Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært for at fremlægge informationer. : På dette punkt er det primære at der træffes en beslutning. Referat 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: NKC Referent: MM 2. Godkendelse af dagsorden Pkt. 3 udgår Dagsordenen lægges frem over på nettet, med lukket punkt mærket. Dagsorden sendes frem over til Torben Dagsorden godkendt! 3. Nabomægling (NKC) Debat Udgår 4. Godkendelse af referat fra 17. marts og referater fra 5. maj Referat fra 17. marts Godkendt Referat fra 5. maj - Godkendt 5. Opfølgning fra sidste møde Orientering a. Status på udvalgsbeskrivelser (MM) Nye: INGEN Godkendte: Infoudvalg, Økonomisk sikringsudvalg og Kontorudvalg Mangler: KNIU, TV udvalget, Miljø, Nøgle, Have, Social, Ind- og udflytning, Rengøring, Positivlisteudvalg og Paragrafrytteriet Intet nyt Ang positivlisteudvalg mener MJM det ville være en god ide hvis AB satte sig ind Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 1 af 8

2 i boligloven, og efterfølgende plukkede hjernen på en advokat. Vi sender spørgsmål af sted løbende, så advokaten kan forberede sig. b. Alarm i center 1 og 4 (EJ) Man har modtaget priser. Hvis hønen indkøber kan hønen trække momsen fra. Vi gav sidste år kr. uden udkald kr årligt. Vi vil få en regning for nedtagelse. Vi binder os til G4S for en 3årig periode. Skal vi have det op på FM? Alarmen tages op på juni FM. MJM kommer med et debatpunkt til kommende FM om festlokalets økonomi, da lejen har ligget fast siden Nyt fra: Orientering a. Inspektøren JCK taler for inspektøren, der rapporterer at de nye åbningstider ikke fungerer optimalt omkring synsdagene. Administrationen kører prøveperioden ud, herefter kommer der en ny plan. b. AUB Mødet med Landsbyggefonden var lidt specielt, da Landsbyggefonden kan, men helst ikke vil yde tilskud. Allerhelst så man at vi optager et 100 lån i kommunen, og de så efterfølgende yder tilskud for at holde huslejestigningen nede. 100 lån har været overvejet, men blev sløjfet, da kommunen mangler penge. Arbejdet fra Landsbyggefonden er en proces der har stået på i nogle år, og formentlig vil komme til at tage nogen tid endnu. c. Kassereren JCK taler for kassereren, der har meldt ud at vores revisor har sagt god for bankskifte fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank. AL har et stort foreningsarbejde, hvor de blandt andet holder gratis kurser, både for AB og beboerne. Priserne er på nogle punkter bedre end dem vi har, men LM skal lige gennemgå dem, så vi ikke får nogle grimme overraskelser. Et bankskifte kan betyde at andre dele i BF også kan have fordel af at skifte, bla Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 2 af 8

3 hønen og trykkeriet. Punkt kommer til næste AB-møde. d. Udvalg Radio-tv udvalg. Der er kommet udstyr op fra Boxer. Man arbejder videre med noget materiale og opsigelse af nuværende kanaler. 7. Post og meddelelser Orientering Agilitygruppen havde spurgt vedr møbler ved skuret på plænen. Er ordningen nedlagt? Hvornår? Ellers sættes nedlæggelsen på næste FM. Administrationen ser det allerede som nedlagt, lad os gøre det formelt. BMH ønsker, af personlige årsager, at udtræde af AB. 8. Eftersnak om mødet med de to fra e-gain (MJM) Debat Dette punkt kan evt. udskydes til et senere møde hvis tiden bliver knap, men jeg føler et behov for lige at få evalueret de oplysninger, som egain folkene kom med. Det er ikke fordi jeg synes at egain-løsningen er en dårlig ide, men jeg mener at vi lige skal se det i et større perspektiv. Lad os få en udspecificeret prisberegning på hvad det vil koste at opdatere isoleringen i Morbærhaven, gerne inden næste fyringssæson. Der er problemer med varmestyring i lejlighederne som de ser ud nu, da man kan møblere termostaten inde, så den mister følingen med rumtemperaturen. 9. Forslag fra e-gain (JCK) e-gain tilbyder at vi allerede nu kan gå i gang med projektet, og udskyde betalingen til næste år, så vi allerede i dag vil kunne komme i gang med energiforbedringerne. JCK har talt med flere, og det var måske en ide at se hvad der ellers er på markedet, inden vi indgår en aftale. JCK laver flere undersøgelser, og vi udskyder en endelig beslutning ind til videre. Der er også mulighed for at private firmaer kan komme ind og lave forbedringer mod at få besparelserne i en årrække. Skal hardware tages ned ved fornyelse af tagene, skulle det måske udskydes til at indgå i en kommende byggesag. JCK undersøger markedet (via. energifolkene) og hvordan det ligger i forhold til Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 3 af 8

4 byggesag, og vender tilbage senere. 10.Referattype til AB-møder (MM) Debat og beslutning Vi har nu fungeret med opsummeringsreferater fra AB-møderne siden december måned 2010, og nu er tiden måske moden til en evaluering. Til sammenligning med referaterne fra FM og ikke mindst GF, er disse referater lettere at læse, og reflekterer de stadig hvad der er foregået på det afholdte møde? Hvis vi skal fortsætte med denne referattype, skal der så justeres i detaljeringsgraden, eller skal vi vende tilbage til at nedskrive diskussionen udsagn for udsagn? Skal vi overveje at benytte referattypen til FM og evt. GF 2011? MJM vil have beslutningsreferater i fiset både fra GF og FM fulde referater på nettet. Man kunne også lave et beslutningsref. Med en kort opsummering under hvert punkt. Lad os prøve at lave opsummeringsreferater på et FM, og derefter se hvordan det modtages. 11.Rengøring i centrene (MJM) Annonce efter rengøringspersonale i centrene samt ansøgning til juni-fm om indkøb af evt. nødvendige rengøringsremedier. Baggrund: Vi besluttede i januar at kontrakten med det nuværende rengøringsfirma skulle opsiges. Der er 4 mds. opsigelse. Jeg antager at kontrakten er opsagt fra 1. februar og formelt set står vi uden rengøring i centrene fra 1. juni. Noget skal gøres snart. JCK har talt med BMH Aftalen med rengøringsselskabet løber maj ud. BMH vil gerne være behjælpelig i forbindelse med overgangen. JCK og EJ står for indkøb og ansøgninger, samt justerer en af de gamle stillingsannoncer. 12.Eftersnak om AUBs regnskab. (MJM) Debat Varmeregnskabet indgår i ringe grad i regnskabet, og hvordan tingene hænger sammen er svære at gennemskue. MJM ønsker tallene fra varmeregnskabet tydeliggjorte. 51% af varmeregningen er noget den enkelte beboer ikke har nogen indflydelse på. JCK, KA og MJM laver en undersøgelse af muligheden for at udspecificere Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 4 af 8

5 varmeregnskabet. Torben involveres også Vandforbruget er steget igen, så der er stadig noget der kan gøres. Tab ved lejeledighed er steget voldsomt, og opstår primært ved de overdækkede gange. Dette skyldes, ifølge administrationen, at folk fraflytter dem hurtigt. Skal vi i forbindelse med byggesagen sløjfe tagene? Kan gang 4 give en inspiration til hvordan man holder på beboerne i de overdækkede gange? Lad os sætte gang i en diskussion? Lad os få en saglig undersøgelse af årsagen til fraflytning fra gangene, og hvordan gengene skal fungere frem over. Et udvalg er nedsat, JCK er pt eneste medlem. Tab på fraflytninger er stigene! Ikke betalt leje, Massakrerede lejligheder, og efterregninger af varme og el er de bedste bud på disse tab. MJM vil gerne vide hvordan disse tab fordeler sig, da vi har forskellige muligheder hvor vi kan gribe ind. MJM formulerer det på en mail, og JCK sender spørgsmålene videre til de relevante personer. 13.Festlokalet kontra genbrugsgruppen (EJ) Debat og beslutning Genbrugsgruppen holder åbent hus om lørdagen mellem 14-16, men er som regel først færdige med at rydde op sent om aftenen. Jeg synes det er et problem, i forhold til hvis ansvar det er at få gjort rent, hvem der skal betale for evt hærværk, og jeg vil tro at det er et irritationsmoment for dem der holder fest, at der er "uindbudte gæster". Jeg ved godt, at der er offentlig adgang til entréen og toiletterne og at de ikke hører til festlokalet, men prøv at få festlokalelejerne til at forstå det. Forslag: Gi' genbrugsgruppen et andet lokale og luk adgangen for grupper i weekenden. Vi har ikke modtaget nogle officielle klager, der kan anspore til at gøre noget ved problemet. Lad os spørge gruppen om muligheden for at flytte åbningsdagen til søndag, muligheden foreligger for at genbrugsgruppen og café-gruppen bytter lokaler. Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 5 af 8

6 EJ tager kontakt. Café-gruppen er ikke interesseret i at overtage festlokalet på de betingelser foreslået, men vil gerne indgå i et samarbejde med festlokalekontrollanten. Dette skal på FM 14.VoIP udbud (JCK) VoIP udbuddet er sat i gang. Vi arbejder efter at en endelig etablering skal ske 31. juli I forbindelse med udvælgelsen af udbuddene foreslår jeg, at vi afholder et AB møde d. 31. maj kl 19.00, med den ene ting på dagsordenen at beslutte os for hvilket udbud vi skal gå videre med. Til mødet vil jeg foreslå, at vi også invitere VoIP udvalget, som har taleret men ikke stemmeret. Leverandørerne har været forbi i dag, JCK vil gerne afholde et separat møde om netop dette punkt for de der har en særlig interesse i punktet. Mødet er flyttet til 1. juni klokken 19:00 MJM, EJ KA og NKC kommer helt sikkert. 15.Genansøgning til projektor indkøb (JCK og KA) Det var planen, at vi skulle have projekteren i Fællessalen op at hænge. Vi fik bevilget penge til hele projektet i Desværre mangler den endelige installation af projektoren. Karsten og Johnny har fået sat gang i 2. halvleg af projektor projektet og vil på mødet præsentere et budget, som vi foreslår AB ansøger om til juni FM, så vi kan få afsluttet projektet. AB genansøger rammebevillingen på 5000,- som var ansøgt sidste år 16.Vandsparer perlatorer (JCK og DB) Debat Albertslund kommune har en målsætning om, at hver beboer i Albertslund maks bruger 100 liter vand om dagen i I 2009 var Morbærhavens forbrug steget til 112 liter pr. dag/beboer. David og jeg var til grøn dag i Albertslund d. 30. april. Her mødte vi agendacentret som havde fokus på vandsparing og solgte perlatorer. Vi fik en god snak med dem og fik gratis et par stykker med hjem til test. Vores tests viste, at vi kunne spare 50-70% i hanens vandflows. Agendacentret har meddelt, at de vil hjælpe med noget finansiering af nye perlatorer. Derudover kan boligområder der har kollektiv afregning af vandforbruget søge om tilskud til opsætning af individuelle vandmålere. Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 6 af 8

7 Overgår til næste møde. 17.Formulering af forslag til FM ang. de nye åbningstider (MJM) Skal vi blot foreslå de tider som gælder nu, eller skal vi også stille et alternativt forslag som hedder torsdag: i stedet for 10-17? AB bakker op om det forslag som administrationen stiller om nye åbningstider (på administrationen). 18.Financiering af reklame-folder "En lejlighed under uddannelsen?" og introduktionshæftet "Velkommen til Morbærhaven" (MJM) Skal disse tryksager trykkes på Morbærtryk eller ude i byen, og hvem skal betale: BF eller AUB? Hvis BF skal betale og vi ikke kan finde pengene på en konto ser jeg helst at beløbene søges på juni-fm. (jeg prøver at se om jeg kan nå at fremsende nogle budgetter nogle dage inden mødet). Indhold af foldere kommer til godkendelse på næste AB-møde. Folderen kommer også omkring administrationen og KKIK inden udgivelse. en er om det er AUB eller BF der skal finansiere. Formålet med folderene er udleje af boliger og fortælle om livet i Morbærhaven, så udgiften bør ligge hos AUB. Hvor og hvornår brochurerne skal ud og ligge bestemmes i samarbejde med Linda. 19.Næste møde Næste møde er ifølge planen 2. juni klokken 19:15. Deadline for punkter til mødet er 26. maj. 2. juni er kr. himmelfarts dag! Skal mødet flyttes? Mødet er flyttet til torsdag 9. juni klokken 19:15 Deadline for punkter til mødet er 2. juni. 20.Eventuelt Bliver der indrykket en ny annonce eller skal den gamle genoptrykkes fra KNIU. Genoptrykning, med nye deadlines. Hvordan skal KNIU forholde sig når der kommer klager og modklager, vi forsøger os med mæglingsmøder. Der er nogle regler i lejeloven der skal overholdes, dem må medlemmerne i KNIU sætte sig ind i. AB arbejder på at give KNIU-medlemmerne Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 7 af 8

8 uddannelse, blandt andet i konfliktmægling. 21.Evaluering God ide med hveder. Ordstyreren skal være meget opmærksom på hvad der foregår omkring bordet, og skal styre diskussionen. Mødet påbegyndt 19:15 afsluttet 22:10 Sekretær: Martin Mehlsen (MM) Medlemmer af Kontorudvalget (*) Side 8 af 8

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere