev til en fin udstilling på Hunderupskolen i november måned, også denne gang med OFA som vinder og igen med fine individuelle resultater til Niels Jørgen Valentin (1), Kåre Selvejer (2), Nicolai Brix (4) og Kent Bovin (5). Året har igennem har vi arrangeret en del fototure: HDR ved Koncerthuset, Tarup Davinde under kyndig vejledning af Carsten, fotorally på Hollufgård, Det gamle værftsområde og Knudshoved. Klubaftnerne har bl.a. budt på foredrag af Peter Elmholt og både foredrag og undervisning af Kent Bovin, hvilket vi sætter stor pris på. Klubkonkurrencen har haft et fornuftigt antal deltagere året igennem, om end vi gerne vil have lidt flere nye medlemmer med her. Temakonkurrencen er lidt svagere besat, og det resulterede bl.a. i en debat om formen for konkurrencen på OFA-snak, som dog ikke gav særlig meget afklaring. Der var dog ikke tvivl om, at konkurrencen skulle videreføres, og bestyrelsen har derfor valgt at fastlægge emnerne, som er med lidt større bredde, men stadig så snævre, at vi ikke ser skuffebilleder her. Årets klubmestre blev Stefan Faber i farvepapir, Steen Gauss i monokrom og Thomas Linow i dias. Temakonkurrencen blev vundet af Halldór Gudlaugsson. Der er stadig god søgning til klubben. Mange nye medlemmer kommer til, men desværre falder næsten lige så mange fra igen, så medlemstallet ligger ret konstant mellem 50 og 60. Rigtig glædeligt er det, at der er kommet flere kvinder til, og at de trods den stadigt overvejende mandehørm har bidt sig fast og kommer regelmæssigt. Det har vi savnet. På udstillingsfronten bød 2008 ikke på egne udstillinger, men allerede nu er vi i gang med årets første i Vollsmose Kulturhus, og forhåbentlig kommer der flere til i løbet af året. Det er stadig et stort ønske at få gang 5

6 i et udstillingsudvalg, så det ikke kun er bestyrelsen eller formanden, der trækker læsset ved den slags arrangementer. I 2009 er der igen Odense Foto Triennale, som vi har muligheden for at deltage i. Denne gang er temaet Landskab, og jeg har været med til de indledende møder. Lige nu er vi ved at klarlægge, om vi skal være med igen, og i givet fald under hvilken form vi udstiller. Af andre mulige arrangementer er et besøg fra den polske fotoklub, vi besøgte i 2006, og deltagelse i Odense Havnekulturfestival. I 2010 fylder OFA 110 år, hvilket også bør fejres behørigt. Endnu engang stor tak til alle, som har ydet en indsats i dette travle år. Jeg afslutter beretningen med et ønske om godt vejr til fototurene i Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Regnskab 2008 Kassereren Erling C. Hollmann fremlagde det reviderede regnskab, der ikke bød på de store overraskelser. Regnskabet for 2008 er nogenlunde i overensstemmelse med budgettet. Medlemskontingentet var i 2008 lidt lavere end budgetteret, idet der var forudsat et lidt højere medlemstal. Annonceindtægterne var lavere end budgetteret, idet en annoncør var i restance ved udgangen af Portoudgifterne var lidt lavere end budgetteret, idet SFD Årbogen ikke blev udsendt pr. post. Kontingent til SDF var lidt lavere end budgetteret, idet der var budgetteret med et lidt højere medlemstal. Resultatet for 2008 er et overskud på ,71 kr., mens der var budgetteret med et underskud på 360,00 kr. Forklaringen på det positive resultat er, at afholdelsen af Landsmødet 2008 gav et overskud. Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt. Det var klapsalver til kassereren. Budget 2009 Kassereren forelagde budgettet for Der er budgetteret med udgangspunkt i et gennemsnitligt medlemstal på 55 og med et overskud på 736 kr. Nyanskaffelser er i budgettet sat til kun 500 kr. - selv om den gamle projektor er gået i stykker. Formanden forklarede, at der er sendt ansøgninger til fonde for at få dækket omkostninger til en ny projektor. Kassereren foreslog, at kontingentet enten betales hel- eller halvårligt for at lette administrationen. Ved halvårlig betaling blev det foreslået, at kontingentet uændret er 360 kr., men ved betaling for et helt år på en gang blev det foreslået, at kontingentet sættes til 700 kr. altså en reduktion på 20 kr. pr. år. Unge under 25 år betaler fortsat kun halvt kontingent. Kontingentforslaget og budgettet for 2009 blev enstemmigt vedtaget. Johnny Blaabjerg foreslog, at udmeldelse kun kan ske til næstfølgende kvartal. Forslaget blev vedtaget. Valg til bestyrelsen Følgende tre bestyrelsesmedlemmer var på valg: Gert Grønholdt, Thomas Linow og Poul Chr. Jensen. Thomas Linow ønskede ikke genvalg. Gert Grønholdt og Poul Chr. Jensen blev genvalgt. Og som nyt medlem af bestyrelsen blev valgt Lars Møller. Alle tre valg skete med akklamation. Suppleanterne Ole Marseen og Jens Groth blev begge genvalgt og 6

7 Niels Jørgen Valentin blev genvalgt til posten som revisor. Indkomne forslag Der var indkommet to forslag fra Egon Aarenstrup: Forslag 1: At man i 2010 ikke kan indlevere dias. Forslag 2: At man kan indlevere 2 stk. digitale billeder, hvor alt er tilladt. Egon Aarenstrups første forslag gav anledning til megen god debat: Der blev fra flere sider givet udtryk for, at kategorien dias bør fortsætte i OFA, så længe kategorien eksisterer i SDF-regi. Der blev fra andre givet udtryk for, at kategorien dias bør afskaffes i OFA. Der blev bl.a. argumenteret med, at dommerne ikke altid har udstyr til at se dias via projektor på skærm, men i stedet bedømmer dem ved at se de indleverede dias under et lysstofrør. Egon gav udtryk for, at debatten havde været god, men at han ønskede at trække forslag nr. 2. Forslag nr. 1 blev sat under afstemning. Fem stemte for Egons forslag, resten stemte imod, så forslaget faldt. Dias er fortsat en konkurrencekategori i OFA. Der var indkommet et forslag fra Svend Aage Kenlev om at indføre en 7-points skala ved bedømmelse af klubkonkurrencen til erstatning for den nuværende 20-points skala. Dette forslag gav anledning til en livlig debat, hvor der især blev fremført argumenter imod forslaget. Det blev fra flere sider fremført, at den foreslåede skala og de tilhørende beskrivelser lagde for megen vægt på teknik, mens det interessante burde være et billedes indhold. Det blev også fremført, at en 7-points skala ville være for snæver for dommerne. Der blev spurgt, om der ikke eksisterede nogle generelle vurderingskriterier, som kunne gælde for alle klubber, og om det ikke ville være en opgave for SFD. Det blev fra flere sider anført, at det ikke ville være ønskeligt med sådanne generelle vurderingskriterier, da vurderingen af et billede altid er og må være subjektiv. Poul Chr. opfordrede alle til at sende bedømmelseskriterier til alle via OFA-snak, hvis nogen havde kendskab til gode bedømmelseskriterier. Efter den livlige og givtige debat valgte forslagsstilleren at trække forslaget, så det ikke kom til afstemning. Eventuelt Carlo Pedersen opfordrede alle til at få sat billeder af sig selv på vores gode hjemmeside, så vi kan få sat både navn og billede på vores mange nye og gamle medlemmer. Halldór Gudlaugsson foreslog, at vi i klubben får en base, hvor vi kan bedømme hinandens billeder, da dommerne ikke altid kan nå at lave en grundig gennemgang af alle billeder. Stefan Faber foreslog en halvårlig aften, hvor man kan aflevere digitale billeder, og hvor alle stemmer på billederne, der bliver vist via projektor. Poul Chr. spurgte om vi ønskede endnu en konkurrence, eller om det ikke mere handler om at få mulighed for at få sat ord på hinandens billeder? Ebbe Rosendahl foreslog endnu en gang, at autors navn nævnes i forbindelse med klubkonkurrencerne, så vi ved, hvem der har lavet billederne. Generalforsamlingen blev derefter hævet og den obligatoriske rødvin og ost blev sat frem. Og snakken fortsatte i den gode stemning, som altid opleves ved møderne i klublokalerne. 7

8 Klubkonkurrencens første runde Af Halldór Gudlaugsson Så har vi taget hul på vores store og altid tilbagevendende begivenhed, klubkonkurrencen. Her kommer bestræbelserne, kampånden og det fotografiske syn og håndværk på en prøve. Forskellige dommere gransker fire gange om året vores billeder, giver ris og ros, sammenligner med andre indsendte - eller dem, som ligger i dommerens hukommelse. Sidst, men ikke mindst, uddeler dommeren points, så ingen bagefter kan være i tvivl om det enkelte billedes status og autors placering i rækkefølgen. Dommeren skal kunne holde sin opmærksomhed ved billederne, og vi har derfor besluttet, at dommeren ikke skal opremse points under gennemgangen. For at imødekomme medlemmernes behov for at kende resultatet for hvert enkelt billede bliver hele listen nu lagt ud på OFA-snak indenfor et døgn fra bedømmelsen. Det kan dog gøres endnu bedre. Mange vil gerne vide, hvem har lavet det enkelte billede, men hvis kun billedets nummer bliver læst op, kan det Niels Jørgen Valentins billede Brandskab fik en førsteplads i monokrom. 8

9 være svært at huske det dagen efter, når resultatlisten er offentliggjort. Løsningen på det er, at billedsekretæren lægger listen med alle indleverede billeder, billedets nr. og autornavne ud på OFA-snak lige inden dommergennemgangen. Det vil i praksis sige klokken den aften, hvor bedømmelsen foregår. Interesserede kan så nå at printe listen ud og tage den med til gennemgangen! Det vil vi prøve næste gang. Denne hurtige offentliggørelse har dog den uheldige sideeffekt, at når vi efter en rum tid omtaler bedømmelsen og fremlægger tabellerne her i bladet, er det for de fleste gamle nyheder. Her er vi i gang med en diskussion, om trykte medier kan konkurrere med de digitale, men den hører dog ikke hjemme i denne artikel. I den første runde fik vi billederne bedømt af fire medlemmer fra Hedensted Fotoklub. Tre af dem kom på besøg og kommenterede billederne. Bagefter så vi et udvalg af deres fotografiske arbejder. Tak for en gennemarbejdet og seriøs bedømmelse og en hyggelig aften til Steen, Ritha og Tue! Der blev afleveret i alt 98 billeder i vores tre kategorier. Af de 40 monokrome billeder fik Jørgen Jørgensens billede uden titel den tredjebedste placering. Som nummer to kom Magtens bolig fotograferet af Lars Nørregaard, mens Niels Jørgen Valentin endnu en gang scorede første- Lars Nørregaard fik en andenplads i monokrom med billedet Magtens bolig. 9

10 pladsen, nu med et Brandskab. Dommerdiplom tilfaldt Svend Aage Kenlev for et billede uden titel, Brian Jagd Mauritzen for Vand - pyt! og Poul Chr. Jensen for Tallin Square. (Se diplombillederne på side ) Der var lidt flere farvebilleder end monokrome, nemlig 47. Der er ikke mange klubber, som har en så stor ligevægt mellem monokrom og farvepapir. Dommerne vurderede disse to kategorier meget ens i kvalitet, mens dias fik en del lavere karakterer. Tredjepladsen i farvepapir gik til Steen Gauss for hans Merge Left, andenpladsen tog Svend Aage Kenlev med et billede uden titel og Niels Jørgen Valentin kunne ikke lade være med også at tage førstepræmien her, nu med Postkasser. 11 dias kom til bedømmelse: Poul Chr. Jensen, Dorthe Havmøller og Svend Aage Kenlev stod med de bedste billeder efter dommernes vurdering. Deltagelsen i denne første runde peger frem mod et travlt år for vores dommere. 24 autorer deltog i farvepapir, 22 i monokrom, men kun 5 i dias. Vi kan forvente, at antallet af indsendte billeder kommer til at ligge omkring de 100 i hver runde. Det er flot, ikke mindst når kvaliteten er så høj, som vi har oplevet i den seneste tid. Vi ser frem til et godt fotoår og glæder os til at se mange fremragende billeder fra medlemmerne. Tabellerne, der viser stillingen i klubmesterskabet efter denne første runde, findes på side 16. Jørgen Jørgensen fik en tredjeplads i monokrom med dette billede uden titel. 10

11 Kategorien farvepapir Niels Jørgen Valentin fik det højest placerede billede i farvepapir med dette billede, der har titlen Postkasser. 11

12 Farvepapir: 3. plads. Autor: Steen Gauss. Titel: Merge Left Farvepapir: 2. plads. Autor: Svend Aage Kenlev. Titel: Lyset 12

13 Kategorien dias Dias: 1. plads. Autor: Poul Chr. Jensen. Titel: Spejlinger fra Paris. Dias: 2. plads. Autor: Dorthe Havmøller. Uden titel. 13

14 (B) = Aftenen egnet til at medbringe billeder, som man vil høre andres mening om. Program 2.4. En fotobiografi bliver til Carlo Pedersen fortæller os om tilblivelsen af sin fotobog om Viggo Rivad og viser mange af de billeder, der ikke var plads til i bogen. Til slut viser Carlo billeder fra turen til Cuba. (Poul Chr.) Aflevering Den Nationale (B) Der afleveres billeder til Den Nationale. Vi håber rigtig mange afleverer, så OFA kan forsvare sin 1. plads fra sidste års Nationale. I år kan der afleveres i hele 8 kategorier: monochrom-papir, farvepapir, dias, digital-monochrom, digitalfarve, tema (med temaet Hjem), serier og naturpapir. Endvidere kan der afleveres til Den censurerede. Lyd/billede indsendes senest 1. september og Det helt frie billede afleveres på landsmødet. Husk også, at der kan afleveres billeder til udvalg til årbogen. En beskrivelse af kategorierne, og hvordan billederne skal mærkes og entryformen udfyldes, kan ses på Billedsekretær og formand står til rådighed med hjælp til alle, som synes dette kan virke lidt uoverskueligt. Flere ting i reglerne er vigtige; fx skal man være opmærksom på, at det samme billede kun må deltage i én kategori, og fx ikke kan bruges i både papir og digital udgave. Samme billede må heller ikke deltage i både farve og monochrom udgave. Husk penge til betaling af deltagergebyr. Første kategori koster 140 kr. og de efterfølgende 10 kr. stykket, så alle 8 kategorier koster 210 kr. Nu plejer afleveringen at gå ganske hurtigt, så resten af aftenen er der mulighed for at tage et par billeder med til en uformel billedsnak og konstruktiv kritik. (Halldór) Aflevering 2. runde Der afleveres til klubkonkurrencens 2. runde. Dommer er Kenneth Amstrup, som både fotograferer, tegner og maler. (Se fx hans fotos på Der må afleveres 2 billeder i hver af kategorierne monokrome og farvepapir og 3 billeder i diaskategorien. Emnet er frit. Vi gennemgår de afleverede billeder, inden de sendes videre til dommeren. (Halldór) Klassisk lyslægning Det klassiske portrætlys, også kaldet "Rembrandt-lyset", har sine rødder i det klassiske maleri. Denne aften demonstrer Kent Bovin, hvordan lyset lægges helt klassisk på model. Der bruges kun én lampe, plus noget opblødning. Samtidig gennemgås opstilling af studielys: stativer, skærme m.m. Vi håber på, at der bliver tid til at få taget et par billeder af modellen, så kamera kan medbringes. Arrangementet foregår i Vollsmose Kulturhus, hvor der er bedre plads at boltre sig på. (Poul Chr.) Sådan gør jeg Stefan Faber viser et par eksempler på, hvordan han arbejder med sine billeder på computeren. Vi følger processen helt fra RAW-fil til det færdige billede. (Poul Chr.) Fototur til Fynshoved Vi mødes kl. 19 ved Korshavn og de- 14

15 2. kvartal 2009 ler os i hold efter interesse. Man kan blive ved havnen eller tage forskellige ture rundt på Fynshoved. (Poul Chr.) 4.6. Resultat 2. runde Dommer Kenneth Amstup gennemgår sin bedømmelse af klubkonkurrencens 2. runde. Der er præmier for de bedste billeder i hver kategori. (Halldór) Temakonkurrence (B) Det er tid for temakonkurrencens 2. runde, som har temaet: Skæv horisont. Der må max. afleveres 2 umonterede billeder, max. størrelse 20x30 cm, hvoraf det bedste tæller med i den samlede konkurrence. Bedømmelsen foretages ved pointgivning blandt de fremmødte. (Erling) Sæsonafslutning Sæsonen afsluttes med en grillaften hos Thomas Linow. Vi mødes denne fredag kl , Pilelunden 26, 5550 Langeskov. Arrangementet er for hele familien, og det gode vejr er allerede bestilt. Medbring selv kød, tilbehør og drikkevarer. Tilmelding i klubben senest (Poul Chr.) Fototur Vi starter sæsonen med en fototur. Hvorhen er ikke fastlagt endnu, men annonceres inden vi går på ferie. 15

16 Stillingen i klubkonkurrencen Kategorien monokrom Autor Point Niels Jørgen Valentin 33 Stefan Faber 30 Jørgen Jørgensen 30 Brian Jagd Mauritzen 30 Lars Møller 29 Kasper Laurig Borch 29 Poul Chr. Jensen 27 Lars Nørregaard 25 Marianne Møller 23 Halldór Gudlaugsson 23 Svend Aage Kenlev 18 Bjarne Grubbe 18 Søren Olsen 17 Preben H. Hansen 17 Carlo Pedersen 17 Ole Bøgelund 15 Erling C. Hollmann 15 Egon Aarenstrup 15 Steen Gauss 13 Rawia Abdikhalif Farah 6 Anna Maria Meloni Rønn 4 Thomas Lundsfryd 3 Kategorien farvepapir Autor Point Steen Gauss 36 Stefan Faber 33 Ebbe Rosendahl 29 Halldór Gudlaugsson 27 Jørgen Jørgensen 26 Niels Jørgen Valentin 26 Egon Aarenstrup 26 Erling Hollmann 25 Rawia A. Farah 25 Lars Nørregaard 24 Jens Groth 23 Brian Jagd Mauritzen 23 Lars Møller 22 Poul Chr. Jensen 21 Bjarne Grubbe 19 Carlo Pedersen 19 Svend Aage Kenlev 19 Henrik Gils 18 Marianne Møller 15 Preben H. Hansen 13 Thomas Lundsfryd 12 Anna Maria Meloni Rønn 12 Dorthe Havmøller 11 Ole Bøgelund 11 Kategorien dias Sådan ser den samlede stilling i klubkonkurrencen ud efter første runde, men der er tre runder endnu - så meget kan og vil ske. 16 Autor Point Poul Chr. Jensen 24 Halldor Gudlaugsson 22 Dorthe Havmøller 21 Stefan Faber 13 Svend Aage Kenlev 12

17 Dias: 3. plads. Autor Svend Aage Kenlev. Uden titel. 17

18 Diplomer fra første runde af klubkonkurrencen Øverst side 19: Steen Kruuse gav et dommerdiplom til Svend Aage Kenlev for hans billede fra Sorthusene. De tre dommere fra Hedensted Fotoklub benyttede hver deres ret til at uddele et dommerdiplom til et billede, som de syntes særlig godt om. Tue Wolff Madsen uddelte et dommerdiplom til Poul Chr. Jensen for hans billede Tallin Square. Nederst side 19: Ritha Lautrup udddelte et dommerdiplom til Brian Jagd Mauritzen for hans billede Vand - Pyt!, der er optaget på Stige Ø. 18

19 19

20 Spejlbilleder Af Niels Jørgen Valentin Storm i et glas vand, luftkasteller, en skævert, svigermor kommer på besøg, dufte, ved fuldmåne, bag murene, under pres, prikken over i et. Ovenstående er eksempler på emner fra tidligere temakonkurrencer. Med disse latterligt nemme emner i erindring, var der imponerende stor tilslutning til årets første runde i temakonkurrencen med det svære tema: spejlbillede. Hele 29 billeder, og 23 kompetente dommere. Man kan spejle sig i meget. En mor i sin datter eller omvendt, en zebra der spejler sig i sin tvilling. Man kan blive fuldstændigt omklamret af spejlinger i en frisørsalon, se en spejling i sidespejlet på en bil, et par øjne, et par briller. En eftertænksom fisker spejler sig i en bilrude. Et spejlbillede kan også være et billede af et spejl, eller en spejling i et prisme, der giver en helt abstrakt virkning. Det kan være cirkusartisten, der ser sig i spejlet, men i tankerne allerede er i manegen, eller barnet der ler ad sit eget spejlbillede. Mulighederne er utallige og aftenens deltagere havde virkelig lagt sig i selen med originale løsninger. Tredjepladsen tilfaldt Erling C. Hollmann med et billede af en bådebro, et oprørt hav og med et spejl på en central plads i billedet, et sort/ Det var 23 dommere, der skulle vurdere de 29 løsninger, der var afleveret til årets første temakonkurrence. Det tog sig således ud i Erling Hollmans optik - på lang lukketid. 20

21 hvidt billede med spejlbilledet holdt i farver. En flot løsning. Andenpladsen tog Marianne Møller med vildgåsens flugt over vandoverfladen, eller hvad det nu er for en fugl, spejlet i vandoverfladen. Godt set og fanget. Førstepladsen tilfaldt den analoge mester, Søren Olsen, denne gang dog med et formentlig manipuleret digitalt spejlbillede af sig selv, eller som han ser sig selv, hvem ved. Godt gået, og tillykke med sejren. Anden og tredjepladsbillederne findes på side 22. Herunder ses Søren Olsens vinderbillede. Temakonkurrencen efter 1. runde Autor Point Søren Olsen 7,82 Marianne Møller 7,29 Erling C. Hollmann 6,86 Niels Jørgen Valentin 6,81 Klaus Thiesen 6,48 Lars Møller 6,33 Poul Chr. Jensen 6,24 Flemming Østergaard 6,23 Henrik Gils 6,00 Rawia Abdikhalif Farah 5,81 Svend Aage Kenlev 5,67 Preben H. Hansen 5,62 Halldór Gudlaugsson 5,52 Bjarne Grubbe 5,52 Jens Groth 5,14 Finn Strandby 4,90 Ole Bøgelund 4,62 21

22 Øverst: Marianne Møllers andenpladsbillede. Nederst: Erling C. Hollmanns tredjepladsbillede. 22

23 Fra nær og fjern Under denne brede titel har 17 OFAmedlemmer netop udstillet i Vollsmose Kulturhus. Af Poul Chr. Jensen Ovenpå sidste års arrangementer med store udstillinger med fotografer fra Fyn, Danmark og sågar fra hele verden, når vi tænker på The Golden, så trængte vi meget til at holde vores helt egen udstilling. Det hele kom lidt hovedkulds i gang ved, at Preben H. Hansen ringede sidst i december og spurgte, om vi var klar til at udstille i Vollsmose Kulturhus i januar måned. Efter kort betænkningstid sagde vi naturligvis ja til dette tilbud. Kulturhuset har været meget behjælpelige omkring arrangementet og har bl.a. også foreslået udstillingens titel. De ville meget gerne have en titel, da det ville gøre det meget bedre at lave lidt PR for arrangementet og det har de helt ret i. Lørdag den 24. januar var der fernisering, flot arrangeret af kulturhuset. Billederne tog sig fint ud i kulturhusets nye lokaler, hvor de hang i den lille sal og i de meget flotte og lyse gangarealer, og vi har da også fået meget ros for udstillingen. Kulturhuset oser af aktivitet, og der har derfor hele tiden været folk forbi vores billeder, og vi kan forstå, at folk har lagt mærke til kunsten på væggene. Så det er vi klar til at gøre igen. Stor tak til Preben for initiativet og til kulturhusets personale for god service. Fra ferniseringen. Motivet er fanget af Carlo Pedersen. 23

24 Peer Bonnerup velkommen i OFA Da jeg var en årig knægt, havde jeg en onkel i Norge, der gik meget op i fotografering. Det gør han i øvrigt stadig, og han fik sat i hovedet på mine forældre og mig, at det var noget, som jeg skulle i gang med. Mine forældre købte et mørkekammersæt hos en fotoforhandler. Betalt med en check, der i øvrigt aldrig blev hævet. Fotoforhandleren eksisterer ikke mere. Jeg lånte mine forældres pocketkamera og kom i gang. Senere fik jeg sparet sammen til mit første SLRkamera - et Olympus OM-10. Siden er det blevet til mere. Mine specialer blev landskabs- og natfoto. Det blev til megen fotografering i den 3-årige periode af mit liv, hvor jeg boede Grønland og arbejdede som teletekniker. Da jeg kom hjem, læste jeg til 24

25 dataingeniør og kom ind i diverse ITvirksomheder som softwareudvikler og fik desværre ikke gjort så meget ved fotografering i de år. Branchen blev dog for hård for helbredet, og jeg gik ned med flaget for nogle år siden og kom på førtidspension. I efteråret 2008 kom jeg i en slags skånejob hos skolefotografen Norberg Foto i Højby, hvor jeg arbejdede til og med december måned. Det var mest indlæsning af memory-kort, der var min beskæftigelse. Nogle af fotograferne fik dog sat mig i gang med fotograferingen igen, og jeg fik mit første digitale SLR-kamera et Canon EOS 450D. Det kan en forfærdelig masse, som jeg endnu ikke har fået sat mig ind. Jeg har også kastet mig over billedbehandling på computer, og jeg bruger det gratis program ImageJ. Det er egentlig et program, der er udviklet til billedbehandling inden for astronomi og medicin, hvor man behov for en mere præcis definition af pixels. Almindeligvis bliver pixels gemt som heltal, men her bliver pixels bliver gemt som flydende tal for at opnå større præcision. Der findes bøger om billedbehandling, der bygger på ImageJ, men det kan jeg fortælle mere om en anden gang. Som 45-årig førtidspensionist har jeg tiden til at fotografere, men jeg manglede nogle inspirationskilder og nogen at udveksle erfaringer med. Derfor søgte jeg medlemskab af OFA. Tekst og fotos: Peer Bonnerup 25

26 Rawia Farah velkommen i OFA Jeg hedder Rawia Farah og er 19 år gammel. Jeg går på Mulernes Legatskole i 2.g. Jeg er halvt somalier og halvt syrer (min mor er fra Syrien), og jeg kom til Danmark for fire år siden. Min interesse for at fotografere startede først for et år siden. Inden da havde jeg en periode, hvor jeg malede en del, men det fangede mig, da jeg opdagede, at man gennem fotografiet kan skabe sin egen kunst, som man kan i malerier. Jeg begyndte med tage mit digitale kamera med på nogle korte udflugter. Resultatet glædede mig, og derefter forsatte jeg med at tage billeder - især af mennesker. Jeg vil meget gerne tage flere naturbilleder, men det er ikke nemt, da det kræver, at man er på det rette sted på det rigtige tidspunkt. Jeg hørte om OFA fra en ven, som bor i nærhed af klubben, og det glædede mig meget at finde en klub for Billedtitel: Nostalgi 26

27 Billedtitel: Stolthed fotografer, da der i min omgangskreds ikke er folk, der interesserer sig for fotografi. Her i OFA har jeg fået den perfekte mulighed for at komme Sponsorer Støt dem - de støtter os med præmier til vores konkurrencer. nærmere på andre fotografer, så jeg kan høre både positiv og negativ kritik - og få noget inspiration. Tekst og foto: Rawia Farah Albanigade 17 - Odense Grøn gade i Rosengårdcenteret FotoMagasinet findes også på Vestergade Odense C Vestergade Odense

28 Redaktøren har ordet Kontakt os Foto: Jesper Mauritzen Næste nummer af OFA-bladet udkommer i juli måned Stof til dette nummer skal være redaktøren Brian Jagd Mauritzen i hænde senest den 1. juni. OFA-bladet er medlemmernes blad. Hvis du har lyst til at skrive en artikel - eller bare vil foreslå, at et eller andet emne bliver taget op i bladet, så kontakt mig på et klubmøde eller på telefon eller via Formand: Poul Christian Jensen Enghavevej Odense M Tlf Kasserer: Erling C. Hollmann Heslevej Assens Tlf Sekretær: Gert Grønholdt Carlsen-Skiødtsvej Odense SØ Tlf Billedsekretær: Halldór Gudlaugsson Møllegyden 54 Nymark 5471 Søndersø Tlf Bestyrelsesmedlem: Lars Møller Klokkens Kvarter Odense SØ Tlf Redaktør: Brian Jagd Mauritzen Døckerslundsvej Odense C Tlf Odense Fotografiske Amatørklub Stiftet januar Tilsluttet Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) og FIAP. Klublokaler: Asser Rigs Vej 2, kld., Odense. Indgang i gavlen. Der er klubaften hver torsdag kl i henhold til programmet (se side 14-15). Kontingent: 360 kr. ved halvårlig og 700 kr. ved helårlig betaling. Unge under 25 år betaler kun halvt kontingent. Kontingentet dækker også medlemskab af SDF og abonnement på bladet Dansk Fotografi. Tryk: Discountprint.dk 28

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odense Fotografiske Amatørklub www.ofa.dk juli-september 2009 Formanden har ordet vores sanser; det kan være et stærkt budskab, en sjov situation, flotte landskaber eller blot en leg med former og farver.

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odense Fotografiske Amatørklub www.ofa.dk oktober-december 2008 Foto: Kent Bovin Formanden har ordet Vel ovre landsmødet er det igen tid til at vi koncentrerer os omkring aktiviteterne i klubben. Der har

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub 0 En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: www.afa-foto.dk Århus den 11/4/2016 Referat af ordinær generalforsamling i AFA 2016. Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formanden har ordet. Forsiden og bagsiden

Formanden har ordet. Forsiden og bagsiden Foto: Kent Bovin Formanden har ordet I april måned havde vi besøg af Peter Elmholt, som viste egne billeder. Det var en rigtig spændende aften, som på mange måder skubbede lidt til os og til vores mere

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odense Fotografiske Amatørklub www.ofa.dk april-juni 2008 Foto: Erling Hollmann Formanden har ordet Nu kommer solen og vi skal rigtig ud og fotografere det er ganske vist. Nu kan der jo sagtens fotograferes

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odense Fotografiske Amatørklub www.ofa.dk oktober-december 2009 Foto: Kent Bovin Formanden har ordet Trods finanskrise og andre ydre påvirkninger går den teknologiske udvikling stadig stærkt, og det går

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odense Fotografiske Amatørklub www.ofa.dk oktober-december 2007 Foto: Erling Hollmann Formanden har ordet En af de vigtigste grunde til at være medlem af en fotoklub er fællesskabet med andre med samme

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

august - december 2014

august - december 2014 Program august - december 2014 18 August. Feriebilleder + præsentation af programmet og tilmeldinger til Foto Emne konkurrence til borges@rafael.dk. (se den 1. Sep.) Indlevering af billeder til udstilling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

www.lyngbyfotoklub.dk

www.lyngbyfotoklub.dk Lyngby Fotoklub Virum skole, Parcelvej 169, indgang C, Lokale K 19, 2830 Virum - Giro 1 38 22 92 Postadresse: Formand: Lars Bundesen, 45 85 14 18 e-mail: lars.bundesen@vip.cybercity.dk September 2011 6.,

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odense Fotografiske Amatørklub www.ofa.dk april-juni 2007 Foto: Erling Hollmann Formanden har ordet Nu kommer lyset, og vi skal ud og lufte vores kameraer. Selvfølgelig kan der fotograferes på alle årstider

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007

GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007 GODKENDTE FÆLLES FYNSKE REGLER GÆLDENDE FRA 2007 Dette regelsæt bygger på tidligere regelsæt for Fælles Fynske, men er udformet, så det overholder de krav, der følger med en SDF-godkendelse. SDF har givet

Læs mere

2015 januar februar marts april maj juni

2015 januar februar marts april maj juni 2015 januar februar marts april maj juni www.fotoklubnegativ.dk Foto: Henrik Nielsen Billed størrelse 114mm x 148 Onsdag 7.januar Præsentation af resultaterne af besøget på Skoleslagteriet Nu har I været

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odense Fotografiske Amatørklub www.ofa.dk januar-marts 2008 Foto: Erling Hollmann Formanden har ordet 2007 blev afsluttet med manér Fynsmesterskab til Henrik R. Kristensen, klubmesterskab til OFA og i

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Titel: Ko i Sølsted mose Dorte Lorenzen Johnsen 1 Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Mob. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand Heine Dransfeldt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund. Program 1. halvår 2015

Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund. Program 1. halvår 2015 Titel: Skyggen Foto: Børge K. Lund Program 1. halvår 2015 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 3162 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester Terpvej 5

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

december januar februar marts www.negativ.fotoklub.dk Foto: Michael Berthelsen

december januar februar marts www.negativ.fotoklub.dk Foto: Michael Berthelsen december 2008 januar februar marts 2009 www.negativ.fotoklub.dk Foto: Michael Berthelsen Velkommen til vintersæsonen 2008-2009 Her er så Fotoklubben NEGATIVs program for denne vinters aktiviteter. Sæsonens

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Written by Administrator Friday, 16 December 2011 20:29 - Last Updated Thursday, 12 January 2012 06:43

Written by Administrator Friday, 16 December 2011 20:29 - Last Updated Thursday, 12 January 2012 06:43 01. Deltagerbetingelser. Enhver fotoklub/gruppe hjemmehørende i det jyske område kan lade sig registrere og indsende billeder til Sammenslutningen af Jyske Fotoklubber på nærværende betingelser. Deltagelse

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Senere på aften mødes omkring kl. 20.00 på Cafe Isbjørnen, Reykjaviksgade 1 (Kan ændres til andet sted, hvis nogen

Senere på aften mødes omkring kl. 20.00 på Cafe Isbjørnen, Reykjaviksgade 1 (Kan ændres til andet sted, hvis nogen Lyngby Fotoklub program sæsonen 2012/2013 4. september, kl. 18.30 (Ansvar Lars) Sæson start Vi starter med en fototur til Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs. Lyngby. Mødested ved indgangen fra Nybrovej.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odense Fotografiske Amatørklub www.ofa.dk januar-marts 2007 Formanden har ordet den selvkritiske sans og får os til at blive ved med at arbejde med de små detaljer, som ofte har stor effekt på det endelig

Læs mere

2009 januar februar marts

2009 januar februar marts november december 2009 januar februar marts 2010 www.fotoklubnegativ.dk Peter Johansen Velkommen til vintersæsonen 2009-2010 Her er så Fotoklubben Negativs aktiviteter. Sæsonens programudvalgsmøde var

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odense Fotografiske Amatørklub www.ofa.dk januar-marts 2009 Foto: Kent Bovin Formanden har ordet Et billede består af punkter, en frygtelig masse punkter ja, flere millioner af slagsen. Nu til dags hedder

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Titel: Forfald Foto: Finn Olesen. Program 2. halvår 2015

Titel: Forfald Foto: Finn Olesen. Program 2. halvår 2015 Titel: Forfald Foto: Finn Olesen Program 2. halvår 2015 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 3162 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester Terpvej 5 Løgumbjerge

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odense Fotografiske Amatørklub www.ofa.dk juli-september 2007 Formanden har ordet Fælles Fynske den 17. 18. november i Svendborg er nu blevet SDF godkendt og arrangeres i samarbejde mellem Svendborg Fotoklub

Læs mere

Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen. Program 2. halvår 2012

Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen. Program 2. halvår 2012 Titel: Siv i modlys Foto: Dorte Lorenzen Johnsen Program 2. halvår 2012 Kontakt Formand: Børge K. Lund Egemosen 3 7462 8272 6200 Aabenraa bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand: Dorte Lorenzen Johnsen Vester

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere