Børn hjælper dyr. side 15. Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn hjælper dyr. side 15. Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK"

Transkript

1 STILLING Børn hjælper dyr side 15 Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK

2 Leder STILLING Redaktionen Kære læsere Redaktør Lisbeth Kristensen tlf Uffe Jochumsen Af Lisbeth Kristensen Redaktør, Stilling / Gram på TVÆRS S iden vintersolhverv lige før jul har vi gået den lysere tid i møde. De første par måneder mærker man det ikke helt så meget, men når vi skriver marts, tager lyset fart, selvom kulden og frosten stadig kan bide, og forårets bebudere begynder at pible frem af jorden og sneen. Hurra! Det betyder nyt liv og glæde. Hurra, hurra!! Og det betyder påske, ferie og konfirmationer. Hurra, hurra, hurra!!! Og så betyder det udeliv og aktiviteter, hvad enten det er ved søen, i haven eller på boldbanerne man kan jo næsten ikke få armene ned. Fotos: Karin Knutsen Det er man dog nødt til for at læse dette nummer af TVÆRS, der giver dig en samlet oversigt over alt det, der foregår i Stilling og omegn. Rigtig god læselyst og glædeligt forår til alle! Kasserer Helene Holm Jensen Annoncer Helle Olivarius Nielsen tlf Anne Mette Have Rasmussen tlf Generalforsamling i TVÆRS Onsdag 21. maj 2014 kl på Stilling Skole Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Aflæggelse og godkendelse af beretning 4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg til bestyrelse 7. Evt. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde ved brev eller senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Uffe Jochumsen, Rønnevej 1, Morten Jensen tlf Ekstern korrekturlæser Mette Kræmmer Omdeler Brian Jakobsen tlf Stilling/Gram på TVÆRS stilling-gram-tvaers.dk Fotos Fotos er privatfotos, med mindre andet er angivet. Tilrettelæggelse og produktion skriftklog grafisk design Oplag Kommende udgivelser # Udkommer ca. 1. juni Indlæg senest: 1. maj # Udkommer ca. 1. september Indlæg senest: 1. august # Udkommer ca. 1. december Indlæg senest: 1. november # Udkommer ca. 1. marts Indlæg senest: 1. februar Tekstindlæg sendes på som tekstdokument, fx.doc eller.rtf. Indsæt venligst IKKE billeder i tekst dokumenterne. Fotos sendes som løse, digitale billeder i et gængs billedformat fx.jpg eller.tif. De skal være i bedst mulig opløsning. Vedlæg gerne beskrivelse af billedet, fx navne på personer på billedet, hvornår billedet er taget og evt. hvem, der har taget billedet. SIF sender til Skolen sender til Borgerforeningen sender til Kirken og øvrige sender til SuperBrugsen Stilling en madbutik lidt ud over det sædvanlige Åbningstider Hverdage lørdag og søndag Få et OK Benzinkort til billig benzin og diesel og styrk Stilling I.F. s Venner OK støtter lokalt OK er altid billig med benzin, samtidig støtter OK b.la. Stilling I.F. s Venner. Så kom og få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til klubben, hver gang du tanker hos os. ALTID BILLIG BENZIN Med OK Benzinkort får du: altid billig benzin rente og- gebyrfri brug mere end 535 tanksteder i Danmark mulighed for at tanke i Norge Byens postkontor og Sverige Hverdage en månedlig opgørelse lørdag kort til broafgift på Øresundsbroen 2 STILLING / STILLING

3 STILLING #1 Marts 2014 stilling-gram-tvaers.dk Indhold 16 AIBIDJI Stilling-Gram Borgerforening Stilling Kirke Kirkens Korshær Genbrug Stilling-Gram Kunstforening tlf Stilling Idrætsforening Skiftesporet Stilling Skole 4 BORGERFORENINGEN 4 Østjylland: Trinbræt vil skabe vækst 5 Status og info efter turen til Christiansborg 6-11 STILLING IDRÆTSFORENING 6 Badminton: Et badmintonhit 7 Gymnastik: Gymnastikopvisning Tak for nyt udstyr 7 Damefrokost Håndbold: Brag i Stilling Hallen 8 Stilling fitness 9 Aktivitetsdag i Stilling Hallen 9 Håndbold: Nyt tøj 10 Farvel og tak 10 Danmarks Højeste Motionscykelløb 11 Tennis: Velkommen til tennissæsonen DBU Skattejagt 16 Seniorvolontør i Armenien 16 BØRNEHAVEN FREDENSGÅRD 16 Eksotisk besøg, et digt ERHVERVSPORTRÆT: LETH ISOLERING STILLING KIRKE 20 Midt i en anemonetid 20 Nyt fra kirkebogen 21 Sognerejse 2014 til Salzburg 21 Spaghettigudstjeneste 21 Praktiske oplysninger 22 Aktivitetskalender 24 Gudstjenester i foråret 13 KIRKENS KORSHÆR 13 Årets gang i Genbrugsen 25 STILLING-GRAM KUNSTFORENING 25 Udstillinger i Stilling Sognegård 25 En god periode i kunstforeningen år med genbrug 13 SKIFTESPORET 31 OPSLAGSTAVLEN 32 TVÆRS-KALENDEREN STILLING SKOLE 14 Stilling Skole en ny skole 1. august Soffen: Indsamling til Dyrenes Beskyttelse MARTS

4 Stilling-Gram Borgerforening Stilling-Gram Borgerforening Henrik Bratbøl Søvejen 47 Stilling, Næstformand Mads Lindstrøm Thyrasvej 6, Stilling Kasserer Ole Kragh Søbakken 19, Stilling Jørn Kirkegaard Søparken 5, Stilling Uffe Jochumsen Rønnevej 1, Stilling Frede Uhrskov Helge Pedersen Rudi Schropp-Pedersen Østjylland: Trinbræt vil skabe vækst Beregninger fra Stilling ved Skanderborg viser, at et trinbræt på jernbanelinjen mellem Aarhus og Skanderborg vil skabe nye arbejdspladser og vækst til området. Både den lokale borgerforening, erhvervslivet og kommunen ønsker derfor Stillings gamle trinbræt genåbnet og har derfor tilbudt at betale halvdelen af udgifterne. Mindre trafik på vejene samt flere arbejdspladser og mere vækst til områdets virksomheder. Det er helt klare gevinster ved en reetablering af Stillings gamle trinbræt nord for Skanderborg. Skanderborg Kommune, lokalområdets erhvervsliv og den lokale borgerforening har derfor udarbejdet en model, der kan finansiere halvdelen af udgifterne. Alt, hvad der ønskes til gengæld, er 1 minut. Det vil sige, at toget mellem Aarhus og Skanderborg standser et minut ved byens trinbræt, hvilket direkte vil skabe nye vækstmuligheder for erhvervslivet - og dermed også nye skatteindtægter til Skanderborg Kommune. Både Per Asmussen, direktør for Kamstrup, og Michael Gadeberg, direktør og partner i Dansk IngeniørService A/S, er ikke i tvivl om, at den manglende togforbindelse er en stærkt hæmmende faktor for erhvervslivets vækst i og omkring Stilling. Øger interessen DIS er en virksomhed i vækst, og vi ønsker løbende at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derfor har vi også en stor interesse i, at der er nem adgang med offentlige transportmidler til både byen og vores virksomhed. Det vil sige, at en endnu bedre infrastruktur med togforbindelse til og fra Stilling vil øge potentielle medarbejderes interesse og mulighed for at arbejde hos os og for den sags skyld mange andre virksomheder her i området. Derfor er det kun i vores interesse, at trinbrættet igen bliver taget i brug, fastslår Michael Gadeberg fra DIS. Også hos Kamstrup, der har oplevet stor vækst de senere år, og alene i Stilling beskæftiger mere end 600 medarbejdere, kan direktør Per Asmussen se, der er store perspektiver for reetablering af byens trinbræt. Suser forbi Jeg er ikke i tvivl om, at et trinbræt vil betyde, vi kunne vækste yderligere, hvis nye medarbejdere havde mulighed for at benytte en togforbindelse til Stilling. Dermed kunne vi oprette nye arbejdspladser, som vi i dag ikke kan få besat, fordi biltrafikken til og fra Stilling og Skanderborg i forvejen er svært belastet i myldretiden både morgen og eftermiddag, påpeger direktør Per Asmussen fra Kamstrup. Han henviser til, at mange af disse medarbejdere i dag spilder unødvendig tid i deres bil. Tid, de i stedet kunne bruge på at udvikle virksomheden eller være sammen med familien. Det mest paradoksale er samtidig, at toget flere gange hver time suser tværs gennem industrikvarteret i Stilling, der er Skanderborg Kommunes største industriområde med mere end medarbejdere. Derfor må de primært pendle i bil til og fra arbejde - med mindre de ligefrem er bosat i Stilling, og det er i dén grad med til at hæmme erhvervslivets vækst i området og ikke kun her hos Kamstrup, fastslår Per Asmussen. Lokalt samarbejde Sidst, toget stoppede i Stilling, var tilbage i Det er i dag 35 år siden, og hele området omkring Stilling har udviklet sig væsentligt siden da. Blandt andet er Stilling i dag Skanderborg Kommunes største industriområde og bliver faktisk gennemskåret af jernbanelinjen mellem Aarhus og Skanderborg. 4 STILLING / STILLING

5 Skal der atter være togafgange fra det gamle trinbræt i Stilling, er det en politisk beslutning, der overordnet skal godkendes af Folketingets Trafikudvalg. Udgifterne til reetablering af trinbrættet, vurderer vi, vil koste millioner kroner. Da det er i stor interesse for både borgere og erhvervsliv, er Skanderborg Kommune og Erhverv Skanderborg allerede nu indstillet på at etablere et PPP-projekt (Private Public Partnership) i samarbejde med Stilling Gram Borgerforening og gennem dette skaffe halvdelen af dette beløb, fortæller Henrik Bratbøl, formand for Stilling Gram Borgerforening. Lokalt samarbejde Vores undersøgelse fra de lokale virksomheder viser, at de kan forvente en vækst på yderligere fem til ni procent årligt, hvis medarbejdernes transportmuligheder bliver forbedret med en togforbindelse. Samtidig vil trinbrættet også blive et stort aktiv for borgerne i Stilling, som dermed også får mulighed for at lade bilen stå til fordel for den kollektive trafik, fortæller Henrik Bratbøl fra borgerforeningen, som vurderer, at mindst 500 pendlere dagligt vil benytte trinbrættet. Omregnet til arbejdspladser i området vil et forsigtigt skøn være, at denne vækst kan betyde i omegnen af 125 jobs og et ekstra årligt skattegrundlag på mere end 30 millioner kroner til kommunekassen. Derfor vil investeringen i reetablering af byens gamle trinbræt hurtigt være tjent hjem, og de andre togpassagerer, som ikke skal af eller på i Stilling, vil ikke kunne mærke en synderlig forringelse ved, at toget skal stoppe eet enkelt minut, fortsætter formanden for borgerforeningen, der allerede har fået lokale underskrifter til projektet. Reetablering af trinbrættet har stor interesse fra alle sider, da det vil blive et stort aktiv for alle borgere. Fx får vi mulighed for at komme ind til Aarhus midtby på kun 10 minutter, hvorfor mange helt sikkert vil lade bilen stå, og samtidig vil det være en sidegevinst for Aarhus, der heller ikke just kan prale af de mest hensigtsmæssige trafikale forhold, påpeger Henrik Bratbøl. Torsdag d. 16. januar tager Henrik Bratbøl bilen fra Stilling til Skanderborg Station for at tage toget til København for at fremlægge projektet Trinbræt til Stilling for Folketingets Trafikudvalg sammen med Erhverv Skanderborg og Skanderborg Kommune. Yderligere oplysninger: for Stilling-Gram Borgerforening, Henrik Bratbøl, mob Se mere her: vimeo.com/ Status og info efter turen til Christiansborg og fremlæggelsen for Transportudvalget Deltagere på turen: Jørgen Gaarde, borgmester i Skanderborg. Claus Leick, byrådsmedlem i Skanderborg. Marianne Kristensen, erhvervschef i Skanderborg Erhverv. Henrik Bratbøl, Stilling-Gram Borgerforening. Mads Lindstrøm, Stilling-Gram Borgerforening. Gunnar Hansen, formand for Landsbyrådet i Mundelstrup. Vi havde på forhånd lagt en plan for turen og fremlæggelsen. Det skete på et møde hos kommunen tidligere på ugen. Det var aftalt, at Gunnar Hansen skulle fremlægge et oplæg om linjeføring af motorvej i Mundelstrup først. Herefter skulle Marianne, Henrik og Mads argumentere for genåbningen af trinbrættet i Stilling. Vi havde hver 15 minutter foran Transportudvalget. Vi delte vores tid op med 7 minutter til fremlæggelse og 8 minutter til spørgsmål. Alt i alt gik vores fremlæggelse godt, hvor vi fik afleveret budskabet som aftalt. Efterfølgende stillede flere af udvalgets medlemmer nogle gode, relevante spørgsmål. Vi fik svaret på dem alle og fik et par gode råd med på vejen. Jørgen Gaarde rundede af med et par historier, og vi var ude igen. Tak til Skanderborg Kommune for deres støtte. Resultatet af mødet i Transportudvalget var, at der er en stor interesse i at få toget til at stoppe i Stilling. Udvalget mangler en rapport fra ministeriet omhandlende trafikken og mulighederne for at stoppe på strækningen. Flere af medlemmerne udtalte nødvendigheden for rapporten. Selvom vi ikke fik lovning på et trinbræt i Stilling, var mødet meget positivt. På vores vej rundt i magtens korridorer mødte vi venstrepolitiker Fatma Ötkem. Hun var meget interesseret i vores kamp og ville gerne have materiale tilsendt. tv2oj.dk/artikel/ e-pages.dk/lokalavisenskanderborg/342/ MARTS

6 Stilling Idrætsforening Badminton Bent Andersen tlf Kasserer Lene Skærbæk tlf Næstformand Jannik Ørum-Petersen tlf Kontaktperson Motionist Henrik Øe tlf Turneringsleder Alice Eriksen tlf Kontaktperson Senior Lars Larsen Sekretær Michael Kaare Jensen tlf Bestyrelsesmedlem Bjarne Petersen Suppleant Jesper Musaeus tlf Når man har været i gang hele dagen med mange forskellige ting, så er det klart, at man er sulten kl. 2 om natten. Så er det dejligt med et ostebord at hygge sig ved, det syntes disse fire U15 drenge: Emil Krog, Tobias Wad, Thomas Vilstrup-Sørensen og Steffen Aagaard. Et badmintonhit Af Jesper Leth Musaeus S tilling Badmintons ungdomsafdeling var i januar i år igen på en fantastisk træningslejr i Tarm Idrætscenter. Det er efterhånden blevet en fast tradition, at Stilling Badminton tager på træningstur, hvor en stor gruppe ungdomsspillere fra U11 og op er af sted i flere dage. Og det er et sikkert hit blandt børnene, som ser frem til turen hvert år. I år var der 23 unge af sted sammen med deres trænere, Mikkel og Andreas. Der blev spillet rigtig meget badminton under kyndig vejledning af de dygtige trænere. Men der blev også lavet mange andre sjove ting, som ikke lige har noget med badminton at gøre. Der blev spillet indendørs fodbold, cyklet på spinningcykler, så sveden drev, der blev svømmet i idrætscenterets svømmehal, spist dejlig mad og hygget på sovesalene. Det er alt sammen med til at styrke det sociale samvær i klubben. Se et herligt videosammendrag af turen på denne internetadresse: tinyurl.com/pafg9t4. I den daglige træning er man delt op på hold efter aldersgrupper, ligesom vi har spillere fra mange steder i kommunen, men på træningslejren er alle samlet over længere tid. Det er spændende, man møder nye kammerater og får mulighed for at dyrke venskaber, som rækker ud over ens egen skole og årgang. I år var der også gamle spillere med, som på denne måde kan holde kontakten med deres gamle klub og venner. Der var også deltagere fra de omkringliggende klubber, noget vi håber at kunne udbygge fremover. Tak til alle de forældre, der sørgede for transport, og tak til SIF s Venner, OK og SuperBrugsen, som igen gav tilskud til turen. Træningslejren er fordybelse i badmintonspillet og socialt samvær i skøn forening. Er du interesseret i at spille badminton? Vores ungdomstræning foregår mandage og onsdage samt tekniktræning om fredagen. Du kan læse mere om træningstiderne på stilling-if.dk/content/ om-badminton. Ud over den almindelig træning har vi miniton for de 3-7 årige sammen med en forælder, badminton og leg i skøn forening, dejlig motion for børn og forældre. Det er på lørdage kl Når man spiller badminton, kan man også have samvær på en anden måde end over badmintonnettet man kan spille over internettet. Denne sæson kan man spille holdturneringskampe over badmintonpeople.dk med point til hver spiller, når man vinder en kamp. Man kan derudover også deltage i stævner, badmintonskoler og sommerlejre. Påmindelse: Vi afholder hyggelig afslutningsspil for ungdom lørdag den 12. april. 6 STILLING / STILLING

7 Gymnastik Gymnastikopvisning 2014 Af Malene Begborg Malene E. Begborg tlf / Næstformand Lene Daubjerg tlf / Kasserer Jan Andersen tlf / Bestyrelsesmedlem (TVÆRS, Familieidræt, Events) Tina Øster Rasmussen tlf / Bestyrelsesmedlem (DGI, program) Dorthe Toft Elmvang tlf / Bestyrelsesmedlem (Hjemmeside, Familieidræt, Events) Stine Haubjerg tlf Tak for nyt udstyr! Lørdag den 29. marts 2014 kl. 14 slutter SIF-gymnastikafdeling sæsonen af med en gymnastikopvisning i Stilling Hallen, og alle er velkomne! Dagen vil byde på sprudlende gymnaster fra 2-70 år, der viser, hvad de har lært i løbet af vinteren. Det kan i sig selv være en stor sejr at turde gå på gulvet til selve opvisningen, så at mærke publikums opbakning, begejstring og klapsalver betyder meget for gymnasterne. Så kom og bak op om gymnasterne og se, hvad gymnastik i Stilling kan byde på. Vi glæder os også til at byde velkommen til gæsteholdet, hvis navn vi vil afsløre på selve dagen! Vi håber at se rigtig mange gymnaster og gæster til en hyggelig eftermiddag. Se mere på vores hjemmeside under gymnastik. DAMEFROKOST 2014 LØRDAG 13. SEPTEMBER 2014 I STILLING Kl på Stilling Skole i Samlingssalen Indgang v. Hallen. Aldersgrænse min. 18 år. I år tar vi ud på Bølgen Blå. Hop ombord på færgen til alle tiders fest. Find det maritime look frem. Igen i år er der chance for spændende sponsorgaver. VED TILMELDING OG BETALING INDEN 21. JUNI: 225 KR. HEREFTER, DOG SENEST 9. AUGUST: 275 KR. Af Tina Øster Rasmussen Gymnastikafdelingen fik til denne sæsons opstart mulighed for at investere i 10 stk. Pumpset samt tilhørende stativ, som indtil videre er blevet benyttet flittigt af vores aktive medlemmer på de enkelte gymnastikhold. Vi vil herigennem gerne takke SIF s venner, som sammen med OK og SuperBrugsen har støttet med finansiering. Tilmelding på mail: Husk at tilmelde og betale SAMLET, hvis I ønsker at sidde ved samme bord. Betaling foretages på Reg.nr Kontonr Når tilmelding og betaling er registreret, får du en bekræftelse pr. mail. Billetterne sælges efter først til mølle så skynd dig. MVH DAMEFROKOSTUDVALGET MARTS

8 Stilling Idrætsforening Håndbold Carsten B. Kjeldsen tlf Kasserer Tina Hauerslev tlf Sekretær Pernille Hegelund tlf Børnekonsulent Tina Moesgaard tlf Pia L. Christensen tlf Ungdomskonsulent Inge Lise Poulsen tlf Senioransvarlig Lasse Krog tlf Materiale- & senioransvarlig Jon Damsgaard Nielsen tlf Webmaster Jacob Worre Bestyrelsesmedlem Helle Stage Hansen Brag i Stilling Hallen Søndag 2. marts 2014 Kom i hallen den dag og oplev mange af børne- og ungdomsafdelingens hold i Stilling IF Håndbold spille turneringskampe. Der er indlagt ekstra tid, så der bliver indløb til musik og navneopråb. Stilling Sports Vi inviterer igen alle forældre, søskende, bedsteforældre og venner af huset til et ordentligt BRAG i Stilling Hallen. Café er åben, og måske der kommer lidt overraskelser undervejs. Vi håber på en fed stemning og masser af tilskuere for hvem vil gå glip af sådan en stor dag? Spilleplanen er her: Dag Dato Tid Række Pulje Hjemmehold Udehold Spillested Søn U-10 Drenge B Pulje 3 Stilling IF Gl. Rye IF 2 Stilling Hallen Søn U-10 Drenge D Pulje 2 Stilling IF 2 HT 87, Hauge-Th. 2 Stilling Hallen Søn U-10 Piger B Pulje 2 Stilling IF HSR, Hornsyld Stilling Hallen Søn U-12 Piger B Pulje 3 Stilling IF 2 Galten fs Stilling Hallen Søn U-14 Piger B Pulje 2 Stilling IF 2 Gedved IF Stilling Hallen Søn U-14 Drenge A Pulje 1 Stilling IF Ejstrup/Hærvejen Stilling Hallen Søn U-14 Drenge C Pulje 1 Stilling IF 2 Gedved IF Stilling Hallen Søn U-12 Drenge C Pulje 1 Stilling IF Virklund Boldklub Stilling Hallen Søn U-14 Piger A Pulje 3 Stilling IF Galten fs Stilling Hallen Hilsen Håndboldbestyrelsen i SIF Stilling FITNESS Åbningstider Søndag Mandag: Tirsdag: Onsdag: Påske åbningstider: April Torsdag: April lukket Fredag: Lørdag: Unge på 15 år kan nu træne uden der er forældre tilstede. CROSSFIT indgang ved hallen Lørdag d. 1. marts kl Lørdag d. 15. marts kl Lørdag d. 29. marts kl Flere tider følger Glemmer du at tilmelde dig, så mød op på dagen! MILITARY CROSSFIT - FOR ALLE (M/K) FRA 15 ÅR. Suppler din træning med Military crossfit - et styrke og konditionsprogram bygget op om funktionelle bevægelser, der udføres under relativ høj intensitet. Vi sammensætter træningsprogrammer indeholdende flere sekvenser, hvor belastningen er din egen kropsvægt og enkelte hjælpemidler. Træningsprogrammerne gennemføres flere gange, så den samlede varighed bliver min. Vi garanterer du får styrket dine muskler, pulsen op, sved på panden og at du får presset dig selv mere end du plejer. Tilmelding Du tilmelder dig on-line på holdtræning (ligesom til in-door cykling). Har du ikke et kodeord, så bed om at få tilsendt kodeord på din mail. Ved modtagelse af kodeord får du også en vejledning vedr. tilmelding - Du kan også tilmelde dig hos personalet. Glemmer du at tilmelde dig, så mød op på dagen! 8 STILLING / STILLING

9 Kære sponsorer Medarbejdere og påhæng indbydes til stor aktivitetsdag i Stilling Hallen Håndbold Fodbold Badminton Fitness Løbeklub Lørdag den 8. marts kl. 10 til 13 Husk sportstøj mulighed for bad Afsluttes med et let traktement Tilmelding til Helle tlf mail: Nyt tøj til håndboldspillerne MARTS

10 Farvel og tak! Af Ulrik Dam Laursen, for SIF S å gik året 2013, og med SIF-briller har det været et godt år. Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra folk ude fra, der har besøgt vores caféområde, og som siger, det er et hyggeligt sted både for spillere og forældre. Det var også året, hvor vi fik stor hjælp fra Idrætssamvirket, der i Skanderborg Kommune er idrætsforeningernes talerør over for kommunalpolitikerne, der ikke altid har fokus på de små, lokale klubber men til tider har mere fokus på, hvad der kan profilere kommunen udadtil på det store sportslige landkort. Idrætssamvirket er med mine øjne en overset institution i mange sammenhænge, fordi de frivillige ledere i de forskellige klubber ikke er klar over, hvad de kan hjælpe med. Dette har Idrætssamvirket dog taget til sig og er blevet meget mere synlige over for klubberne. Senest har de på opfordring fra mange lokale klubber brugt mange resurser på at lave en tilbundsgående undersøgelse af, hvorvidt idrætsfaciliteterne i den enkelte klub stemmer overens med antallet af brugere, og hvor der er et reelt behov for mere kapacitet. Resultatet af undersøgelsen forventes i løbet af første halvår af 2014 og vil med al sandsynlighed vise, at der rigtigt mange steder er behov for langt mere træningsplads, end kommunen på nuværende tidspunkt kan levere. Der skal fra et samlet SIF lyde en stor TAK for hjælpen i forbindelse med den politiske kamp, hvad angår de dårlige omklædningsforhold, vi de sidste mange år lidt under, fordi der ikke kunne findes penge til forbedringer på kommunens budget har også været et år med mange nye bestyrelser, der efter generalforsamlingen i marts blev valgt ind, da rigtigt mange gamle bestyrelsesmedlemmer valgte at bruge deres sparsomme fritid på noget andet, hvad der også er dem vel fortjent. (Tak for indsatsen). De nye bestyrelser er gennem året vokset med opgaven, og det er ikke mange fejl, der er blevet lavet, selvom der sommetider skulle træffes ubehagelige beslutninger, eller man internt ikke var enig om kursen så er det alligevel endt godt alt sammen. Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget har gennem det sidste år brugt en del resurser på at finde ud af, hvad vi kunne gøre for at få et tættere samarbejde mellem de enkelte afdelinger, så man kunne lære af hinanden og eventuelt lave fælles hold på tværs af de nuværende idrætsskel. Dette har udmøntet sig i flere forskellige tiltag, hvor specielt gymnastik og fitness har haft stor gavn af dette. Og på nuværende tidspunkt arbejdes der også på at kombinere nogle udesportsgrene med mere traditionelle indeidrætsgrene. Mere information om disse tiltag senere fra de implicerede afdelinger. Jeg vil også gerne i denne hilsen endnu en gang bruge lejligheden til at takke alle vores samarbejdspartnere, skolens ledelse samt alle vore sponsorer, der for manges vedkommende har været med i mange år. Heldigvis har vores sponsoransvarlige også været dygtige/heldige til at skaffe nye sponsorer til klubben, så vi stadig kan holde det høje aktivitetsniveau i alle afdelinger. Takken til vores frivillige ledere, trænere, forældre, bestyrelsesmedlemmer og alle andre, der har givet en hånd med, kan på ingen måde blive stor nok, for uden JER findes der ingen klub! Jeg vil gerne opfordre alle, der ser Stilling Idrætsforening som et vigtigt aktiv i lokalområdet i fremtiden, til at møde op til vores fælles generalforsamling søndag d. 30 marts kl. 10 i klublokalet, da jeres støtte og opbakning reelt betyder rigtig meget for de enkelte afdelinger. Da dette er mit sidste indlæg i TVÆRS som formand for Stilling IF, vil jeg gerne bruge min spalteplads på også at takke alle de fantastiske mennesker, jeg har mødt gennem mine snart 14 år i foreningen som spiller, træner, bestyrelsesmedlem og far til to idrætsglade børn I har alle været med til at skabe nogle gode rammer og givet en masse fantastiske oplevelser! Danmarks Højeste Motionscykelløb Af Jesper Nordland I skrivende stund er der ikke ret meget, der virker mindre tillokkende end en cykeltur i landskabet omkring Skanderborg. Det er et par minusgrader udenfor, og med en sibirisk kold vind virker det nærmest som - 25 gr. Ydermere har Michael Jarnvig i radioen lige proklameret, at der er mere sne på vej. Når du sidder med bladet i hånden og læser dette indlæg, har vejret forhåbentlig ændret sig, og foråret kan anes kort ude i fremtiden. En dejlig kriblen kan spores i kroppen efter at komme ud. Ud at få pumpet cyklen, ud at fornemme foråret for alvor, ud at få gjort lidt ved formen. Den skal nemlig være klar til sammen med familie, venner og arbejdskolleger at cykle med i CyclingParts Race Danmarks Højeste Motionscykelløb. Som altid er der en rute til ethvert niveau og enhver cykel. Ruterne er på hhv. 25, 65, 100, 140 og 185 km, så uanset om du er garvet motionist eller ny på cyklen og har de yngste med, er der en rute, der passer. Løbet, som arrangeres i et samarbejde mellem Stilling IF og Højvangen IF s venner, køres fra Højvangens Torv på Kristi himmelfartsdag. Datoen i år er således torsdag den 29. maj. Sæt allerede nu X i kalenderen. Det vil med garanti blive en dejlig tur i og omkring Skanderborg. Masser af muligheder for personlig udfordring og masser af dejlige sanseindtryk i den flotte natur. Sidste frist for forhåndstilmelding er søndag d. 25. maj, men tilmelding på dagen er også muligt mod ekstra gebyr. Læs mere om tilmelding og anden info på hjemmesiden 10 STILLING / STILLING

11 Velkommen til tennissæsonen 2014 i SIF Standerhejsning lørdag d. 26. april 2014 kl. 11 på anlægget Alle er velkomne, og man kan også tilmelde sig til træning. Vi spiller tennis efter standerhejsningen, så tag din ketcher med! Klargøringen af banerne foregår fra april med start hver dag fra kl. 17, men kom når du kan. Der er behov for en hjælpende hånd, så vi fortsat kan holde kontingentet på et lavt niveau. Der er forplejning til de fremmødte. Kontakt Ole Andersen på tlf for tilmelding. Tilmelding og betaling for sæsonen Kontingentet for hele sæsonen er det samme som sidste år: Seniorer 650,- Juniorer op t/18 år 300,- Familiekontingent *) 1.500,- Depositum, nøgle 75,- *) Familie = én husstand, f.eks. far, mor og børn (under 18 år) med samme adresse. Børn/Juniorer kan reservere og spille indtil kl. 17 på hverdage. (Er banerne ledige, må juniorer også gerne spille efter kl. 17, men de kan ikke reservere på forhånd). Tilmeldingsprocedure via Stilling IF s hjemmeside Tilmelding foregår via SIF s hjemmeside: - online tilmelding, og du vil derfor ikke få tilsendt et girokort, selvom du var medlem sidste år. Hvis du er i tvivl eller ikke har adgang til internettet, er du velkommen til at henvende dig til kasserer Hanne Faarup eller en anden fra bestyrelsen. Træning foregår i perioden fra den 29. april september 2014, ekskl. skolernes sommerferie: Børne- og juniortræning foregår tirsdage og torsdage kl Første gang den 29. april Seniortræning (for begyndere og let øvede) foregår torsdage kl Første gang den 1. maj Fællesspil (for seniorer) er hver mandag kl kom og vær med. Tennis Birthe Hald Næstformand Bent Holm Kasserer Hanne Faarup Sekretær Dorte Z. Mortensen Bestyrelsesmedlemmer Ole Andersen Thomas Hansen Jens Erik Leth Fodbold Stilling IF - fodboldafdelingen maj 2014 Landsholdets bold er blevet væk! Kom og hjælp landsholdet med at finde kampbolden igen ved Stilling Hallen. DBU s Skattejagt og Stilling IF inviterer alle piger og drenge på fem, seks og syv år til at hjælpe landsholdet med at finde den forsvundne bold. Skattejægerne er under tidspres. De har kun lørdag den 24/5 og søndag den 25/5 til at finde bolden. Og den kan kun komme tilbage, hvis skattejægerne gennemgår en række fodboldøvelser, udfordringer og lege. Hver gennemført øvelse giver en ledetråd i jagten på at finde Danmarks mest eftersøgte fodbold. Skattejægerne vil få en spillertrøje, en drikkedunk og deres helt egen landsholdsbold som tak for indsatsen og hjælpen til landsholdet. Blandt alle deltagerne på DBU s Skattejagt vil der blive fundet to superskattejægere som bliver inviteret ind til den efterfølgende landskamp på hjemmebane for i fællesskab at overrække landsholdets bold til landsholdsspillerne og dommeren. Praktiske oplysninger DBU s Skattejagt er for alle børn født i 2009, 2008 og DBU s Skattejagt er for alle børn i Danmark, der har lyst til at hjælpe landsholdet og har mod på en sjov weekend (lørdag og søndag) med masser af oplevelser, leg og fodbold. Det eneste, der kræves, er at mor/far eller en anden voksen er med. Prisen er 520,- inkl. kr. 30,- i billetgebyr. Mor/far eller anden voksen er gratis. Billet til DBU s Skattejagt købes igennem DBU s eget billetsystem. Billetsalget starter tirsdag den 25. februar 2014 kl Morten Jensen tlf Næstformand/ Ungdomskonsulent Søren Gehrt tlf Kasserer Jan Andersen tlf Børnekonsulent René Martinussen tlf Kampfordeler 11:11 Michael Myrtue tlf Kampfordeler 7:7 Finn Christensen tlf Kampfordeler 3:3, 5:5 Kåre Friis-Christensen tlf Suppleant/Sekretær Jette Mandal tlf Suppleant/ Materialemand John Jensen tlf MARTS

12 Mon 5 meter i timen er nok til førsteholdet? Salg gennem Nybolig giver kr i klubkassen Vi vil gerne støtte Stilling Idrætsforening, og du kan hjælpe til: Skal du sælge din bolig? Eller kender du nogen der skal? Så skulle du anbefale dem at bruge Nybolig Carsten B. Sandgrav i Skanderborg. Vi giver nemlig kr til Stilling Idrætsforening, hver gang vi sælger en bolig, der er anbefalet af dig eller andre medlemmer i foreningen. Sådan gør du: Hent/Tag et anbefalelseskort i Stilling Hallen Udfyld kortet Send eller aflevér hos Nybolig Carsten B. Sandgrav Når boligen er sat til salg, modtager Stilling Idrætsforening kr. 500 og igen kr , når boligen er solgt. Nybolig Carsten B. Sandgrav Adelgade 43 Tlf STILLING / STILLING

13 Kirkens Korshær Kirkens Korshær Ida Nørholm Pedersen tlf Kasserer Grethe Huus Laursen tlf Vita Åse Bente 2013 årets gang i Genbrugsen Af Judith Weng D er er nu gået 2 måneder, siden dronningen holdt sin nytårstale, hvor hun sendte sine varmeste hilsener til alle, der kæmper med sygdom eller ensomhed, med misbrug eller er hjemløs. I Genbrugsen har vi ryddet op og gjort rent, og året 2013 er afsluttet. Vi sendte kr. til varmestuerne, som gør et stort arbejde for de udsatte i Danmark. Vi i Genbrugsen gør sammen med jer, der afleverer så pæne ting til os, et stort arbejde for, at vi igen i 2014 kan få et flot overskud, som vi kan sende videre til de udsatte. I kan her se og høre nogle nye medarbejdere fortælle om, hvorfor de arbejder i Genbrugsen. Vita har været i Genbrugsen siden d. 1. september 2013 hun er der hver onsdag. Hun sorterer legetøj og synes, det er en dejlig opgave. Der kommer mange børn i butikken, og der bliver solgt meget legetøj til 5 og 10 kr. Hun har det dejligt med de andre piger, hun er sammen med om onsdagen, de har alle forskellige ressourcer, og så er det dejligt at møde kunderne. Dejligt at se, at der bliver solgt så meget, og den indsats, jeg gør, går til et godt formål, siger Vita. Åse har også været i Genbrugsen siden d. 1. september 2013 hun er der hver anden onsdag. Det første, Åse siger, er: Det her arbejde kan jeg lide. Åse elsker at sortere, sælge og udskifte i dametøjsafdelingen, det er lige hende, siger hun. Åse synes, de er et godt team om onsdagen. Der er en dejlig stemning. Bente har været i Genbrugsen hver onsdag siden oktober/november Hun synes, det er et hyggeligt afbræk i hverdagen at komme der en gang om ugen. Bente kan lide at sortere de sække med tøj, der kommer ind, og så ordner hun skoene. Hun synes også, det er dejligt at snakke med kunderne. De fleste har god tid, og det har vi jo også, siger hun. Vita, Åse og Bente arbejder sammen med Karen-Marie, der har været i Genbrugsen i alle årene (16). De er alle tre glade for at arbejde sammen med hende og fortæller samstemmende, at det er dejligt, at én med erfaring er på onsdagsholdet. Sekretær Judith Weng tlf Møbelansvarlig Birger Kjeldsen tlf Adresse Kirkens Korshær Industrivej 1 E Stilling Åbningstider: Mandag-fredag: kl Lørdag kl tlf ( i åbningstiden ) Skiftesporet Fast program Lige uger Man Tirs Studiekreds B Kortspil Banko Ons Gymnastik Tors Patchwork og håndarbejde Ulige uger Man Studiekreds C Kortspil Tirs Blomster binding Terningespil Ons Gymnastik Kortspil Tors Patchwork og håndarbejde Tirsdag-torsdag og fredag er der i begge uger petanque kl. 10. Kontingentet er 120 kr. halvårligt. Skiftesporet Stationsvej 13 Stilling Jytte Kildevæld tlf Kasserer Gunnar Nielsen tlf Næstformand Karin Nielsen tlf Sekretær Leif Thøgersen tlf Pedel Leif Hansen tlf Petanque Bent Larsen tlf MARTS

14 Stilling Skole Stilling Skoles ledelse Skoleleder Mogens Christensen skanderborg.dk SFO-leder Søren Riemer Administrativ leder Anne Mette Have Rasmussen skanderborg.dk Pædagogisk leder Mette Mølbach Skolebestyrelsens forældre repræsentanter Søren Abildgaard Pedersen Næstformand Martin Eskildsen Claus Grønlund Morten Fly Jane Meller Jespersen skylin .dk Mogens Rubin Kristensen Anne Bay Medarbejderrepræsentanter Lene Aggerholm, lærer Mick Salling, pædagog Stilling Skole en ny skole Af Mogens Christensen, skoleleder F olkeskolen får i år, 200 år efter den første skolelov i Danmark, et nyt ansigt. Regeringen barslede i 2013 med en skolereform med tre overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Der er tænkt mange tanker, siden reformen så dagens lys, og her vil jeg give et kort indblik i, hvilke ændringer vi arbejder med for at nå de overordnede mål. Først lidt om rammerne for elevernes skoledag, hvor de vil møde en anderledes skoledag og flere timers undervisning end i dag. Rammen for dagene ser således ud: klasse skal være i skolen kl klasse skal være i skolen kl to dage og kl tre dage klasse skal være i skolen kl hver dag. I disse timer ligger der bl.a. lektiehjælp, som frem til næste folketingsvalg vil være frivillige, men vi går ud fra, at alle er med i disse timer. Efter folketingsvalget forventer vi, at lektiehjælp bliver en obligatorisk del af undervisningen for alle, så vi vil gerne i gang med den del af undervisningen fra august. I undervisningen indgår både den kendte fagopdelte undervisning og så en ny slags undervisning, som kaldes understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning på forskellige måder: Det kan være fordybelse i et område, arbejde med motivation og trivsel, træne færdigheder og kompetencer, elevsamtaler m.v. Endelig skal alle elever i gennemsnit have bevægelse i 45 minutter om dagen. Det kan være idrætstimer, aktiviteter i forbindelse med undervisning eller lege. Den udvidede skoledag skal også bruges til at øge timetallet i flere fag, først og fremmest i dansk og matematik, og så rykkes engelsk frem til start i 1. klasse og tysk til start i 5. klasse. Soffen og klubben vil stadig være det gode tilbud til børnene i fritiden her i Stilling, og samtidig vil pædagogerne have timer i undervisningstiden, hvor de vil indgå i samarbejde med lærerne om elevernes læring. Et andet nyt element i den nye skole er tydeligere læringsmål for 14 STILLING / STILLING

15 I år indsamlede Soffens børn kr. til Dyrenes 1. august 2014 eleverne. Vi skal arbejde med et nyt sæt læringsmål, som er ved at blive formuleret af undervisningsministeriet. For eleverne vil det betyde, at de for en periode i et fag kan se, hvad de skal kunne, når perioden er slut. Vi har i år prøvet at arbejde på den måde i to klasser, og det har givet et bedre engagement hos eleverne, at de kunne se målene og selv vurdere, om de nåede dem, eller om der skulle en ekstra indsats til. I de næste måneder vil vi på skolen have fokus på, hvordan dagene så skal indrettes for eleverne i en ny skole. Vi har med de nye rammer fået nye muligheder, og vi vil undersøge, hvordan disse muligheder kan omsættes til en mere varieret skoledag, hvor elevernes læring styrkes gennem fordybelse, træning og bevægelse. Lærere og pædagoger har allerede tænkt nye ideer og er begyndt at kigge frem mod den nye skole, og med vanlig energi og engagement vil vi tage det første skridt mod den nye skole, så vi er klar til den 1. august. Det skal også nævnes, at skolebestyrelsen har afholdt to arrangementer for kontaktforældre, hvor den nye skole var på dagsordenen. Den første aften havde vi besøg af chefkonsulent for skolerne i Skanderborg, Torben Steen, som gav et oplæg til arbejdet med den nye skole. Den anden aften var kontaktforældrene selv aktive i arbejdet med at tænke nyt. En gruppe satte fokus på lektiehjælp, som i øvrigt blev omdøbt til studiecafé. En anden gruppe debatterede skolens rolle i forhold til at forberede eleverne på videre uddannelse efter skolen. Det var vigtige input til det arbejde, vi står i, og når trådene samles til den nye skole, vil vi se de forskellige elementer i det samlede billede. Beskyttelse I gen i år har Soffens børn haft emneuger. I uge 5 og 6 har emnet været dyr. Emneugerne kulminerede med indsamlingsdagen torsdag d. 6. februar. Børnene har arbejdet i værksteder for at producere ting, der skulle sælges eller bortloddes på indsamlingsdagen. Der blev lavet mariehøns på sten, nøglevedhæng, bolscher og meget andet. Man kunne også vinde en partoutbillet til Smukfest, hvis man kunne gætte, hvor mange perler der var i to glas. I det hele taget har der været gavmilde donorer til indsamlingsdagen. Vi håber alle, at Dyrenes Beskyttelse vil bruge pengene fornuftigt. MARTS

16 aibidji aibidji Seniorvolontør i Armenien en fantastisk oplevelse af Keld Møller Pedersen eg vil gerne fortælle om en stor oplevelse, jeg havde i Armenien i august og november Gennem foreningen aibidji, der er en uafhængig humanitær hjælpeorganition, der hjælper med at skabe uddannelses- og indtægtsmuligheder i Armenien, Bulgarien og Georgien, har jeg kontakt til børnehjemmet Zatik i hovedstaden Yerevan. De havde brug for hjælp til at få renoveret en afdeling, og som håndværker og arkitekt var jeg blevet spurgt, om jeg ville påtage mig opgaven som byggeleder. Om jeg ville? Jeg var af sted tre uger i august. Hele huset blev bygget om og renoveret helt igennem med nye baderum, køkken, afløb og installationer samt malet ude og inde. Ud over at renovere en af afdelingerne, skulle der også etableres fem nye kontorer. Børnehjemmet har ni kvinder ansat: socialrådgivere, psykologer og sagsbehandlere. Da jeg kom, delte de alle et kontor på 20 m 2, hvor de havde to telefoner og to computere til rådighed. Når de skulle have møder med unge og deres familie, måtte de ind på et andet kontor, og damen på dette kontor måtte ud, da samtalerne er fortrolige. Det fungerede slet ikke, og det skulle vi ændre på. Men der var også et andet problem: to telefoner og to computere til ni ansatte på fem kontorer. Det problem lovede jeg at hjælpe dem med, når jeg kom hjem. Og jeg skrev således til en hel del firmaer om donation af computere og telefoner, og UgeBladet hjalp mig med en artikel, der opfordrede læserne til at give deres gamle bærbare computere og telefoner til børnehjemmet, og det gav resultater. Så i november tog jeg derned igen med seks computere og nogle telefoner og en del overvægt i min kuffert, men det fik jeg mig snakket ud af. Nyt inventar skulle der også til, det blev finansieret af aibidji. Hvor blev de glade på Zatik og i Regnbuehuset over de nye kontorer og forbedrede forhold! Jeg har været til indvielse begge steder, og det var fantastisk at opleve. Jeg må sige en stor tak til alle de Stilling-borgere, der har støttet, og bringer en hilsen fra pigerne. I maj rejser jeg derned igen med flere computere også til Tbilisi, Georgien. Jeg kan godt bruge flere og modtager derfor gerne flere bærbare, brugbare computere. Kontakt mig på tlf ell eller på og du kan læse om os/mig på www. aibidji.dk. En glad giver Endelig var der en hel anden ting, som gjorde et stort indtryk på mig. En meget engageret dame i min bekendtskabskreds havde givet mig euro. som jeg måtte forære til fattige familier, og det gjorde jeg, jeg hjalp tre piger, der alle har boet på Zatik. Jeg forærede de første 250 Euro til en pige, Gohar. Hun læser i dag til tandlæge og skal ikke bare forsørge sig selv, men også sine syge og fattige forældre, så hun kunne godt trænge til lidt hjælp. Og hvor blev hun glad, for nu kunne hun gennemføre resten af sit studie. En anden pige var Edita. Hun er gift og har to små piger og en mand i fængsel, der ikke kan forsørge dem. Hun havde efterlyst vintertøj til pigerne på børnehjemmet, men her havde man heller intet. Nu kunne jeg så heldigvis hjælpe, og pigerne fik vintertøj, frakker, støvler og huer samt 500 euro. Hurra! En tredje pige var Ashkhen, som har et par små tvillingepiger. Hun har problemer med at hendes svigermor tager de penge, sønnen tjener, så familien ikke kan få, hvad de har brug for. Hende gav jeg de sidste 250 Euro til at købe tøj og mad for til den lille familie. Det er en stor lykke at hjælpe dem, som virkelig trænger. Tak til giverne, der gør dette muligt. Fredensgård: Eksotisk besøg af Michael Damkær, Børnehaven Fredensgård På den integrerede institution Fredensgård, blev der trommet og danset først i det nye år. Der var en snert af sommer, da fem fyre fra Afrika dansede og spillede trommer. Børnene kunne næsten ikke øjne og øre tro, da der blev danset og trommet af fem fra Burkina Faso, landet hvor hovedstaden hedder Ouagadougou. et blev en kæmpe oplevelse for voksne og børn, som ud i dansen og trommeriet selv tog en tørn. De fem kunne springe og danse, Fredensgårds voksne havde ikke en chance. Det var et fantastisk besøg fra et så eksotisk himmelstrøg. 16 STILLING / STILLING

17 80 er fest SIFs Venner proudly presents Stilling-Hallen Lørdag den 22. marts kl Stilling IF's Venner holder 80'er fest, så støv Kim Schumacher slipset af, find Sailor skoene frem, lad nakkehåret gro, og kom til et dejligt gensyn med bl.a. rejecoctail, Isbjørne, Tequila slammers og -sunrise m.m.m. Præmier til de bedste udklædninger. STØT UNGDOMSSPORTEN I STILLING. 4-To-One MUSIK Entré incl. 80 er buffet, live musik og DJ kr Overskud går til ungdommen i Stilling IF, så støt venligst op om arrangementet. DJ i pauserne. Dans under discokuglernes skær indtil festen slutter kl. 01 Dørene åbnes kl. 17:00 MARTS

18 Erhvervsportræt LETH ISOLERING v/ Mikael Leth Mikael Leth har i mange år haft selvstændig tømrervirksomhed, og valgte i 2010 at sætte fokus på miljørigtig isolering i form af papirisolering. I dag er Mikael autoriseret isolatør og driver firmaet LETH ISOLERING Af Helle O. Nielsen M ikael begyndte sin karriere i Norge, hvor han i 1986 startede egen tømrervirksomhed. I 1990 valgte Mikael at udvide sine kompetencer, hvorfor han læste til byggetekniker på byggeteknisk højskole i København. Igennem årene har tømrerfirmaet varetaget mange små og storebyggeopgaver, og Mikael har herigennem oparbejdet en solid erfaring indenfor byggebranchen. For 10 år siden begyndte Mikael endvidere at interessere sig for alternativ isolering, og i 2006, hvor den første maskine til indblæsning af papirisolering blev indkøbt, udvidede tømrermesteren således firmaets virkeområde. Efterspørgslen på denne alternative og miljørigtige isolering steg hurtigt, og i 2009 valgte Mikael at satse på papirisolering og indkøbte en større trailer og indblæsningsmaskine. Firmaets navn blev i den forbindelse ændret til LETH ISOLERING. I dag arbejder Mikael som autoriseret isolatør og er medlem af Papirisolering Danmarks netværk af seriøse, kvalitetsbevidste og veluddannede isolatører. LETH ISOLERING isolerer med Thermofloc Papirisolering, som er et bæredygtigt materiale fremstillet af granuleret genbrugspapir. Under fremstillingen af papirgranulatet tilsættes ingen kemikalier og er kun tilsat uskadelige, mineralske salte. Thermofloc Papirisolering modtog i 2013 Natureplus miljøcertifikat, og er det første og eneste isoleringsmateriale, produceret at genbrugspapir, der har modtaget dette certifikat. Thermofloc Papirisoleringen har mange væsentlige produktegenskaber, der muliggør en effektiv isolering uden kuldebroer. Produktet er specielt kendetegnet ved, at det skaber et åndbart og behageligt indeklima og isolerer optimalt i både årets kolde og varme måneder. Thermofloc Papirisolering består af 90% genbrugsaviser og 10% miljøvenlige mineralske komponenter, der gør produktet modstandsdygtigt overfor råd, svamp og brand. Desuden skaber papirisoleringen et 18 STILLING / STILLING

19 miljø, hvori skadedyr, såsom mus, rotter og mår ikke trives. Papirisolering anvendes til isolering af tage (fladt tag, valmtag, sadeltag, loftsrum) såvel som til vægge, hulmure og etageadskillelser. LETH ISOLERING har lavet flere større projekter hvor Thermofloc Papirisolering er benyttet som isoleringsmateriale. Blandt andet kan nævnes: Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten, hvor 5200 m 2 loft blev efterisoleret Dommergården i Skanderborg, hvor der blev brugt ca. 9,5 ton Stautrup Bofællesskab, 1400 m 2 isoleret Pulterbox, Stilling Østergård, 1100 m 2 loft og vægge Desuden har LETH ISOLERING isoleret et utal af hulmure, lofter, skunke og etageadskillelser i parcelhuse af nyere og ældre dato. overfladen, således at der ikke opstår fugtophobning i konstruktionen. LETH ISOLERING udarbejder efter hver afsluttet isoleringsopgave en isoleringsattest, som udleveres til kunden, som garanti for at der er benyttet Thermofloc Papirisolering. Isoleringensarbejdet udgør en stor del af opgaverne hos LETH ISOLERING, men firmaet udføre dog stadig traditionel tømrer- og montageopgaver Papirisolering er en gennemprøvet og effektiv isoleringsform til isolering af nybyggeri og efterisolering af eksisterende boliger. De fleste huse opført inden 1970erne er bygget med hulmur, der ikke er isoleret, her er der et stort potentiale for energibesparelse. Thermofloc Papirisolering har en fremragende evne til at absorbere og afgive den fugt, der opstår i hulmuren i løbet af året, huset kan derfor ånde, og man opnår et bedre indeklima. Thermofloc Papirisolering er i højere grad end mineraluld i stand til at transportere fugten til MARTS

20 Stilling Kirke Stilling Kirke Sognepræst Lisbeth Kristensen (kirkebogsførende) Ægirsvej 5, Gram tlf Sognepræst Anja Rokkjær tlf Stilling Kirkekontor Sognegården Gl. Kirkevej 1, Stilling tlf Administrator/ Kirkesanger Poul Raaby tlf Stilling Kirkegård Graver Ida Madsen tlf Kirketjener Inga Christensen tlf Organist Michael Blume tlf Pedel Anna Gerda Nielsen tlf / Hjemmeside Midt i en anemonetid af Lisbeth Kristensen, sognepræst V i skriver marts måned, og mon ikke andre end jeg glæder sig over, at det nu er anemonetid? Tid til at nyde de fine hvide, blå og gule anemoner, der vokser og snart blomstrer i have, skov og lund. Og tid til at synge Kaj Munks digt om Den blå Anemone, som han skrev 1. marts 1943, og som i 1945 fik sin melodi af Eigil Harder, og som (endelig) i 2006 kom med i Højskolesangbogen. Digtet er så smukt og fint i både ord og melodi. Nu er det endelig tid! Digtet er en hyldest til den lille, fine blomst, som voksede i skovbunden på den strækning på Lolland, Kaj Munk gik hver dag, når han skulle i skole. Og samtidig er det også en hyldest til det mirakel, der sker hvert år, når den endnu vinterfrosne muld brydes af de første forårsbebudere, som også tæller vintergæk, erantis og krokus. Men det er altså den blå anemone, Kaj Munks hjerte smelter over at se. Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne Hjertes Kvarts maa smelte ved at se det den første Dag i Marts. Hvad gennembrød den sorte Jord og gav den med sit søblaa Flor et Stænk af Himlens Tone? Den lille Anemone, jeg planted der i Fjor. Det sker i præstegårdshaven i Vedersø, hvor Kaj Munk som bekendt virkede som præst frem til sin død i Anemonerne har han netop hentet fra Lolland, som et Kærtegn fra min Fødeø. Anemoner vokser ikke naturligt i Vestjylland, vinden er for barsk og hård og jorden for sandet de har brug for fed og kalkholdig muld, så han har altså gravet en god klump jord med op for at give dem de rette vækstbetingelser, og da han ser anemonen har foldet sin blomst ud den dag i marts 1943, rører det ham, så det føles som om, hans hjerte smelter midt i vinterkulden. Som et stik af hjemve og måske også som en genkendelse af, at vi mennesker også har brug for at have noget trygt og kendt med os, for at vi som fremmede kan falde til et nyt sted; en bamse, et billede, en blomst. I hvert fald, så lyder det videre i andet vers: Saa gik jeg her og vented og tænkte, den maa dø; den savner jo sit Skovkvarter, sin lune Luft, sit fede Ler; i denne fjendske Zone forgaar min Anemone; jeg ser den aldrig mer. Det fremmede er ikke blot det vestjyske. Det fremmede og fjendske er krigen og tyskernes besættelse af Danmark, en krig han i ord og gerning ydede sin modstand mod, og som bekendt kostede ham livet til sidst. Men midt i trængslerne hjælper anemonen ham. Den giver ham mod og styrke og ligefrem et større værd, som den står der ukuelig og sikker midt i den fremmede og fjendske rå natur. Det handler altså ikke kun om botanik, men om følelser og den dybe fortvivlelse, ethvert menneske rammes af, når det føler sig truet på sin eksistens. Anemonen kan ikke andet end at overgive sig til den livskraft, der er i den, og derfor overlever den. Og det samme gør Kaj Munk, da han spejler sig i den. Han overgiver sig til sin livskraft; nemlig troen, og den giver ham mod og styrke til som den lille mand at sætte sig op imod den tyske magt og kæmpe for det, han har kært. Troen rummer en evighed af håb, præcis som anemonen, der blomstrer år efter år, når foråret er på vej, og på den måde bliver anemonen til vårens dåb. For denne rene Farve den er mig som en Vaarens Daab, den la r mig nyfødt arve en Evighed af Haab. Saa bøjer jeg mig da mod Jord og stryger ømt dit Silkeflor, en Flig af Naadens Trone. Dåben skænker os det evige liv, som også anemonen besidder. Det aspekt peger på påskens opstandelse, så i mere end én forstand efterfølges anemonetid af påsketid. Påsken forkynder det glædelige budskab, at Kristus er opstanden, og det er den glæde, Kaj Munk tager til sig som sin livskraft. Man forstår, at han ikke kan slutte på anden vis end med at udbryde: Du lille Anemone, hvor er vor Skaber stor! Glædelig anemonetid og glædelig påske! Foto: Karin Knutsen Nyt fra kirkebogen Fødte Agnes Marie Busk Helle Arthur Norman Beck Lærke Flensborg Norman Hansen Ludvig Enggaard Grøndahl Florian Gøssler Johansen Kasper Pauli Frederiksen Valdemar Boeriis Bruun Døde Erik Tandrup Leth Ove Rugholm Poula Lilly Nielsen Erna Mortensen Jens Lindholt Indsamlinger Fastetid: Kofoeds skole 20 STILLING / STILLING

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler

SOLGT. Hos os får du. Lokal bank i Lystrup. Miniton vil du spille med os? Estate mæglerne Jakob Brandstrup. - din lokale ejendomsmægler SIDE 7 Kom til Estate Cup d. 8.-9. marts Vi gentager successen fra sidste år i Lystrup Hallen. Alle medaljer er igen sponsoreret af Estate Mæglerne Jakob Brandstrup SIDE 5 Få et gratis besøg af Talentholdet!

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3 Nummer 4, 21. årgang, april 2015 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Den ny ledelse af skolerne i Sdr. Stenderup og Bjert Læs side 3 Lokalhistorisk Forening har vokseværk

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Digter, systemkritiker og havemand. Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken. mustafa osman. Trige Ølsted. SpørringTreklang. Nr. 72 marts 2014 13.

Digter, systemkritiker og havemand. Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken. mustafa osman. Trige Ølsted. SpørringTreklang. Nr. 72 marts 2014 13. mustafa osman Digter, systemkritiker og havemand Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken SpørringTreklang Trige Ølsted Nr. 72 marts 2014 13. årgang Marts 2014, nummer 72 treklang 1 annoncer redaktøren skriver

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 49 August 2011 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Materiale til Låsbybladet Det er herligt, at så mange skriver indlæg til Låsbybladet.

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Hadbjerg Ødum Selling Tidende November 2014 31. årgang HØST Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 3-5 Fællesspisninger Side 6 Juletræstænding Side 9 Julestue Side 12 Luther: Angst og Mod Side 14 Menighedsrådet midtvejs Side 17 Kiosken

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere