Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013"

Transkript

1 DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013 Formål: -o0o- - At uddanne elever, der på landsplan kan fungere som dommere i konkurrencer efter foreningens konkurrenceprogram øvelserne 1-6 og 11 i alle klasser samt øvelserne i unghunde og patruljeklasse. - At gøre elever i stand til, at vurdere den iagttagne præstation på baggrund af formålsparagraffens målsætning om praktisk politihundearbejde, som foreningens konkurrenceprogram tilsigter det. - At gøre eleverne i stand til at udøve dommerskøn. - At undgå, at elever udvikler sig til fejlkiggere. Mål: - At elever efter uddannelsen vil være i stand til at vurdere og bedømme en praktisk opgave på tilstrækkelig sikker måde. Adgangskrav: - Se Almindelige Bestemmelser punkt 7 i foreningens konkurrenceprogram. Dispensation: - Se gældende regler på Dommer- og Programudvalgets hjemmeside. Undervisningsform: - Elevcentreret samtaleundervisning - Elevernes egne erfaringer og aktive medvirken er en forudsætning for opfyldning af undervisningens mål. Tid: - Teorilektioner, to prøvebedømmelser og dommerprøven, i alt timer. 1

2 Evaluering: - Undervisningens resultat evalueres løbende gennem opgaver i bedømmelse af cases samt 2 prøvebedømmelser af unghund og patruljehund i fuldt program. Indstilling til dommerprøven - Inden den endelige indstilling til praktisk bedømmelse, skal vedkommende i den teoretiske undervisning have vist egnethed og forståelse for at dømme efter programmet. - Indstillingen foretages af dommerinstruktøren. Dommerprøven: - Kurset afsluttes med en skriftlig teoriprøve og en praktisk prøve, hvor en unghund- og en patruljehund bedømmes i fuldt program. Den praktiske bedømmelse overværes og vurderes af et medlem af dommer- og programudvalget der afgør, om eleven kan godkendes som dommer. Undervisningsmaterialet: - Undervisningsmaterialet er et støttemateriale for dommerinstruktøren, og en vejledning med hensyn til specielt væsentlige ting. Det skal i alle tilfælde sammenholdes med foreningens Almindelige bestemmelser, Konkurrenceprogram og Figurant instruktionsmateriale. - I et tillæg til undervisningsmaterialet er opført retningslinier for bedømmelse og afgørelser truffet af DPU med baggrund i spørgsmål fra medlemmerne. Lektionsplanen: - Dommerinstruktøren tilrettelægger undervisningen og dens omfang under hensyntagen til elevernes individuelle forudsætninger. - Planen kan eksempelvis se ud som herunder. 2

3 Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013 Lektionsplan 1. lektion - hvad forlanges af en dommer - dommeren og figuranten - hundeførerinstruktion - dommersedlen - forhold i forbindelse med konkurrence - appelkarakteren 2. lektion - bedømmelser - gennemgang af øvelse lektion - repetition af øvelse gennemgang af øvelse orientering i Lektioner for figurant kursus Øvelse 7, Gerningssted og øvelse 8, Spor. 4. lektion - repetition af øvelse gennemgang af øvelse 9 - orientering i Lektioner for figurant kursus Øvelse 9, rundering. 5. lektion - gennemgang af øvelse orientering i Lektioner for figurant kursus Øvelse 10, Anholdelsesopgave og øvelse 11, Frygtløshed for slag. 1. Prøvebedømmelse 3

4 6. lektion - gennemgang af prøvebedømmelserne 2. prøvebedømmelse 7. lektion - gennemgang af prøvebedømmelserne og endelig afpudsning 4

5 Dansk Politihundeforenings dommeruddannelse 2013 Undervisningsmateriale: 1: Dommerens forhold. Dommeren skal være sig sit ansvar over for foreningens formålsparagraf og vort konkurrenceprogram bevidst. Hans afgørelser skal træffes med baggrund i vor forenings historie og formålsparagraf. Han må være loyal over for vort program, og ikke stille ekstreme krav til formen for øvelsernes udførelse. Derved fastholdes og fremmes et uddannelses- og indlæringskoncept, hvor der ikke er behov for at anvende hjælpemidler, der strider mod dyrenes velfærd, for at kunne opnå et topresultat i vort program. Dommeren skal være ens over for alle og kunne gennemskue den rutinerede fører, der ved hjælp af fiduser eller overdreven teknik søger at pynte på præstationen. Derfor skal dommeren have indgående kendskab til programmet, indgående kendskab til konkurrenceforhold og god dommeretik- og moral. Dommeren må i sit virke hele tiden være opmærksom på, at det for en hundefører ofte er mere nærliggende at tro, at manglende resultater skyldes terrænets beskaffenhed, opgavens urimelige krav eller dommerens fejlvurdering, hvorfor han skal give præcise præmisser for sin afgørelse.. Dommeren må undgå den holdning til bedømmelsen: Vi må hellere trække lidt i øvelsen, det kan jo være, der kommer en, der gør det flottere. Det er en forkert filosofi. Måske kan vi bedst forklare hvorfor med noget fra en anden sportsgren, nemlig: Den pil, der sidder lige i centrum af Bulls Eye giver ikke flere point end den, der sidder ude i kanten af Bulls Eye. I vore bedømmelser bør der være en lignende tolerance. Hvad forlanges af en dommer - rolig og velafbalanceret - venlig og imødekommende - kende sit program - helst selv gå med hund - være retfærdig ens over for alle objektiv - se på helheden, herunder tage hensyn til den praktiske målsætning - afgøre pointberegning jævnfør programmet 5

6 - udøve dommerskøn, en faglig vurdering af hvordan den viste præstation forholder sig til det ideelle, som er beskrevet i konkurrenceprogrammet - ikke være fejlkigger - en loyal, aktiv og ansvarsbevidst partner for sin dommermakker Dommeren og figuranten - dommeren har ansvaret for øvelsernes korrekte gennemførelse, hvilket indebærer, at dommeren også har ansvaret for figurantarbejdet. Dommeren skal kunne instruere figuranten efter Arbejdsudvalgenes til enhver tid gældende figurantkursus materiale - det gælder også for øvelse 11-figuranten. Dommeren skal kunne instruere figuranten efter Arbejdsudvalgenes figurantkursus materiale for øvelse 11 - instruktionen af figuranten skal være omhyggelig. Laver figuranten fejl - må de omgående rettes Hundeførerinstruktion - denne skal altid være fyldestgørende og ens overfor alle - begynd med hvilken øvelse det er og eventuelle grundlag for øvelsen - nøjagtig beskrivelse af terrænet, og spørg om hundeføreren er i tvivl om noget - vejlede i rimeligt omfang under afviklingen Dommersedler m.v. - notesbog - korte, men nøjagtige kommentarer - ikke skrive point sammen med kommentarer i sedlens venstre side - i rundering og spor skal man ikke skrive starttider og findetider, idet det kan være vejledning for andre hundeførere - eventuelle fejl kan skrives på en separat seddel - strafpoint - dommersedler uden gennemslag Forhold i forbindelse med konkurrence - ikke anvende skarpt halsbånd - ikke afstraffe hunden - ikke være til gene forstyrre andre 6

7 - ikke skaffe sig fiduser - overtrædelse straffes med fradrag i point - bortvisning - bortvisning af dommer og figurant Appelkarakteren - hundens lydighed, energi og forståelse - såvel fører- som hundefejl - endvidere fradrag under 1 point - helhedsindtryk - hundens temperament - hvis kun appelpoint fratrækkes skrives begrundelse på dommerseddel. Appelpointene vil mange gange være de point, der skiller de bedste fra de øvrige, så vær opmærksom på, at bruge appelpointene rigtigt. Det må ikke blive noget, der bare skal hæftes på. 2: Bedømmelsen. Bedømmelsen, er den primære del af dommerens opgave. Dommeren skal afgøre pointberegningen jævnfør programmet og skal kunne udøve et fagligt skøn, når det kræves. Nogen gange er pointberegningen uproblematisk. Det er let at tælle ekstrakommandoer eller manglende genstande på sporet. Ofte må dommeren dog udøve et skøn for at afgøre pointberegningen. For at kunne udøve et skøn, er dommeren nødt til at have en baggrund at gøre det på. Det skal være et fagligt skøn med baggrund i vort program, personlige erfaringer, kutyme, faste takster og kendte afgørelser, og ikke et skøn baseret på personlige præferencer. Dommeren kommer uundgåeligt ud for at skulle bedømme situationer, som han ikke har oplevet før, og som han ikke kan finde beskrevet. Her må han udøve et dommerskøn. Et sådant skøn må altid have baggrund i: - hvad formålet med øvelsen er - hvad programmet kræver i øvelsen - hvad er specielt relevant for øvelsen - er der kendte afgørelser i situationer, som ligner - findes der faste takster for eventuelle forseelser, som er sammenlignelige 7

8 - eventuelle andre forhold, der må tages i betragtning. Et hovedformål med dette kursus er at gøre dommeren i stand til at udøve et sådant skøn. Derefter må dommeren holde sin uddannelse opdateret ved at deltage i foreningens vedligeholdelseskurser og orientere sig i medlemsblad og på hjemmesiden om nyheder, og så gælder det også her, at øvelse gør mester. I gennemgangen af de enkelte øvelser og deres bedømmelse er de elementer, som må anses at være de væsentligste, som netop den øvelse skal vise om hund og fører, oplistet under: Hvad er særligt relevant i bedømmelsen af denne øvelse. Generelle bestemmelser: - Generel fejl - en fejl der optræder i hele øvelsen fradrag, minimum 1 point afhængigt af grovheden. - Programfejl - hundeføreren følger ikke programmet bevidst eller ubevidst fradrag i point afhængigt af grovheden. - Animeringer - f.eks. se ned på hund i visse øvelser, lyde fra munden, knips med fingre, klap på lår, hæleklap, kropsdrejninger og unaturlige bevægelser - fradrag i point - Ulovlig kommando, en kommando, som ikke er anført i programmet for den aktuelle øvelse, fradrag 1,5 point - Forsøg, der gives kun et forsøg, men under særlige omstændigheder, f.eks. forstyrrelse, kan denne regel fraviges - Belønning tillades kortvarigt mellem øvelser eller efter afslutning af dele af øvelser - Klikker må ikke bæres synligt under øvelse 1 til og 11. Den kan i andre øvelser bruges på samme måde som en godbid eller en bold og må så bæres synligt - Utidig halsgivning kan optræde i alle øvelser, men høres og straffes oftest i lydighedsøvelserne - fradrag i point eller appelpoint efter grovheden - Point for det udførte gives hvis point er opnået i en øvelse. Der er undtagelser, f.eks. ved bortvisning og i øvelse 11 m.m. Fællesbestemmelser for lydighedsøvelserne Mellem øvelserne må hunden roses og belønnes kortvarigt. - Ekstra kommando 1 point - Animering 1 point 8

9 - Ekstra kommando og samtidig animering 1,5 point - Æresrunde, bedømmes efter størrelse, fra 0,3 til 0,5 point - Mellem øvelserne skal hunden føres i line eller som under fri ved fod - Venstrehåndede må føre hunden på deres højre side. Øvelse 1: Fri ved fod. Hvad er øvelsens formål: At vise at hunden lydigt, energiskt, temperamentsfuldt og villigt, uden animering eller kommando og med forståelse for at sætte sig selvstændigt og korrekt ved opstandsninger, kan følge sin fører, der i naturlig gang/løb og med naturlige opstandsninger gennemfører alle øvelsens momenter efter dommerens anvisning. Hvad er specielt relevant i denne øvelse: Samarbejde mellem fører og hund. Hundens lydighed, energi, temperament og forståelse for nøjagtighed i udførelse af øvelsen i et længere forløb gennem alle øvelsens momenter uden på noget tidspunkt at miste koncentration. Terræn: - Jævnt, ikke for høj bevoksning eller ujævnheder Kommandoer: - klare og tydelige - avertissement, f.eks giv agt - udførelseskommando Udførelse: - opstilling 8-10 meter foran dommeren - ensartet bedømmelse af alle - øvelsens detaljer, vendinger, drejninger, 3-skridts-øvelser m.v., bør planlægges inden øvelsens start - øvelserne afsluttes foran dommeren, der herefter siger tak Bedømmelse: - i udgangsstillingen, som gælder for alle lydighedsøvelserne, står føreren i naturlig stilling med samlede ben, hunden sidder lige og tæt ved føreren på venstre side med sin højre skulder ud for førerens venstre knæ. Afvigelser herfra straffes med fradrag i point eller appelpoint efter grovhed 9

10 - udgangsstillingen kan efter ønske udføres med hunden siddende på højre side - under fri ved fod skal hunden gå ved venstre side under hele øvelsen, lige og med sin højre skulder ud for førerens venstre knæ, det accepteres at hunden går med sin snudespids på højde med førerens venstre knæ. Afvigelser herfra straffes med fradrag i point eller appelpoint efter grovhed - øvelsen kan efter ønske udføres med hunden gående på førerens højre side - fradrag for animeringer f.eks. lyde fra munden, knips med fingrene, klap på låret, hæleklap, kropsdrejninger og unaturlige bevægelser i point - hvis hunden ikke sætter sig 0,5 point Øvelse 2: Apportering. Hvad er øvelsens formål: At vise at hunden på førerens kommando, med korrekt start og afslutning, hurtigt og uden at tygge, kan apportere en genstand, som føreren har kastet mindst 10 meter frem, og aflevere den til føreren i oplyste afleveringsform. Hvad er specielt relevant i denne øvelse: Samarbejde mellem hund og fører. Hundens nøjagtighed i start, slut og udførelsen. Hundens lydighed, energi og forståelse for hurtigt, uden tøven, på kommando og uden at beskadige den, at bringe en genstand til hundeføreren og aflevere den i den ønskede afleveringsform. Terræn: Ikke for høj bevoksning Dommeren placerer sig ud for og lidt foran på førerens højre side. Udførelse: - hundeføreren oplyser om apporteringsform. - hunden på plads ved venstre eller højre side - apporten mindst 10 meter ud - afvente tegn fra dommer - apporten kastes væk fra publikum - tilladte kommandoer: apport og slip efter tegn - føreren kan vælge at lade hunden aflevere apporten siddende tæt på og lige foran føreren eller ved førerens venstre side. - den hundefører, der vælger at lade hunden aflevere apporten siddende tæt på og 10

11 lige foran føreren, må give en på plads kommando efter apport afleveringen. - på plads kommandoen skal afgives medens hunden sidder foran hundeføreren - øvelsen er først slut når hunden sidder ved førerens venstre/højre side og dommeren har sagt tak. Bedømmelse - bedømmelsen starter, når føreren har fået apporten i hånden og har meldt klar - kun point, hvis hunden har apporten i munden og har påbegyndt apporteringen - fradrag for ekstra kommandoer og animeringer - fradrag i point hver gang hunden taber apporten - tab af apport 1 point - hvis hunden går før kommando knaldapporterer 1 point - hvis øvelsen ikke gøres færdig, bedømmes den del af øvelsen, der er udført - ved aflevering foran skal hunden sidde så tæt at apporten kan nås uden at føreren forlader udgangsstillingen. - tyggeri, bedømmes efter grad, fra 0,3 til 2,0 point - hvis hundefører forlader udgangsstilling, øvelsen afbrydes, der gives point for den udførte del. Øvelse 3: Halsgivning. Hvad er øvelsens formål: At vise en hund der, siddende korrekt på plads, på kommando straks afgiver 10 sammenhængende glam. Hvad er specielt relevant i denne øvelse: Samarbejde mellem fører og hund, samt nøjagtighed i udførelsen. Hundens lydighed og forståelse for at give hals på kommando samt dens temperament og energi herunder. Udførelse: - hunden på plads på højre eller venstre side - kommando giv hals på tilladelse fra dommer - der kræves 10 glam - kun fuldt point, hvis hunden starter halsgivning straks efter kommando 11

12 Bedømmelse: Forlader hunden udgangsstillingen, sker der fradrag som følger: - hunden rejser sig før halsgivning 1 point - hunden rejser sig under halsgivning 0,5 point - siddende foran hundeføreren 1 point - stående foran hundeføreren 1,5 point - hundeføreren ser ned på hunden 1 point - hensyntagen til hundens temperament - øvelsen skal afvikles inden for rimelig tid - ingen point for piveri - pointfradrag for hver ekstra kommando og animering Øvelse 4: Spring. Hvad er øvelsens formål: At vise at hunden på kommando kan springe over et 1½ m højt plankeværk. Hvad er specielt relevant i denne øvelse: Samarbejde mellem hund og fører, herunder nøjagtighed i udførelsen. Hundens lydighed, fysiske form, adræthed og energi i springet. Udførelse: - hunden på plads på højre eller venstre side - afvente tegn fra dommer. Bør ikke gives før hunden er i ro - derefter kommando - hundeføreren skal straks forlade udgangsstillingen, når hunden forlader denne - kun et forsøg på opspring med berøring af plankeværket - hunden på plads efter springet uden kommando Bedømmelse: - pointfradrag, hvis føreren løfter armen samtidig med kommandoen - hunden springer før kommando 1 point - hunden springer før tegn fra dommer 1,5 point 12

13 Øvelse 5: Afdækning. Hvad er øvelsens formål: At vise at hunden på kommando kan dække af og blive liggende roligt et bestemt tidsrum medens føreren er i skjul, hvorefter den skal kunne kaldes eller fløjtes ind. Hvad er specielt relevant i denne øvelse: Samarbejde mellem fører og hund samt hundens evner til, i en praksisnær situation, hvor den over tid ikke er under direkte påvirkning af føreren, at vise lydighed, selvstændighed og forståelse for øvelsen, ved at forblive afdækket til indkald. Terræn: - Hunden må ikke dækkes af i højt græs eller foran bakke, så den ikke kan se føreren på vej i skjul Udførelse: - alle momenter starter på tegn fra dommer - hunden på plads på højre eller venstre side af føreren ved et angivet mærke - på tegn fra dommeren kommanderes dæk - tegn til at gå/løbe i skjul gives, når hunden har lagt sig - fløjtes/kaldes ind efter tegn - hunden må ikke kunne se føreren i skjul Dommerens placering: - de 2 dommere placerer sig således, at de kan styre og bedømme hele øvelsen Bedømmelse: - hvis hunden ikke dækker af inden for rimelig tid afbrydes øvelsen - hvis hundeføreren går før tegn fra dommer 0,2 point - giver føreren ekstra kommando, når han har forladt hunden afbrydes øvelsen - fradrag i forbindelse med fløjt/indkald højst halvdelen af point - vær opmærksom på forhold, der kan påvirke hunden under øvelsen - tiden i klasserne er forskellig. - hunden kryber, pr. gang 1 point - hundeføreren ser ned på hunden ved afdækning 1 point 13

14 Øvelse 6: Fri ved cykel. Hvad er øvelsens formål: At vise at hunden selvstændigt, med opstart og afslutning på plads, over en strækning kan følge den cyklende fører løbende på cyklens højre side i en position tæt på cyklen og med snuden mellem cyklens fornav og krank. Hvad er specielt relevant i denne øvelse: Samarbejde mellem fører og hund og nøjagtighed i udførelsen. Hundens evne til med lydighed, energi, nøjagtighed og forståelse over tid, at følge cyklen i en praksisnær øvelse med flere momenter. Terræn: Vej eller andet egnet sted Udførelse: - hunden på plads ved førerens venstre eller højre side, fri ved fod - strækning på 50 meter frem og tilbage gennemkøres med vending til venstre - hunden skal løbe på cyklens højre side - snudespids ved cyklens fornav (længst fremme), eller krank (længst tilbage) - hunden skal gå bagom cyklen både ved start og afslutning, og uden kommando om at gå på plads - løber hunden på venstre side af cyklen hele vejen opnås ingen point Bedømmelse: - dommerne placerer sig sådan, at de kan vurdere hele øvelsen - føreren på og af fra venstre side - fradrag i point for ekstra kommandoer og animeringer - fradrag i point, hvis hunden forlader cyklen - hunden løber for om cyklen ved start/afslutning 1 point Øvelse 7: Gerningssted. Hvad er øvelsens formål: At vise at hunden, på førerens kommando, konstant, energisk, koncentreret og effektivt, kan afsøge et anvist, afmærket gerningssted og sikre de anbragte genstande. Hvad er specielt relevant i denne øvelse: 14

15 Fører og hunds samarbejde i løsning af opgaven. Hundens evne til at finde og sikre de anbragte genstande samt den lydighed, villighed, energi og forståelse den viser i udførelsen af øvelsen. Størrelse og alder: Forskel i klasserne. Det samme gælder for genstandenes antal og størrelse Der er ved officielle konkurrencer udarbejdet skitser og gerningsstederne, der skal følges. Obs: Vedrørende nedgravning af genstande henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser i AU.s figurantinstruktionsmateriale Terræn: - Skal udvælges under hensyn til sværhedsgraden i klassen Figurantinstruktion: - foretages på afviklingsstedet - gerningsstederne skal være så ens, som terrænet tillader det - opgaven gennemgås med figuranten, der for hvert sted tegner genstandens nøjagtige placering - instrueres om, at genstandene skal holdes i bar hånd under udlægningen - dommeren bør påse, at det første gerningssted lægges, og at nedgravning af genstand sker som foreskrevet - ved overtrampning instrueres i hvornår, hvordan og hvor meget Udførelse: - påviser hunden en genstand, må føreren betræde gerningsstedet for at sikre denne, hvilket også gælder, hvis hunden taber genstanden på gerningsstedet - en påvisning sker når hunden bliver på det sted, hvor genstanden er anbragt, enten stående, siddende eller liggende i en markering der klart for alle viser, at hunden har fundet noget. Bedømmelse: - programmet fastsætter point for genstande og arbejde - kun point for de genstande, der afleveres til dommeren efter øvelsens afslutning - arbejdet bedømmes efter præstationen - hunden skal søge konstant (har intet med højt eller lavt søg at gøre) 15

16 - føreren skal holde hunden indenfor eller i kanten af gerningsstedet - hele gerningsstedet skal afsøges, indtil alle genstande findes - ved decideret beskadigelse af en genstand, fratrækkes 0,5 point - højst halvdelen af pointene kan trækkes, når føreren gentagne gange betræder gerningsstedet uden at kunne sikre genstanden - en gang i gerningsstedet uden at kunne sikre en genstand koster 0,5 point. Øvelse 8: Spor. Hvad er øvelsens formål: At vise at hunden på førerens kommando, villigt, energisk, koncentreret og effektivt på et anvist udgangssted selvstændigt kan opsøge og følge et derfra udgående spor og sikre de der anbragte genstande. Hvad er specielt relevant i denne øvelse: Fører og hunds samarbejde i løsning af opgaven. Hundens evne til at opsøge, fastholde og stadig koncentreret udarbejde sporet uden opstandsninger og usikkerhed i knæk eller ved terrænskift. Dens evne til at finde og sikre de på sporet anbragte genstande samt den villighed, forståelse og energi, der udvises under øvelsen. Længde og alder: Forskel i klasserne. Det samme gælder for genstandenes antal og størrelse Der er ved officielle konkurrencer udarbejdet sporskitser der skal følges. Obs: Vedrørende nedgravning af genstande henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser i AU.s figurantinstruktionsmateriale Terræn: - Vælges under hensyn til klassens sværhedsgrad og kravet i opgaven - I kriminalklassen og vinderklassen kan øvelserne 7, 8, 9 og 10 kombineres Figurantinstruktion: - skal ske på afviklingsstedet - sporene skal så vidt muligt lægges ens til alle deltagerne - opgaven gennemgås grundigt med figuranterne. For hvert spor laves en skitse med angivelse af terrængenstande m.v. samt genstandenes nøjagtige placering - instruktion om, at genstande skal bæres i bar hånd under udlægningen 16

17 - der bør være to figuranter, så sporlæggeren kan følge med, når sporet tages - figuranterne skal have en tidstabel, der skal følges - dommeren bør være med, når de første spor lægges - vedrørende nedgravning af genstande henvises til AU.s til enhver tid gældende figurantinstruktionsmateriale Udførelse: - sporet opsøges mellem 2 markeringspinde - spor hundeføreren har lagt bag sig er afsluttet, tilbagesøg fra førerens position er ikke tilladt - tilrettevisning kan gives efter anmodning - når sidste genstand er fundet eller passeret af føreren afbrydes øvelsen - øvelsen afbrydes, når føreren efter at have fået en tilrettevisning kommer 15 meter væk fra sporet, og ikke viser tegn på at søge tilbage - ved frisøg må hunden ikke være længere væk fra føreren end en almindelig sporline, der kan være på indtil 15 meter - viser hunden usikkerhed ved knæk og buer, kan den kaldes tilbage af føreren - tilrettevisning gives, når der er fare for at ødelægge sideløbende spor. Af hensyn til ensartetheden, skal førerne normalt være 15 meter væk fra sporet og ikke vise tegn til at søge tilbage - ved tilrettevisning skal føreren normalt vises vinkelret ind på sporet - ved vinkelrette knæk tilbage til stedet, hvor føreren forlod knækket - går føreren frem til hunden, der påviser/apporterer, kan føreren gå tilbage til stedet, hvor føreren befandt sig ved påvisningen/apporteringen og lade hunden fortsætte sporet derfra Bedømmelse: fradrag for tilrettevisning kan kun ske i ved sporsøget indtjente points fradrag for ikke konstant fremadskridende søg manglende spor fratrækkes i forhold til sporets længde, se tabel såfremt hunden følger sporet, medfører manglende genstande normalt ikke fradrag i sporsøget programmet fastsætter point for genstande og arbejde kun point for de genstande, der afleveres til dommeren efter øvelsens afslutning gentagne stop og volter medfører fradrag 17

18 gentagne tilbagekald medfører fradrag ved decideret beskadigelse af genstand fratrækkes 0,5 point. Øvelse 9: Rundering. Hvad er øvelsens formål: At vise at hunden på førerens kommando, villigt, energisk og effektivt kan afsøge et anvist areal, hvis begrænsninger er oplyst føreren, finde de der anbragte figuranter/ objekter, ved effektiv halsgivning kan tilkalde føreren samt bevogte det fundne korrekt til fører kommer frem og slutteligt effektivt afsøge findestedet for anbragte genstande. Hvad er specielt relevant i denne øvelse: Samarbejde mellem hund og fører. Terrænets tilstrækkelige afsøgning. Hundens evne til villigt, energisk, effektivt og koncentreret at finde figuranter/objekter. At hunden straks tilkalder føreren ved effektiv halsgivning medens den foretager en selvstændig, korrekt og effektiv bevogtning af det fundne uden at flytte på eller bide i det samt dens evne til at på findestedet at udfinde anbragte genstande. Førerens visitation og indtransport af figurant samt findestedssøg. Eftersøgningsområdets størrelse er fastsat i programmet. Bredden er angivet. Dybden afhænger af terrænet. Arealets størrelse: Forskel i klasserne. Det samme gælder for figuranter og objekters antal, objekternes størrelse og anbringelsesmåde. Der er ved officielle konkurrencer udarbejdet runderingsskitser der skal følges. Terræn: - udvælges efter klassens sværhedsgrad. Figuranter og objekter: - antallet varierer efter klassen Unghundeklassen: - 1 figurant og 1 stort objekt. Patruljeklassen: - Figuranter og/eller store objekter. 18

19 Tilrettelæggelse: - øvelsen skal tilsigte en praktisk opgave - området skal så ensartet for alle som muligt - begrænsninger, evt. midterlinie, startlinie og bredde skal kunne angives så tydeligt, at misforståelser undgås - objekter placeres efter opgaven. Ved flytning skal sværhedsgraden være den samme - objekter/genstande, der ikke findes, skal med mellemrum berøres, så de får den samme fært, som de der findes - dommere og figuranter skal umiddelbart før konkurrencen begyndes gennemgå eftersøgningsområdet af følgende grunde: Jage evt. vildt bort fra området. Fjerne uvedkommende ting. Placere opgavens objekter, genstande og figuranter. Overtrampe området, så alle førere og hunde får ens forhold Figurantinstruktion: - figuranterne instrueres om at optræde ens overfor alle hundene - figuranterne skal såfremt opgaven ikke foreskriver andet stå absolut stille, når hunden kommer - figuranten bør ikke have private ting på sig - har figuranten private effekter på sig, placeres de i særskilte lommer, og føreren får ved visitationen besked på, at der i den eller de lommer udelukkende er private effekter. - figuranten må ikke på nogen måde animere, og må undgå at vise frygt for hunde, der kommer tæt på - figuranten skal overfor dommeren være konkret og objektiv. Figurantens svar kan blive afgørende for en bedømmelse. Udførelse: - føreren skal sikre sig, at området afsøges effektivt af hunden, under hensyntagen til vinden. - hunden skal rundere ikke føreren - føreren kan dirigere hunden ved fløjt, kommandoer eller armbevægelser. Overdreven råben og skrigen er ikke tilladt. - føreren må ved rundering ikke gå tilbage i området. Det passerede er tabt. Heri også figuranter og genstande, der er passeret. Der skal dog ved bedømmelsen tages hensyn til vinden, specielt er der større tolerance ved medvind. - giver hunden standhals ude i området, må føreren efter tegn fra dommer løbe til 19

20 stedet og bagefter gå tilbage til det sted, hvor han befandt sig ved standhals - fundne figuranter skal indtransporteres til dommeren med hunden i line eller fri ved fod. - genstande må ikke fjernes uden tilladelse - der skal gives tilladelse til søg ved lig Bedømmelse - dommerne skal under bedømmelsen forholde sig på en sådan måde, at de ikke generer hund og fører i arbejdet. De skal dog følge føreren så tæt, at de uden at presse kan se, hvad der sker, specielt vedrørende hundens adfærd ved figuranter og genstande - de må aldring komme foran, på siden eller i vinden i forhold til hund og fører Pointbeberegning: Rundering: Hele området skal under hensyn til vindforholdene være effektivt afsøgt. For manglende terræn sker fradrag Halsgivning: Pointfordelingen i henhold til programmet. Halsgivningen skal være effektiv og kunne tilkalde føreren. Hvis hunden giver hals for en sidegenstand og ved gerningsstedssøg finder objektet gives fuldt point. Dette gælder kun, hvis der er tale om et objekt, ikke en figurant. Hvis føreren løber før tegn fra dommer 0,2 point Bevogtning: Hunden skal blive ved figurant eller objekt. Figuranten skal føle, at han ikke kan forlade stedet Tilvejebringelse: Der er afsat point for hver figurant eller genstand, der tilvejebringes. Apporterer hunden, gives der alene for tilvejebringelse Bevogtningsfejl: Stød/bid, flåen i objekter, hund fjerner sig, hund fjerner objekt, hund vender sig fra figurant. Strafpoint: Al aktiv brug af tænder i figurant og flåen i genstande Hundefører fjerner genstand uden tilladelse 0,2 point Manglende visitation 1 point Manglende gerningsstedssøg 1 point Manglende indtransport af figurant 1 point Hunden forlader figurant/genstand en gang, men returnerer og laver tilfredsstillende halsgivning/bevogtning, der trækkes halvdelen af halsgivnings- og bevogtningspoint Hunden forlader figurant/genstand to gange, men returnerer og laver en 20

21 tilfredsstillende halsgivning/bevogtning, der trækkes halvdelen af de tilbageværende halsgivnings- og bevogtningspoint Forlader hunden atter figurant/genstand, kan der ikke opnås point for halsgivning/bevogtning Øvelse 10: Anholdelsesopgave. Øvelsens formål: At vise, at hunden kan eftersætte, finde og ved bid i beskyttelsesarm standse en figurant, der ude af syne flygter i skov, buskads eller tilsvarende terræn, så hurtigt, at føreren kan foretage anholdelse og visitation samt indtransport af den anholdte under bevogtning af hunden indenfor en tidsfrist på 4 minutter. Hvad er specielt relevant i denne øvelse: Samarbejde mellem hund og fører. Hundens evne til at finde en flygtende figurant i uoverskueligt terræn og ved bid standse og fastholde denne på en tid, der gør det muligt for føreren at anholde, visitere og indtransportere figuranten til dommerne inden for en tidsfrist på 4 minutter efter anråbet, samt dens lydighed i forbindelse hermed. Tilrettelæggelse: - alle klasser: bevæbnet eller ubevæbnet. Skud kan forekomme - kriminal- og vinderklassen: figuranten må forsøge at hindre hundens angreb - unghunde- og patruljeklasse: 75 meter - kriminal- og vinderklasse: 100 meter - unghunde- og patruljeklassen: figuranten fortsætter flugten, når hunden er på vej. Figuranten skal gøre sig usynlig - kriminal- og vinderklasse: figuranten fortsætter flugten i skjul, når føreren har anråbt ham - figuranten bør ikke have private ting på sig Planlægning af øvelsen - praktisk opgave - patrulje til fods (unghunde- og patruljeklassen) - patrulje til fods eller i bil (kriminal- og vinderklassen) - føreren anråber straks figuranten - flugten fortsættes - hunden skal ved bid effektivt hindre flugt 21

22 - såfremt figuranten er passiv, må hunden selvstændig slippe og overgå til bevogtning. - såfremt figuranten ikke føler sig bevogtet, fortsætter denne flugten. - indtransport til dommer med hunden i line - alle klasser: figuranten skal afleveres indenfor 4 minutter Bedømmelse - tiden regnes fra anråbet - hunden i line. Almindelig tilkoblet - dommeren på det sted, hvor figuranten opholdt sig ved anråb - flugt i moderat tempo - flugten fortsætter, hvis hunden ikke effektivt hindrer det ved bid - figuranten skal højt og tydeligt råbe av - ved overgang til bevogtning skal figuranten være tavs og passiv - når figuranten er anholdt skal han afvæbnes (hvis han bærer våben, f.eks. pistol, dolk eller lignende), herefter slip og visitation - såfremt hund eller figurant berøres for at få den til at slippe, opnås der ikke point i øvelsen - indtransport under almindelig gang med hunden i line. Figuranten må ikke trues til at løbe - manglende visitation 1 point - hvis ikke andet er anført i øvelsesoplæg koster visitationsgenstand 1 point Øvelse 11: Frygtløshed for slag. Øvelsens formål: At vise, at hunden besidder mod/frygtløshed i et sådant omfang, at den uden tøven ved bid i beskyttelsesarm kan stoppe en figurant, der angriber den ved truende med stok at løbe mod den og tildele den 2 stokkeslag. At vise dens effektivitet i stop, fasthed i bid, lydighed i slip, lydighed i indtransport samt selvstændighed og effektivitet i flugtforsøg. Hvad er specielt relevant i denne øvelse: Hundens frygtløshed, energi og effektivitet i stoppet, dens fasthed i biddene, lydighed i slippene, lydighed i en afstands- og positionsmæssig korrekt indtransport samt dens energi og effektivitet i den selvstændige forhindring af 22

23 flugten. Tilrettelæggelse: Øvelsen er ens i alle klasser Udførelse: - hunden i line, almindeligt tilkoblet - en stokkebevæbnet figurant 75 meter ude - figuranten anråbes - når hunden er ca. 50 m fra figuranten vender denne sig og løber med stokken hævet truende frem mod hunden - effektivt bid i beskyttelsesarmen - når figuranten er passiv må hunden selvstændig slippe og overgå til bevogtning - hvis hunden overgår til bevogtning, skal den slippe straks efter, at figuranten er passiv - er hunden overgået til bevogtning skal denne være effektiv - slipper hunden på kommando skal den slippe straks efter kommandoen - figuranten skal afvæbnes - indtransport ca. 5 meter bag figuranten - flugtforsøg efter aftale mellem dommer og figurant - standse figuranten uden kommando - flugtforsøget udføres som stoppet - linen påsættes på dommerens ordre - øvelsen afsluttes med hunden på plads efter kommando og dommerens tak Bedømmelse - effektivitet i angrebet - fasthed i biddet - konstant bid indtil føreren ankommer eller figuranten er passiv - hunden skal straks slippe på kommando, slipper hunden senere bedømmes det som: længe om at slippe med fradrag i forhold til tidsforløbet - slipper hunden selvstændigt/uden kommando skal dette ske straks efter figuranten er passiv, sker det senere bedømmes det som: længe om at slippe med fradrag i forhold til tidsforløbet - hvis hunden er overgået til bevogtning skal denne være effektiv - hvis hunden er uopmærksom i bevogtningen trækkes i appel point 23

24 - hvis hunden vender sig fra figuranten trækkes der i point - ved bevogtningsfejl kan der max trækkes 5 point i stoppet og 2 point i flugtforsøg - forlader hunden figuranten afbrydes øvelsen og der opnås ikke point - hvis føreren undlader at træde et skridt tilbage 1 point - ved forsætlig berøring af figuranten eller hunden, for at få hunden til at slippe, afbrydes øvelsen og der opnås ikke point - indtil 5 ekstra kommandoer om at slippe ved første stop, hvorefter øvelsen afbrydes - øvelsen afbrydes, hvis der ikke opnås point under første del - øvelsen afbrydes, hvis hunden holdes i halsbåndet eller hunden bider i beskyttelsesærmet under indtransporten - kan hunden ikke kommanderes til slip, afbrydes øvelsen, og der opnås ikke point for flugtforsøget - hundeføreren bringer ikke stok med tilbage 1 point - ved 2 ekstra slipkommandoer i flugtforsøget afbrydes øvelsen - der skal som minimum opnås 1 point i hvert moment for at gå videre til det næste -ooo- 1. Udgave Udgave 1993: Erik Jensen, Søren Friis og Jens Martin Elsborg 3. Udgave 1993: Steen Riewe Henriksen, Leif Søndergaard og Ove Danielsen efter samråd med Niels Jørgen Pedersen, Ole Rudolf Larsen og Flemming Damkjer 4. Udgave 2004: Steen Riewe Henriksen, Axel Ahm og Keld Andersen efter samråd med dommerinstruktører og deltagere i dommerseminariet i Sandbjerg i Udgave 2007: Keld Andersen, Jan Verner Larsen og Carsten Steen Hansen i samråd med dommerinstruktører og deltagere ved dommerseminaret i Sandbjerg marts Udgave 2009: Keld Andersen, Peter Henning Dahl og Carsten Steen Hanen. 7. Udgave 2013: Keld Andersen, Carsten Steen Hansen og Villy Skaarup. 24

Dansk Politihundeforening Dommer- og Programudvalget

Dansk Politihundeforening Dommer- og Programudvalget Dansk Politihundeforening Dommeruddannelsen - kursusplan - ajourført 2009 Formål: - at gennemføre en uddannelse, der tilstræber ensartethed over hele landet - at gøre eleverne i stand til at vurdere den

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENINGS KONKURENCEPROGRAM

DANSK POLITIHUNDEFORENINGS KONKURENCEPROGRAM DANSK POLITIHUNDEFORENINGS KONKURENCEPROGRAM ØVELSERNE 1-6 LYDIGHED. ALLE KLASSER. FÆLLESBESTEMMELSER. Øvelserne udføres under kommando. Der er kun ét forsøg i øvelserne. Mellem de enkelte øvelser skal

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

1 Konkurrenceprogram 1

1 Konkurrenceprogram 1 1 Konkurrenceprogram 1 2 FÆLLESBESTEMMELSER ØVELSERNE 1-6 LYDIGHED - ALLE KLASSER. Øvelserne udføres under kommando. Der er kun ét forsøg i øvelserne. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under

Læs mere

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO

FORSVAR 3 1 august 2018 / FO FORSVAR 3: Min: 365 point Max: 435 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser Alle øvelser udføres under dommerens kommando. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point.

Der kan opnås 99 point. for at bestå bedømmelse 1 skal der opnås mindst 77 point. Generelle bestemmelser: Alle øvelser udføres under dommerens kommando.der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke afstraffes før/under eller efter øvelserne. Hunden skal være i line mellem

Læs mere

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013.

Appendiks til Dansk Politihundeforenings dommerkursus 2013. DANSK POLITIHUNDEFORENING DOMMER- OG PROGRAMUDVALGET KELD ANDERSEN CARSTEN S. HANSEN VILLY SKAARUP Tlf.: 28718683 29248873 26523676 E-mail: dpu@danskpolitihundeforening.dk Appendiks til Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side 8-11. Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side 8-11. Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Almindelige bestemmelser... Side 1-7 Kåringsprogram... Side 8-11 Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Øvelse 7 - Gerningssted... Side 16-18 Øvelse 8 - Spor... Side 19-21 Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning...

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave Øvelse 11 - Frygtløshed

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING Arbejdudvalgene Sektion I & II

DANSK POLITIHUNDEFORENING Arbejdudvalgene Sektion I & II Arbejdudvalgene Sektion I & II Figurantkursus 2007 Kursusplan for figurantkurser PH. Formål Forudsætninger Ansvar Tidsramme Generel information Målsætning Kursusforløb Prøver / kriterier Indledning. At

Læs mere

Aabenraa og Omegns afdeling

Aabenraa og Omegns afdeling - 1 - KÅRINGSPROGRAM Øvelser: (1) Lineføring Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens

Læs mere

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN

E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN 90 E-Klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 =

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN E-klassen ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING ELITE-KLASSEN ELITE-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1,5 = 15 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport 1. apport 10 x 1

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave DANSK POLITIHUNDEFORENING

Læs mere

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009

DM for redningshunde. Regelsæt pr. 17. februar 2009 DM for redningshunde Regelsæt pr. 17. februar 2009 INDHOLD Generelle bestemmelser... 4 Eftersøgning / ruinsøg... 6 Lydighed... 8 Færdighed... 16 Sporsøg... 18 Feltsøg... 22 Rundering... 24 Point og prædikater...

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd

Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 7. MAJ 2011 i Odense PH s Klubhus. Kåringsmændene fra område 5 og 7 havde meldt afbud. Der var mødt

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING A-KLASSEN A-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 1 = 10 2. Stå 10 x 1 = 10 Sid 10 x 1 = 10 Dæk 10 x 1 = 10 3. Gruppeafdækning 10 x 1 = 10 4. Apport: 1. apport 10 x 1 = 10 2. apport

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hunden Hundeførerkursus 1153 Juli 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne anvende sin hund i forbindelse med

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016.

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016. Arbejdsdokument for kåringsmænd 2016. Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 24. MAJ 2016 i Nyborg PH s Klubhus. Til stede var kåringsmændene fra område 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 (alle). Fra DPU deltog Axel

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013.

Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013. Arbejdsdokument for kåringsmænd 2013. Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 25. MAJ 2013 i Nyborg PH s Klubhus. Til stede var kåringsmændene fra område 1, 3, 4 og 6. Fra DPU deltog Keld Andersen. Der

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand.

Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. REGLER for lydighedsprøver 2013 KLASSE II 1. Fællesdæk (2 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Øvelsen udføres med min. 3.og max. 8 hunde i hver afdækning. Hundene afdækkes med min. 3 meters afstand. Når hundene

Læs mere

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013

Brugsprøve (BRGPR) Sid i gruppe (1 minut) (Koeff. 3 max. 30 point) Fri ved fod (Koeff. 2 max. 20 point) Opdateret iflg. DKKs LP-Regler 2013 Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for Shetland Sheepdog og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer,

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve

Grunduddannelse Redningshund Vejledende kontrolprøve i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 16 ØVELSE Beskrivelse Fri ved fod Afdækning i gruppe Fremadsendelse med afdækning. Hund og fører skal vise almindelig gang/løb med højre/- venstre/omkringvendinger.

Læs mere

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering

Nordiske discipliner. Sporsøg og Rundering Nordiske discipliner Sporsøg og Rundering April 2008 Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering.

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Gældende fra 1. januar 2013 Kære dommere Ved udskrivning af denne version af KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 skal i gå ind i jeres printers egenskaber og fortælle den, at den skal udskrive 2 sider på 1 så den udskriver

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave Øvelse 11 - Frygtløshed

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd

Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 23. MAJ 2009 i Odense PH s Klubhus. Kåringsmændene fra område 1 og 5 havde meldt afbud. Der var

Læs mere

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15

Almindelige bestemmelser... Side 1-7. Kåringsprogram... Side Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Almindelige bestemmelser... Side 1-7 Kåringsprogram... Side 8-11 Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser)... Side 12-15 Øvelse 7 - Gerningssted... Side 16-18 Øvelse 8 - Spor... Side 19-21 Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning...

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave Øvelse 11 - Frygtløshed

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2011 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse samt efter første og anden genstand. IPO/ BHP 3 Hunden skal være 20 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/ BHP 3 Gruppe A Fremmedspor, mindst 600 skridt, 5 langsider,

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf

DANSK POLITIHUNDEFORENING Sekretariatet, Eskildsvej 8, 8960 Randers SØ - tlf REFERAT H O V E D B E S T Y R E L S E S M Ø D E lørdag den 3. marts 2018 kl. 09.00 på Nyborg Idræts- & Fritidscenter Fremmødte: Bent Preben Nielsen, Bo Rasmussen, Erik Goth-Eriksen, Jan Lindgaard, Jan

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 3 Side 1 Lydighedshold LYDIGHEDSPROGRAM Viborg afdeling 1. Lineføring......0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Hundens plads ved førerens side skal være således, at dens højre skulder er ud for

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Gældende fra 1. januar 2013 KONKURRENCEPROGRAM FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING INDHOLD: Side G1 G7 Side GD1 GD5 Side C0 C8.3

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line.

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. Generelt I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstrepositionen eller

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hjemmeværnshunden Hundeførerfunktionskursus 1150 Hundeførerinstruktørkursus 1105 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3

Nyheder og ændringer IPO3 --> IGP3 Nyheder og ændringer fra IPO3 til IGP3 Generelle bestemmelser Social omgængelighed Side 7 En hund, der på et hvilket som helst tidspunkt af konkurrencen / prøven (før, under eller efter egen deltagelse)

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Operativ anvendelse af hjemmeværnshunden Hundeførerfunktionskursus 1150 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Faget skal give kursisten det nødvendige grundlag for at kunne anvende

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d

Velkommen til gennemgang af LP1-3 d Velkommen til gennemgang af LP1-3 d. 18.04.2010 Dagens program Øvelse i hvilke faktorer spiller ind Pause Generelt Dommerens rolle og forventninger Førerens rolle og forberedelse Pause Gennemgang af klasse

Læs mere

Eliteklassen (FCI Class 3)

Eliteklassen (FCI Class 3) Eliteklassen (FCI Class 3) ØVELSE 1 Sid i gruppe i 2 minutter [Koef. 2] Førerne udenfor hundenes synsvidde ØVELSE 2 Dæk i gruppe i 1 minut og indkald [Koef. 2] Kommandoer: Udførelse: Sid, Bliv, Dæk og

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

KONKURRENCEPROGRAM. Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Gældende fra 1. januar 2013

KONKURRENCEPROGRAM. Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Gældende fra 1. januar 2013 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KONKURRENCEPROGRAM Generelle regler 7. LØBSKE TÆVER Løbske tæver kan deltage i konkurrencer. De skal starte, når de øvrige deltagere er færdige. De må

Læs mere

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager

Nyt brugsprøveprogram V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager V/ BHR Vivi Gilsager IPO bliver til IGP Prøvesæson = Weekend og helligedage Minimums deltager = 4 V/ BHR Vivi Gilsager Prøvetyper: UHP IBGH 1 til 3 (Færdselsprøve i 3 sværhedsgrader)

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

GENERELLE REGLER 1. KLASSER OG OPRYKNING Der konkurreres i 4 klasser: C, B, A og Eliteklassen. Lokalforeningernes bestyrelse har ansvaret for, at

GENERELLE REGLER 1. KLASSER OG OPRYKNING Der konkurreres i 4 klasser: C, B, A og Eliteklassen. Lokalforeningernes bestyrelse har ansvaret for, at GENERELLE REGLER 1. KLASSER OG OPRYKNING Der konkurreres i 4 klasser: C, B, A og Eliteklassen. Lokalforeningernes bestyrelse har ansvaret for, at hund og hundefører starter i den klasse, hvor de ifølge

Læs mere

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung)

Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) Reglerne vedr. HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) A) Generelt 27 (1) HZP ens hovedformål er at konstatere udviklingen af jagthundens naturlige anlæg, med henblik på egnethed og brugbarhed som jagt- og avlshund.

Læs mere

Lille nordisk program og Nordisk program

Lille nordisk program og Nordisk program Lille nordisk program og Nordisk program August 2018 Side 1 af 32 Forord og indhold Dette programskrift indeholder en beskrivelse af de danske programmer: Lille nordisk program i sporsøg og rundering Nordisk

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

LOVE FOR CRICKET. 12.udgave. (2017-lovbogen 2. udg.) RETTELSESBLADE

LOVE FOR CRICKET. 12.udgave. (2017-lovbogen 2. udg.) RETTELSESBLADE LOVE FOR CRICKET 12.udgave (2017-lovbogen 2. udg.) RETTELSESBLADE Forord Følgende dokument er rettelsesblade i forhold til 11. udgave (2017-lovbogen 1. udg.) MCC har pr. 1. april 2019 ændret en række love.

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere