Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab Bilag 1 - Side -1 af 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013. Bilag 1 - Side -1 af 27"

Transkript

1 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -1 af 27

2 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -2 af 27

3 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -3 af 27

4 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -4 af 27

5 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -5 af 27

6 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -6 af 27

7 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -7 af 27

8 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -8 af 27

9 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -9 af 27

10 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -10 af 27

11 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -11 af 27

12 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -12 af 27

13 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -13 af 27

14 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -14 af 27

15 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -15 af 27

16 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -16 af 27

17 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -17 af 27

18 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -18 af 27

19 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -19 af 27

20 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -20 af 27

21 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -21 af 27

22 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -22 af 27

23 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -23 af 27

24 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -24 af 27

25 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -25 af 27

26 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -26 af 27

27 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 1 - Side -27 af 27

28 Udlodning af overskud vil blive fordelt efter lægemiddelomsætningen i Amgros i 2013 med fradrag for andel af forskningspuljen fordelt efter bloktilskudsnøglen: Andel af Forskringspuljen - fordelt efter Udbytte efter henlæggelse til den af Omsætning fordelt bloktilskuds-nøglen "Uafhængig Sygehusapotek Omsætning i kr. i procent Udlodning i kr. for sundhed forskningspulje" Region Nordjylland , Region Midtjylland , Region Syddanmark , Region Sjælland , Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 2 - Side -1 af 1 Region Hovedstaden , Samlet lægemiddelomsætning i Amgros i kr , Samlet overskud i år 2013 i kr Udlodning til den "Uafhængige forskningspulje" Udlodning til regionerne

29 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 3 - Side -1 af 1

30 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 4 - Side -1 af 11

31 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 4 - Side -2 af 11

32 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 4 - Side -3 af 11

33 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 4 - Side -4 af 11

34 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 4 - Side -5 af 11

35 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 4 - Side -6 af 11

36 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 4 - Side -7 af 11

37 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 4 - Side -8 af 11

38 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 4 - Side -9 af 11

39 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 4 - Side -10 af 11

40 Punkt nr. 7 - Amgros I/S' regnskab 2013 Bilag 4 - Side -11 af 11

41 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 1 - Side -1 af 12 Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Maj 2014

42 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 1 - Side -2 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning af lægers bibeskæftigelse Baggrund Hovedresultater for Retningslinjer om bibeskæftigelse Baggrund og retningslinjer Oplysningspligt og metode Definition af bibeskæftigelse Registrering af svarprocent Typer af bibeskæftigelse Læger med bibeskæftigelse fordelt jævnt på alle hospitaler Oversigt over de fem typer af bibeskæftigelse Personlig indkomst ifm. forskningsprojekter fra private virksomheder, fonde, patientforeninger Privat økonomisk interesse Attester for hvilke der kan kræves særskilt honorar Bibeskæftigelse i øvrigt ud over hovedbeskæftigelse, herunder også deltagelse og arbejde i uddannelsesinstitutioner, styrelser, forsikringer, råd og nævn mv Virksomhed, der kræver Lægemiddelstyrelsens samtykke efter 3, stk. 2, I Lov om apotekervirksomhed... 11

43 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 1 - Side -3 af 12 1 Sammenfatning af lægers bibeskæftigelse 2013 Baggrund Siden 2007 har Region Hovedstaden haft egne regler om lægers bibeskæftigelse og om modtagelse af økonomiske støtte. Med overenskomstforhandlingerne i 2008 indgik Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger og Yngre læger en aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse for tre lægegrupper cheflæger, overlæger og afdelingslæger. Siden 2012 er registreringen sket elektronisk via et indberetningssystem, som lægerne selv udfylder. Opgørelsen for 2013 er således regionens anden og seneste opgørelse over lægers bibeskæftigelse. Den årlige afrapportering af lægers bibeskæftigelse i regionen bunder i et ledelsesmæssigt ønske om at skabe et fælles og systematisk overblik over omfanget og typer af bibeskæftigelse på hospitals- og regionsniveau. Overordnet bygger en række funktioner i sundhedsvæsnet på, at læger har bibeskæftigelse, f.eks. undervisning af studerende og udarbejdelse af attester i forsikringssager. Læger er også ofte involveret i forsknings- og udviklingsprojekter samt repræsentanter i offentlige og halvoffentlige råd, nævn og kommissioner, hvor der er brug for deres faglige viden. Flere læger har også bibeskæftigelse på andre offentlige sygehuse eller på egne eller private klinikker. Det er dog væsentligt at understrege, at der med lægers bibeskæftigelse, hverken må kunne drages tvivl om lægers interesseforhold og uvildighed i forhold til behandling af og rådgivning af patienter, og at bibeskæftigelse hverken tidsmæssigt eller indholdsmæssigt må kunne påvirke lægernes indsats i hovedstillingen på hospitalerne. Hovedresultater for 2013 Resultaterne af den elektroniske registrering i 2013 viser, at det generelle billede af bibeskæftigelse er på niveau med resultaterne i 2012 og viser: at 59 pct. af regionens cheflæger, overlæger og afdelingslæger i målgruppen har bibeskæftigelse. I 2012 var andelen 60 pct. at omkring halvdelen af lægerne med bibeskæftigelse har mindre end 15 timer bibeskæftigelse om måneden, hvilket er enslydende med resultatet i at læger med bibeskæftigelse i gennemsnit har 1,6 bijobs, eksempelvis kan en læge undervise, forske, deltage i råd og nævn og udarbejde attester mv. I 2012 var gennemsnittet 1,5. at bibeskæftigelse oftest forekommer inden for det offentlige sundhedsvæsen. at ingen læger i 2013 har fået, deres bibeskæftigelse vurderet uforenelig med hovedbeskæftigelsen på hospitalet. Omfanget af bibeskæftigelse i regionen, såvel lønnet som ulønnet indikerer, at der er en betydelig efterspørgsel efter lægespecialistkompetencer og en relativ høj fleksibilitet hos lægerne. 2

44 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 1 - Side -4 af 12 Sammenfattende vurderer Center for HR, at indberetningen i 2013 er gået godt. Besvarelsesprocenten er på 91 pct., og der ses ikke nye tendenser indenfor bibeskæftigelse i forhold til resultaterne i Ingen læger har i 2012 og 2013 fået deres bibeskæftigelse vurderet uforenelig med hovedbeskæftigelsen. Syv pct. af lægerne har ikke foretaget en registrering. Jf. aftalen om bibeskæftigelse har kun læger, der har eller ønsker at optage bibeskæftigelse oplysningspligt. Lokalt er der opfølgning på de læger, der ikke har oplyst om bibeskæftigelse. På hvert hospital er det direktionens/centerledelsens ansvar, at der årligt afholdes samtaler med alle læger i målgruppen, uagtet om lægen har indberettet oplysninger i systemet for lægers bibeskæftigelse eller ikke. Derudover har hvert hospital statusoversigter til rådighed og bør i registeringsperioden følge op på de læger, der mangler at oplyse om bibeskæftigelse. Sammenfattende er vurderingen ud fra de indhentede oplysninger i 2013, at lægerne handler i overensstemmelse med aftalen om oplysningspligt mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger, og samtidig efterlever regionens egne retningslinjer på området. 2 Retningslinjer om bibeskæftigelse Baggrund og retningslinjer Siden 2008 har cheflæger, overlæger og afdelingslæger været omfattet af aftalen om oplysningspligt mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Lægerne har derfor haft pligt til at anmode om en samtale med ledelsen, hvis de har ønsket at påtage sig bibeskæftigelse. Dette gælder også ved fornyelse af eller ved væsentlige ændringer i eksisterende aftaler. Det er en proces der kører løbende over året og ikke kun i forbindelse med den årlige centrale opgørelse over lægers bibeskæftigelse. Langt de fleste af lægerne har allerede i forbindelse med den første opgørelse i 2012 oplyst deres bibeskæftigelse via den elektroniske indberetning og deres bijob er allerede blevet vurderet. Hovedparten af lægerne har ikke har haft nye oplysninger at indberette i Undtagelsen er de læger, der har fået ny bibeskæftigelse eller væsentlige ændringer i eksisterende aftaler. Læger skal også orientere om bibeskæftigelse i forbindelse med en ny ansættelse. Ledelsen på hospitalerne har således i 2013 haft fokus på om typen og omfanget af lægens bibeskæftigelse, fortsat er i overensstemmelse med deres hovedbeskæftigelse på hospitalet. I vurderingen af, om bibeskæftigelsen er foreneligt med hovedbeskæftigelsen drøfter læger og ledelse bl.a. følgende emner: Bibeskæftigelsens karakter og indhold Forventet omfang i tid Konsekvenser for arbejdstilrettelæggelse på hovedarbejdssteder Tilrettelæggelse af afspadsering 3

45 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 1 - Side -5 af 12 Bibeskæftigelsens forenelighed med efterlevelsen af mål, krav og forventninger formuleret i ledelsesgrundlag og funktionsbeskrivelser Ifølge regionens retningslinjer må bibeskæftigelse: Ikke hindrer eller vanskeliggøre arbejdstilrettelæggelse på hovedarbejdsstedet Ikke indebærer en risiko for inhabilitet eller andre former for interessekonflikter Ikke have en negativ påvirkning for den pågældende læges mulighed for at varetage ledelsesopgaver m.v. i forhold til hovedarbejdsstedet. Det er væsentligt at fremhæve, at lægernes registreringer i oplysningsskemaet alene viser resultatet af samtalen, som lægen har haft med ledelsen forud for indgåelsen af en bibeskæftigelse. Afklaring af evt. habilitet og interessemodsætninger indgår i dialogen mellem lægen og dennes leder jf. retningslinjerne på området ovenfor. 3 Oplysningspligt og metode Regionen har indenfor rammerne af aftalen med FAS og Yngre Læger fastsat retningslinjer om oplysningspligten bl.a. hvornår og hvordan lægerne skal oplyse om deres eventuelle bibeskæftigelse. Af retningslinjerne fremgår: at det er til enhver tid den lokale ledelses ansvar at sikre, at retningslinjerne efterleves, at der årligt afholdes samtaler med lægerne i målgruppen for at afklare om deres bibeskæftigelse er i overensstemmelse med deres hovederhverv i regionen, at en læge skal anmode om en samtale med afdelingsledelsen eller hospitalsdirektionen, før de indgår en aftale om lægefaglige bibeskæftigelse, at en læge ved egen drift skal orientere afdelingsledelsen om, hvilken økonomisk støtte de pågældende modtager fra private virksomheder, fonde, patientforeninger m.v. til gennemførelse af forskningsprojekter, at en læge har pligt til at oplyse, om de i øvrigt har økonomiske interesser, fx i form af (med)ejerskab og bestyrelsesposter i fx medicinalvirksomheder, apparaturleverandører, privat sygehuse/klinikker. Oplysningspligten har til formål at øge gennemskueligheden og overblikket over den samlede bibeskæftigelse for regionens læger, og samtidig giver den elektroniske indberetning hospitalerne mulighed for en systematisk opfølgning. Det er væsentligt at fremhæve, at lægerne har mulighed for løbende at registrere deres oplysninger om bibeskæftigelse i systemet for lægers bibeskæftigelse, ligesom lægerne løbende kan ændre og tilpasse deres oplysninger. Indberetningsskemaet er opbygget og tager udgangspunkt i aftalen om oplysningspligt og bruges i de årlige samtaler til at understøtte dialogen mellem den enkelte læge og dennes leder. 4

46 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 1 - Side -6 af 12 Definition af bibeskæftigelse Regionen anvender en bred definition af bibeskæftigelse, baseret på både de overenskomstmæssige bestemmelser og egne retningslinjer. Lægerne har på denne baggrund oplyst, om de har eller planlægger nedenstående typer af bibeskæftigelse: Personlig indkomst ifm. forskningsprojekter fra private virksomheder, fonde, patientforeninger mv. Økonomisk interesse, såsom (med)ejerskab eller bestyrelsesposter i medicinalvirksomheder eller apparaturleverandører o.l. Attester for hvilke der kan kræves særskilt honorar Bibeskæftigelse i øvrigt ud over din hovedbeskæftigelse, herunder også deltagelse og arbejde i råd, nævn, styrelser, forsikringsselskaber mv. Virksomhed, der kræver Lægemiddelstyrelsens samtykke efter 3, stk. 2, i Lov om apotekervirksomhed Ifølge regionens retningslinjer omfatter den generelle oplysningspligt ikke størrelsen af honorarer og vederlag. I konkrete tilfælde hvis der eksempelvis i dialogen mellem lægen og dennes leder kan være tvivl om personlig habilitet vil disse oplysninger kunne kræves. Som udgangspunkt er størrelsen af honorarer og vederlag samt evt. personlig habilitet ikke omfattet af indberetningsskemaerne. Undtagelsen er de læger, der har en personlig indkomst i forbindelse med forskningsprojekter fra private virksomheder, fonde og patientforeninger mv. samt læger der har (med)ejerskab eller bestyrelsesposter i medicinalvirksomheder, apparaturleverandører o. lign. Registrering af svarprocent Tabel 1: Typer af bibeskæftigelse i Region Hovedstaden Antal Pct. Registrering ikke foretaget af læge 199 7% Under vurdering af hospitalsdirektionen/centerledelsen 229 8% Vurderet uforenelig af hospitalsdirektionen/centerledelsen 0 0% Vurderet forenelig af hospitalsdirektionen/centerledelsen % Læger er inaktive (Barsel, orlov o. lign.) 44 2% I alt % Regionen har cheflæger, overlæger og afdelingslæger i målgruppen med oplysningspligt. Af dem har læger foretaget en registrering. Dette svarer til 91 pct. af lægerne i målgruppen. 2 pct. af lægerne er inaktive på registreringstidspunktet grundet barsel, orlov o. lign. 5

47 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 1 - Side -7 af 12 Lægerne kan løbende oplyse og indberette om bibeskæftigelse. Otte procent af lægerne, der har oplyst om bibeskæftigelse, er forsat under sagsbehandling på registreringstidspunktet. Typer af bibeskæftigelse Af tabel 3 fremgår, at 59 pct. af lægerne, der har foretaget registrering i 2013, har oplyst at have bibeskæftigelse jf. regionens brede definition af området. I 2012 havde 60 pct. af lægerne bibeskæftigelse. En læge kan udøve flere typer af bibeskæftigelse. 43 pct. oplyser, at de har Bibeskæftigelse i øvrigt udover hovedbeskæftigelsen, herunder også deltagelse i råd, nævn, styrelser, forsikringsselskaber mv. Bibeskæftigelsen her finder sted på andre regionale hospitaler, medicinalvirksomheder, privathospitaler, uddannelsesinstitutioner, styrelser, ministerier, forsikringsselskaber, Falck/SOS international og i råd og nævn. mv. (bilag 6). Tabel 2: Typer af bibeskæftigelse i Region Hovedstaden A. Modtager personlig økonomisk indkomst til forskningsprojekter fra private virksomheder mv. B. Har (privat)økonomisk interesse, såsom (med)ejerskab eller bestyrelsesposter Antal Pct. 63 2% 37 1% C. Udarbejder attester, der giver dig særskilt honorar % D. Tager bibeskæftigelse i øvrigt ud over hovedbeskæftigelse, herunder også deltagelse og arbejde i råd, nævn, styrelser, forsikringsselskaber mv. E. Får tilknytning til en virksomhed, der kræver Lægemiddelstyrelsens samtykke efter 3, stk. 2, i Lov om apotekervirksomhed % % F. Udøver ikke bibeskæftigelse % I alt % Note 1: En læge kan udøve flere typer af bibeskæftigelse og kan derfor have sat flere kryds (konstruerede totaler) Læger med bibeskæftigelse er jævnt fordelt på alle hospitaler Med enkelte undtagelser, er niveauet for bibeskæftigelse på regionens hospitaler relativt jævnt. Bornholms Hospital har en lavere andel af læger med bibeskæftigelse. Dette skyldes bl.a. forhold som geografiske begrænsninger i form af færre sundhedstilbud på Bornholm. Samme tendens gør sig gældende i Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet (administrationen) samt på virksomhedsområderne HR- og Uddannelse IMT (Regionens IT, telefoni og medico-aktiviteter). 6

48 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 1 - Side -8 af 12 Tabel 3: Andel af læger med bibeskæftigelse fordelt efter hospital i 2013 (oplysninger i procent og antal) Ja Nej BBH BOH GEH GLH HEH NOH HVH RHP RIH KPUK HRU IMT Total % 38% 68% 70% 52% 59% 53% 65% 60% 36% 60% 0% 59% % 62% 32% 30% 48% 41% 47% 35% 40% 64% 40% 100% 41% I alt Oversigt over de fem typer af bibeskæftigelse Nedenfor vises resultaterne over de fem typer af bibeskæftigelse som indgår i lægernes spørgeskemaer. A. Personlig indkomst i forbindelse med forskningsprojekter fra private virksomheder, fonde, patientforeninger mv. B. Økonomisk interesse, såsom (med)ejerskab eller bestyrelsesposter i medicinalvirksomheder eller apparaturleverandører o.l. C. Attester for hvilke der kan kræves særskilt honorar D. Bibeskæftigelse i øvrigt ud over din hovedbeskæftigelse, herunder også deltagelse og arbejde i råd, nævn, styrelser, forsikringsselskaber mv. E. Virksomhed, der kræver Lægemiddelstyrelsens samtykke efter 3,stk. 2, i Lov om apotekervirksomhed A. Personlig indkomst i forbindelse med forskningsprojekter fra private virksomheder, fonde, patientforeninger mv. 63 læger, svarende til ca. 2 pct., oplyser, at de modtager personlig indkomst fra private virksomheder, fonde, patientforeninger mv. til at gennemføre forskningsprojekter. I 2013 har lidt over halvdelen af de læger, der har registreret, oplyst at de modtager personlig indkomst ifm. forskningsprojekter, modtager op til kr. om året. 7

49 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 1 - Side -9 af 12 Tabel 4: Den forventede samlede beløbsstørrelse på personlig indkomst ifm. forskningsprojekter i det kommende år (2013) Antal Pct. Under kr. 12 0% kr. 25 1% kr. 19 1% kr. og derover 7 0% Modtager ikke personlig indkomst % I alt % B. Privat økonomisk interesse Kun én pct. af lægerne - 37 læger - oplyser at de har privat økonomisk interesse, såsom (med)ejerskab eller bestyrelsesposter i medicinalvirksomheder og apparaturleverandører eller aktieposter i medicinalvirksomheder. I 2012 har 30 læger oplyst om privatøkonomisk interesse. Den samlede andel i 2012 og 2013 udgør begge én procent, af lægerne, der har oplyst i skemaet for bibeskæftigelse. Tabel 5: Andel af læger med privat økonomisk interesse 2013 Antal Pct. (Med)ejerskab 19 1% Bestyrelsesposter 7 0% Anden 11 0% Har ikke privatøkonomisk interesse % I alt % C. Attester for hvilke der kan kræves særskilt honorar I alt har 29 pct. af lægerne i 2013 oplyst, at de udarbejder attester, der giver særskilt honorar. Hovedparten af disse attester er statusattester fra kommunerne og speciallægeerklæringer til eksempelvis forsikringsselskaber og styrelser mv. Mere end 3/4 af de læger, der udarbejder attester, i 2012 og 2013 udarbejder mellem én og to attester pr. måned. Udfærdigelsen af en attest har typisk en varighed af ca minutter. Tabel 6: Antal attester udarbejdet i alt pr. år Antal Under % % % 25 og derover 167 6% Pct. 8

50 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 1 - Side -10 af 12 Udarbejder ikke attester % I alt % Note: Antal attester-variablen er konstrueret ud fra de tre svarmuligheder: Antal pr. uge, antal pr. måned og antal pr. år. (Der antages 52 uger pr. år og 12 måneder pr. år). D. Bibeskæftigelse i øvrigt ud over hovedbeskæftigelse herunder deltagelse og arbejde i uddannelsesinstitutioner, styrelser, forsikringsselskaber, nåd og nævn mv. Af de læger som har deltaget i opgørelsen, har læger bibeskæftigelse i denne kategori Bibeskæftigelse i øvrigt. Dette svarer til 43 pct. Andelen er på niveau med I alt har lægerne i denne kategori registreret bibeskæftigelser. En læge kan have mere end én bibeskæftigelse. Lægerne oplyser bl.a. her om deltagelse og arbejde i uddannelsesinstitutioner, styrelser, forsikringer, råd og nævn mv. Hvor foregår bibeskæftigelsen? Af de registreringer om bibeskæftigelse i øvrigt, har 741 oplyst at have bibeskæftigelse inden for det offentlige sundhedsvæsen, privathospitaler, egen klinik eller medicinalvirksomhed. I 2012 var antallet 705. Ses der nærmere på de enkelte områder i tabel 7, kan det bl.a. fremhæves, at 11 pct. også i 2013 har bibeskæftigelse inden for det offentlige sundhedsvæsen. Det omfatter bl.a. læger, der kører lægeambulancer, deltagelse i 1813 vagter og læger, der hjælper med at tage vagter på afdelinger, hvor de tidligere har været ansat. Dette forekommer både i og udenfor Region Hovedstadens hospitaler. Samlet har 10 pct. har i 2013 registreret, at de har bibeskæftigelse på privathospitaler, klinik eller lignende institutioner. Dette er enslydende med Lægerne har bl.a. oplyst at have bibeskæftigelse på Privathospitalet Hamlet, Privathospitalet Danmark, Københavns privathospital, Bekkevold privathospital og Teres Hospitals Parken. 3 pct. har oplyst at have bibeskæftigelse på egen klinik med eget ydernr. Derudover har 5 pct. oplyst at have bibeskæftigelse på medicinalvirksomheder. Andelen er her også enslydende med Tabel 7: Hvor foregår bibeskæftigelsen for læger der har oplyst bibeskæftigelse i øvrigt Antal Det offentlige sundhedsvæsen/andre regionale hospitaler % Privathospitaler 161 6% Klinik eller lignende institutioner 102 4% Egen klinik/eget ydernr. 82 3% Medicinalvirksomheder, apparaturleverandører eller lignende 140 5% Anden lægelig bibeskæftigelse % Tager ikke bibeskæftigelse i øvrigt % I alt % Pct. 9

51 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 1 - Side -11 af 12 Note: Konstruerede totaler der er mulighed for flere svar. Hvilken type af bibeskæftigelse drejer bibeskæftigelsen sig om? 49 pct. har i 2013 registreret, at deres ansættelsesforhold enten drejer sig om vagt eller beredskabsforpligtigelse, normal dagtjeneste eller konsulentbistand. Niveauet i 2012 var 48 pct. ¾ af lægerne med bibeskæftigelse har både i 2012 og 2013 oplyst, at der er tale om konsulentbistand, herunder faglig rådgivning og undervisning mv. Ca. 11 pct. af lægerne oplyser i 2013, at de har normal dagtjeneste, hvorved forstås patientbehandling, operationsvirksomhed mv. inden for almindelig arbejdstid. Ca. 8 pct. oplyser, at der er tale om vagt eller beredskabsforpligtigelse (herved forstås en forpligtigelse til at være til rådighed i forbindelse med patientforløb i bibeskæftigelsen inkl. opkald og telefonkonsultation). 60 pct. af lægerne har ikke vagt eller beredskabsforpligtigelse, normal dagstjeneste eller konsulentbistand. I 2012 var niveauet på 57 pct. Tabel 8: type af bibeskæftigelse for læger med bibeskæftigelse i øvrigt Antal Pct. Vagt eller beredskabsforpligtigelse 214 8% Normal dagtjeneste % Konsulentbistand % Tager ikke bibeskæftigelse i øvrigt eller ikke besvaret % I alt % Note: Konstruerede totaler - mulighed for flere svar. Langt hovedparten af lægerne i målgruppen oplyser, at deres bibeskæftigelse knytter sig til deres lægefaglige speciale. Billede er enslydende med 2012 og er indenfor specialerne anæstesiologi, psykiatri og ortopædisk kirurgi, hvor der forekommer mest bibeskæftigelse (bilag 7, tabel 7.3 for samlet opgørelse). Timer Ca. 50 pct. af læger med bibeskæftigelse har både i 2012 og i 2013 under 15 timers bibeskæftigelse om måneden. Ca. 1/4 af lægerne i Region Hovedstaden har bibeskæftigelse, der udgør 25 timer eller mere om måneden, niveauet er enslydende med Læger med 20 timer eller mere om måneden er eksempelvis læger med skadevagter eller læger, der kører lægeambulancer her er vagterne af 12 timers varighed. Tabel 9: Antal timer for læger med bibeskæftigelse i øvrigt pr. måned Udvalg Antal Pct. Under 5 timer pr. måned % 5-14 timer pr. måned % timer pr. måned 24 23% 10

52 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 1 - Side -12 af timer pr. måned eller mere % Tager ikke bibeskæftigelse i øvrigt I alt % Note: Antal timer-variablen er konstrueret ud fra de tre svarmuligheder: timer pr. uge, timer pr. måned og timer pr. år. (Der antages 4,5 uger pr. måned og 12 måneder pr. år.) Virksomhed, der kræver Lægemiddelstyrelsens samtykke efter 3, stk. 2, i Lov om apotekervirksomhed Oplysningspligten omfatter endvidere drift af en virksomhed eller tilknytning til en virksomhed, der kræver Sundhedsstyrelsens samtykke efter 3, stk. 2, i Lov om apotekervirksomhed. 244 læger har i 2013 oplyst, at de har drift af eller tilknytning til en virksomhed, der kræver et sådan samtykke. Dette svarer til 10 pct. af lægerne. I 2012 havde 227 læger oplyst om bibeskæftigelse. Dette svarede i 2012 til 9 pct. 11

53 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 2 - Side -1 af 4 Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse NOTAT Ref: Til: Regionrådet Dato: 13. maj 2014 Uddybende redegørelser vedrørende rapportering om bibeskæftigelse og lægers oplysningspligt. 1. Indledning Forretningsudvalget har den 6. maj drøftet udkast til rapport om lægers bibeskæftigelse for På den baggrund er der anmodet om en uddybende redegørelse om, hvordan lægernes rapportering foregår, og der er rejst spørgsmål om, hvorfor ingen læger har fået deres bibeskæftigelse vurderet uforenlig med deres hovedbeskæftigelse? Nedenstående beskrives formål, regel- og aftalegrundlag for lægers bibeskæftigelse samt regionens egen retningslinjer for rapportering og dialog mellem de indberetningspligtige læger og ledelsen. 2. Formålet med afrapporteringen om lægers bibeskæftigelse Den årlige rapport om lægers bibeskæftigelse har til formål at give et overblik over: - Omfanget af bibeskæftigelse blandt lægerne ansat i Region Hovedstaden. - Karakteren af lovlig bibeskæftigelse blandt lægerne. Datagrundlaget stammer fra en elektronisk indberetning foretaget af lægerne selv. Indberetningen danner grundlag for en dialog med den lokale ledelse på hospitalerne, afdelingen eller centeret om bibeskæftigelse på baggrund af de retningslinjer, som er aftalt mellem Danske Regioner, FAS og Yngre Læger samt Region Hovedstadens egne retningslinjer herom. 3. Regler og aftalegrundlag Siden 2007 har Region Hovedstaden haft egne regler om lægers bibeskæftigelse og om modtagelse af økonomisk støtte. Siden 2008 har cheflæger, overlæger og afdelingslæger været omfattet af aftalen om oplysningspligt mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Regionens retningslinjer bygger derfor på dette aftalegrundlag. 3a. Aftalen med Danske Regioner Aftalen mellem Danske Regioner, FAS og Yngre Læger fastslår generelt, at lægers bibeskæftigelse skal være forenelig med hovedbeskæftigelsen. Lægers indsats i hovedbeskæftigelsen må hverken tidsmæssigt eller indholdsmæssigt påvirkes negativt af eventuel bibeskæftigelse. Bibeskæftigelsen må heller ikke vanskeliggøre arbejdstilrettelæggelse eller fleksibiliteten på hovedarbejdsstedet.

54 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 2 - Side -2 af 4 Aftalen fastslår også, at lægen skal orientere arbejdsgiveren om karakteren og omfanget af bibeskæftigelsen. Det fremgår endvidere, at lægen skal oplyse om bibeskæftigelsen foregår: - I Danmark eller udlandet - Ved et andet offentligt sygehus - Ved privat sygehus eller klinik eller lignende - I egen klinik - Ved medicinalvirksomheder eller lignende. Orienteringspligten omfatter ikke størrelsen af honorarer og vederlag for disse aktiviteter. Aftalen fastslår også, at læger skal oplyse om eventuel økonomisk støtte, der modtages fra private virksomheder, fonde patientforeninger m.v. til gennemførelse af forskningsprojekter. Endelig fastslår aftalen, at såvel lægen som arbejdsgiver til enhver tid kan tage initiativ til at drøfte konkret opståede spørgsmål om bibeskæftigelse. 3b. Retningslinjer i Region Hovedstaden Regionens retningslinjer fra 2010 beskrives som et ledelsesværktøj i dialogen mellem læge og ledelse, der har det formål at konkretisere og vejlede om den præcisering, der ligger i aftalen fra Danske Regioner om, at: lægens indsats i hovedstillingen må således hverken tidsmæssigt eller indholdsmæssigt påvirkes negativt af eventuel bibeskæftigelse. Det understreges i retningslinjerne, at lægerne af egen drift skal oplyse ansættelsesmyndigheden om bibeskæftigelser, som lægerne under ansættelsen ønsker at indgå aftale om, og at der skal orienteres herom i forbindelse med ansættelsen. Det fremgår yderligere, at ledelsen har opfølgningspligt på selvsamme, og det derfor til enhver tid er ledelsens ansvar at sikre, at retningslinjerne efterleves, herunder at der årligt holdes samtaler, hvor der følges op på de tidligere indberettede oplysninger om bibeskæftigelse, og at lægen har anmodet om en samtale forud for at vedkommende indgår aftale om lægefaglig bibeskæftigelse, og at oplysninger om bibeskæftigelse indhentes ved nyansættelser. Lægen har derudover mulighed for løbende at registrere og tilpasse deres oplysninger om bibeskæftigelse i det anvendte indberetningssystem for lægers bibeskæftigelse. Regionens retningslinjer uddyber desuden ansvaret og konkretiserer habilitetshensyn omkring lægernes eventuelle bibeskæftigelse. Det hedder bl.a. andet: I øvrigt skal bibeskæftigelse, såvel lønnet som ulønnet, ex. undervisning, bestyrelsesarbejde, konsulentarbejde for anden offentlig myndighed, socialt arbejde mv. altid være af et omfang, der er foreneligt med varetagelsen af hovedbeskæftigelsen. Det er den Side 2

55 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 2 - Side -3 af 4 enkelte læges egen forpligtelse til enhver tid at være opmærksom på, at bibeskæftigelsens omfang ikke går ud over det, der er foreneligt med en tilfredsstillende varetagelse af hovedbeskæftigelsen. Endvidere fastslår retningslinjerne: Herudover forventes, at medarbejderne er engagerede, fleksible, loyale og samvittighedsfulde i udøvelsen af de pligter, der er knyttet til stillingen. Engagement, fleksibilitet og loyalitet i forhold til hovedarbejdsstedet kan blive påvirket af bibeskæftigelsens tidsmæssige omfang samt den (privat)økonomiske og prestigemæssige betydning af bibeskæftigelsen. På den baggrund nævner retningslinjerne specifikt, at ledende overlæger/klinikchefer som hovedregel ikke kan have bibeskæftigelse [...] bortset fra de tilfælde [ ], der ligger i naturlig forlængelse af de opgaver, der påhviler det offentlige sundhedsvæsen. Dette er indarbejdet i retningslinjerne fordi ledende overlæger og klinikchefer i det daglige har ansvaret for den optimale drift på deres område. 4. Opsamling og sammenfatning Region Hovedstadens retningslinjer hviler på aftalen mellem Danske Regioner, FAS og Yngre læger fra Regionens egne retningslinjer præciserer og skærper dog en række forhold vedr. oplysningspligten og forventningerne til dialogen mellem læge og ledelse om bibeskæftigelse. Retningslinjerne har som grundlag, at mange typer af bibeskæftigelse for læger er forenelig med hovedbeskæftigelsen og er en væsentlig del af sundhedsvæsenets drift, f.eks. i forhold til uddannelse af nye læger, udarbejdelser af attester og sundhedsforskning. Det nuværende godkendelsessystem for bibeskæftigelser hviler endvidere på en initiativ- og orienteringspligt fra den enkelte læge med hensyn til underretning af ledelsen omkring eventuelle former for bibeskæftigelse. Såfremt denne orientering ikke vurderes som fyldestgørende, kan ledelsen bede om ydereligere information, før den endelige beslutning om forenelighed træffes. Grundlæggende er der således tale om et indberetningssystem for lægers bibeskæftigelse, der er tillidsbaseret. I praksis er det et dialogværktøj, der giver ledelsen en ensartet metode for dialogen med lægen. Informationspligten og dialogformen omkring bibeskæftigelse er opbygget sådan, at der vil blive gennemført en frasortering af uforenelig bibeskæftigelse enten i forbindelse med ansættelsen, ved lægens konkrete henvendelse til ledelsen eller i forbindelse med den årlige MUS-samtale, hvis der bliver opmærksomhed på uretmæssigheder. Det fremgår af regionens regelgrundlag og dialogmaterialet, at det uforenelige i virket læge knytter sig til afklaring af habilitetskonflikter, eventuelle private og økonomiske Side 3

56 Punkt nr. 8 - Rapport om lægers bibeskæftigelse for 2013 i Region Hovendstaden Bilag 2 - Side -4 af 4 interesser uden for hovedbeskæftigelse, fleksibilitetshensyn og tilstedeværelse på hovedarbejdsstedet samt behov for faglig neutralitet. Dialogsystemet er afhængigt af lægens informationsansvar og kan ikke fungere som uafhængigt kontrolsystem, fordi der er begrænsede muligheder for at opdage problemer ved forglemmelse eller hvis der afgives urigtige oplysninger af lægen. Konstateres der urigtige eller bevist fortiede oplysninger i forhold til lægens oplysningspligt m.v., så må den stedlige ledelse selvfølgelig afklare de tjenestelige forhold og eventuelle konsekvenser, men det følger naturligt af det generelle ansvar for personaleledelsen. Proceduren for underretning af ledelsen samt dialog og registrering af lægens eventuelle bibeskæftigelse er opbygget sådan, at problematiske typer af bibeskæftigelse indgår i dialogen med ledelsen forud for den elektroniske indberetning, og derfor bliver ikke-forenelig bibeskæftigelse typisk ikke registreret i det elektroniske system. Aftalerne om lægers bibeskæftigelse og rapporteringssystemet er altså ikke opbygget som et egentlig kontrolsystem, og de nuværende processer vil betyde, at mange former for bibeskæftigelse, der kan være uforenelige med hovedbeskæftigelsen, tidligt afdækkes og derfor ikke gennemføres. Samtidig vil fejlagtige eller urigtige indberetninger om bibeskæftigelse fra lægen vanskeligt kunne afklares, hvis der ikke foreligger andre informationskilder for ledelsen. Endelig er det nuværende system også afhængig af, at ledelsen er systematisk og grundig i dialog og opfølgning. Side 4

57 Punkt nr. 9 - Den regionale vækst- og udviklingsstrategi Bilag Side april af 1 Overordnet køreplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Fase Fase Politisk spor: EVU, MTU, RR og VF Dialog med centrale politiske aktører om temaer og samarbejder Seminar med EVU, MTU og VF om prioritering af strategiske temaer 25. juni 2014 Beslutning om strategiske temaer i VF/EVU/MTU/RR i september Politisk spor: EVU, MTU, RR og VF Beslutning om høring i Danmarks Vækstråd i VF/EVU/MTU/RR i december. Beslutning om offentlig høring i VF/EVU/MTU/RR i marts Dialogaktiviteter Beslutning om vedtagelse i VF/EVU/MTU/RR i september Dialogspor Kommuner: K 29 og KKR Hospitaler: direktioner inddrages gennem strategiarbejdets styregruppe Organisationer: dialog med udvalgte nøgleorganisationer mv. Universiteter: dialog med KU, DTU, CBS Dialogspor Initiativer til udmøntning igangsættes umiddelbart efter vedtagelse.

58 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 20 Oversigt over offentlig indsats 2014 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden April 2014

59 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -2 af 20 Region Hovedstaden

60 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -3 af 20 Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år Endelig udgave efter offentlig kommentering Baggrund Regionsrådet skal i henhold til jordforureningsloven udarbejde en oversigt over den forventede offentlige indsats. Denne oversigt revideres en gang om året. Oversigten medfører ingen rettigheder eller pligter for ejere. Offentligheden skal inddrages forud for udarbejdelsen af den endelige oversigt. Oversigten skal angive på hvilke arealer (grunde), regionen forventer at foretage undersøgelser eller oprensning (med tilhørende aktiviteter). Oversigten skal desuden angive en prioritering af indsatsen samt indeholde en økonomisk oversigt. Endvidere skal oversigten beskrive, hvordan regionen forventer at håndtere de samlede jordforureningsproblemer. Den skal være bilagt et program for, hvorledes problemerne foreslås løst inden for en nærmere fastlagt tidshorisont. Dette skal ses i sammenhæng med de økonomiske ressourcer, der afsættes til området. Det skal fremgå af prioriteringen, hvilke aktiviteter der forventes at finde sted de førstkommende år. Regionsrådets afgørelser om prioritering kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jfr. 25 i jordforureningsloven. Såfremt regionen skønner det påkrævet, kan oversigtens prioritering fraviges, og der kan således gennemføres projekter, der ikke er anført på oversigten. Offentligheden har været inddraget forud for udarbejdelsen af den endelige oversigt. Inddragelsen er sket gennem annoncering i lokale ugeaviser dækkende Region Hovedstaden samt ved direkte opfordring til kommunerne i regionen og til HOFOR om at komme med kommentarer til oversigten. Der indkom kommentarer fra 5 kommuner, et forsyningsselskab og en borger. De indkomne kommentarer har ikke medført ændringer i forhold til udkastet til offentlig indsats, herunder regionens overordnede prioritering. I forhold til udkastet er der foretaget enkelte konsekvensrettelser i nogle af oversigterne. Rettelserne fremgår af noter under de enkelte oversigter. Bemærkninger til oversigten Antallet af forurenings kortlagte (vidensniveau 2) grunde i Region Hovedstaden (ca ) er så stort, at det ikke er muligt at prioritere dem alle indbyrdes. Oversigten over den offentlige indsats i 2014 indeholder derfor alene de lokaliteter, hvor der inden for de nærmeste år forventes gennemført afgrænsende undersøgelser (oversigt A), se også figur 1. oprensninger (oversigt B), forudsat de forudgående afgrænsende undersøgelser viser behov herfor, se også figur 2. grunde med igangværende drift af tekniske oprensningsanlæg (oversigt C), se også figur 3. grunde med løbende overvågning af forureningen (oversigt D). Grunde medtaget på oversigten over overvågning (oversigt D) bliver ikke nødvendigvis overvåget hvert år. Der kan også være grunde på listen, hvor en nærmere gennemgang af sagen vil vise, at der ikke længere er behov for overvågning, men hvor den endelige vurdering heraf endnu udestår. Som det fremgår ovenfor, er den omstændighed, at en grund er medtaget på en oversigt, ikke samtidigt et tilsagn om, at de påtænkte aktiviteter bliver gennemført eller sker inden for den forventede tidshorisont. 1

61 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -4 af 20 Dette skyldes, at regionen kan få kendskab til nye grunde, der skal prioriteres højere eller, at ny viden om stoffer og forurening fremkommer og således medvirker til en ændring af prioriteringen. I 2014 er der afsat ca. 157 mio. kr. til indsatsen på jordforureningsområdet i Region Hovedstaden. Heraf forventes afsat ca. 70 mio. kr. til afgrænsende undersøgelser og oprensninger i Prioriteringsprincipper De grunde der er med på oversigt A er medtaget ud fra følgende kriterier i forhold til grundvand og indeklima: Grundvand: Grunde der ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og hvor der fra indledende undersøgelser eller lignende er viden om forurening med klorerede opløsningsmidler i jord, vand eller poreluft i koncentrationer der overstiger hhv. 10 mg/kg i jordprøver, 100 µg/l i vandprøver eller µg/m³ i jordens poreluft. Herudover er medtaget nogle få lidt lavere prioriterede lokaliteter, ligeledes forurenet med chlorerede opløsningsmidler, der er nabo eller næsten nabo til nogle af de højt prioriterede lokaliteter. Dette er begrundet i, at det ved nærtliggende forureninger kan være svært at skille evt. forureningsfaner da forureningerne her fra kan løbe sammen når de når ned i grundvandet. Ved samtidig at undersøge alle tæt liggende forureningskilder samtidig (med samme forureningskomponenter), får vi en mere dækkende risikovurdering for det aktuelle grundvand. Dette dog kun i områder, hvor kortlægningsopgaven er afsluttet, og der således er overblik over alle potentielle forureningskilder. Endvidere kan der prioriteres nogle få grunde der ligger langt fra andre forurenede grunde inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, og hvor der fra indledende undersøgelser eller lignende er viden om forurening med klorerede opløsningsmidler i jord, vand eller poreluft i lavere koncentrationer. Det sker hvor lokaliteten er den eneste kendte i et indvindingsopland til eksisterende vandværk og hvor området er færdigkortlagt. I 2014 eller nærmeste år er der ikke prioriteret lokaliteter indenfor denne kategori. Parallelt med prioriteringen af lokaliteter ud fra kendte koncentrationsniveauer vil KMI i 2014 og næst følgende år fokusere en del af indsatsen i udvalgte indvindingsoplande. I de udvalgte indvindingsoplande er det hensigten at gennemføre videregående undersøgelser på alle lokaliteter, som er forurenet med chlorerede opløsningsmidler for på den måde at blive færdig med at undersøge alle kendte forureninger med de mest grundvandskritiske stoffer indenfor indvindingsoplandet. Princippet i denne fremgangsmåde er, at udvælge et antal oplande, indenfor hvilke der gennemføres videregående forureningsundersøgelser på alle de mest grundvandstruende lokaliteter, dvs. alle lokaliteter, som er forurenet med chlorerede opløsningsmidler. Herefter kan der ud fra en samlet betragtning tages stilling til, på hvilke lokaliteter, der skal gennemføres afværgeforanstaltninger for at beskytte grundvandsressourcen indenfor indvindingsoplandet. Herved sikres, at der ikke gennemføres afværge overfor den tilfældigvis først fundne forurening og man undgår den situation, at der måske mange år senere kommer kendskab til andre grunde i indvindingsoplandet, som måske er endnu kraftigere forurenet og hvoraf en af dem måske i værste fald allerede har nået indvindingsboringerne. Kriterierne for udvælgelse af oplande til denne fokuserede indsats har bl.a. været, at regionens V1 kortlægning er afsluttet indenfor oplandende, regionens V2 kortlægning (stort set) er afsluttet for lokaliteter med chlorerede opløsningsmidler som potentielt forurenende stof indenfor oplandede, statens grundvandskortlægning er afsluttet indenfor oplandende, 2

62 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -5 af 20 nogle af de regionalt set højst prioriterede lokaliteter (dem med højest kendte koncentrationer af chlorerede opløsningsmidler ud fra de indledende undersøgelser) ligger indenfor oplandende, antallet af lokaliteter, som er forurenet med de mest grundvandskritiske stoffer (chlorerede opløsningsmidler), og som resterer at blive undersøgt er relativt begrænset indenfor oplandene, der indvindes en væsentlig mængde drikkevand af god naturlig kvalitet i oplandet, På grundlag af disse kriterier er der udpeget tre indvindingsoplande: Solhøj indvindingsopland i Høje Tåstrup Kommune Dybendal indvindingsopland i Lyngby Tårbæk og Rudersdal Kommune, Birkerød indvindingsopland i Rudersdal Kommune Indeklima: Grunde hvor der fra indledende undersøgelser eller lignende er viden om forurening med flygtige stoffer i poreluft i koncentrationer, som kan medføre et bidrag til indeklimaet i bolig, der er højere end 10 gange afdampningskriteriet for det pågældende stof. Som udgangspunkt igangsættes undersøgelserne først på de grunde, hvor der er viden om mest forurening. Forurening med chlorerede opløsningsmidler prioriteres før forurening med kulbrinter, hvis der er flere lokaliteter med forureningsniveau indenfor samme størrelsesorden. Hvis alt andet er lige vil grundene herefter blive prioriteret til undersøgelse i den rækkefølge, de er blevet kortlagt på vidensniveau 2. Tidshorisont for håndtering af jordforureningsproblemerne i Region Hovedstaden i relation til den nuværende økonomiske ramme der er udmeldt fra staten Som udgangspunkt sættes den gennemsnitlige udgift til en afgrænsende undersøgelse til ca kr., mens den gennemsnitlige udgift til en oprensning sættes til ca. 3 mio. kr. Der er dog store variationer i forhold til disse gennemsnitspriser. F.eks. varierer omkostningen til en afgrænsende undersøgelse fra ca. 0,1 mio. kr. til langt over 2 mio. kr. for de helt store, mens omkostningen til en oprensning varierer fra ca. 0,2 mio. kr. til over 50 mio. kr. Der var pr. 1. april 2014 kortlagt grunde på vidensniveau 2 i Region Hovedstaden. Forudsættes det, at der skal ske undersøgelse af blot en fjerdedel af disse grunde med efterfølgende behov for oprensning på en tredjedel af grundene bliver den samlede omkostning hertil ca mio. kr. Antages det, at regionen modtager uændrede bevillinger de næste mange år, vil der således gå ca år, før der kan forventes etableret nødvendig oprensning på de i dag kendte grunde. Hertil kommer så de endnu ikke opdagede forurenede grunde. Det forventes, at der med tiden vil blive kortlagt i alt grunde i Region Hovedstaden. 3

63 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -6 af 20 Oversigt A Grunde (lokaliteter) hvor afgrænsende undersøgelser er i gang i 2014 eller forventes igangsat inden for de nærmeste par år. Rækkefølgen er ikke prioriteret. NB: Ny viden om forurening eller andre uforudsete forhold, som f.eks. øgede undersøgelsesomkostninger vil kunne påvirke antallet af og hvilke nye undersøgelser, der kan igangsættes. Undersøgelser der forventes at fortsætte fra 2013 Lokalitet nr. Navn Årsag Kommune Brydehusvej 21 # G Ballerup Lyngager 12 I Brøndby Gentoftegade 64 og Søgårdsvej 2 2A * # G og I Gentofte Sdr. Ringvej 6 (I) I Glostrup Brostykkevej 133 # G Hvidovre Roskildevej 327B * G Høje Taastrup Vandmestervej 22 * G og I Høje Taastrup Østerparken 5 G Høje Taastrup Mårkærvej 5 9 G Høje Taastrup Nørgårdsvej 24 # G Lyngby Taarbæk Rødovrevej rev. G Rødovre Annexgårdsvej 16 # I Rødovre Skelstedet 1 3 # G Rudersdal Skovlytoften 33 G Rudersdal Ny Vestergårdsvej 21 * G Furesø Gydevang 1 G Allerød Lyngevej 230, Stengårdens losseplads G Allerød Flintholmvej 6, (pesticider) * G Allerød Hovedgaden 47 G Rudersdal Toftebakken 2C G Rudersdal Nordvanggårdsvej 42 G Rudersdal Vasevej 76 H G Rudersdal Kajerødvej 5 B og 5 C * G Rudersdal Birkerød Kongevej 158 G Rudersdal Banevænget (tidl. Gasværksvej 8 10)* G Rudersdal Blokken 25 A G Rudersdal Topstykket 27 G Rudersdal Hvedemarken 3/Gammelgårdsvej 102 G Furesø Farum Hovedgade 52 G Furesø Bakkegårdsvej 201 G Fredensborg Byvej 10 G Halsnæs Bymosevej 14, Helsinge G Gribskov Bymosevej 1 3 G Gribskov Kingosvej 14 G og I Helsingør Gefionvej 45 A E G Helsingør Egeskovvej 18, Kvistgård G Helsingør Jernbane Allé 11 A G Helsingør 4

64 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -7 af 20 Undersøgelser der forventes at fortsætte fra 2013 Lokalitet nr. Navn Årsag Kommune Hornbækvej 450 G Helsingør Frederiksværksgade 4A G og I Hillerød Møllevej 9A G Fredensborg Vestergade 5 G Frederikssund Skelstedet 13 * G Rudersdal Brobæksgade 2 G Frederikssund Engvej 20 G Egedal G Undersøgelsen igangsat af hensyn til grundvand. I Undersøgelsen igangsat af hensyn til indeklimarisiko. * mangler administrativ afslutning af undersøgelsen. # Revurderingsundersøgelse på igangværende afværgelokalitet Undersøgelser der forventes igangsat i 2014 (ca. 15 af nedenstående bruttoliste foruden 5 nye revurderingsundersøgelser) Lokalitet nr. Navn Indvindingsopland Årsag Kommune Midgårdsgade 1 I København Rundageren 31 KV Solhøj G Høje Taastrup ) Høje Taastrup Vej 42 Taastrup Valby Vest G Høje Taastrup Hedesvinget 3 KV Solhøj G Høje Taastrup Lyngby Losseplads, revurdering afværge Ermelunden Rev. Lyngby Taarbæk Carlshøjvej 53, revurdering afværge Ermelunden Rev. Lyngby Taarbæk Lundtoftevej 160/ Lundtoftegårdsvej 93A Dybendal G Lyngby Taarbæk Lundtoftevej 150 Dybendal G Lyngby Taarbæk Lyngvej 2 Ermelunden G Lyngby Taarbæk Lundtoftegårdsvej 101/ Lundtofteparken 43 Dybendal G Lyngby Taarbæk Bjælkevangen 18 Dybendal G Lyngby Taarbæk Lundtoftegårdsvej 95 Dybendal G Lyngby Taarbæk Maglebjergvej 13 Dybendal G Lyngby Taarbæk Nærum Hovedgade 92, rev. afværge, (I) Rev. Rudersdal ) Baldersbækvej 46 Ishøj Strand G Ishøj ) Baldersbækvej 44 Ishøj Strand G Ishøj Alleen 1 I Tårnby Vejlesvinget 2 4, revurdering afværge Rev. Vallensbæk Vejlesvinget 1 3, revurdering afværge Rev. Vallensbæk Nobis Mølle 1 Birkerød G Rudersdal Klintehøj Vænge 1 Birkerød G Rudersdal Biskop Svanes Vej 21 Birkerød G Rudersdal Klintehøj Vænge 3 Birkerød G Rudersdal Bakkegårdsvej 306 Humlebæk G Fredensborg Hejreskovvej 2 Espergærde G Helsingør I Undersøgelsen igangsættes af hensyn til indeklimarisiko. G Undersøgelsen igangsættes af hensyn til grundvandsrisiko Rev. Revurderingsundersøgelse i forbindelse med igangværende afværgeforanstaltning på lokaliteten 1) Lokaliteten er udtaget af oversigten idet HOFOR har meddelt regionen, at HOFOR ikke har ansøgt om ny indvindingstilladelse for Taastrup Valby Vest kildeplads. Videre undersøgelser har derfor ikke længere så høj prioritet. 2) De to lokaliteter er udtaget af oversigten idet regionen har konstateret at Taastrup Stand Vandværk ikke har indvundet vand på kildepladsen siden

65 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -8 af 20 Undersøgelser der forventes igangsat inden for de nærmeste år** Lokalitet nr. Navn Årsag Kommune Løvholmen 3 I København Bygvænget 1 G Ballerup Måløv Stationsplads 1 G Ballerup Vestre Gade 5C I Brøndby Nybrovej 67 G Gentofte Bernstorffsvej G Gentofte Baunegårdsvej 8 G Gentofte Fredensvej 3 G Gentofte Grusbakken 18 G Gentofte Ordrupvej 49 G Gentofte Strandvejen 213 G Gentofte Hellerupvej 15 G Gentofte Kongelysvej G Gentofte Søborg Hovedgade 9 G+I Gentofte Rådhusvej 1 G Gentofte Dyrehavevej 10 G Gentofte Sofievej 1 I Gentofte Grusbakken 15 G Gentofte Brudelysvej 1 G Gladsaxe Krogshøjvej 36, Novozymes G Gladsaxe Bækgårdsvej 6 G Høje Taastrup Parcelvej 91A B G Lyngby Taarbæk Glaciset 46A G Lyngby Taarbæk Maglebjergvej G Lyngby Taarbæk Nørregade 7, Havegærdet 1 G Lyngby Taarbæk Klampenborgvej 203 G Lyngby Taarbæk Hjortekærsvej 180 G Lyngby Taarbæk Skelstedet 16 G Rudersdal Industrigrenen 17 G Ishøj Walgerholm 16 G Furesø Kirke Værløsevej 10 G Furesø Ny Vestergårdsvej 11 G Furesø Vassingerødvej 105 G Allerød Klintehøj Vænge 21 G Rudersdal Vasevej 119B G Rudersdal Birkerød Kongevej 76 G Rudersdal Udsigtsbakken 1 G Rudersdal Bakkevej 85 G Rudersdal Abildgårdsparken 10 G Rudersdal Bygmarken 1 G Furesø Rugmarken 29 G Furesø Rugmarken 22 G Furesø Gammelgårdsvej 67A G Furesø Rugmarken 6 G Furesø Bygmarken 4 G Furesø 6

66 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -9 af 20 Undersøgelser der forventes igangsat inden for de nærmeste år** Lokalitet nr. Navn Årsag Kommune Langebjergvej 126 I Fredensborg Hillerødvejen 66A G Gribskov Gillelejevej 30B G Gribskov Kirkevej 3 m. fl. G Gribskov Vestvej 11A G Gribskov Rundinsvej 28 G Gribskov Valbyvej 29 G Gribskov Fabriksvej G Helsingør Frederiksværksgade 16 G Hillerød Frederiksgade 4 G Hillerød Milnersvej 47 G Hillerød Frejasvej 30 G Hillerød Smedeparken 1 I Frederikssund Staktoften 8 G Rudersdal Skovlytoften 12 G Rudersdal Engvej 31 G Hillerød Siriusvej 4 I Halsnæs G Undersøgelsen igangsættes af hensyn til grundvand. I Undersøgelsen igangsættes af hensyn til indeklimarisiko. ** Med den nuværende budgetstørrelse kan der igangsættes omkring nye undersøgelser årligt afhængig af forureningsomfanget på de lokaliteter der undersøges 7

67 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -10 af 20 Oversigt B pr. 1. januar 2014 Grunde (lokaliteter) hvor oprensning skønnes påkrævet inden for de nærmeste år. Rækkefølgen er ikke prioriteret. Ny viden om forurening eller andre uforudseelige forhold kan ændre etableringstidspunktet. Ligeledes kan de økonomiske rammer til opgaven betyde, at nogle projekter må udskydes. Det forventes at der i 2014 vil være ressourcer til igangsætning af ca. 4 6 nye oprensningsprojekter. De nye projekter kommer fra bruttolisten for nye oprensninger i Præcis hvilke og hvor mange det bliver, afhænger dels af omkostningen til den enkelte afværge og dels af hvornår det endelige afværgeprojekt er helt klar til igangsætning efter alle fornødne tilladelser herunder aftale med grundejer m.v. er indhentet. Oprensninger der forventes at fortsætte fra 2013 Lokalitet Navn Årsag Kommune Emdrupvej 72 (omlægning af igangværende oprensning) 1) G København Gl. Kongevej 33, revurdering G København Gl. Kongevej 39, revurdering G København Vesterbrogade 116, revurdering G København Nybrovej 83/Sandftoften 10 (omlægning af igangværende G Gentofte oprensning) Nyvej 10, Albertslund (opfølgende monitering) G+I Albertslund Lodsvej 38, Hvidovre I Hvidovre Gl. Køge Landevej , Hvidovre I Hvidovre M.W.Gjøesvej 8 16, 20, Reerslev, retablering efter G+I Høje Taastrup opvarmningsprojekt Nærum Industriområde (omlægning af igangværende oprensning) G Rudersdal Lyngevej 230 (gasafværge) I Allerød Bregnerødvej 94 G Rudersdal Klintehøj Vænge 16 G Rudersdal Jernbanegade 29 I Frederikssund Ravnsbjergvej 1, Hillerød G Hillerød Gl. Hovedgade 8 14 G Hørsholm Rungstedvej 19 G Hørsholm Ådalsparkvej 63, Hørsholm G Hørsholm Pennehave 15 G Hørsholm Ahornvej 3 A D G Hørsholm Dådyrvænget 207, Karlebo I Fredensborg Skuldelev, S ISCO G Frederikssund Skuldelev, område IV, EK bio, Vestergade 5 G Frederikssund Frydensbergvej 29 31, Stenløse/Egedal G Egedal Stenlillevej 21 G Egedal Ravnsbjergvej 1, Proceshal, Veksø G Egedal G Afværgen er igangsat af hensyn til grundvand. I Afværgen er igangsat af hensyn til indeklimarisiko. 1) Lokaliteten er udtaget af oversigten idet anlægget nu planlægges nedlagt, idet området den ligger i er omklassificeret af Naturstyrelsen fra område med særlige drikkevandsinteresser til område med begrænsede drikkevandsinteresser. Dermed er lokaliteten ikke længere omfattet af offentlig indsats i forhold til grundvand. 8

68 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -11 af 20 Bruttoliste indenfor hvilke der forventes igangsat ca. 4 6 nye oprensninger i 2014* Lokalitet Navn Årsag Kommune Tingvej 14B I København Holger Danskes Vej 89 I Frederiksberg Cheminova, Måløv Byvej G Ballerup Søllerød Gasværk, Øverødvej 8 m.fl. G Rudersdal Trørødvej 63B G Rudersdal Pilehøj Vænge 8 G Rudersdal Blokken 25 G Rudersdal Pilehøj Vænge 10 G Rudersdal Gefionsvej 45 G Helsingør Egeskovvej 18 G Helsingør Vestergade 5, område II, Skuldelev G Frederikssund Brobæksgade 2 G Frederikssund Engvej 20 G Egedal Ravnsbjergvej 1, fane G Egedal G Afværgen igangsættes af hensyn til grundvand. I Afværgen igangsættes af hensyn til indeklimarisiko. * Forudsat risikovurderingen fra de afgrænsende undersøgelser viser, at oprensning bør igangsættes snarligt Oprensning der forventes igangsat* inden for de nærmeste år Lokalitet Navn Årsag Kommune Amagerbrogade 32, rev. af afværge I København Brydehusvej 21, rev. af igangværende afværge G Ballerup Gentoftegade 64/Søgårdsvej 2 2A G+I Gentofte Rosenkæret 17, rev. af igangværende afværge G Gladsaxe Flodvej 13 G Egedal Nørgårdsvej 24, rev. af igangværende afværge G Lyngby Taarbæk Kongevejen 155, rev. af igangværende afværge G Lyngby Taarbæk Tårbæk Strandvej (I+G) G+I Lyngby Taarbæk Skelstedet 1 3, rev. af igangværende afværge G Rudersdal YX tanken Birkerød Kongevej 158 G Rudersdal Hvedemarken 3 G Furesø Farum Hovedgade 52 G Furesø Bakkegårdsvej 201 G Fredensborg Bymosevej 14 G Gribskov Kingosvej 14 G+I Helsingør Frederiksværksgade 4A G Hillerød Møllevej 9A G Fredensborg Vestergade 5, område VI, Skuldelev G Frederikssund Stenlillevej 21, fane G Egedal Ravnsbjergvej 8 G Egedal Rugmarken 10 G Egedal G Afværgen igangsættes af hensyn til grundvand. I Afværgen igangsættes af hensyn til indeklimarisiko. * Forudsat risikovurderingen fra de afgrænsende undersøgelser viser, at oprensning bør igangsættes snarligt 9

69 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -12 af 20 Oversigt C Oversigt over tekniske oprensningsanlæg med drift i Depoter hvor der pågik Afværgedrift i 2013 Etableret (år) Oppumpet vandmængde i 2013 (m 3 ) Heraf til recipient m 3 Heraf til infiltreret m 3 Heraf til procesvand m 3 Heraf til kloak m 3 Skønnet driftsperiode (år) Valby Gasværk, Vigerslev Allé m.fl. * * Hejrevej 43 * * Rådmandsgade 11 * Lukket 2007 * Sundholmsv.j 55-57/Telemarksg * * Emdrupvej 72 * * Gudenåvej * * Godthåbsvej 187 (stoppet 2010/08) * Lukket 2010 * Valby Langgade 207 * * Svenskelejren 23 * Passiv vent. * Absalonsgade * Åboulevard * * Frankrigsgade * Bolig ventilation * Amagerbrogade 32/Norgesvej 2 * Lukket 2007 * Vesterbrogade 139 * * Jagtvej * Lukket 2007 * Amagerbrogade 118 * Lukket 2008 * Finsensvej 76 * Lukket 2008 * A Finsensvej 76b * * Passiv Smallegade 52 * ventilation * Howitzvej 54-58/Solbjergvej * * Nimbusparken * * Howitzvej 43 * * Nitivej 10 * lukket feb * Kronprinsensvej 1 * * Sørup Losseplads Cheminova-grunden, Måløv Byvej, Brydehusvej Skovlunde Byvej 96 A Udbakken 24 C+D 2002 Gasafværge Brøndby Industrikvarter Gentoftegade Trunnevangen 2000 Air-Sparging Jægersborg Allé Air-Sparging Ordrupvej 100A 2000 Air-Sparging Ejgårdsvej (I parken) Ordrupvej Lukket A Nybrovej B Sandtoften Air-Sparging Søborg Hovedgade Bolig ventilation Ordrupvej 81A 2002 Air-Sparging 10 10

70 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -13 af 20 Depoter hvor der pågik Afværgedrift i 2013 Etableret (år) Oppumpet vandmængde i 2013 (m 3 ) Heraf til recipient m 3 Heraf til infiltreret m 3 Heraf til procesvand m 3 Heraf til kloak m 3 Skønnet driftsperiode (år) Hyldegårdsvej Søborg Hovedgade 31, m.fl. 1996/ Grusgraven 1993/ Rosenkæret Bagsværd Hovedgade * Bindeleddet 9 A-B 2002 Vac. Ventilation Søborg Hovedgade Søborg Hovedgade Air-Sparging Bergsøegrunden, Hvissingevej Ejby Losseplads, Mosetoften Glostrup Regnvandsbassin, Industrivej Passiv Hvissingegade ventilation Knapholm + K. øst + afskærmning Ellekær Tornerosevej 58 (Herlev Kommune) 1992 Lukket ca Herlev kommune Marielundvej Symfonivej Romancevej Lukket Blokland Roskildevej (D1) 1996 Lukket Djursvang 3 (K7) 1995 Lukket Naverland * Høvedstensvej Vojensvej * Brostykkevej Indeklima Thorsbro Kildepladser, St vejle å Thorsbro Kildepladser, Tåstrup-Valby Industrivej 27, Hedehusene Vesterkøb Vesterkøb Akacievej 2, Hedehusene Ågesholmsvej M.W. Gjøesvej Ventilation M.W. Gjøesvej - Tingstedvej Østerparken Bolig ventilation Hove Kildeplads 1997 Lukket Gravertoften, Gasafværge Lyngby Losseplads 1996 Gasafværge Buddingevej Stoppet Nørgårdsvej / Passiv Carlshøjvej ventilation Kongevejen Passiv Virumvej ventilation Rødovrevej

71 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -14 af 20 Depoter hvor der pågik Afværgedrift i 2013 Etableret (år) Oppumpet vandmængde i 2013 (m 3 ) Heraf til recipient m 3 Heraf til infiltreret m 3 Heraf til procesvand m 3 Heraf til kloak m 3 Skønnet driftsperiode (år) Rødovrevej Hvidsværmervej Brandholms Allé Annexgårdsvej 16, m.fl Søllerød Gasværk, Øverødvej Nærum Industriområde Trørød Deponeringsplads 1998 Gasafværge Skelstedet Øverødvej Stoppet Nærum Hovedgade Bolig ventilation Tårnby Hovedbibliotek, Amager Lv / Københavns Lufthavn Syd 1993/ Kongelundsvej Lukket Vejlesvinget Vejlesvinget Kr. Værløsevej Vac. Ventilation Ballerupvej Vac. Ventilation Kr. Værløsevej Passiv Læssevej ventilation Allerødvej * Prins Valdemars Allé 14, Allerød 1999 Passiv ventilation * Bøgevangen 14, Vassingerød 1999 Phyto oprensning * Amtsvej 2-4, Allerød 1999 Passiv ventilation * Toftebakken 5, Birkerød * Farum Vandværk, Gammelgårdsvej Lukket * Gillelejevej 28b, Esbønderup 2005 Passiv ventilation * Ravnsbjergvej 8, Alsønderup * Kemisk oxidation * Danform-grunden **, Jægerspris * * Fasanvej 11, Skibby, Frederikssund 2011 Passiv ventilation * Fasanvej 2, Skibby, Frederikssund 2011 Passiv ventilation * Østergade 16, Skuldelev, Frederikssund * Jørlunde, Stensbjerggård, Hagerupvej * Frydensbergvej * Udlejrevej 31, Svenstrup Vandværk 1987 Lukket * I alt m * Mgl. skøn P=Procesvand IN=Infiltreret 12

72 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -15 af 20 Oversigt D Oversigt over arealer, hvor der forventes udført overvågning pr. 1. januar 2014 At en lokalitet står på listen indebærer ikke at der er overvågning hvert år, herunder at der overvåges i På lokaliteter med blå skrift er der udført monitering eller revurdering af monitering i 2013 I forhold til 2013 listen er en række lokaliteter slettet fra moniteringsoversigten (kan dog stadig ses med grå skrift). Nogle af lokaliteterne er slettet, idet de i forvejen er med på nogle af de andre oversigter. Lokalitet Navn Igangsat Seneste monitering/ revurdering Kommune Gammel Kongevej 39 København Vesterbrogade København Jagtvej og Thorsgade 8, København Glumsøvej / Frederiksberg C.F. Richs Vej / Frederiksberg H.C. Ørsteds Vej/Forchhammervej / Frederiksberg Bülowsvej / Frederiksberg Roskildevej / Frederiksberg Sct. Jacobsvej /2013 Ballerup Gentofte Losseplads, Nybrovej /1999 Gentofte Estersvej / Gentofte Hyldegårdsvej Tværvej /2004 Gentofte Vangedevej / Gentofte Mitchellstræde / Gentofte Vangedevej / Gentofte Hyldegårdsvej / Gentofte Strandvejen / Gentofte Tranegårdsvej / Gentofte Gladsaxe Industrikvarter / Gladsaxe Gladsaxevej / Gladsaxe Generatorvej 2A / Gladsaxe Søborg Hovedgade / Gladsaxe Hvissingegade Glostrup Ellekær / Herlev Marielundvej / Herlev Risby Losseplads, Hedeengvej /2003 Albertslund Galgebakken Sønder /2004 Albertslund Naverland Albertslund Herstedvesterstræde Albertslund Fabriksparken Albertslund Herstedøstergade Albertslund Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre ) Kløverprisvej /2011 Hvidovre Snubbekorsvej Losseplads, Snubbekorsvej /2003 Høje Taastrup Tåstrup Gasværk, Gasværksvej /2006 Høje Taastrup Dybendalsvænge /2013 Høje Taastrup Frederiksholmsvej Losseplads /2006 Høje Taastrup Stærkendevej Fyldplads Høje Taastrup Sengeløse Losseplads (Højvangsvej 19) /2007 Høje Taastrup Åvænget Høje Taastrup Skolevej Høje Taastrup 13

73 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -16 af 20 Lokalitet Navn Igangsat Seneste monitering/ revurdering Kommune ) Vadsbyvej / Høje Taastrup Baunevej Høje Taastrup Køgevej / Høje Taastrup Lyngby Losseplads, grundvand, Firskovvej 1996 Lyngby Taarbæk Frederiksdalsvej /2006 Lyngby Taarbæk Mortonsvej /2013 Lyngby Taarbæk Ulrikkenborg Plads /2013 Lyngby Taarbæk Virumgade / Lyngby Taarbæk Jernbanevej /2011 Lyngby Taarbæk Bagsværdvej /2012 Lyngby Taarbæk Lyngby Hovedgade 44 A D / Lyngby Taarbæk Mortonsvej / Lyngby Taarbæk Grønlunds Allé 34B / Rødovre Møntvask Rens, Øverødvej / Rudersdal Nærumvænge Torv / Rudersdal Linde Allé / Rudersdal Holte Stationsvej / Rudersdal Rundforbivej Rudersdal Sadolin og Holmbald, Industribuen Ishøj Englandsvej Tårnby Magle Allé Tårnby Kirke Værløse Losseplads, Ryetvej / Furesø Sandet Losseplads, Lejrvej, Sandet / Furesø Dansk A træ, Rytterhegnet / Allerød Røde Port Savværk, Kongevejen / Allerød Bjerget, Slangerupvej / Nymølle 2011/ Allerød ) Bøgevangen Allerød Lynge Losseplads, Gl. Nøglegårdsvej / Allerød Ll. Rosenbusk, priv. fyldpl., Uggeløse Bygade / Allerød Uggeløse Forbrændingsanlæg / Allerød Uggeløse Losseplads I / Allerød Olieforurenet jord, Skovmosen /2013 Allerød Kollerød Losse og fyldplads, Gl. Kollerødvej /2013 Allerød 205 Birkerød Industriområde 2009 Rudersdal Langedam (Toftebakken 5) / Rudersdal ) Shell Service, Jørgen Lund, Kongevejen /2011 Rudersdal Helle Rens & Vask, Kilo Rens, Hovedgaden Rudersdal Birkerød Kongevej Rudersdal 207 Farum Industriområde 2011/ Furesø ) Heru Autoservice, Farum Hovedgade 1 Lukket i / Furesø ) Norda. Kemisk Tøj Renseri Lukket i 2010/ /2011 Furesø Centri Vask og Rens, Akacietorvet/Farum 2011/ Furesø Hovedgade ) Fuglsangpark Lukket i 2011 /2011 Furesø ) Højsager Losseplads Fredensborg ) Benzinsalg v/ Petersen Vilh. O. A/S, Nygade 1A /2011 Frederikssund ) Roskildevej/Strandvangen, Roskildevej 156 /2011 Frederikssund 14

74 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -17 af 20 Lokalitet Navn Igangsat Seneste monitering/ revurdering Kommune ) Depot for Kupolovnsslam fra DDS Halsnæs Toplak Industrilakering, Gillelejevej 28B Gribskov ) Helsinge Forbrænd.anlæg/lossepl., Industrivej 4 Lukket i /2011 Gribskov Danit A/S, Oldenvej 3A 2004/2013 Helsingør Fisker & Nielsen A/S, Ole Rømers Vej Helsingør Gurrevej 312A, Losseplads 2006 Helsingør Andres, Brdr. H. & O., Egeskovvej /2013 Helsingør Ilpea Plast A/S, Anglo Plast A/S, Egeskovvej /2013 Helsingør Dansk Silicon Central ApS, Egeskovvej Helsingør Drive In Vask og Rens, Kingosvej Helsingør Esso Service. Statoil, Jæmtlandsvej 2 m.fl Helsingør Havreholm Grusgrav, Hellebjergvej Helsingør Løgstrup Steel A/S, Egeskovvej Helsingør Papirhusets Trykkeri, Kingosvej Helsingør Shamban A/S, Fabriksvej Helsingør Bruun&Co, K.V.,Interdan A/S, Egeskovvej /2013 Helsingør ) Møller, Ejner, Vognmand, Harreshøjvej 14a b 2006/2011 Helsingør Stema Anlægsteknik A/S, Egeskovvej 9 /2013 Helsingør Olriksvej 5 A C Helsingør Kvistgård monitering, Kvistgård Industrikvarter 2012/2013 Helsingør Holmene Losseplads, Jagtvejen, Vestre Holme 2011/ Hillerød Hillerød Autolakeri ApS, Slangerupgade / Hillerød ) Tulstrup Grusgrav, Hillerødvej 21 Lukket i Hillerød Roskildevej /2013 Hillerød BP Service/ nu Q8 Service, Usserød Kongevej /2013 Hørsholm Egevej Frederikssund Skelstedet Rudersdal E rens, Brobæksgade 2 i Slangerup Frederikssund Shell Serv/Slangerup Autoserv. Københavnsvej /2013 Frederikssund Søsum Teglværk I/S, Toppevadvej 26 (Ganløse / Egedal fyldpladser, plads 8) Bondehavens Losseplads, Sandbakken 8 (Ganløse 2011/ Egedal 9 fyldpladser, plads 6) Fluebjerggård Syd Losseplads, Toppevadvej / Egedal (Ganløse 9 fyldpladser, plads 2, 3, 4, 5 og 9) Stenløse Kommunes genbrugsplads, 2011/ Egedal Toppevadvej 28 (Ganløse 9 fyldpladser, plads 8) Langager, Leidersdorf, Udlejrevej Egedal 1) Lokaliteten er udtaget af oversigten, idet moniteringen er afsluttet og boringerne sløjfet i ) Lokaliteten er igen med på listen fejl at den var markeret som udgået. 3) Lokaliteten er ny på listen, da lokaliteten først er overgået til monitering ultimo ) Lokaliteten er udtaget af oversigten, idet det er konstateret at det er en fejl at lokaliteten er på listen 5) Lokaliteten er udtaget af oversigten, da moniteringen udført af grundejer og dermed ikke offentlig indsats 6) Lokaliteten er udtaget af oversigten, idet moniteringen er afsluttet i 2010 /2011 7) Lokaliteten er udtaget af oversigten, idet moniteringen er afsluttet i ) Lokaliteten er medtaget på listen en tidligere moniteringssag fra Frederiksborg Amt 9) Lokaliteten er udgået af oversigten, idet det er konstateret at moniteringen er administrativt lukket i ) Lokaliteten er udtaget af oversigten idet det er konstateret at det er en fejl at lokaliteten er på listen 11) Lokaliteten er medtaget på listen en tidligere moniteringssag fra Frederiksborg Amt 12) Lokaliteten er udtaget af oversigten, idet det er konstateret at det er en fejl at lokaliteten er på listen 13) Lokaliteten er udtaget af oversigten, på baggrund af brev fra Frederiksborg Amt i 2006, at moniteringen er lukket 14) Lokaliteten er udtaget af oversigten, idet moniteringen er afsluttet i

75 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -18 af 20 N Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Egedal Gentofte Ballerup Gladsaxe Herlev Rødovre Frederiksberg Glostrup Høje-TaastrupAlbertslund København Brøndby Hvidovre Vallensbæk Tårnby Ishøj Dragør Grundkort GST Figur 1: Igangværende, nye og kommende afgrænsende undersøgelser 16

76 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -19 af 20 N Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Egedal Gentofte Ballerup Gladsaxe Herlev Rødovre Frederiksberg Glostrup Høje-TaastrupAlbertslund København Brøndby Hvidovre Vallensbæk Tårnby Ishøj Dragør Grundkort GST Figur 2: Igangværende, nye og kommende oprensninger 17

77 Punkt nr Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -20 af 20 N Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Egedal Gentofte Ballerup Gladsaxe Herlev Rødovre Frederiksberg Glostrup Albertslund Høje-Taastrup København Brøndby Hvidovre Vallensbæk Tårnby Ishøj Dragør Grundkort GST Figur 3: Tekniske oprensningsanlæg 18

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Punkt nr. 26 - Forventede aktiviteter i 2015 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 26 - Forventede aktiviteter i 2015 for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne Bilag 1 - Side -1 af 1 Bilag 1 - Side -1 af 1 Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte 38665530 Web www.regionh.dk EAN-nr: 57980016327 CVR/SE-nr: 30 11 36 83 Dato: 7. januar 2014

Læs mere

Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse.

Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse. Retningslinjer vedr. bibeskæftigelse for læger ansat i Region Hovedstaden, der er omfattet af Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse. 1. Indledning. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne

Læs mere

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 032-08 03-11-2008 Vejledning vedrørende lægers bibeskæftigelse

Læs mere

Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år

Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år Oversigt over offentlig indsats 2014 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år

Læs mere

Punkt nr. 21 - Oversigt over prioriteret liste for jordforureningsindsatsen i 2015 Bilag 1 - Side -1 af 17

Punkt nr. 21 - Oversigt over prioriteret liste for jordforureningsindsatsen i 2015 Bilag 1 - Side -1 af 17 Bilag 1 - Side -1 af 17 Oversigt over offentlig indsats 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Udkast Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet

Læs mere

Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år

Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år Punkt nr. 12 - Jordforurening - Region Hovedstadens offentlige indsats i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 20 Oversigt over offentlig indsats 2014 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Oversigt over

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2016

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers 2016 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer for

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

UDKAST. Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år

UDKAST. Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år Oversigt over offentlig indsats 2014 Region Hovedstaden Koncern Miljø UDKAST Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2014 og nærmeste år Koncern

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers - 2013 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Udkast. Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2016 og nærmeste år

Udkast. Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2016 og nærmeste år Oversigt over offentlig indsats 2016 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Udkast Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2016 og nærmeste

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2014

Indberetning om jordforurening 2014 Indberetning om jordforurening 2014 Maj 2015 Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Indberetning om jordforurening 2014 Bilag Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Oversigt over bilag

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20150129t150131.605\20150129t150132.697\3c34e8d0-f65e-49c...

file://d:\migrationserver\work\20150129t150131.605\20150129t150132.697\3c34e8d0-f65e-49c... Page 1 of 1 From: bpm@frederiksberg.dk Sent: 09-01-2015 12:36:28 To: jord Subject: VS: Region Hovedstadens udkast til offentlig indsats i 2015 på jordforureningsområdet Attachments: Brev til kommunerne

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

hospitalslægers bibeskæftigelse 3/2016. November Rigsrevisionens beretning om

hospitalslægers bibeskæftigelse 3/2016. November Rigsrevisionens beretning om 3/2016 Rigsrevisionens beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 November 2016 114.6 22.480 908 3 / 2016 Beretning om

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2012

Indberetning om jordforurening 2012 Indberetning om jordforurening 2012 Maj 2013 Region Hovedstaden Koncern Miljø Indberetning om jordforurening 2012 Bilag Koncern Miljø Region Hovedstaden Oversigt over bilag og figurer Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

BØRNEHUS HOVEDSTADEN

BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BISTÅR KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen.

I ligestillingsredegørelsen for 2013, redegøres der udelukkende for ligestilling af kvinder og mænd i regionen. Til: Koncerndirektionen Koncern Organisation og Personale Enhed for personalepolitik og arbejdsmiljø Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5000 Ref.: Mette Rye Dato: 16. september 2013 Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Håndtering af likvide midler samt habilitet

Håndtering af likvide midler samt habilitet Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 13/1434 Dato: 17. januar 2013 Udarbejdet af: Anita Nygaard Junker E-mail: Anita.Junker@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631037 Håndtering af likvide

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse en afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse en afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Punkt nr. 21 - Afrapportering om lægers registrering af bibeskæftigelse Bilag 1 - Side -1 af 10 Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Enhedschef Carsten Bagge Jensen

Enhedschef Carsten Bagge Jensen Prioriteringsprincipper og parametre i forhold til grundvandet i Region Hovedstaden ATV Vintermøde marts 2013 Enhedschef Carsten Bagge Jensen Disposition Indledning (rammen og omfanget af opgaven) Prioriteringsprincipper

Læs mere