a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse"

Transkript

1 SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse e. Kassereren fremlægger status på det igangværende regnskab f. Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for det efterfølgende år til godkendelse g. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes 7 stk. 3 (se begrundelser for forslagene på side 2 ff.) Forslag a) Fremsat af Næstved fotoklub Klarere retningslinjer for tildeling af SDF ærestitler se side 2 Forslag b) Fremsat af bestyrelsen SDF tiltræder Nordisk foto forbund (NFFF) Forslag c) Fremsat af bestyrelsen 10 stk. 4 ændres til Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt medlemmer associeret til bestyrelsen kan få dækket udgifter godkendt af bestyrelsen, men må i øvrigt ikke modtage vederlag for arbejdet i SDF. Forslag d) Fremsat af bestyrelsen 6 tilføjes stk. 7 Medlemskab af SDF, enten personligt eller gennem klub, kan kun ske for personer der er bosat i Danmark eller er danske statsborgere. SDF Generalforsamling 2015 ~ 1 ~

2 h: Valg 1) Valg til Bestyrelsen. på valg er - Formand René Skaaning Nørager - næstformand (villig til genvalg) Jørgen Kristensen - Kasserer (villig til genvalg) Claus Djervad - Bestyrelsesmedlem (suppleant indtrådt istedet for Michael Rasmussen Carsten Odgaard Christensen har valgt at trække sig Michael Rasmussen genopstiller ikke. Der skal findes 2 stk suppleanter. ikke på valg Poul Christian Jensen - Billedsekretær Michael Fahlgren - Bestyrelsesmedlem Benny Rytter - Bestyrelsesmedlem På lige år vælges formand og tre bestyrelsesmedlemmer, alle for to år På ulige år vælges næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem, alle for to år. Hvert år vælges for et år to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter der indtræder i bestyrelsen i løbet af året overtager valgturnus fra det medlem de erstatter. 2) Revisor På lige år vælges for to år revisoren På ulige år vælges for to år revisorsuppleanten 3) Udvalg Eventuelt valg af udvalgsmedlemmer i: Eventuelt der kan ikke under eventuelt vedtages - kun tages til efterretning SDF Generalforsamling 2015 ~ 2 ~

3 begrundelser for fremsatte forslag Forslag a) Forslagsstiller: Næstved Fotoklub. 4. SDF ÆRESTITLER. Stk. 1. ESSDF-titlen: Personer der til fordel for SDF, eller for foreningsarbejdet i SDF har ydet særlige tjenester af lang varighed, kan ved enstemmig bestyrelsesbeslutning udnævnes til: ESSDF (Excellence Service SDF) Ønskes ændret til: Personer, der til fordel for SDF, eller for foreningsarbejdet i SDF har ydet særlige tjenester af lang varighed (minimum 2 fulde valgperioder), kan ved enstemmig bestyrelsesbeslutning udnævnes til: ESSDF (Excellence Service SDF). Stk. 2. HonMSDF-titlen. Personer, der har ydet et extraordinært og / eller længerevarende bidrag af international format indenfor udviklingen af fotografiet eller fotografisk kunst og / eller på exceptionel vis bidraget til udvikling og fremgang for SDF eller selskabets formål, kan ved enstemmig bestyrelsesbeslutning udnævnes til: HonMSDF (Honorary Member of SDF) (= Æresmedlem af SDF). Ønskes ændret til: Personer, der har ydet et extraordinært og / eller længerevarende bidrag af international format indenfor udviklingen af fotografiet eller fotografisk kunst og / eller på exceptionel vis bidraget til udvikling og fremgang for SDF eller selskabets formål, kan ved enstemmig bestyrelsesbeslutning udnævnes til: HonMSDF (Honorary Member of SDF) (= Æresmedlem af SDF). HonMSDF kan kun tildeles de, der allerede er tildelt titlen ESSDF, og har haft denne i mindst 2 år. Ved arbejde for SDF forstås længerevarende som minimum 4 fulde valgperioder. Nyt stykke 3 og 4 tilføjes: Stk. 3: Tildeling af HonMSDF til et medlem af SDF bestyrelsen eller andre tillidsvalgte kan først ske minimum 6 måneder efter medlemmet er fratrådt. SDF Generalforsamling 2015 ~ 3 ~

4 Stk. 4: Tildeling af ærestitler skal altid ske med skriftlig begrundelse og motivation, som offentliggøres til medlemmerne med de samme frister som indkomne forslag. Det hidtidige Stykke 3 omdøbes til stykke 5. Forslag b) Forslag : SDF tiltræder Det nordiske fotoforbund (NFFF) Den 18. august 2015 stiftedes det Nordiske Forbund for Fotografi ved et møde mellem de Svenske, Norske og Finske landsforbund. Samarbejdet tog sin begyndelse i september 2013, og efter at antal møder og samtaler har arbejdet resulteret i dannelsen af et Nordisk Forbund for Fotografi NFFF (Nordic Society of Photography). er under opbygning som site for forbundet. Medlemmer er Riksförbundet Svensk Fotografi RSF, Norsk Selskap for Fotografi NSFF, samt Suomen Kameraseurojen Liitto SksL. Ledelsen består af to personer fra hvert landsforbund. NFFF er skabt for at give medlemmerne i klubber, som er tilsluttet et nationalt forbund yderligere merværdi, 'more value for money'. Blandt aktiviteterne kommer der et internationalt fotografisk circuit, Nordisk Fotomesterskab og meget andet. På sigt vil der blive præsenteret et stort antal yderligere aktiviteter. Forbundets formål ifølge vedtægterne: Forbundets formål er at fremme fotografiet som kunst- og kulturform gennem en formalisering af det nordiske samarbejde inden for fotografi. Desuden skabe en effektiv og kreativ integration mellem de nordiske landes forbund og deres medlemmer via fælles medlems fordele i form af blandt andet: samlet at ansøge nordiske fonde/kulturmidler. skabe rammer for billedudveksling mellem landene. skabe og drive en hjemmeside med blandt andet en gallerifunktion. arrangere internationale fotosaloner. Forarbejdet til 1st Nordic International Digital Circuit 2016 er startet. arrangere Nordisk fotomesterskab og/eller arrangere en årlig konkurrence mellem de vindende billeder i de respektive landes nationale konkurrencer. arrangere fototræf og workshops med blandt andet billeddiskussioner og -udveksling. bedømme hinandens konkurrencer og udstillinger. styrke vores fælles indflydelse i forhold til internationale fotoorganisationer. markedsføre hinandens årbøger. medlemsskab i et nationalt forbund også giver medlemskab i NFFF. De tilsluttede klubber kan derigennem deltage i to organisationers aktiviteter uden yderligere udgifter. SDF Generalforsamling 2015 ~ 4 ~

5 Omkostningerne ved indtrædelse i NFFF. Der er i vedtægterne for NFFF ikke nævnt et konkret beløb, men der må dog påregnes nogle udgifter. SDF vil få 2 bestyrelsesmedlemmer, og der må påregnes rejseudgifter til deltagelse i bestyrelsesmøder, som vil foregå på skift i de nordiske lande. De fleste af disse møder vil foregå over Skype, men der vil også være tale om 1-2 fysiske møder som foregår på skift i de nordiske lande. Derudover kan Nordisk Circuit medføre udgifter til bedømmelse, hvor SDF skal afholde udgifter til den danske bedømmelse. Forslag c) Bestyrelsen ønsker ikke, at der kan ske en sammenblanding af interesser mellem et bestyrelsesmedlem og en leverandør, hvor et bestyrelsesmedlem er repræsenteret. Forslag d) 1) Bestyrelsen ønsker ikke at potentielt formandskab eller andre bestyrelses poster af demokratisk vej kan tilgå til personer der er bosat i udlandet, med mindre de er danske statsborgere eller af andre landes statsborgere der IKKE er bosat i Danmark. 2) Bestyrelsen ønsker alene personer bosat i Danmark eller danske statsborgere i udlandet skal kunne deltage i Den Nationale. SDF Generalforsamling 2015 ~ 5 ~

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS)

LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB (HAS) Bilag: Vedtægter for Helsingør Sejlklub (Sejlerafdelingen) Vedtægter for Motorbådsafdelingen LOVE FOR HELSINGØR AMATØR SEJLKLUB 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Klubbens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere