Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi"

Transkript

1 Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi

2 Forord Sol, klima og livsstil en samfundsmæssig vurdering Et svævende solpanel løftet op mod lyset i Eriksgade på Vesterbro Med små eksempler vil vi prøve at inspirere læseren til at bruge solens energi i fremtiden. Det vil mindske CO 2 udslippet og gavne klimaet, som akut truer med at ændre vores vilkår for at leve på kloden. Guiden er tænkt som inspiration for undervisning i skolerne, da det er vores fornemmelse, at solenergi først vil slå massivt igennem på det lange sigt. Derfor er det mest relevant at rette sig mod de unge. Guiden er dog også tænkt som bred inspiration for os alle, når vi skal vælge at gøre noget ved boligen, tænke i personlige valg på energiområdet eller når vi er nysgerrige efter at finde ud af hvad vi kan gøre for klimaet. For boligen er der store muligheder, da tagfladerne vendt mod syd vil være et naturligt sted for solceller. Med de mange tagflader i byerne er der et godt tilbud om udnyttelsen af solenergien. Når der skal bygges nyt eller renoveres sydvendte tagflader er det med at tænke i solceller. De snævert personlige valg handler måske mere om de små energitilskud. Det kan være solceller i lommeregnere eller i ure eller det kan være den fremtidige udnyttelse med fleksible og bøjelige solceller indbygget i tøj, som giver muligheder for at oplade el apparater. Det opfordrer til at bruge solen og integrere den i den daglige livsstil. Men er der en fremtid i brug af solen? Kan den yde et målbart bidrag til energiforsyningen og mindske CO 2 udslippet.? Hvad er det for en teknologi? Er det et komplekst og dyrt industriprodukt at skaffe tilstrækkelige solceller? Er vi overhovedet på omdrejningshøjde med denne teknologi? Det virker, som om vi er langt fremme med vindkraft, termostatventiler, energibesparende pumper og isoleringsmateriale, men at vi er bagud på området med solenergi. Det er måske med at finde de gode eksempler, som støtter vores bud på at være de første og bedste på klimaområdet. Det har også været vores hensigt at tænke på klimakonferencen i København som afløser til Kyoto Torkil Groving Formand for Ryvang lokalråd aftalen. Er der steder, der er værd at besøge, når der kommer tusindvis af mennesker til København for at deltage i debatten i efteråret Har vi noget vi kan være bekendt at vise frem? Et eksempel ud af mange er København med bydelen Østerbro. Bydelen ligger tæt på de steder, hvor mange besøgende færdes. Vi har et stort byggeri tæt ved Lyngbyvejen med solceller i altanerne, som oven i købet er prisbelønnet. I Østerfælled bebyggelsen kan vi helt enestående vise, hvordan solceller kan bruges sammen med en ny og effektiv kompostering af organisk madaffald. Og så ligger firmaet Dansk Solenergi på Østerbro i Nordhavnen klar til at modtage besøgende. Men det mest inspirerende sted er nok Det Økologiske Inspirationshus på Frederiksberg i ved Jytte Abildstrøms teater. Her er skabt en perlerække af kombinerede økologiske løsninger med solceller som et effektivt element. Et besøg sætter masser af tanker i gang om selv at skabe bæredygtige løsninger med udgangspunkt i økologisk tænkning. Det har været en kilde til undren, at der ikke har været den samme dynamiske udvikling på området med solenergi som på andre områder, hvor der er arbejdet med en erstatning til de fossile brændsler. Der har dog været en vis udvikling af den såkaldte passive solvarme. Mange nyere byggerier udnytter drivhuseffekten med sydvendte glasfacader. Når solenergi ikke er brugt i større omfang til fx solvarmeanlæg er der måske en naturlig forklaring. Lige fra de første energikriser i 70 erne har der været fokus på brug af kølevand fra elværkerne og varmen fra affaldsforbrænding. Denne varme har været oplagt at udnytte. Varmen har været billig i drift men dyr i anlæg. Når de dyre fjernvarmesystemet er udbygget, så har der ikke været plads hverken fysisk eller økonomisk til at udnytte solvarmen. Det uafbrudt stigende elforbrug med deraf følgende stigende mængder af kraftvarme har heller ikke givet plads til solvarmeanlæg. Da det trods kampagner har vist sig svært at nedsætte elforbruget, er det nødvendigt at gå en anden vej for at sikre klimaet, nemlig ved at producere el ved hjælp af vedvarende energi. V i n d k r a f t e n har allerede opnået en betydelig plads i det danske elsystem med en andel på 18,5 % i Elproduktion fra solceller har endnu ikke opnået en nævneværdig andet. I den nationale Energistrategi 2025 er andelen af vedvarende energi sat til 36 % af elforsyningen med vindkraft som den mest betydende kilde. Der er ikke fastsat konkrete mål for brugen af solceller. Heller ikke i byer som fx Københavns er der endnu for alvor sat gang i udviklingen trods et stort potentiale for udnyttelse af solenergien. København kan medvirke til, at der kommer solceller på alle relevante tage og facader i byen, ikke kun på nybyggeri, men også på den eksisterende bygningsmasse. I første omgang kunne der ske en udpegning af de mest oplagte sydvendte tage og facader, som skal udnyttes først af hensyn til effektivitet og økonomi. Bygningerne bør monteres med solceller til produktion af elektricitet, hvilket bl.a. kan sikres gennem Solar City Copenhagen, som kommunen støtter aktivt. Andre organisationer bidrager til udviklingen og CO 2 reduktionen. Københavns Energi, energirådgivning, Energitjenesten og Agenda 21 Centrene i de københavnske bydele kan blive vigtige partnere i en kampagneindsats. Der er næppe tvivl om at der er et stort potentiale for solceller, men at der på den anden side er brug for hjælp til at få sat gang i udviklingen lige som det var tilfældet med vindkraft. En god anledning er at sigte på konferencen i Hvis udviklingen accelereres allerede nu er det måske muligt at sikre sig fordele i forhold til udlandet, som Danmark kan udnytte økonomisk på linie med det danske vindmølleeventyr. > 2 3<

3 Solenergi i boligen og andre bygninger På tagterrassen på Det Økologiske Inspirationshus er der opstillet et drejeligt solpanel. Det drejelige panel næsten fordobler ydelsen, når det følger solens gang henover himlen. Som med et solsejl skabes der samtidigt en skyggefuld plads på terrassen. Økonomi og solceller Der savnes et større incitament til brug af solceller, når der skal afregnes el og betales afgifter for brug af solceller. Et effektivt signal fra statslig side ville være at give solceller en ordning, som kunne fremme en bedre udnyttelse. Ved forsyning med solcelle strøm til nettet skal der betales CO 2 miljøafgift, tvunget afgift til staten, abonnement for måler, transportbidrag mv. i et uoverskueligt afgifts- og afregningssystem. Alt i alt en negativ signalværdi i forhold til at spare CO 2 ved installation af solceller. Det Økologiske Inspirationshus mange økologiske løsninger kan studeres og de vil helt sikkert inspirere guiden på stedet fortæller gerne historierne Op mod halvdelen af drivhuseffekten stammer fra energiforbruget i bygninger. Det må derfor være en opfordring til alle at overveje om der kan bruges solceller, når der bygges sydvendte tage eller når tage mod syd skal skiftes ud. Solceller i arkitekturen Hvis vi kun skulle bruge solens stråler skulle der dækkes et areal på størrelse med Lolland. Solcellerne skulle stilles op med en vinkel på 45 grader og vende mod syd for at yde bedst muligt. Det er i virkeligheden et tilbud til storbyen, hvor der er masser af tage som i forvejen vender mod syd i den rigtige vinkel. Udfordringen består i At få udviklet gode solpaneler, som kan fungere som tagelementer At solceller tages med i overvejelserne når der skal vælges taglægning At sandsynliggøre at arkitekturen kan beriges ved valg af solpaneler At økonomien er rimelig konkurrencedygtig med andre løsninger Alt tyder på at disse vilkår langsomt er på vej til at blive opfyldt. Den progressive del af byggeriet synes allerede nu at engagere sig i løsning af de globale klimaudfordringer vel også for signalværdien og et positivt image. Der er derfor flere og flere eksempler på integrering af solpaneler i alle former for byggeri. Alt i alt er der placeret 40 solcellepaneler på tagets karakteristiske tagfolder. Med en god sommerdags spidsproduktion på over 10 kwh og en mulig årsproduktion på 4 kwh pr. døgn er der mere end rigeligt strøm til hele bygningen. Om sommeren sendes strømmen derfor til elnettet og om vinteren går det den modsatte vej. Som Stadsarkitekten i København, Jan Christiansen udtaler i bogen Solceller + Arkitektur: Den moderne arkitektur og den nutidige eksperimenterende nutidskunst arbejder i stigende grad med glasset, lyset og solcellen. Vi kan alle finde gode eksempler på sammenstillinger af nyt og gammelt, hvor måske nu også solceller har en fin og livgivende synergi med tunge konstruktioner og murværk i gamle huse. Det Økologiske Inspirationshus Et af de steder hvor solceller har beriget et gammelt bygværk er i Det økologiske Inspirationshus, Allégade 7 9 på Frederiksberg. Projektet blev sat i værk af Jytte Abildstrøm og et professionelt team af arkitekter, ingeniører og rådgivere under Kulturbyåret Huset står her 10 år efter som et af de steder, hvor solceller kan opleves på nærmeste hold i inspirerende omgivelser. Huset udstråler i alle detaljer den økologiske tanke, som ligger bagved byggeriet. Overalt i huset er der smittende eksempler på ideer til en bæredygtig udvikling og økologisk livsstil. Spændende er også husets erfaringer med de besøgende gæster. Der er fire kategorier af besøgende: De ligeglade, de skeptiske, de interesserede og de entusiastiske. Netop husets erfaringer med dialogen kan være af stor interesse for andre kampagner til gavn for klima og livsstil mv. Det Økologiske Inspirationshus er et oplagt besøgssted, som bør støttes og udvikles frem mod klimakonferencen i København i Her er til fulde visualiseret målsætningen om at gøre Danmark til et foregangsland indenfor økologi, klima og livsstil. Et nyt element i byggeriet. Et tagelement med integrerede solceller har en dobbelt funktion - erstatter det traditionelle tag og leverer strøm. De enkelte baner kan nemt sættes sammen med en fals. Elementer sparer udgifterne til et traditionelt tag, men der er lidt ekstra udgifter til elmontering. Metalpladerne, der er lamineret med tyndfilmceller, sælges i metermål og kan monteres direkte som tagbeklædning. Pladerne fås også uden solceller i samme farve, så man ikke er tvunget til at dække hele taget med solceller. > 4 5<

4 Brug solen som din personlige hjælper Campingvogn med solpaneler monteret på taget Stand-alone systemer er specielt velegnede til fx gadebelysning Også på Christiania eksperimenteres der med solens energi både til varmt vand og til strøm Under miljøfestivalen i København i 2006 blev der udloddet tasker med solceller (de bøjelige flexcells) og mobiltelefon til opladning. På billedet forfatteren sammen med daværende miljøborgmester Winnie Berndtson. Med nye typer af fleksible solceller som er transparente eller bøjelige åbner der sig et utal af muligheder for at udnytte solens energi. Energien kan bruges til mere personlige formål, hvor man ikke er afhængig af en fast installation på et bestemt sted. Det kan være solpaneler, der er fri af bygninger og monteret på mobile konstruktioner eller det kan være solceller monteret på forbrugsvarer af forskellig slags. Anlæg fri af bygninger kaldes også stand-alone systemer, der ofte har et selvstændigt energilager i form af et batteri. Stand-alone anlæg er især brugt på steder, hvor der ikke er nem adgang til det offentlige elnet. Et eksempel i København er de 1500 nye parkeringsautomater, hvor en tilslutning til nettet vil være kostbar på grund af udgifterne ved at grave i vejbelægning. Her ligger der allerede mange installationer, der skal tages hensyn til. Et andet eksempel er brug af stand-alone anlæg som vej- eller parkbelysning, på lysbøjer i havne eller i forbindelse med isoleret beliggende bygninger. Stand-alone systemerne er især velegnede i store dele af verden, hvor den offentlige elforsyning ikke er særligt godt udbygget. Det kan være selvforsynende hospitaler i U-landene eller pumper til vanding og drikkevand i Afrika. Men anlæggene kan også være en god ide i de udviklede lande fx til fritidsformål på sejlbåde eller fjernt beliggende fritidshuse. Stand-alone systemerne kan være særdeles velegnede i forbrugsvarer, hvor de fremtidige muligheder synes utallige. Kendt er allerede brugen i armbåndsure, lommeregnere, lommelygter, radioer eller små havelamper. Et spændende eksperiment for fremtiden er forsøg med at indbygge bløde og bøjelige solceller i påklædning, som kan levere strøm til personlige formål. Solceller som stand alone systemer kan også være nyttige i campingvogne eller biler. Netop i biler er der spændende eksperimenter og konkurrencer om at køre langt udelukkende ved hjælp af solceller og batterier. Energi- og vandværkstedet ved Damhussøen tæt på Rødovre er spændende sted at besøge. Der er åbent for skoleklasser med et besøgstal på over 300 om året. På Vesterbro er der opført et trappetårn med solpaneler som klimabeskyttende flader et eksempel på de mange muligheder der er for en utraditionel brug af solceller > 6 7<

5 Solenergi - hvor meget yder det? Et inspirerende sted at besøge er agenda centrene på Østerbro og Nørrebro, hvor økologiske løsninger kombineres med solenergi. Her er et solcelle anlæg som forsyner Miljø- og energihuset, Blegdamsvej 4B, i København N med solenergi. På stedet findes informationsplancher om anlægget. Eksempel på en monokrystallinsk solcelle (skåret af silisiumkrystal i et stykke) Eksempel på solpanel på en gavl på gasværksvej, en del af byfornyelsen på Vesterbro Generelt om solceller De fleste af os kender solceller fra de små lamper, som kan stå i haven. Om dagen omdanner solcellerne i toppen af lampen sollyset til elektricitet, som forsyner et genopladeligt batteri. Når det bliver mørkt tænder batterierne en lampe, som igen omdanner elektriciteten til lys. De små pærer er ikke ret kraftige, men strømmen til dem er gratis takket være solcellen. En solcelle består i de fleste tilfælde af silicium, som er et almindeligt råstof i fx sand. Stoffet skal gennem en lang og dyr behandling for at kunne bruges til solceller. Silicium solceller findes i en monokrystalinsk form og som polykrystalinske solceller De monokrystallinske celler er skåret i meget tynde skiver af et enkelt silicium krystal med form som en rund stav. Som regel bliver cellerne skåret til, så de bliver firkantede og derved kan placeres tæt op ad hinanden. Cellerne er ofte ret ensfarvede sorte. De polykrystallinske silicium celler består af sammensmeltede celler som støbes direkte i en firkantet form. De er nemmere at producere og er derfor billigere uden at ydelsen er meget mindre. Cellerne er ofte blå med et stærkt farvespil i forskellige nuancer af metallisk blåt. En typisk solcelle måler 15 gange 15 cm. De kaldes fotovoltaiske celler (PV cells), som fungerer ved at elektroner bevæger sig. Elektronerne er små partikler, der findes i et atom. Sollyset passerer gennem cellens glasdække og rammer atomerne i to adskilte lag af silicium. Det ene lag er negativt og det andet positivt. Det positive lag afgiver elektroner, som det negative lag optager. Derved strømmer elektronerne af sted mellem to kontaktflader, der som et metalnet er monteret foran og bagpå solcellen. Hver af cellerne yder 0,5 volt, som i et typisk panel af 24 celler kan yde omkring 12 volt til brug i et batteri. Ydelsen af et sådant panel kan være på ca. 85 W (kaldet Wp) svarende til, at de kan få ca. 10 elsparepærer til af lyse. Solceller udnytter kun en del af den indfaldne solenergi. Den er for monokrystallinske celler typisk mellem 14 og 20 procent. For polykrystalinske celler er den ca. 12 procent. Ydelsen for et krystallinsk anlæg er typisk på ca. 800 kwh pr. installeret kw om året under danske forhold. En særlig type solceller er de såkaldte amorfe celler som er tynde celler, hvor silicium er dampet i et tyndt lag på glas, metalfolie eller bøjeligt plast. Der er ingen metalkontakt på forsiden, da lederen er en transparent oxidfilm. Amorfe solceller kan produceres som tynde gennemskinnelige film og kan derfor bruges som tonede ruder. Cellerne har lavere effektivitet og holdbarhed, men er billigere at producere. På sigt kan disse fleksible solceller vise sig at være ligeså gode som de krystallinske celler. Amorfe celler bruger typisk 6 til 8 procent af sollyset. Solceller monteres normalt som paneler med en forside af glas, mens bagsiden kan være af glas eller aluminium. Panelerne kan fås med rammer af aluminium eller de kan fås uden ramme, hvor de kan indgå i byggeriet på samme måde, som man håndterer en glasrude. Det er vigtigt at undgå at dele af specielt de krystallinske solceller falder i skygge, da det kan sætte anlæggene ud af drift. Cellerne kan placeres med lidt mellemrum i samlede paneler, som giver mulighed for at lyset kan skinne igennem mellemrummene. Derved får modulet som helhed en let transparent virkning, der kan gøre modulet til et spændende element i byggeriet. Hvad er en solcelle? En solcelle kan være et krystal af silicium, der er trukket ud, så det har en stor overflade. Selve processen med at trække krystallet er kompliceret. Silicium bruges i en ren form gravet op af undergrunden. Prøv det selv lån et par solceller! Materialet silicium giver en spændingsforskel på 0,5 volt. For at få højere spænding kan man serieforbinde solcellerne. Plussiden forbindes til minussiden af krystallet, ligesom hvis du sætter flere batterier sammen i fx en radio. En typisk radio har 3 batterier af 1,5 volt eller i alt 4,5 volt til at drive radioen. Da hver solcelle er på 0,5 volt kan en serie af 9 solceller få radioen til at spille. Godt til et klasseforsøg. Få mere information Hvis I er nysgerrige og vil vide mere i skolen eller bare for sjov så prøv følgende links på nettet: lån udstyr og bliv klogere følg med i sidste nyt læs om klima og livsstil hent inspiration til skoleundervisningen. > 8 9<

6 Besøg Dansk Solenergi Et polykrystallinsk solpanel Dansk solenergi er i gang med et nyt projekt på Østerbro, Malmøgade 8, som bygges op efter sommer. Dansk solenergi starter egen produktion af paneler i Nordhavnen på Østerbro i efteråret Tyndfilmcelle med tredobbelt effekt foran firmaet Dansk Solenergi, vist frem af Helle Voss Marker. Energieffektivitet 6-8 %, årlig ydelse 60 kwh, tredobbelt effekt: Kan bruges som almindeligt vindue i byggeriet, har indbygget solafskærmning og leverer strøm. Man kan fint kigge igennem solcellen. Et besøg værd eksempler fra Østerbro Eksempler fra Østerbro kan anbefales til besøg og nærmere studier. Det er eksempler, som viser hvordan initiativ og kreativitet kan bringe solceller i anvendelse. Men mange andre projekter i byen er værd at studere, fx solcellerne på taget af DR-Byen, Valby solcelleprojekt, Lynetten renseanlæg og Københavns solcellelaugs anlæg i Njalsgade på Islands Brygge. Solceller på altaner I stor skala er der indbygget solceller ved en glasinddækning af altaner i Kollektivhuset, som ligger på Hans Knudsens Plads nord for København. Huset er en beboelses ejendom for handicappede, som består af et betonhus i 11 etager opført i slutningen af 50érne. Ved en nylig renovering er altanerne udvidet og gjort mere anvendelige for kørestolsbrugere, samtidigt med at der er opsat glas og solceller som afskærmer ud mod den stærke trafik på Lyngbyvejen. Østerfælled, solceller til drift af komposteringstromle Der er installeret små individuelle solcelleanlæg på hver enkelt altan, som producerer både el og varme. De monokrystallinske solceller er integreret i en glaskonstruktion bestående af 3 lag glas. Yderst er der et lag til beskyttelse mod vejrliget, som består af klart og jernfrit glas. Dernæst kommer et lag med de integrerede solceller og inderst er der et parti af forskelligt farvet glas, som kan skydes fra for at undgå overophedning i varme perioder. Solcellernes mønstre og de bevægelige farvede glas giver en spændende og varieret facade som bryder det ensartede byggeris vestlige facade. Det er lykkedes med projektet at demonstrere ideen med at integrere solcellemoduler ved glasinddækning af altaner. Løsningen er da også blevet belønnet med Solar Citys arkitekturpris som er tildelt Domus A/S, der gerne viser anlægget til interesserede besøgende. Handicaphuset ved lyngbyvejen solceller på altaner Solceller på taget af mindre bygning Taget på mindre bygninger som fx udhuse og cykelskure er ofte egnede steder til montering af solceller. Det er udnyttet af Østerfælled Boligforening i På taget af en mindre bygning er der opsat solceller, hvor energien bruges til kompostering af organisk husholdningsaffald. Der sorteres organisk affald i 130 lejligheder ud af det samlede byggeri på ca. 520 lejligheder. Solcellerne består af 20 moduler med polykrystalinske solceller, som tilsammen yder 2500 W eller en årlig produktion på ca kwh. Ydelsen er tilpasset forbruget på den eldrevne komposterings kværn og varmkomposttromle. Komposttromlen forsynes med organisk affald, som er nøje sorteret i følge en vejledning. Affaldet kommes i papirsposer, i en plastikspand eller lignende. Poserne skal af hver enkelt bruger bæres ned til komposteren og smides i tromlen, hvorefter kværnen sætter automatisk i gang og blander det våde affald med tørt stukturmateriale i form af træpiller. Anlægget er interessant at besøge ved sin kombination af to miljøvenlige løsninger, som gerne vises frem ved henvendelse til Agenda 21 Østerbro. Dansk Solenergi et driftigt firma på Østerbro En lille aktiv virksomhed, Dansk Solenergi i Nordhavnen på Østerbro har fået ekstra travlt med at installere solceller. Med levering til 160 lande har firmaet en eksportandel på 95 %. Dansk Solenergi har adresse Glûckstadsvej 2 i Københavns Nordhavn og modtager gerne besøg for at udbrede miljøvenlige løsninger med brug af solceller over hele verden. Parkeringsautomat med solceller på Østerbro De nye parkeringsbilletautomater, der er opstillet i brokvartererne i København, drives med el fra solceller. Solceller er her valgt, fordi det kan betale sig. Et grønt image er blot en sidegevinst. Og når solen er energikilden er der penge at spare, da kabellægning inde i byen er en dyr affære. En tommelfingerregel er 1500 kroner pr. meter. For 10 meter er det kroner, hvortil der kommer en udgift til elektrikeren, der foretager tilslutningen. Derudover er der også penge at spare til vedligeholdelse. De nye parkeringsautomater er udstyret med en helt ny tovejs kommunikation ved hjælp af mobiltelefoni. Dermed kan takster og klokkeslæt ændres fra parkeringskontorets central, samtidig med, at automaten selv melder tilbage, hvis der mangler papir og strøm eller når møntbeholderen er fyldt. > 10 11<

7 Solenergi for fremtiden Fremtid og perspektiver Solenergi bruges allerede i dag i stor stil til apparat med lavt energiforbrug. De nævnte eksempel er lommeregnere, solceller på parkeringsautomater, vejskilte eller farvandsbøjer, hvor det er dyrere med en net tilslutning. Men hvordan ser det ud i den store skala? EU er måske et godt eksempel. EU har sat sig som mål at 1 % af det samlede strømforbrug i år 2010 skal produceres af solceller. I dag er det kun 0,01 % af det samlede energiforbrug, som kommer fra solenergi. Sammenhæng mellem pris, effektivitet og holdbarhed Der er flere grunde til at udbredelsen af solceller ikke sker i et højere tempo. Den vigtigste grund er nok den lange tilbagebetalingstid for solcelleanlæg. Eksemplarer af denne publikation kan bestilles ved henvendelse til Agenda 21 Østerbro c/o JDM COM Kuhlausgade København Ø Tlf.: Derudover er den teknologi, som er til rådighed i dag, forbundet med meget høje omkostninger, specielt til produktionen af selve solcellerne. Fremstillingen lider af mangel på det rene silicium, som er så vigtigt for de højeffektive solceller. Det har medført en begrænset kapacitet i produktionen, som trods de høje priser dårligt kan tilgodese efterspørgselen. Men også lovgivning, afgifts- og afregningsregler er medvirkende til, at udbredelsen ikke er større. Når nu solens indstråling til jorden kan producere gange det samlede energibehov, så er det vel naturligt at solen som energikilde har et stort vækstpotentiale. Det gælder særligt i vores tid med store klimaudfordringer, hvor udledning af CO 2 til atmosfæren må og skal begrænses. Forskning i fremtiden? Der foregår en intens forskning og resultaterne lover godt for fremtiden. Forskerne er i dag ved at skabe solceller som er væsentlig mere effektive end de hidtidige eller som er langt billigere at producere end i dag. Af de mange eksempler skal blot nævnes to for at vise, at der måske er spirende frø til endnu et dansk industrieventyr? Den danske forsker Martin Aagesen fra Nano Science Center på Københavns Universitet har skabt solceller, som er væsentlig mere effektive end dem vi bruger i dag og det endda på trods af Redaktion: Jørgen Dahl Madsen, Simon Storgaard om Solenergi for fremtiden Lay-out: Højland Design Fotos: Jørgen Dahl Madsen, m.fl. Tryk: Top Tryk GrafiskOplag: eks. en væsentlig lavere renhed i silicium. Opfindelsen kan betyde, at man i en ikke så fjern fremtid vil kunne reducere omkostningerne med næsten 50 %. Det vil derfor gøre det langt mere attraktivt at investere i solenergi. På Forskningscenteret Risø går man en anden vej. Her er man ved at udvikle de såkaldte polymersolceller af plast. Lige nu kan plast-solcellen dog kun holde to tre år. Men den meget billige produktionspris i forhold til siliciumceller opvejer alligevel den korte levetid og med tiden kan ydelsen blive væsentligt forbedret. Plastceller er fleksible og smidige og kan tilpasses mange former. Det giver nye muligheder. De kan fx integreres i tøj design, så man kan oplade sin mobiltelefon eller ipod, mens man er på farten eller printe cellerne på teltet, så man også har strøm med sig selv om man er på ferie i vildmarken. Opfindelsen kan allerede nu bruges til erstatning for batterier i små elektroniske produkter som termometre, ure og lommeregnere, men med tiden kan plastiksolceller måske bruges i større stil til dækning af energiforbruget i bygninger. Publikationen har modtaget økonomisk støtte fra: Lokale Miljøinitiativer (Skov- og Naturstyrelsen) Agendapuljen (Københavns kommune) Energisparepuljen (Dansk Energi Net) Af Jørgen Dahl Madsen BRUG SOLEN! Klima, livsstil og solenergi Nordic Environmental Label Miljøvenlig tryksag produceret på klorfrit papir og med vegetabilske trykfarver.

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4 Goddag til fremtiden Indledning Undervisningsmodul 4 fremtidsperspektiverer og viser fremtidens energiproduktion. I fremtiden er drømmen hos både politikere

Læs mere

Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1

Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1 Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1 Indhold Sol celler... 3 Elektroner... 3 Optimal placering... 4 Opbygning... 5 Miljø... 6 Soltimer... 7 Solstråler... 8 Konklusion... 9 Robot... 9 Effekt forsøge... 10

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader, der vender tilnærmelsesvist

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Solceller i lavenergiboliger

Solceller i lavenergiboliger Solceller i lavenergiboliger Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Ivan Katic Seniorkonsulent, Center for Vedvarende Energi & Transport Teknologisk Institut Nogle udfordringer BR2010 : Lavenergiklasse 2 bliver minimumskrav

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv Intelligente energiløsninger til industri og erhverv fra Mathiasen Mathiasen Holstebrovej 58-6950 Ringkøbing velkommen Velkommen til Mathiasen...... din lokale sparringspartner inden for vedvarende energiløsninger.

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Spar både penge og CO2-udgifter på solens varme B 1

Spar både penge og CO2-udgifter på solens varme B 1 Spar både penge og CO2-udgifter på solens varme Få det hurtige overblik over, hvad solens stråler kan byde på af hjælp til fritidshusets opvarmning 1 L.DK/PLUS Solenergi. Hvad enten man er til små eller

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN Solen giver lys og skaber liv. På bare halvanden time sender solen så meget energi ned til jorden, at hele verdens energiforbrug kan dækkes i et helt år. Det

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader,

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division SOLCELLER i lavenergibygninger Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division Hvorfor? Solceller kan levere el uden røg, støj og møg Solceller er enkle at integrere i klimaskærmen Solceller holder

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller. Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod

Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller. Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod Lidt omkring Energi Nord Hvad siger reglerne? Solceller Vindmøller Ved Energi Nord Martin Jacobsen & Steen Lund Sømod Energi Nord Stiftet i 2001 Ejere: Himmerlands Elforsyning Nord Energi 260.000 afregningskunder

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi ENERGY Leg og lær med vedvarende energi Hvordan sikrer vi, at vores bæredygtig generation? Vi har alle et ansvar over for vores klode. Naturens råstoffer er ikke uendelige, og vores beskyttende ozonlag

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Bliver solvarme rentabel og moderne igen?

Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Ianina Mofid, DGC To be or not to be? Hvorfor solenergi og øvrige vedvarende energikilder vil spille en større rolle i fremtiden Stigende oliepriser: Olieprisen

Læs mere

Fra Solar City Horsens til PV Cities

Fra Solar City Horsens til PV Cities Peder Vejsig Pedersen, Direktør, M.Sc Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Denmark Tlf.: +45 44 66 00 99, mobil: +45 20 46 67 55, e mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Formand

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at vi

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Et kig ind i fremtiden: Den almene boligsektor. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Et kig ind i fremtiden: Den almene boligsektor. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Et kig ind i fremtiden: Den almene boligsektor Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker Bosch solcelle moduler Monokrystallinske solcellepakker Velkommen hos Bosch Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Gode grunde til Bosch solcelle moduler... 5 Dataark... 6 Overblik over systempakker... 6

Læs mere

Med naturens egen energi

Med naturens egen energi Denmark Med naturens egen energi Solcellepaneler Solvarme www.izen.dk IZEN Energy Systems blev grundlagt i 1987, og lige siden har vores mission været "at producere vedvarende energi til alle med de bedste

Læs mere

Vedvarende energi. Fokus på solceller

Vedvarende energi. Fokus på solceller Vedvarende energi Fokus på solceller Tag hul på en hverdag med vedbvarende energi 1. Vedvarende Indledning Energi Vi står på tærsklen til en ny æra inden for energi. Markedet for vedvarende energi er enorm,

Læs mere

Solceller / Photovoltaics

Solceller / Photovoltaics Solceller / Photovoltaics PV-presentation, 30/10-2009 - Hvorfor solenergi / Why solar? - Kort om solceller, nøgletal, markedsudvikling mv. / Short about PV - DONG Energy's ydelser / services - Eksempler

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SOLCELLER

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SOLCELLER Jeres forældre vil gerne være med på den grønne bølge, og de går nu og overvejer, om de skal investere i solceller, således at de selv kan producere deres egen strøm, blot ved at udnytte solens stråler.

Læs mere

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Plan 1. Vi er en del af klimaproblemet - vi bør også være en del af løsningen 2.

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne Introduktion Kommunernes energipolitiske kontekst, beføjelser og aktuelle situation beskrives indledningsvis for at give baggrund for

Læs mere

Terrassetag Carport Solceller

Terrassetag Carport Solceller Terrassetag Carport Solceller 2 Arkitektur og egen grøn elproduktion Denne folder er tænkt som information og inspiration for den grønne projektmager, som ønsker sig en kombination af æstetik og vedvarende

Læs mere

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer W kw MW Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut 5 spørgsmål Hvad er solcellers karakteristik og anvendelse i dag? Er solceller en konkurrent til

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det Rubow Arkitekter, Københavns Ejendomme (KEjd) og Cenergia Energy Consultants arbejder sammen på et europæisk projekt, hvis formål er at få en bredere viden om energi effektivitet og mulighederne for etablering

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toften 9 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-072470 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Silkeborg Varme solvarmeanlæg. Verdens største solvarmeanlæg

Silkeborg Varme solvarmeanlæg. Verdens største solvarmeanlæg Silkeborg Varme solvarmeanlæg Verdens største solvarmeanlæg Hvorfor solvarme? Solen er den reneste af alle energikilder, og den er den mest kraftfulde af de bæredygtige energikilder. Der udledes ingen

Læs mere

Professionelle SOLCELLELØSNINGER

Professionelle SOLCELLELØSNINGER Til rådgivere, virksomheder og offentlige institutioner Professionelle SOLCELLELØSNINGER Tænk solceller ind i dit næste projekt 33180 solarelements Erhvervsfolder ny 2.indd 1 22/10/13 16.4906 Tænk solceller

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo MATEMATIK MATEMATIK Problemløsning Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo Albertslund Ungdomsskole Ballonen #1 Introduktion Ungdomsskolens logo er en lysende og langsomt roterende ballon. Det er en

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet.

Som et vigtigt element demonstreres der her for første gang i København en solcelleløsning, som tydeligt kan ses fra gadeplanet. Herlev, d. 10. januar 2012 Innovativt solcelleanlæg til andelsboligforeningen Søpassagen i København. Med støtte fra ForskVE projektet, PV Cities 2012, er der med udgangen af år 2011 etableret et meget

Læs mere

Verdens første brintby

Verdens første brintby Verdens første brintby Energi til eget forbrug Verdens oliereserver er ved at slippe op. Indenfor de næste årtier vil manglen på olie føre til markante prisstigninger og til øget afhængighed af oliestaterne.

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL Et solidt valg ENTREPRISE Se mere om os på www.krintel.com ring på 43691173 eller skriv på post@krintel.com Vi har arbejdet med Schüco produkter

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Solenergi indstrålingsvinkel

Solenergi indstrålingsvinkel Solenergi indstrålingsvinkel Af Forsøg : solenergi - indstrålingsvinkel 1/19 Inhoud 1. Generelle factsom om solenergi... 3 Indledning... 3 Begyndelsen... 3 Et kort indblik i solenergiens historie... 3

Læs mere

RING SØPARK - BRÆDSTRUP. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem

RING SØPARK - BRÆDSTRUP. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem RING SØPARK - BRÆDSTRUP Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem Ring Søpark-projektet udføres i et samarbejde mellem: Rambøll PlanEnergi ArCon Solvarme Advansor varmepumpeanlæg Danfoss SKALA

Læs mere

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energieffektivisering af bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Krav til bygninger nu og fremover Bygningsreglementet blev strammet i 2006 for nye bygninger med omkring 25 % for eksisterende bygninger

Læs mere

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme

NOTAT. Hvidovre Friluftsbad solvarme NOTAT Hvidovre Friluftsbad solvarme MULTIHUSET Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Ejendomsafdelingen Energikonsulent: Per Bæk Nielsen Dato: 23. marts 2015/pnv Da Hvidovre Friluftsbad

Læs mere

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder:

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder: SAG: Faxe Kommune SAG NR.: 08350 Vej og park, Haslev VEDR.: Alternativ energi DATO: 2009.06.28 INIT.: CHL Indledning Nærværende notat er udarbejdet i forlængelse af tidligere notater samt drøftelser i

Læs mere