ICI AX DAMP KEDLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICI AX 100-2500 DAMP KEDLER"

Transkript

1 ICI-A TEKNISK INSTRUKTION ICI A DAMP KEDLER Kapacitet: kg/t, tryk: bar

2 Indholdsfortegnelse 1 ICI-A Indholdsfortegnelse 5.2 normal drift INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE INSTRUKTION VEDLIGEHOLDELSE Almindelig vedligeholdelse... 2 BESKRIVELSE AF KEDLEN Periodisk vedligeholdelse Generelt Periodiske hovedeftersyn Styre- og sikkerhedssystemer Beskyttelse under stilstand Tekniske data Mærkeplade VANDKVALITET Minimumskrav til fødevandet Kedelproducent Minimumskrav til kedelvandet Hyppighed af vandanalyserne KEDLENS UDSTYR Tryk Vandstand VANDSTANDS KONTROL Generelt Fødevand Typiske følerkonfigurationer INSTALLATION Elektriske forbindelser Placering Drift af vandstandskontrol systemet Tilslutninger Vedligeholdelse Elektriske forbindelser Røgrør og aftræksrør FEJLFINDING Brænder DRIFT Den første opstart Om denne instruktion Informationer i denne instruktion er vejledende. Der forbeholdes ret til at ændre specifikationer uden forudgående varsel, hvis det skønnes formålstjenligt for den fortsatte produktudvikling. ICI-A DK-v HMA Sida 1

3 Beskrivelse af kedlen ICI-A Beskrivelse af kedlen GENERELT A serien af dampkedler er semistationære kedler med vandrette røgkanaler. De leveres komplette med tilbehør, og er beregnede til at virke med gas-, letolie- eller sværolie blæseluft brændere. Sikkerhed, driftsikkerhed, høj nyttevirkning og høj kvalitet af den producerede mættede damp karakteriserer vore kedler. Venligst læs denne instruktion omhyggeligt for at få maksimalt udbytte af kedlen. Denne højtryks dampkedel ( eller 15 bar) benytter et forbrændingskammer med vendeflamme. OBS: National og lokal lovgivning vedrørende kvalifikationskrav til personale, der betjener kedlen, SKAL følges. 2.2 STYRE- OG SIKKERHEDSSYSTEMER Drifts pressostater for normal drift (styrer 1. og 2. driftstrin på brænderen) Sikkerheds pressostater (stopper brænderen ved maksimalt damptryk; kedlen resættes manuelt fra kontrolskabet). Automatisk niveau styring (2 følerelementer forbundet til et elektronisk ledningsevne-relæ fastholder kedelvandets niveau mellem to fastsatte grænser). Minimum niveau kontrol (2 følerelementer forbundet til to uafhængige ledningsevne-relæer stopper brænderen hvis kedelvandets niveau falder under sikkerheds minimum; kedlen resættes manuelt fra kontrolskabet). ICI-A DK-v HMA Sida 2

4 ICI-A Beskrivelse af kedlen 2.3 TEKNISKE DATA Figur 1, Kedlens komponenter Røggasmodtryk Max. Damp tryk Vand/ damp volumen Damp kapacitet * Total vægt [kw] [Mcal/t ] [mbar] [bar] [ltr] [kg/t] [kg] ,5 3,5 5,0 4,5 6,0 5,5 7,0 8,0 6,5 7,5 8,0 9, Aftapnings ventil Fødevands pumper N1 N2 N3 Damp udtag Fødevand indtag Damp udgang for sikkerheds ventiler Aftapnings udtag Tilslutningsflange for sikkerheds ventiler N4 N5 Strøm forsyning Beskyttelsesklasse Elektrisk effekt Brændsel [kw] Gasolie A 200 A 300 A 400 A 500 A 600 A 800 A 1000 A 00 A 1500 A 1750 A 2000 A 00 Ydelse Flamme inspektions vindue Brænder forplade Damp udtag Envejs ventil Inspektions åbning Sikkerheds ventiler Fødevands filter Røgkammer Røgrør tilstutning Renselem Hurtig aftapnings ventil Sværolie Kedel model Propangas Kontrolskab Drifts pressostater Sikkerheds pressostat Manometer Sikkerheds niveau føler Niveau styrings følere Sikkerheds niveau føler Niveau indikator Aftapning for niveau indikator Kedel forplade niveau indikator Naturgas ,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 Tabel 1: Tekniske specifikationer * ved 80 C fødevandstemperatur ICI-A DK-v HMA Sida 3

5 ICI-A Beskrivelse af kedlen Kedel model A 200 A 300 A 400 A 500 A 600 A 800 A 1000 A 00 A 1500 A 1750 A 2000 A 00 H H1 H2 H4 H6 L L2 L4 P P P6 Øb Øc N1 N2 N3 N4 N ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Tabel 2: Dimensioner 2.4 MÆRKEPLADE ICI CALDAIE S.p.A. Via G. Pascoli, 38 - S.S. 434 km ZEVIO/Fraz. Campagnola VERONA - ITALIA Tel. 045/ fax 045/ LIVELLOSTATO DI SICUREZZA WATER LEVEL LIMITS Modello / Model GP1 N.fabb. / Serial number Conducibilità dell acqua Water conductivity > 0 ms/cm PS max 20 bar TS max 210 C Fluido / Fluid Acqua / Water Data/Date Volt / Freq. / Pot. 24 VAC / Hz / Power 3 VA Kedlens serienummer Dato for kedlens godkendelses test Omologazione/Approval 1370 IL LIVELLOSTATO DI SICUREZZA DEVE ESSERE VERIFICATO OGNI 6 ORE DI FUNZIONAMENTO WATER LEVEL LIMIT SHALL BE TESTED PERIODICALLY FOR A MA OF 6 HOURS (ved. MANUALE TECNICO/see TECHNICAL MANUAL) 2.5 KEDELPRODUCENT ICI Caldaie S.p.A. Appartenente al Gruppo Finluc, iscritto R.I. VR n Via G. Pascoli, Zevio - fraz. Campagnola - VERONA - ITALIA Tel. 045/ Fax 045/ ICI-A DK-v HMA Sida 4

6 Kedlens udstyr 3 ICI-A Kedlens udstyr På A damp kedlerne er der påmonteret et omfattende sortiment af udstyr, der kan opdeles således: Sikkerheds udstyr (sikkerheds ventiler, vandstands vagter, sikkerheds trykvagter (pressostater)). Observations udstyr (vandstands indikatorer, tryk måler (manometer), skueglas for flamme inspektion). Kontrol udstyr (vandstands- og trykvagter (pressostater)). Fødevands udstyr (fødevandspumper, vand injektor eller damp pumpe). Manuelt betjenings udstyr (stop ventiler, udblæsnings ventil). I den følgende beskrivelse er kedlens udstyr opdelt efter den fysiske parameter, som det kontrollerer (tryk og vandstand). 3.1 TRYK Manometer for kedel tryk (Figur 2) Tryk måleren er et manometer af Bourdon type, hvis interne mekanisme består af et fladt, elliptisk stykke metalrør, der er bøjet til en bueform. Den ene ende af røret er åbent og står i forbindelse med kedlens damprum, hvis tryk der måles. Den anden ende er lukket, kan bevæges sig frit og er forbundet til en buet tandstang, der styrer instrumentets viserarm Kedlens design tryk er vist med rødt på manometeret. Manometeret er monteret på en trevejs ventil, der muliggør tre funktioner: Forbindelse mellem kedlen og manometeret (normal betjenings stilling). Forbindelse mellem manometeret og den fri atmosfære (stilling for udblæsning af snavs-samleren). Forbindelse mellem kedlen, manometeret og et testmanometer (stilling for kontrol af manometeret). Figur 2, Manometer for kedeltryk ICI-A DK-v HMA Sida 5

7 Kedlens udstyr ICI-A Driftspressostat Drifts pressostaten kontrollerer kedel trykket og holder det mellem de indstillede max. og min. værdier Elektrisk forbindelse Drifts pressostaten har tre forbindelsesklemskruer (markeret 2, 1 og 3 fra venstre mod højre). Når det indstillede tryk nås, skifter forbindelsen fra 2-1 til 2-3. Justering af driftspressostaten (se Figur 3, Driftspressostat): 1. Drej knappen (1) indtil trykskalaens indikator (2) viser det tryk hvor brænderen skal starte op. 2. Fjern pressostatens dæksel og sæt indstillingshjulet (3) på værdien svarende til det differenstryk, der ønskes for stop af brænderen (indstillingsværdien findes fra diagrammet i Figur 4, Pressostatens indstillingsværdier) Eksempel: Pressostat type: Tryk instilling: Differenstryk indstillingsværdi: Brænderens start-tryk: Brænderens stop-tryk: RT 5 9 bar 4 (svarende til 2,1 bar) 9 bar 9 + 2,1 bar = 11,1 bar Figur 4, Pressostatens indstillingsværdier Figur 3, Driftspressostat Sikkerheds pressostat Sikkerheds pressostaten sættes til et højere tryk end driftspressostatens maximum trykindstilling (dvs. højere end brænderens stop-tryk), men dog altid lavere end sikkerhedsventilernes åbningstryk. Sikkerheds pressostaten aktiveres i tilfælde af en fejl ved drifts pressostaten, og stopper brænderen i fejltilstand. Genopstart af brænderen kan kun ske ved manuel reset på kontrol panelet efter damptrykket er faldet. Sikkerheds pressostaten justeres på samme måde som driftspressostaten med den eneste forskel, at differenstrykket sættes på værdien 1 svarende til mindst muligt differenstryk. ICI-A DK-v HMA Sida 6

8 Kedlens udstyr ICI-A Sikkerheds ventiler Sikkerheds ventilernes opgave er at lukke damp ud, hvis kedlens maximale design tryk nås. Vintilerne kan være af vægtstangs- (Figur 5) eller fjedertype (Figur 6). Kedelpasseren bør være meget opmærksom på at udføre omhyggelig vedligeholdelse for sikkerhedsventilerne. Ventilerne er det vigtigste og følsomste udstyr på kedlen, og de repræsenterer den bedste garanti for at kedlens interne damptryk ikke overstiger det maximale designtryk. Eftersom sikkerhedsventilerne aldrig udløses under normal drift af kedlen, er det god praksis at jævnligt kontrollere at ventilen er fri, dvs. at ventilens stempel ikke har sat sig fast til ventilens sæde. Ventilens funktion kontrolleres ved at aktivere udløserarmen (for fjederventil) eller vægtstangen (for vægtstangsventil) indtil ventilen udløser damp. OBS: Ved den første opstart skal det kontrolleres, at sikkerhedsventilernes udløsnings tryk er indstillet til kedlens maximale design tryk. Normalt er de fjederdrevne ventiler leveret med trykket justeret passende til kedlen, mens ventiler af vægtstangstypen skal justeres ved at flytte vægten langs vægtstangen indtil ventilens åbningstryk svarer til kedlens designtryk. Figur 5, Snit af sikkerhedsventil med vægtstang Sikkerhedsventiler installerede på damp kedler skal have dampudlednings rørene ført udenfor kedelrummet. Rørføringen skal udføres med specielt hensyn til: Dampudlednings rørene skal have en diameter af mindst samme dimension som flangen på sikkerhedsventilerne. Kun bøjninger med blød bøjning (stor bøjningsradius) må benyttes. Vandlåse må ikke forekomme af hensyn til evt. kondensat i rørene. Hele rørføringen udføres med konstant hældning for at sikre komplet dræning af rørene. Hvis det på grund af lækage bliver nødvendigt at slibe ventilstemplerne og sæderne, benyt da slibematerialer baseret på silikone karbid eller olie baseret karborundum. Udfør den første slibning med finkornet slibemateriale, og afslut med meget finkornet materiale. 3.2 VANDSTAND Vandstands indikator Vandstands skueglassene består hver af to ventiler, hvor imellem der er monteret et transparent rør udført i prismeglas. De to ventiler er forbundet til kedlen henholdsvis ovenover og nedenunder normal vandstand. På den nederste del er desuden forbundet en afblæsnings ventil, hvormed snavs kan udstødes, således at skueglasset kan holdes rent. Ved hjælp af disse ventiler kan den korrekte funktion af vandstands skueglassene periodisk kontrolleres ved følgende fremgangsmåde: Figur 6, Snit af sikkerhedsventil med fjeder Åben afblæsnings ventilen og luk den igen efter nogle få sekunder. Hvis vandet forsvinder fra skueglasset og herefter dukker op igen med rigelige svingninger i vandstanden før et stabilt niveau etablerer sig, kan man regne med, at vandstands skueglasset fungerer korrekt. Hvis derimod vandet kun langsomt kommer tilbage i skueglasset, eller hvis vandstanden indstiller sig på et niveau, der er forskelligt fra niveauet før testen, er det sandsynligt, at en af de to forbindelser til kedlen er blokeret. For at udrense vandstands skueglasset og for at finde ud af hvilken af de to ventiler, der er blokeret, luk damp-ventilen, men lad vand-ventilen forblive åben. Åben herefter afblæsningsventilen. Gennem denne ventil skal der nu frigives vand sammen med snavs, der har samlet sig i rørene. Luk nu vand-ventilen og åben damp-ventilen. Damp skal nu udløses gennem afblæsningsventilen. ICI-A DK-v HMA Sida 7

9 Kedlens udstyr ICI-A Når afblæsningsventilen lukkes mens de to ventiler til kedelforbindelsen forbliver åbne, skal vandet returnere til skueglasset og stabilisere sig på det oprindelige niveau. Hvis det ikke sker, må forbindelses-rørene mellem vandstands skueglasset og kedlen renses manuelt. Automatisk niveau regulering og grænse niveauer (Se Figur 7, Placering af niveau følerne) Det fysiske princip, der benyttes til at måle og regulere kedlens vandstand, er baseret på vandets elektriske ledningsevne. Vandstands kontrolsystemet består dels af komponenter i kontrolpanelet (elektriske relæer), dels af sensorer af forskellig længde, der er nedsænket i kedelvandet. Systemet har følgende funktioner: Automatisk start og stop af fødevandspumpen: To sensorer er forbundet til et styrerelæ i kontrolpanelet. Dette relæ styrer fødevandspumpen. Den længste sensor starter pumpen, den korteste sensor stopper pumpen. Brænderstop ved lav vandstand: To sensorer af samme længde er hver forbundet til et seperat styrerelæ i kontrolpanelet. Hvis vandstanden falder under det minimalt tilladelige, sørger de begge uafhængigt for at stoppe brænderen med permanent virkning (dvs. genstart kræver manuel reset). OBS: Det anbefales, at der foruden den akustiske alarm i kedelrummet yderligere monteres en akustisk alarm i et rum, hvor ansvarligt personale normalt færdes. 3.3 Figur 7, Placering af niveau følerne Niveau følere: 6 Pumpe stop 7 Pumpe start 8 Første uafhængige lav vandstands sikkerheds brænderstop. Alarm aktiveres. 9 Andet uafhængige lav vandstands sikkerheds brænderstop. Alarm aktiveres. FØDEVAND En elektrisk centrifugalpumpe forsyner kedlen med vand. Indsugningssiden af pumpen må normalt ikke udsættes for tryk, der er mindre end omgivende atmosfæretryk, dvs. fødevandstanken skal normalt altid ligge i et højere niveau end fødevandspumpen. Hvis fødevandet er koldt, er det muligt for fødevandspumpen at fungere med sugetryk (op til 5-6 m vandsøjle). Ved normalt varmt fødevand skal pumpen imidlertid forsynes med fødevand under et vist minimums tryk. Den krævede højde for fødevandstanken varierer med fødevands temperaturen som vist i Tabel 3, Fødevands tryk. Fødevands temperatur [ C] Positivt fødevands tryk [meter vandsøjle] ,5 Tabel 3, Fødevands tryk OBS: Benyt ikke fødevand, der er koldere end 60 C. Koldt vand har højt iltindhold og vil derfor forårsage korrosion af kedlen. Benyt ikke fødevand, der er varmere end 90 C. Fødevand varmere end 90 C vil medføre kavitationsproblemer i pumpen. ICI-A DK-v HMA Sida 8

10 Installation Installation PLACERING Dampkedlen leveres som komplet enhed, og kræver ikke specielt fundament. Et fladt, jævnt gulv, der er i vage, er eneste krav til underlaget. 4.2 TILSLUTNINGER Efter at dampkedlen er placeret korrekt, kan den tilsluttes det øvrige varmesystem (se Figur 8): Vand Fra kondenserings tanken (10) (hvis den findes ellers fra vandbehandlingstanken) til indsugnings- ICI-A siden af fødevandspumpen (9). Damp Fra dampudtags ventilen (3) til de dampforbrugende installationer. Fra sikkerheds ventilerne (6) til en sikker udledningsposition udenfor kedelrummet. Afløb Fra vandstands målernes drænventiler (16) og fra kedlens drænventil (17) til kedelrummets afløbssystem. Brændsel Brænderen tilsluttes olie- eller gas ledning. Figur 8 - Systemdiagram Kedel Røgrør tilslutning Dampudtag Brænder Trykvagter (manometre) Sikkerheds ventiler Kondensat retur ICI-A DK-v HMA Pumpe fødevands tilslutning Fødevands pumpe Kondensat opsamlings tank Vandstand i kondensat tank Vandbehandlings anlæg Vand forsyning Udluftning Dræn for kondensat tank Dræn for vandstands målere Kedel dræn Dræn for sikkerheds ventiler Eksempel på dampforbrugende installation Sida 9

11 Installation 4.3 ICI-A ELEKTRISKE FORBINDELSER Kedlen er forsynet med et kontrolpanel (tæthedsgrad IP 55), som er færdigforbundet til de forskellige kedeludstyrs komponenter. Før strømmen tilsluttes styrepanelet, kontrollér at det er forbundet korrekt. Vær især opmærksom på, om jordforbindelsen fungerer effektivt og er forbundet korrekt. Elektrisk diagram Referér til det elektriske diagram, der er leveret med styrepanelet 4.4 RØGRØR OG AFTRÆKSRØR Røgrøret der forbinder kedlen til bunden af skorstenen/ aftræksrøret skal have en opadgående hældning i røggassens retning på mindst 10%. Rørføringen bør gøres så kort som muligt, og bøjninger og sammenføjninger designes efter same regler og metoder som for luftkanaler. For lige længder op til 2 meter kan anvendes rør med same diameter som kedlens røgafgang (se Tabel 2: Dimensioner). For længere eller mere kompleks rørføring må rørets diameter forøges til passende dimension. Skorstenen/ aftræksrøret dimensioneres efter gældende regler og regulativer. Bemærk, at der for lokalområder kan gælde særlige regler for f.eks. skorstenens højde. Kontakt de lokale myndigheder for information. Det anbefales at være særligt opmærksom på aftræksystemets indre diameter, isolering, gastæthed, adgangsforhold for rensning og adgang til røggassen for forbrændingsanalyser. 4.5 BRÆNDER For at opnå bedst mulig reaktion på skiftende dampforbrug anbefales det at installere en to-trins eller en modulerende brænder. Det forhindrer store udsving på damptrykket ved pludselige skift i dampforbruget. Det mindsker også antallet af brænderstop med efterfølgende genopstarter, hvor der på grund af forventileringen sker et varmetab til aftræksystemet. Dette tab er især højt ved fyring med naturgas, hvor man har lange forventilationstider. Kedel-brænder kobling Kontrollér at mellemrummet mellem brænderrøret og kedelforpladen er passende fyldt ud med brandbestandigt keramisk isolation (se Figur 9) Signaturer: A Brænder B Kedel forplade C Isolerende material D Brænderflange Figur 9, Kedel-brænder kobling Informationer om brænderrørets længde (P6), diameteren af udskæringen i kedlens forplade (Øb) og kedlens modtryk findes i Tabel 1: Tekniske specifikationer og Tabel 2: Dimensioner. ICI-A DK-v HMA Sida 10

12 Drift ICI-A Drift DEN FØRSTE OPSTART OBS: Før den første opstart skubbes alle retarderne helt ind i røgkanalerne således at der er mindst 100 mm frit rum foran retarderne Kontrollér at alle fittings er tætte. Før kedlen vandfyldes, sørg for at fødevands rørene er rene ved gentagne udspulninger med spulevand, der ledes til afløb. Luk for alle drænventilerne, dampudtags ventilen og drænventilerne til vandstands skueglassene. Åben for ventilerne til vandstands skueglassene og for fødevandsventilen (opstrøms fra fødevands pumperne). Kontrollér at det øvre mandehul er lukket korrekt. Start brænderen således: Tænd for kontrol panelet ved hjælp af hovedafbryderen. Kontrollér at fødevandspumpens drivaksel kan rotere frit; Tænd manuelt for pumpen i et kort øjeblik, og kontrollér at akslen roterer i den rigtige retning. Sæt pumpe omskifteren til stilling AUT og kontrollér at brænderen ikke kan starte før minimum vandstands niveauet er nået. Kontrollér at ventilerne til vandstands skueglassene er åbne og brug vandstands skueglassene til at kontrollére at pumpen stopper når maximum vandstands niveauet er nået. Tryk på reset-knappen for sikkerheds vandstand og hold den nedtrykket i mindst 10 sekunder, da relæet for ledningsevne følerne har indbygget en forsinkelses funktion. Åben kedlens drænventil, observér vandstands skueglassene og kontrollér at pumpen starter ved det korrekte niveau. Mens kedlens drænventil fortsat er åben, sæt pumpe omskifteren til stilling 0 og kontrollér at niveau sikkerhedsfølerne for minimum vandstand slår fra ved det korrekte minimums niveau, som er markeret på referencepladen, der er monteret på kedlen ved siden af vandstands skueglassene. Luk kedlens drænventil og sæt pumpe omskifteren til stilling AUT. Tænd for brænderen og bring kedlens damptryk op til den ønskede værdi ved at justere driftspressostatens indstilling ADVARSEL: På kedler med mandehul er det under den første opstart vigtigt at kontinuerligt spænde møtrikkerne til mandehullet altimens trykket øges. Hvis dette undlades, kan der opstå damp-lækager, som hurtigt nedbryder mandehullets pakning, og derved skaber en farlig situation for kedelrummets personale. 5.2 NORMAL DRIFT Ved opstart med kold kedel: Kontrollér at kedlen er vandfyldt til minimum niveauet; Kontrollér at stigningen af vandvolumenet forårsaget af opvarmning ikke øger niveauet for meget. Om nødvendigt, dræn kedlen med regelmæssige intervaller for at bringe niveauet tilbage til midten af vandstands skueglassene; Efter det indstillede driftstryk er nået, åbnes dampudtags ventilen gradvist og forsigtigt, således at dampforsyningsrørene opvarmes og eventuelt kondensat i rørene elimineres; Kontrollér at mandehullets pakning ikke lækker. ICI-A DK-v HMA Sida 11

13 Vedligeholdelse ICI-A Vedligeholdelse ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE For at undgå ophobning af snavs, bør vandstands skueglassene, holderne for niveaufølerne samt selve kedlen udskylles med regelmæssige intervaller; Kontrollér at styre- og sikkerhedsinstrumenter fungerer korrekt; Inspicér elektriske komponenter (også deres forbindelser) og mekaniske komponenter (trykvagter/ pressostater). Det anbefales at udskifte de keramiske holdere for niveaufølerne hvert år; Udfør vedligeholdelse af brænderen jævnfør brænderens drifts og vedligeholdelses vejledning.; Kontrollér at flangesamlinger er fastspændte og at deres pakninger er i god stand; Kontrollér at isoleringsmaterialet bag kedelforpladen er i god stand; Rengør røggaskanalerne og retarderne; Udfør vedligeholdelse for fødevandspumperne (lejer, pakninger); Kontrollér om der er tegn på slid på udblæsningsventilerne. Disse ventiler slides ofte hurtigt pga. den nedslidende effekt af snavs ved udblæsninger. 6.2 PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE Daglige eftersyn Varmesystemet skal med jævnlige mellemrum (hver 6. time) inspiceres af kvalificeret personale, der skal kontrollere funktionen af alt sikkerheds udstyr: Sikkerheds pressostat Max. og min. sikkerhedsgrænser for vandstand Kedlens styresystem kan resettes hvis der ikke opstod fejltilstande: Afbryd strømforsyningen til styrepanelet i ca. 20 sekunder ved hjælp af styrepanelets hovedafbryder, tænd igen med hovedafbryderen og tryk på reset knapperne. For unormale driftsituationer eller fejltilstande, følg diagrammet i Figur 10. ICI-A DK-v HMA Sida

14 ICI-A Vedligeholdelse Periodisk kontrol af sikkerheds udstyr på dampkedler (hver 6. time) Reset styrepanelet: Afbryd styrepanelets hovedafbryder og vent 20 sekunder. Tænd igen for hovedafbryderen Afbryd strømforsyningen. Find og løs problemet. Test sikkerhedsudstyrets funktioner: Tryk, min. niveau, max. niveau OK? Nej Ja Reset styrepanelet. OK? Nej Ja Afbryd fødevandspumpen: Sæt pumpeomskifteren i stilling 0" Kontrollér at den automatiske niveaustyring afbryder brænderen ved min. niveauet markeret på mærkeskilt på siden af kedlen. OK? Tilslut fødevandspumpen: Sæt pumpeomskifteren i en af de to aktive stillinger. Reset den automatiske niveaukontrol. OK? Kontrollér driftspressostatens slutte-/ brydefunktion ved at reducere dens indstillede driftstryk. OK? Nej Ja Nej Ja Nej Ja Indstil driftspressostaten til det oprindeligt indstillede driftstryk og reset sikkerheds pressostat blokken. OK? Nej Ja Slut på procedure Figur 10, Periodisk kontrol af sikkerhedsudstyr ICI-A DK-v HMA Sida 13

15 Vedligeholdelse 6.3 ICI-A PERIODISKE HOVEDEFTERSYN Dampkedlen skal med regelmæssige intervaller stoppes for omhyggeligt hovedeftersyn og vedligeholdelse. Perioden mellem disse eftersyn bestemmes på grundlag af erfaringer med kedlen, driftsforholdene, kvaliteten af fødevandet og brændselstypen. Før man går ind i kedlen for at inspicere eller rengøre, kontrollér omhyggeligt at der ikke er adgang for vand eller damp til kedlen gennem rør, der er forbundet til kedlen; Lås alle ventiler i lukket stilling, og om nødvendigt adskil en rørsamling eller indsæt en blindflange. De dele af kedlen, der er under tryk må omhyggeligt undersøges indefra for at identificere eventuelle kedelsten, korrosion og andre potentielle kilder til fare der kan henføres til fødevandet. Alle aflejringer må fjernes mekanisk eller kemisk og den effektive godstykkelse af kedlens dele efterprøves med passende instrumenter for at kontrollere, at den er lig med eller større end kedlens design værdier. Alle forekomster af korrosion må afskrabes og afrenses med stålbørste ned til blankt metal. Utætheder mellem røgkanaler og endeplader må svejses omhyggeligt mens lovkrav til svejsekvaliteten, godkendelsesprocedure etc. må følges, idet det er vigtigt at huske at en dampkedel opererer under tryk med fare for eksplosion og derfor er underlagt kontrol af kompetente myndigheder. Som en del af eftersynet efterprøves også kedlens udstyr med hovedvægt på sikkerhedsventiler, niveau følere, og trykvagter (pressostater). 6.4 BESKYTTELSE UNDER STILSTAND Den værste korrosion forekommer ofte under stilstandsperioder. Hvad der er bedst at gøre for at garantere korrekt beskyttelse af kedlen afhænger af stilstandsperiodens varighed. Kedlen konserveres tørt ved lang stilstand. Ved kort stilstand eller hvis det er nødvendigt at kedlen er driftsklar med kort varsel, er våd konservering bedre. I begge tilfælde er det muligt effektivt at eliminere årsagerne til korrosion. Tør konservering Kedlen tømmes og tørres omhyggeligt. Herefter placeres en hygroskopisk substans i kedlens brændkammer (f.eks. kalk eller silica gel). Våd konservering Da korrosion forekommer ved samtidig tilstedeværelse af vand og ilt, må al ilt fjernes fra kedlen. Kedlen fyldes fuldstændigt med vand for at eliminere luft i kedlen. Ilten i vandet kan elimineres ved tilsætning af stoffer, der absorberer ilt, som f.eks. hydrazin eller sodium sulfit, men vandets alkalinitet må kontrolleres efter de er tilsat. ICI-A DK-v HMA Sida 14

16 ICI-A Vandkvalitet 7 Vandkvalitet For dampkedler med hedeflade over 15 m2 gælder der minimumskrav til vandkvaliteten. Disse krav er specificerede i Tabel 4, Minimumskrav til fødevandet. Det anbefales imidlertid altid at følge disse krav uanset kedlens størrelse. Kvalificerede firmaer og konsulenter kan anbefale passende vandbehandling baseret på omhyggelige analyser af det tilgængelige vand. Mange fejl og lejlighedsvist endda alvorlige uheld - skyldes brug af vand der ikke lever op til minimumskravene. 7.1 MINIMUMSKRAV TIL FØDEVANDET (Ved indløb i kedlen) Egenskab ph Total hårdhed Ilt (1) Frit kuldioxid (1) Jern Kobber Oliestoffer Udseende Måleenhed [mg/l] CaCo3 [mg/l] O2 [mg/i] CO2 [mg/l] Fe [mg/l] Cu [mg/i] Tryk 15 bar 7,0-9,5 10 0,1 0,2 0,1 0,1 1 Klar, uden skumdannelse. Tryk bar 7,0-9,5 5 0, , Tabel 4, Minimumskrav til fødevandet (1) Disse værdier gælder ved brug af et vand afgasnings anlæg. Hvis ikke der benyttes afgasnings anlæg, må fødevandstankens temperatur øges til mindst 80 C (se 3.3 Fødevand) for at reducere indholdet af opløste gasser (O2 og CO2). Kemiske iltfjerningsmidler må benyttes til at fjerne ilten fuldstændigt fra fødevandet og til så vidt muligt at reducere den korroderende effekt af CO2 indholdet. 7.2 MINIMUMSKRAV TIL KEDELVANDET Egenskab ph Total alkalinitet (1) Total hårdhed Maximum ledningsevne (4) Silica indhold (3) STD (4) Tilsætningsmidler (2) Udseende Måleenhed [mg/l] CaCo3 [mg/l] CaCo3 Tryk 15 bar 9,0 11, Tryk bar 9,0 11, [ms/cm] [mg/l] SiO2 [mg/l] Klar, uden skumdannelse. Tabel 5 - Minimumskrav til kedelvandet (1) Se det følgende afsnit om evt. kontinuerlig afblæsning. (2) Korrekt drift forudsætter normalt brugen af tilsætningsmidler. Dosering af disse afhænger af deres individuelle egenskaber. (3) Bestemmes ud fra en filtreret vandprøve. (4) Ledningsevne og STD parametrene har samme fysiske betydning, men deres måleværdier kan kun sammenholdes, hvis vandets kemiske sammensætning er kendt. Beregning af kontinuerlig afblæsnings volumen For at holde kedelvandets alkalinitet og silica indhold indenfor de foreskrevne eller anbefalede værdier, må kedlen afblæses - om nødvendigt kontinuerligt. Den nødvendige mængde af kontinuerlig afblæsning kan bestemmes efter følgende formel ud fra koncentrationsværdierne for fødevandet og kedelvandet: S = Ca Cc Hvor S Ca Cc = Nødvendigt kontinuert afblæsnings volumen i forhold til mængden af fødevand, der indføres til kedlen. (Multiplicér dette tal med 100 for at få det udtrykt i procent af fødevandsflowet) = Koncentration af det pågældende salt eller ion i fødevandet = Den maximalt acceptable koncentration af det pågældende salt eller ion i kedelvandet ICI-A DK-v HMA Sida 15

17 Vandkvalitet 7.3 ICI-A HYPPIGHED AF VANDANALYSERNE Den nødvendige hyppighed af analyser af kedel- og fødevandet afhænger selvfølgelig af hvor intensivt kedlen bruges og af kvaliteten af det vand, der tilføres systemet. Det tilrådes i alle tilfælde at kontrollere ph-værdi, totalhårdhed og alkalinitet af både fødevand og kedelvand mindst en gang hver anden dag. En gang om måneden - især under varierende driftsforhold - er det tilrådeligt at udtage meningsfulde, repræsentative prøver af både kedelvand og fødevand og underkaste dem en komplet analyse. Det tilrådes også at inspicere returvandet (kondensatet) for spor af oliestoffer (disse stoffer er stærkt forurenende for kedlens funktion, idet de forårsager en oliefilm på vandoverfladen og derved reducerer fordampningen). ICI-A DK-v HMA Sida 16

18 Vandstands kontrol ICI-A Vandstands kontrol GENERELT Vandstandskontrol-systemet består af føringsrør, niveau følere, elektriske kabler og elektroniske relæer. Systemet forhindrer at vandstanden i kedlen synker til et niveau, hvor kedlens hedeflader kan overophede. Vandstandskontrol-systemet er baseret på vandets elektriske ledningsevne. For at sikre korrekt funktion af systemet, må de følgende betingelser være opfyldt: Kedelvandets ledningsevne > 0 ms/cm Kedelvandets temperatur < 210 C Kedlens tryk < 20 bar (Se også Tabel 5 - Minimumskrav til kedelvandet). Figur 11 Eksempel på følerhuse for vandstandsfølere ICI-A DK-v HMA Sida 17

19 Vandstands kontrol 8.2 ICI-A TYPISKE FØLERKONFIGURATIONER Niveau følere: Pumpe stop Pumpe start 1. sikkerheds brænder stop og alarm aktivering. 2. sikkerheds brænder stop og alarm aktivering. OBS: Det anbefales at installere en akustisk alarm i både kedelrummet samt i et rum, hvor kedel personale ofte opholder sig ICI-A DK-v HMA Sida 18

20 Vandstands kontrol 8.3 ICI-A ELEKTRISKE FORBINDELSER Der henvises til eldiagrammet, der medfølger det specifikke kontrolpanel. 8.4 DRIFT AF VANDSTANDSKONTROL SYSTEMET Den første opstart Start kedlen således: Tilslut strømmen til kontrolpanelet. Kontrollér at fødevandspumpens motoraksel kan rotere frit og at rotationsretningen er korrekt. Sæt pumpe omskifteren til AUT og kontrollér at brænderen ikke kan starte før minimums niveauet er nået. Kontrollér at vandstands skueglassenes ventiler er i korrekt stilling. Observér skueglassene og kontrollér, at pumpen stopper når maximum niveauet er nået. Tryk på reset-knappen for sikkerheds niveau og hold den nedtrykket i 10 sekunder (idet niveaufølernes relæer har tidsforsinkelse). Åben kedlens drænventil og kontrollér ved hjælp af vandstands skueglassene, at pumpen starter ved det korrekte niveau for pumpestart. Mens kedlens drænventil fortsat er åben, sæt pumpe omskifteren til 0. Kontrollér at sikkerheds niveaufølerne for minimum niveau slår fra ved minimum sikkerheds niveauet som det er angivet på mærkeskilt på siden af kedlen. Luk for kedlens drænventil og sæt pumpe omskifteren til stilling AUT. VEDLIGEHOLDELSE Almindelig vedligeholdelse Dræn jævnligt vandstands skueglassene, niveau føler huse (hvis de findes) samt hele kedlen, således at snavs ansamlinger undgås. Inspicér alle regulerings- og kontrolanordninger, inklusiv deres elektriske forbindelser. Det anbefales at udskifte niveaufølernes keramiske fatninger hvert år. Daglige eftersyn Varmesystemet skal med jævnlige mellemrum (hver 6. time) inspiceres af kvalificeret personale, der skal kontrollere funktionen af alt sikkerheds udstyr: Max. og min. sikkerhedsgrænser for vandstand Sikkerheds ventiler Kedlens styresystem kan resettes hvis der ikke opstod fejltilstande: Afbryd strømforsyningen til styrepanelet i ca. 20 sekunder ved hjælp af styrepanelets hovedafbryder, tænd igen med hovedafbryderen og tryk på reset knapperne. For detaljeret beskrivelse af procedure for sikkerhedseftersyn, se Figur 10, Periodisk kontrol af sikkerhedsudstyr. Reparationer og udskiftninger Ved udskiftning af vandstandskontrolsystemet eller dets komponenter, følg nedenstående instruktioner nøje: 1. Kontrollér at den keramiske fatning for de nye niveaufølere er ubeskadiget. 2. Kontrollér at den nye niveauføler har den korrekte længde. 3. Sørg for at følerstangen er placeret langs fatningens centrale akse. 4. Inspicér følernes elektriske forbindelser, og kontrollér at den elektriske modstand af følernes kredsløb er til stede. Niveaufølernes elektriske modstand skal være over 10 MOhm. 5. Kontrollér at den automatiske niveaukontrol funktion virker korrekt. ICI-A DK-v HMA Sida 19

21 Fejlfinding 9 ICI-A Fejlfinding Fejl Sikkerhedsventil åbner Små dampudslip fra sikkerhedsventil Sandsynlig årsag Det maximale tryk, som det er indstillet på sikkerhedsventilen, er oversteget. Dette tryk skal være lig med kedlens design tryk. Sikkerhedsventilen er justeret forkert. Snavs på ventilsædet Skader på ventil sædet Pumpe stoppet Sikkerheds pressostaten afbryder Sikkerheds vandstands vagt nr. 1 eller 2 afbryder Pumpens motorværn har slået fra Pumpens aksel har sat sig fast Drifts pressostaten er justeret til for højt tryk Drifts pressostaten er defekt Sikkerheds pressostatens fjeder er blokeret Kredsløbet for en vandstands føler er afbrudt. Defekt relæ for sikkerheds niveau kontrol Utilstrækkelig fødevands forsyning Fødevands forsyningen er afbrudt. Pumpe er stoppet Pumpens sugefilter er tilstoppet Vandstands regulering er defekt Vandstands følere er kortsluttede Pumpen kaviterer Pumpen har forkert rotations retning. Brænder altid tændt Fejl i de elektriske forbindelser til styrepanelet Sikkerheds relæer for vandstand er defekte. Drifts- eller sikkerheds pressostater fungerer ikke. Brænder altid slukket Fejl ved brænderen En sikring i brænderens kontrolpanel er afbrudt. Driftspressostaten er konstant afbrudt. Intet driftssignal fra sikkerheds vandstands relæet. Fejl i brænderens elektriske forbindelser til styrepanelet. Anbefalet fejlretning Justér det indstillede tryk på sikkerhedsog/eller driftspressostaterne. Kontrollér og justér ventilen ved hjælp af et reference manometer. Rengør ventil sædet ved at åbne ventilen manuelt nogle få gange. Adskil ventilen og slib eller polér ventilsædet med finkornet materiale. Kontrollér pumpemotorens strømforbrug. Kontrollér motorværnets indstilling Udfør vedligeholdelse af pumpen Justér drifts pressostaten. Udskift drifts pressostaten Rengør eller udskift sikkerheds pressostatens fjeder En vandstandsfølers rustfri stålstang er belagt med kedelsten. Forbindelseskablet for en vandstands føler er afbudt. Udskift midlertidigt sikkerhedsrelæet med et af de to relæer, der er til rådighed i styrepanelet. Hvis problemet hermed løses, udskift det defekte relæ permanent med et nyt af samme type. Se under Utilstrækkelig fødevands forsyning" Se under Pumpe stoppet" Rengør filteret Midlertidigt udskift relæet med et af de relæer, der er til rådighed i styrepanelet. Hvis problemet hermed løses, udskift det defekte relæ permanent med et nyt af samme type. Adskil vandstands følerne for at se om den keramiske isolation er beskadiget. Utilstrækkeligt fødevandstryk (for lille højde af fødevandstanken) i forhold til fødevandstemperaturen. Rengør pumpens sugefilter. For stort tryktab i fødevandsrøret mellem fødevandstanken og pumpen. Reducér tryktabet ved at øge rørets dimension. Ombyt to af de tre faser (gælder kun for trefaset pumpemotor) Kontrollér de elektriske forbindelser i henhold til forbindelsesdiagrammet. Se Sikkerheds vandstands vagt nr. 1 eller 2 afbryder. Kontrollér justeringen af pressostaterne. Kontrollér pressostaternes elektriske forbindelse til kontrolpanelet. Se brænderens dokumentation for yderligere information. Udskift sikring i brænderen. Udskift driftspressostaten. Se Sikkerheds vandstands vagt nr. 1 eller 2 afbryder Kontrollér brænderens elektriske forbindelser i henhold til forbindelsesdiagrammet. Tabel 6, Fejlfinding ICI-A DK-v HMA Sida 20

ICI BX 60-3000 DAMPKEDEL

ICI BX 60-3000 DAMPKEDEL TEKNISK INSTRUKTION Sprog: Dansk ICI BX 60-3000 DAMPKEDEL Lavtryks dampkedel med vendeflamme og vandkølet bagvæg Dampkapacitet: 100-3.000 kg/t Designtryk: 1 bar ICI-BX 60-3000 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Stokerstyring PCT 258 ILT

Stokerstyring PCT 258 ILT Stokerstyring PCT 258 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Ilt styring. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ====

Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Varmtvandsbeholdere type WJ/KW ================================================================== ==== Med spiral til centralvarme 80 l 100 l 140 l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET MANUAL Elma Beagle LPG / MET EAN: 5706445960040 Beagle LPG 5706445960033 Beagle MET Elma Beagle LPG-MET 1 BEAGLE GASLÆKAGE DETEKTOR LPG version: BEAGLE LPG Metan version: BEAGLE MET Udskiftelig halvleder

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

INSTRUKTIONS MANUAL. Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH

INSTRUKTIONS MANUAL. Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH INSTRUKTIONS MANUAL Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH DENNE DOKUMENTATION SKAL LÆSES INDEN PÅBEGYNDELSE AF INSTALLATIONEN. INSTRUER BRUGER OG EFTERLAD DETTE DOKUMENT VED WWH KALORIFEREN FOR REFERENCE. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160 Holm & Holm A/S. Svejsemaskine OMISA De tekniske data I denne brugervejledning er kun til generel information. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer uden varsel. I tvivlstilfælde sammenholdes

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

VARMLUFTAGGREGAT - DYMA & DANHEAT A/S INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT

VARMLUFTAGGREGAT - DYMA & DANHEAT A/S INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT Udgave 2008.04 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Internet: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2002.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Omvendt Osmose Type UniRo C Teknisk Instruktion

Omvendt Osmose Type UniRo C Teknisk Instruktion Omvendt Osmose er meget miljøvenlig. Der bruges ingen kemikalier i processen - kun vandtryk. 1.1 Brugermanualen Denne brugermanual gælder for UniRo 150 210 450C. Brugermanualen bør gennemlæses grundigt,

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk CENTRALVARMEKEDLER Landbrugsvej 6 52 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk BESKRIVELSE - SIMPLEX(/B) Kedelserien består af en model til varmeproduktion (SIMPLEX) og

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere