Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2"

Transkript

1

2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette 4 Sporelement 3. Markering af sårleje 5 Sporelement 4. Markering af pürschtegn 6 Sporelement 5. Afledningsspor 7 Sporelement 6. Tilbagegang (wiedergang) 8 Sporelement 7. Rundgang 9 Sporelement 8. Stjerne 10 Sporelement 9. Sløjfe 11 Sporelement 10. Spidse vinkler 12 Sporelement 11 Hestesko 13 Sporelement 12. Fingre 14 Sporelement 13. Halvbue 15 Specielle DM sporelementer: DM specielt sporelement 1. Sporlængde 16 DM specielt sporelement 2. Start uden for skov 16 UHM sporelementer: UHM sporelement 1. Startområde (kasse) 17 UHM sporelement 2. Knæk, vinkelrette 18 UHM sporelement 3. Tilbagegang (wiedergang) 19 Kvalifikationsprøver: Kvalifikationsprøvernes sporelementer 20 Point ved kvalifikationsprøver og DM: Point ved kvalifikationsprøver og DM 21 Dansk Retriever Klub, herefter forkortet DRK, i bilaget til vildtspor prøvereglement. Dette bilag er udarbejdet af DRKs sporudvalg og godkendt af DRKs bestyrelse. Udgivet af DRK, december Bilaget er gyldigt fra den

3 Indledning og forklaring af bilag: Bilaget er udarbejdet som et hjælpeværktøj for de ekvipager der skal til afprøvning, efter DRKs vildtspor prøvereglement. Det er ment som en hjælp, hvor man visuelt kan se de enkelte elementer og der er en uddybende forklaring på, hvordan elementerne forventes løst. Spor elementerne godkendes af Sporudvalget under DRK og efterfølgende af DRKs bestyrelse. Spor elementerne skal være godkendt og offentliggjort i mindst 6 måneder, inden de kan tages i brug. Herved sikres at de ekvipager der skal afprøves, har haft mulighed for at træne og indøve elementet. Der skal på hvert element, for neden stå; Element godkendt til ibrugtagning fra dd.mm.åååå. Alle forslag til nye elementer sendes til sporudvalget under DRK. Sporudvalget vil behandle forslaget og evt. medtage forslaget i den kommende udgave af bilag til vildtsporprøver. Forslagsstiller vil blive informeret efter endt behandling. Bilaget opdateres max to gange årligt. 2

4 Sporelementer fælles for DM og Championatsklasse: Sporelement 1, Startområde (kassen) Startområde (kassen) er et anvist område på optil 40 x 40 meter, hvor anskudsstedet (sporstart) er vilkårligt placeret, men ikke anvist. Fra anskudsstedet går sporet i en vilkårlig retning ud af boksen, og sporforløbet forsætter i retningen de første ca. 50 meter. Sporstart kan gå i alle retninger ud af start kassen. Sporlægger definerer et område på optil 40 x 40 meter, og udvælger et sted heri til anskudsstedet. Sporlægger går ind i startkassen fra en vilkårlig side og starter sporlægning på anskudsstedet. Sporlægger går i ud af startkassen i samme retning i ca. 50 meter, hvor elementet går over i det videre sporforløb. Stifinderen går foran sporlægger ud af startkassen. Hunden skal tage sporet op i startkassen, men ikke nødvendigvis anvise anskudsstedet. Derimod vil det tælle positivt at hunden anviser anskudsstedet i en evt. konkurrence om mesterskab og dagens hund m.m. Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar

5 Sporelement 2, Knæk Et knæk er i sin enkelthed en vinkel på 90. Et knæk kan gå til både højre og venstre. Sporlægger går lige frem af sporet og vælger et udgangspunkt for knækket. På udgangspunktet knækker sporlægger 90 og går fortsætter over i det videre sporforløb. Stifinderen går foran sporlægger gennem momentet. Ingen bemærkninger. Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar

6 Sporelement 3, Markering af sårleje Markering af sårleje. Til lægning af sårleje skal bruges et optøet ubehandlet skind, som masseres ned i sårlejet med hårsiden nedad. Der skal efterlades hår og blod i sårlejet. Ingen bemærkning Ingen bemærkning Det er ikke en fejl hvis hunden ikke markerer sårlejet, men går direkte over momentet. Derimod vil det tælle positivt at hunden tydeligt påviser sårlejet og hundeføren påpeger det over for dommeren, i en evt. konkurrence om mesterskab og dagens hund m.m. Ikke beskrevet Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar

7 Sporelement 4, Markering af Pürschtegn Markering af pürschtegn. Til lægning af pürschtegn skal bruges bensplinter og knogler fra samme vildtart, som bruges ved lægning af spor. Ingen bemærkning Ingen bemærkning Det er ikke en fejl hvis hunden ikke markerer pürschtegn, men går direkte over momentet. Derimod vil det tælle positivt at hunden tydeligt påviser pürschtegn og hundeføren påpeger det over for dommeren, i en evt. konkurrence om mesterskab og dagens hund m.m. Ikke beskrevet Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar

8 Sporelement 5, Afledningsspor Afledningsspor. Afledningsspor er et spor der krydser eller lægges parallelt med prøvesporet med klove fra anden vildtart, dog uden blod på max 50m. Aftales mellem prøveleder og dommerne den dag hvor sporerne lægges, for at dette gøres ens på alle prøvesporerne. Ingen bemærkning Ingen bemærkning Ikke beskrevet Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar

9 Sporelement 6, Tilbagegang (widergang) Tilbagegangen er mellem meter lang, og udgangen vinkelret på sporet til en af siderne Sporlægger går frem af sporet og vælger et udgangspunkt for tilbagegangen. Fra udgangspunktet går sporlægger de meter ud og tilbage og fortsætter fra udgangspunktet vinkelret ud fra sporet, hvor elementet går over i det videre sporforløb. Stifinder fortsætter ud af tilbagegangen (den grønne linje), i en bue så han er mindst 50 meter fra sporforløbet og går ind umiddelbart foran sporlægger meter efter tilbagegangen. Det er ikke en fejl hvis hunden ikke udreder tilbagegangen, men går direkte over i udgangen og fortsætter af sporet. Der giver tab hvis hunden følger stifinderfoden ud af tilbagegangen jævnført regler herfor. Derimod vil det tælle positivt at hunden udreder tilbagegangen i en evt. konkurrence om mesterskab og dagens hund m.m. Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar

10 Sporelement 7, Rundgang. Rundgangen går som en spiral fra udgangspunktet og krydser tre gange hen over sporet. Rundgangen har i ydereste ring en diameter på ca meter. Rundgangen kan dreje både højre og venstre rundt. Sporlægger går lige frem af sporet og vælger et udgangspunkt for rundgangen. Fra udgangspunktet går sporlægger i en større og større cirkel således at den sidste omgang i rundgangen har en diameter på ca meter. Der skal tilstræbes en ensartet afstand gennem hele spiralen. Sporet krydses vinkelret, og tredje gang sporlægger krydser sporet fortsættes der ca. 20 meter i retningen, hvor elementet går over i det videre sporforløb. Stifinderen skal placere sig ved udgangspunktet for rundgangen, således af han kan fortsætte ud af udgangen umiddelbart inden sporlægger, uden at skulle træde henover udlagt fært. (se skitse) Det er ikke en fejl hvis hunden ikke udreder rundgangen, men går direkte over i udgangen og fortsætter af sporet. Derimod vil det tælle positivt at hunden udreder rundgangen i en evt. konkurrence om mesterskab og dagens hund m.m. Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar

11 Sporelement 8, Stjerne. Stjernen lægges med i alt 6 ben på mellem meter, og benene behøver ikke være lige lange. Udgangen kan være et hvilket som helst andet ben end indgangsbenet. Der skal være mindst 45 mellem de enkelte ben. Sporlægger går lige frem af sporet og vælger et udgangspunkt for stjernen. Fra udgangspunktet går sporlægger først de meter ud og tilbage i de hvert af de fire ben der ender blindt, og fortsætter så ud af udgangsbenet, hvor sporlægger ligeledes går de første meter ud før elementet går over i det vider sporforløb. Stifinderen skal placere sig ved siden af udgangspunktet i stjerne, således af han kan fortsætte ud af udgangsbenet umiddelbart inden sporlægger, uden at skulle træde henover udlagt fært. (se skitse) Det er ikke en fejl hvis hunden ikke udreder stjernen, men går direkte over i udgangen og fortsætter sporet. Derimod vil det tælle positivt at hunden udreder stjernen i en evt. konkurrence om mesterskab og dagens hund m.m. Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar

12 Sporelement 9, Sløjfe. Sløjfen går fra udgangspunktet i en ensartet bue tilbage rundt og krydser sporet. Sløjfen har en diameter på meter. Sløjfen kan dreje både højre eller venstre rundt. Sporlægger går lige frem af sporet og vælger et udgangspunkt for sløjfen. Fra udgangspunktet går sporlægger i en bue med en diameter på meter tilbage og krydser sporet vinkelret, hvor elementet går over i det videre sporforløb. Stifinderen skal placere sig ved udgangspunktet for sløjfen, således af han kan fortsætte ud af udgangen umiddelbart inden sporlægger, uden at skulle træde henover udlagt fært. (se skitse) Det er ikke en fejl hvis hunden ikke udreder sløjfen, men går direkte over i udgangen og fortsætter sporet. Derimod vil det tælle positivt at hunden udreder sløjfen i en evt. konkurrence om mesterskab og dagens hund m.m. Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar

13 Sporelement 10, Spids vinkel. En spids vinkel er et skarpt knæk på En spids vinkel kan gå til både højre og venstre. Sporlægger går frem af sporet og vælger et udgangspunkt for den spidse vinkel. På udgangspunktet knækker sporlægger i en spids vinkel på mellem 30 og 45 og fortsætter i retningen ca. 20 meter, hvor elementet går over i det videre sporforløb. Stifinderen går foran sporlægger gennem momentet Ingen bemærkninger. Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar

14 Sporelement 11, Hestesko. Hesteskoen starter i et spidst knæk på og går i en bue med en diameter på ca. 50 meter rundt ned i endnu et spidst knæk på Afstanden mellem de to knæk er mindst 50 meter, og vinklen mellem indgangsben og udgangsben ca Hesteskoen kan dreje både højre og venstre rundt. Sporlægger går frem af sporet og vælger et udgangspunkt for hesteskoen. Fra udgangspunktet går sporlægger ud i et knæk på og umiddelbart ind i buen med en diameter på ca. 50 meter, ned i endnu et knæk på og gå ud i en vinkel på ca. 120 i forhold til indgangsbenet, hvor elementet går over i det vider sporforløb. Stifinderen går foran sporlægger gennem momentet. Ingen bemærkninger. Element godkendt oktober 2011, til ibrugtagning fra 1. januar

15 Sporelement 12, Fingre. Fingrene starter med et blød 90 sving, herefter går det min. 20 meter lige frem, hvor det går over i en 180 halvcirkel, med en diameter på mindst 20 meter. Herefter går der yderligere 20 meter lige frem i yderligere en 180 halvbue. Dette gentager sig 4-7 gange, hvorefter sporet går 20 meter lige frem og ud i et blødt 90 sving. Afstanden mellem de forskellige ben er mindst 20 meter, Fingrene kan dreje både højre og venstre rundt. Sporlægger går frem af sporet og vælger et udgangspunkt for Fingrene. Fra udgangspunktet går sporlægger ud i et blødt knæk på 90 og umiddelbart ud i et 20 meter lige forløb, ind i en 180 halvbuen, over i endnu et 20 meter lige forløb, ind i næste 180 halvbuen, dette gentages 4-7 gange, hvorefter der gås 20 lige frem og ud i et blødt knæk 90, hvor elementet går over i det videre sporforløb. Stifinderen går foran sporlægger gennem momentet. Ingen bemærkninger. Element godkendt oktober 2011, til ibrugtagning fra 1. januar

16 Sporelement 13, Halvbuen. Halvbuen starter med at sporet går lige frem til en vej, sti, vandløb eller lignende naturlig forhindring. Umiddelbart i kanten af forhindringen går sporet bagud i en halvbue med en diameter på ca. 30 meter frem til sammen forhindring og fortsætter over forhindringen. Halvbuen kan dreje både højre og venstre rundt. Sporlægger går lige frem af sporet mindst 20 meter og vælger et udgangspunkt for halvbuen. En vej, sti, vandløb eller lignende markant forhindring, Fra udgangspunktet går sporlægger frem til kanten af forhindringen, og vender 180 og går tilbage ud i en halvbue med en diameter på ca. 30 meter, frem til forhindringen og over denne, hvor elementet går over i det videre sporforløb. Stifinderen går foran sporlægger gennem momentet Bemærkning vedrørende udredning af momentet: Ingen bemærkninger Element godkendt oktober 2011, til ibrugtagning fra 1. januar

17 Specielle DM sporelementer: DM specielt - Sporelement 1, Sporlængde Sporlængde: Sporlængden kan være mellem 1.000m og 2.000m, alle længder mellem disse to angivelser er tilladt. Prøveleder definerer i samarbejde med sporudvalget sporlængde på årets DM. Prøveleder informerer sporlængden til stifinder, så alle spor på årets DM er lige lange Ingen bemærkning. Ikke beskrevet Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar 2006 DM specielt - Sporelement 2, Start uden for skov Start uden for skov. Start fra åben mark med sporforløb gennem skovbryn videre ind i skoven. Ingen bemærkning Ingen bemærkning Ingen bemærkning. Ikke beskrevet Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar

18 UHM sporelementer: UHM Sporelement 1, Startkassen Startkassen (Boksen) er et anvist område på 20 x 20 meter, hvor anskudsstedet (sporstart) er vilkårligt placeret, men ikke anvist. Fra anskudsstedet går sporet i en vilkårlig retning ud af boksen, og sporforløbet forsætter i retningen de første ca. 50 meter. Sporstart kan gå i alle retninger ud af start kassen. Sporlægger definerer et område på 20 x 20 meter, og udvælger et sted heri til anskudsstedet. Sporlægger går ind i startkassen fra en vilkårlig side og starter sporlægning på anskudsstedet. Sporlægger går i ud af startkassen i samme retning i ca. 50 meter, hvor elementet går over i det videre sporforløb. Stifinderen går foran sporlægger ud af startkassen. Hunden skal tage sporet op i startkassen, men ikke nødvendigvis anvise anskudsstedet. Derimod vil det tælle positivt at hunden anviser anskudsstedet i en evt. konkurrence om mesterskab og dagens hund m.m. Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar

19 UHM Sporelement 2, Knæk Et knæk er i sin enkelthed en vinkel på 90. Et knæk kan gå til både højre og venstre. Sporlægger går lige frem af sporet og vælger et udgangspunkt for knækket. På udgangspunktet knækker sporlægger 90 og går fortsætter over i det videre sporforløb. Stifinderen går foran sporlægger gennem momentet. Ingen bemærkninger. Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar

20 UHM Sporelement 3, Tilbagegang (wiedergang) Tilbagegangen er mellem meter lang, og udgangen vinkelret på sporet til en af siderne Sporlægger går frem af sporet og vælger et udgangspunkt for tilbagegangen. Fra udgangspunktet går sporlægger de meter ud og tilbage og fortsætter fra udgangspunktet vinkelret ud fra sporet, hvor elementet går over i det videre sporforløb. Stifinder fortsætter ud af tilbagegangen (den grønne linje), i en bue så han er mindst 50 meter fra sporforløbet og går ind umiddelbart foran sporlægger meter efter tilbagegangen. Det er ikke en fejl hvis hunden ikke udreder tilbagegangen, men går direkte over i udgangen og fortsætter af sporet. Der giver tab hvis hunden følger stifinderfoden ud af tilbagegangen jævnført regler herfor. Derimod vil det tælle positivt at hunden udreder tilbagegangen i en evt. konkurrence om mesterskab og dagens hund m.m. Element godkendt til ibrugtagning fra 1. januar

21 Kvalifikationsprøver: Kvalifikationsprøvernes - sporelementer Sporlængde: Sporlængden kan være mellem 400m og 1.000m, alle længder mellem disse to angivelser er tilladt. Prøveleder definerer i samarbejde med sporudvalget sporlængde på årets kvalifikationsprøver. Prøveleder informerer sporlængden til stifinder, så alle spor på den enkelte kvalifikationsprøve er lige lange Der gives point jf. udarbejdet skema der er udarbejdet af sporudvalget til hver enkelt prøve. Det er dommerne der benytter pointskema i forbindelse med bedømmelse af hver enkelt ekvipage. Kvalifikations sporelementer: Sporelementer der kan komme i spil på kvalifikationsprøverne, er de samme som på DM og championatspor. Sporelementer er beskrevet enkeltvis, i dette bilag. Godkendt, til ibrugtagning fra 1. januar

22 Point ved kvalifikationsprøver, UHM og DM: Point ved Kvalifikationsprøver, UHM og DM Point: Sporudvalgets udarbejder et pointskema, til hver enkelt kvalifikationsprøve samt DM, da disse spor er individuelle fra gang til gang. Point skema til UHM er ens fra gang til gang. Der gives point i forhold til hvert enkelt element og stræk på sporet. Eksempel på hvor mange point der kan opnås på en kvalifikationsprøve: Eksempel på point, på et kvalifikationsspor. Elementer er nævnt i den rækkefølge sporet er opbygget. Elementer Max point Start 10 1 stræk 10 Finger 10 2 stræk 10 Stjerne 10 3 stræk 10 Knæk og overgang ved vej 10 Sporslut 10 I alt: 80 Eksempel på hvordan point kan opnås i det enkelte element: f.eks. element sporstart: 10 point, Løser/finder starten effektivt. Hund og fører markere og anviser anskudsstedet 08 point, Løser/finder starten, hund eller fører markere anskudsstedet 06 point, Løser finder starten, uden markering 02 point, Går direkte ud af sporet 00 point, Kommer ikke i gang Der gives max. to tab og ved 3. tab stoppes afprøvningen, jf. gældende regler herfor i vildtspor reglementet. Optjent point er ikke tabt hvis afprøvningen stoppes, de beholdes i forhold til vinderplaceringer på den enkelte prøve og placering til eventuel deltagelse på DM. Ekvipager med 0 tab ved sporslut opnår et tillæg på 900 point. Ekvipager med 1 tab ved sporslut opnår et tillæg på 600 point. Ekvipager med 2 tab ved sporslut opnår et tillæg på 300 point. Ekvipager med 3 tab opnår ikke yderligere point. Ved prøvens afslutning offentliggøres de opnåede point, for hver enkelt ekvipage og der vindeplaceres ud fra, at flest point bliver 1. vinder osv. på dagen. Prøveleder er ansvarlig for kontrol af point er korrekt sammentalt inden offentliggørelse samt at resultatet videregives til sporudvalget efter afsluttet prøve. Sporudvalget har ansvar for sammenlægning af point fra de to kvalifikationsprøver og indkalder de 14 bedst placerede ekvipager til mesterskabet efterfølgende. Godkendt, til ibrugtagning fra 1. januar

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissarbejde Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissarbejde.

Læs mere

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor

Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Prøveregler for Dansk Kennel Klubs afholdelse af Danmarksmesterskab i schweissspor Solrød 1. januar 2018 1 Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor prøvereglement Reglementet er gyldigt fra 1. januar 2014. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 6. juli 2013 og DKK den 2013 Gældende fra 1. januar

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

Brugsprøveprogrammet Håndbogen for FCI s Internationale Brugshundeprøver International Sporhundeprøver

Brugsprøveprogrammet Håndbogen for FCI s Internationale Brugshundeprøver International Sporhundeprøver SPORLÆGGERKURSUS Dette materiale er udarbejdet på baggrund af klubbens første sporlæggerkursus og er Brugshunderådets vejledning vedrørende sporlægning. Den foreliggende publikation er et resultat af et

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler

DKK s Schweisshundeudvalg. Schweissprøveregler DKK s Schweisshundeudvalg Schweissprøveregler Godkendt af DKK december 2007 1 1 Schweissprøvernes formål Side - stk. 1 3 - stk. 2 3 - stk. 3 3 - stk. 4 3 2 Hvem kan afholde prøver 3 3 Sporenes opbygning

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.

Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015. Forslag til revision af Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde. (Egnethedsprøve). Version 2015.2 Godkendt af Schweissudvalget d. 16. marts 2010 1. Formål 1 Prøven har

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019

Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019 Hold DM for retrievere i Nordjylland lørdag den 1. juni 2019 Kære regioner Det er med stor glæde, at Region Nordjylland kan invitere jer til Hold DM 2019. Hold DM afholdes i Tolne Skov, vest for Frederikshavn,

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line.

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. Generelt I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstrepositionen eller

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Rally Obedience Nordic Championship Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019

Rally Obedience Nordic Championship Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019 Rally Obedience Nordic Championship 2019 Amanda Haue Jakobsson & Paul Lysholdt 31. marts 2019 Dagsorden NM og landsholdsudtagelse Skilte og øvelser Bedømmelser Videre forløb NM og landsholdsudtagelse 1/3

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Dansk Schweisshundeforening

Dansk Schweisshundeforening Dansk Schweisshundeforening Danske Bank kontonummer 4426 6841104. CVR. 30638530 Randers, d. 02.01.2015 Naturstyrelsen har bedt Dansk Schweisshundeforening komme med et bud på en revision af optagelsesproceduren

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019

DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 DHK s regler for kvalifikationskonkurrencer sæson 2018/2019 1. Kvalifikationskonkurrencer 1.1 Konkurrencerne afholdes efter gældende ISDS-regler. 1.2 Reglerne gælder for kvalifikationskonkurrencer, der

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Revideret februar 2014 Trin 1-6 Generelt Trin 1-6: Bogen er opbygget med forslag til træning af kondition og smidighed i starten af bogen.

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Begynder Bedømmelsesreglement for

Begynder Bedømmelsesreglement for Begynder Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2014, mindre korrektur januar 2015 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på GymDanmark s hjemmeside Copyright GymDanmark,

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer

Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Regler for uddannelse til- og autorisation som spordommer Gældende fra 1. januar 2018 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Ansøger skal have ført 2 forskellige hunde til 1 præmie på 1.000

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Det er tilladt både at bruge både den gamle og nye musik som er udgivet af det amerikanske gymnastikforbund.

Det er tilladt både at bruge både den gamle og nye musik som er udgivet af det amerikanske gymnastikforbund. Generelt Trin 1-6: Bogen er opbygget med forslag til træning af kondition og smidighed i starten af bogen. Derefter er bogen opdelt i hvert trin med udførligt beskrevet øvelser. Til sidst i bogen er der

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Teknisk progression. Længdespring

Teknisk progression. Længdespring Teknisk progression Længdespring Den tekniske progression på dette niveau, beskæftiger sig med de grundlæggende øvelser til indlæringen af længdespring. Her kan det, i forhold til en praktisk og måske

Læs mere

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3 Nyheder og ændringer fra IPO3 til IGP3 Generelle bestemmelser Social omgængelighed Side 7 En hund, der på et hvilket som helst tidspunkt af konkurrencen / prøven (før, under eller efter egen deltagelse)

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Geometri Følgende forkortelser anvendes:

Geometri Følgende forkortelser anvendes: Geometri Følgende forkortelser anvendes: D eller d = diameter R eller r = radius K eller k = korde tg = tangent Fig. 14 Benævnelser af cirklens liniestykker Cirkelperiferien inddeles i grader Cirkelperiferien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan?

Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan? Fra mesterlære til kreativitet og innovation i MBU hvordan? - Laban bruges som didaktisk redskab. Kreativitet og innovation som en del af opvarmning Gang-relationer: 5 meter mellem dig og den du tænker

Læs mere

Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly

Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly Kriterier og pointskema for Årets Curly, Årets Brugs-Curly og Årets Udstillings-Curly Gældende fra: 01.01.2018 Vinderne udråbes og tildeles racens ærespræmie, for hhv. Årets Curly, Årets Brugs-Curly og

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER

VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER VEJLEDNING TIL HUNDEFØRERE VED IGP3 DM OG UDTAGELSER Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IGP2 eller IPO2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Heelwork To Music færdighedsprøver Trick prøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM

Læs mere

Sektionslæggerhåndbog. 1: Indledning

Sektionslæggerhåndbog. 1: Indledning Sektionslæggerhåndbog 1: Indledning 1.1 Formål Formålet med håndbogen er: At så vidt muligt sikre at køreren kan regne med nogenlunde samme sværhedsgrad i sektionerne i de forskellige løb, svarende til

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

RFK klubmesterskab 2014. FEJL:

RFK klubmesterskab 2014. FEJL: RFK klubmesterskab 2014. Her følger flyveprogrammet for årets klubmesterskab i Radioflyveklubben, Frederikssund. Flyveprogrammet skal gennemflyves 3 gange og de 2 bedste runder tæller i slutresultatet.

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 16 ØVELSE Beskrivelse Fri ved fod Afdækning i gruppe Fremadsendelse med afdækning. Hund og fører skal vise almindelig gang/løb med højre/- venstre/omkringvendinger.

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Heelwork To Music færdighedsprøver

Heelwork To Music færdighedsprøver Heelwork To Music færdighedsprøver Formål med færdighedsprøverne: Formålet med prøverne er, at få hundeejere i gang med at opøve de færdigheder, der skal til for at kunne sammensætte et HTM eller freestyle

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.2018 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL Nr.10005 Alder: 7-70 år - Tid: 10 min. Nr.10004 Alder: 5-90 år - Tid: 5 min. Skyggen Bogstav kegler, hvor man så kan øve stavning. Myldretid Gruppeaktivitet, selv om man skal passe Tabeltræning - så man

Læs mere

Unghundemesterskabet 2012

Unghundemesterskabet 2012 Unghundemesterskabet 2012 Traditionen tro afholder RJK Unghundemesterskab den anden søndag i august. Søndag d. 12. august byder RJK velkommen til Unghundemesterskab 2012, som afholdes ved det skønne Skanderborg

Læs mere

Lille nordisk program og Nordisk program

Lille nordisk program og Nordisk program Lille nordisk program og Nordisk program August 2018 Side 1 af 32 Forord og indhold Dette programskrift indeholder en beskrivelse af de danske programmer: Lille nordisk program i sporsøg og rundering Nordisk

Læs mere

Venstre sving

Venstre sving 1 START 2 MÅL 3 Højre sving 4 Venstre sving 5 270 Højre rundt 6 270 Venstre rundt 7 Diagonalt højre 8 Diagonalt venstre 9 225 o højre 10 225 o venstre 11 Højre omkring 12 Venstre omkring 13 Hund Tyskervending

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Du har med andre ord lavet en amigurumi en kærlig bamse med et sjovt udtryk og et trygt kram!

Du har med andre ord lavet en amigurumi en kærlig bamse med et sjovt udtryk og et trygt kram! Hæklet Sutteklud Dette skulle gerne være en opskrift for dig der har mod på at hækle, men måske ikke helt har haft modet endnu. Opskriften vil blive skrevet som en almindelig hækleopskrift, og nedenfor

Læs mere

Emne: Møde nr. 3-2011. Dato: 09-05.2011. Hanne Søndenbroe

Emne: Møde nr. 3-2011. Dato: 09-05.2011. Hanne Søndenbroe Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 3-2011 Dato: 09-05.2011 Sted: Hanne Søndenbroe Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA Hanne Jensen

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager IPO bliver til IGP Prøvesæson = Weekend og helligedage Minimums deltager = 4 V/ BHR Vivi Gilsager Prøvetyper: UHP IBGH 1 til 3 (Færdselsprøve i 3 sværhedsgrader)

Læs mere

1. træning Daverød Dam. Indledende bemærkninger

1. træning Daverød Dam. Indledende bemærkninger 1. træning Daverød Dam Indledende bemærkninger Fælles info om træningen Vandapportering A D B Træningen består af en øvelse med træner og to selvtræningsøvelser. Vi starter med at gennemgå selvtræningsøvelserne

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND

DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND DERBY AFPRØVNINGSREGLER FOR KORTHÅRET HØNSEHUND Derby-prøven er en anlægsprøve for unge, mest uerfarne korthår. Prøven har til formål at fastlægge de medfødte arvelige anlæg for hundenes jagtlige egenskaber

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

Venstre sving

Venstre sving 1 START 2 MÅL 3 Højre sving 4 Venstre sving 5 270 Højre rundt 6 270 Venstre rundt 7 Diagonalt højre 8 Diagonalt venstre 9 225 o højre 10 225 o venstre 11 Højre omkring 12 Venstre omkring 13 Hund Tyskervending

Læs mere