DRIFTSVEJLEDNING. for én-hastigheds trefaset asynkronmotorer i mekanisk størrelse 56, 63, 71, 80: eksplosionssikre, opfylder krav for anordninger af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTSVEJLEDNING. for én-hastigheds trefaset asynkronmotorer i mekanisk størrelse 56, 63, 71, 80: eksplosionssikre, opfylder krav for anordninger af"

Transkript

1 Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, Brzeg, tlf. (+48 77) , fax (+48 77) siden 1950 ISO 9001 DRIFTSVEJLEDNING for én-hastigheds trefaset asynkronmotorer i mekanisk størrelse 56, 63, 71, 80: eksplosionssikre, opfylder krav for anordninger af gruppe II, kategori 3G og 3D i overensstemmelse med ATEX-direktiv 94/9/EC

2 GENEREL INFORMATION af eksplosionsbeskyttet apparat: II 3 G Ex e II T3 II 3 D Ex td A22 IP65 T xxx C Specifikke ATEX-afmærkninger: specifik afmærkning for eksplosionsbeskyttelse udstyrsgruppe ATEX (til brug i farlige områder) udstyrskategori ATEX (til brug i Zone 2 og Zone 22 områdekategori) til brug i brandfarlig gas-/damp- (G) eller brændbare støvsubstanser (D) der kræves af standarderne brugt under ATEX og IECEx angiver at produktet svarer til en eller flere beskyttelsestyper, som er underkastet de specifikke standarder der anføres i de generelle kravsstandarder angiver beskyttelsestypen der bruges mod brandfarlig gas / brændbart støv gasgruppe områdekategori tilgangsbeskyttelsesniveau temperaturklasse (til brandfarlig gas) / maksimal overfladetemperatur (til brændbart støv) Temperaturklasse Tændingstemperatur blandingsområde Tilladelig overfladetemperatur for det elektriske udstyr T1 >450 C 450 C T2 >300 C C 300 C T3 >200 C C 200 C T4 >135 C C 135 C T5 >100 C C 100 C T6 > 85 C C 85 C Apparat til farlige områder med tilstedeværelse af eksplosive støv, gasser, dampe eller dis Zone Apparatkateg ori Afmærkn ing Zone Apparatkateg ori Afmærkn ing 2 3 II 3 G 22 3 II 3 D Områder klassificeres i forhold til sandsynligheden for tilstedeværelse af en potentiel eksplosiv atmosfære og varigheden, hvorunder den muligvis kan findes. Vejledningsfigurer Unormal tilstedeværelse af brandfarlig atmosfære Standarder IEC/CENELEC/ Gas Zone 2 EN : Cantoni Group

3 EUROPA EN : TEKNISK BESKRIVELSE Støv Zone 22 EN :2006 EN :2004 Generel beskrivelse af betegnelsen for BESEL S.A. elektriske motorer: (a) Eksplosionssikker motor Ex S ( K, L ) h 80-4 B 1 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (b) S trefaset motor (c) Opstillingstype i henhold til IEC (ingen bogstav) fod K flange L fod + flange (d) Seriens mekaniske størrelse g til mekaniske størrelser 56 og 63 h til mekaniske størrelser 71 og 80 (e) Motors mekaniske størrelse i henhold til IEC (56, 63, 71, 80) (f) Poltal - 2, 4, 6 (g) Statorhus længde til mekaniske størrelser 56 og 80 A B (h) Flangestørrelse (hvis nøglekode (c) = K eller L) (ingen bogstav) flange IM B5 (stor) 1 flange IM B 14/1 (medium) 2 flange IM B14/2 (lille) Cantoni Group 3

4 De eksplosionssikre, asynkronmotorer med forøget sikkerhed i mekanisk størrelse 56, 63, 71, 80 er indkapslede motorer af lav kraft. Motorerne fabrikeres således, at sikkerheden forøges i tilfælde af overdrevet temperatur, lysbuer og gnister fra både motorens indre og på overfladen under normal drift. Motorerne er designet til temperaturklasse T3, hvilket betyder, at den maksimale temperatur på enhver del af motoren ikke kan overstige o C (under de mest ufordelagtige men tilladelige forhold) eller til temperaturklasse T4 maksimal temperatur kan ikke overstige o C. Temperaturklassen afhænger af den slags eksplosiv atmosfære, der omgiver motoren. Motorer er beregnet til at virke i zoneområder: 2 - II 3 G 22 - II 3 D hvor der er mulighed for at finde farlig eksplosiv atmosfære (men ikke i området, hvor der forekommer metan). Nogle af motorhusets dele er lavet af aluminiumslegering EN AC (EN 1706:2010) med magnesiumsindhold 6 %, med undtagelse af ventilatordækslet, som er lavet at stålplade. Klemmekassen har et klembræt, der bruges til at tilkoble motoren til lysnettet. Klemmekassen er udstyret med en kabelforskruning M20x1,5 (og M16x1,5 til PTC-termistorer), med eller uden holder, hvorigennem strømledningen skal indsættes og forsegles. Maksimumsspændingen er 420V 50Hz, hvis motoren har indbyggede PTC-termistorer. Maksimumsspændingen er 690V 50Hz. Der er nulklemmer på motorhuset og i klemmekassen, som bruges til at nul- eller jordforbinde motoren. Motorerne er beregnet til at virke med akslen i vandretstående position. De kan fungere i vinkelret position med akselenden vendende nedad eller opad, forudsat at lejernes aksialkraft ikke er for stor, og at den kommer fra vægten af en rotor, en remskive, et tandet hjul, en relativ let kobling eller ventilatoren, som er fastgjort til motorakslen. Motor skal betjenes ved stuetemperaturer fra 20 o C til +40 o C. 4 Cantoni Group

5 2. OPSTILLINGSVEJLEDNING Motorhuset beskytter motoren mod gennemtrængning af solide genstande eller vand, således som det defineres i EN standard. Klemkassen har eksplosionsbeskyttelse type Ex e. For at sikre en beskyttelsesgrad på mindst IP54 mod gas eller IP66 mod støv, skal der bruges certificerede kabelindføringer, som egner sig til anvendelsen og som er installeret korrekt. Den elektriske tilslutning af den permanent tilsluttede ledning skal laves i et certificeret indelukke af beskyttelsestype d (flammesikkert indelukke) eller e (forøget sikkerhed). Kabelindføringen må kun bruges til faste installationer. Brugeren skal sørge for, at kablet er vel fastgjort. I områder med brandfarligt støv, kan forskruninger kun bruges til gevindhuller. Kabelindføringen er designet til brug i normal industriel atmosfære. Installationen af kabelforskruning skal udføres af vel uddannet fagfolk og udelukkende med de egnede redskaber. Ubrugte åbninger skal lukkes med passende stansningselementer. Motorer beregnet til brug i atmosfærer med eksplosiv gas. Motoren skal udstyres med en trefaset, m/omvendt-forsinkelse, overbelastningsbeskyttelsesanordning, som ikke blot overvåger motorspændingen men som også afbryder den stallede motor inden for de ovennævnte tider t E. Motoren skal kun bruges til uafbrudt drift, som indebærer nemme og sjældne starter der ikke frembringer betydelig ekstra overopvarmning. Motorer beregnet til brug med tilstedeværelse af brændbart støv. Viklingens indbyggede PTC-termistorer (DIN eller C) i kombination med en beskyttelsesanordning skal installeres i motorkredsløbene således, at aktiveringen af PTC-termistorerne fører til slukning af motoren. Symbolet... C angiver temperaturen af PTC-termistoren. Maksimumsspændingen er 420V 50Hz. Hver motor skal beskyttes mod overbelastning og kortslutning. Der er en direkte start der bruges i motorer. De kan fungere når spændingsafvigelser ikke overskrider 5 %, og frekvens overskrider ikke 2 % af motorens nominelle værdier. Alle nominelle data refererer til den nominelle spænding. Cantoni Group 5

6 Hvis spænding og frekvens overskrider de nominelle værdier, skal motorer ikke startes. Hver motor skal beskyttes mod elektrisk stød i overensstemmelse med nuværende gyldige reguleringer. Alle dele på en drevet anordning, som er direkte koblet til motorakslen, skal afbalanceres dynamisk med en præcision på 5 m men ikke mindre AKTIVITETER FØR OPSTILLING AF EN MOTOR Inden at man monterer en motor til en drevet anordning: a) kontrollér om rotoren drejer frit, b) kontrollér om alle dele på en anordning, der er koblet til motorakslen, er afbalanceret dynamisk med den krævede præcision, c) delene af en motordrevet anordning monteres ved at skyde eller skubbe dem let, men uden at udøve tryk på lejerne. Ellers vil man forårsage skade. Samtidig skal motorakslen støttes fast på den ende, der ikke overfører kraft, så trykket ikke kan forvolde skade på lejerne eller på den fjederskive, som annullerer rotorens aksialbevægelse, d) efter motoren er blevet fastgjort til en anordning, kontrollér om der er den minimale afstand (14mm) mellem ventilatordækslet og andre dele. e) kontrollér om tilførselsledningen er ekstra beskyttet mod at blive trukket ud (i motorer der er udstyret med kabelforskruninger uden holdere). Forsigtig: Der skal sikres, at der er uhindret adgang for køleluft til motorhuset TILKOBLING AF MOTOREN TIL LYSNETTET Trefasede motorer som el lavet til basisspænding på 230/400 V kan blive tilkoblet: a) til lysnettet med linje til linje-spænding: 3x 400V 5 % 50Hz 2 %, når motorviklingen er stjernekoblet (Y), b) til lysnettet med linje til linje-spænding: 3x 230V 5 % 50Hz 2 %, når motorviklingen er trekantkoblet ( ), På de elektriske installationsdiagrammer i bilag nr. 1 af denne manual fremvises viklingstilslutningsmåder og hvordan disse kan tilkobles til lysnettet. Den elektrisk installationsdiagram findes på indersiden af låget på klemmekassen Før tilkobling af motoren skal man kontrollere: a) om motorens nominelle spænding og frekvens svarer til lysnettets spænding - se element b) om viklingstilslutninger på klembrættet er konsistente med diagrammet for den elektriske installation, c) om motorens nulledning og beskyttelsesjordforbindelse er korrekte og sidder fast, 6 Cantoni Group

7 d) om motoren har den rigtige overbelastningsbeskyttelse, hvis tid/spændingegenskab garanterer, at motoren vil afbrydes fra forsyningsspændingen i en kortere tid end den angivne tid t E, når strømmen er lige med startstrømmen, t E tid hvori vekselstrømsvikling vil varme op fra temperaturen for nominelle betingelser og med maksimal omgivelsestemperatur, til grænsetemperaturen e) om motoren har den rigtige beskyttelse mod kortslutning (en el-sikring eller elektromagnetisk afbryder) f) om modstanden på motorisoleringen i kold tilstand ikke er lavere end 20 M, g) om motorens omdrejningsretning er konsistent med omdrejningsretningen af den drevne anordning, som i typiske motorer er med uret, når man ser fra akselenden, Forsigtighedsregler: 1. I tilfælde af befugtning (når modstand på motorisoleringen er lavere end 20 M ), skal temperaturen ikke være højere end 353 K (+ 80 o C). 2. Når motoren er i drift skal man være opmærksom på, hvordan den virker, og den skal kobles fra lysnettet i følgende situationer: oversvingning af motoren (overdrevet svingning), betydelig nedsættelse af omdrejningshastighed, betydelig opvarmning af motor og lejerne 3. I hvert fald skal jordklemmen i alle typer motorer være strengt tilsluttet med jordledninger. 4. Isoleringen skal fjernes 10-12mm i længde fra jordklemmen, ledningsenden skal vrides og skrues til jordklemmen med brug af en tilspændingsmoment på 2Nm. 3. REGELMÆSSIGE INSPEKTIONER OG VEDLIGEHOLDELSE AF MOTOR Hver motor i drift skal inspiceres regelmæssig: lille inspektion - hver 12 måneder, stor inspektion hver 36 måneder eller efter drifttimer I motorer hvor lejedæksel i DE (DE Shields) er i direkte kontakt med olie, der påfylder den drevne anordning (for eksempel en gearkasse) er man nødt til at udskifte en tætning (pakdåse). Udskiftsintervalerne for tætningen er som følger: Hvis olien der fylder gearkassen opnår en temperatur på 60 C, skal udskiftet udføres hver timers enhedsdrift; Hvis olien der fylder gearkassen overstiger en temperatur på 60 C, skal udskiftet udføres hver timers enhedsdrift; 3.1. LILLE INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE Lille inspektion omfatter følgende aktiviteter: Cantoni Group 7

8 a) synlig inspektion og rengøring af motoren og beskyttelsesapparat uden adskillelse, hvis den synlige inspektion ikke afslører sådan et behov, b) modstandsmåling af viklingsisolering på motoren, c) måling af nulledningseffektivitet eller modstanden af beskyttelsesjordforbindelse, d) modstandsmåling af isolering på tilførselsinstallations, e) Indstillingskontrol af termisk beskyttelse STOR INSPEKTION Stor inspektion omfatter følgende aktiviteter: a) adskillelse af motoren, som består i at udføre indgrebene, der nævnes nedenfor i følgende rækkefølge: løsning af de tre bolte der fastgør ventilatorkappen fjernelse af ventilatoren fra akslen ved hjælp af et aftrækkersæt løsning af de tre bolte der fastgør lejeskjoldene udtagelse af lejer fra motorakslen ved hjælp af et aftrækkersæt eller ved at banke en træhammer på akselender der stikker ud af skjoldene udtagelse af rotoren og lejer såfremt der kommer olie i motorens indre (motordrift med gearkassen) - fjern olien og rengør motorens indre; udskift pakdåsen; regenerér akslen på det punkt, hvor den kommer i kontakt med pakdåsen. udtagelse af lejer fra motorakslen ved hjælp af et trisseværk m. leje skal kun udføres, hvis de skal udskiftes. Lejer skal helt sikker udskiftes efter timers drift. I motorer skal der anvendes 2-sidede lukkede kuglelejer type 2Z. De kræver ingen smøring (lejer er forsmurt). Mekanisk Lejetype størrelse Z Z Z Z b) kontrol af forholdene på statorviklingen, som skal rengøres omhyggelig og blæses igennem med trykluft. På viklingsender skal der ikke være nogen beskadigelser, viklingsender skal tilspændes. Om nødvendigt skal de også dækkes med isoleringslak PK-155, som ikke indeholder opløsningsmiddel, og de skal tørres ved en temperatur der ikke overstiger 373 K (+ 100 o C), c) kontrol på isoleringsmodstand mellem særlige viklingsfaser og mellem viklinger og et motorhus, d) reparation (omvikling) kan kun udføres med godkendelse af BESEL S.A., og når al information omhandlende udførsel, imprægnering og metoder for at udføre tests efter viklingsreparationen er blevet modtaget, 8 Cantoni Group

9 e) at kontrollere, at den er beskyttet mod overbelastning. f) det er uacceptabelt at udskifte nogen af motordelene og at lave ændringer på motoren uden godkendelse af BESEL SA. Forsigtig: En højspændingstest kan kun udføres af en specialist med de krævede autorisationer. g) Gensamling af motoren skal udføres i omvendt rækkefølge end adskillelsen. Alle aktiviteter i forbindelse med adskillelse, inspektion og gensamling skal udføres uden at beskadige viklinger, motorhus, endedæksler og andre motordele. 4. GODKENDELSESTEST EFTER INSPEKTION ELLER REPARATION Efter inspektion og genmontering, skal motoren udsættes for følgende undersøgelser: a) at måle viklingsmodstand, b) at kontrollere, om tilslutningerne er korrekte, c) at måle isoleringsmodstand i kold tilstand, d) at udføre en 2 timers prøvekørsel af motoren uden last, og hvis det er muligt, at udføre en prøve på en driftbelastet motor. Prøven skal fortsætte indtil motortemperaturen holder op med at stige på en synlig måde. De ovennævnte undersøgelser skal udføres i henhold til standarden EN Inspektion og godkendelse af eksplosionssikre motorer med forøget sikkerhed bør udføres af erfarne fagfolk, som er oplært i flere forskellige type eksplosionsbeskyttelser, adækvate reguleringer og generelle regler for klassifikation af farezoner. 5. TRANSPORT Motorer skal kun transporteres afdækket med noget der beskytter dem mod at blive våde eller fugtige. Motorens papkasser bør garantere passende beskyttelse mod mekaniske skader, rystelse og støv. Under transport skal de garantere hensigtsmæssig beskyttelse mod skader på akselenden, klemmekassen, ventilatordæksel og lakbelægning. Motorer skal transporteres i kasser, metalliske paller eller papkasser. Motorer må ikke kunne bevæge sig i containere, som skal side fast. 6. MOTORVÆGTER Motorvægter er forskellige til forskellige typer af den samme mekaniske størrelse - i forhold til arbejdsydelse, opstillingsmetoder og tilføjede specifikke detaljer. Omtrent motorvægter, som en funktion af stablingslængde (A, B). Cantoni Group 9

10 Mekanisk Stablingslængde størrelse A B på motorer Vægt (kg) 56 3,0 3,4 63 3,6 4,2 71 5,3 6,2 80 8,0 9,5 7. OPBEVARING Motorer skal opbevares i containere med tørluft og fri for gasser, væsker og ætsende dampe, som er skadelige for viklingsisoleringen og motordelene. Motorer skal ikke holdes i rum, hvor gødninger, klorkalk, syrer og kemiske agenter er opbevaret. Omgivelsestemperaturen hvor motorer opbevares skal ikke være lavere end 278 K ( +5 C) og relativ fugtighed skal ikke overskride 70%. Motorer der opbevares under eftergarantiperioden, skal istandsættes, hvilket omfatter: a) udvendig rengøring af motoren, b) at kontrollere om lejerne virker korrekt, og hvis ikke, skal beskadigede lejer udskiftes, c) modstandsmåling af viklingsisolering (i kold tilstand), og hvis den er lavere end 20M, skal motorer tørres ved en temperatur der ikke overstiger 353 K (+80 o C). Akslen skal beskyttes mod korrosion med et lag antikorrosionsbeskyttelse eller med lak der let kan vaskes af. Bilag nr. 1 Trekantkoblet Stjernekoblet Y N L3 L2 N L3 L2 L1 W1 V1 L1 W1 V1 10 U1 V2 U2 W PE Cantoni Group 2 U1 V2 U2 W 2

11 PE II 3 G ExSg56-2A ExSg56-2B ExSg56-4A ExSg56-4B Nominel arbejdsydelse (kw) 0,09 0,12 0,06 0,09 Nominel spænding (V±5%) Nominel strøm (A) 0,33 0,47 0,27 0,38 Nominel frekvens (Hz±5%) Effektfaktor 0,68 0,62 0,60 0,62 Nominel hastighed (o/min) Isoleringsklasse F F F F I A /I N 3,7 3,9 3,25 3,1 t E for T3 (s) 50,0 40,0 80,0 55,0 t E for T4 (s) 20,0 15,0 35,0 21,0 ExSg63-2A ExSg63-2B ExSg63-4A ExSg63-4B Nominel arbejdsydelse (kw) 0,18 0,25 0,12 0,18 Nominel spænding (V±5%) Nominel strøm (A) 0,5 0,7 0,5 0,6 Nominel frekvens (Hz±5%) Effektfaktor 0,82 0,82 0,67 0,69 Nominel hastighed (o/min) Isoleringsklasse F F F F I A /I N 4,0 4,4 3,4 3,7 t E for T3 (s) 39,5 25,8 50,3 41,1 100 C 110 C 100 C 110 C ExSg63-6B Nominel arbejdsydelse (kw) 0,06 Nominel spænding (V±5%) 400 Nominel strøm (A) 0,55 Nominel frekvens (Hz±5%) 50 Effektfaktor 0,50 II 3 G Cantoni Group 11

12 Nominel hastighed (o/min) 920 Isoleringsklasse F I A /I N 1,9 t E for T3 (s) 70,5 ExSg63-2A ExSg63-2B ExSg63-4A ExSg63-4B Nominel arbejdsydelse (kw) 0,18 0,18 0,12 0,18 Nominel spænding (V±5%) Nominel strøm (A) 0,5 0,6 0,5 0,6 Nominel frekvens (Hz±5%) Effektfaktor 0,82 0,72 0,67 0,69 Nominel hastighed (o/min) Isoleringsklasse F F F F I A /I N 4,0 5,2 3,4 3,7 t E for T4 (s) 14,0 11,5 18,6 14,2 100 C 90 C 100 C 110 C ExSh71-2A ExSh71-2B ExSh71-4A ExSh71-4B Nominel arbejdsydelse (kw) 0,37 0,55 0,25 0,37 Nominel spænding (V±5%) Nominel strøm (A) 1,0 1,4 0,8 1,3 Nominel frekvens (Hz±5%) Effektfaktor 0,90 0,86 0,69 0,59 Nominel hastighed (o/min) Isoleringsklasse F F F F I A /I N 4,0 4,4 3,7 3,6 t E for T3 (s) 18,2 12,0 41,7 20,4 140 C 140 C 110 C 130 C ExSh71-6A ExSh71-6B Nominel arbejdsydelse (kw) 0,18 0,25 Nominel spænding (V±5%) Nominel strøm (A) 0,8 1,0 Nominel frekvens (Hz±5%) Cantoni Group

13 Effektfaktor 0,66 0,70 Nominel hastighed (o/min) Isoleringsklasse F F I A /I N 2,8 2,8 t E for T3 (s) 26,0 22,1 150 C 150 C ExSh71-2A ExSh71-2B ExSh71-4A Nominel arbejdsydelse (kw) 0,25 0,37 0,18 Nominel spænding (V±5%) Nominel strøm (A) 0,7 1,0 0,7 Nominel frekvens (Hz±5%) Effektfaktor 0,80 0,75 0,57 Nominel hastighed (o/min) Isoleringsklasse F F F I A /I N 5,4 5,8 4,2 t E for T4 (s) 11,8 8,8 19,2 90 C 100 C 100 C ExSh80-2A ExSh80-2B ExSh80-4A ExSh80-4B Nominel arbejdsydelse (kw) 0,75 1,1 0,55 0,75 Nominel spænding (V±5%) Nominel strøm (A) 1,8 2,4 1,6 2,1 Nominel frekvens (Hz±5%) Effektfaktor 0,83 0,88 0,72 0,74 Nominel hastighed (o/min) Isoleringsklasse F F F F I A /I N 4,7 5,5 3,4 4,6 t E for T3 (s) 10,5 7,2 16,5 20,0 110 C 120 C 140 C 130 C ExSh80-6A ExSh80-6B Nominel arbejdsydelse (kw) 0,37 0,55 Nominel spænding (V±5%) Nominel strøm (A) 1,3 1,7 Nominel frekvens (Hz±5%) Effektfaktor 0,66 0,72 Cantoni Group 13

14 Nominel hastighed (o/min) Isoleringsklasse F F I A /I N 3,0 3,1 t E for T3 (s) 30,0 22,0 130 C 150 C ExSh80-2A ExSh80-4A ExSh80-4B ExSh80-6B Nominel arbejdsydelse (kw) 0,55 0,37 0,55 0,37 Nominel spænding (V±5%) Nominel strøm (A) 1,4 1,3 1,7 1,3 Nominel frekvens (Hz±5%) Effektfaktor 0,78 0,58 0,64 0,60 Nominel hastighed (o/min) Isoleringsklasse F F F F I A /I N 6,0 4,1 5,5 4,0 t E for T4 (s) 6,2 11,0 11,5 18,0 90 C 100 C 120 C 90 C BESEL S.A. ul. Elektryczna Brzeg POLEN Tlf Fax Cantoni Group

15 EC SAMTYKKELSESERKLÆRING Fabrikanten: Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna BRZEG POLEN Jeg erklærer herved at produkterne: 3-fasede induktionsmotorer af serierne: ExS(K,L)g II 3 G og 3-fasede induktionsmotorer af serierne: ExS(K,L)g63-.., ExS(K,L)h71-.., ExS(K,L)h80-.. ExSKg63-../131, ExSKhR63-../156, ExSKhR71-../131, ExSKhR71-../156, ExSKhR80-../131, ExSKhR80-../156, II 3 D/G udstyret med CE-overensstemmelseserklæring, overholder forskrifterne i ATEX-direktiv 94/9/EC og Direktiv om lav spænding 2006/95/EEC af 12. december og er i overensstemmelse med følgende standarder: - Polsk standard PN-EN Europæisk standard EN PN-EN EN PN-EN EN PN-EN EN PN-EN EN Maskinerne, der betragtes som komponenter på grund af designet, opfylder kravene i ATEX-direktiv 94/9/EC, Maskindirektiv 2006/42/EC og EMC-direktiv 2004/108/EC. Kvalitetens styringssystem opfylder kravene i standard ISO 9001:2008, IQNET-certifikat og DQS-nummer DE QM. Fabrikants erklæring: Maskinerne med installerede produkter, ligesom dem der er nævnt ovenfor, skal erklæres i overensstemmelse med Maskindirektivet Dato: Underskrevet af: Andrzej Wieczorek Titel: Designschef Cantoni Group 15

Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, Brzeg, POLLEN tlf. (+48)(77) fax (+48)(77) DRIFTSVEJLEDNING

Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, Brzeg, POLLEN tlf. (+48)(77) fax (+48)(77) DRIFTSVEJLEDNING Udgave: Januar 2011 Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, tlf. (+48 77) 416 28 61, fax (+48 77) 416 68 68 e-mail: besel@cantonigroup.com www.cantonigroup.com siden

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

9. Overflade Letmetalmotorerne, serie MS, MY, ML er overfladebehandlet med RAL 9006 og ventilatorkappen RAL 9005. Støbejernsmotorerne er RAL 7031.

9. Overflade Letmetalmotorerne, serie MS, MY, ML er overfladebehandlet med RAL 9006 og ventilatorkappen RAL 9005. Støbejernsmotorerne er RAL 7031. 1. Normer og standarder Motorerne er producerede i overensstemmelse med EN 60034-1 2. Effekter Den effekt, som er anført for den enkelte motor, er for kontinuerlig drift (S 1 ) ved omgivelsestemperatur

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...4 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 4

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig.

Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig. Industrielle støvsugere Nilfisk ATEX guide Sikkerhed kommer først! ATEX direktivet og hvad det betyder for dig. ATEX Zoner 1/2 og 21/22 Industriel rengøring kræver professionel behandling HVAD ER ATEX?

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR

SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR SCANDRIVE S TROMLEMOTOR STÅLGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...3 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 3 1.2 Almene henvisninger...

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, differens pressostater og termostater, RT-E RT-E-serien består af pressostater og differenspressostater såvel som termostater. Enhederne er

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

MovAir lufttæpper type L900 - L1500

MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Inde Ude Kold MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Montage- og betjeningsvejledning OBS! Denne vejledning skal altid opbevares sammen med produktet Generel beskrivelse lufttæpper til kolde rum Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Brandmodstandsevne EI60S, EI90S og EI120S 1396 - CPD - 0061 1396 - CPR

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Driftsvejledning Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Generelle oplysninger...2 3 Generelle sikkerhedsanvisninger...3 4 Formålsbestemt

Læs mere

Motorer. Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk

Motorer. Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk 12.udg. Motorer normmotorer højeffektmotorer polomkobbelbare motorer energisparemotorer bremsemotorer Stærke kræfter til dansk industri... www.frimodt-p.dk Ndr. Stationsvej 3 8721 Daugård Tlf. 75 89 54

Læs mere