DANSK POLITIHUNDEFORENING Arbejdudvalgene Sektion I & II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK POLITIHUNDEFORENING Arbejdudvalgene Sektion I & II"

Transkript

1 Arbejdudvalgene Sektion I & II Figurantkursus 2007

2 Kursusplan for figurantkurser PH. Formål Forudsætninger Ansvar Tidsramme Generel information Målsætning Kursusforløb Prøver / kriterier Indledning. At deltage som figurant er meget lærerigt for ens eget hundearbejde, men det skal gerne udføres rigtigt første gang, så derfor først figurantkursus. Figurantkurset kan afsluttes med en praktisk prøve i nedenstående øvelser. Godkendelse i disse prøver skal indskrives i den grønne bog på de respektive sider. Øvelserne er som følger: 1 Øvelse 7, gerningssted 2 Øvelse 8, spor 3 Øvelse 9, rundering 4 Øvelse 10, anholdelsesopgave 5 Øvelse 11, frygtløshed for slag 6 samt en teoretisk prøve for øvelse 10 og 11. Disse øvelser kræver meget forskelligt af figuranterne, og ingen er lige gode til alt. Derfor vil resultatet af prøverne også give varierende resultater for figuranterne, men man vil altid kunne bruges til de øvelser, som man har anlæg for / er godkendt i. I ønskes et godt kursus! Dansk Politihundeforening

3 Formål. PH ønsker at uddanne figuranter af en sådan kvalitet og ensartethed, at hundeførerne altid får en fair behandling, når de stiller op i en konkurrence. Forudsætninger. For at man kan godkendes til en figurantprøve, kræves der et indgående kendskab til PH s konkurrenceprogram, og at man har arbejdet med brugshundearbejde i mindst et år. Endvidere kræves det, at man har erhvervet sig teknik og færdigheder for de øvelser, man ønsker godkendelse i ved træning og figurantkursus. Ansvar. Figuranten står til ansvar overfor hundeførere, dommere og tilrettelæggere. Man skal være fuldstændig upartisk og opføre sig ens overfor alle hundeførere / hunde. Man er dommernes forlængede arm og kan sætte dommerne i forlegenhed, hvis man oplyser noget forkert. Derfor skal man sætte sig grundigt ind i øvelsen og i tvivlstilfælde spørge inden opstart. Tidsramme. Kurset varighed: 1 2 teoretiske undervisningsmoduler fordelt over 2 gange, som også inkluderer programforståelse, både som hundefører, figurant og dommer. 2 Praktiske øvelsesmoduler afholdes i forhold til deltagerantal samt deres forudsætninger. 3 Et undervisningsmodul for kompas og markeringsstokke. 4 En dag til afholdelse af prøve. Generel information. Information til figuranteleven indeholder følgende elementer: Dato, tid, sted, påklædning, værktøj, hjælpemidler og evt. forplejning 3

4 Målsætning. - at kunne opsætte og udlægge gerningssteder øv I forhold til vind og terræn 2. Overtrampe rigtigt 3. Placering af genstande i forhold til skitse og terræn - at kunne opsætte og udlægge spor øv I forhold til vind og terræn 2. Kunne gå nøjagtig længde og vinkler 3. Placering af genstande i forhold til skitse og terræn 4. Kunne opsætte og bruge markeringsstokke 5. Kunne bruge kompas - at være runderingsfigurant øv Vurdere og læse hund 2. Gengive hændelsesforløb 3. Kunne udlægge bane 4. Være rolig ved siddende, liggende og stående evt. gående figurantudøvelse - at være stopfigurant øv Kunne udføre som øvelse / oplæg kræver 2. Løbe ensartet 3. Gengive hændelsesforløb - at være stopfigurant øv Løbe ensartet 2. God truende adfærd 3. Vurdere og læse hund 4. Modtage korrekt 5. Kunne holde roligt i passiv modstand 6. Gengive hændelsesforløb 4

5 Kursusforløb. Teoretisk og praktisk undervisning med skriftligt materiale, tavle / AV- materiale. Øv. 7. Gerningssted. Opsætning af gerningssteder under forskellige forhold Overtrampe Nedgrave Håndtere genstande Placere genstande Øv. 8. Spor. Opsætning til spor under forskellige forhold Udlægning af spor Aflæse terræn for hjælpemarkering (fjernpunkter / nærpunkter) Lære egen tegnsætning (enkelt) for sporskitse Håndtere genstande Placere genstande Nedgrave genstande Kunne omregne egne skridt til meter i terræn Øv. 9. Rundering. Udlægning af runderingsbane Håndtere / placere genstande Hundens adfærd Hundeførerens adfærd Egen adfærd Gengive hændelsesforløb korrekt Øv. 10. Anholdelsesopgave. Adfærd ved anråb Adfærd ved anholdelse / stop Gengive hændelsesforløb korrekt Øv. 11. Frygtløshed for slag. Adfærd ved anråb Adfærd ved modløb / modtagelse Stokkeslag Hundens adfærd omkring effektivitet og lydighed Gengive hændelsesforløb korrekt Kompaskursus. Udstikke retning / kompaskurs til at gå efter Retning ved knæk Opsætning af faner for spor / baglinje Opsætning af sidemarkeringsstokke med kompas Opsætning af retningsstokke med kompas Markeringsstokke. Opsætning af retningsstokke, sidemarkeringsstokke 5

6 Prøver / kriterier. Øv. 7. Gerningssted. Opsætning af gerningssteder i forhold til vindretning. Udlægning af et gerningssted i patruljeklassen overtrampet. 5 af de 6 genstande skal findes. Øv. 8. Spor. Opsætning af sporfaner i forhold til vindretning. Udlægning af spor med 6 genstande iht. udleverede prøveskitse. Det kræves at der findes 4 genstande og at der maks. bruges 20 min. Til løsning af opgaven. Sidste genstand skal findes. Øv. 9. Rundering. Der skal figureres i positionerne: stående, siddende, liggende og gående. Gengive hændelsesforløb korrekt. Øv. 10. Anholdelsesopgave. Forholde sig korrekt ved anråb / flugt samt stop. Gengive hændelsesforløb korrekt. Teoretisk prøve (øvelse 10). Øv. 11. Frygtløshed for slag. Forholde sig korrekt ved anråb. Vende i tilstrækkelig tid. Truende adfærd ved modløb. Modtage hund korrekt Holde hund og tildele stokkeslag Holde hund korrekt i passiv modstand. Modtage hund korrekt i flugtforsøg. Gengive hændelsesforløb korrekt. Teoretisk prøve (øvelse 11). 6

7 Lektioner for figurantkursus PH. Øv. 7 Gerningssted 1. Vindretning bestemmes. 2. Arealets beskaffenhed / ensartethed aflæses, for at alle felter skal være så ens som muligt. 3. Start i læsiden. Felter lægges op mod vinden. 4. Hold god afstand til skov og hegn hvis oplæg ikke oplyser andet. 5. Man skal altid gå hele vejen rundt mellem fanerne. 6. Lad fanerne pege lidt skråt ind mod midten. 7. Posen / kuverten sættes på tilsvarende fane ved ind - / udgang Bemærk 1. Gerningsstedet skal være overtrampet, hvis ikke andet fremgår af oplægget. 2. Genstandene placeres - gå frem efter den skitse som du har fået udleveret. Husk genstandene må først placeres, når gerningsstedet er overtrampet. Derved undgå du at træde på genstandene. 3. Husk at forlade gerningsstedet samme sted som du startede, med mindre andet er angivet. 4. Fjern altid fanerne når feltet er afsluttet. 5. Læg ikke felt hvis du er til gene for igangværende hund / hundefører. Genstandenes behandling Man skal være meget omhyggelig med genstandene. Hvis de for eksempel ligger i en pose skal de alle tages op inden du begynder at lægge gerningsstedet og holdes i hånden i rimelig tid, for at afsætte god fært. Sørg for at genstandene ligger så præcist, at du kan finde dem igen. Selv om hundeførerne ikke har krav på at se genstandene er det som figurant rart at kunne finde dem igen. Handsker er bandlyst under arbejdet med genstandene! Materialer Spade, blok og blyant (kuglepen og tusch løber ud i regnvejr) Nedgravede genstande Ved nedgravning af genstande, graves underlaget fri og genstanden placeres i ca. 10cm. dybde. Hullet skal dækkes igen med løs jord, afhængig af jordens beskaffenhed ikke en stor klump som blot løftes og placeres igen ej heller trampes til, men klappes let til med spade, hvis ikke andet er beskrevet. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Øv. 7 Gerningssted Unghundeklassen Tid: 10 min. Størrelse: 100m2 Alder: Indtil 1 time Point: 25 Appel: 10 / 10 4 genstande á 5 point Arbejdet: 5 point Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 4 placerede genstande. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 5 x 5cm eller en længde / størrelse med tilsvarende overflademål. Patruljeklassen Tid: 15 min. Point: 40 Appel: 10 / 10 Størrelse: 225m2 6 genstande á 5 point Alder: Indtil 2 timer Arbejde 10 point Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 5 placerede og 1 nedgravet genstand. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 3 x 3cm. Eller af en længde på 10cm. Kriminalklassen Tid: 20 min. Point: 40 Appel: 10 / 10 Størrelse: 400m2 6 genstande á 5 point Alder: Indtil 3 timer Arbejdet: 10 point Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande placerede / nedgravede. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 2 x 2cm. Eller af en længde på 7cm. Vinderklassen Tid: 25 min. Point: 40 Appel: 10 / 10 Størrelse: 625m2 6 genstande á 5 point Alder: Indtil 4 timer Arbejdet: 10 point Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande placerede / nedgravede. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og kan være mindre end 2 x 2cm. 12

13 Øv. 8 spor 1. Vindretning bestemmes 2. Arealets beskaffenhed / ensartethed aflæses for at alle spor skal have så stor ensartethed som muligt. Vær opmærksom på evt. forhindringer såsom vandhuller, små lunde og lign. 3. Start i læ side 4. Hold god afstand til skov og hegn min. 20m. 5. Lad fanerne pege lidt skråt ind mod midten 6. Fanerne skal stå på ens vinkel i forhold til terræn 7. Posen / kuverten sættes på fane i læ side 8. Fjern altid fanerne når sporet er afsluttet 9. Aftal med dine medfiguranter, de pejlingsmærker i er gået efter 10. Aftal med dine medfiguranter, hvilken vej i skal gå tilbage 11. Koordinér placering af sidste genstand 12. Aftal altid meter / skridt. 13. Læg ikke spor hvis du er til gene for igangværende hund / hundefører Det er vigtigt, at du har været med ude for at se det terræn, sporet skal lægges på, inden konkurrencedagen. Du har derved mulighed for at lave notater og sætte markeringer op, så du er helt sikker på at sporet bliver lagt rigtig og ens til alle hundene. 1. Sørg for at alle sporgenstande holdes i hånden så de er gennemvarme, for at afsætte god fært inden man påbegynder lægning af sporet. 2. Du starter med at gå hen til højre / venstre fane. Rør ved den og gå 5m tilbage. Gå derefter det antal meter, der skal være mellem fanerne og gå frem og rør ved den højre / venstre fane. Gå tilbage igen til udgangspunkt og nu er du klar til at lægge sporet. 3. Når du har fundet et punkt ude i terrænet du vil gå efter, skal du være sikker på at du kan se punktet hele vejen. (Det kan du sikre dig den dag du er ude for at se på terrænet). Dette er vigtigt, så du ikke kommer til at ændre retning, hvis dette ikke kan lade sig gøre, bruges evt. kompas. 4. Markeringsstokke kan forefindes til vejledning for figuranten. Nedgravet genstand Ved nedgravning af genstande, graves underlaget fri og genstanden placeres i ca. 10cm dybde. Hullet skal dækkes igen med løs jord, afhængig af jordens beskaffenhed ikke en stor klump som blot løftes og placeres igen ej heller trampes til, men klappes let til med spade, hvis ikke andet er beskrevet. Generelt Er terrænet sat godt af, er det ingen sag at lægge spor. Hvis du har lavet fejl skal du give besked til dommerne, så fejlen ikke kommer til at gå ud over hundeførerne. Hvis du skal give tilrettevisning, skal den være rigtig det har hundeførerne krav på da den jo koster 5 point. Genstandene behandles som omtalt under gerningssted. Genstandene placeres så de ligger i sporet. Medbring altid papir og blyant så du kan notere hvad, du er gået efter. Især hvis der ikke forefindes en sporskitse til hvert spor, som du kan tegne på. 13

14 Materialer 1 stk. taske, 1 stk. spade / feltspade, 1 stk. kikkert, 1 stk. kompas, evt. lygte, blok og blyant (kuglepen og tusch løber ud i regnvejr). 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Øv. 8 Spor Unghundeklassen Tid: 15 min. Længde: Ca. 300m Alder: Indtil 1 time Point: 25 Appel: 10 / 10 2 genstande á 5 point Sporsøget: 15 point Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 20m, og på sporet henligger 2 genstande. Genstandene kan være af forskelligt materiale, om må ikke være mindre end 5 x 5 cm, eller en længde / størrelse med et tilsvarende overflademål. Sporet, der skal gå lige ud, skal udlægges på ensartet terræn så vidt muligt græsmark. Patruljeklassen Tid: 20min. Point: 40 Appel: 10 / 10 Længde: Ca. 600m 4 genstande á 5 point Alder: Indtil 2 timer Sporsøget: 20 point Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 20m, og på sporet henligger 4 genstande, hvoraf én er nedgravet. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 3 x 3cm, eller af en længde på ca. 10cm. Kriminalklassen Tid: 25 min. Point: 40 Appel: 10 / 10 Længde: Ca. 800m Genstande: 20 point Alder: Indtil 3 timer Sporsøget: 20 point Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 25m, og på sporet henligger / nedgraves mindst 3 genstande. Der kan forekomme figuranter. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 2 x 2cm eller af en længde på 7cm. Vinderklassen Tid: 30 min. ½ Point: 40 Appel: 10 / 10 Længde: Ca. 1000m Genstande: 20 point Alder: Indtil 4 timer Sporsøget: 20 point Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 25 m, og på sporet henligger / nedgraves mindst 3 genstande. Der kan forekomme figuranter. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og kan være mindre end 2 x 2cm. 19

20 Øv. 9 Rundering Hvad skal man som figurant være opmærksom på! 1. er kendt med banen og placering af genstande og sig selv 2. forholder sig som oplægget foreskriver 3. for at kunne gengive hændelsesforløbet skal man ubemærket holde øje med hund og hundefører når de kommer 4. forholder sig roligt og ens for alle hunde 5. tag ikke øjenkontakt med hund 6. er ærlig og sikker i fremlægning af hundens adfærd. Al tvivl skal komme hunden til gode. Det er den øvelse hvor du skal være sikker på at du kan bedømme om hunden har haft fært af dig. Da dette kan være vanskeligt, gives her nogle retningslinier: 1. Nogle hunde kommer direkte til dig og starter halsgivning her er ingen problemer 2. Nogle hunde vil søge mere rundt, inden de får fært af dig de kan også være længere om at starte halsgivning. 3. Du kan også komme ud for den hund der løber ca. 2m fra dig uden at få fært, hvis vinden blæser væk fra hunden og mod dig. Derfor: Du skal være sikker på at du har haft kontakt med hunden. Det er ikke nok at du har set hunden, hvis denne ikke har fået fært af dig. Du skal forholde dig passiv og rolig og observerer hund / hundeførers adfærd. Når hundeføreren kommer hen til dig, skal du gøre som han / hun siger medmindre du har fået anden instruktion (kriminal- / vinderklassen). Følg altid den givne anvisning vedrørende opgaven, da det af denne må fremgå, hvem / hvad du er. Du skal visiteres under bevogtning af hunden. Forhold dig altid i ro. Hvis du skal være gående figurant (kriminal- / vinderklassen) skal du stå stille, når du føler dig bevogtet. Alle udvendige lommer skal være tømt for private ting. Det er din pligt at fortælle dommerne hvordan hund og fører har opført sig henne ved dig. For at kunne gengive en korrekt tidsfaktor før samt under halsgivning tælles indenad f.eks , første halsgivning anden halsgivning så er man sikker på at tiden ikke beror på et fejlskøn. Hvis en hund angriber dig, skal du gøre opmærksom på dette ved f.eks. at råbe op. Du må ikke ryge som figurant, da dette vil give uens fært til de forskellige hunde. Undlad at kommentere hundens adfærd til hundeføreren, før dommerbedømmelsen. Husk spørg altid dommerne, hvis du er i tvivl! 20

21 Øv. 10 Anholdelsesopgave Unghunde- og patruljeklassen. Iført beskyttelsesærme kommer du frem i en afstand af cirka 75m fra hundeføreren. Når du bliver anråbt af hundeføreren begynder du at flygte væk fra hundeføreren. Samtidig holdes øje med hvornår hunden slippes fri. Først når hunden er fri må man løbe i skjul. Kriminal- og vinderklassen. Iført beskyttelsesærmet kommer du frem i en afstand af cirka 100m fra hundeføreren. Når du bliver anråbt af hundeføreren, flygter du i skjul øjeblikkeligt. Når du løber, skal du ikke spurte af alle kræfter ej heller lunte, men løbe i et pænt tempo, så du er sikker på at du kan løbe ens for alle hundene. Når hunden kommer ud til dig, skal du sørge for at holde armen ud fra kroppen, så hunden kan bide i ærmet dog uden at servere ærmet. Hunden skal med BID i ærmet standse dig. Hvis dette ikke sker skal du fortsætte flugten. Du skal råbe AV tilstrækkeligt højt flere gange, så du er sikker på at hundeføreren kan finde jer. Såfremt hunden overgår til bevogtning, skal du ikke længere råbe av. Du skal visiteres under bevogtning. Som figurant skal du følge hundeførerens anvisninger af vejen tilbage til dommerne. Hundeføreren må dog ikke kommandere dig til at løbe eller gå hurtigere end du gør da du skal gå ens for alle hundene. Du skal fortælle dommerne, hvad der er foregået. HUSK! Alle udvendige lommer SKAL tømmes for private ting. Du skal være ENS overfor alle hundene. Hvad skal man som figurant være opmærksom på! 1. Kan hunden se dig tilstrækkeligt, mindst fra talje og op 2. Prøv at gennemløbe rute. Kan der løbes væk længe nok minimum 2 min. 3. Rydde evt. forhindringer f.eks. grene 4. Kunne gengive hændelsesforløb korrekt 5. Evt. prøvestop udføres 6. Placering af ærme i forhold til andre øvelser, f.eks. rundering. 21

22 Teoretisk figurantprøve i øvelse 10 Skal ærmet være synligt eller skjult i øv. 10? Hvornår begynder man at flygte? Hvornår løber man i skjul? Svar: (med meterangivelse i felterne) U. kl. P. kl. K. kl. V. kl. Skal man løbe samme rute for alle hunde? Hvad skal man gøre hvis hunden ikke bider i ærmet? Skal man visiteres? Hvad skal hunden gøre under visitation? Hvordan forholder man sig hvis hunden går over i bevogtning? Hvad skal man huske når hunden bider i ærmet? Hvordan skal indtransporten foregå? Opgaven udført af (navn): Dato: 22

23 Øv. 11 Frygtløshed for slag Du er iført synligt beskyttelsesærme og du bevæger dig ca. 75m ude i åbent jævnt terræn. Du bevæger dig i kvik gang vinkelret på hundeførerens bevægelsesretning hvorved du bliver mere synlig for hunden. I den frie hånd er du bevæbnet med en læderstok. På hundeførerens anråb drejer du ca. vinkelret og giver dig til at løbe i moderat tempo væk fra hundeføreren. Du skal gøre omkring mod hunden så tidligt at hunden er mindst 50m fra dig når du starter dit modløb. Du løber i moderat tempo med stokken løftet truende over dit hoved mod hunden. Under de sidste par skridt før hunden når dig, sørger du for at afpasse dine skridt og balance, således at du har mulighed for at gå med i den bevægelse, som hunden har ved angrebet. Hunden skal frygtløst bide sig fast i ærmet som holdes foran og ud fra kroppen således at armen kan fjedre. Ærmet skal holdes vandret med bidevulsten drejet skråt ned mod hunden. Du går med i hundens bevægelsesretning. Du skal ikke kæmpe med hunden, men udføre passiv modstand. Når der er ro, og hunden normalt er nede på alle fire ben, tildeles hunden 2 lette slag mod ryg eller sider. Hunden skal trods stokkeslag fastholde dig. Stokkeslag skal gives på behersket måde. Hunden må ikke forsætligt rammes i hovedet eller over benene. På den anden side skal det også være slag, der kan mærkes af hunden. Tager hunden stokken, skal du slippe stokken og løbe bort fra hunden, der nu uden kommando skal eftersætte dig og standse dig effektivt ved at bide sig fast i ærmet. Hvis hunden viger, når du løber mod hunden skal du fortsætte mod hunden. Bider hunden stadig ikke, vil dommerne normalt afbryde øvelsen. Hvis hunden slipper i forbindelse med truslen, første eller andet stokkeslag, holder du hele tiden ærmet mellem dig og hunden. Stokken holdes fortsat løftet truende over dit hoved, således situationen af hunden klart må opfattes som et overhængende uretmæssigt angreb. Når hunden er tildelt de 2 stokkeslag, skal stokken vendes bagud, og du skal nu tage fat i ærmet med den frie hånd, for at kunne forholde dig passiv. Du må ikke kæmpe med hunden, og du skal ikke lade dig slæbe rundt. Uanset om hunden bevogter eller holder fast forbliver du i passiv. Hundeføreren skal afvæbne dig. Du skal som fig. især lægge mærke til effektiviteten i angreb, lydighed i slip og effektiviteten i bevogtning. Undgå øjenkontakt til hunden. Indtransport Under indtransporten skal du på hundeførerens anvisning gå tilbage i den retning, hvorfra hundeføreren kom. Gangen skal være i et moderat tempo og uden pludselige bevægelser eller andet, som kan misforstås af hunden. Flugtforsøg Flugtforsøget laves efter den forudgående aftale med dommerne f.eks. efter 30 skridt indtransport. Du sætter i løb i moderat tempo med armen lidt skråt ud fra kroppen. Når hunden har bidt sig fast, stopper du op. Du skal nu tage fat i ærmet med den frie hånd, for at kunne forholde dig passiv. Uanset om hunden slipper og bevogter eller holder fast forbliver du i passiv. Undgå øjenkontakt til hunden. Når hunden er på plads påsættes linen på dommernes kommando. Først når linen er sat på hunden siges tak. Du bliver stående roligt indtil du har sikret dig, at hunden er i line. Du skal som fig. især lægge mærke til effektiviteten i angreb, lydighed i slip og effektiviteten i bevogtning. Efter øvelsen redegør du for øvelsens forløb til dommerne. 23

24 Teoretisk figurantprøve i øvelse 11 Skal ærmet være synligt eller skjult i øv. 11? Hvornår skal man vende sig og løbe mod hunden? Hvad skal man sørge for, de sidste skridt inden hunden når en? Hvor mange slag skal hunden tildeles? Hvor må hunden ikke rammes forsætligt med stokken? Hvad gør man hvis hunden tager stokken i stedet for ærmet? Hvad gør man hvis hunden viger i modangrebet? Hvad gør man når hunden er tildelt stokkeslag? Hvad gør man hvis hunden slipper på første stokkeslag og ikke bider igen? Hvad skal man se efter i stoppet? Hvad gør man hvis hunden ikke bider i ærmet i flugtforsøg? Opgaven udført af (navn): Dato: 24

25 25

26 Oplæg til praktiske opgaver i Kompaskursus. Opgave 1. Materialer: 4 markeringspinde, 2 sporpinde 1 træklods med navn Pkt.: 1. Opsætning af 4 stk. markeringspinde ude i siden 2. Opsætning af sporpinde 3. Udlægning af spor med genstand for enden uden kompas 4. Gå samme spor med kompas på kompasretning 5. Genstand korrigeres om nødvendigt 6. Gå samme spor efter kompas 7. Genstand tages med tilbage Opgave 2. Materialer: 2 sporpinde 1 træklods med navn Pkt.: 1. Opsætning af sporpinde 2. Et hold figuranter går til enden af spor og efter anvisning af de tilbageblivende figuranter placeres deres genstande på kompasretningen. 3. Figuranterne kommer retur. 4. Figuranter går sporet på skridtmåling og kompasretninger. Difference måles ved slut. Genstand hjemtages. 5. Der byttes figuranter og pkt. 1-4 gentages HUSK ALTID! Knæk til venstre træk fra i kompaskurs. Knæk til højre læg til i kompaskurs. 26

27 27

28 28

29 Nedennævnte har deltaget i Dansk Politihundeforenings figurantkursus STED: DATO: Navn Tlf.nr. Øv. 7 Øv. 8 Øv. 9 Øv. 10 Teoretisk øv. 10 Øv. 11 Teoretisk øv. 11 Bemærkninger: Dato Underskrift af figurantgodkender i OMRÅDE: Obs. Denne blanket sendes i udfyldt stand til områdelederen. 29

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENINGS KONKURENCEPROGRAM

DANSK POLITIHUNDEFORENINGS KONKURENCEPROGRAM DANSK POLITIHUNDEFORENINGS KONKURENCEPROGRAM ØVELSERNE 1-6 LYDIGHED. ALLE KLASSER. FÆLLESBESTEMMELSER. Øvelserne udføres under kommando. Der er kun ét forsøg i øvelserne. Mellem de enkelte øvelser skal

Læs mere

Aabenraa og Omegns afdeling

Aabenraa og Omegns afdeling - 1 - KÅRINGSPROGRAM Øvelser: (1) Lineføring Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens

Læs mere

Dansk Politihundeforening Dommer- og Programudvalget

Dansk Politihundeforening Dommer- og Programudvalget Dansk Politihundeforening Dommeruddannelsen - kursusplan - ajourført 2009 Formål: - at gennemføre en uddannelse, der tilstræber ensartethed over hele landet - at gøre eleverne i stand til at vurdere den

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

1 Konkurrenceprogram 1

1 Konkurrenceprogram 1 1 Konkurrenceprogram 1 2 FÆLLESBESTEMMELSER ØVELSERNE 1-6 LYDIGHED - ALLE KLASSER. Øvelserne udføres under kommando. Der er kun ét forsøg i øvelserne. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd

Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 7. MAJ 2011 i Odense PH s Klubhus. Kåringsmændene fra område 5 og 7 havde meldt afbud. Der var mødt

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013

Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013 DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave DANSK POLITIHUNDEFORENING

Læs mere

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side 8-11. Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side 8-11. Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Almindelige bestemmelser... Side 1-7 Kåringsprogram... Side 8-11 Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Øvelse 7 - Gerningssted... Side 16-18 Øvelse 8 - Spor... Side 19-21 Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning...

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016.

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016. Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016. Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 24. MAJ 2016 i Nyborg PH s Klubhus. Til stede var kåringsmændene fra område 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 (alle). Fra DPU deltog Axel

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave Øvelse 11 - Frygtløshed

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013.

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013. Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013. Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 25. MAJ 2013 i Nyborg PH s Klubhus. Til stede var kåringsmændene fra område 1, 3, 4 og 6. Fra DPU deltog Keld Andersen. Der

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hunden Hundeførerkursus 1153 Juli 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne anvende sin hund i forbindelse med

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd

Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 23. MAJ 2009 i Odense PH s Klubhus. Kåringsmændene fra område 1 og 5 havde meldt afbud. Der var

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line.

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. Generelt I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstrepositionen eller

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 16 ØVELSE Beskrivelse Fri ved fod Afdækning i gruppe Fremadsendelse med afdækning. Hund og fører skal vise almindelig gang/løb med højre/- venstre/omkringvendinger.

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hjemmeværnshunden Hundeførerfunktionskursus 1150 Hundeførerinstruktørkursus 1105 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige

Læs mere

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013.

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013. DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Appendiks til Dansk Politihundeforenings

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hjemmeværnshunden Hundeførerfunktionskursus 1150 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne anvende

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Brugsprøveprogrammet Håndbogen for FCI s Internationale Brugshundeprøver International Sporhundeprøver

Brugsprøveprogrammet Håndbogen for FCI s Internationale Brugshundeprøver International Sporhundeprøver SPORLÆGGERKURSUS Dette materiale er udarbejdet på baggrund af klubbens første sporlæggerkursus og er Brugshunderådets vejledning vedrørende sporlægning. Den foreliggende publikation er et resultat af et

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Connie Birk med Slagterens Indi, Uddannet fig. og aktiv i konkurrencer!

Connie Birk med Slagterens Indi, Uddannet fig. og aktiv i konkurrencer! Søndag d. 5.9.10 Udtagelse til DM. Endelig kom dagen som vi har ventet på et helt år. Udtagelsen blev afhold af Vestjyllands PH. Så det har været nogle spændende mdr. op til, for Kim og Kjeld stod jo for

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf

DANSK POLITIHUNDEFORENING Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf REFERAT H O V E D B E S T Y R E L S E S M Ø D E lørdag den 3. marts 2018 kl. 09.00 på Nyborg Idræts- & Fritidscenter Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Bo Rasmussen, Erik Goth-Eriksen, Jan Lindgaard, Jan

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave Øvelse 11 - Frygtløshed

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager IPO bliver til IGP Prøvesæson = Weekend og helligedage Minimums deltager = 4 V/ BHR Vivi Gilsager Prøvetyper: UHP IBGH 1 til 3 (Færdselsprøve i 3 sværhedsgrader)

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne virke som figurant ved mønstringsprøve

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne virke som figurant ved mønstringsprøve UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Figurantarbejde ved mønstringsprøve 1 Hundeførerfigurantkursus 1151 Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne virke som figurant

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller

Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller Miljø Beskrivelse af opgaverne i Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race.

Læs mere

Miljø. Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav

Miljø. Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller. At vise, at hesten vil stå stille og villigt følge føreren i skridt og trav Miljø Navn Udførelse Formål Fejl, som tæller M 1- Mønstring i trav Hesteføreren tager opstilling foran dommerne med sin hest og præsenterer den med navn, alder og race. Hesten mønstres i skridt til den

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne virke som figurant ved mønstringsprøve

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne virke som figurant ved mønstringsprøve UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Figurantarbejde ved mønstringsprøve 2 Hundeførerfigurantkursus 1151 Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne virke som figurant

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt.

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Mentalbeskrivelsens momenter (1-8) 1. Kontakt håndtering I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Hundeføreren er instrueret på forhånd

Læs mere

Sådan foregår en avlskåring

Sådan foregår en avlskåring Før selve avlskåringen Der bliver normalt planlagt 3 avlskåringer om året, 1 på Sjælland, 1 på Fyn og 1 i Jylland. Sidste tilmelding er altid 3 uger før, og tilmelding er bindende og beløbet skal være

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand. IPO/ BHP 3 Hunden skal være 20 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/ BHP 3 Gruppe A Fremmedspor, mindst 600 skridt, 5 langsider,

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Lille nordisk program og Nordisk program

Lille nordisk program og Nordisk program Lille nordisk program og Nordisk program August 2018 Side 1 af 32 Forord og indhold Dette programskrift indeholder en beskrivelse af de danske programmer: Lille nordisk program i sporsøg og rundering Nordisk

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Almindelige bestemmelser... Side 1-7 Kåringsprogram... Side 8-11 Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Øvelse 7 - Gerningssted... Side 16-18 Øvelse 8 - Spor... Side 19-21 Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning...

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013 Kære dommere Ved udskrivning af denne version af KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 skal i gå ind i jeres printers egenskaber og fortælle den, at den skal udskrive 2 sider på 1 så den udskriver

Læs mere

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave Øvelse 11 - Frygtløshed

Læs mere

JORDARBEJDE - LET AF LOUISE BRETH OG PAULINE PRESTON 2011

JORDARBEJDE - LET AF LOUISE BRETH OG PAULINE PRESTON 2011 JORREJE - LET F LOUISE RETH OG PULINE PRESTON 2011 INHOL Side 1: OM LLE JORREJS-KLSSERNE eskrivelse af programmerne Målsætning for klasserne anen Tilgængelige niveauer edømmelse Udstyr - herunder:... Foreslået

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Blok og Rebound (Defensive Boards) Blokere og Afholde (Close out and Contain)

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Blok og Rebound (Defensive Boards) Blokere og Afholde (Close out and Contain) Nr.6464 Nr.6462 Blok og Rebound (Defensive Boards) angriberen, bøjet ben, hænderne oppe og bruge bagdel og skuldre til at blokere angriberen. Blokere og Afholde (Close out and Contain) Forsvaret skal sørge

Læs mere

Scoring Et hold scorer mål, ved at en spiller kaster disc en til en medspiller, som griber den i modstandernes målzone.

Scoring Et hold scorer mål, ved at en spiller kaster disc en til en medspiller, som griber den i modstandernes målzone. Bilag 1: Kort regelsæt: Ultimate Holdspillet Ultimate bygger på fair play og et regelsæt, som bl.a. betyder, at kampe spilles uden dommere. Hvert hold består af 7 spillere, og i rigtige kampe spiller man,

Læs mere