Vejle Sygehus. Ombygning Nuklearmedicinsk Afd. Bygning B110

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejle Sygehus. Ombygning Nuklearmedicinsk Afd. Bygning B110"

Transkript

1 Vejle Sygehus Ombygning Nuklearmedicinsk Afd. Bygning B110 Ordre nr Dato: 15. januar 2015 Udarbejdet af: HL Indhold: Funktions- og el-diagrammer Indreguleringsrapporter Instruktion for brug af Stinkskabe Instruktion for trykvisning Komponentliste Anlæggets vedligeholdelse Overensstemmelseserklæringer Tekniske data Sumboks LV 937 Tekniske data Trykvisning LV 915-FUGA Tekniske data Ventilspjæld LV-VAV stinkskab Tekniske data Spjæld LVVU rumsug Tekniske data Motor LV 913 Tekniske data Spjæld LV-ON/OFF Tekniske data Motor LMC24A-F Tlf Bank: Sydbank

2 Instruktion for brug af Stinkskab Styresystem / Automatisk rudeluk Almene regler - Brug aldrig større lugeåbning end nødvendigt - Luk lugen, når det er muligt - Undgå massive opstillinger, der hindrer ventilation - Placér arbejdsopstillinger så tæt på bagvæggen som muligt og aldrig ved sidevæggene - Hold skabet ryddeligt og rent - Brug ikke skabet til opbevaring - Brug hensigtsmæssigt arbejdstøj - Konstateres der fejl, der giver sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici afbrydes arbejdet i stinkskabet øjeblikkeligt. Ude af drift skilt opsættes og ansvarlig leder underrettes Grønt lys: Max: Rødt blink + lyd: Rødt lys + lyd: Alarm: Drift: Lys: Sensor: Stinkskabet er tændt, og alarmsystemet er aktiv. Maksimum drift uanset stinkskabs lugens position. (nødventilation. Rødt blink + lyd.) Indikerer for lav lufthastighed eller for stor lugeåbning. - Luk lugen. Rød lampe lyser konstant, lyd afgives i 30 sek. (strømsvigt) Ved tryk på alarmfelt kan lydsignalet afstilles Ved tryk på driftfelt i 15 sek. kobles lydsignal fra permanent Ved gentagne tryk på driftfelt i 15 sek. kobles lydsignal til permanent Tænd/sluk lyset i stinkskabet En sensor registrerer aktiviteten foran stinkskabet Lugen lukker automatisk, når der ikke er aktivitet foran stinkskabet Lugen stopper, når den møder modstand Lugen kan betjenes manuelt uafhængigt af det automatiske system Lufthastigheden er 0,5 m/s, når der er aktivitet foran stinkskabet Lufthastigheden er 0,3 m/s, når der ikke er aktivitet foran stinkskabet Dette indikeres ved at den grønne lampe blinker

3 Trykregulator for slusestyring Betjening: I panelet vises det aktuelle tryk i rummet Grøn lampe indikerer, at trykket er OK og adgang tilladt Rød lampe indikerer, at trykket er enten for lavt eller for højt Display blinker, at trykket er enten for lavt eller for højt. Ved tryk på den sorte knap i midten, kan lyden afstilles.

4 Komponentliste Komponent: Model: Specifikation: Styresystem LV937 Komplet for 1 stk. SSK - Elektronikboks LV937 - Føler LV937 - Styrepanel LV937-VS inkl. lys og sensor - Lugesensor LV937 Energy Saver LV 948 Energibesparende foranstaltning Sumboks LV 937 Samleboks Spjæld LV-VAV-250-C Udsugning Stinkskab Ventilspjæld LVVU-100-TR Rumsug Trykreguleret Ventilspjæld LVVU-125-TR Rumsug Trykreguleret Ventilspjæld LVVU-250-TR Rumsug - Trykreguleret Ventilspjæld LVVU-315-TR Rumsug Trykreguleret ON/OFF-Spjæld LV-ON/OFF-250 Udsugning - LAF-bænk Trykvisningspanel LV 915-FUGA Trykvisning Motor for LVVI og LVVU Motor for LV-ON/OFF LV913 LMC24A-F

5 Anlæggets vedligeholdelse For at anlægget altid virker optimalt, og har størst sikkerhed for brugerne, bør anlægget serviceres en gang årligt. For stinkskabene bør kontrollen bestå af: - Måling af lufthastighed i lugeåbningen i minimum og maksimum positioner. Herunder evt. sporgasmåling. - Luftmængden og den maksimale lugehøjde justeres efter behov, således at indstillingerne svare til kravene. - Lugesensoren LVL 937 efterses visuelt for mekaniske fejl. - Hastighedsføleren LVF 937, der er placeret i toppen af skabene, bør kontrolleres en gang årligt for smuds og om nødvendigt renses med en blød børste. Alarmfunktionen kontrollers herefter. - Styrepanelet LVP 937-S funktionsafprøves. Se evt. afsnit for instruktion af styrepanelet. - Elektronikboksen LVE 937 efterses, og der udføres kontrol af de indstillede værdier for signaler til spjæld, ventiler, samt føleren. Desuden udføres: - Test af det genopladelige batteri-back-up, som normalt har en levetid på ca. 5 år. Kontrol af batteriet udføres ved at afbryde for forsyningsspændingen til styresystemet og kontrollere at den røde lampe på betjeningspanelet lyser. - Lydgiver afprøves ved at åbne lugen over max mærket på stinkskabet/aftræksskabet, herved udløses alarmen. - Spjæld og motorer efterses for mekaniske fejl. For sumbokse/elektronikbokse og andet udstyr til opretholdelse af luftbalance bør kontrollen bestå af: - Sumboksen/elektronikboksen LV 937 efterses, og der udføres kontrol af de indstillede værdier for signaler til spjæld og ventiler. - Luftbalancen i rummet kontrollers ved at måle luftretning og hastighed i døråbningen til neutralt område minimum og maksimum positioner. Der tilstræbes normalt et svagt undertryk i laboratorieret. Den indblæste luftmængde justeres evt. for at opretholde kravene til trykforhold i laboratoriet. - - Test af det genopladelige batteri-back-up, som normalt har en levetid på ca. 5 år. Kontrol af batteriet udføres ved at afbryde for forsyningsspændingen til sumboksen og kontrollere at den røde lampe på betjeningspanelet lyser. - Ventilspjæld og motorer efterses for mekaniske fejl

6 LV 937 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi (firmanavn) (adresse) erklærer under ansvar, at produktet LV 937 i overensstemmelse med følgende direktiver Dette udstyr må kun tages i brug under forudsætning af, at det anlæg, hvori de indbygges, som helhed er blevet erklæret i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv MD 98/37/EF som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller øvrige dokument(er) (By og dato) Administrerende direktør (Navn og underskrift) DECLARATION OF CONFORMITY We (manufacturer) (address) declare under our sole responsibility that the product following the provisions of Directive LV 937 This electronic equipment must not be put into service until the system into which they are to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive MD 98/37/EF to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s). (Place and date of issue) Managing director (name and signature) KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir (Name des Herstellers) (Anschrift) erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Gemäss den Bestimmungen der Richtlinien LV 937 Die Inbetriebnahme diese elektronische Ausstattung ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Anlage, in die sie eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der Richtlinie MD 98/37/EF entspricht. auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt. (Ort und Datum) Executive Director (Name und Unterschrift)

7 LVVU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi (firmanavn) (adresse) erklærer under ansvar, at produktet LVVU i overensstemmelse med følgende direktiver Dette udstyr må kun tages i brug under forudsætning af, at det anlæg, hvori de indbygges, som helhed er blevet erklæret i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv MD 98/37/EF som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller øvrige dokument(er) (By og dato) Administrerende direktør (Navn og underskrift) DECLARATION OF CONFORMITY We (manufacturer) (address) declare under our sole responsibility that the product following the provisions of Directive LVVU This electronic equipment must not be put into service until the system into which they are to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive MD 98/37/EF to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s). (Place and date of issue) Managing director (name and signature) KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir (Name des Herstellers) (Anschrift) erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Gemäss den Bestimmungen der Richtlinien LVVU Die Inbetriebnahme diese elektronische Ausstattung ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Anlage, in die sie eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der Richtlinie MD 98/37/EF entspricht. auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt. (Ort und Datum) Executive Director (Name und Unterschrift)

8 LV-VAV OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi (firmanavn) (adresse) erklærer under ansvar, at produktet LV-VAV i overensstemmelse med følgende direktiver Dette udstyr må kun tages i brug under forudsætning af, at det anlæg, hvori de indbygges, som helhed er blevet erklæret i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv MD 98/37/EF som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller øvrige dokument(er) (By og dato) Administrerende direktør (Navn og underskrift) DECLARATION OF CONFORMITY We (manufacturer) (address) declare under our sole responsibility that the product following the provisions of Directive LV-VAV This electronic equipment must not be put into service until the system into which they are to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive MD 98/37/EF to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s). (Place and date of issue) Managing director (name and signature) KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir (Name des Herstellers) (Anschrift) erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Gemäss den Bestimmungen der Richtlinien LV-VAV Die Inbetriebnahme diese elektronische Ausstattung ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Anlage, in die sie eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der Richtlinie MD 98/37/EF entspricht. auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt. (Ort und Datum) Executive Director (Name und Unterschrift)

9 LV-ON/OFF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi (firmanavn) (adresse) erklærer under ansvar, at produktet LV-ON/OFF i overensstemmelse med følgende direktiver Dette udstyr må kun tages i brug under forudsætning af, at det anlæg, hvori de indbygges, som helhed er blevet erklæret i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv MD 98/37/EF som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller øvrige dokument(er) (By og dato) Administrerende direktør (Navn og underskrift) DECLARATION OF CONFORMITY We (manufacturer) (address) declare under our sole responsibility that the product following the provisions of Directive LV-ON/OFF This electronic equipment must not be put into service until the system into which they are to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive MD 98/37/EF to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s). (Place and date of issue) Managing director (name and signature) KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir (Name des Herstellers) (Anschrift) erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Gemäss den Bestimmungen der Richtlinien LV-ON/OFF Die Inbetriebnahme diese elektronische Ausstattung ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Anlage, in die sie eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der Richtlinie MD 98/37/EF entspricht. auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt. (Ort und Datum) Executive Director (Name und Unterschrift)

10 LV 915 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi (firmanavn) (adresse) erklærer under ansvar, at produktet LV 915 i overensstemmelse med følgende direktiver Dette udstyr må kun tages i brug under forudsætning af, at det anlæg, hvori de indbygges, som helhed er blevet erklæret i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv MD 98/37/EF som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller øvrige dokument(er) (By og dato) Administrerende direktør (Navn og underskrift) DECLARATION OF CONFORMITY We (manufacturer) (address) declare under our sole responsibility that the product following the provisions of Directive LV 915 This electronic equipment must not be put into service until the system into which they are to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Directive MD 98/37/EF to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s). (Place and date of issue) Managing director (name and signature) KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir (Name des Herstellers) (Anschrift) erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Gemäss den Bestimmungen der Richtlinien LV 915 Die Inbetriebnahme diese elektronische Ausstattung ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Anlage, in die sie eingebaut werden sollen, den Bestimmungen der Richtlinie MD 98/37/EF entspricht. auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der / den folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en) übereinstimmt. (Ort und Datum) Executive Director (Name und Unterschrift)

11 LV systemet Styrepanel for stinkskabe: Styrepanelet der har visuel indikering af den aktuelle driftsform og er placeret på stinkskabet. Ved tryk på Drift/ON/OFF startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode. Ved tryk på Forceret/Emergency aktiveres ventilationen til maksimal udsugning og lysdiode lyser samt akustisk alarm starter. Dette er uanset lugeåbning. Ved tryk på Forceret/Emergency en gang til afstilles alarmen og systemet vender tilbage til normal drift. Lysdiode blinker i Lyd/Mute ved for lidt luftgennemstrømning eller for stor lugeåbning. Den akustiske alarm kan afstilles ved at trykke på Lyd/Mute, men lysdioden blinker fortsat. Ved tryk på Lys/Light. Tænder eller slukker lyset i stinkskabet/aftræksskabet. Nederst i panelet er der indbygget en sensor, som er en foranstaltning for at få stinkskabet/aftræksskabet til at køre så energibesparende som muligt.

12 LV systemet Styrepanel Konstruktion Styrepanelet er fremstillet af en 0,2 mm tyk folie limet til en 1 mm tyk label med indbyggede funktioner. I styrepanelet er der midt på de 4 funktionsfelter: DRIFT - FORCERET - LYD LYS en kontaktfunktion, der aktiveres ved et let tryk med en finger. I hvert af de 4 funktionsfelter er der en lysdiode. Grøn for DRIFT, rød for FORCERET, gul for LYD og orange for LYS. Sensoren, som aktiverer den energibesparende foranstaltning er indbygget i det sorte felt. Funktion På styrepanelet er der følgende funktionsfelter: Drift - Alarm - Max Lys - Sensor som er beskrevet i efterfølgende afsnit. - Drift/ON/OFF - Forceret/Emergency - Lyd/Mute - Lys/Light - Sensor Drift/ON/OFF Ved tryk på Drift - lyser grøn lampe - spjæld i afkastkanal åbner og - spjældet regulerer den korrekte luftmængde i relation til den aktuelle lugeåbning. Ved gentagne tryk på Drift - slukker grøn lampe - spjæld i afkastkanal lukker

13 LV systemet Styrepanel Funktion Ved tryk på Forceret/Emergency ydes den maksimale luftmængde uanset lugens position (anvendes ved uheld/utilsigtet spild etc.) - gul lampe lyser konstant ved Lyd/Mute fremkommer - rød blink og den akustiske alarm er i funktion ved Drift lyser - grøn lampe Ved tryk på Lyd/Mute - Afbrydes det akustiske signal, men rød lampe blinker, indtil max drift afbrydes Ved gentagne tryk på Forceret/Emergency afbrydes max drift og stinkskabet yder igen den korrekte luftmængde i relation til den aktuelle lugeåbning - rød lampe i Lyd/Mute lyser ikke, og rød blink i Lyd/Mute blinker ikke mere, og - grøn lampe i Drift lyser igen

14 LV systemet Styrepanel Lyd/Mute Ved Lyd/Mute fremkommer der - rød blink og den akustiske alarm er i funktion. Ved tryk på Lyd/Mute afbrydes det akustiske signal, men rød lampe blinker, indtil fejlen er rettet Lyd/Mute for utilstrækkelig funktion fremkommer ved: 1. utilsigtet ventilationsstop 2. overspænding på forsyningskabel 3. underspænding på forsyningskabel 4. ukorrekt volumenstrøm 5. for stor lugeåbning (standard er 0,5 m - kan ændres) 6. spjældmotor defekt 7. erstatningsluft ikke korrekt

15 LV systemet Styrepanel Lys/Light Ved tryk på Lys, lys i stinkskab tændes og slukkes. Sensor Sensorens funktion er en foranstaltning for at få stinkskabet til at køre så energibesparende som muligt. Hvis der ikke har været en person foran stinkskabet i 10 min. og lugen ikke er lukket, kobler styringen om til energibesparende funktion. Det vil sige at luftmængden i lugeåbningen reduceres til ca. 70 % af det normale. For stinkskabet vil luftmængden ca. reduceres til 0,3 m/s. På styrepanelet indikeres den energibesparende funktion ved at lampen i drift begynder at blinke. (Grøn lampe) Når en person igen går til stinkskabet, aktiveres sensoren, og dermed ændres luftmængden omgående til den normale luftmængde, som er 0,5 m/s.

16 LV systemet Lugesensor: Lugesensorens funktion er at noterer hejselugens position og videresende den som et elektrisk signal til elektronikboksen for derved at sikrer hurtig luftjustering. Lugesensoren er konstrueret som en fjedretromle med en wire der er fastgjort på stinkskabets kontralod eller direkte på hejselugen. Denne konstruktion eliminerer muligheden for skridning mellem hejselugens position og lugesensoren, også selvom hejselugen åbnes med stor kraft (hurtigt). Placeringen af sensoren er på toppen af skabet.

17 LV systemet Føler: Følerens funktion er at overvåge luftmængden i stinkskabet. Ved hjælp af en lufthastighedsmåling modtager systemet information om den aktuelle luftmængde, som sammenlignes med den aktuelle hejseluge åbning. Hvis der ikke er korrekt volumenstrøm tilstede aktiveres RØD LYD/MUTE på styrepanelet. (blinkende lysdiode og akustisk alarm).

18 LV 937 Elektronikboks/Sumboks: Tekniske specifikationer: Klemnumre: 1. Forsyning 230 V AC Max forsikring 10A Klemme L-N-PE Relæ udgange 1 stk. 230V til lys i stinkskab Klemme Digitale ind- og udgange Max 16 stk. 24V DC Klemme Relæ udgange Max 4 stk. potentiale fri / 24V AC Klemme 8-9-C1-C2 4. Analog indgange 8 stk. volt / ma Klemme Analog udgange 4 stk. volt / ma Klemme A1-A4 6. Lydgiver Standard Batteri 9 volt opladelig EMC Emission EN EMC Immunitit EN CE mærkning Ja

19 Trykvisning LV 915-FUGA Der er monteret trykvisningspanel ud for hvert rum med trykregulering. På udsugningsspjældet til rummet er der monteret reguleringsmotor med indbygget tryktransmitter. Via slange til rummet måles det aktuelle tryk. Motoren regulerer spjældet, således at det ønskede tryk opnås. Setpunktet for ønsket tryk stilles i trykvisningspanelet via intern kode. Der er monteret dørkontakter til de enkelte rum, således at hvis en dør er åben, fryses reguleringen indtil døren igen er lukket. Der sendes også signal til udgangskontrolsystemet, som låser andre døre. Det aktuelle tryk i rummet sendes via 0-10 volt signal til CTS-anlægget. Der sendes også potientalefrit fejlsignal til CTS-anlægget. Betjening: I panelet vises det aktuelle tryk i rummet. Grøn lampe indikerer, at trykket er OK og adgang tilladt. Rød lampe indikerer, at trykket er enten for lavt eller for højt. Display blinker, at trykket er enten for lavt eller for højt. Ved tryk på den sorte knap i midten, kan lyden afstilles. Klemrække: 1 GND 0V AC/DC 2 24V AC/DC 3 AIN 0-10V 4 AOUT 0-10V 5 DIN/DOUT

20 UDSUGNING DIMENSION SPJÆLD LV-VAV *NIPPELMÅL ØD mm. 100* 125* 160* 200* 250* 315* 355* 400* Ød mm L mm L1 mm LV-VAV-400 inkl. LV 913 motor LV-VAV-355 inkl. LV 913 motor LV-VAV-315 inkl. LV 913 motor LV-VAV-250 inkl. LV 913 motor LV-VAV-200 inkl. LV 913 motor LV-VAV-160 inkl. LV 913 motor LV-VAV-125 inkl. LV 913 motor LV-VAV-100 inkl. LV 913 motor

21 UDSUGNING DIMENSION VENTILSPJÆLD LVVU *NIPPELMÅL ØD mm. 100* 125* 160* 200* 250* 315* 355* 400* Ød mm L mm L1 mm LVVU-400 incl. LV 913 motor LVVU-355 incl. LV 913 motor LVVU-315 incl. LV 913 motor LVVU-250 incl. LV 913 motor LVVU-200 incl. LV 913 motor LVVU-160 incl. LV 913 motor LVVU-125 incl. LV 913 motor LVVU-100 incl. LV 913 motor

22 Motor LV 913 Tekniske data: Driftsspænding AC/DC 24V +/- 10% Effektforbrug 17W Dimensionering 34VA Styresignal 0-10V Udgangssignal 0-10V Drejemoment 5 Nm Drejetid 1,0 sek. = 90 EMC-emission EN EMC-immunitet EN Koblingsklasse IP 54 Minimum differenstryk 65 Pa

23 UDSUGNING LAF DIMENSION LV-ON/OFF *NIPPELMÅL ØD mm. 100* 125* 160* 200* 250* 315* Ød mm L mm L1 mm LV-ON/OFF-315 Variabel volume incl. LMC24A-F LV-ON/OFF-250 Variabel volume incl. LMC24A-F LV-ON/OFF-200 Variabel volume incl. LMC24A-F LV-ON/OFF-160 Variabel volume incl. LMC24A-F LV-ON/OFF-125 Variabel volume incl. LMC24A-F LV-ON/OFF-100 Variabel volume incl. LMC24A-F

24 Motor LMC24A

LV 937 systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode.

LV 937 systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode. Styrepanel for stinkskabe: Styrepanelet der har visuel indikering af den aktuelle driftsform og er placeret på stinkskabet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går

Læs mere

Lab-Vent Controls styresystem

Lab-Vent Controls styresystem Lab-Vent Controls styresystem LV-styresystemet består af følgende komponenter: Elektronikboks type: LVE-901 / 937 Lugesensor type: LVL-901 / 937 Flowføler type: LVF-901 / 937 Styrepanel type: LVP-901 /

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk

LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk Brugsanvisning LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk MagniLink Visus brugsanvisning 7942137a Inden ibrugtagning Vi anbefaler at du

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

VAV med motoriserede spjæld på indblæsning og udsugning

VAV med motoriserede spjæld på indblæsning og udsugning Luftmængden i indblæsningen og udsugning bestemmes af zone-sjældene i indblæsning og udsugning og styres af en temperaturregulator. Udsugningen styres efter den indblæste luftmængde (luft-balance). Minimum

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Funktioner: VAV-CAV / Open-Loop Styring: DC 2...10 V / 0...10 V Service-stik til indstillingsværktøj. Beskrivelse. Typeoversigt LMV-D3-MF / NMV-D3-MF

Funktioner: VAV-CAV / Open-Loop Styring: DC 2...10 V / 0...10 V Service-stik til indstillingsværktøj. Beskrivelse. Typeoversigt LMV-D3-MF / NMV-D3-MF eknisk datablad ryksensor, digital VAV regulator og spjældmotor - alt i én - er forudsætning for en VAV-Compact løsning til trykuafhængig VAV og CAV systemer i komfort-anlæg LMV-D3-MF NMV-D3-MF Funktioner:

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Laboratorieventilation med luftbalance

Laboratorieventilation med luftbalance Funktion Stinkskabsstyring:... 0 V positions-signal fra lågestyringen styre udsugningsspjældet. Dette indjusteres ved at indstille arbejdsområdet for Y-signalet på spjældmotoren så lufthastigheden i lugeåbningen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Effektforbrug Drift Dimensionering

Effektforbrug Drift Dimensionering Trykregulator til statisk trykføler VFP... til kanal- eller rumtryk Variabelt eller konstant tryk Trykområder 0... 2500 Pa Nominel spænding AC 24 V Styring: DC 2... 10 V, AC 0... 20 V fasesnit Tekniske

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Rumtryksregulator, URANOS ROOM PRESSURE REGULATOR

Rumtryksregulator, URANOS ROOM PRESSURE REGULATOR Regulering af rumtryk Med Uranos Room Pressure Regulator er det muligt at opretholde et konstant over- eller undertryk i et lokale i forhold til omgivelserne. Rumtrykket reguleres ved hjælp af et spjæld

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Vejledning for CKE 01

Vejledning for CKE 01 Vejledning for: Calyma CKE-01 version 1.01B 04.03.2006 Side 1 Vejledning for CKE 01 Software version 1.01B CKE-01 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCM, HCMA og HCMAR

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCM, HCMA og HCMAR Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCM, HCMA og HCMAR Sikkerhed - HCM> Forsynings spænding 24 V DC! Må ikke tilsluttes direkte til lysnettet! - HCMA og HCMAR> Forsyningsspænding 230 V AC - Må kun tilsluttes

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

SIDE ORDRE... KUNDE...

SIDE ORDRE... KUNDE... -(39%5$1'32579±[9 %5$1'325767

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

VAV med motoriserede armaturer og LON-styring

VAV med motoriserede armaturer og LON-styring Funktion Luftmængden i indblæsningen bestemmes af armaturenes stilling og styres af en temperaturregulator. Udsugningen styres efter den indblæste luftmængde. Minimum og maximum volumenstrøm bestemmes

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Elektriske data Nominel spænding AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Elektriske data Nominel spænding AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering 24A Ventilmotor 24A Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 5... 8 Moment 2 Nm Nominel spænding AC/DC 24 V Styring: On-off (-leder) eller 3-punkt (2-leder) ekniske data Elektriske data Nominel spænding

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller.

Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller. Montage og brugermanual til IMage spa touch & styretavler. Alle modeller. Der tages forbehold for evt. produkt ændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 2.3 04 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Maskin Dokumentation

Maskin Dokumentation Maskin Dokumentation BELKI Olieseparator type 60S Indhold Teknisk dossier: Maskinbeskrivelse 3 Maskindata 4 Maskinskitse 5 Stykliste 6 El-diagrammer 7 Brugsanvisning: Funktionsbeskrivelse 8 Før opstarten

Læs mere

Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9

Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9 PLC - analogteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9 2-20 Rekv. 0 Prod. 20-11-2005-21:51 Ordre 000 EFU OPGAVER -

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

HMO 24. Hurtigt drejende spjældmotor, on-off

HMO 24. Hurtigt drejende spjældmotor, on-off HMO 4 Hurtigt drejende spjældmotor, on-off HMO 4 er en hurtigt drejende spjældmotor til anvendelse i punkt-udsugningsanlæg. HMO 4 er forsynet med elektroniske endestop og er beskyttet mod overbelastning.

Læs mere

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD Sikkert arbejde ved brug af punktsug Uranos Local Exhaust Guard kan fungere efter to forskellige principper: 1. Flowovervågning. 2. Trykovervågning. Flowovervågning Anvendes fortrinvis når hvert enkelt

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc.

il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc. DUA-møde 10. juni 2010 Procesventilation il laboratorier Beskyttelse mod tusindvis af kemiske stoffer, biologiske agenser, kræftfremkaldende stoffer, radioaktive isotoper etc. 1 Hvilke krav stiller myndigheder

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: Fax: BRUGSANVISNING MINIVORTEX

Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: Fax: BRUGSANVISNING MINIVORTEX BRUGSANVISNING MINIVORTEX TYPE 120.00, 120.01, 120.02 og 120.03 VIGTIGT! PRODUCENTEN AF DENNE MINIVORTEX ER KUN ANSVARLIG FOR SIKKERHED OG PÅLIDELIG DRIFT NÅR: - Den anvendes i overensstemmelse med denne

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring!

CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab - din garanti for en tryg opbevaring! GSM/SMS kommunikation Elektronisk kodelås Sirene og blåt blink Termostatstyret varme Blæser for ventilation Batteribackup Isoleret rustfri skab

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE)

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE) 1 Vigtigt! Denne betjeningsvejledning er en integreret del af dækmaskinen. Der må ikke tages kopi af denne betjeningsvejledning eller dele deraf uden tilladelse! Da den danner grundlag for forståelse og

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere