Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15."

Transkript

1 DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e. sidste afsnit udgår (hvis de ikke har manilla mærket på). AD. 3. Meddelelser fra varmemester v / Claus Kæstel. a. Containergården. I samarbejde med afd. 1 2 og afd. 3 har man undersøgt mulighederne for at afhjælpe problemet med døren ind til containergården. Låsen er mange gange ikke til at få op. Det tyder på at løsningen er en ny dør af letmetal, som i udformningen ligner brædderne som indhegner gården. Døren er fra firmaet P.P. Rustfrit. Bestyrelsen afventer at Claus indhenter priser til næste møde. b. Efter opsætning af skilte med at cykler vil blive fjernet langs muren, knallerter bliver også fjernet. Dette har vist sig at være meget effektivt. Dette har så også medført at vores cykelkældre er meget fyldte. Det kan være lidt problematisk at få fat i sin cykel. c. Gitter døren til køreskolen står og blafrer. Dette er til stor gene for forbipasserende. Bestyrelsen har behandlet sagen d.d. Der vil komme en skrivelse fra administrationen til indehaveren. d. Henvendelse fra bager vedr. kloakforholdene. Krav fra funktionærerne at der skal ryddes op inden de kan gå i gang med at udbedre forholdene. Pia H. kontakter sundhedsmyndighederne. e. Automatisk døråbner er etableret i blok 4. I blok 3 vil dette ske i næste uge, derefter blok 7 8. Der kan være behov for nogle enkelte justeringer undervejs. De nye døre vil kunne stå åbent med et enkelt tryk, hvis der er brug for dette. f. Spørgsmål vedr. at der er lys i kælderen i blok 3 døgnet rundt. Forklaringen er at man er i gang med reparationer af hele el systemet i kælderen. 1

2 Meddelelser fra varmemester fortsat. g. Bestyrelsen har mulighed for at se på et nyt køkken i nr. 84 kl onsdag d. 8. nov. 5 fra bestyrelsen deltager i synet, samt ejendomsinspektør Per N. Der blev derefter besluttet, at der skulle etableres et venstre vendt prøvekøkken af den nye leverandør firmaet Wega ved den næste renovering af køkken ved udflytning. h. Problemer med elevatorerne i blok 3. Dette vil blive undersøgt nærmere. i. Der bliver holdt øje med parkering på fortovet af håndværkere med deres biler. Deres kort vil blive inddraget, hvis de ikke overholder de aftalte regler. Bil der holder ulovligt ved bager. Der er blevet rykket for dette til kommunen. j. Svar på spørgsmål vedr. en beboer fra blok 4 har fået udleveret en nøgle til cykelskur ved blok 3. Dette er korrekt. k. Tilbagemelding på rengøringen af det nye firma RR rengøring. Det fungerer meget fint, beboerne er glade og tilfredse. AD. 4. Meddelelser fra udvalgene. a. Aktivitets og miljøudvalget. Juletræstændingen d. 24. november kl Freddy og Mads står for indkøbene. Festudvalget har styr på arrangementet. Freddy, Pia H, Karin og Aase mødes kl Banko i samarbejde med alle 3 afd. afholdes søndag d. 26. november kl på Lindelundsskolen. Regnskabet / bilag for Promenadekoncerten blev fremlagt og godkendt. Udvalget Bål og Brand har afholdt et møde. Resultatet af opgørelsen over regnskabet viser, at hver afdeling skal have udbetalt 459 kr. af hver 1000, - kr. der blev bevilget til afholdelse af den fælles sankt hans fest. Der er nedsat et udvalg som vil arbejde frem imod at der bliver indkaldt til et møde i marts b. Information og kontorudvalget / IT udvalget. Mads har 512 ram som kontoret må overtage, hvis der er behov for dette. Forbruget af farver til printer fungerer fint efter at Freddy opbevarer det indkøbte derhjemme, og at vi husker at maile til Freddy når der mangler farver. 2

3 IT udvalget fortsat. Almindeligt materiale der skal på hjemmesiden sendes til Niels K. Skal der redigeres sendes dette til Pia K. Hvis man tager noget ned fra nettet fra en anden hjemmeside, skal det være med links over til dette. Det kan ikke sættes på vores hjemmeside uden at komme i konflikt med Copyright rettighederne. Det kan koste mange penge, hvis dette ikke overholdes. c. Husdyrudvalget. Sussie afleverede en årsberetning fra udvalget, som hun vil fremlægge på beboermødet. Knud har spørgsmål til bestyrelsen vedr. muligheden for et sponsorat til affaldsposer til hundens efterladenskaber. Udvalget vil undersøge mulighederne. Hvis der blev en ordning med afhentning af disse poser, er der enighed i bestyrelsen om at dette skulle foregå den første tirsdag i måneden i kontortiden. Der er nu registreret 16 hunde på Torvet. d. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Pia H. og Sussie deltog i kredsmøde vedr. Landsbyggefonden. Det var et godt møde. Sussie sørger for opsætning af gardiner på et senere tidspunkt. Skriftlig ansøgning fra beboer vedr. nedtagelse af badekar. Beboer har ansøgt Brøndby kommune, men har fået et afslag. Bestyrelsen godkendte at beboeren kan komme foran på listen, når der foreligger et brev fra egen læge eller hospital. AD. 5. Meddelelser fra kasserer v / David Oszlak. Der er nu brugt , - kr. på kontoen. AD. 6. Organisationsbestyrelsen v / Freddy, Pia H. og David. Der har været afholdt et møde med Esbern Ott og formanden for afd. 3 Freddy Rasmussen, samt en repræsentant fra afdeling 4 Formanden for afd. 1 2 mødte ikke op. Det drejede sig om problemet med at det kunne være problematisk at aflæse, hvor meget beboeren har fået tilbage fra varmeregningen. Der var enighed om at kommer der spørgsmål fra beboere, skal de henvises til administrationen. Organisationsbestyrelsen afholder det første møde mandag d. 4. december

4 AD. 7. Antenneudvalget v / Pia H. Svensson. Antenneudvalget har afholdt et fællesmøde for alle 3 afdelinger d. 2. november. Mødet forløb godt. Der blev valgt beboere fra alle 3 afdelinger til at sidde i det nye udvalg. Esbern Ott, Pia H. og Johnny har deltaget i et møde med Dansk Kabel omkring hvordan vi forbereder systemet til digital TV. Dette emne vil blive taget med på organisationsbestyrelsesmødet. Der er stadig problemer med IP adresserne. Der er desværre også stadig problemer med Voice mailen. Der kommer en tekniker ud for at se på problemet og der er aftalt at Pia H. går med teknikeren rundt. Pia H. og Lene fra administrationen har deltaget på et kursus omkring INFO kanalen. Programmet kan kun tage små informationer som vil køre kontinuerligt imellem administrationen og afdelingerne. Hver afdeling får udleveret en kode. Juleopslaget er afleveret. Bankoopslaget kommer senere til omdeling. AD. 8. Kommende beboermøde. Bestyrelsen enige om at pege på Esbern Ott som dirigent til beboermødet. Bestyrelsen foreslår Pia H. og Aase som referenter. Årsberetningen godkendt af en enig bestyrelse. Husdyrudvalgets årsberetning godkendt af en enig bestyrelse. Orientering om forslagene fra beboere til det kommende beboermøde d. 22. nov. Bestyrelsen har forslag vedr. opsætning af postkasser til beboermødet. Besked fra forslagsstillerne vedr. legeplads imellem blok 5 og 6 skal svare tilbage inden d. 12. nov. Freddy fremlægger regnskabet, samt budgettet. Derudover en gennemgang af vedligeholdelsesplanen. Lagkagemodellen med budgettet vil blive sendt ud til beboerne. Sussie stiller op til bestyrelsen på beboermødet. Opstiller til repræsentantskabet: David Oszlak, Tina Laursen, Mads Greve, Louis Nielsen, Niels Kofoed. 4

5 AD. 9. Formandens meddelelser v / Freddy Rasmussen. Orienteringssager fra beboere. Mødeindkaldelse til fredag d. 24. november på Brøndby kommunes visitationsafdeling det er en opfølgning på et tidligere afholdt møde d. 14. juni. Freddy og Pia H. deltager. Orientering om skrivelse fra teknisk forvaltning på Brøndby kommune vedr. forslag til projekter i Trafikhandlingsplan AD. 10. Forslag og kommentarer til Nyhedsbrev / Dagsorden. Parkering af varebiler / Firmabiler at de skal holde på Torvet, bøde hvis de holder ud over de optrukne linjer / Knallerter, barnevogne fjernes også / Beboermøde / Juletræstænding / Antenneudvalgsmøde / urafstemning udsættes, men den kommer. AD. 11. Eventuelt. Spørgsmål vedr. nødvendighed af indkøb af nye borde til udlån til beboere. Dette spørgsmål vil blive optaget på et senere tidspunkt. Dirigent på næste møde: Pia K. Husk afbud til formand eller sekretær Referent: Aase Birthe Stisen 5

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 07.02.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 3 BESTYRLSESMØDE: Tirsdag d. 03.02.04 kl. 18.00 23. DIRIGENT: TORBEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Torben, Arne, Pia K., Klaus, Aase. Afbud fra Forretningsfører Esbern Ott, David, Renè. AD. 2 Godkendelse af referat

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/10 2012. 2. BEBOER HENVENDELSER: 3. SIDEN SIDST:

REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA 3/10 2012. 2. BEBOER HENVENDELSER: 3. SIDEN SIDST: REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 5/11 2012. Tilstede: Susanne Jacobsen (nr. 115), Jonas Espensen (nr. 271), Nina Jensen (nr. 117), Lene Bech (nr. 181), Thora B. Pedersen (nr. 175) og suppleanterne:

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Rådsmøde den 09/12 2010 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 09/12 2010 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 09/12 2010 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Claus Bang (CBG), 11B Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Jacob H. S. Rasmussen (JSR), 8C Jesper Bøgsted (JAB), 16A Kristian Fredslund

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere