Energiproduktion og energiforbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiproduktion og energiforbrug"

Transkript

1 OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker afbrændes og bliver til el og varme i vores boliger. Du vil også regne på hvordan f.eks. varme og el produceret på et kraftværk der anvender kul kan erstattes f.eks. af solvarme og solceller hos den enkelte forbruger. Til sidst vil du beregne hvordan den producerede el fra solcellerne kan anvendes i elbiler. El- og varmeproduktion Danmarks energiproduktion baseres hovedsagelig på importeret kul, på olie og naturgas fra den danske del af Nordsøen samt på vedvarende energi. Sammenlignes den mængde energi vi samlet forbruger i Danmark med den mængde energi vi producerer i Nordsøen er Danmark faktisk mere end selvforsynende, se grafen nedenfor Kilde: Energistatistik 2009 Opgave 1 Hvad var Danmarks selvforsyningsgrad i 2009? Hvornår var den højest? I hvor mange år endnu kan vi i Danmark opretholde vores produktion af råolie og naturgas, hvis vi antager, at vi hvert kommende år producerer lige så meget som i 2009? For at løse ovenstående samt de næste opgaver skal du hente Energistatistik 2009 fra Energistyrelsens hjemmeside. Energistatistikken udgives årligt af Energistyrelsen og beskriver detaljeret hvordan energiforsyningen og energiforbruget ser ud i Danmark.

2 Ud over at producere råolie produceres også energi fra en række andre energiformer, f.eks. vedvarende energi se næste figur. Figuren er hentet fra Energistyrelsens Energistatistik: Opgave 2 Hvor stor en del (i %) af Danmarks energiproduktion stammer fra vedvarende energi? Opgave 3 Hvilke energiformer regnes som vedvarende energi i Danmark (hvilke vedvarende energiformer produceres der?) Opgave 4 Hvor stor en andel af Danmarks energiforbrug i 2009 stammer fra vedvarende energi? Hvorfor er andelen større end den du beregnede i opgave 2? Opgave 5 Du skal nu til at regne lidt på elproduktionen i Danmark, og her skal du igen anvende Energistyrelsens Energistatistik for Stil gerne nedenstående tabeller op i et regneark. Tallene skal du bruge i de senere opgaver, og det kan derfor være en fordel at have beregningerne i et regneark, samtidig med, at det gør dine beregninger lettere at udføre. Hvad er brændselsfordelingen ved produktion af el i Danmark (side 11 i Energistatistikken)? Produceret el Fordeling Anden vedvarende energi: PJ % Vindkraft: PJ % Naturgas: PJ % Olie: PJ % Kul: PJ % Affald. Ikke bionedbrydeligt PJ % Total PJ %

3 Som du har fundet frem til, kommer en meget væsentlig andel af Danmarks elproduktion fra kulfyrede kraftværker, mens vindmøller udgør den største andel af den elproduktion, der kommer fra vedvarende energi. Ved produktion af el findes en del tab på kraftværkerne, og der skal således tilføres en større energimængde til kraftværkerne, end den der reelt bliver til produceret el. Find den mængde energi der skal tilføres kraftværkerne for at kunne producere den mængde du har fundet ovenfor (side 12). Beregn herefter virkningsgraden ved produktion af el for hver brændselstype brug den næste tabel til din udregning. Tabellen er en udvidelse af den tabel du brugte i sidste opgave. Produceret el Fordeling Indfyret energi Virkningsgrad Anden vedvarende energi: PJ % PJ % Vindkraft: PJ % PJ % Naturgas: PJ % PJ % Olie: PJ % PJ % Kul: PJ % PJ % Affald. Ikke bionedbrydeligt: PJ % PJ % Total PJ PJ Vedvarende energi er som bekendt et CO2 neutralt brændsel mens afbrænding af fossile brændsler udleder CO2. For at kunne udregne den mængde CO2, der udledes ved produktionen af el, er det nødvendigt at kende den specifikke udledning for et givent brændsel. Det specifikke CO2 indhold kan findes i Energistyrelsens energistatistik på sidste side. Det specifikke indhold af CO2 i et brændsel er et udtryk for hvor mange kg CO2 der frigives til atmosfæren når brændslet brændes af. Opgave 6 Hvad er det specifikke CO2 indhold for: Anden vedvarende energi: Vindkraft: Naturgas: Fuelolie: Kul: Affald. Ikke bionedbrydeligt Hvad bliver CO2 udledningen for den samlede elproduktion? For at kunne beregne ovenstående er det nødvendigt først at omregne PJ (Peta Joule) til GJ (Giga Joule). Omregningsfaktoren kan du finde bagerst i energistatistikken. Giga (der betyder eller 10 9 ) og Giga (der betyder eller 10 12) er græske betegnelser, der anvendes på samme måde som f.eks. kilo, der betyder 1000 eller Hvis du har problemer med at konvertere enhederne kan du finde hjælp på Internettet. Prøv f.eks. at søg på unit conversion på Google og se hvad du kan finde. Hvad er den vægtede effektivitet ved produktion af el i på de danske kraftværker (alt undtagen vind)? Produceret el Indfyret energi Anden vedvarende energi: PJ PJ Naturgas: PJ PJ Olie: PJ PJ

4 Kul: PJ PJ Affald. Ikke bionedbrydeligt PJ PJ Total PJ PJ % Hvad bliver CO2 udledningen for den samlede elproduktion? Hvad bliver den specifikke CO2 udledning i kg CO2 / kwh el for produktion af el i Danmark år 2009 benyt tabellen nedenfor? Samlet produceret mængde el PJ der er lig kwh Produceret el I alt udledes der ton CO2 der er lig kg CO2 Resultatet bliver således: kg CO2 / kwh Hvilket svarer til g CO2 / kwh Der udledes altså ca. 0,5 kg CO2 til atmosfæren hver gang der produceres 1 kwh el. Den mængde el der produceres ender hos de danske forbrugere. I de næste par opgaver skal du se på hvor hvad det betyder at installere f.eks. solceller og solvarmeanlæg for et almindeligt enfamiliehus. Opgave 8 Et eksisterende parcelhus bruger kwh el per år og kwh varme per år. Varmen produceres af et gammelt oliefyr med virkningsgrad 80 %. Hvor meget CO2 udleder huset (brug resultaterne fra sidste opgave samt den specifikke CO2 udledning for olie)? Ejeren vælger nu at installere et solvarmeanlæg til at dække en del af varmtvandsforbruget. Anlægget er på i alt 6 m2 og er placeret ØSØ på et tag der hælder 45 grader. Varmebesparelse (solf.: syd, 45 ) pr. m2 solfanger kwh/år Merforbrug el pr. m2 solfanger kwh/år O1 SSØ-SSV, Faktor = 1,0 Varmebesparelse korrigeret for solfangers orientering og hældning O2 ØSØ-VSV Faktor = 0,9 O3 Ø-V Faktor = 0,8 O4 Andre orienteringer Faktor = Hvor stor en andel af familiens energiforbrug kan dækkes af anlægget? Opgave 9 Solvarmeanlægget koster kr. at installere. Derudover koster anlægget også 19*6=114 kwh i el at drive hvert år. En kwh el koster 2 kr. Yderligere anvendes der i gennemsnit 400 kr. om året til service på anlægget.

5 Familien betaler 10 kr. for en liter olie. Det betyder, at prisen for en kwh som oliefyret producerer, er 1,25 kr / kwh. Prøv om du også kan komme frem til dette tal. For at gøre dette skal du bruge oliens densitet og energiindhold, denne er henholdsvis 0,84 ton/m3 og 42,7 GJ / ton Hvor mange år går der før solvarmeanlægget er tjent hjem? Opgave 10 Ejeren installerer nu også et solcelle anlæg til at producere strøm. Anlægget er af typen højeffektive monokrystallinske solceller. Solcellerne vender 45 grader mod syd. Han installerer i alt 10 m 2 solceller på sit tag. Solcellerne koster kr. / m 2 Årlig elproduktion Teknologi Monokrystallinsk Poly- (eller multi-) Amorft silicium Årlig elproduktion kwh/m2 Typisk Højeffektiv Solcellernes %-vise ydelse ved forskellig hældning og orientering, angivet i forhold til den ideelle placering: 45º Syd, som er 100 % Orientering Vest V-SV S-SV Syd S-SØ Ø-SØ Øst Hældning 0 º º º º º º º Hvor mange kwh el kan solcellerne producere på et år? Hvor mange år går der før solcelleanlægget er tjent hjem?

6 Opgave 10 Husejeren har købt en lille elbil. Bilen bruger ca. 0,2 kwh for hver km der køres. Hvor langt kan husejeren køre på den strøm som solcellerne producerer årligt?

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi

Energiregnskaber. Energi BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Energiregnskaber BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK fakta Energi Energiforbrug Drivhusgasser Global Warming Potential Vedvarende energi Faktisk Energiforbrug FORORD Indhold De globale klimaforandringer

Læs mere

opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning

opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning Forord De følgende opgaver og tilhørende cases er skrevet som et supplement til undervisningshæftet Elforsyning af Vladislav Akhmatov. Opgaverne

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK

Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK Data, tabeller, statistikker og kort ENERGISTATISTIK 212 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 212 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2010 2011-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2010 2011-01 Energi 2011-01 Grønlands energiforbrug 2010 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2006-2010. Tallene

Læs mere

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 November 2010 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og virksomhed 2008 November 2010

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010

Har du brug for flere data? Energistatistik 2010 Data Kort Energistatistik 2010 Energistatistik21 INDHOLD Hurtigt overblik 3 Energibalance 21 4 Produktion af primær energi 5 www.ens.dk Du er velkommen på Energistyrelsens statistik og data webside Energi i tal og kort. Her finder du

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2009 2010-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2009 2010-01 Energi 2010-01 Grønlands energiforbrug 2009 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2005-2009. Tallene

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger CO 2 -reducerende tiltag på landbrugsbyggeri Forundersøgelse af solenergiens rolle i fremtidens landbrugsbyggeri Af Henrik Frederiksen, Plan & Miljø oktober 2009

Læs mere

Notat om CO 2 -bidraget (klimabelastningen) ved at forbrugerne køber danske eller spanske tomater og agurker

Notat om CO 2 -bidraget (klimabelastningen) ved at forbrugerne køber danske eller spanske tomater og agurker 13. januar 2009 Karl Vogt-Nielsen, CASA Notat om CO 2 -bidraget (klimabelastningen) ved at forbrugerne køber danske eller spanske tomater og agurker Problemstilling Skal man som forbruger vælge danske

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS

SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS SOLCELLEANLÆG I BAUHAUS MÆRKEVARER I HØJESTE KVALITET DIN TRYGHED! Made in Germany Made in Denmark PRISEKSEMPEL: 114.995 KR. FOR ET 6 kw ANLÆG, INKL. MONTAGE* *se betingelserne inde i kataloget samt forslag

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

Strategisk energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning Strategisk energiplanlægning Tekniske retningslinier for formålstjenlig national og kommunal planlægning Klaus Illum ECO-consult Juni 2012 Denne udredning findes på www.klausillum.dk Nedtrapning af CO2-udslippet.

Læs mere

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013 fs0 0.-klasseprøven Matematik Maj 0 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt Jordvarme Solenergi Elpærer Vindmøller Papirfoldning Jordvarme På familien Petersens grund er et jordstykke, der

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Havnevej 4 4771 Kalvehave Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. august 2015 Til den 9. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere