Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov"

Transkript

1 Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: Dok. nr.: Notat Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Baggrund I de sidste tre år har Ballerup Kommune gennemført en sammenligning af kommunerne i Region Hovedstaden på området for voksne med særlige behov. Undersøgelsen har haft stor opbakning og er fundet meget brugbar, hvorfor undersøgelsen atter er gentaget i Resultaterne af undersøgelsen kan læses i nærværende rapport. Baggrunden for sammenligningen af udgifterne, er den markante udgiftsvækst på voksenhandicapområdet og behovet for at tøjle denne vækst. Til dette indgår et helt enkelt behov for viden om, hvorvidt man som kommune ligger højt eller lavt sammenlignet med andre kommuner med hensyn til antallet af modtagere og niveauet på enhedsudgifterne. Det er navnlig antallet af modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager, som har betydning for kommunernes udgiftsniveau på området, idet andre forhold som valgt serviceniveau, visitationspraksis, modtagernes sammensætning osv. også spiller ind, men er indeholdt i de to nævnte forhold. Undersøgelsens målsætning er derfor at fremstille en kommunesammenligning på antallet af modtagere og den gennemsnitlige udgift pr. modtager, således at den enkelte kommune får dokumenteret i hvor høj grad udgiftsniveauet skyldes mange modtagere, dyre modtagere eller en kombination af de to. I forhold til undersøgelsen, der blev gennemført i 2011, er der foretaget mindre ændringer i opgørelsen af borgere på enkelte paragrafer, samtidig med at udgifter til samt en opgørelse af antallet af borgere der modtager der refusion som særligt dyre enkeltsager er medtaget.

2 Indsamling af data Kommunerne i Region Hovedstaden fik i begyndelsen af april tilsendt undersøgelsen og har frem til midten af maj indberettet deres resultater. Resultaterne er efterfølgende blevet behandlet og danner baggrund for det talmateriale, der præsenteres i denne rapport. Da der er store forskelle i kommunernes måde at opgøre udgifterne og antallet af personer i forhold til de enkelte paragrafer, har enkelte kommuner suppleret deres besvarelse med kommentarer, der vedrører deres opgørelse. Disse kommentarer er vist i bilag 3. De indsamlede resultater er inden dannelsen af denne rapport sendt til de enkelte kommuner, der har haft mulighed for at sammenholde deres egne resultater med de øvrige kommuner og efterfølgende komme med rettelser, hvis der var behov for dette. Opgørelsen Udgangspunktet for sammenligningen er regnskabsresultatet for 2011 og antallet af helårsmodtagere. I sammenligningen indgår efter Servicelovens 85, 94b, 95, 96 og 97. Herudover indgår dag- og døgn efter servicelovens , Endelig er undersøgelsen suppleret med udgifter til efter 105 til hhv. 103 og 104, samt antallet af personer vedr. refusion til særligt dyre enkeltsager. Opgørelsen baserer sig på de borgere, som den enkelte kommune har haft betalingsforpligtigelsen for i 2011, hvilket vil sige de af kommunens egne borgere, hvor der er afholdt en udgift efter de udvalgte paragraffer i Serviceloven, uanset om der er tale om et kommunalt (eget regi eller anden kommune), regionalt eller privat drevet. Der tages udgangspunkt i nettodriftsudgifterne med en særskilt angivelse af refusionsindtægten. Der er ingen restriktion på alder, hvilket betyder, at modtagere på mere end 64 år vil indgå under flere af funktionerne i undersøgelsen, selvom målgruppen som udgangspunkt er de årige. Udgangspunktet for opgørelsen er antal helårsmodtagere, hvilket vil sige, at hvis én person, f.eks. har modtaget i syv måneder inden for et, tæller vedkommende som 0,6 helårsmodtager (7/12) i den pågældende rubrik. For enkelte paragraffer er dog brugt antal borgere og ikke helårspersoner. En person kan godt modtage foranstaltninger efter flere forskellige paragraffer og dermed samlet tælle med som mere end én helårsmodtager. Resultater Kommunerne sammenlignes på enhedsudgiften (både ekskl. og inkl. refusion), nettodriftsudgiften og modtagerandelen blandt de årige. Alle regionens kommuner har deltaget i undersøgelsen, og det er første gang, at alle kommuner har valgt at deltage. Dette sikrer kommunerne et solidt sammenligningsgrundlag. Side 2

3 Hovedparten af kommunerne har indberettet på alle paragraffer. Enkelte kommuner har ikke haft udgifter til 94 og 95 selvansat hjælper. Herudover har flere kommuner samlet deres udgifter til de to 85 foranstaltninger ét sted, hvorfor udgiften kun er medtaget dette sted. Hillerød Kommune har ikke kunnet opgøre udgiften og antallet af modtagere på 97 og , hvorfor kommunen ikke er medtaget i den samlede analyse, men kommunen indgår i sammenligningerne på de paragraffer, de har indberettet. Nedenfor er de overordnede resultater af undersøgelsen præsenteret for hver enkelt kommune. Tabel 1: Samlede udgifter, ekskl. Enhedsudgift ekskl. refusion Enhedsudgift inkl. refusion Nettodrifts udgift pr årig Modtagerandel Albertslund ,8 Allerød ,4 Ballerup ,9 Bornholm ,2 Brøndby ,5 Dragør ,3 Egedal ,7 Frederiksberg ,2 Frederikssund ,2 Fredensborg ,9 Furesø ,5 Gentofte ,3 Gladsaxe ,9 Glostrup ,9 Gribskov ,5 Halsnæs ,7 Helsingør ,3 Herlev ,8 Hillerød* Hvidovre ,1 Høje Taastrup ,6 Hørsholm ,2 Ishøj ,6 København ,0 Lyngby Taarbæk ,3 Rødovre ,4 Rudersdal ,8 Tårnby ,8 Vallensbæk ,4 Gennemsnit ,9 Note: Gennemsnittet er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. *Hillerød har ikke indberettet oplysninger på alle paragraffer, hvorfor kommunen ikke er medtaget i den samlede sammenligning. Side 3

4 Forskellene i den samlede enhedsudgift (ekskl. refusion), når kørslen ikke medregnes, varierer fra ca kr. i Glostrup Kommune, der har den laveste enhedsudgift til Herlev Kommune, der med en årlig enhedsudgift på ca kr. har den højeste enhedsudgift. Den gennemsnitlige enhedsudgift er ca kr. Når opgørelsen inkluderer kommunernes modtagne refusion er Glostrup Kommune fortsat den kommune, der har den laveste udgift med en enhedspris på ca kr. og Herlev Kommune har den højeste enhedsudgift, idet kommunens årlige enhedsudgift er ca kr. Den gennemsnitlige enhedsudgift inkl. refusioner er ca kr. Vallensbæk Kommune har den laveste årlige nettodriftsudgift (inkl. refusion) pr årige på kr., mens Albertslund Kommune med en udgift på kr. har den højeste udgift. Gennemsnittet for de 28 kommuner, der har indberettet alle oplysninger, er kr. Tårnby Kommune er den kommune, hvor modtagerandelen er lavest (andel pr. tusinde årige). Her er modtagerandelen er 13,8, mens Bornholms Kommune har den højeste andel på 35,2. Den gennemsnitlige modtagerandel er 22,9. I bilag 1 kan ses en rangordning af de enkelte kommuner med hensyn til udgifter og modtagerandel. I bilag 2 er udgifterne fordelt på de enkelte paragrafer vist for de enkelte kommuner, samt andelen af refusionsmodtagere, mens bilag 3 indeholder de kommentarer de enkelte kommuner har suppleret deres indberetning med. Side 4

5 Bilag 1: Rangordnede kommunelister, samlet enhedsudgift ekskl. (inkl. og ekskl. refusion), modtagerandel og nettodriftsudgift pr årig Modtagerandel Enhedsudgift, ekskl. refusion Enhedsudgift, inkl. refusion (modtagere pr årig) Nettodriftsudgift pr årig** 1 Glostrup Glostrup Tårnby 13,8 1 Vallensbæk Frederikssund Frederikssund Vallensbæk 14,4 2 Glostrup Bornholm Bornholm Egedal 15,7 3 Lyngby Taarbæk Helsingør Lyngby Taarbæk Hørsholm 16,2 4 Frederiksberg Lyngby Taarbæk Helsingør Dragør 16,3 5 Hørsholm Furesø Furesø Hvidovre 18,1 6 København Høje Taastrup Høje Taastrup Frederiksberg 18,2 7 Dragør Halsnæs Halsnæs Herlev 18,8 8 Tårnby Gentofte Gentofte København 19,0 9 Egedal Ishøj Ishøj Rødovre 19,4 10 Gentofte København København Gladsaxe 19,9 11 Gladsaxe Brøndby Brøndby Rudersdal 20,8 12 Rudersdal Frederiksberg Frederiksberg Allerød 21,4 13 Gribskov Ballerup Ballerup Gribskov 21,5 14 Frederikssund Gladsaxe Fredensborg Lyngby Taarbæk 22,3 15 Allerød Gribskov Gribskov Gentofte 22,3 16 Hvidovre Allerød Gladsaxe Ballerup 23,9 17 Halsnæs Rudersdal Allerød Fredensborg 24,9 18 Høje Taastrup Fredensborg Albertslund Ishøj 26,6 19 Helsingør Vallensbæk Rudersdal Halsnæs 26,7 20 Ballerup Albertslund Vallensbæk Glostrup 27,9 21 Furesø Hørsholm Hørsholm Brøndby 28,5 22 Rødovre Dragør Dragør Høje Taastrup 28,6 23 Ishøj Egedal Egedal Albertslund 28,8 24 Fredensborg Rødovre Hvidovre Furesø 29,5 25 Herlev Hvidovre Rødovre Helsingør 30,3 26 Bornholm Tårnby Tårnby Frederikssund 31,2 27 Brøndby Herlev Herlev Bornholm 35,2 28 Albertslund Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit 22,9 Gennemsnit Note: Gennemsnittet (markeret med stiplet linje) er beregnet uden hensyntagen til de enkelte kommuners størrelse. Der er således ikke vægtet for forskelle i indbyggertal. Kommunelisten indeholder kun de kommuner, der har indberettet på alle paragraffer. Side 5

6 Bilag 2: Detaljerede tabeller opdelt på kommuner Enhedsudgift Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. efter 85 til borgere i almenbolig opført efter almenboligloven (boslignende ) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende bo 108 inkl. Midlertidige bo 107 inkl. Ledsageordning 97 Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitetsog samværs 104 i 103 i 104 Bo personer med særlige sociale problemer Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk I alt, inkl. Heraf, 105 til borgere i 103, 104 I alt, ekskl. 85, 107 og 108 sammentalt Side 6

7 Enhedsudgift inkl. refusion Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. efter 85 til borgere i almenbolig opført efter almenboligloven (boslignende ) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende bo 108 inkl. Midlertidige bo 107 inkl. Ledsageordning 97 Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitetsog samværs 104 i 103 i 104 Bo personer med særlige sociale problemer Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk I alt, inkl. Heraf, 105 til borgere i 103, 104 I alt, ekskl. 85, 107 og 108 sammentalt Side 7

8 Modtagerandel (modtagere pr årig) Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. efter 85 til borgere i almenbolig opført efter almenboligloven (boslignende ) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende bo 108 inkl. Midlertidige bo 107 inkl. Ledsageordning 97 Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitetsog samværs 104 i 103 i 104 Bo personer med særlige sociale problemer Albertslund 0,6 0,5 7,6 4,2 4,7 1,6 4,2 4,6 2,8 0,6 31,5 2,8 28,8 16,5 Allerød 0,2 0,2 0,6 5,7 4,1 2,2 2,0 2,6 3,7 1,1 1,3 0,1 23,8 2,4 21,4 12,6 Ballerup 0,3 0,4 0,7 2,3 3,4 3,8 4,4 2,8 5,0 0,2 3,1 0,7 27,2 3,3 23,9 10,3 Bornholm 0,4 0,4 14,4 5,8 2,3 4,4 1,2 8,2 2,2 0,2 37,4 2,2 35,2 22,5 Brøndby 1,4 0,4 0,8 6,7 4,1 3,4 3,7 3,2 4,5 0,2 3,3 0,4 32,0 3,5 28,5 15,0 Dragør 0,1 0,4 0,7 3,2 2,6 3,0 1,4 4,7 0,1 1,5 0,2 18,0 1,7 16,3 6,4 Egedal 0,1 0,9 2,7 1,9 1,6 2,9 2,0 3,4 0,6 1,1 0,3 17,4 1,7 15,7 6,2 Frederiksberg 0,8 0,3 3,1 3,4 3,6 1,3 1,3 3,2 1,2 18,2 10,1 Frederikssund 1,1 0,1 0,2 13,2 3,6 3,2 1,8 5,0 2,6 1,5 0,6 0,4 33,3 2,1 31,2 20,3 Fredensborg 1,1 0,4 1,0 3,5 3,8 2,5 5,1 3,4 3,9 3,9 0,4 0,3 29,3 4,3 24,9 10,7 Furesø 0,7 0,7 2,3 3,9 2,6 6,5 2,0 10,5 0,3 29,5 9,5 Gentofte 0,2 0,5 2,0 5,2 2,7 1,3 3,3 1,7 5,3 0,4 1,2 0,1 23,8 1,6 22,3 11,2 Gladsaxe 0,2 0,4 1,7 5,1 3,0 1,6 1,3 2,5 3,7 0,6 0,9 0,3 21,4 1,5 19,9 11,4 Glostrup 0,0 0,3 0,5 9,7 3,9 1,5 2,9 1,7 6,9 0,2 1,1 0,4 29,3 1,4 27,9 15,6 Gribskov 0,1 0,2 2,1 5,5 2,7 1,5 4,0 2,5 2,5 1,3 1,8 0,4 24,6 3,1 21,5 11,8 Halsnæs 0,6 0,6 1,9 10,1 2,3 1,5 3,4 3,5 2,7 0,6 0,5 0,2 27,8 1,1 26,7 15,7 Helsingør 0,1 0,3 8,5 3,5 3,6 3,1 4,1 6,7 0,7 0,9 0,5 31,8 1,6 30,3 15,5 Herlev 0,1 0,6 1,6 4,2 2,5 3,3 2,1 3,7 0,3 2,0 0,7 21,1 2,3 18,8 8,4 Hillerød 0,4 1,6 17,5 2,8 2,2 2,8 4,0 5,0 1,0 1,4 24,1 Hvidovre 0,9 0,3 0,1 1,5 3,7 2,1 1,0 2,7 4,3 0,1 1,8 1,4 20,0 1,9 18,1 7,4 Høje Taastrup 0,7 0,2 0,6 9,0 3,0 3,1 2,2 8,9 0,4 2,0 0,8 31,1 2,5 28,6 12,6 Hørsholm 0,3 0,1 0,6 5,7 2,6 1,5 1,4 1,9 2,1 0,8 0,6 0,1 17,6 1,4 16,2 10,4 Ishøj 1,4 0,5 1,0 8,3 3,2 3,2 2,0 2,0 4,9 0,2 2,1 0,4 28,9 2,3 26,6 15,7 København 0,0 0,2 2,2 4,7 2,8 0,9 1,1 5,4 0,1 0,8 1,8 19,9 0,9 19,0 9,7 Lyngby Taarbæk 0,8 0,3 0,6 6,8 2,5 1,8 3,3 2,6 3,3 0,9 2,8 0,3 26,0 3,7 22,3 11,7 Rødovre 0,2 0,2 4,6 3,0 3,4 2,8 4,8 0,3 19,4 7,6 Rudersdal 0,2 0,3 0,2 6,7 3,4 2,8 2,0 2,1 2,8 1,0 0,9 0,1 22,7 1,9 20,8 13,2 Tårnby 0,5 0,4 0,5 3,5 2,2 1,9 1,3 3,4 0,4 2,6 0,2 16,8 3,0 13,8 6,3 Vallensbæk 0,3 0,1 1,0 3,3 1,9 2,1 1,4 1,9 2,4 0,1 0,6 0,1 15,1 0,7 14,4 8,3 I alt, inkl. Heraf, 105 til borgere i 103, 104 I alt, ekskl. 85, 107 og 108 sammentalt Side 8

9 Nettodriftsudgift pr årig Selvansat hjælper ( 94b og 95 ) BPA 96 Suppl. efter 85 til borgere i almenbolig opført efter almenboligloven (boslignende ) Støtte efter 85 til borgere i eget hjem Længerevarende bo 108 inkl. Midlertidige bo 107 inkl. Ledsageordning 97 Beskyttet beskæftigelse 103 Aktivitetsog samværs 104 i 103 i 104 Bo personer med særlige sociale problemer Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Frederiksberg Frederikssund Fredensborg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby Taarbæk Rødovre Rudersdal Tårnby Vallensbæk I alt, inkl. Heraf, 105 til borgere i 103, 104 I alt, ekskl. 85, 107 og 108 sammentalt Side 9

10 25 pct. refusion, modtagere pr årige Antal personer på ( 94b og 95 ) funktion Antal personer på ( 85/108) funktion Antal personer på ( 96) funktion Antal personer på ( 107) funktion ,002,003,00 5 Antal personer på ( 108) funktion ,002,003,00 5 I alt Albertslund 0,18 0,88 2,23 3,28 Allerød 0,07 0,07 0,15 2,61 2,91 Ballerup 0,07 0,21 1,21 1,93 3,43 Bornholm 0,08 0,25 0,38 0,89 1,60 Brøndby 0,23 0,24 1,07 1,55 Dragør 0,40 0,66 1,86 2,92 Egedal 1,08 0,54 1,61 3,23 Frederiksberg 0,27 0,03 0,21 1,08 1,59 Frederikssund 0,04 0,20 0,71 1,42 2,36 Fredensborg 0,22 0,09 0,17 0,52 1,35 2,35 Furesø 0,23 0,09 0,14 2,07 2,54 Gentofte Gladsaxe 0,03 0,23 0,15 0,25 1,61 2,27 Glostrup 0,15 0,23 0,08 0,45 1,13 2,04 Gribskov 0,09 0,61 0,09 0,30 0,87 1,95 Halsnæs 0,28 0,83 0,50 0,28 1,17 3,06 Helsingør 0,11 0,11 0,48 1,41 2,12 Herlev 0,13 0,06 1,20 1,39 Hillerød 0,43 0,74 0,46 1,28 2,90 Hvidovre 0,10 0,19 0,29 1,88 2,46 Høje Taastrup 0,10 0,51 1,09 1,71 Hørsholm 0,31 0,15 1,00 1,47 Ishøj 0,30 0,38 0,99 1,90 3,57 København 0,28 0,19 0,98 1,46 Lyngby Taarbæk 0,19 0,73 0,29 0,29 1,97 3,47 Rødovre 0,18 0,22 0,31 2,43 3,15 Rudersdal 0,57 0,13 0,54 1,61 2,85 Tårnby 0,04 0,20 0,20 1,70 2,15 Vallensbæk 0,23 0,59 0,94 1,76 Side 10

11 50 pct. refusion, modtagere pr årige Antal personer på ( 94b og 95 ) funktion Antal personer på ( 85/108) funktion Antal personer på ( 96) funktion Antal personer på ( 107) funktion ,002,003,0 05 Antal personer på ( 108) funktion ,002,003,0 05 I alt Albertslund 0,12 0,23 0,35 Allerød 0,07 0,07 0,07 0,45 0,67 Ballerup 0,04 0,11 0,07 0,18 0,39 Bornholm 0,04 0,21 0,30 0,55 Brøndby 0,20 0,05 0,10 0,34 Dragør 0,13 0,53 0,13 0,80 Egedal 0,46 0,25 0,46 1,16 Frederiksberg 0,22 0,09 0,16 0,21 0,69 Frederikssund 0,16 0,16 0,31 Fredensborg 0,04 0,22 0,17 0,26 0,70 Furesø 0,05 0,19 0,19 0,42 Gentofte Gladsaxe 0,03 0,03 0,23 0,05 0,10 0,43 Glostrup 0,23 0,15 0,38 Gribskov 0,30 0,04 0,09 0,43 Halsnæs 0,22 0,28 0,11 0,22 0,83 Helsingør 0,06 0,14 0,28 0,48 Herlev 0,06 0,13 0,25 0,06 0,25 0,76 Hillerød 0,18 0,11 0,04 0,11 0,43 Hvidovre 0,03 0,03 0,16 0,13 0,10 0,45 Høje Taastrup 0,03 0,20 0,38 0,61 Hørsholm 0,15 0,39 0,54 Ishøj 0,08 0,08 0,23 0,38 København 0,08 0,03 0,17 0,28 Lyngby Taarbæk 0,13 0,22 0,16 0,10 0,25 0,86 Rødovre 0,04 0,18 0,22 Rudersdal 0,27 0,03 0,13 0,17 0,60 Tårnby 0,04 0,28 0,24 0,57 Vallensbæk 0,12 0,12 0,23 0,47 Side 11

12 Bilag 3: Kommentarer til skemaerne Egedal: Kan ikke opgøre sudgifterne særskilt på følgende område, hvorfor disse måske vil indgå i nettotallet. Det drejer sig om funktion , , , , , og Kørselsudgifterne til funktion samt er bogført på særskilt konto og kan derfor opgøres. Fredensborg: Vedr. bo personer med særlige sociale problemer : 109 og 110 er antal personer af hjemløse der ikke er registrantbogført talt i hele måneder og ikke i dage ved omregning til helårspersoner Det har ikke været muligt at få borgere i almenboliger ( 85) udskilt, derfor er alle borgere hvor der står 108 på regningen medtaget i skema Frederiksberg: Vedr. efter 85 i eget hjem: Aktivitet og udgifter er inklusiv 84 og 102. Desuden inklusiv kommunens egen kontaktpersonordning, som er bogført på en anden funktion. Vedr. Aktivitets- og samværs 104 : Væresteder er medregnet, skønsvis opgjort til helårspersoner. Kørsel kan ej opgøres særskilt, bl.a. fordi udgifter til ofte er en implicit del af taksten for et 103 el Vedr. bo personer med særlige sociale problemer : Aktivitet og udgifter er inklusiv kommunens hjemløseplan. Det har ikke været muligt at opgøre særligt dyre enkeltsager på grupperinger - der er derfor tale om en opgørelse på F3 niveau. Hvis en person har skiftet stype i løbet af året, fra en F3 til en anden F3, kan personen optræde ved begge F3 i ovenstående tabel - såfremt der modtages SDE refusion ved begge F3. Furesø: Har ikke kunnet opgøre sudgifterne. Gentofte: Er endnu ikke færdig med vores endelig statsrefusion, så kommunen kan desværre ikke levere antal borgere. Glostrup: Hvis en borger har 2 foranstaltninger inden for den samme paragraf tælles borgeren en gang ifm. opgørelse af antal helårsmodtagere. Hvis der afholdes udgifter for en borger efter 107/108 og der samtidige afholdes udgifter efter 85/102 tælles borgeren med en gang ifm. opgørelse af antal helårsmodtagere. Hvis der afholdes udgifter for en borger både for tidligere år og regnskabsår tælles borgeren 1 gange ifm. opgørelse af antal helårsmodtagere, samt udgiften for tidligere år er ikke medtaget. Gribskov: Opgørelsen vedrørende 85 til borgere i bo efter almenboligloven indeholder kun de borgere i kommunes egne, og altså ikke borgere i almene bolig udenfor kommunen. Sidstnævnte indgår i tal for 85 i eget hjem. Bemærkning til 104: Der er ikke opgivet antal helårspersoner for kommunens egne 2. Ses bort for udgifter til disse 2, er enhedsudgiften kr. (brutto) / kr (netto). Side 12

13 Generel bemærkning til refusioner: Refusioner for 2011 er ikke endeligt opgjort. Afvigelsen mellem foreløbige refusionstal og endelig opgørelse vil dog være minimal, hvorfor marginalt ændrede tal for Gribskov kommune for 2011 ikke indmeldes. Det bemærkes, at vi IKKE har kigget nærmere på evt. forskelle mellem 2010 og 2011-tal, men kan sige, der kan forekomme væsentlige afvigelser, da Gribskov kommune har haft markant fokus på forbedret datakvalitet, således at der fra 2010 til 2011 er sket forbedringer i kvaliteten (rigtigheden) af data. Helsingør: Har ikke registreret nogen sager på 85 under boslignende, da disse er registreret under 107 og 108. Hillerød: Vi kan ikke fremsende tal på antal personer så der må vi lade være med at indgå i undersøgelsen på de paragraffer i lighed for tidligere år. Høje-Taastrup: Det er ikke muligt at opdele regnskab 2011 på boslignende henholdsvis i eget hjem. Særligt dyre enkeltsager er oplyst for hele den relevante funktion. Tal findes ikke på grupperingsniveau. Nettodriftsudgift er defineret som dranst 1+2. Refusion, mio. kr. er defineret som dranst 2. Ishøj: Vedr. efter 85 til borgere i eget hjem medregnes alle borgere der er indskrevet og modtager 1 time eller derover om måned. Udgifterne til 85 er desuden opgjort anderledes end i Tallene skal tages med forbehold, idet der ikke er medregnet overheadsomkostninger, og der er en tæt snitflade mellem 85 og lignende. København: Vedr. særligt syre enkeltsager kan modtagerne ikke umiddelbart skilles af SDE på gruppering. Det samlede tal på 143 på dækker derfor både 94 og 95 og 96. Tårnby: Vedr. 85: I Tårnby har vi ikke opdelt funktion i Service- og Almenboliglov. I Tårnby har vi 4 personer med døgndækning, 1 med omfattende og 6 personer modtager i eget hjem hvor vi har eksterne leverandører og 2 af de 13 har særtakst til 108. Derudover har vi borgere som modtager i eget hjem, men som ikke er opgjort i regnskabet på cpr.nr. niveau. Borgerne visiteres til socialpsykiatrien og korpset for udviklingshæmmede. Derfor er tallene ikke sammenlignelige med andre kommuners. Vallensbæk: Vedr. efter 85 til borgere i eget hjem medregnes alle borgere der er indskrevet og modtager 1 time eller derover om måned. Udgifterne til 85 er desuden opgjort anderledes end i Side 13

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 3. juni 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-6750 Dok.nr: 2013-86745

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

tat Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

tat Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov BALLE RUP Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ØKONOMI & PERSONALE Kommunerne i Region Hovedstaden Dato: 6. juni 2012 Møde I KKR Hovedstaden den / ei dir.: 4477 6316 E-mail: jkg balk.dk Kontakt: 1eppe

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

BØRNEHUS HOVEDSTADEN

BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BØRNEHUS HOVEDSTADEN BISTÅR KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN MED UDREDNING I SAGER OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen

Vedtægter for. Væksthus Hovedstadsregionen Vedtægter for Væksthus Hovedstadsregionen juni 2010 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Væksthus Hovedstadsregionen. Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune Stk. 3. Fonden er stiftet

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kontaktperson: Annette Femerling Kommunen som driftsherre for

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Karen

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Følgebrev. - til kommunerne i Hovedstadsregionen. Benchmarking på voksenhandicapområdet for 2011

Følgebrev. - til kommunerne i Hovedstadsregionen. Benchmarking på voksenhandicapområdet for 2011 Kommunerne i Region Hovedstaden SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Handicap & Psykiatri Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 14. marts 2012 E-mail: job-familie@balk.dk

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent Notat Sagsnr.: 2012/0001328 Dato: 24. januar 2012 Titel: Nøgletal Sagsbehandler: Lis Kristensen Økonomikonsulent & Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1.0 Indledning I nedenstående er præsenteret

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere