Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for TKE 01 Ver 4.01"

Transkript

1 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur Kontrol Enhed TKE-01 TKE vejledning.doc

2 Motorstyring TKE-01 er lavet specielt for Lemmens DC motorer. Disse ventilatorer har et RS-485 interface, gennem hvilket ventilatoren kan kontrolleres og ventilatoren kan afgive vigtige informationer. Disse informationer er : Luftmængde. Tryktab. Effektforbrug. Omdrejninger på ventilator/motor. Motor fejl. Der er overvågning for alle de vigtige fejl muligheder, der ville kunne forekomme ved et ventilationssystem. Ved hjælp af disse informationer, kan der laves en styring af luftcirkulation, der er meget nøjagtig og præcis, og kræver ingen justering og service. Dataoverførslen fra kontrolboks til motor og tilbage, har en signaloverførsprincip, som er meget støjimmun og pålidelig. Det er bl.a. et princip, som bruges på PC netværk og i moderne biler. Styringen er i øvrigt særskilt overvåget for, om mikroprocessor er OK. Det sørger to kredsløb, der kaldes watchdog og brownout. Watchdog detectoren resetter processoren, hvis softwaren går i stå. Brownout detectoren resetter processoren, hvis der opstår støj på den interne strømforsyning. Reset ved disse kredsløb får mikroprocessoren til selv at starte op igen, selvteste, og køre videre. Der gemmes log for fejl og hvor mange gange, der opstår fejl. DC-indgang TKE-01 har en indgang, som kan måle spænding mellem Vdc. Den er passiv filtreret og software filtreret. Den har en reaktionstid på 1 sekund. Spændingsområde versus luftgennemstrømning ses i tabel Default TKE 01 Ver 4.01 indstillinger. Styring Ved at have digital signalbehandling, har vi sikret os en meget præcis styring og kontrol. Det gør også, at hardwaren er meget simpel og enkel, som bevirker, at produktet bliver meget pålideligt. Justering af arbejdsforhold er udelukkende tal, som programmeres ind i en EEPROM på processoren. Første gang, kontrolboksen sættes til, er der nogle start værdier, som kunden kan specificere. Disse værdier kan ændres når som helst, hvor som helst. Programmeringen gøres simpelt enten via en PC eller en nøglering, som kan købes som tilbehør.

3 Funktions beskrivelse af TKE-01 : Første gang, der tændes for TKE, vil POWER ON blinke indtil ventilator er klar til at kører. Det er en selvtest, som kan vare fra 15 sekunder til 60 sekunder. Hvis selvtesten ikke går, som den skal, vil FEJL blinke og vise en fejl kode. (se fejlkode side) POWER ON (grøn): Efter 15 til 60 sekunder vil POWER ON lyse konstant. Så er TKE, ventilator og temperatur sensor OK og TKE enhed er klar til drift. VARME STYRING under 18 grader (grøn): Varme styring er slået fra på denne version. SPJÆLD LUKKET (grøn): SPJÆLD LUKKET vil lyse når motor bypass input er kortsluttet. Luftspjældet bliver lukket og ventilator slukket. Når der ikke er lys i SPJÆLD LUKKET, vil ventilatoren køre. Regulering er fra volt svarende til 100m 3 /time maksimal luftgennemstrømning. TRYKFEJL (rød): Hvis TRYKFEJL lyser er der et for stort tryktab i hele anlægget. TRYKFEJL lyser, hvis der måles et modtryk, der er større end 400 pascal, og TRYKFEJL relæ vil blive aktiveret. Modtryk bliver målt for hele systemet fra indsugning ind i huset til afgang ud af huset. Ved trykfejl vil hastighedsregulering køre videre som normalt. Se fejl kode siden for beskrivelse af fejl samt fejlfinding og rettelse. FEJL (rød): TKE-01 tester løbende for forskellige funktions- og hardware fejl. Alle typer fejl bliver angivet ved FEJL lyser og FEJL relæ vil blive aktiveret. Se fejl kode siden for beskrivelse af fejl samt fejlfinding og rettelse.

4 Forbindelses vejledning for TKE-01 Ver 4.01 For forbindelses beskrivelse henvises til efterfølgende sider. Forbind TKE med ventilator motor power med skrueklemme nr. 19, 20 og 21. Forbind Ventilator kontrolstik til Motor stik på TKE enhed. Husk motor kontrolstik skal vende rigtigt. Forbind DC-spændingsledninger til skrueklemme nr. 22 (stel) og 23 (indgang). Forbind eventuelle ledninger til : Trykfejl via skrueklemme nr. 7, 8 og 9 for alarm ved for højt tryk total i system. FEJL via skrueklemme 10, 11 og 12, for alarm ved fejl i system. Forbind til sidst netspændingsledning til skrueklemme nr. 16, 17 og 18 for forsyning af TKE, Lemmens motor og spjældmotor. Test af TKE enhed Check at spjæld er åben. Tænd for netspænding. Check at POWER ON blinker i sekunder, hvorefter den lyser konstant. Check at spjæld lukker. Kortslut skrueklemme nr. 23 og 24. Check at spjæld åbner og ventilator starter. HVERKEN TRYKFEJL ELLER FEJL MÅ LYSE. Fjern kortslutning mellem skrueklemme nr. 23 og 24. Check at motor stopper, spjæld lukker og SPJÆLD LUKKET lyser. FEJL-test af TKE enhed Check FEJL relæ : Afmonter ventilator kontrolstik. Tænd for netspænding. Afmonter ventilator kontrolstik. Check at FEJL begynder at blinke 4 gange hver 2. sekund efter ca 30 sekunder samt at FEJL relæ aktiveres. Sluk for netspænding. Monter ventilator kontrolstik igen. Tænd for netspænding. Check at FEJL ikke lyser og FEJL relæ er deaktiveret. Check af TRYKFEJL relæ : Sæt hvid (3) ledning fra skrueklemme nr. 2 til skrueklemme nr. 1. Spjæld vil nu være lukket. Tænd for netspænding. Afmonter ledning til skrueklemme 23. Kortslut skrueklemme nr. 23 og 24. Ventilator vil nu køre. Da indsugning er spærret af spjæld, vil der komme et stort tryktab. TRYKFEJL vil lyse og TRYKFEJL relæ vil aktiveres. Sluk for netspænding. Sæt hvid (3) ledning fra skrueklemme nr. 1 tilbage til skrueklemme nr. 2. Monter ledning til skrueklemme 23 igen.

5 Stik og skrueklemme forklaring Funktionsdiagram af TKE-01 Ver styreenhed. Vist i normal drift : 230Vac, 50Hz tilsluttet. DC-input > 0,5Vdc. o Spjæld åben. o Ventilator køre. o Ingen alarm. 230Vac 50Hz Ventilator motor Motor Data ø ø ø ø ø ø ø ø ø : : : : : Pe L N Pe L N 0 S 5V Sikring L N ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø Trykfejl Fejl Vist i fejlfri stilling 230Vac, max 0,5A 24Vdc, max1a Vist i spjæld åben stilling

6 TKE-01 Ver 4.01 fejlkoder Hvis POWER ON IKKE lyser og FEJL IKKE lyser. Netspænding til kontrol unit mangler. TKE power supply defekt. Hvis POWER ON IKKE lyser og FEJL lyser konstant. Netspænding OK, men up kører ikke. Prøv at slukke og tænde for netspænding. Netspænding OK, men TKE intern power supply defekt. Hvis POWER ON lyser og FEJL blinker 2 gange hver 2 sekund. Ingen kommunikation med Lemmens modul. Prøv at slukke og tænde for netspænding. Ingen kommunikation med Lemmens modul. Lemmens modul defekt. TKE defekt. Hvis POWER ON lyser og FEJL blinker 3 gange hver 2 sekund. Ventilator type fejl. Udskift ventilator med rigtige type. Ventilator type fejl. Omprogrammere TKE til rigtige ventilator type. Hvis POWER ON lyser og FEJL blinker 4 gange hver 2 sekund. Ventilator stop fejl. En ledning til netspænding fra ventilator mangler forbindelse til TKE. Ventilator stop fejl. Stik på ventilator til forsyning ikke forbundet. Ventilator stop fejl. Sikring sprunget i TKE01. Ventilator stop fejl. Kontrol ledningsstik fra ventilator på TKE ikke forbundet. Ventilator stop fejl. Kontrol ledningsstik på ventilator ikke forbundet. Ventilator stop fejl. Kontrol ledningsstik forbindelser og forsyningsforbindelser OK. Udskift ledning. Ventilator stop fejl. Ledning og stik til ventilator OK. Ventilator defekt. Ventilator stop fejl. Ledning til ventilator og motor OK. TKE defekt. Hvis POWER ON lyser og FEJL blinker MERE end 4 gange hver 2 sekund. Ring til Calyma. Hvis TRYKFEJL lyser Check om spjæld er åben. Check om filter er stoppet. Check om udblæsning eller indsugning er stoppet.

7 Default TKE 01 Ver 4.01 indstillinger : Ventilator type : Lemmens DD 9-9 Minimum luftgennemstrømning, airflow : 400 m 3 /time Maksimum luftgennemstrømning, airflow : 2500 m 3 /time DC-input for minimum airflow : +1,0 Vdc DC-input for maksimum airflow : +10,0 Vdc DC-input ventilator sluk : < +0,5 Vdc Trykalarm, alarm for overtryk i hele anlægget : 400 pascal Effekt ved maksimum airflow og 400 pascal 550 watt Effekt ved 1800 m 3 /time airflow og 100 pascal 175 watt Ventilator type : Lemmens DD Minimum luftgennemstrømning, airflow : 600 m 3 /time Maksimum luftgennemstrømning, airflow : 3900 m 3 /time DC-input for minimum airflow : +1,0 Vdc DC-input for maksimum airflow : +10,0 Vdc DC-input ventilator sluk : < +0,5 Vdc Trykalarm, alarm for overtryk i hele anlægget : 400 pascal Effekt ved maksimum airflow og 400 pascal 890 watt Effekt ved 1800 m 3 /time airflow og 100 pascal 140 watt Ventilator type : Lemmens DD Minimum luftgennemstrømning, airflow : 800 m 3 /time Maksimum luftgennemstrømning, airflow : 4400 m 3 /time DC-input for minimum airflow : +1,0 Vdc DC-input for maksimum airflow : +10,0 Vdc DC-input ventilator sluk : < +0,5 Vdc Trykalarm, alarm for overtryk i hele anlægget : 400 pascal Effekt ved maksimum airflow og 400 pascal 1100 watt Effekt ved 1800 m 3 /time airflow og 100 pascal 145 watt Ventilator type : Lemmens DP 9-9 Minimum luftgennemstrømning, airflow : 800 m 3 /time Maksimum luftgennemstrømning, airflow : 5000 m 3 /time DC-input for minimum airflow : +1,0 Vdc DC-input for maksimum airflow : +10,0 Vdc DC-input ventilator sluk : < +0,5 Vdc Trykalarm, alarm for overtryk i hele anlægget : 400 pascal Effekt ved maksimum airflow og 400 pascal 1150 watt Effekt ved 1800 m 3 /time airflow og 100 pascal 135 watt

8 Programmering af TKE 01 enhed TKE-01 enheden programmeres med en nøglering af fabrikatet : Kanda Keyfob. Denne nøglering vil blive programmeret til de ønskede parametre og software version af Calyma. Ved programmering resettes TKE-01 enhed og FEJL vil lyse konstant og alle andre lys vil ikke lyse Programmering af TKE-01 enhed gøres på følgende måde : Sæt nøglering i data-stik. Vend stik rigtig. Tryk på program knap på nøglering. Et lys på nøglering vil lyse grøn, mens der programmeres. FEJL på TKE-01 vil lyse rød konstant og ON vil ikke lyse. Når grøn lys på nøglering slukker, vil TKE-01 enhed begynde at starte op og ON vil blinke. Tag derefter nøglering ud af stik igen. Programmering er foregået OK.

9 Tekniske data Indikation / lysdioder Kontrolboks er tændt. Spjæld lukket og ventilator slukket. Bypass aktiveret. Total tryktab over 400 pascal. System fejl. (ventilator fejl, ventilator kommunikations fejl, styringsfejl, strømsvigt) Værdier, som kan specificeres Værdi for minimums luftgennemgang. Værdi for maksimums luftgennemgang. Spænding på DC-input for minimum luftgennemgang. Spænding på DC-input for maksimum luftgennemgang. Spænding på DC-input for ventilator sluk. Værdi for tryktab i hele anlægget, inklusiv filter, kanaler og riste. (400 pascal) Dimensioner Styring : HxBxD = 86 x 105 x 50 mm. Vægt = 1 kg. Enhed effekt = typ. 1 W, max 3 W. 1000m 3 = < 50 watt 1800m 3 = < 150 watt Føler : HxBxD = 6 x 6 x 40 mm. 10 m ledning. Vægt = 0,1 kg.

10 Funktionsbeskrivelse af hardware TKE-01B Ver 4.01 Vist i normal drift : 230Vac, 50Hz tilsluttet. DC-input < +0,5volt. o Spjæld lukket. o Ventilator slukket. o Ingen alarm. Alle relæer er i normal tilstand position PWR IN PWR FAN FAN CONTROL DC-input Microprocessor programmering V +5V +5V Ground Sikring=4AT Fan Controller +5V +5V Spjæld åben Ingen Tryk fejl Microprocessor software Ingen FEJL Ingen FEJL Power ON +18V +18V SPJÆLD TRYK FEJL FEJL

11 Godkendelser EMC 89/336/EEC : Emission : EN , EN Immunity : EN , EN Safety for mains : EN (IEC 60065). Certificate Of Conformity Definition Sound, Lyngsvinget 15, 8381 Tilst, Denmark, hereby declares on own responsibility that following product: Temperatur Kontrol Enhed, TKE 01B. That is covered by this certificate and marked with CE-label conforms with following standards: EN (IEC 65) EN EN Safety requirements for mains operated Electronic and related apparatus for household and similar general use. Electromagnetic compatibility - Generic emission standard - Part 1: Residential, commercial and light industry. Electromagnetic compatibility - Generic immunity standard - Part 1: Residential, commercial and light industry. With reference to regulations in following directives: 73/23/EEC, 89/336/EEC Issued in Tilst, June 12, 2002 Frank Jepsen Managing Director

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Installations- & Programmeringsvejledning

Installations- & Programmeringsvejledning Indhold Installations- & Programmeringsvejledning elprotect 24 elprotect 32 elprotect 40 Erhvervsalarmcentral SBSC 02-311 Grade 2, AIA 212.092, FG S-131/02 Grade 3 Danish 1 elprotect 24, elprotect 32 and

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

MAC10 Konstanttrykregulator

MAC10 Konstanttrykregulator 3002970_2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

DanTaet System Fjernvarme

DanTaet System Fjernvarme DanTaet Brugermanual Program 104100 func.spec 070208 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Systembeskrivelse fjernvarme...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig

Aftalegrundlag. LK IHC Bolig. Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem. LK IHC Bolig Aftalegrundlaget til dit intelligente hjem 1 Indholdsfortegnelse El-installationen (Grundpakken)... 2 Funktioner på tværs af boligen... 3 Boligens funktioner rum for rum... 5 LK FUGA design Design Farve...

Læs mere