CKE-21 Software version 21.01B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CKE-21 Software version 21.01B"

Transkript

1 CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som forhindre kulde indfald ved meget kold indsugnings luft. Kontrolenheden vil ved varieret temperatur i det pågældende rum, sørge for at der afgives den nødvendige luftmængde. DC-motorerne kan afgive informationer, som er interessante for driften af ventilationsanlægget. Ved hjælp af disse informationer, og en meget præcis temperaturmåling, opnås en effektiv og nøjagtig styring af rum temperaturen. CKE-21 har et indbygget GSM modul, som kan afgive status og fejl fra styring. POWER ON ANTENNE FEJL Calyma Kontrol Enhed CKE-21

2 Blande enhed CKE-21, software version 21.01B, styre blandespjæld motor type: Belimo NM 24A-SR. Denne motor kan styre et spjæld mellem 0-90 grader vinkel ved hjælp af en 2-10Vdc spænding. CKE-21 afgiver et 2-10Vdc spænding i 256 steps. Indblæsende temperatur måles ved udmunding på ventilations unit. Hvis rum temperatur kommer under 22 C stopper ventilator og spjældmotor får besked om at lukke for ude luft. Når rum temperatur kommer over 22 C starter ventilator med laveste hastighed og blandespjæld begynder at åbne for ude luft i steps af 3 sekunders intervaller. Når luft indblæses, forsøger CKE-21 at lave en temperatur på indblæsende luft på ikke under 10 C ved at blande opvarmet rum luft med ude luft. Temperatur følerne har en reaktionstid på 1 sekund og blandespjæld tager op til 2 sekunder at flytte et step. Blande spjæld bliver ved at åbne langsomt indtil indblæsende luft temperatur er faldet til 10,5 C. Så stopper blandespjæld. Hvis indblæsende luft temperatur kommer under 10 C vil blandespjæld lukke for ude luft med et step af gangen hver 3 sekund indtil indblæsende luft temperatur er over 10,0 C. Hvis temperatur så stiger til over 10,5 C, vil CKE-21 reagere med at åbne mere for ude luft igen, indtil CKE-21 måler indblæsende luft temperatur til under 10 C. Når CKE-21 blander varm og kold luft for at sikre en indblæsningsluft temperatur på 10 C, vil SPJÆLD led blinke. Når blandespjældstilling er lukket for ude luft og åbent for inde recirkulations luft, vil SPJÆLD led lyse konstant. Når blandespjæld er fuldt åbnet for ude luft og lukket for inde recirkulations luft, vil SPJÆLD led ikke lyse. Eks.1 Eks.2 Eks.3 Rum temperatur er over 22 C. Udendørs (kold) luft er over 10 C. Så vil ventilator køre og blandespjæld vil have åbnet fuldt for luft udefra og spjældakselkærv er lodret. SPJÆLD led vil ikke lyse. Rum temperatur er over 22 C. Udendørs (kold) luft er under 10 C. Så vil ventilator køre og CKE-21 blande ind luft i udendørs luft for at indblæsningsluft ikke kommer under 10 C. SPJÆLD led vil blinke. Rum temperatur er under 22 C. Så vil ventilator ikke køre og blandespjæld vil være lukket for luft udefra og spjældakselkærv er vandret. SPJÆLD led vil lyse konstant.. Pause trykknap På CKE-21, software version 21.01B, er der en pauseknap. Ved aktivering af denne trykknap, sættes CKE-21 i en pause tilstand, der gør at ventilator stopper og spjæld lukker i op til 30 minutter. Ved at aktivere pauseknap igen, sættes CKE-21 ud af pause tilstand og CKE-21 vil køre som normalt igen. Når CKE-21 er i pause tilstand, vil POWER ON led blinke med 1 sekunds mellemrum. Pause tilstand kan maksimalt være aktiveret 30 minutter af gangen.

3 Funktions beskrivelse af CKE-21 ver B Første gang, der tændes for CKE-21, vil POWER ON blinke indtil ventilator er klar til at kører. Dette er en selvtest af styring, føler og motor, som kan vare fra 15 sekunder til 60 sekunder. Her vil den bl.a. finde den rigtige ventilator type. Vær opmærksom på, at ventilator køre i ca. 15 sekunder, hvorefter den stopper igen. Hvis selvtesten ikke går, som den skal, vil FEJL vise en fejl kode. (se fejlkoder) Derefter ventes der på at blandespjæld motor har fundet ydrepunkter. Det tager 150 sekunder. CKE-21 kan ikke sættes i pause tilstand under opstart. POWER ON (grøn): Når CKE-21 tændes vil POWER ON led blinke i sekunder med 1 sekunds mellemrum. I det tidsrum vil CKE lave en selvtest af CKE, ventilator, blandestyring og temperatur sensorer. Hvis der forekommer fejl på ventilator, vil CKE-21 vise fejl her. Herefter vil POWER ON led og SPJÆLD led blinke skiftevis med 1 sekunds mellemrum for at sikre at blandespjæld motor har fundet ydre punkter og lukket for kold luft. Det vil tage 150 sekunder. Så vil POWER ON led og SPJÆLD led lyse konstant i 5 sekunder. Dette indikerer at CKE-21, ventilator, blandestyring, temperatur sensorer og spjældmotor. Herefter vil CKE-21 gå i drift. FEJL (rød): CKE-21 tester løbende for forskellige funktions- og hardware fejl. Alle typer fejl bliver angivet ved FEJL indikatoren og FEJL relæ vil blive aktiveret. Ved fejl på rum temperatur føler: Ventilator køre med max ventilation. Blande funktion vil køre normalt. Dvs. at luft temperatur ind i rum ikke kommer under 10ºC. Ved fejl på blande temperatur føler: Ved rum temperatur over 22ºC o Blande spjæld åbner fuld for kold luft og ventilator køre efter rum temperatur som normalt. Ved rum temperatur under 22ºC o Blande spjæld lukker fuld for kold luft og ventilator stoppes. Ved rum temperatur over 60ºC vil CKE B indikere for temperatur fejl. (Brandalarm) Når rum temperatur kommer under 60ºC stopper/resetter CKE B sit program og begynder at køre normalt igen.

4 Hvis FEJL lyser konstant er der et for stort tryk tab i hele anlægget. FEJL lyser konstant, hvis der måles et total modtryk for hele anlægget, der er større end 350 pascal, og fejl relæ vil blive aktiveret. Modtryk bliver målt for hele systemet fra indsugning ind i huset til afgang ud af huset. Ved trykfejl vil temperatur regulering køre videre som normalt. Se fejl koder for beskrivelse af fejl samt fejlfinding og rettelse.

5 GSM-modul Drift Hvis der ringes op til SIM-kort telefon nummer, vil GSM modul afbryde forbindelsen og lave en call-back og sende en SMS besked. Der kræves dog, at den telefon, der ringer til GSM-modul, ikke har skjult nummer. Call-back SMS besked: Calyma Ver.21.01B, Snr:12345, AF=xxxxm3, TB=xx,xC, TR=xx,xC, TRmax=xx.xC, Tryk=xxxPa, TrykMax=xxxPa, Effekt=xxxxW, Fejl=xxx Fejl De 4 første telefon numre på SIM-kort, vil bliver brugt til at ringe op hvis styring finder fejl. Airflow 4000 Ventilator type: DD TAC2 1/ Ventilator type: DD TAC2 3/ Ventilator type: DD 9-9 TAC2 1/ Ventilator type: DD 9-7 TH TAC2 1/ C 22 C 24 C 26 C 28 C 30 C Temperatur

6 FEJL KODER Styring vil sende en SMS besked til service numrene. Hvis POWER ON IKKE lyser og FEJL IKKE lyser. Netspænding til kontrol unit mangler. CKE power supply defekt. Hvis POWER ON IKKE lyser og FEJL lyser konstant. Netspænding OK, men up kører ikke. Prøv at slukke og tænde for netspænding. Netspænding OK, men up kører ikke. up i CKE ikke programmeret korrekt. Netspænding OK, men CKE intern power supply defekt. (Udskiftning) Hvis POWER ON lyser og FEJL blinker 1 gang hver 2. sekund. SMS besked= Snr: 12345, FEJL=Rum føler defekt.. - eller SMS besked= Snr: 12345, FEJL=Blande føler defekt.. En temperatur føler er ikke monteret. Monter føler. En temperatur føler er ikke monteret korrekt. Monter føler korrekt. Ene ledning til temperatur føler har ikke forbindelse. Check ledninger fra temperatur føler. Rum temperatur er over 60ºC. Temperatur føler defekt. Hvis POWER ON lyser og FEJL blinker 2 gange hver 2. sekund. SMS besked= Snr: 12345, FEJL=Ingen kommunikation med motor styring.. Ingen kommunikation med Lemmens modul. Prøv at slukke og tænde for netspænding. Ingen kommunikation med Lemmens modul. Lemmens modul defekt. CKE defekt. Hvis POWER ON lyser og FEJL blinker 3 gange hver 2. sekund. SMS besked= Snr: 12345, FEJL=Ventilator defekt.. Ventilator type fejl. Udskift ventilator med rigtige type. Ventilator type fejl. Omprogrammere CKE til rigtige ventilator type. (Fabrikanten) Ventilator type fejl. CKE intern sikring kan være sprunget udskift sikring. 5x20mm 6,3A træg. Hvis POWER ON lyser og FEJL blinker 4 gange hver 2. sekund. SMS besked= Snr: 12345, FEJL=Ingen kommunikation med motor.. Ventilator stop fejl. En ledning til netspænding fra ventilator mangler forbindelse til CKE. Ventilator stop fejl. Stik på ventilator til forsyning ikke forbundet. Ventilator stop fejl. Sikring sprunget i CKE udskift sikring. Ventilator stop fejl. Kontrol ledningsstik fra ventilator på CKE ikke forbundet. Ventilator stop fejl. Kontrol ledningsstik på ventilator ikke forbundet.

7 Ventilator stop fejl. Kontrol ledningsstik forbindelser og forsyningsforbindelser OK. Udskift ledning. Ventilator stop fejl. Ledning og stik til ventilator OK. Ventilator defekt. Ventilator stop fejl. Ledning til ventilator og motor OK. CKE defekt. (Udskiftning) Ventilator stop fejl. CKE intern sikring kan være sprunget udskift sikring. 5x20mm 6,3A træg. Hvis POWER ON lyser og FEJL blinker MERE end 4 gange hver 2. sekund. SMS besked= Snr: 12345, FEJL=Ukendt. Ring til Calyma.. Ring til Calyma. Hvis FEJL lyser konstant, TRYKFEJL SMS besked= Snr: 12345, FEJL=TRYKFEJL, Tryk=xxxPa.. Check om filter er stoppet. Check om udblæsning er stoppet. Check om indsugning er stoppet. Forbindelses vejledning for CKE-21 Skrueklemme beskrivelse henvises til efterfølgende sider. Forbind CKE med ventilator motor power til skrueklemmer nr. 19, 20 og 21 og ventilator kontrol stik til Motor skrueklemmer på CKE. Husk motor stik skal vende rigtigt. Forbind rum temperatur probe ledning til skrueklemmer nr. 22, 23 og 24. Husk at forbinde de rigtige farver til de rigtige skrueklemmer. Forbind blande temperatur probe ledning til skrueklemmer nr. 10, 11 og 12. Husk at forbinde de rigtige farver til de rigtige skrueklemmer. Forbind spjældmotor NM24A-SR ledning til skrueklemmer nr. 1, 2 og 3. Husk at forbinde de rigtige farver til de rigtige skrueklemmer. Forbind pause trykknap til skrueklemmer nr. 14 og 15. Forbind eventuelle ledninger til : Varmestyring via skrueklemmer nr. 5 og 6 for eventuel opvarmning. FEJL via skrueklemmer nr. 7, 8 og 9 for alarm ved for højt tryk total i system og system fejl. Forbind til sidst netspændingsledning til skrueklemmer nr. 16, 17 og 18 for forsyning af CKE, Lemmens motor og spjældmotor.

8 Test af CKE enhed Tænd for netspænding. Check at POWER ON led blinker i sekunder og ventilator stopper, hvorefter POWER ON led blinker i 150 sekunder. Check at det store spjæld (udeluft) lukker. Varm rum temperatur probe op til mere end 22ºC. Check at spjæld åbner og ventilator starter. Varm rum temperatur probe op til mere end 24ºC. Check at ventilator stiger i hastighed. Køl probe ned til mindre end 22ºC. Check at spjæld lukker samt ventilator stopper. Check at POWER ON led lyser konstant. DEN RØD LED MÅ LYSE. FEJL-test af CKE enhed Check FEJL : Tænd for netspænding. Afmonter den hvide ledning på en af temperatur proberne. Check at FEJL led begynder at blinke 1 gang hver 2. sekund efter ca. 30 sekunder samt at FEJL relæ aktiveres. Check også at der bliver modtage en SMS besked på en af service numrene. Monter hvid ledning igen. Check at fejl forsvinder.

9 STIK forklaring til CKE-21 ver B Funktionsdiagram af CKE-21 styreenhed. Vist i normal drift : 230Vac, 50Hz tilsluttet. Temperatur 20 C. o Spjæld lukket. o Ventilator slukket. o Ingen varme. o Ingen alarm. 230Vac 50Hz Ventilator motor Rum temperatur føler Motor ø ø ø ø ø ø ø ø ø Pe N L Pe N L 0 S 5V Sikring 4AT 5x22mm V +24V 5V S 0 S S ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø Fejl Spjældmotor Belimo NM24A-SR El varme 230Vac 50Hz max 3A Vist i fejlfri stilling 230Vac, max 0,5A 24Vdc, max1a Blande temperatur føler Pause trykknap

10 Default CKE 01 ver B indstillinger Ventilator type : DD 9-7 TH TAC2 1/2 Blande temperatur 10,0 grader C Varmestyring aktivering : 18,0 grader C Ventilator slukke og luftspjæld lukke temperatur : 22,0 grader C Temperatur for minimum luftgennemstrømning : 24,0 grader C Temperatur for maksimum luftgennemstrømning : 28,0 grader C Minimum luftgennemstrømning ved minimum temperatur : 100 m 3 /time Maksimum luftgennemstrømning ved maksimum temperatur : 1500 m 3 /time Trykalarm, alarm for totaltryk i hele anlægget : 350 pascal Temperatur probe ledningslængde : 10 meter Ventilator type : DD 9-9 TAC2 1/2 Blande temperatur 10,0 grader C Varmestyring aktivering : 18,0 grader C Ventilator slukke og luftspjæld lukke temperatur : 22,0 grader C Temperatur for minimum luftgennemstrømning : 24,0 grader C Temperatur for maksimum luftgennemstrømning : 28,0 grader C Minimum luftgennemstrømning ved minimum temperatur : 100 m 3 /time Maksimum luftgennemstrømning ved maksimum temperatur : 1800 m 3 /time Trykalarm, alarm for totaltryk i hele anlægget : 350 pascal Temperatur probe ledningslængde : 10 meter Ventilator type : DD TAC2 3/4 Blande temperatur 10,0 grader C Varmestyring aktivering : 18,0 grader C Ventilator slukke og luftspjæld lukke temperatur : 22,0 grader C Temperatur for minimum luftgennemstrømning : 24,0 grader C Temperatur for maksimum luftgennemstrømning : 28,0 grader C Minimum luftgennemstrømning ved minimum temperatur : 100 m 3 /time Maksimum luftgennemstrømning ved maksimum temperatur : 2500 m 3 /time Trykalarm, alarm for totaltryk i hele anlægget : 350 pascal Temperatur probe ledningslængde : 10 meter Ventilator type : DD TAC2 1/1 Blande temperatur 10,0 grader C Varmestyring aktivering : 18,0 grader C Ventilator slukke og luftspjæld lukke temperatur : 22,0 grader C Temperatur for minimum luftgennemstrømning : 24,0 grader C Temperatur for maksimum luftgennemstrømning : 28,0 grader C Minimum luftgennemstrømning ved minimum temperatur : 100 m 3 /time Maksimum luftgennemstrømning ved maksimum temperatur : 3600 m 3 /time Trykalarm, alarm for totaltryk i hele anlægget : 350 pascal Temperatur probe ledningslængde : 10 meter Ventilator type : DP 9-9 TAC2 1/1 Blande temperatur 10,0 grader C Varmestyring aktivering : 18,0 grader C Ventilator slukke og luftspjæld lukke temperatur : 22,0 grader C Temperatur for minimum luftgennemstrømning : 24,0 grader C Temperatur for maksimum luftgennemstrømning : 28,0 grader C Minimum luftgennemstrømning ved minimum temperatur : 100 m 3 /time Maksimum luftgennemstrømning ved maksimum temperatur : 4400 m 3 /time Trykalarm, alarm for totaltryk i hele anlægget : 350 pascal Temperatur probe ledningslængde : 10 meter

11 Tekniske data for CKE-21 ver B Indikation / lysdioder Kontrolboks er tændt. Spjæld lukket og ventilator slukket. Temperatur under 22ºC. Blande indikering. Temperatur under 18ºC. Total tryk tab. System fejl. (ventilator fejl, temperatur føler fejl, ventilator kommunikations fejl, styringsfejl, strømsvigt) Værdier, som kan specificeres Blande temperatur. (10ºC) Maksimum temperatur for minimum luftgennemstrømning. (24ºC) Temperatur for maksimum luftgennemstrømning. (28,0ºC) Temperatur for slukning af ventilator og lukning af luftspjæld. (22ºC) Værdi for minimums luftgennemgang. (100m 3 ) Værdi for maksimums luftgennemgang. (1800m 3 ) (DD9-9 TAC2 1/2) Temperatur for aktivering af varmestyring for evt. opvarmning. (18ºC) Værdi for total tryk tab i hele anlægget. (350 pascal) (DD9-9 TAC2 1/2) Temperatur måler Simpel 2-leder med skærm kabel. (drift isoleret som stærkstrøm ledning) Føler er for enden af ledning i vandtæt flex. Standard længde af ledning er 10 meter. Anden længde er option. Dimensioner Styring : HxBxD = 86 x 105 x 50 mm. Vægt = 1 kg. Enhed effekt = typisk 1 W, max 3 W. 1000m 3 = < 50 watt 1800m 3 = < 150 watt Føler : HxBxD = 6 x 6 x 40 mm. 10 m ledning. Vægt = 0,1 kg.

12 Godkendelser EMC 89/336/EEC : Emission : EN , EN Immunity : EN , EN Safety for mains : EN (IEC 60065). Certificate Of Conformity, Lyngsvinget 15, 8381 Tilst, Denmark, hereby declares on own responsibility that following product: Temperatur Kontrol Enhed, CKE 01. That is covered by this certificate and marked with CE-label con-forms with following standards: EN (IEC 65) EN EN Safety requirements for mains operated Electronic and related apparatus for household and similar general use. Electromagnetic compatibility - Generic emission standard - Part 1: Residential, commercial and light industry. Electromagnetic compatibility - Generic immunity standard - Part 1: Residential, commercial and light industry. With reference to regulations in following directives: 73/23/EEC, 89/336/EEC Issued in Tilst, January 10, 2005 Frank Wacherhausen Managing Director

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30

Vejledning. CTS 602 by Nilan. Advance for Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Vejledning CTS 602 by Nilan Advance for Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2014 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

FA - 40. Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17

FA - 40. Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17 FA - 40 Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45)

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Elevatoralarm TSA5110 AutoDial

Elevatoralarm TSA5110 AutoDial Tilbehør og reservedele På næste side vises en kort liste over tilbehør til TSA5110 AutoDial, en komplet liste kan ses på vores hjemmeside www.abp-teletech.dk, kontakt den lokale distributør eller sales@abp-teletech.com.

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 20 GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448

Læs mere

LK IHC SMS modem. LK nr. 820B1220. LK nr. 820B1220

LK IHC SMS modem. LK nr. 820B1220. LK nr. 820B1220 LK IHC SMS modem LK nr. 820B1220 LK nr. 820B1220 1 2 Indhold Generelt Anvendelse... 4 Konstruktion... 5 Systemkrav... 5 Opsætning... 5 SIM-kort... 6 Generelle forhold... 6 Reset til fabriksindstillinger...

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Fugt. Compact P. Compact P Sol. Compact P Køl. Compact P Køl Sol Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Fugt Compact P Compact P Sol Compact P Køl Compact P Køl Sol Version: 8.01, 01-11-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Stikkontakt med indbygget GSM modul

Stikkontakt med indbygget GSM modul Stikkontakt med indbygget GSM modul Varenr. 6000.0160 Vejledning Version 19.11.13 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk 1 / 28 Stikkontakt med indbygget GSM modul TUTA S30 Tak fordi

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere