For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK mio.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio."

Transkript

1 H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon Telefax Dato: 26. maj 2011 Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts 2011 Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 287 mio. (2010: DKK 236 mio.). EBITDA for 1. kvartal blev DKK 14 mio. (2010: DKK 31 mio.). Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 50 mio. (2010: DKK 75 mio.). Egenkapitalen pr. 31. marts 2011 udgjorde DKK 687 mio. Den nettorentebærende gæld pr. 31. marts 2011 udgjorde DKK 694 mio. For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK mio. Den frie pengestrøm forventes at blive positiv i niveauet DKK mio. De samlede investeringer forventes at blive under DKK 50 mio. For yderligere oplysninger venligst kontakt: Adm. direktør Michael T. Andersen eller CFO Niels Eldrup Meidahl på tlf H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon 1/13

2 H+H koncernens hoved og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal Året Beløb i DKK mio Resultatopgørelse Omsætning ,254.5 EBITDA EBITA Resultat af primær drift (EBIT) Periodens resultat før skat Periodens resultat Balance Langfristede aktiver 1, , ,359.2 Kortfristede aktiver Aktiver i alt 1, , ,654.1 Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt 1, , ,654.1 Investeringer og gæld Periodens investeringer Rentebærende gæld (netto) Pengestrøm Driftsaktiviteter Investeringsaktivitet Fri pengestrøm Nøgletal Bruttomargin 15.8% 14.0% 20.1% Resultat pr. aktie Udvandet resultat pr. aktie Egenkapitalforrentning, p.a. 6.1% 6.2% 32.1% Børskurs, ultimo, DKK Indre værdi, ultimo pr. aktie, DKK Soliditetsgrad 40.2% 49.1% 43.9% H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon 2/13

3 LEDELSESBERETNING var karakteriseret ved en betydelig fremgang i salgsvolumen og små prisstigninger, hvilket har resulteret i en omsætningsfremgang på 22 % og en vækst i volumen på 19 % sammenholdt med tilsvarende periode i Der er tilfredshed med udviklingen i afsætningen på de fleste markeder, og det vurderes, at aktivitetsniveauet for nyopførte boligenheder på hovedparten af koncernens markeder generelt er for opadgående. I alle markeder har der været tale om fastholdelse eller øgning af markedsandele. Lidt højere priser blev opnået. Der opleves dog fortsat betydeligt prispres på koncernens produkter i primært Rusland, Tjekkiet og Polen. Markant højere priser blev opnået i Tyskland ultimo. Prisstigningerne på råvarer, primært energi, og transport har været højere end forventet, hvilket har påvirket indtjeningen negativt. Et indkøbsprogram er blevet iværksat med det formål at opveje stigninger i råvare og distributionsomkostningerne. Omsætning Omsætningen for blev på DKK 287,4 mio. mod DKK 236,4 mio. i 1. kvartal 2010 svarende til en stigning på DKK 51,0 mio. eller 22 %. Målt i lokal valuta steg omsætningen med 19 % sammenholdt med 1. kvartal Omsætningen i 2011 er svagt negativt påvirket af valutakurserne for GBP og PLN, men positivt påvirket af SEK og CZK. I det vesteuropæiske segment var omsætningen for 1. kvartal 2011 sammenholdt med tilsvarende periode i 2010 væsentlig højere i Tyskland og Danmark og lidt højere i de øvrige lande bortset fra Storbritannien, der havde et mindre fald i omsætningen. Samlet var omsætningen i Vesteuropa DKK 214,7 mio. mod DKK 167,2 mio. i tilsvarende periode i 2010 svarende til en stigning på DKK 47,5 mio. eller 28 %. Målt i lokal valuta steg omsætningen med 26 % sammenholdt med 1. kvartal Den meget høje omsætningsvækst skal ses i sammenhæng med, at der var streng vinter i Vesteuropa i 1. kvartal 2010 mod en normal vinter i 1. kvartal I det østeuropæiske segment var omsætningen lidt højere for sammenholdt med tilsvarende periode i Omsætningen steg moderat i Rusland, mens der oplevedes fald i omsætningen i Tjekkiet. Faldet i Tjekkiet skyldes en generel afmatning i dette marked. Samlet var omsætningen i Østeuropa for DKK 72,7 mio. mod DKK 69,2 mio. i tilsvarende periode i 2010 svarende til en stigning på DKK 3,5 mio. eller 5 %. Målt i lokal valuta steg omsætningen med 3 % sammenholdt med 1. kvartal Bruttofortjeneste Koncernens samlede bruttomargin i udgør 15,8 % mod 14,0 % i tilsvarende periode i Stigningen var primært en følge af højere salgsvolumener. Markedspriserne i Tyskland og Polen viste begyndende tegn på forbedring i efter to år med lave priser. Sammenholdt med høj afsætningsvolumen indikerer dette, at markedet her er ved at vende. Generelt er priserne i koncernen dog fortsat meget lavere end tidligere. Prisstigningerne på råvarer, primært energi, og transport har været meget højere end forventet, hvilket har påvirket indtjeningen negativt. Resultat af primær drift (EBIT) Koncernens resultat af primær drift var for 1. kvartal 2011 DKK 39,7 mio. mod DKK 64,0 mio. i den tilsvarende periode i I resultatet for 1. kvartal indgår en særlig post på DKK 2 mio., som hovedsagelig vedrører advokathonorarer for kontakt til europæiske konkurrencemyndigheder. Resultat før skat Der blev for realiseret et resultat før skat på DKK 50,3 mio. mod et resultat før skat på DKK 75,1 mio. for 1. kvartal 2010 svarende til en forbedring i resultatet før skat på DKK 24,8 mio. Omsætning 1. kvartal 1. kvartal Beløb i DKK mio Vesteuropa Østeruropa Total H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon 3/13

4 Resultat før skat 1. kvartal 1. kvartal Beløb i DKK mio Vesteuropa Østeuropa Elimineringer og ikke fordelte poster Total Særlige poster I resultatet for 1. kvartal indgår en særlig post på DKK 2 mio., som hovedsagelig vedrører advokathonorarer for kontakt til europæiske konkurrencemyndigheder. Investeringer De samlede investeringer i årets 1. kvartal udgjorde DKK 8,2 mio. (2010: DKK 8,4 mio.). De samlede investeringer for året ventes fortsat at blive under DKK 50 mio. Det midlertidige stop for alle nye investeringstiltag, bortset fra nødvendige investeringer til vedligeholdelse, er fastholdt. Investeringer 1. kvartal 1. kvartal Beløb i DKK mio Vesteuropa Østeuropa Ikke fordelte poster Total Finansiering Den nettorentebærende gæld udgjorde 31. marts 2011 DKK 693,5 mio. svarende til en stigning på DKK 79,9 mio. siden årets start. Stigningen er lidt lavere end i 1. kvartal Stigningen siden ultimo 2010 skyldes det sæsonudsving, der er i likviditeten. De samlede finansieringsomkostninger udgjorde i 1. kvartal 2011 DKK 10,6 mio. mod DKK 11,1 mio. for 1. kvartal Finansieringsomkostninger i 2010 indeholder, ud over renter og valutakursreguleringer, amortisering af låneomkostninger og betaling for uudnyttede bindende ( committed ) kreditfaciliteter. Skattemæssige forhold Den indregnede selskabsskat for udgør en indtægt på DKK 7,4 mio. svarende til en effektiv skattesats på 14,7 %. For 1. kvartal 2010 udgjorde den indregnede selskabsskat en indtægt på DKK 16,1 mio. svarende til en effektiv skattesats på 21,4 %. Egenkapital Koncernens egenkapital faldt med DKK 38,6 mio. i 1. kvartal Periodens resultat påvirkede egenkapitalen negativt med DKK 42,9 mio., mens valutakursreguleringer af kapitalandele påvirkede egenkapitalen positivt med DKK 4,3 mio. Egenkapital 1. kvartal 1. kvartal Beløb i DKK mio januar Periodens resultat Kursreguleringer Øvrige reguleringer marts SEGMENTER Vesteuropa Omsætningen for i Vesteuropa blev på DKK 214,7 mio. svarende til en stigning på DKK 47,5 mio. eller en stigning på 28 % i forhold til 1. kvartal Målt i lokal valuta blev fremgangen i omsætningen på 26 %. Aktivitetsniveauet på markederne i Vesteuropa var i 1. kvartal 2011 stort set på niveau med forventningerne. Der er opnået prisstigninger på alle markeder med undtagelse af Danmark og Storbritannien, hvor priserne faldt svagt. Faldet i Storbritannien skyldes primært ændringer i kunde og produktmiks. Resultatet før skat blev for på DKK 16,9 mio. mod DKK 37,5 mio. for 1. kvartal 2010 svarende til en fremgang på DKK 20,6 mio. Det vurderes, at aktivitetsniveauet i markedet for nyopførte boligenheder nu har nået et bundniveau, og der er indikationer på en vis moderat stigning særligt i Tyskland og Skandinavien. Det forventes således, at den øgede afsætning i i forhold til tilsvarende periode i 2010 vil fortsætte ind i 2. kvartal, dog med mindre vækstrater. Østeuropa Omsætningen for i Østeuropa blev på DKK 72,7 mio. svarende til en stigning på DKK 3,5 mio. eller en stigning på 5 % i forhold til 1. kvartal Målt i lokal valuta steg omsætningen med 3 %. H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon 4/13

5 Aktivitetsniveauet i har været under forventningerne i Tjekkiet og Rusland. har dog vist en pæn stigning på det polske marked. Priserne i både Polen og Rusland er fortsat under pres, hvilket påvirker indtjeningen i Østeuropa negativt. Priserne har derimod rettet sig i Tjekkiet. Resultatet før skat blev for på DKK 28,3 mio. mod DKK 30,9 mio. for 1. kvartal 2010 svarende til en fremgang på DKK 2,6 mio. Stigningen i resultatet før skat skyldes en samlet højere omsætning samt lavere omkostninger. Elimineringer og ikke fordelte poster De ikke fordelte nettoudgifter udgjorde DKK 5,2 mio. i svarende til et fald på DKK 1,5 mio. i forhold til tilsvarende periode i Interesse for at overtage H+H International A/S H+H International A/S bestyrelse indstillede 16. november 2010 dialogen med Xella International Holdings S.à.r.l. (Xella) ejet af Goldman Sachs Capital Partners og PAI Partners angående Xellas ønske om at opnå H+H International A/S bestyrelses anbefaling af et muligt offentligt betinget købstilbud fra Xella på aktierne i H+H International A/S. Bestyrelsen begrundede afbrydelsen af dialogen med, at vilkårene i det præsenterede forslag til købstilbud repræsenterede en for høj risiko for aktionærerne sammenholdt med, at den tilbudte pris ikke afspejlede selskabets værdi i lyset af selskabets reviderede strategi og igangsatte udvidede effektivitetsprogram. Xella offentliggjorde 14. januar 2011 på sin hjemmeside en intention om at fremsætte et tilbud på køb af aktierne i H+H International A/S, og Xella oplyste samtidig, at Xella på egen hånd uden H+H International A/S medvirken havde indgivet prænotifikation om fusion med H+H International A/S til de relevante konkurrencemyndigheder. På baggrund heraf har H+H International A/S siden ultimo marts 2011 løbende modtaget diverse markedsorienterede spørgsmål fra konkurrencemyndigheden i henholdsvis EU, Tyskland (iht. EU Kommissionens henvisning af den tyske del af fusionssagen til den tyske konkurrencemyndighed) samt Rusland. H+H International A/S er lovmæssigt forpligtet til at besvare de fremsendte spørgsmål, hvilket selskabet har gjort. FORVENTNINGER TIL 2011 EBITDA før særlige poster for 2011 forventes at blive i niveauet DKK mio. Den frie pengestrøm for 2011 forventes at blive positiv i niveauet DKK mio. De samlede investeringer i 2011 forventes at blive under DKK 50 mio. H+H s resultatforventninger for regnskabsåret 2011 er bl.a. baseret på følgende forudsætninger: Priserne forventes at stige mere end inflationen i de fleste markeder. Stigende salgsvolumener forventes i Det udvidede effektiviseringsprogram vil samlet reducere omkostningsniveauet i 2011 med mere end DKK 75 mio. sammenholdt med At H+H ikke har indgået aftaler om afdækning af valutaer for 2011, og at valutakurser primært for GBP, EUR, PLN, RUB og CZK er på niveau med valutakurserne ultimo VEDRØRENDE FORVENTNINGER TIL 2011 De økonomiske forventninger er baseret på en række forudsætninger. Det er ledelsens vurdering, at de væsentligste forudsætninger for koncernens forventninger relaterer sig til: Salgsvolumener og produktmiks Priskonkurrence på en række af koncernens markeder Den generelle økonomiske udvikling Markedsudviklingen inden for byggematerialer Valutakurser Distributionsforhold Produktionseffektivitet Realisering af omkostningsbesparelser Vejrlig. Ledelsens forventninger er behæftet med betydelig usikkerhed. Der kan således ikke gives sikkerhed for, at de forudsætninger, som de økonomiske forventninger er baseret på, kan realiseres, ligesom uventede begivenheder, herunder begivenheder, som koncernen ikke kan påvirke, kan få negativ indvirkning på de fremtidige realiserede resultater, uanset om forudsætningerne vedrørende fremtidige perioder eller regnskabsåret 2011 i øvrigt viser sig at være korrekte. H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon 5/13

6 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for for H+H International A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting som godkendt af EU og danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 1. januar 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, 26. maj 2011 Direktion Michael T. Andersen Adm. direktør Niels Eldrup Meidahl CFO Bestyrelse Anders C. Karlsson Formand Asbjørn Berge Næstformand Stewart A. Baseley Pierre Yves Jullien Henrik Lind Udtalelser om fremtidige forhold: Udsagnene om fremtiden i denne delårsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a. men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, ændringer i fastsættelse af priser for porebetonprodukter, markedets accept af nye produkter, lancering af konkurrerende produkter og integration af tilkøbte virksomheder. H+H International A/S er alene forpligtet til at opdatere og justere de anførte forventninger, såfremt dette kræves af dansk lovgivning, herunder værdipapirhandelsloven mv. H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon 6/13

7 RESULTATOPGØRELSE Koncern 1. kvartal 1. kvartal Året Beløb i DKK mio Nettoomsætning ,254.5 Produktionsomkostninger ,002.8 Bruttoresultat Andre eksterne omkostninger Andre driftsindtægter og omkostninger EBITDA Afskrivninger EBIT før nedskrivninger Nedskrivninger EBIT Finansielle poster, netto Periodens resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Resultat pr. aktie Udvandet resultat pr. aktie TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Koncern 1. kvartal 1. kvartal Året Beløb i DKK mio Periodens resultat Anden totalindkomst Valutakursregulering, udenlandske virksomheder Skat af egenkapitalbevægelser Periodens værdiregulering af sikringsinstrumenter Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon 7/13

8 BALANCE Koncern 31. marts 31. december 31. marts 31. december Beløb i DKK mio AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver 1, , , ,341.3 Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt 1, , , ,495.4 Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT 1, , , ,855.0 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Andre reserver Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt 1, PASSIVER I ALT 1, , , ,855.0 Nettorentebærende gæld H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon 8/13

9 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. kvartal 1. kvartal Beløb i DKK mio Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter Finansaktiviteter Periodens likviditetsændring Likvide beholdninger primo Kursregulering af likvider Likvide beholdninger pr. 31. marts EGENKAPITALOPGØRELSE Beløb i DKK mio. Aktiekapital Reserve for valutakursregulering Reserve for sikringstransaktione Overført resulat Foreslået udbytte I alt Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2011 i alt Periodens resultat Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser i 2011 i alt Egenkapital pr. 31. marts Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2010 i alt Periodens resultat Anden totalindkomst i alt Totalindkomst i alt Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser i 2010 i alt Egenkapital pr. 31. marts H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon 9/13

10 NOTER 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2011 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendelsen af IAS 34 medfører, at præsentationen er mere begrænset end aflæggelse af en fuldstændig årsrapport, samt at indregnings og målingsprincipperne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) er fulgt. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Årsrapporten for 2010 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon 10/13

11 2. Segmentoplysninger Beløb i DKK mio. Vesteuropa Østeuropa Produktionsselskaber Salgsselskaber Østeuropa total Rapportering s pligtige segmenter Omsætning, ekstern Omsætning, intern EBITDA Afskrivninger EBIT før nedskrivninger Nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Langfristede aktiver ,281.4 Investeringer i langfristede aktiver Aktiver ,658.1 Egenkapital Forpligtelser ,335.9 Beløb i DKK mio. 1. kvartal 2010 Vesteuropa Østeuropa Vesteuropa Produktionsselskaber total Salgsselskaber Produktionsselskaber Salgsselskaber Vesteuropa Produktionsselskaber total Salgsselskaber Rapportering Østeuropa s pligtige total segmenter Omsætning, ekstern Omsætning, intern EBITDA Afskrivninger EBIT før nedskrivninger Nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Langfristede aktiver ,454.8 Investeringer i langfristede aktiver Aktiver ,870.5 Egenkapital Forpligtelser ,366.1 Afstemning af rapporteringspligtige segmenters resultat før skat 1. kvartal Beløb i DKK mio Segmentresultat før skat for rapporteringspligtige segmenter Ikke fordelte koncernomkostninger, centrale funktioner Nedskrivninger, ikke rapporteringspligtigt segment Total H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon 11/13

12 3. Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Udarbejdelsen af koncernregnskabet forudsætter, at ledelsen foretager en række skøn og vurderinger af fremtidige forhold, der har væsentlig indflydelse på den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. For H+H koncernen vil målingen af aktiver, herunder værdiforringelsestest af goodwill samt langfristede aktiver, kunne påvirkes betydeligt af væsentlige ændringer i skøn og forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne af værdierne. De anvendte skøn og vurderinger er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige, og uventede fremtidige begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Koncernens væsentligste risici og de eksterne forhold, som kan påvirke koncernen, er mere udførligt beskrevet i årsrapporten for Sæson og konjunkturudsving Sæsonudsving Afsætningsmønstret for koncernens produkter er sæsonbetonet. Salget i 2. og 3. kvartal er traditionelt væsentligt højere end i årets øvrige måneder. Eftersom en stor del af koncernens omkostningsbase ikke er direkte variabel med omsætningen, kan afvigelser fra det forventede salg således medføre betydelige udsving i koncernens resultater. Sæsonudsving påvirker endvidere koncernens likviditetsberedskab hen over året, og likviditetsbehovet vil være højest efter 1. kvartal. Endvidere har koncernen ikke, eller kun i meget begrænset omfang, mulighed for at tilrettelægge sin omkostningsbase efter kundernes faktiske efterspørgsel, da hovedparten af koncernens salg sker på baggrund af løbende ordretilgang. Historisk har der været væsentlige udsving i omsætningen og resultatet fra koncernens aktiviteter hen over regnskabsåret, og ledelsen forventer, at dette også vil være gældende i fremtiden. Konjunkturudsving Efterspørgslen efter koncernens produkter er i høj grad påvirket af konjunkturudviklingen i de lande og på de markeder, hvor produkterne afsættes. Koncernens afsætning sker i høj grad til nyopførelse af tæt lavt boligbyggeri og er derfor særligt sårbar over for udsving i aktivitetsniveauet inden for dette byggesegment. Koncernens produkter afsættes primært på de geografiske markeder beliggende relativt nær en fabrik det konkrete geografiske marked for hver fabrik afhænger af de lokale transportpriser, infrastrukturens beskaffenhed og konkurrencesituationen, herunder prisniveauet. 5. Pensionsforpligtelser Koncernen har ydelsesbaserede ordninger i Storbritannien og Tyskland. Ordningerne i Storbritannien administreres af en pensionsfond, hvortil der sker indbetaling, hvorimod de tyske ordninger ikke er afdækket. Den væsentligste del af forpligtelserne knytter sig til ordningerne i Storbritannien, for hvilke der pr. 31. december 2010 er udarbejdet en opdateret aktuarmæssig beregning, der udviser en underdækning på DKK 108 mio. netto (nutidsværdien af forpligtelserne overstiger dagsværdien af ordningernes aktiver). Som følge af koncernens anvendelse af korridormetoden er DKK 81 mio. heraf ikke indregnet i balancen og egenkapitalen pr. 31. marts Der foretages alene nye aktuarmæssige beregninger en gang om året i forbindelse med udarbejdelse af koncernens årsregnskab. H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon 12/13

13 6. Kapitalberedskab og likviditet Den nettorentebærende gæld udgjorde DKK 694 mio. pr. 31. marts 2011 svarende til en stigning på DKK 80 mio. siden årets start. Stigningen reflekterer det regnskabsmæssige resultat samt sæsonudsving i arbejdskapitalen. Selskabet har en låneaftale med Danske Bank A/S med en samlet kreditramme svarende til ca. DKK 900 mio., hvoraf DKK 850 mio. er bindende bevilget ( committed ) i fem år indtil 31. december 2014, og DKK 50 mio. er en kortfristet ( uncommitted ) kreditramme. H+H vil også i de kommende år fortsat være afhængig af fremmedfinansiering. Opretholdelse af de bindende kreditfaciliteter fordrer overholdelse af en række finansielle nøgletal. Låneaftalerne kan endvidere opsiges uden varsel af Danske Bank A/S, hvis andre end skandinaviske institutionelle investorer (defineret i låneaftalerne som danske, svenske, norske og finske finansielle institutioner, der opererer på finansielle markeder og er underlagt offentligt tilsyn) alene eller ved koordineret samarbejde med andre opnår kontrol med mere end 1/3 af aktierne eller mere end 1/3 af det totale antal stemmerettigheder knyttet til aktierne i H+H International A/S. 7. Begivenheder efter statusdagen Der er ikke indtruffet efterfølgende begivenheder, der har væsentlig indflydelse på selskabets finansielle stilling. H+H International A/S Dampfærgevej 3, København Ø Danmark Telefon 13/13

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 224 build with ease København, den 31. august Delårsrapport Omsætningen for blev DKK 365,1 mio. (: DKK 274,7 mio.). Omsætningen for 1. halvår

Læs mere

Omsætningen for 3. kvartal blev DKK 367 mio. (2010: DKK 353 mio.). Omsætningen for kvartal blev DKK 998 mio. (2010: DKK 932 mio.).

Omsætningen for 3. kvartal blev DKK 367 mio. (2010: DKK 353 mio.). Omsætningen for kvartal blev DKK 998 mio. (2010: DKK 932 mio.). H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 251, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 297 mio. (2011: DKK 277 mio.).

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 297 mio. (2011: DKK 277 mio.). H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 264, 2012 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Omsætningen for 2. kvartal blev DKK 368 mio. (2011: DKK 354 mio.). Omsætningen for 1. halvår blev DKK 664 mio. (2011: DKK 630 mio.).

Omsætningen for 2. kvartal blev DKK 368 mio. (2011: DKK 354 mio.). Omsætningen for 1. halvår blev DKK 664 mio. (2011: DKK 630 mio.). H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 270, 2012 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Omsætningen for 3. kvartal blev DKK 369 mio. (2011: DKK 367 mio.). Omsætningen for kvartal blev DKK mio. (2011: DKK 998 mio.).

Omsætningen for 3. kvartal blev DKK 369 mio. (2011: DKK 367 mio.). Omsætningen for kvartal blev DKK mio. (2011: DKK 998 mio.). H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 273, 2012 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Opjustering af forventet resultat før skat for 2007 til niveauet DKK mio.

Opjustering af forventet resultat før skat for 2007 til niveauet DKK mio. Fondsbørsmeddelelse nr. 155, 27 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4th Floor 21 Copenhagen Ø Denmark +45 35 27 2 Telephone +45 35 27 2 1 Telefax Delårsrapport 27 info@hplush.com www.hplush.com 24.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 199, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 199, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 199, Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 20. november Delårsrapport Omsætningen for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere