31 oktober 2008 energy, environment, comfort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31 oktober 2008 energy, environment, comfort"

Transkript

1 31 oktober 2008 energy, environment, comfort

2 Papirfabrikken Silkeborg Tlf.: Fabriksvej Hurup Tlf Fabriksvej Hurup Thy Tlf.: Granskoven 8 DK-2600 Glostrup Tlf.: Vestergade 48 H, 2s.tv Århus C Tlf.: Nybovej Holstebro Tlf.: Kontakt: Daniel Kjær Olsen Anders Kærsgaard Kontakt: Kresten Larsen Kontakt: Mike Vinge Madsen Kontakt: Klaus Ellehauge Kontakt: Nikolaj Haulrik

3 Med eec-living har vi skabt en fremtidssikret og tilpasningsdygtig bolig med stor komfort og attraktive bokvaliteter: Et rart hjem med dagslys, solvarme udsigt samt fleksible indretningsmuligheder og ydre udtryk. Den præfabrikerede produktionsform og lavenergi-elementerne bliver ikke eksponeret i husets udtryk, men integreres i en moderne bolig i et skandinavisk design. Ambitionen om at skabe et personligt hjem i overensstemmelse med skiftende steder og varierede brugerbehov stiller store krav til huset tilpasningsevne. Konceptet er således ekstrem fleksibelt og konfigurerbart inden for de overordnede rammer defineret af husets moduler. Alt i alt et prisbilligt hus med et holdbart design, stor bo-komfort og lavt energiforbrug, der appellerer bredt. energy, environment, comfort

4

5 Boligen i landskabet Boligerne vil ligge som tunge elementer i landskabet, hvor den lette tilbygning af garage og solafskærmning vil præge byggeriet. I den aktuelle situation placeres boligerne spredt, dette giver gode lysforhold om vinteren. Terrænnet er ligeledes gunstigt, da der ikke er de store niveaufald eller bevoksninger, som kan give skygge i vinterhalvåret. Derfor vil det være muligt at opføre rækkehusene på alle 4 delparceller. Energiberegningen tager ligeledes forbehold for dette. Ved kommende bebyggelser skal terræn og bevoksning ved hver situation overvejes før man placerer boligerne. Derudover er det vigtigt at der tages højde for orientering mod syd. Ved beregninger er det fundet, at boligerne i den viste udformning kan variere +/- 10 grader fra nord. Budskads med træer Lav Have Læhegn Lav Have Fælles areal N Budskads med træer Lav Have Lav Have Situationsplan

6 Boligens Den gode opbygning bolig Modulopbygning Rumlig opdeling Huset er udadtil en relativ enkel, nærmest kubisk form, der ikke bærer præg af at være sammensat af præfabrikerede elementer. 2A 1A 2B 1B Ankomst Lukket mod nord Udsigt Ophold mod syd Huset består af fire store moduler, der går igen som de centrale kerner uanset, hvordan husets i øvrigt indrettes, apteres og fremtræder udvendigt. Modulerne produceres på fabrik i tørre omgivelser og med høj kvalitetssikring qua kontrolleret masseproduktion, medarbejdere, der går igen samt gode arbejdsforhold. Når modulerne forlader fabrikken er de fuldt monteret med vægge, gulve, vinduer mv. lige til at samle på fundamentet. Udsigt Offentlig og privat Mens boligerne åbner sig mod syd, danner bebyggelsens nordfacader en mere lukket ryg, som skaber en passende grad af privathed i forhold til ankomstsituationen. Ud mod ankomstfacaden placeres mere private og lukkede funktioner: Værelser, badeværelser, entre, trappeopgang samt et teknikmodul, der samler husets installationer. Udsigt Kontakt Offentlig vej Uderum Privat Overgang Uderum Offentlig vej Sol Vinter Sommer

7 Den gode bolig Fra den åbne entre kan man orientere sig i forhold til stort set hele boligen i kraft af de åbne forbindelser på langs og tværs. Boligen har prioriteret udsigt med dagslang sol på terrasse og lyse udadvendte rum mod sydsiden. Et evt. terrænfald vil forstærke disse udsigtskvaliteter ligesom grønne udearealer vil fungere som en fantastisk kvalitet i rummet. Udearealerne ind i rummet igennem de høje vinduespartier, som også trækker dagslyset og varmen dybt ind i boligen. Udover lyset er nøgleordene lyse skandinaviske materialer af høj kvalitet. Der er blandt andet lyse trægulve, hvidmalede vægge og kvalitetselementer i køkkener og bad. Fleksibel indretning Boligens rum er generelt rummelige og udformet, så de ikke dikterer en bestemt funktion. Herved kan de opfylde beboernes forskellige krav med hensyn til indretning og udfoldelsesmuligheder. Med skydedørene kan man regulere åbenheden og fx skabe en endnu mere gennemlyst bolig. Som standard har boligen to værelser i stueplan, hvoraf det ene placeres ved siden af alrummet. De lette skillevægge gør det fx muligt at udvide alrummet ved at inddrage det ene værelse. Eller man kan montere en skydedør mellem de to rum og herved variere på rummenes sammenhæng låne plads mellem rummene afhængig af behov. Opholdsstuen på 1. sal kan programmeres og møbleres på forskellig vis i forhold til åbenhed og mulighed for afskærmning. Der kan laves kontorhjørne ved det store vinduesparti og tv-stue på modstående side, der har en bedre solafskærmning og privathed. Stueetage 1:100

8 Kontakt mellem etager Kontakten mellem de to etager sikres ved den dobbelthøje forbindelse ud mod husets store sydvendte glasfacade. Her placeres husets to primære opholdsrum med vertikal sammenhæng: Køkken/alrum i stueetage og opholdsstue på 1. sal med balkon. Fra alrummet er der direkte udgang til en terrasse, der afskærmes af den begrønning, der vokser op med tiden. Udhæng Solafkærmningens dybde sikrer god passiv solafskærmning i sommerhalvåret og lader varmen og lyset strømme ind i boligen i vinterhalvåret. Lameller Vinklede lameller gør det muligt at se ned i haven fra balkon. Stort vinduesparti sikrer gode lysforhold og udsigt. Forhave Garagen danner en halvprivat ankomstrum til boligen Slyngplanter sikrer privathed mellem terrasserne Teknikrum er placeret centralt i boligen, hvilket giver korte førringsveje for både ventilation og vandrør. Udgang til terrasse fra alrum

9 1. etage 1:100

10

11 Bæredygtighed Projektet har iboende bæredygtighed, der sætter mennesket i centrum. Det kommer til udtryk i boligerne, hvor beboerne vil opleve, at det tætte samspil med natur og klima skaber gode bokvaliteter, blandt andet i form af gode indeklimaforhold. Med bæredygtighed mener vi også en bebyggelse, der er æstetisk, funktionel og byggeteknisk holdbar over tid. Ligesom bebyggelsen skal kunne adaptere ny former for hjem med rum til nye sociale strukturer. Boligens egenskaber som passivhus opnås primært ved brug af passiv solvarme. Husets planlagte sydfacade er således udført i glas fra gulv til loft henover begge etager. Huset åbner sig her op ud mod omgivelserne og let opad mod himlen så lyset kan falde dybt ind i boligen året rundt. Solafskærmningen er særlig tilpasset husets store grad af åbenhed mod syd, således at solindtag automatisk reguleres med årstiden og solens placering på himlen. Herudover er huset ekstra godt isoleret og der er installeret varmegenvindingsanlæg, der også sikrer et godt indeklima. Vinduerne udføres i højisolerede lavenergiruder med ramme i kompositmateriale, der minimerer kuldebroer. Alt i alt et ekstremt tæt og energirigtigt hus i kraft af en gennemtænkt vinduesløsning, materialer, isolering og den rationelle byggemetode. Facade + Snit 1:100

12

13 Facader 1:100

14

15 Konfigurerbarhed Ved at udvikle et fleksibelt system med standardkomponenter og moduler, der kan kombineres på varierede måder, opnås muligheder for at forene design og industri. Det er vigtigt at understrege, at vi primært ønsker at standardisere processerne. Dvs. vi effektiviserer fremstillingen ved at ensarte de processer, der frembringer en given byggekomponent eller et modul. Vores overordnede arkitektoniske ambition er at holde fast i en klar skandinavisk tradition. Eksempelvis vægter vi, at udtrykket skal være solidt selv om konstruktionerne reelt er lette, hvilket kan ske ved bearbejdning af facaden. Huset er da også særdeles tilpasningsdygtigt i forhold til varierende steder, lokale planforhold, kontekster og evt. nye arkitektoniske trends. Fleksibilitet og konfigurerbarhed er tænkt ind som et bærende element i husetskoncept. Det giver store variationsmuligheder og imødekommer en række behov for at kunne sætte sit individuelle præg på sit hjem. Vel at mærke uden man behøver at gå på kompromis med komfort! Indvendigt kan man flytte rundt på lette skillevægge enten i forbindelse med produktionen eller sidenhen, hvis beboernes behov ændrer sig. Desuden kan man som standardløsninger tilbyde alternative grundplaner. Med en lejlighed på og 130 m2 er der et bredt udvalg og produktet dækker derved en bred målgruppe. De 3 muligheder baseres på de samme principper, hvor der er flere gentagelser af moduler. Hvilket vil nedsætte omkostningerne ved produktion. Udvendigt kan husets facader og materialitet let varieres og tilpasses sted og ønsker. Alt i alt giver de mange konfigurering gode muligehder for at tilpasse produktet til købere i hele skandinavien. Alternative grundplaner Ved forskellig kombination og forlængelser af rummodulerne vil nedenstående varianter kunne skabes. 90 m2 Opholdsrum, Køkkenalrum 2 værelser, 1 badeværelse 2A 1B 2A 1A 1B 1A 1A 1B 1A 2A 1B 2A 110 m2 Opholdsrum, Køkkenalrum 3 værelser, 2 badeværelser 2A 2B 2A 2B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 2A 2B 2A 2B 130 m2 Opholdsrum, Køkkenalrum 4 værelser, 2 badeværelser 2A 2B 2A 2B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 1A 1B 2A 2B 2A 2B

16 Materialevalg Boligens opbygning og samlingsmetode sætter ikke begrænsninger for valg af ydre udtryk. I dette forslag er der valgt sortmalet træ og puds. Men projektet kan sagtens udføres med følgende nedenstående materialekombinationer. Hvid puds Rockpanel Koksfarvet puds Sortmalet træ Ubehandlet træ Bygningens geometri Overordnet kan man variere den samlede rækkehusbebyggelse i kraft af forskydninger mellem de enkelte boligenheder. Det regulære hus giver desuden muligheder for at bearbejde tagformen og hermed husets geometriske udtryk. Muligheden for at ændre taghældning gør også huset fleksibelt i forhold til forskellige lokalplankrav. Sadeltag Forskydning Skrånende syd Fladt tag

17 Konfigurerbarhed Sydfacade Sydfacadens udtryk præges især af solafskærmningen. På boligen er det muligt at vælge andre materialer som solafskærmning og derved ændre udtrykket. Trælameller Strækmetal Sprøjtemalet strækmetal Industririste Vindfang Boligen kan nemt indrettes med et integreret vindfang ved entre. Dette gøres ved at placere et uopvarmet rum i forlængelse af indgangspartiet. Derved skabes mere plads en udvidet entre-funktion til fx barnevogn eller snesko.i kolde, vindblæste og snefyldte egne vil denne løsning være oplagt.

18 Nordfacade Feltet på nordfacaden kan varieres for at opfylde differentieret krav fra lokalplaner eller brugere. Der kan her vælges imellem et grafisk udtryk, hvor husnr eller grafik præger feltet. Et mere anonymt alternativ er træ lammeller der giver reference til sydfacadens beklædning.

19 Vinduer I projektet benyttes PRO TEC 7, som er et unikt vinduessystem af træ og glasfiberarmeret polyester, GRP, der tilbyder den højeste standard for termisk isolation kombineret med en meget slank profil. Vinduessystemet er designet, så dobbeltkarme og klodsede konstruktioner helt undgås. Herved opnås et elegant facadeudtryk med et stort lysindfald og energitilskud til boligen, hvilket ligger i tråd med den nordiske designog arkitekturtradition. Og med en U-værdi helt ned på 0,72 W/m²K sætter det samtidig nye standarder for termisk isolation. PRO TEC7 er valgt fordi det er velegnet til passivhusbyggeri og byggeri med store glasarealer, og hvor bygningens varmetabsramme ikke vil kunne overholdes uden anvendelse af godt isolerede vinduer. PRO TEC 7 udvikles løbende, og ultimo 2008 kan det leveres med indadgående varianter, som vi bl.a. skal benytte i projektet. Vi har samarbejdet med PRO TEC omkring udviklingen af en enkel montageløsning af vinduet i facaden. Den viste vinduesmontage giver minimale kuldebroer og er tæt mod over- og undertryk. Vindue, lodret 1:5

20 1:5 Vindue, vandret

21 Fundament 1:5

22 Fundament 1:5 Montage princip Fundament

23 Etagekryds Lodret detalje 1:5

24 Etagekryds 1:5 Montage princip Etagekryds

25 Lejlighedsskel 1:5 lejlighedsskel

26 Energiforbrug og PHPP INDLEDNING Dette notat omhandler forudsætningerne for den til projektet udførte PHPPberegning, der udføres på baggrund af arkitektprojekt. PHPP står for PassivHousePlanningPackage. RESUME PHPP-beregningen viser, at der med det foreliggende bygningsdesign kan påregnes et årsvarmebehov på ca. 14,8 kwh/m². Ved bestemmelse af årsvarmebehovet er der taget hensyn til at der i hver bolig dagligt udsuges 144 m³/h i 30 minutter via emhætte direkte til det fri uden varmegenvinding. Nedenstånde figur viser hovedresultater af PHPP beregningen for bygningen, bemærk at varmebehovet angives med 1 decimal. Bygningens varmebehov udgør 14,6 W/m², som er så lavt at bygningen kan opvarmes via indblæsningsluften fra ventilationsanlægget. Temperaturforholdene i bygningen kan under sommerforhold forventes at være acceptable, hvilket vurderes på baggrund af PHPP beregningen, hvoraf det fremgår at der kan påregnes temperaturer over 25 C i kun ca. 4% af tiden. Den anbefalede grænse for temperaturer over 25 C er maksimalt 10%. Transmission losses Heat gains solar radiation kwh/a kwh/a SOLAFSKÆRMNING Afskærmning for sommersolen opnås med udhæng, som består af faste afskærmninger, der er tilpasset, så der opnås afskærmning om sommeren og solindfald om vinteren. Derved sikres god mulighed for at modtage passiv solvarme samtidigt med at det undgås at huset bliver for varmt om sommeren. Enkelte vinduer mod syd etableres med sideforskydelige skodder, som kan reguleres af husets beboere. SKYGGEFORHOLD Ud over de rent bygningsmæssige skygger fra vindueshuller, udhæng og carport mv. er der medregnet en anden langstrakt bygning på 30 meters afstand mod syd med en højde på 7,5 meter målt i forhold til gulvniveau i eecliving bygningen. BE-06 Til myndighedssættet vil der blive udarbejdet en BE-06-beregning. Det vurderes at huset vil kunne placeres med en rotation i forhold til syd på ca. +/- 10. Beregningen er baseret på et TFA(Treated Floor Area jf. Passivhusberegningsmetoden) på ca. 79,4 m² netto pr. bolienhed. Sammenholdt med bruttoetagearealet på gennemsnitligt 109,7 m² pr. boligenhed opnås et netto/brutto kvadratmeterforhold på 0,72 for den samlede bebyggelse, svarende til at 28% af bruttoetagearealet består af ydervægge, skillevægge, lejlighedsskel, teknikrum og trappe. Udnyttelse af passiv solvarme nedbringer bygningens samlede årlige varmebehov med ca kwh eller det samme som ca. 5 kwh pr. m² årligt. VINDUER Den enkelte bolig forsynes med et reelt glasareal i vinduer og døre på ca. 26m². Glasarealerne er fordelt med ca. 83,7% mod syd. Fordelingen af glasarealer sikre god mulighed for at udnytte passiv solvarme. Vinduernes indbygning i klimaskærmen er beregnet til at give et linietab på 0,023 W/m K. Linietabet ved isætning af vinduer er beregnet ved brug af programmet Therm for den aktuelle indbygning. KULDEBROER Konstruktionerne påregnes udført med samlinger, der gør huset fri for kuldebroer, efter principperne for passivhuse.

27 U-værdier PHPP-beregningen er baseret på at bygningskonstruktioner udføres med konstruktioner som vist herunder: y U-VÆRDIER PHPP-beregningen er baseret på at bygningskonstruktioner udføres med konstruktioner som vist herunder: Dæk over ventileret krybekælder: Side 4 r:\groups\aab\software\intern- Dæk over ventileret krybekælder Ydervæg Vægopbygningen kan varieres inden for samme tykkelse med f.eks. træbeklædning, hvorved u-værdien er uændret. Tag

28 Installationsstrategi VENTILATIONSSTRATEGI OG SÆRLIGE FORHOLD VEDR. EMHÆTTE For at minimerer udgiften til ventilationsalægget anvendes etagedækket mellem stue og 1. sal som føringsvej for ventilationskanaler til både indblæsning og udsugning i begge etager. Indblæsning såvel som udsugning sker via kontrolventiler, som er placeret i loftsfladen i stueplan. På 1. sal sker indblæsning og udsugning i ventiler placeret ca. 2 m over gulv på vægge. Som beskrevet i spørgsmål og svar er der medregnet drift af emhætte i 30 minutter hver dag året rundt med en luftmængde på 144m³/h pr. bolig. Normalt anvendes denne løsning ikke i passivhuse og PHPP beregningsprogrammet kan da heller ikke direkte håndterer kombinationen af balanceret mekanisk ventilation og emhætte med aftræk til det fri. Emhætten medregnes i PHPP ved indtastningsmæssigt at forøge infiltrationen, som pr. definition er et luftskifte der ikke kan varmegenvindes på. Infiltrationen uden emhætte med standard designbetingelser giver anledning til et luftskifte på 0,029 gange pr. time. Set over døgnet giver udsugning via emhætten anledning til et gennemsnitligt luftskifte på 0,015 gange pr. time. Faktoren n50 i PHPP øges fra 0,42 til 0,63, hvormed det beregningsmæssige luftskifte for infiltrationen for bestemmelse af årligt energibehov ændres fra 0,029 til 0,044 gange pr. time. Ændringen betyder at det årlige specifikke rumvarmebehov stiger med 0,7 kwh/m². VARME OG VENTILATIONSANLÆG Der påregnes anvendt et kompaktaggregat som Nilan type VP18 Compact, som har en tør temperaturvirkningsgrad på 81%. VARMEFORDELINGSSYSTEM Huset opvarmes via indblæsningsluften, som kan dække husets varmetab.

29 Økonomi Drift og vedligeholdelse Pris v. opførelse af 3 rækkehuse i Sunshineprojektet i Kolding. Arbejder inden for soklen Jord, kloak og betonarbejde kr ,00 Udv. puds på facader kr ,00 Udv. træbeklædning på gavle kr ,00 12 stk. færdigmoduler monteret på sokkel kr ,00 Gulvbelægning og flisearbejde kr ,00 Indv. døre og indfatning kr ,00 3 stk. ¼ svings trapper* kr ,00 Vinduer og døre kr ,00 Kran, fragt og byggepladsudgifter kr ,00 Elentreprisen kr ,00 Malerentreprisen kr ,00 VVS og ventilation* kr ,00 Tagpap kr ,00 Solafskærmning kr ,00 Køkkeninventar kr ,00 Hårde hvidevarer kr ,00 Håndværkerudgifter netto for 3 enheder kr ,00 Håndværkerudgifter pr. enhed kr ,o0 Omkostninger: Dækningsbidrag* kr ,00 Passivhuscertificering kr ,00 Blower-doortest kr ,00 Honorar til arkitekt kr ,00 Honorar til ingeniør kr ,00 Evt. totalentrepriseforsikring, anslået pris kr ,00 Alle priser er ekskl. moms Priserne er eksl. de viste depoter og carporte, som i projektet er vist som integrerede løsninger. Udføres alle facader som træbeklædning, kan der opnås en besparelse på ,- * Prisen er givet med en særlig rabat ved de første 3 enheder. Resterende priser er uden rabat eller sponsorater. Pris v. efterfølgende opførelse af 25 rækkehuse Arbejder inden for soklen Jord, kloak og betonarbejde kr ,00 Udv. puds på facader kr ,00 Udv. træbeklædning på gavle kr ,00 12 stk. færdigmoduler monteret på sokkel kr ,00 Gulvbelægning og flisearbejde kr ,00 Indv. døre og indfatning kr ,00 3 stk. ¼ svings trapper kr ,00 Vinduer og døre* kr ,00 Kran, fragt og byggepladsudgifter kr ,00 Elentreprisen kr ,00 Malerentreprisen kr ,00 VVS og ventilation kr ,00 Tagpap kr ,00 Solafskærmning kr ,00 Køkkeninventar kr ,00 Hårde hvidevarer kr ,00 Håndværkerudgifter pr. enhed kr ,o0 Omkostninger: Dækningsbidrag kr ,00 Passivhuscertificering kr ,00 Blower-doortest kr ,00 Royalty kr ,00 Evt. totalentrepriseforsikring, anslået pris kr ,00 Alle priser er ekskl. moms * Leverandøren forbeholder sig ret til at indeksregulere salgsprisen ved byggestart efter d. 1/ Det forudsættes at de 25 boligenheder er identiske med de 3 første enheder. Udgifter til byggetilladelser, justeringer i fht. lokalplankrav og terræntilpasninger er ikke indeholdt. Disse afregnes efter medgået tid. Beregningsoverslaget bygger på erfaringstal fra V&S prisdata for række- og klyngehuse. Vedligeholdelsesudgifterne er defineret som omfattende såvel løbende eller planlagt udgift til pasning og reparation som akut vedligehold på områderne: - Tærren - Udvendig bygning - Indvendig bygning - Installationer Ved akut vedligehold forstås: - Skader påført maskiner eller konstruktioner - Pludseligt opståede brister i arbejdsudførelsen eller på materiallet. Ved planlagt vedligehold forstås: - Tærren: Vedligehold af hårde belægninger, græs- og plantearealer samt maling, reparation og almindelig vedligehold af udhuse og carport. - Udvendig bygning: Vedligehold af facader, herunder døre og vinduer, tag og solafskærmning. - Indvendig bygning: Vedligehold af alt maler- og gulvarbejde. - Installation: Vedligehold af installationer og udstyr som sanitet, diverse pumper og ventiler, kontakter og belysningsarmaturer. Gennemsnitlige vedligeholdelsesudgifter pr. år for hele bebyggelsen (materialer og håndværkerudgifter): Tærren Planlagt 4.620,- Akut 1.320,- Udvendig bygning Planlagt 8.250,- Akut 1.650,- Indvendig bygning Planlagt 4.620,- Akut 660,- Installationer Planlagt 7.590,- Akut 1.650,- Samlet årligt vedligehold ,- De første år af bebyggelsens levetid forventes der ikke at være udgifter af betydning, bl.a. pga. 5-årsgarantien. Senere vil der komme en række større poster. Det anførte beløb er da også en gennemsnitssum. Afsættes dette beløb årligt, vil det kunne dække vedligeholdelsesudgifterne i bebyggelsens levetid.

30 Produktion og tid Projektering og produktion Transport Samling Færdigørelse - Tegning af elementtegninger, beregning mm. - Produktion af elementer til modulerne. - Samling af elementerne til de færdige moduler. - Montage af vinduer i modulerne. - Komplettering af modulerne. - Oplagring på pladsen ved fabrik - Elementerne er isoleret i henhold til PHPP beregningen, beklædes indv. med 15 mm. krydsfiner og 13 mm. gipsplader. I væggene monteres kabler og rør for el, vand og afløb. - Der fremstilles 4 stk. moduler pr. bolig. Tidspunkt: Uge 48 - Projektet overdrages os fra bygherre Uge 49 - uge 8 - Projektering og tegningsarbejde Uge 9 - Aflevering af det færdige projekt Uge Produktion og komplettering af modulerne på fabrik - Transporten foregår på en nedsænket trailer hvorpå modulerne stilles, der regnes med 2 moduler pr. trailer. - Læsning ved fabrik med mobilkran. - Aflæsning og montering på byggepladsen med mobilkran. Tidspunkt: Uge 26 - Transport af modulerne - Fundamentet er blevet støbt sideløbende med produktionen af modulerne. - Modulerne samles med dertilhørende beslag, lim og bolte. - Dampspærre mellem de forskellige moduler limes og tapes sammen, hvorefter der monteres et stykke plade indv. og udv. i alle samlinger. Tidspunkt: Uge Opstilling af modulerne, ialt 12 stk. - På pladsen udføres div. jord-, kloak- og betonarbejde. - Færdiggørelse af udv. puds og udv. træbeklædn. - Montering af udv. dører. - Montering af indv. døre inventar mm. - Elektriker og vvs samler div. ledninger og rørføringer mellem de forskellige moduler. - Alt malerarbejde indv. og udv. - Planering af grund og tilslutning til div. forsyninger. Tidspunkt: Uge jord-, kloak- og betonarbejde Uge 28 - Sidste lag tagpap Uge Udvendig puds og træbeklædning Uge 29 - Blowerdoortest Uge 32 - Indv. installationsarbejde (el og vvs) Uge Indv. kompletteringer Uge Malerarbejde Uge 36 - Inventar og gulvbelægning Uge 37 - Udv. kompletteringer Uge 38 - Udv. planering og div. mangeludbedringer 15/ Aflevering inkl. certificering

31 Energiforbrug Beskrivelse - 80/20 80/20 forholdet Boligens opbygning og dens konstruktioner og byggesystemer er valgt ud fra målsætningen om at mest muligt produceres på fabrik. Således sammensættes boligen af 4 moduler, der produces og i videst muligt omfang færdigapteres på fabrik. Installationernes og vådrummens kompakthed tilgodeser ligeledes dette. Facadesystemet er ligeledes valgt således at det kun er den yderste beklædning (træ/puds) der gøres på pladsen. Kun de nødvendige arbejder foretages på pladsen. Den valgte fundamentsløsning giver forholdsvis lidt arbejde på pladsen, bl.a. fordi de skal etableres uden isolering. Iøvrigt foretages kun de nødvendige kompletteringer inden færdiggørelser, som beskrevet i tidsplanen. Jord, kloak og beton: Muld afrømmes og lægges i depot. Planeres ud på grunden inden aflevering af byggeriet. Kloak tilsluttes stik på grunden Der støbes randfundamenter for bæring af de færdige moduler. Udv. facadepuds: Facaderne (langsiderne) pudses udv. på plade monteret fra fabrik. Udv. træbeklædning: Begge gavle beklædes med trykimprægneret træ eller lærketræ, udføres på pladsen. Færdigmoduler: Hver lejlighed udføres i 4 stk. moduler som fremstilles på fabrik. Modulerne er færdigmonteret med vinduer fra fabrik samt udv. pladebeklædning klar til puds/træbeklædning. Indv. er der beklædt med gipsplade klar til malerbehandling. Gulve i stueetagen samt på 1. sal er udført i krydsfiner klar til gulvbelægning. Dampspærre placeres 70mm fra indervæggen, således tætheden bibelholdes ved gennembrydninger af den indvendige vægbeklædning. Gulvbelægning og fliser: I badeværelser lægges fliser på gulvene og der opsættes fliser på vægge i bruseniche. Gulvbelægning i øvrige rum er trægulve til m2. pris a kr. 200,00 Indv. døre: Indv. døre er overalt hvide kanaldøre incl. indfatninger. Som dørgreb anvendes rustfri stålgreb a kr. 100,00 Langs alle gulve ekskl. bad monteres fodliste (indfatning) Trapper: I hver bolig opstilles 1 stk. ¼ svingstrappe udført i hvidmalet træ med bøgetrin. Vinduer og udv. døre: Vinduer og døre er af fabrikat Pro-tec 7 Udføres med gipsindfatning i alle vindues- og dørfalser. Kran og fragt mm.: Kranarbejde i forbindelse med læsning på fabrikken og montering af modulerne på byggepladsen. Fragt fra fabrik til byggeplads. Udgifter til byggepladsindretning, arbejds- og overnatningsskure mm. Elentreprisen: Alle nødvendige instalationer i henhold til loven. Der udføres ikke IHC eller anden form for nettilslutning. Malerentreprisen: Alle indv. gipsvægge hvor der ikke er opsat fliser spartles og beklædes med glasvæv eller filt og males 2 gange med plastikmaling. Alt synlig træværk (dørkarme og indfatninger males til fuld dækning) Udv. træbeklædning males 1 gang før montering og 1 gang efter montering. VVS og ventilation: Installationer i badeværelse og køkken incl. sanitet med tilbehør. Ventilation udføres med Nilan VP-18 Compagt. Rør til begge etager udføre i bjælkelaget mellem stueetage og 1. sal. Tagpap: Som tagbelægning anvendes 2 lag tagpap hvoraf 1. lag er monteret fra fabrik. Solafskærmning: Udføres som trælameller på galv. stålrammer der støbes fast Foran små vinduer i sydfacaden er skodderne forskydelige og kan betjenes indefra. Køkkeninventar: Der afsættes kr ,00 til køkkeninventar, beløbet er vejledende udsalgspriser og kan dække de fleste gængse køkkentyper. Der er ikke medregnet inventar til værelser og badeværelser. Hårde hvidevarer: Alle hårde hvidevarer er af typen Electrolux eller tilsvarende.

32

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET. TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu

COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET. TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu Koncept Arkitektonisk skabes der med boligens fire vægge rum som spænder

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2

Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2 skødstrup Enfamiliehuse i lauritshøj type 146 m 2 Construction A/S Construction A/S velkommen til lauritshøj Skødstrup Lauritshøj INDHOLD Beskrivelse af grundene > > > 2 placering på grund > > > 4 projektets

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK 180 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i prisen: 180m² velindrettet og

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort-

Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Fakta omkring passivhuse - termisk komfort- Thermografier af passivhus, æblehaven - samt standard nabo huse. Thermokamera venligts udlånt af nord energi Thermofotografier viser gennemgående varme overfladetemperatur

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse Torphusene Rækkehuse i Humlebæk oligplaner & Materialebeskrivelse 3Torphusene r på 10 side 3 Type C olig i to plan Dejligt /al med udgang til hyggelig gårdhave Stue med udgang til mindre have Sove med

Læs mere

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager

Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager stairs Byggesystemet et boligkoncept i rumstore træelementer 1 til 3 etager KAB Boligforeningen 3B Domea Almen Bolig + Rammeaftale 1 variationer Scandibyg a/s ONV Arkitekter Bascon A/S Ellehauge & Kildemoes

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA

KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA KLOSTERPARKEN, 16 ANDELSBOLIGER I GRENAA Entreprenør: Salg: Nybolig Grenå Østergade 9 86 32 24 22 8500 Grenå www.nybolig.dk HVAM ARKITEKTKONTOR www.hvam-arkitektkontor.dk A /S hvam@arkitektkontor.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk Danmarks måske billigste typehuse KHS HUSE har bygget parcelhuse i mere end 35 år Siden 1970 har KHS HUSE stået bag mere en 1.000 byggerier, så vore huse er så at sige kvalitetstestet og godkendt af selveste

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café

Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Dato: 11.02.11 Koldkær Feriecenter, Hals 10 lejligheder & Café Bygherre: Koldkærferiecenter Sønderskovvej 49 9370 Hals Facader 2 Facader 3 Situationsplan 4 Areal oversigt Kolkær feriecenter Areal oversigt

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK KAMPAGNEMODEL: ECO 2020 VILLA 150 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - marts 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Videncenter for energibesparelser

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser

Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser Sydbyen Frederikssund dit nye hjem i smukke omgivelser Bo smukt til få penge I sommeren 2008 vil 24 lyse og moderne BoKlok ejerlejligheder stå klar til indflytning i Sydbyen. Sydbyen er en ny bydel under

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE

MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE MATERIALEVALGS OG TILVALGS LISTE STED: DATO: BOLIG: ERIKSBORG - PARKEN Alle priser er inkl. moms Sæt kryds Udgangs pris for det valgte hus, standard inkl. grund kr Tillægspris ved 140 m2 (uden ekstra værelse).

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere