2 + 2 = 4. a b c BØRN, UNGE OG FRITID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 + 2 = 4. a b c BØRN, UNGE OG FRITID"

Transkript

1 2 + 2 = 4 a b c Skolestart 2008 BØRN, UNGE OG FRITID

2 Velkommen En ny årgang børn står nu klar til at begynde i børnehaveklasse fra august At starte i skole er en vigtig milepæl i et barns liv. Vi glæder os til at byde alle velkommen til et moderne skolevæsen og til, i et konstruktivt samarbejde med alle forældre, at give børnene den bedste start. Det er vigtigt, at skolestarten bliver en god og tryg oplevelse. Skoledagen tilrettelægges, så børnene udvikler både deres faglige, kreative og sociale færdigheder. Ud fra den målsætning danner skolestarten grundlag for børnenes videre skolegang og for tilegnelse af ny viden resten af livet. organisering m.v. sker på den enkelte skole på baggrund af en konstruktiv dialog med forældre, bestyrelser, børn, ledere, lærere, pædagoger og øvrige medarbejdere. I Gentofteplan 2011 er der klare mål for: Udvikling af det enkelte barns faglige og personlige potentialer Trivsel for det enkelte barn og i relationer til andre børn og voksne vil have den bedste skole. Et skolevæsen, hvor alle børn skal lære mere, så fagligheden styrkes, og hvor børnene skal lære at lære. Og hvor det skal respekteres, at børn lærer på forskellig vis, således at det enkelte barn lærer og udvikles optimalt. Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år Gentofteplanen, der bl.a. indeholder anbefalinger for udvikling af skolerne. Konkretiseringen af planen med fastlæggelse af læringsgrundlag, pædagogik, 2

3 Fortsat kvalitetsudvikling til gavn for kommunens børn og unge Andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse Desuden vil der i løbet af 2011 blive formuleret en ny vision for skolerne en vision der rækker frem til Visionen skal være pejlemærke for skolernes indsats og arbejde med børn og unges læring og udvikling. Disse mål skal, sammen med viden fra kvalitetsrapporten for s Skolevæsen sikre, at vi når målet om den bedste skole. Børn og forældre skal opleve en skole, hvor kvaliteten er i top. s skoler er placeret som en af de allerbedste blandt landets kommuner i målinger af det faglige niveau ved afgangsprøverne. I denne pjece kan du læse om selve indskrivningsproceduren, som foregår via kommunens selvbetjeningssystem, Genvej, og de muligheder, som Gentofte Kommune tilbyder for dit barns skolegang og fritid. Med venlig hilsen Hans Toft Borgmester 3

4 Hvornår skal mit barn starte i skole? Børnehaveklasse er nu obligatorisk Fra 2009 er undervisningspligten udvidet til også at omfatte børnehaveklasse. Det betyder, at børn, der fylder 6 år i 2011, skal begynde i børnehaveklasse, med start i august Børn, der fylder 5 år inden 1. oktober 2011, kan optages i børnehaveklasse, hvis det vurderes, at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen og følge klassen videre i 1. klasse. Læs evt. om skoleparathed og lovgivningen på Vigtigt at vide i forbindelse med skolestart Barnets alder har betydning i forhold til skolestart, og hvordan indskrivningen foregår. Regler og muligheder er som følger Barnet bliver 5 år inden d og: I ønsker, at barnet skal starte i børnehaveklasse d Kontakt jeres distriktsskole for en samtale og indskrivning. I ønsker, at barnet skal starte i børnehaveklasse i I behøver ikke gøre noget. I vil modtage et nyt brev i Barnet bliver 6 år i 2011: Jeres barn skal starte i børnehaveklasse august Indskriv jeres barn via selvbetjeningssystemet Genvej på Barnet fylder 7 år i 2011 og har ikke gået i børnehaveklasse pga. udsættelse: Jeres barn skal starte i børnehaveklasse august Indskriv jeres barn via selvbetjeningssystemet Genvej. Udsættelse af skolestart Hvis I skønner, at det er nødvendigt at udsætte jeres barns skolestart, skal der søges om dispensation. I skal tage kontakt til jeres distriktsskole og i dialog med skolelederen vurdere barnets skoleparathed. I denne dialog skal indgå jeres viden om barnet fra børnehaven og jeres erfaringer fra hjemmet. Hvis I allerede har kontakt til en psykolog, så skal I tale med PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, vedr. en eventuel dispensation. Ansøgningsskema om udsættelse af skolestart til næste år, skal udfærdiges sammen med skolelederen eller medarbejderen fra PPR. Ansøgningsskemaet findes på skolerne og hos PPR og sendes til Børn, Unge og Fritid. Ansøgning om udsættelse skal være afleveret senest d. 7. januar. 4

5 >> Gentofte fritidsordning GFO Alle børn, der starter i skole i Gentofte Kommune, tilbydes en plads i den fritidsordning, der er tilknyttet skolen. Taksten for en plads i GFO er kr. pr. måned. Indmeldelse i GFO foregår samtidig med indskrivning til skole i selvbetjeningssystemet Genvej. Når der vælges GFO i Genvej, er det, hvis ikke andet er nævnt, automatisk med start d. 1. august. I 2011 begynder børn på følgende skoler i GFO 1. maj 2011: Munkegårdsskolen - gældende for alle børn der starter i børnehaveklasse Tjørnegårdsskolen - gældende for de børn der skal starte i GFO Miniklubben Skovshoved Skole - gældende for børnene i en af de tre nye børnehavneklasser Barnet udmeldes automatisk af sin nuværende institution, når det indmeldes i GFO. Ønskes en betalingsfri periode i forbindelse med barnets skift fra nuværende institution til GFO skal dette meddeles skriftligt til barnets nuværende institution eller Børnefamilieteamet med 4 måneders varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Alle børn skal indlede deres skolegang det år de fylder 6 år. Børnehaveklasse er nu en obligatorisk del af undervisningen. GFO start allerede første maj kan for nogle børn gøre skolestarten lettere, fordi de først lærer GFO en at kende og dernæst i august lærer skolen at kende 5

6 >> Hvilken skole? I er der frit skolevalg mellem kommunens 11 forskellige folkeskoler, når der er plads på den ønskede skole. Hver skole har sit eget skoledistrikt. Som udgangspunkt kan børn, der bor i distriktet optages på distriktsskolen, men I opfordres til at besøge de skoler, der appellerer til jer og jeres barn, ved orienteringsmøderne i januar. Skoledistrikterne er vejledende i indmeldelsesperioden. Når indmeldelsesperioden er udløbet, bliver det besluttet, hvor mange klasser, der skal oprettes på hver skole og de endelige skoledistrikter fastlægges. Herpå får I besked om, hvilken skole jeres barn er optaget på. Det sker i marts Bestemmelserne for, om der er plads på en skole, kan læses i Styrelsesvedtægten for s skolevæsen. Styrelsesvedtægten kan ses på Se kort over skoledistrikter på side 20. Hvordan foregår indskrivningen? Hvis dit barn fylder 6 år i 2011, skal du indskrive til skolestart og GFO via kommunens selvbetjeningssystem, Genvej. Det er nemt, hurtigt og sikkert. Indskrivningen skal ske i perioden januar For at kunne indskrive dit barn til skolestart i Genvej, skal du have NemID eller Digital Signatur. NemID kan du bestille på www. nemid.nu eller hente i Kommuneservice på rådhuset. Det tager fem minutter at udstede en NemID, og så kan du indskrive dit barn med det samme. Husk billedlegitimation. Når du er logget ind i Genvej, skal du vælge fanen med barnets navn og herunder fanen skoleindskrivning. Læs mere om Genvej og NemID på kommunens hjemmeside Det er også muligt at møde op på de enkelte skoler og udfylde en indmeldelsesblanket. Informationsmøder I uge 1 og 2 afholdes informationsmøder for forældre på skolerne, se side 21. Dette møde er forbeholdt forældre. Når den samlede indskrivning er færdig, involveres børnene på den enkelte skole. Forberedelse til skolestart I marts modtager I information om, hvilken skole jeres barn er optaget på. Herefter inviteres I til indmeldelsessamtaler, arrangementer, møder, o.l. 6

7 Skoleindskrivning i Kommuneservice torsdag d. 6. januar! Hvis du har problemer med din NemID eller skoleindskrivningen så kom til Kommuneservice og få hjælp! Indskrivning til skolestart sker via Genvej i perioden den januar Læs mere på selvbetjening I skal ikke følge den digitale indmeldelsesprocedure, hvis I ønsker, at barnet skal gå i en folkeskole i anden kommune. 7

8 Skolerne i Gentofte ommuner Velkommen til 11 unikke skoler Skolerne i har hver deres unikke måde at arbejde med at skabe den bedste skole. Alle skoler vægter faglighed, trivsel, udvikling og samarbejde med hjemmet højt. Hver skole har dog deres særlige metoder i forhold til organisering af undervisning og den pædagogiske indsats. har fokus på at skabe gode bevægelsesvaner hos børn og unge. De særlige idrætsgfo er er en veldokumenteret og inspirerende måde at integrere motion i hverdagen. Der er foreløbig fire idrætsgfo er i. For de lidt større børn har Bakkegårdsskolen udviklet en særlig idrætslinje, hvor talentfulde unge idrætsudøvere får tilbudt undervisning med fleksibilitet i forhold til deres træningsbehov. Nedenfor kan I læse mere om de enkelte skoler, men I opfordres til at få mere at vide ved at gå til flere skolers informationsmøder i januar. Her vil værdier, pædagogik og særlige tilbud bliver præsenteret. Bakkegårdsskolen Skolebakken 20, 2820 Gentofte, tlf.: Skoleleder Morten May. - GFO Bakkegård, Skolebakken 20, 2820 Gentofte, tlf.: Leder Christina Vorsholt. For børn fra bh.kl. til 3. klasse. På Bakkegårdsskolen lægger vi vægt på at præsentere mangfoldigheden på en måde, så forskelle bliver en styrke for fællesskabet. Derfor forpligter vi hinanden på fællesskabet, og hver enkelt på sine evner. GFO Bakkegård er certificeret som idrætsgfo af Danmarks idrætsforening, og skolen huser kommunens idrætsskoletilbud. Informationsmøde torsdag den 13. januar 2011 kl Dyssegårdsskolen Dyssegårdsvej 26, 2900 Hellerup, tlf.: Skoleleder Maj-Britt Overbye. - GFO Dyssegård, Dyssegårdsvej 24, 2900 Hellerup, tlf.: Leder Gitte Rasmussen. For børn fra bh.kl. til 3. klasse. 8

9 >> På Dyssegårdsskolen vægter vi et godt undervisningsmiljø. De fysiske rammer giver gode muligheder for en fleksibel og differentieret undervisning. I vores Pædagogisk Udviklings Center (PUC) udfordrer vi børnenes nysgerrighed og har en eksperimenterende tilgang til læring. Skolens bevægelseshal giver gode rammer for idræt og bevægelse i både skole og GFO. Skolens GFO er en idræts-gfo. Informationsmøde mandag den 10. januar 2011 kl Gentofte Skole Baunegårdsvej 33, 2820 Gentofte, tlf.: Skoleleder Hanne Søberg. - Fritidsordningerne Baunen og Kilden ved Gentofte Fritidscenter, Baunegårdsvej 33, 2820 Gentofte, tlf.: Leder Mogens B. Andersen. For børn fra bh.kl. til 3. klasse. morgensang for hele skolen. Vi værdsætter vores gode forældresamarbejde, som gennem dialog mellem ansatte og forældre styrker børnenes læring og trivsel. Informationsmøde tirsdag den 11. januar 2011 kl Hellerup Skole Dessaus Boulevard 10, 2900 Hellerup, tlf.: Skoleleder Jørn West Larsen - GFO Hellerup, Dessaus Boulevard 10, 2900 Hellerup, tlf.: Leder Katrine Kostrup. For børn fra bh.kl. til 3. klasse. På Gentofte Skole og Fritidscenter arbejder vi kontinuerligt med børnenes trivsel og med at videreudvikle skolens høje faglighed. Vi arbejder i årgangsteam med fleksibel planlægning, og alle indgår i forpligtende fællesskaber, f. eks. er der hver dag fælles 9

10 >> Hellerup skole har fokus på at give vores børn et stærkt fagligt og dannelsesmæssigt springbræt til resten af livet. Børn har mange måder at lære på. Derfor er det nødvendigt, at skolens læringsstrategier favner bredt, så hvert enkelt barns faglige og menneskelige potentialer tilgodeses. Det sikrer vi blandt andet via et fleksibelt læringsmiljø, projektarbejde, evaluering og dokumentation, digitale medier i alle fag, co-operative learning, læringsstile og meget andet. Informationsmøde tirsdag den 11. januar 2011 kl Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1, 2900 Hellerup, tlf.: Skoleleder Peter Vinkel. - GFO Maglegård, Maglegård Skolevej 1, 2900 Hellerup, tlf.: Leder Trine da Silva Weng. For børn fra bh.kl. til 3. klasse. Maglegårdsskolens faglige og pædagogiske grundlag er fokus på det enkelte barn et læringsgrundlag, som vi har god erfaring med gennem 10 år. Skolen satser på en god blanding af kontinuitet og udvikling, hvor børnene og de unge får en solid faglighed og udvikler deres personlige kompetencer. Informationsmøde torsdag den 6. januar 2011 kl Munkegårdsskolen Vangedevej 178, 2870 Dyssegård, tlf.: Skoleleder Jan Overbye. - GFO Munkegård, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård, tlf.: Leder Jesper Pescettini For børn fra bh.kl. til 3. klasse. På Munkegårdsskolen prioriterer vi tryghed, faglig udvikling og trivsel. Skolen er udbygget med nye spændende fysiske rammer, bl.a. en ny parterrebygning med faglokaler, ny PUC og renoverede klasselokaler, der alle er forsynede med interaktive tavler. Skolens GFO er en idræts-gfo med fokus på krop og bevægelse. Skolestart på Munkegårdsskolen sker allerede 1. maj, hvor børnene flytter fra børnehave til GFO en. Informationsmøde onsdag den 12. januar 2011 kl

11 >> Ordrup Skole Grønnevænge 16, 2920 Charlottenlund, tlf.: Skoleleder Jan Hansen. - GFO Ordrup Grønnegården, Grønnevænge 16, 2920 Charlottenlund, tlf.: Leder Jakob Kolding. For børn fra bh.kl. til 3. klasse. På Ordrup Skole arbejder vi professionelt med at skabe den bedste skole og fritidstilbud for alle børn. Det er vigtigt for os, at børnene tilegner sig stærke faglige og sociale kompetencer, lærer og forstår værdien ved fællesskabet og oplever tryghed og omsorg i skolen. Dette arbejder vi med ud fra vores 6 kerneværdier: Anerkendelse, Ansvarlighed, Engagement, Fællesskab, Glæde og Vilje. Informationsmøde tirsdag den 11. januar 2011 kl Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56, 2920 Charlottenlund, tlf.: Skoleleder Niels Munch-Andersen - GFO Skovgården, Skovgårdsvej 56, 2920 Charlottenlund, tlf.: Leder Jan Eirik Olsen. For børn fra bh.kl. til 4. klasse. Skovgårdsskolen er en ambitiøs skole, der sætter det enkelte barn i centrum. Vi er kendetegnet ved fagligt kompetente medarbejdere og en engageret forældregruppe. Skolen er inddelt i to afdelinger: En indskoling fra årgang og en udskoling fra årgang. Når eleverne begynder hos os, kender vi dem allerede lidt. Forældre og børn har været på besøg, og vi besøger hvert enkelt barns børnehave. Derved skabes en bedre overgang mellem institution og skole. I indskolingen har lærere og pædagoger et tæt samarbejde, hvilket vi udnytter i de første 12 uger af børnehaveklasserne, hvor eleverne inddeles i forskellige farvegrupper, inden de endelige klassedannelser finder sted primo november. Denne praksis er velfungerende og giver et godt fundament for den enkelte elevs faglige og sociale udvikling. Derfor har vi valgt også at lave nye klassedannelser i overgangen fra indskolingen til udskolingen. Eleverne deles her i tre nye klasser og får derved igen mulighed for at danne nye faglige og sociale relationer. Vi ser frem til at give dit barn nogle trygge og fagligt udviklende år. Informationsmøde tirsdag den 4. januar 2011 kl

12 >> fremrykket indskrivning, hvilket betyder at start i GFO sker inden skolestart til august. Informationsmøde torsdag den 13. januar 2011 kl Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1, 2920 Charlottenlund, tlf.: Skoleleder Steen Frederiksen. - GFO Skovshoved, Korsgårdsvej 1, 2920 Charlottenlund, tlf.: Leder Dorthe Koch-Hansen. For børn fra bh.kl. til 3. klasse. Skovshoved Skole er skolen i Skovshoved. Vores opgave er at understøtte og sikre de bedst mulige vilkår for elevernes udvikling, såvel fagligt som socialt. En vigtig forudsætning for at lære, er at trives. Trivsel kræver tryghed og det betyder for os, at børn og unge kan dyrke venskaber og mærke kammeratskab, føle sig anerkendt og tilpas udfordret, samt støttet af voksne, der vil dem. På Skovshoved skole er der mulighed for at rykke fra børnehave til GFO 1. maj, idet en af tre børnehaveklasser har såkaldt Tjørnegårdsskolen Brogårdsvej 64, 2820 Gentofte, tlf.: Skoleleder Bodil Filtenborg. - GFO Tjørnegård, Brogårdsvej 64, 2820 Gentofte, tlf.: Leder Michael Søgård. For børn fra bh.kl. til 3. klasse. - Miniklubben, Ørnegårdsvej 21, 2820 Gentofte, tlf.: Leder Sven Ole Nielsen. For børn fra bh.kl. til 3. klasse. På Tjørnegårdsskolen vil vi sikre børnene de bedste muligheder i fremtidens samfund ved at udvikle deres faglighed og samarbejdskompetencer, skærpe deres kommunikationskompetencer og innovative evner. Vi ønsker, at alle børn skal lære mere, og at alle børn skal trives, udfordres i skolen og udvikle selvværd. Skolens GFO er en idrætsgfo. 12

13 For børn, der begynder i Tjørnegårdsskolens miniklub, begynder skolestarten allerede 1. maj, hvor børnene flytter fra børnehave til miniklubben. Informationsmøde torsdag den 6. januar 2011 kl Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5, 2900 Hellerup, tlf.: Skoleleder Torben Lind - GFO Tranegård, Gruts Allé 11, 2900 Hellerup, tlf.: Leder Frank Lottenburger For børn fra bh.kl. til 3. klasse. Tranegårdskolen er en fagfaglig grundskole, som lægger vægt på faglighed, fællesskab og ordentlighed. Vi har en tydelig ramme, hvor klasserne og klasselærerne er de centrale omdrejningspunkter. Vi er synlige, klare, engageret og nærværende. Informationsmøde torsdag den 13. januar 2011 kl

14 Gentofte ommunes Skolevæsen lige nu Når jeres barn begynder i skole, møder I en skole, som har udviklet sig i takt med det samfund, den er en del af. Både som forældre og barn vil I møde et fleksibelt skolevæsen, hvor undervisningen og fritidstilbuddet tager udgangspunkt i jeres barns læring og trivsel. Teamsamarbejde og fleksibel skemalægning betyder, at undervisningen veksler mellem undervisning i de enkelte fag og tværgående projekter. Mål for skoleområdet Det skal være lærerigt at gå i skole i Gentofte Kommune. Vi lægger vægt på faglighed, på at børnene skal trives og udfordres i skolen. De skal rustes til voksenlivet og til det videnssamfund, som omgiver dem. Men ikke kun det. Det skal også være sjovt, og børnene skal blive inspireret såvel på det menneskelige, som det sociale og fysiske plan. I s Skolevæsen lægges der vægt på, at skoler og GFO er (fritidsordninger) fremmer: Barnets potentialer Hvert enkelt barn og hver enkelt ung skal udfordres, lære og udvikle sig så det faglige og personlige potentiale hos den enkelte udnyttes fuldt ud. Alle børn og unge skal tilgodeses i relation til den enkeltes særlige potentialer og behov, så de er rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse og klare sig godt i livet. Barnets trivsel Hvert enkelt barn og hver enkelt ung trives ved og får lyst til læring og personlig udvikling på baggrund af involvering, fokusering og koncentration individuelt og i relationer til andre børn samt professionelle voksne. Tværfagligt samarbejde mellem skole og GFO eller fritidsklub Alle erfaringer viser, at det gavner børnene, når skole og GFO eller fritidsklub samarbejder. Et tværfagligt arbejde giver bedre arbejdsmetoder og undervisningsformer. Til glæde for såvel børn som personale. Der er i disse år særligt fokus på efteruddannelse og opkvalificering af det pædagogiske personale, og der arbejdes på de enkelte skoler intenst med teamsamarbejde og udviklingen af læreres og pædagogers praksis i samarbejdet omkring de enkelte børnegrupper. 14

15 Samarbejde mellem skole, GFO og hjemmet Det er af stor betydning, at der er et aktivt og konstruktivt samarbejde mellem børnenes hjem og det pædagogiske personale i skoler og GFO er. Et barn, der møder frisk og veludhvilet, har det bedste udgangspunkt for at modtage læring og indgå i sociale aktiviteter. Dialogen mellem skole og hjem skal understøtte børnenes udbytte af skolen. Mindst en gang om året udarbejdes der en elevplan for alle børn. Elevplanerne er et værktøj til at styrke dialogen i skole-hjem samarbejdet og sikre, at eleven er aktiv i forhold til at tilrettelægge eget læringsforløb. Eleven og forældrene får med elevplanen viden om elevens status, og har derved et godt værktøj til den videre udvikling. sammenhæng mellem skolernes fysiske rammer, pædagogik og organisering, så børnenes muligheder for læring og personlige udvikling optimeres. I løbet af 2011 vil s i samarbejder med skolerne formulere en ny vision for skolerne, der rækker frem til Visionen bygger på erfaringer og god praksis fra ud- og ombygningsprojektet, og skal være pejlemærke for skolernes indsatser og arbejde med børn og unges læring og udvikling. Velkommen til en skole, der udvikler sig - i og til tiden. Et visionært tilbud til alle børn s skoler har været del af et ambitiøst ud- og ombygningsprojekt gennem de sidste år. Det har skabt 15

16 Privatskoler Privatskoler Side om side med 11 folkeskoler findes 7 frie grundskoler med hver sin specielle profil. Bernadotteskolen Hellerupvej 11, 2900 Hellerup Tlf.: Fax Hjemmeside: Alsidigt skolemiljø med særlig musiskpraktisk profil. Historisk knyttet til den såkaldte reformpædagogiks humanistiske værdigrundlag, men i øvrigt ubundet af pædagogisk dogmatik. Elevtal: 570 Dansk afdeling: 2 spor klasse, International 10. klasse. Klassekvotient: 22 International, engelsksproget afdeling: The Little House 5 klasser hver svarende til 2 da. klassetrin. SFO ( Legestuen ) for klasse. Skoleleder: Lars Stubbe Teglbjærg Viceskoleleder: Per Laureng Forretningsfører: Per Rahbek Koordinator, The Little House: Victoria Thomas-Hamborg Sekretær: Susanne Meile Hjemmeside: Busses Skole er oprettet i 1917 af Kirsten Busse som en lille overskuelig skole, hvor der er mulighed for at skabe en balance mellem krav og tryghed, der bevirker, at børnene i samvær med kammerater og lærere kan udvikle sig og lære i eget tempo og nå så langt, som den enkelte har mulighed for. Skolen er således et sted, hvor børnene indbyrdes og børn og voksne arbejder og lærer sammen og derigennem giver barnet såvel den mangesidige stimulering, der viser muligheder, som den tryghed, der giver mod til udfoldelse. Et godt sted at lære og et godt sted at være. Elevtal: spor: Begynderklasse til 6.klasse. 2 spor: og 9. klasse Minibussen (SFO) for klasse. Bussen (Fritidsklub): klasse. Busses Skole Mosebuen 1, 2820 Gentofte Tlf.: Fax:

17 >> Copenhagen International School Hellerupvej 22-26, 2900 Hellerup Tlf.: Hjemmeside: International skole med undervisning på engelsk for elever 3-19 år, før børnehaveklasse, børnehaveklasse, 1-12, afsluttende med International baccalaurate (IB). Grundlagt i 1963 med det formål at give eleverne en grundig international uddannelse, som gør det muligt at fortsætte med videre studier i udlandet. Elevtal: 600 SFO-ordning Fritidsaktiviteter Rektor: Walter Plotkin Kildegård Privatskole Kildegårdsvej 87, 2900 Hellerup Tlf.: Hjemmeside: Skolens mål er, at undervisningen fra bh.kl. til 10.klasse skal være forberedende til videre uddannelse på gymnasialt niveau. Kildegård Privatskole er en skole, hvor tryghed, faglighed og kreativitet går hånd i hånd. I bh.kl. har vi blandt andet: undervisning kl i trygge rammer morgensang hver dag flere ugentlige dansk-, matematik-, musik- og idrætstimer 17

18 >> Vi har fritidsordning for bh.kl.-5. klasse. Elevtal: 650 Skoleleder: Hans Kristensen Rygaards Skole Bernstorffsvej 54, 2900 Hellerup Tlf.: , fax Hjemmeside: Kristen skole på katolsk grundlag. Grundlagt 1909 Dansk & international engelsksproget afdeling Elevtal: 890 Børnehaveklasse - 9. kl. Reception Year 11 Hit-Fritten tlf (12-17) Fritidsforening: tlf (14-16 man-tors) Skoleleder: Charles Dalton Sct. Joseph Søstrenes Skole Skovkrogen 19-21, 2920 Charlottenlund Tlf.: , fax Sct. Joseph Søstrenes Skole, grundlagt i 1888, er en selvejende katolsk institution, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Elevtal: spor: børnehaveklasse - 9.klasse. Fritidsordning: Bh.kl klasse. Indmeldelse sker efter personlig samtale med skolens ledelse. Skoleleder: Georg Høhling Se venligst hjemmeside: Vidar Skolen Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte Tlf.: , fax Vidar Skolen er en af 17 Rudolf Steiner skoler i Danmark. Den er en lærerstyret, eksamensfri og karakterfri skole, hvoreleverne ikke adskilles på grund af forskelligartede begavelser. Gennem 12 års undervisning, hvor der lægges lige stor vægt på kunstneriske, håndværksmæssige og intellektuelle fag, lærer eleverne at udvikle alle deres evner og at beundre det, de andre elever er særligt dygtige til. Elevtal: ca spor: Børnehaveklasse + 1. til 12. klasse. Skolefritidsordning for Bh.kl. og for 1. til 4. klasse. Åben hver dag til kl Alle elever møder dagligt på skolen kl

19 Skoler i Gentofte ommune 20 l l 20 l 2 >> I 2010 er skoledistrikterne i ændret i et forsøg på at fremtidssikre dem, så flest mulige får den skole, som de ønsker sig. Prognoserne for de kommende skoleår viser, at der i nogle skoledistrikter kommer flere børn. For at sikre at flest mulige børn og forældre på forhånd kender deres distriktsskole, har Børne- og Skoleudvalget ændret distrikterne, så de passer til det antal børn, der bor eller kan komme til at bo i distriktet. Kortet viser s folkeskoler med de tilhørende vejledende distrikter se kortet på næste side. På er det muligt at søge på en specifik adresse og se hvilket vejledende skoledistrikt i adressen tilhører. 19

20 Nye skoledistrikter Bakkegård Dyssegård Gentofte Hellerup Maglegård Munkegård Ordrup Skovgård Skovshoved Tjørnegård Tranegård Folkeskoler Skovgård Skovshoved Tjørnegård Ordrup Bakkegård Maglegård Gentofte Tranegård Munkegård Hellerup Dyssegård, Kort- & Matrikelsty 20

21 Praktiske oplysninger vedrørende indmeldelse og skolestart august 20 l l Tidsplan Uge 50 Alle hjem, som har børn, der kan starte i børnehaveklasse til august 2011 modtager et brev fra. Uge 1 og 2 Informationsmøder for forældre på skolerne. Uge januar sidste frist for indskrivning af børn via kommunens selvbetjeningssystem, Genvej. Alternativt kan der afleveres en indmeldelsesblanket til den ønskede folkeskole også hvis det er distriktsskolen. Hvis I ønsker folkeskole i anden kommune, skal I hverken bruge Genvej eller aflevere en indmeldelsesblanket. I skal henvende jer til skolen i den anden kommune. Efter den 14. januar 2011 optælles, hvor mange børn der er indmeldt på kommunens folkeskoler og det fastlægges, hvor mange børnehaveklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler. Uge 6 Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvor mange børnehaveklasser der skal dannes på de enkelte skoler, og skoledistrikterne fastlægges endeligt. Senest i uge 10 får alle hjem besked om, hvilken skole deres barn skal starte på i august Efterfølgende inviterer skolerne til indmeldelsessamtaler, arrangementer, møder o.l., hvor børn og forældre kan deltage. Informationsmøder skolerne I uge 1 og 2 inviterer skolerne til informationsmøder. Kom og hør mere om de enkelte skoler. Bakkegårdsskolen Torsdag den 13.januar kl Dyssegårdsskolen Mandag den 10.januar Gentofte Skole Tirsdag den 11.januar Hellerup Skole Tirsdag den 11.januar Maglegårdsskolen Torsdag den 6.januar Munkegårdsskolen Onsdag den 12.januar Ordrup Skole Tirsdag den 11.januar Skovgårdsskolen Tirsdag den 4.januar Skovshoved skole Torsdag den 13.januar Tjørnegårdsskolen Torsdag den 6.januar Tranegårdskolen Torsdag den 13.januar

22 Pjecen udgives af Børn, Unge og Fritid i december 2010 Ansvarshavende redaktør: Direktør for Børn, Unge og Fritid Frank E. Andersen BØRN, UNGE OG FRITID

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE

Skoleindskrivning. Information om regler - samt praktiske oplysninger. www.gentofte.dk/skolestart GENTOFTE KOMMUNE Skoleindskrivning 2015 Information om regler - samt praktiske oplysninger GENTOFTE KOMMUNE www.gentofte.dk/skolestart EN NY ÅRGANG BØRN STÅR NU KLAR TIL AT BEGYNDE I BØRNE- HAVEKLASSE I AUGUST 2015 At

Læs mere

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2014 Information om regler - samt praktiske oplysninger Kære forældre Antallet af børn, der søger vores folkeskoler, stiger. Det glæder vi os over, og Børne- og Skoleudvalget er optaget

Læs mere

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER SKOLEINDSKRIVNING 2018 INFORMATIONER OM REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER http://www.gentofte.dk/ KÆRE FORÆLDRE Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august 2018. Der

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger

Gentofte Kommune skoleindskrivning Information om regler og praktiske oplysninger Gentofte Kommune skoleindskrivning 2017 Information om regler og praktiske oplysninger Kære Forældre til kommende skolebørn Jeres barn har nået den alder, hvor han eller hun skal begynde i skole til august

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Skolestart 2010. gladsaxe.dk

Skolestart 2010. gladsaxe.dk Skolestart 2010 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2010. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Skolestart 2014. gladsaxe.dk

Skolestart 2014. gladsaxe.dk Skolestart 2014 gladsaxe.dk Kære forældre Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2014. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses frem til med spænding og forventning.

Læs mere

Kender du folkeskolen?

Kender du folkeskolen? Kender du folkeskolen? Skolestart 2015 Folketinget har vedtaget en folkeskolereform med 3 klare mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE

VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE DAGTILBUD OG UDDANNELSE VELKOMMEN TIL FOLKESKOLERNE LIV, LEG OG LÆRING KÆRE FORÆLDRE TIL KOMMENDE SKOLEBØRN Jeres barn skal starte i skole til august 2014, hvis barnet er født i 2008 eller tidligere. Derfor

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2013 gladsaxe.dk Kære forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2013. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skoleindskrivning 2017

Skoleindskrivning 2017 Skoleindskrivning 2017 Kære forældre - til nye skolebørn Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor dit barn fylder seks år. Det betyder, at alle børn, der fylder seks år i 2017,

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Skolestart gladsaxe.dk

Skolestart gladsaxe.dk Skolestart 2009 gladsaxe.dk Kære Forældre Optagelse i børnehaveklasse Jeres barn kan nu begynde i skole i en børnehaveklasse fra august 2009. At starte i skole er en milepæl i barnets liv, som der ses

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

FRITIDSCENTRE FOR BØRN OG UNGE

FRITIDSCENTRE FOR BØRN OG UNGE FRITIDSCENTRE FOR BØRN OG UNGE I GENTOFTE KOMMUNE ÉT FRITIDSCENTER - TRE KLUBTILBUD Gentofte Kommunes fritidscentre er et fritidstilbud for alle kommunens børn og unge mellem 10 og 18 år. Det enkelte fritidscenter

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Informationsaften for kommende 0.klasseforældre 2. november 2011

Informationsaften for kommende 0.klasseforældre 2. november 2011 Informationsmøde Mosedeskolen Onsdag den 2. november kl. 19.00-21.00 Kl. 19.00 Velkomst og kort om aftenens program V/skoleleder Michael Tillitz. Kort info om skole og SFO og lidt om indskolingsgrupper.

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx 2014. 1.0 Indledning Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub er at beskrive

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Velkommen til Kratbjergskolen INDSKRIVNING AF BØRNEHAVEKLASSEBØRN TIL SKOLESTART

Velkommen til Kratbjergskolen INDSKRIVNING AF BØRNEHAVEKLASSEBØRN TIL SKOLESTART Velkommen til Kratbjergskolen INDSKRIVNING AF BØRNEHAVEKLASSEBØRN TIL SKOLESTART 2017-2018. Program 17:30 - Velkomst & præsentation 17: 35 Om Kratbjergskolen & om skole og overgang fra børnehave til skole

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Jette Madsen, børnehaveklasseleder Taghrid El-Abed, børnehaveklasseleder Pædagog fra institution Vestre Pædagog Heidi fra Forårs-SFO i foråret Lærer fra indskolingen Peter Jensen

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Suveræne skoler i Lejre Kommune

Suveræne skoler i Lejre Kommune Suveræne skoler i Lejre Kommune Skolevision 2012 Kære læser Kan du huske, hvordan det var at gå i folkeskole? Hvem din yndlingslærer var, og hvilke fag du havde? Du kan måske huske, hvordan dit klasselokale

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen En kommunal specialskole Indhold Denne folder beskriver Djurslandsskolens overordnede formål og organisation. Djurslandsskolen er en specialskole under Norddjurs kommune for børn med behov

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Tilst Skole. Informationsmøde 2014

Tilst Skole. Informationsmøde 2014 Tilst Skole Informationsmøde 2014 Dagens program 1. Tilst Skole hvem er vi? 2. Overgang fra børnehave til skole hvordan gør vi? 3. Er mit barn skoleparat? 4. Hvad er med til at skabe en god skolegang?

Læs mere

Informationsaften for kommende 0.klasseforældre 3. november 2010

Informationsaften for kommende 0.klasseforældre 3. november 2010 Informationsmøde Mosedeskolen Onsdag den 3. november kl. 19.00-21.00 Kl. 19.00 Velkomst og kort om aftenens program V/skoleleder Michael Tillitz. Kort info om skole og SFO og lidt om indskolingsgrupper.

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2018 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere