31 oktober 2008 energy, environment, comfort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31 oktober 2008 energy, environment, comfort"

Transkript

1 31 oktober 2008 energy, environment, comfort

2 Papirfabrikken Silkeborg Tlf.: Fabriksvej Hurup Tlf Fabriksvej Hurup Thy Tlf.: Granskoven 8 DK-2600 Glostrup Tlf.: Vestergade 48 H, 2s.tv Århus C Tlf.: Nybovej Holstebro Tlf.: Kontakt: Daniel Kjær Olsen Anders Kærsgaard Kontakt: Kresten Larsen Kontakt: Mike Vinge Madsen Kontakt: Klaus Ellehauge Kontakt: Nikolaj Haulrik

3 Med eec-living har vi skabt en fremtidssikret og tilpasningsdygtig bolig med stor komfort og attraktive bokvaliteter: Et rart hjem med dagslys, solvarme udsigt samt fleksible indretningsmuligheder og ydre udtryk. Den præfabrikerede produktionsform og lavenergi-elementerne bliver ikke eksponeret i husets udtryk, men integreres i en moderne bolig i et skandinavisk design. Ambitionen om at skabe et personligt hjem i overensstemmelse med skiftende steder og varierede brugerbehov stiller store krav til huset tilpasningsevne. Konceptet er således ekstrem fleksibelt og konfigurerbart inden for de overordnede rammer defineret af husets moduler. Alt i alt et prisbilligt hus med et holdbart design, stor bo-komfort og lavt energiforbrug, der appellerer bredt. energy, environment, comfort

4

5 Boligen i landskabet Boligerne vil ligge som tunge elementer i landskabet, hvor den lette tilbygning af garage og solafskærmning vil præge byggeriet. I den aktuelle situation placeres boligerne spredt, dette giver gode lysforhold om vinteren. Terrænnet er ligeledes gunstigt, da der ikke er de store niveaufald eller bevoksninger, som kan give skygge i vinterhalvåret. Derfor vil det være muligt at opføre rækkehusene på alle 4 delparceller. Energiberegningen tager ligeledes forbehold for dette. Ved kommende bebyggelser skal terræn og bevoksning ved hver situation overvejes før man placerer boligerne. Derudover er det vigtigt at der tages højde for orientering mod syd. Ved beregninger er det fundet, at boligerne i den viste udformning kan variere +/- 10 grader fra nord. Budskads med træer Lav Have Læhegn Lav Have Fælles areal N Budskads med træer Lav Have Lav Have Situationsplan

6 Boligens Den gode opbygning bolig Modulopbygning Rumlig opdeling Huset er udadtil en relativ enkel, nærmest kubisk form, der ikke bærer præg af at være sammensat af præfabrikerede elementer. 2A 1A 2B 1B Ankomst Lukket mod nord Udsigt Ophold mod syd Huset består af fire store moduler, der går igen som de centrale kerner uanset, hvordan husets i øvrigt indrettes, apteres og fremtræder udvendigt. Modulerne produceres på fabrik i tørre omgivelser og med høj kvalitetssikring qua kontrolleret masseproduktion, medarbejdere, der går igen samt gode arbejdsforhold. Når modulerne forlader fabrikken er de fuldt monteret med vægge, gulve, vinduer mv. lige til at samle på fundamentet. Udsigt Offentlig og privat Mens boligerne åbner sig mod syd, danner bebyggelsens nordfacader en mere lukket ryg, som skaber en passende grad af privathed i forhold til ankomstsituationen. Ud mod ankomstfacaden placeres mere private og lukkede funktioner: Værelser, badeværelser, entre, trappeopgang samt et teknikmodul, der samler husets installationer. Udsigt Kontakt Offentlig vej Uderum Privat Overgang Uderum Offentlig vej Sol Vinter Sommer

7 Den gode bolig Fra den åbne entre kan man orientere sig i forhold til stort set hele boligen i kraft af de åbne forbindelser på langs og tværs. Boligen har prioriteret udsigt med dagslang sol på terrasse og lyse udadvendte rum mod sydsiden. Et evt. terrænfald vil forstærke disse udsigtskvaliteter ligesom grønne udearealer vil fungere som en fantastisk kvalitet i rummet. Udearealerne ind i rummet igennem de høje vinduespartier, som også trækker dagslyset og varmen dybt ind i boligen. Udover lyset er nøgleordene lyse skandinaviske materialer af høj kvalitet. Der er blandt andet lyse trægulve, hvidmalede vægge og kvalitetselementer i køkkener og bad. Fleksibel indretning Boligens rum er generelt rummelige og udformet, så de ikke dikterer en bestemt funktion. Herved kan de opfylde beboernes forskellige krav med hensyn til indretning og udfoldelsesmuligheder. Med skydedørene kan man regulere åbenheden og fx skabe en endnu mere gennemlyst bolig. Som standard har boligen to værelser i stueplan, hvoraf det ene placeres ved siden af alrummet. De lette skillevægge gør det fx muligt at udvide alrummet ved at inddrage det ene værelse. Eller man kan montere en skydedør mellem de to rum og herved variere på rummenes sammenhæng låne plads mellem rummene afhængig af behov. Opholdsstuen på 1. sal kan programmeres og møbleres på forskellig vis i forhold til åbenhed og mulighed for afskærmning. Der kan laves kontorhjørne ved det store vinduesparti og tv-stue på modstående side, der har en bedre solafskærmning og privathed. Stueetage 1:100

8 Kontakt mellem etager Kontakten mellem de to etager sikres ved den dobbelthøje forbindelse ud mod husets store sydvendte glasfacade. Her placeres husets to primære opholdsrum med vertikal sammenhæng: Køkken/alrum i stueetage og opholdsstue på 1. sal med balkon. Fra alrummet er der direkte udgang til en terrasse, der afskærmes af den begrønning, der vokser op med tiden. Udhæng Solafkærmningens dybde sikrer god passiv solafskærmning i sommerhalvåret og lader varmen og lyset strømme ind i boligen i vinterhalvåret. Lameller Vinklede lameller gør det muligt at se ned i haven fra balkon. Stort vinduesparti sikrer gode lysforhold og udsigt. Forhave Garagen danner en halvprivat ankomstrum til boligen Slyngplanter sikrer privathed mellem terrasserne Teknikrum er placeret centralt i boligen, hvilket giver korte førringsveje for både ventilation og vandrør. Udgang til terrasse fra alrum

9 1. etage 1:100

10

11 Bæredygtighed Projektet har iboende bæredygtighed, der sætter mennesket i centrum. Det kommer til udtryk i boligerne, hvor beboerne vil opleve, at det tætte samspil med natur og klima skaber gode bokvaliteter, blandt andet i form af gode indeklimaforhold. Med bæredygtighed mener vi også en bebyggelse, der er æstetisk, funktionel og byggeteknisk holdbar over tid. Ligesom bebyggelsen skal kunne adaptere ny former for hjem med rum til nye sociale strukturer. Boligens egenskaber som passivhus opnås primært ved brug af passiv solvarme. Husets planlagte sydfacade er således udført i glas fra gulv til loft henover begge etager. Huset åbner sig her op ud mod omgivelserne og let opad mod himlen så lyset kan falde dybt ind i boligen året rundt. Solafskærmningen er særlig tilpasset husets store grad af åbenhed mod syd, således at solindtag automatisk reguleres med årstiden og solens placering på himlen. Herudover er huset ekstra godt isoleret og der er installeret varmegenvindingsanlæg, der også sikrer et godt indeklima. Vinduerne udføres i højisolerede lavenergiruder med ramme i kompositmateriale, der minimerer kuldebroer. Alt i alt et ekstremt tæt og energirigtigt hus i kraft af en gennemtænkt vinduesløsning, materialer, isolering og den rationelle byggemetode. Facade + Snit 1:100

12

13 Facader 1:100

14

15 Konfigurerbarhed Ved at udvikle et fleksibelt system med standardkomponenter og moduler, der kan kombineres på varierede måder, opnås muligheder for at forene design og industri. Det er vigtigt at understrege, at vi primært ønsker at standardisere processerne. Dvs. vi effektiviserer fremstillingen ved at ensarte de processer, der frembringer en given byggekomponent eller et modul. Vores overordnede arkitektoniske ambition er at holde fast i en klar skandinavisk tradition. Eksempelvis vægter vi, at udtrykket skal være solidt selv om konstruktionerne reelt er lette, hvilket kan ske ved bearbejdning af facaden. Huset er da også særdeles tilpasningsdygtigt i forhold til varierende steder, lokale planforhold, kontekster og evt. nye arkitektoniske trends. Fleksibilitet og konfigurerbarhed er tænkt ind som et bærende element i husetskoncept. Det giver store variationsmuligheder og imødekommer en række behov for at kunne sætte sit individuelle præg på sit hjem. Vel at mærke uden man behøver at gå på kompromis med komfort! Indvendigt kan man flytte rundt på lette skillevægge enten i forbindelse med produktionen eller sidenhen, hvis beboernes behov ændrer sig. Desuden kan man som standardløsninger tilbyde alternative grundplaner. Med en lejlighed på og 130 m2 er der et bredt udvalg og produktet dækker derved en bred målgruppe. De 3 muligheder baseres på de samme principper, hvor der er flere gentagelser af moduler. Hvilket vil nedsætte omkostningerne ved produktion. Udvendigt kan husets facader og materialitet let varieres og tilpasses sted og ønsker. Alt i alt giver de mange konfigurering gode muligehder for at tilpasse produktet til købere i hele skandinavien. Alternative grundplaner Ved forskellig kombination og forlængelser af rummodulerne vil nedenstående varianter kunne skabes. 90 m2 Opholdsrum, Køkkenalrum 2 værelser, 1 badeværelse 2A 1B 2A 1A 1B 1A 1A 1B 1A 2A 1B 2A 110 m2 Opholdsrum, Køkkenalrum 3 værelser, 2 badeværelser 2A 2B 2A 2B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 2A 2B 2A 2B 130 m2 Opholdsrum, Køkkenalrum 4 værelser, 2 badeværelser 2A 2B 2A 2B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 2A 2B 2A 2B

16 Materialevalg Boligens opbygning og samlingsmetode sætter ikke begrænsninger for valg af ydre udtryk. I dette forslag er der valgt sortmalet træ og puds. Men projektet kan sagtens udføres med følgende nedenstående materialekombinationer. Hvid puds Rockpanel Koksfarvet puds Sortmalet træ Ubehandlet træ Bygningens geometri Overordnet kan man variere den samlede rækkehusbebyggelse i kraft af forskydninger mellem de enkelte boligenheder. Det regulære hus giver desuden muligheder for at bearbejde tagformen og hermed husets geometriske udtryk. Muligheden for at ændre taghældning gør også huset fleksibelt i forhold til forskellige lokalplankrav. Sadeltag Forskydning Skrånende syd Fladt tag

17 Konfigurerbarhed Sydfacade Sydfacadens udtryk præges især af solafskærmningen. På boligen er det muligt at vælge andre materialer som solafskærmning og derved ændre udtrykket. Trælameller Strækmetal Sprøjtemalet strækmetal Industririste Vindfang Boligen kan nemt indrettes med et integreret vindfang ved entre. Dette gøres ved at placere et uopvarmet rum i forlængelse af indgangspartiet. Derved skabes mere plads en udvidet entre-funktion til fx barnevogn eller snesko.i kolde, vindblæste og snefyldte egne vil denne løsning være oplagt.

18 Nordfacade Feltet på nordfacaden kan varieres for at opfylde differentieret krav fra lokalplaner eller brugere. Der kan her vælges imellem et grafisk udtryk, hvor husnr eller grafik præger feltet. Et mere anonymt alternativ er træ lammeller der giver reference til sydfacadens beklædning.

19 Vinduer I projektet benyttes PRO TEC 7, som er et unikt vinduessystem af træ og glasfiberarmeret polyester, GRP, der tilbyder den højeste standard for termisk isolation kombineret med en meget slank profil. Vinduessystemet er designet, så dobbeltkarme og klodsede konstruktioner helt undgås. Herved opnås et elegant facadeudtryk med et stort lysindfald og energitilskud til boligen, hvilket ligger i tråd med den nordiske designog arkitekturtradition. Og med en U-værdi helt ned på 0,72 W/m²K sætter det samtidig nye standarder for termisk isolation. PRO TEC7 er valgt fordi det er velegnet til passivhusbyggeri og byggeri med store glasarealer, og hvor bygningens varmetabsramme ikke vil kunne overholdes uden anvendelse af godt isolerede vinduer. PRO TEC 7 udvikles løbende, og ultimo 2008 kan det leveres med indadgående varianter, som vi bl.a. skal benytte i projektet. Vi har samarbejdet med PRO TEC omkring udviklingen af en enkel montageløsning af vinduet i facaden. Den viste vinduesmontage giver minimale kuldebroer og er tæt mod over- og undertryk. Vindue, lodret 1:5

20 1:5 Vindue, vandret

21 Fundament 1:5

22 Fundament 1:5 Montage princip Fundament

23 Etagekryds Lodret detalje 1:5

24 Etagekryds 1:5 Montage princip Etagekryds

25 Lejlighedsskel 1:5 lejlighedsskel

26 Energiforbrug og PHPP INDLEDNING Dette notat omhandler forudsætningerne for den til projektet udførte PHPPberegning, der udføres på baggrund af arkitektprojekt. PHPP står for PassivHousePlanningPackage. RESUME PHPP-beregningen viser, at der med det foreliggende bygningsdesign kan påregnes et årsvarmebehov på ca. 14,8 kwh/m². Ved bestemmelse af årsvarmebehovet er der taget hensyn til at der i hver bolig dagligt udsuges 144 m³/h i 30 minutter via emhætte direkte til det fri uden varmegenvinding. Nedenstånde figur viser hovedresultater af PHPP beregningen for bygningen, bemærk at varmebehovet angives med 1 decimal. Bygningens varmebehov udgør 14,6 W/m², som er så lavt at bygningen kan opvarmes via indblæsningsluften fra ventilationsanlægget. Temperaturforholdene i bygningen kan under sommerforhold forventes at være acceptable, hvilket vurderes på baggrund af PHPP beregningen, hvoraf det fremgår at der kan påregnes temperaturer over 25 C i kun ca. 4% af tiden. Den anbefalede grænse for temperaturer over 25 C er maksimalt 10%. Transmission losses Heat gains solar radiation kwh/a kwh/a SOLAFSKÆRMNING Afskærmning for sommersolen opnås med udhæng, som består af faste afskærmninger, der er tilpasset, så der opnås afskærmning om sommeren og solindfald om vinteren. Derved sikres god mulighed for at modtage passiv solvarme samtidigt med at det undgås at huset bliver for varmt om sommeren. Enkelte vinduer mod syd etableres med sideforskydelige skodder, som kan reguleres af husets beboere. SKYGGEFORHOLD Ud over de rent bygningsmæssige skygger fra vindueshuller, udhæng og carport mv. er der medregnet en anden langstrakt bygning på 30 meters afstand mod syd med en højde på 7,5 meter målt i forhold til gulvniveau i eecliving bygningen. BE-06 Til myndighedssættet vil der blive udarbejdet en BE-06-beregning. Det vurderes at huset vil kunne placeres med en rotation i forhold til syd på ca. +/- 10. Beregningen er baseret på et TFA(Treated Floor Area jf. Passivhusberegningsmetoden) på ca. 79,4 m² netto pr. bolienhed. Sammenholdt med bruttoetagearealet på gennemsnitligt 109,7 m² pr. boligenhed opnås et netto/brutto kvadratmeterforhold på 0,72 for den samlede bebyggelse, svarende til at 28% af bruttoetagearealet består af ydervægge, skillevægge, lejlighedsskel, teknikrum og trappe. Udnyttelse af passiv solvarme nedbringer bygningens samlede årlige varmebehov med ca kwh eller det samme som ca. 5 kwh pr. m² årligt. VINDUER Den enkelte bolig forsynes med et reelt glasareal i vinduer og døre på ca. 26m². Glasarealerne er fordelt med ca. 83,7% mod syd. Fordelingen af glasarealer sikre god mulighed for at udnytte passiv solvarme. Vinduernes indbygning i klimaskærmen er beregnet til at give et linietab på 0,023 W/m K. Linietabet ved isætning af vinduer er beregnet ved brug af programmet Therm for den aktuelle indbygning. KULDEBROER Konstruktionerne påregnes udført med samlinger, der gør huset fri for kuldebroer, efter principperne for passivhuse.

27 U-værdier PHPP-beregningen er baseret på at bygningskonstruktioner udføres med konstruktioner som vist herunder: y U-VÆRDIER PHPP-beregningen er baseret på at bygningskonstruktioner udføres med konstruktioner som vist herunder: Dæk over ventileret krybekælder: Side 4 r:\groups\aab\software\intern- Dæk over ventileret krybekælder Ydervæg Vægopbygningen kan varieres inden for samme tykkelse med f.eks. træbeklædning, hvorved u-værdien er uændret. Tag

28 Installationsstrategi VENTILATIONSSTRATEGI OG SÆRLIGE FORHOLD VEDR. EMHÆTTE For at minimerer udgiften til ventilationsalægget anvendes etagedækket mellem stue og 1. sal som føringsvej for ventilationskanaler til både indblæsning og udsugning i begge etager. Indblæsning såvel som udsugning sker via kontrolventiler, som er placeret i loftsfladen i stueplan. På 1. sal sker indblæsning og udsugning i ventiler placeret ca. 2 m over gulv på vægge. Som beskrevet i spørgsmål og svar er der medregnet drift af emhætte i 30 minutter hver dag året rundt med en luftmængde på 144m³/h pr. bolig. Normalt anvendes denne løsning ikke i passivhuse og PHPP beregningsprogrammet kan da heller ikke direkte håndterer kombinationen af balanceret mekanisk ventilation og emhætte med aftræk til det fri. Emhætten medregnes i PHPP ved indtastningsmæssigt at forøge infiltrationen, som pr. definition er et luftskifte der ikke kan varmegenvindes på. Infiltrationen uden emhætte med standard designbetingelser giver anledning til et luftskifte på 0,029 gange pr. time. Set over døgnet giver udsugning via emhætten anledning til et gennemsnitligt luftskifte på 0,015 gange pr. time. Faktoren n50 i PHPP øges fra 0,42 til 0,63, hvormed det beregningsmæssige luftskifte for infiltrationen for bestemmelse af årligt energibehov ændres fra 0,029 til 0,044 gange pr. time. Ændringen betyder at det årlige specifikke rumvarmebehov stiger med 0,7 kwh/m². VARME OG VENTILATIONSANLÆG Der påregnes anvendt et kompaktaggregat som Nilan type VP18 Compact, som har en tør temperaturvirkningsgrad på 81%. VARMEFORDELINGSSYSTEM Huset opvarmes via indblæsningsluften, som kan dække husets varmetab.

29 Økonomi Drift og vedligeholdelse Pris v. opførelse af 3 rækkehuse i Sunshineprojektet i Kolding. Arbejder inden for soklen Jord, kloak og betonarbejde kr ,00 Udv. puds på facader kr ,00 Udv. træbeklædning på gavle kr ,00 12 stk. færdigmoduler monteret på sokkel kr ,00 Gulvbelægning og flisearbejde kr ,00 Indv. døre og indfatning kr ,00 3 stk. ¼ svings trapper* kr ,00 Vinduer og døre kr ,00 Kran, fragt og byggepladsudgifter kr ,00 Elentreprisen kr ,00 Malerentreprisen kr ,00 VVS og ventilation* kr ,00 Tagpap kr ,00 Solafskærmning kr ,00 Køkkeninventar kr ,00 Hårde hvidevarer kr ,00 Håndværkerudgifter netto for 3 enheder kr ,00 Håndværkerudgifter pr. enhed kr ,o0 Omkostninger: Dækningsbidrag* kr ,00 Passivhuscertificering kr ,00 Blower-doortest kr ,00 Honorar til arkitekt kr ,00 Honorar til ingeniør kr ,00 Evt. totalentrepriseforsikring, anslået pris kr ,00 Alle priser er ekskl. moms Priserne er eksl. de viste depoter og carporte, som i projektet er vist som integrerede løsninger. Udføres alle facader som træbeklædning, kan der opnås en besparelse på ,- * Prisen er givet med en særlig rabat ved de første 3 enheder. Resterende priser er uden rabat eller sponsorater. Pris v. efterfølgende opførelse af 25 rækkehuse Arbejder inden for soklen Jord, kloak og betonarbejde kr ,00 Udv. puds på facader kr ,00 Udv. træbeklædning på gavle kr ,00 12 stk. færdigmoduler monteret på sokkel kr ,00 Gulvbelægning og flisearbejde kr ,00 Indv. døre og indfatning kr ,00 3 stk. ¼ svings trapper kr ,00 Vinduer og døre* kr ,00 Kran, fragt og byggepladsudgifter kr ,00 Elentreprisen kr ,00 Malerentreprisen kr ,00 VVS og ventilation kr ,00 Tagpap kr ,00 Solafskærmning kr ,00 Køkkeninventar kr ,00 Hårde hvidevarer kr ,00 Håndværkerudgifter pr. enhed kr ,o0 Omkostninger: Dækningsbidrag kr ,00 Passivhuscertificering kr ,00 Blower-doortest kr ,00 Royalty kr ,00 Evt. totalentrepriseforsikring, anslået pris kr ,00 Alle priser er ekskl. moms * Leverandøren forbeholder sig ret til at indeksregulere salgsprisen ved byggestart efter d. 1/ Det forudsættes at de 25 boligenheder er identiske med de 3 første enheder. Udgifter til byggetilladelser, justeringer i fht. lokalplankrav og terræntilpasninger er ikke indeholdt. Disse afregnes efter medgået tid. Beregningsoverslaget bygger på erfaringstal fra V&S prisdata for række- og klyngehuse. Vedligeholdelsesudgifterne er defineret som omfattende såvel løbende eller planlagt udgift til pasning og reparation som akut vedligehold på områderne: - Tærren - Udvendig bygning - Indvendig bygning - Installationer Ved akut vedligehold forstås: - Skader påført maskiner eller konstruktioner - Pludseligt opståede brister i arbejdsudførelsen eller på materiallet. Ved planlagt vedligehold forstås: - Tærren: Vedligehold af hårde belægninger, græs- og plantearealer samt maling, reparation og almindelig vedligehold af udhuse og carport. - Udvendig bygning: Vedligehold af facader, herunder døre og vinduer, tag og solafskærmning. - Indvendig bygning: Vedligehold af alt maler- og gulvarbejde. - Installation: Vedligehold af installationer og udstyr som sanitet, diverse pumper og ventiler, kontakter og belysningsarmaturer. Gennemsnitlige vedligeholdelsesudgifter pr. år for hele bebyggelsen (materialer og håndværkerudgifter): Tærren Planlagt 4.620,- Akut 1.320,- Udvendig bygning Planlagt 8.250,- Akut 1.650,- Indvendig bygning Planlagt 4.620,- Akut 660,- Installationer Planlagt 7.590,- Akut 1.650,- Samlet årligt vedligehold ,- De første år af bebyggelsens levetid forventes der ikke at være udgifter af betydning, bl.a. pga. 5-årsgarantien. Senere vil der komme en række større poster. Det anførte beløb er da også en gennemsnitssum. Afsættes dette beløb årligt, vil det kunne dække vedligeholdelsesudgifterne i bebyggelsens levetid.

30 Produktion og tid Projektering og produktion Transport Samling Færdigørelse - Tegning af elementtegninger, beregning mm. - Produktion af elementer til modulerne. - Samling af elementerne til de færdige moduler. - Montage af vinduer i modulerne. - Komplettering af modulerne. - Oplagring på pladsen ved fabrik - Elementerne er isoleret i henhold til PHPP beregningen, beklædes indv. med 15 mm. krydsfiner og 13 mm. gipsplader. I væggene monteres kabler og rør for el, vand og afløb. - Der fremstilles 4 stk. moduler pr. bolig. Tidspunkt: Uge 48 - Projektet overdrages os fra bygherre Uge 49 - uge 8 - Projektering og tegningsarbejde Uge 9 - Aflevering af det færdige projekt Uge Produktion og komplettering af modulerne på fabrik - Transporten foregår på en nedsænket trailer hvorpå modulerne stilles, der regnes med 2 moduler pr. trailer. - Læsning ved fabrik med mobilkran. - Aflæsning og montering på byggepladsen med mobilkran. Tidspunkt: Uge 26 - Transport af modulerne - Fundamentet er blevet støbt sideløbende med produktionen af modulerne. - Modulerne samles med dertilhørende beslag, lim og bolte. - Dampspærre mellem de forskellige moduler limes og tapes sammen, hvorefter der monteres et stykke plade indv. og udv. i alle samlinger. Tidspunkt: Uge Opstilling af modulerne, ialt 12 stk. - På pladsen udføres div. jord-, kloak- og betonarbejde. - Færdiggørelse af udv. puds og udv. træbeklædn. - Montering af udv. dører. - Montering af indv. døre inventar mm. - Elektriker og vvs samler div. ledninger og rørføringer mellem de forskellige moduler. - Alt malerarbejde indv. og udv. - Planering af grund og tilslutning til div. forsyninger. Tidspunkt: Uge jord-, kloak- og betonarbejde Uge 28 - Sidste lag tagpap Uge Udvendig puds og træbeklædning Uge 29 - Blowerdoortest Uge 32 - Indv. installationsarbejde (el og vvs) Uge Indv. kompletteringer Uge Malerarbejde Uge 36 - Inventar og gulvbelægning Uge 37 - Udv. kompletteringer Uge 38 - Udv. planering og div. mangeludbedringer 15/ Aflevering inkl. certificering

31 Energiforbrug Beskrivelse - 80/20 80/20 forholdet Boligens opbygning og dens konstruktioner og byggesystemer er valgt ud fra målsætningen om at mest muligt produceres på fabrik. Således sammensættes boligen af 4 moduler, der produces og i videst muligt omfang færdigapteres på fabrik. Installationernes og vådrummens kompakthed tilgodeser ligeledes dette. Facadesystemet er ligeledes valgt således at det kun er den yderste beklædning (træ/puds) der gøres på pladsen. Kun de nødvendige arbejder foretages på pladsen. Den valgte fundamentsløsning giver forholdsvis lidt arbejde på pladsen, bl.a. fordi de skal etableres uden isolering. Iøvrigt foretages kun de nødvendige kompletteringer inden færdiggørelser, som beskrevet i tidsplanen. Jord, kloak og beton: Muld afrømmes og lægges i depot. Planeres ud på grunden inden aflevering af byggeriet. Kloak tilsluttes stik på grunden Der støbes randfundamenter for bæring af de færdige moduler. Udv. facadepuds: Facaderne (langsiderne) pudses udv. på plade monteret fra fabrik. Udv. træbeklædning: Begge gavle beklædes med trykimprægneret træ eller lærketræ, udføres på pladsen. Færdigmoduler: Hver lejlighed udføres i 4 stk. moduler som fremstilles på fabrik. Modulerne er færdigmonteret med vinduer fra fabrik samt udv. pladebeklædning klar til puds/træbeklædning. Indv. er der beklædt med gipsplade klar til malerbehandling. Gulve i stueetagen samt på 1. sal er udført i krydsfiner klar til gulvbelægning. Dampspærre placeres 70mm fra indervæggen, således tætheden bibelholdes ved gennembrydninger af den indvendige vægbeklædning. Gulvbelægning og fliser: I badeværelser lægges fliser på gulvene og der opsættes fliser på vægge i bruseniche. Gulvbelægning i øvrige rum er trægulve til m2. pris a kr. 200,00 Indv. døre: Indv. døre er overalt hvide kanaldøre incl. indfatninger. Som dørgreb anvendes rustfri stålgreb a kr. 100,00 Langs alle gulve ekskl. bad monteres fodliste (indfatning) Trapper: I hver bolig opstilles 1 stk. ¼ svingstrappe udført i hvidmalet træ med bøgetrin. Vinduer og udv. døre: Vinduer og døre er af fabrikat Pro-tec 7 Udføres med gipsindfatning i alle vindues- og dørfalser. Kran og fragt mm.: Kranarbejde i forbindelse med læsning på fabrikken og montering af modulerne på byggepladsen. Fragt fra fabrik til byggeplads. Udgifter til byggepladsindretning, arbejds- og overnatningsskure mm. Elentreprisen: Alle nødvendige instalationer i henhold til loven. Der udføres ikke IHC eller anden form for nettilslutning. Malerentreprisen: Alle indv. gipsvægge hvor der ikke er opsat fliser spartles og beklædes med glasvæv eller filt og males 2 gange med plastikmaling. Alt synlig træværk (dørkarme og indfatninger males til fuld dækning) Udv. træbeklædning males 1 gang før montering og 1 gang efter montering. VVS og ventilation: Installationer i badeværelse og køkken incl. sanitet med tilbehør. Ventilation udføres med Nilan VP-18 Compagt. Rør til begge etager udføre i bjælkelaget mellem stueetage og 1. sal. Tagpap: Som tagbelægning anvendes 2 lag tagpap hvoraf 1. lag er monteret fra fabrik. Solafskærmning: Udføres som trælameller på galv. stålrammer der støbes fast Foran små vinduer i sydfacaden er skodderne forskydelige og kan betjenes indefra. Køkkeninventar: Der afsættes kr ,00 til køkkeninventar, beløbet er vejledende udsalgspriser og kan dække de fleste gængse køkkentyper. Der er ikke medregnet inventar til værelser og badeværelser. Hårde hvidevarer: Alle hårde hvidevarer er af typen Electrolux eller tilsvarende.

32

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 35 Sæby ældrecenter, Gasværksvej, 9300 Sæby en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE

ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE ARKITEKTTEGNEDE KVALITETSHUSE 1 Indholdsfortegnelse Oversigt - individuelle drømme / priser.. 4 Morgensol eller aftenssol - placering..... 8 Showroom - individuelle materialevalg. 10 Beslutningsfasen og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

huse i Herning 2015 44 sider Nyhed! Byggeudstilling 8 familievenlige i Herning fra de førende byggefirmaer med inspiration til nybyggere

huse i Herning 2015 44 sider Nyhed! Byggeudstilling 8 familievenlige i Herning fra de førende byggefirmaer med inspiration til nybyggere 44 sider med inspiration til nybyggere + Artikler fra Nordea Værd at vide før du køber grund Vi elsker vores bolig HusCompagniet eurodan-huse Gamborg Byg ide-huse Danhaus MesterByg K2Huset Klima Huse Nyhed!

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere