Fællesmøde d , kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren."

Transkript

1 Fællesmøde d , kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip ) Valg af referent Sara ) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali ) Godkendelse af dagsorden Punkt 10b: Valg af to medlemmer til afdelingsbestyrelsen/repræsentantskabet. Eventuelt: Kris har et punkt angående manglende løn til kassereren. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 18. december 2014 Godkendt. 6) Beretninger a. Kassereren Kris er fratrådt stillingen grundet uoverensstemmelse med bestyrelsen. Indtil der er valgt en ny kasserer, er det kontorudvalget som tager sig af opgaverne. b. Afdelingsbestyrelsen AB har valgt at sende regnskabet for 2014 ud til et eksternt bogholderfirma. Der arbejdes derudover på at indhente nogle tilbud på alarmer til beboerne i Morbærhaven. Der indhentes tilbud fra flere forskellige steder, ikke kun G4S E-gain antennerne er nu blevet sat op. Det vil give en stor bonus på vores varmeregninger. c. AUBs bestyrelse Katja 9-8 og Kate 3-28 har været til styringsdialogmøde med kommunen. Mødet drejer sig om, hvordan vi bedst styrer Morbærhaven. Kommunen vil gerne have nogle flere kulturelle

2 arrangementer herude, hvilket oplagt kan ordnes i samarbejde med Den Våde Høne. Derudover arbejdes der på at lave en ny affaldsordning. d. Byggesagsudvalget 7) Nyt fra grupper Godt nyt. Vi er endelig i gang igen, og vi regner med at kunne komme i gang med renoveringen omkring sommerferien. Der vil komme en 3-måneders varsel, en 6-ugers varsel og en 3-dages varsel på hvornår de går ind i den enkelte lejlighed. Der arbejdes også på at få information ud i Det Sædvanlige Fis. Morten 18-45: Har man overvejet om vores problem med kogepladerne kan ordnes i forbindelse med byggesagen? Kate 3-28: Ja, vi havde så sent som i går et byggesagsmøde og har snakket om, hvorvidt dette kan ordnes sammen. Katja 9-8: Mener ikke, at kogepladerne budgetmæssigt kan laves under byggesagen. Eva 17-36: Mener, at der sagtens kan laves ændringer under skema B godkendelsen. AB forsøger at få problemet med kogepladerne ordnet så hurtigt som muligt, grundet beboernes udtrykte ønske om at dette skal ordnes så hurtigt som muligt. AB handler ud fra hvad beboerne ønsker. Derfor er vi allerede nu i gang med at undersøge mulighederne for at få det lavet, selvfølgelig med ekstra huslejestigning. Det er helt op til beboerne selv, om de ønsker en yderligere huslejestigning. Morten 18-45: Rent økonomisk ville det være meget bedre, hvis vi kunne få det hele lavet på én gang. Lan-party gruppen holder deres andet LAN heroppe i morgen (fredag d. 20.), det starter kl Motionsgruppen har fået flere kræfter til. Dette betyder, at der vil komme faste søndagsmøder (den 4. søndag i måneden kl ). Derudover holder vi også møde den 2. torsdag i måneden kl Gruppen vil derudover spørge om der er nogen, der står og mangler et lille lokale uden vinduer? De skal bare sige til. Der er to små lokaler til rådighed. Hvis ingen melder sig vil de blive brugt til opbevaring af ting og sager. Saunagruppen er måske interesseret i et af disse lokaler. Den Våde Høne: Arbejder på at få flere spændende arrangementer til Hønen, kom endelig og støt op om dem og hyg jer med os. Netværksgruppen: Går stadig og arbejder med opdateringer, og har fået

3 udskiftet nogle ting. 8) Beslutningsforslag a. Nedlæggelse af gamergruppen Forslagsstiller AB. Det har ikke været muligt at få kontakt til ham, der står for gruppen, så nu har vi oprettet en ny gruppe (Lan-party-gruppen) med samme formål. Afstemning: Enstemmigt vedtaget at gruppen nedlægges. b. Nedlæggelse af Saunagruppen Forslagsstiller AB. Punktet har nu været behandlet på et AB-møde, og AB finder ikke nogen grund til at lukke gruppen alligevel. Alle der har lyst kan melde sig ind i gruppen, der er adgang for alle. Kris 21-11: Jeg tog punktet op mest af alt pga. strømforbruget dernede. Phillip 16-2: AB har kigget på en løsning på dette problem. Der stilles spørgsmålstegn ved, om der er skimmelsvamp og fugtproblemer dernede? Phillip 16-2 følger op på dette. Katja 9-8: Mener, at det er vigtigt at vi sikrer os, at saunaen lever op til lovgivningen. Inden folk begynder at bruge saunaen, skal vi være sikrer på, at alt er i orden. AB undersøger om saunaen er lovlig. Afstemning: For: 6, I mod: 9, Blank: 6. Vedtaget med flertal at saunagruppen ikke nedlægges. c. Valg af ny tv leverandør (se bilag 8c) Forslagsstiller: Christian 6-89, på vegne af AB. Vi er blevet kontaktet af Trionet, som gerne vil levere digitalt TV til os. Der vil snart blive foretaget en kanalafstemning i Morbærhaven, så vi kan finde ud af, hvilke kanaler der skal være en del af grundpakken. Prisen for grundpakken afhænger helt af, hvilke kanaler beboerne vælger. Det er beboernes eget valg, hvilke kanaler, de ønsker i den nye grundpakke. Det vil også være muligt at tilkøbe sig flere kanaler udover dem, der er i grundpakken for kr. pr. kanal. Christian 6-89 har selv været ude og undersøge andres erfaringer med Trionet, og der er kun positive tilbagemeldinger. Folk melder

4 tilbage, at det fungerer upåklageligt, og at signalet er stærkt og kører godt. Punkt 1: Afstemning om nedlæggelses af analogbåndet og etablering af digital ukrypteret DVB-C og fjernelse af Boxer TV på antenneanlægget. Afstemning: For: 20. I mod:0. Blank: 2. Hvis punkt 1 er vedtaget stemmes der om punkt 2. Punkt 2: Afstemning om TrioNet som fremtidige tvleverandør. Afstemning: For: 19. I mod: 0. Blank: 1. d. Vedtagelse af fotogruppens vedtægter (se bilag 8d) 9) Bevillinger Forslagsstiller Kjeld 7-2 Punktet frafaldes og må tages op igen på et andet tidspunkt, da der er for mange ting, der skal rettes i vedtægterne. a. Ansøgning om 1080 kr. til Bordtennisgruppen til istandsættelse af lokalet samt 79 kr. til nyanskaffelser. (Se bilag 9a) Christina Arndt 16-7 Afstemning: Løbetid resten af året: For: 20. I mod. Blank: 2. Ændringsforslag 1: Gardinstænger ændres fra 300 kr. til 600 kr. Afstemning: om ændringsforslag 1: For: 18. I mod: 0. Blank: 4. Ændringsforslag 2: Stof til gardiner hæves fra 720 til 1000 kr. Afstemning om ændringsforslag 2: For 16. I mod: 0. Blank: 6. Afstemning om de resterende beløb: For: 21. I mod: 1. Blank: 1. 10) Besættelse af tillidsposter a. 1 kasserer Ingen melder sig. b. Valg af to medlemmer til AB. Natacha er valgt. Der er stadig en ledig plads.

5 11) Eventuelt Kris 21-11: Skiltes med AB under mindre heldige omstændigheder, og har ikke fået min løn for januar. Da AB ikke har varslet at min løn ville blive forsinket mener jeg, at der er sket et lovbrud. Jeg har ikke lyst til at gå til fagforeningen og koste beboerne herude en masse penge. Katja 9-8: AB havde punktet op på sidste møde, hvor opgaven blev uddelegeret til mig i samarbejde med kontorudvalget. Desværre har det ikke været muligt for mig at få samlet folk til et møde, så vi kunne snakke tingene igennem. Tobias (adresse mangler): Der foreligger ikke noget regnskab for 2014, så jeg synes godt du kan trække dit krav tilbage. Derudover er der andre dele af arbejdet, som ikke er udført ordentligt. Synes ikke du kan kræve løn for noget arbejde, som du ikke har udført. Heidi 10-90: Mener ikke at du kan bede om disse penge, nu hvor du allerede har fået 200 timers betalt overarbejde for noget arbejde, som du ikke har udført. Natacha 16-18: De 200 overtimer bør behandles særskilt, og ikke sammen med den almindelige løn. Derudover skal vi til at finde ud af hvad vi gør med kasserer-ordningen herude, da der har været mange problemer med den. Katja 9-8: AB har taget kontakt til et eksternt bogholderfirma, så fremover vil det være dem der tager sig af vores regnskaber. Posten som kasserer vil derfor blive lavet om til regnskabsfører, som kun skal tage sig af de mere simple ting, som udbetalinger og lignende. AB samles hurtigt efter fællesmødet og finder på en løsning på problemet, og tager en beslutning om, hvad der skal ske med Kris manglende løn for januar. 12) Evaluering Der skal holdes en mere behagelig tone fremover. Natacha 16-18: Savner i det hele taget gennemsigtighed i AB. Deadline for punkter til næste fællesmøde er lørdag d. 28. marts 2015 kl. 13 (lørdag før sidste tirsdag i ulige måneder). Punkter sendes til eller afleveres i beboerkontorets postkasse uden på center 1. Hvis du vil have hjælp til at formulere et forslag er du velkommen til at skrive til afdelingsbestyrelsen: - men gør det i god tid inden ovennævnte frist.

6 Bilag 8c Ny tv-leverandør Radio & TV udvalget har været i kontakt med TrioNet, som gerne ønsker at levere moderne og digital tv til Morbærhaven til en fornuftig pris. Ved at få udskiftet vores gamle antenneanlæg ud med et nyt og moderne, vil vi kunne sikre beboerne bedre og mere pålideligt tv udsendt i ukrypteret DVB-C. Samtidig vil det med TrioNet være muligt at tilkøbe ekstrakanaler via deres hjemmeside. Tilkøbskanaler er dog krypteret og kræver en kortlæser samt kort til dit tv eller modtagerboks. Uanset afstemningens udfald vil Boxer TV blive fjernet fra antenneanlægget, da vi ikke længere har tilladelse til dette mere. Dem der bruger Boxer kan anskaffe sig en indendørsantenne til modtagelse af deres signal. Prisen på tv vil stige en smule for grundpakke og betalingspakken, med fare for lidt mere stigning ved valg af anden dyrere kanalpakke ved kanalafstemning. Christian Anderson Jørgensen, på vegne af AB. Bilag 8d Fotogruppens vedtægter 1. Fotogruppen holder møde ca. 1 gang om måneden. 2. Fotogruppen holder deres møder på fiset. Stk. 1 Fotogruppens møder vil blive annonceret i Det Sædvanlige Fiset og det samme vil aflysninger. Når dette er muligt. 3. Alle beboere i morbærhaven kan bliver medlem af Fotogruppen. Stk. 1 Folk der er flyttet fra morbærhaven kan bevare deres medlemskab af fotogruppen, som ekstern medlem. Et ekstern medlem kan ikke havde nøgle brik til fotogruppens lokale. 4. Man skal møde op til fotogruppens møder for at blive medlem af fotogruppen. Stk. 1 For at blive et fuldt medlem skal man møde op til 3 fotogruppemøder inde for 4 måneder. Stk. 2 Man taber sit medlemskab af fotogruppen ved ikke at møde op til 3 på hinanden følgende møde. Ved at melde afbud kan man bevare sit medlemskab af fotogruppen, men vil efter 3 på hinanden følgende udeblivelse tabe sit fulde medlemskab af fotogruppen. Stk. 3 Fuldt medlemskab af fotogruppen kan man generhverve, når man

7 har meldt afbud, ved at møde op til fotogruppens møder igen. Når der ikke har været meldt afbud skal det generhverves som beskrevet i 4. Stk Fotogruppens lokal kan man få adgang til som medlem af fotogruppen. Stk. 1 For få nøglebrik til fotogruppens lokal skal være fuldt medlem af fotogruppen. Stk. 2 Et medlem af fotogruppen kan blive lukket ind i fotogruppens lokal af et fuldt medlem af fotogruppen. Så vedkommende kan bruge lokalet. Stk. 3 Private ting i fotogruppens lokal er på eget ansvar. 6. Fotogruppens blitz anlæg, må bruges af en et hvert medlem af fotogruppen, når vedkommende er introduceret til brugen af blitz anlægget Bilag 9a Bevilling til Bordtennisgruppen Beløbet på 1080 kr. til istandsættelse af lokalet vil dække: Gardinstænger: 300 kr. Stof til gardiner (4 store vinduer): 720 kr. Sytråd: 30 kr. Universal rengøring: 20 kr. En pakke karklude: 10 kr. Beløbet på 79 kr. til nyanskaffelser skal bruges til: Bordtennisssæt (2bat + 3 bolde) De 2 bat der er til rådighed i gruppen, er ødelagte og man kan næsten ikke spille med dem, og det er svært at se bolden når man får lys i øjnene i den ene ende af rummet. (Det er ikke en mulighed at rykke bordet, da man så ikke har plads til at spille)

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014 Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5)

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Workshop på Ellegården

Workshop på Ellegården April 2013 Workshop på Ellegården Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Styregruppen Beretning Børneholdet Bestyrelsens hjørne Budget Årsprogram Dragthold Aldershvilestævne Begynderdans Redaktørens hjørne

Læs mere