Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige"

Transkript

1 Hardwarevejledning

2 Federal Communications Commission Erklæring vedrørende forstyrrelse af radiofrekvenser Dette udstyr er afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænserne for digitalt udstyr i klasse A i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er sat for at yde rimelig beskyttelse mod forstyrrelser, når udstyret benyttes i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende energi i form af radiobølger og kan give skadelige forstyrrelser i radiokommunikation, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne. Benyttelse af dette udstyr i et beboelsesområde kan give skadelige forstyrrelser, og i sådanne tilfælde må brugeren afhjælpe forstyrrelsen for egen regning. Til overholdelse af amerikanske forbundsstandarder vedrørende radiobølgeforstyrrelser skal der til dette udstyr anvendes et afskærmet kabel. Denne erklæring gælder kun for printere, der markedsføres i USA. Erklæring fra det canadiske ministerium for kommunikation Regler for radiobølgeforstyrrelser Dette digitale udstyr overskrider ikke grænserne i klasse A for udsendelse af radiostøj fra digitalt udstyr som fastlagt i det kanadiske kommunikationsministeriums bestemmelser om radiostøj. Le présent appareil numérique n émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Ovenstående erklæring gælder kun printere, der markedsføres i Canada. CE Producentens overensstemmelseserklæring EU rådets direktiv 89/336/EEC af 3. maj 1989 Dette produkt er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de internationale standarder EN / 2001 og EN / 1998 og følger bestemmelserne i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet for EU fra maj EC rådets direktiv 73/23/EEC og 93/68/EEC af 22. juli 1993 Dette produkt er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de internationale standarder EN og følger bestemmelserne i direktivet om EUs lavspændingsdirektiv fra maj Ovenstående erklæring gælder kun printere, der markedsføres i EU. Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige tilladelse er forbudt. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel. Alle anstrengelser er gjort for at sikre nøjagtigheden af denne vejlednings indhold, da vejledningen gik i trykken. Skulle der imidlertid blive fundet fejl, vil STAR sætte pris på at blive informeret om dem. Uanset ovenstående kan STAR ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle fejl i denne vejledning. Copyright 2005 Star Micronics Co., LTD.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udpakning og installation Udpakning Identifikation af dele og benævnelser U-model PU-model Valg af et sted til printeren Opsætning Tilslutning af USB-kablet/det PoweredUSB-kabel til printeren Tilslutning til en ekstern enhed Isætning af papirstrimlen Tilslutning af USB-kablet/det PoweredUSB-kabel til pc'en Installering af printersoftwaren Tilslutning af netledningen Tænde printeren Montering af tilbehøret Montering af holdepladen Påsætning af gummifødderne Montering af dækplade over kontakt Specifikationer for den termiske papirrulle Specifikationer for papirrullen Anbefalet papir Betjeningspanelet og andre funktioner Betjeningspanel Fejl Udskrivningstest Forebyggelse og afhjælpning af papirstop Forebyggelse af papirstop Afhjælpning af papirstop Frigørelse af en låst skærer (kun model med automatisk skærer) Periodisk rengøring Rengøring af termoprinthovedet Rengøring af papirholderen Kredsløb til ekstern enhed Specifikationer Generelle specifikationer Specifikationer for automatisk skærer Porte El-specifikationer Miljøkrav Driftssikkerhed DIP switch-indstillinger...38 Gå venligst til følgende internetadresse for den sidste udgave af håndbogen.

4 1. Udpakning og installation 1-1. Udpakning Efter udpakning af enheden kontrolleres, at alt nødvendigt tilbehør er med i pakken U-model USB-kabel Papirrulleholder Dækplade over kontakt Netledning Holdeplade Skruer Gummifødder Ferritkerne CD-ROM Installationsark Printer Papirrulle Fig. 1-1 Udpakning Hvis der mangler noget, skal du kontakte forhandleren, hvor du har købt printeren og bede om den manglende del. Bemærk, at det er en god ide at beholde den originale kasse og alt emballage-materialet, hvis du senere skal pakke printeren ned igen og sende den et sted hen. 1

5 PU-model Papirrulleholder Dækplade over kontakt Skruer Gummifødder Stikdæksel A Holdeplade CD-ROM Installationsark Printer Papirrulle [Ekstraudstyr] AC-adapter STAR, adapter PS60A-24A USB-kabel STAR, USB-kabel 1.8M TSP1 [Anbefalede kabler] PoweredUSB-kabel (Y-kabel) PoweredUSB 24V til USB-B & HOSIDEN-M PoweredUSB-kabel (lige type) PoweredUSB 24V til 1 8 2

6 2-1. U-model 2. Identifikation af dele og benævnelser Printerlåg Åbnes ved isætning og udskiftning af papir. Tænd/slukknap Til at tænde/slukke printeren. Betjeningspanel Med LED-indikatorer, der viser printerens status, og kontakter til betjening af printeren. Håndtag til åbning af låg Åbn printerens låg ved at trække håndtaget i pilens retning. USB-stik For tilslutning til en værtscomputer vha. et USB-kabel. Stik til eksternt udstyr Tilslutning af eksterne enheder såsom kasseapparat mm. Må ikke sluttes til en telefon. Netstik Tilslutning af netledning. 3

7 2-2. PU-model Printerlåg Åbnes ved isætning og udskiftning af papir. Håndtag til åbning af låg Åbn printerens låg ved at trække håndtaget i pilens retning. Tænd/slukknap Til at tænde/slukke printeren. Betjeningspanel Med LED-indikatorer, der viser printerens status, og kontakter til betjening af printeren. Netstik For tilslutning af AC-adapteren til det PoweredUSB-kabel (Y-kabel). USB-stik For tilslutning af en værtscomputer vha. USB-kablet eller det PoweredUSB-kabel (Y-kabel). Strømførende USB-stik For tilslutning til en værtscomputer vha. det PoweredUSB-kabel (lige type). Stik til eksternt udstyr Tilslutning af eksterne enheder såsom kasseapparat mm. Må ikke sluttes til en telefon. 4

8 2-3. Valg af et sted til printeren Før printeren pakkes ud, skal du kort overveje, hvor du vil bruge den. Husk her følgende. Vælg en stabil, vandret flade, hvor printeren ikke udsættes for vibrationer. Den stikkontakt, du vil bruge til strømforsyningen, skal være i nærheden og let tilgængelig. Kontroller, at printeren er tæt nok på værtscomputeren til, at de kan forbindes. Sørg for, at printeren ikke er udsat for direkte sollys. Sørg for, at printeren ikke er opstillet i nærheden af varmeapparater og andre kraftige varmekilder. Kontroller, at området omkring printeren er rent, tørt og støvfrit. Sørg for, at printeren er sluttet til en driftssikker stikkontakt. Den skal ikke være på samme kreds som kopimaskiner, køleskabe eller andre apparater, der giver spidser i strømforbruget. Sørg for, at det lokale, printeren skal stå i, ikke er for fugtigt. ADVARSEL Sluk straks udstyret, hvis det ryger, lugter eller lyder mærkeligt. Træk straks apparatets netledning ud af stikkontakten og kontakt forhandleren for råd. Forsøg aldrig at reparere dette produkt selv. Forkert udførte reparationer kan være farlige. Dette produkt må ikke adskilles, og der må ikke udføres ændringer på det. Hvis der pilles ved dette produkt, kan det forårsage personskade, brand eller elektrisk stød. 5

9 3. Opsætning 3-1. Tilslutning af USB-kablet/det PoweredUSB-kabel til printeren U-model Sæt ferritkernen på USB-kablet og før kablet igennem kabelholderen som vist. Slut derefter USB-kablet til printeren. Bemærk: Dialogboksen herunder kan vises på PC-skærmen, hvis PC en kører på Windows 98 eller Me, og hvis du TÆNDER for strømmen første gang, mens PC en og printeren er forbundet USB-kablet. I sådanne tilfælde skal du læse vejledningen til softwaren på CD-ROM en, i følgende bibliotek: Mappen Documents (Dokumenter). 6

10 PU-model FORSIGTIG Kontroller, at der er slukket for printeren, før du tilslutter det PoweredUSB-kabel (Y-kabel) eller det PoweredUSB-kabel (lige type). (1) Afhængig af det anvendte kabel monteres stikdækslet på printeren, så forkerte kabeltilslutninger undgås. USB-kabel eller PoweredUSB-kabel (Y-kabel)...Stikdæksel A PoweredUSB-kabel (lige type)...stikdæksel B Printeren leveres med stikdæksel B monteret. Du behøver ikke at fjerne dette dæksel, hvis du bruger det PoweredUSB-kabel (lige type). Når der bruges et USB-kabel eller et PoweredUSB-kabel (Y-kabel), skal stikdæksel (B) fjernes, og stikdæksel (A) monteres på printeren, så der høres en kliklyd. For at fjerne stikdæksel (B) skal du bruge en skruetrækker med lige kærv til at trykke krogen på dækslet ind som vist. 1 Stikdæksel B Stikdæksel A Krog Stikdæksel B Krog 7

11 Bemærk: Dialogboksen herunder kan vises på PC-skærmen, hvis PC en kører på Windows 98 eller Me, og hvis du TÆNDER for strømmen første gang, mens PC en og printeren er forbundet USB-kablet. I sådanne tilfælde skal du læse vejledningen til softwaren på CD-ROM en, i følgende bibliotek: Mappen Documents (Dokumenter). (2) Sæt interfacekablet i printeren som vist. Når USB-kablet bruges, skal det fastgøres med krogen. USB-kabel PoweredUSB-kabel (Y-kabel) PoweredUSB-kabel (lige type) 8

12 3-2. Tilslutning til en ekstern enhed Du kan slutte en perferienhed til printeren med et modulstik. Følgende beskriver, hvordan du monterer ferritkernen og foretager selve tilslutningen. Oplysninger om den nødvendige type modulstik findes i afsnittet Modulstik på side 30. Bemærk, at denne printer ikke leveres med modulstik eller kabel, så du skal selv anskaffe det kabel, der passer til dit behov. FORSIGTIG Sørg for, at printeren er slukket og dens netledning er taget ud af stikkontakten, og at computeren er slukket, før enhederne sammenkobles. (1) Slut kablet til det eksterne drev til stikket på printerens bagpanel. FORSIGTIG Slut ikke en telefonlinje til stikket til det eksterne drev. Hvis dette ikke overholdes, kan printeren blive beskadiget. Af sikkerhedsgrunde skal det også undlades at slutte ledninger til stikket til eksterne drev, hvis der er risiko for at det fører periferispænding. [U-model] [PU-model] 9

13 3-3. Isætning af papirstrimlen Sørg for at bruge rullepapir, der svarer til printerens specifikation. Hvis der anvendes en papirrulle med 57,5 mm bredde, monteres papirrulleholderen som beskrevet på følgende side. Håndtag til åbning af låg 1) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. Papirstrimmel 2) Sørg for, at rullen vender rigtigt, sæt papirrullen i hullet og træk papirets forkant imod dig. 10

14 Papirrulleholder Bemærk: Hvis der anvendes en papirrulle med 57,5 mm bredde, monteres papir-rulleholderen i rillen på printeren. Hvis der er anvendt en papirrulle med 57,5 mm bredde, kan en papirrulle på 79,5 mm bredde ikke anvendes. (Ændring fra en mindre rulle til en større rulle vil få dele af skrivehovedet til at køre mod valsen, så det ødelægges.) 3) Tryk ned på begge sider af printerlåget, så det lukkes. Bemærk: Kontroller, at printerlåget er forsvarligt lukket. 4) Model med afrivningskant: Afriv papiret som vist. Model med automatisk skærer: Hvis printerlåget lukkes, efter at printeren er tændt, virker skæreren automatisk, og papirets forkant skæres. Model med afrivningskant 11

15 ADVARSEL Rør ikke skærekniven. - Der er en skærer inde i afgangsslidsen til papiret. Stik ikke hånden ind i papirafgangen, hverken under udskrivning eller når printeren ikke udskriver. - Printerlåget kan åbnes ved udskiftning af papir. Men da skærekniven er inde under printerlåget, skal du passe på ikke at komme for tæt på skærekniven med ansigt eller hænder. Under og lige efter udskrivning er området omkring termoprinthovedet meget varmt. Undlad at berøre det, da det kan give forbrændinger. FORSIGTIG Undlad at betjene håndtaget til åbning af låget, mens du trykker på printerlåget med hånden. Undlad at trække i håndtaget til åbning af låget og åbne printerlåget under udskrivning eller når den automatiske skærer arbejder. Undlad at trække papiret ud, mens printerlåget er lukket. Varmeelementet og driver-ic en til termoprinthovedet beskadiges nemt. Undlad at berøre dem med metalgenstande, sandpapir, o.l. Udskrivningskvaliteten kan blive forringet, hvis termoprinthovedet bliver snavset på grund af berøring med hænderne. Undlad at berøre termoprinthovedets varmeelement. Der er risiko for skader på termoprinthovedets driver-ic ved statisk elektricitet. Berør aldrig IC en. Der garanteres ikke for termoprinthovedets udskriftskvalitet og levetid, hvis der anvendes andet papir end det anbefalede. Specielt kan papir med [Na+, K+, C1-] betydeligt nedsætte termoprinthovedets levetid. Udvis forsigtighed. Lad ikke printeren køre, hvis der er fugt fra kondensvand eller lignende på printhovedets forside. 12

16 3-4. Tilslutning af USB-kablet/det PoweredUSB-kabel til pc'en U-model Slut USB-kablet til en USB-port på pc en. Bemærk: Dialogboksen herunder kan vises på PCskærmen, hvis PC en kører på Windows 98 eller Me, og hvis du TÆNDER for strømmen første gang, mens PC en og printeren er forbundet med USB-kablet. I sådanne tilfælde skal du læse vejledningen til softwaren på CD-ROM en, i følgende bibliotek: Mappen Documents (Dokumenter) PU-model FORSIGTIG Kontroller, at der er slukket for pc'en, før du tilslutter det PoweredUSB-kabel (Y-kabel) eller det PoweredUSB-kabel (lige type). Tilslutning af USB-kablet Tilslutning af det PoweredUSB-kabel (Y-kabel) eller det PoweredUSB-kabel (lige type) Slut interfacekablet til USB-porten på pc'en. 13

17 Bemærk: Dialogboksen herunder kan vises på PCskærmen, hvis PC en kører på Windows 98 eller Me, og hvis du TÆNDER for strømmen første gang, mens PC en og printeren er forbundet med USB-kablet. I sådanne tilfælde skal du læse vejledningen til softwaren på CD-ROM en, i følgende bibliotek: Mappen Documents (Dokumenter) Installering af printersoftwaren Dette er fremgangsmåden ved installering af printerdriver og programmet fra den medfølgende CD-ROM. Fremgangsmåden gælder for nedenstående Windows operativsystemer. Vejledning i Linux og Macintosh OS X findes i softwaremanualen, der findes i mapperne Linux og Mac på CD-ROM en. Windows 98 SE Windows 2000 Windows Me Windows XP (1) TÆND for din PC for at starte Windows. (2) Isæt den medfølgende CD-ROM (Drivers and Utilities) i CD-ROM-drevet. (3) Følg den vejledning, der vises på skærmen. (4) Dialogboksen i illustrationen viser, at proceduren er gennemført. Klik på OK. Dialogboksen, der vises på skærmen, afhænger af systemet. Dermed er installationen af printer-softwaren afsluttet. Der vises en meddelelse, der beder dig om at genstarte maskinen. Genstart Windows. 14

18 3-6. Tilslutning af netledningen U-model Bemærk: Før du tilslutter/udtager netledningen, skal du sikre, at strømmen til printeren og alle enheder, der er koblet til printeren, er slukket. Sørg også for, at netledningens stik er taget ud af stikkontakten. (1) Se etiketten på printerens bund eller bagside for at sikre, at spændingen passer til stikkontaktens. Sørg også for, at netledningens stik passer til stikkontakten. (2) Hvis netledningen ikke er fast monteret på printeren, skal du sætte den rigtige ende i netindgangen på printerens bagside. (3) Sæt netledningen i en korrekt jordet stikkontakt. FORSIGTIG Kontakt omgående forhandleren, hvis den spænding, der vises på etiketten på printerens bund ikke svarer til spændingen for dit område. 15

19 PU-model Bemærk: Før du tilslutter/udtager AC-adapteren, skal du sikre, at strømmen til printeren og alle enheder, der er koblet til printeren, er slukket. Sørg også for, at netledningens stik er taget ud af stikkontakten. (1) Slut AC-adapteren til netledningen. Bemærk: Brug kun standard-ac-adapteren og netledningen. (2) Slut AC-adapteren til stikket på printeren. (3) Sæt netledningens stik i en stikkontakt. Stikkontakt FORSIGTIG Tag fat i ledningens stik, og træk det ud, når du fjerner ledningen. Hvis du udløser låsen, er det nemmere at trække stikket ud. Stikket kan blive beskadiget, hvis der trækkes for hårdt i ledningen. 16

20 3-7. Tænde printeren Kontroller, at netledningen er tilsluttet som beskrevet i afsnit 3-6. (1) TÆND tænd/sluk-knappen på printerens forside. POWER-lampen på betjeningspanelet lyser. Tænd/slukknap FORSIGTIG Vi anbefaler at trække printerens netledning ud af stikkontakten, hvis du ikke agter at bruge den i længere tid. Derfor skal du placere printeren, så den anvendte stikkontakt er i nærheden og let tilgængelig. Når der er sat en dækplade over kontakten over tænd/sluk-knappen, kan det skjule ON/OFF mærket på tænd/sluk-knappen. Hvis det sker, kan du fjerne netledningen fra stikkontakten for at SLUKKE printeren. Bemærk: Dialogboksen herunder kan vises på pc-skærmen, hvis pc en kører Windows 98 eller Me, og hvis du TÆNDER for strømmen første gang, mens pc en og printeren er forbundet med USB-kablet/det PoweredUSB-kabel. I sådanne tilfælde skal du læse vejledningen til softwaren på CD-ROM en, i følgende bibliotek: Mappen Documents (Dokumenter). 17

21 Følgende tilbehør skal ikke altid monteres. Monter dem, hvis det er nødvendigt. Holdeplade Gummifødder Dækplade over kontakt 4. Montering af tilbehøret 4-1. Montering af holdepladen (1) Monter holdepladen på printeren. Fastspænd derefter de to medfølgende skruer, så den holdes på plads. (2) Placer printeren over skruerne mm. på væggen og lad den glide ned for at sætte den på plads. (3) Tryk på håndtaget til åbning af låget og åbn printerlåget. (4) Isæt papirrullen som vist. 18

22 4-2. Påsætning af gummifødderne (1) Monter de fire gummifødder på positionerne som vist i figuren. Kontroller, at eventuelt snavs er tørret helt af, før du sætter gummifødderne på. (2) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. (3) Isæt papirrullen som vist. 19

23 4-3. Montering af dækplade over kontakt Det er ikke nødvendigt at montere dækpladen over kontakten. Sæt den kun på, hvis det nødvendigt for dig. Hvis du monterer dækpladen over kontakten, opnår du følgende. Du forhindrer, at tænd/sluk-knappen betjenes ved en fejl. Du sikrer, at andre ikke så let betjener tænd/sluk-knappen. Monter dækpladen over kontakten som vist i nedenstående illustration. Tænd/sluk-knappen kan TÆNDES ( ) og SLUKKES (O) ved at stikke et smalt instrument (kuglepen e.l.) i hullerne i dækpladen over kontakten. FORSIGTIG Vi anbefaler at trække printerens netledning ud af stikkontakten, hvis du ikke agter at bruge den i længere tid. Derfor skal du placere printeren, så den anvendte stikkontakt er i nærheden og let tilgængelig. 20

24 5. Specifikationer for den termiske papirrulle Hvis forbrugsstofferne skal suppleres op, skal du bruge dem, der er angivet nedenfor Specifikationer for papirrullen Termopapir Tykkelse: 65~85 µm (undtagen Mitsubishi HiTec F5041) Bredde: 79,5±0,5 mm (57,5±0,5 mm når papirrulleholderen anvendes) Rullens yderdiameter: ø83 mm eller mindre Oprullebredde: 80-1 mm eller (58-1 mm når papirrulleholderen anvendes) Kernens yder-/inderdiameter Kerne, ydre Kerne, indre ø18±1 mm ø12±1 mm Trykflade: Håndtering af strimmelende: Rullens yderkant Undlad at lime eller klæbe for at fastgøre papiret eller kernen. Fold ikke strimmelenden Anbefalet papir Bemærk: 1) Udskrivningstætheden kan variere afhængig af papirrulletype, driftsmiljø og tilstand for strømforbrug. 2) En læser eller en scanner er muligvis ikke i stand til at scanne en udskrevet stregkode eller udskrevne tegn afhængig af udskrivningstætheden. Kontroller på forhånd, at din læser eller scanner kan scanne korrekt U-model Producent Mitsubishi Paper Mills Limited Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH Oji Paper Co., Ltd. Nippon Paper Industries Kanzaki Specialty Papers Inc. (KSP) Produktnavn P220AG HP220AB-1 P220AGB PB670 PB770 F5041 PD150R PD160R PD750R PD700R TF50KS-E2C P320RB P320BB Kvalitetsegenskaber/brug normal papirtype papir med høj billedstabilitet normal papirtype, kort, billet 2 farvet papir: rød & sort 2 farvet papir: blå & sort normal papirtype normal papirtype papir med høj billedstabilitet 2 farvet papir: rød & sort 2 farvet papir: blå & sort normal papirtype 2 farvet papir: rød & sort 2 farvet papir: blå & sort 21 Papirtykkelse (µm) 65 (tykkelse) 75 (tykkelse) 80 (tykkelse) 75 (tykkelse) 75 (tykkelse) 60 (tykkelse) 75 (tykkelse) 65/75 (tykkelse) 75 (tykkelse) 75 (tykkelse) 65 (tykkelse) 65 (tykkelse) 65 (tykkelse)

25 PU-model Producent Mitsubishi Paper Mills Limited Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH Oji Paper Co., Ltd. Nippon Paper Industries Kanzaki Specialty Papers Inc. (KSP) Produktnavn P220AG HP220AB-1 P220AGB PB670 PB770 F5041 PD150R PD160R PD750R PD700R TF50KS-E2C P320RB P320BB Kvalitetsegenskaber/brug normal papirtype papir med høj billedstabilitet normal papirtype, kort, billet 2 farvet papir: rød & sort 2 farvet papir: blå & sort normal papirtype normal papirtype papir med høj billedstabilitet 2 farvet papir: rød & sort 2 farvet papir: blå & sort normal papirtype 2 farvet papir: rød & sort 2 farvet papir: blå & sort Papirtykkelse (µm) 65 (tykkelse) 75 (tykkelse) 80 (tykkelse) 75 (tykkelse) 75 (tykkelse) 60 (tykkelse) 75 (tykkelse) 65/75 (tykkelse) 75 (tykkelse) 75 (tykkelse) 65 (tykkelse) 65 (tykkelse) 65 (tykkelse) Tilstand for strømforbrug Kun standardtilstand Kun standardtilstand Kun standardtilstand Kun standardtilstand Kun standardtilstand Kun standardtilstand Bemærk: Gå til følgende internetadresse og få oplysninger om det anbefalede papir. 22

26 6. Betjeningspanelet og andre funktioner 6-1. Betjeningspanel POWER (strøm) lampe (grøn LED) Lyser, når printeren er TÆNDT. ERROR (fejl) lampe (rød LED) Viser forskellige fejl i kombination med POWER lampen. FEED knap ERROR lampe (rød LED) POWER lampe (grøn LED) FEED (fremføring) knap Tryk på FEED knappen for at føre papirrullen frem Fejl 1) Fejl, der afhjælpes automatisk Fejlbeskrivelse Registrering af høj tempera-tur på printhovedet. Registrering af høj tempera-tur på bord. Fejl pga. åben låg. POWER lampe Blinker med 0,5-sekunders intervaller. Blinker med 2 sekunders intervaller. Tændt ERROR lampe Slukket Slukket Tændt Betingelser for afhjælpning Afhjælpes automatisk, når printhovedet er kølet ned. Afhjælpes automatisk, når bordet er kølet ned. Afhjælpes automatisk, når printerlåget er lukket. 23

27 2) Fejl, der ikke kan afhjælpes Fejlbeskrivelse Termistorfejl, printhoved Termistorfejl, bord VM spændingsfejl VCC spændingsfejl EEPROM fejl USB fejl CPU fejl RAM fejl POWER lampe Blinker med 0,5 sekunders intervaller Blinker med 2 sekunders intervaller Slukket Blinker med 1 sek. intervaller Blinker med 0,25 sek. intervaller Blinker med 5 sekunders intervaller Slukket Slukket ERROR lampe Blinker med 0,5-sekunders intervaller Blinker med 2 sek. intervaller Blinker med 1 sek. intervaller Blinker med 1 sek. intervaller Blinker med 0,25 sekunders intervaller Blinker med 5 sekunders intervaller Slukket Tændt Bet. for afhjælpning Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Bemærk: 1) Hvis der opstår en fejl, der ikke kan rettes, opstår, skal du straks SLUKKE for printeren. 2) Hvis der opstår en fejl, der ikke kan rettes, opstår, skal du kontakte forhandleren og få printeren repareret. 3) Papirskærefejl Fejlbeskrivelse Papirskærefejl POWER lampe Slukket ERROR lampe Blinker med 0,125 sekunders intervaller Betingelse for afhjælpning Afhjælpes ved at SLUKKE og eliminere fejlårsagen, f.eks. papirstop, returnere skæret til hvileposition og TÆNDE (se afsnit 7-3). Bemærk: Hvis skæret ikke vender tilbage til hvileposition eller ikke udfører startbevægelsen, giver det en fejl, der ikke kan afhjælpes. 4) Papirdetektionsfejl Fejlbeskrivelse POWER lampe Intet papir fejl Tændt ERROR lampe Blinker med 0,5 sek. intervaller Betingelse for afhjælpning Afhjælpes automatisk ved at isætte en ny papirrulle og derefter lukke printlåget. 24

28 6-3. Udskrivningstest Test af udskrivning TÆND mens FEED (fremføring)-knappen trykkes ned. Der udføres en testudskrivning. Versionsnummer og printerindstillingerne udskrives. Når printeren er begyndt at udskrive, slipper du FEED (fremføring) -knappen. Når printtesten er fuldført, starter printeren i normal tilstand. 25

29 7. Forebyggelse og afhjælpning af papirstop 7-1. Forebyggelse af papirstop Papiret må ikke røres under udskubning og før det er skåret. Hvis papiret trækkes eller trykkes, kan det medføre papirstop, forkert papirafskæring eller fremføring Afhjælpning af papirstop Papirstop afhjælpes som beskrevet i det følgende. (1) Indstil tænd/sluk-knappen på slukket for at afbryde strømmen til printeren. (2) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget Hvis printerlåget ikke kan åbnes på modeller med automatisk skærer, betyder det, at den automatiske skærer ikke er i hvileposition. Hvis det er tilfældet, føres den automatiske skærer til hvilepositionen ved at følge vejledningen i afsnit 7-3. Åbn derefter printerlåget, når papirstoppet er afhjulpet. (3) Fjern papirstoppet. FORSIGTIG Pas på ikke at beskadige printeren ved fjernelse af papirstoppet. Det er særligt nemt at beskadige termoprinthovedet, og det må derfor ikke berøres. (4) Sæt papirstrimlen lige, og luk forsigtigt printerlåget. Bemærk 1: Sørg for, at papiret er placeret lige. Hvis printerlåget er lukket med skæv strimmelføring, vil det forårsage et papirstop. Bemærk 2: Lås printerlåget ved at trykke ned på siderne. Prøv ikke at lukke det ved at trykke ned på midten. Låget lukkes måske ikke korrekt (5) Indstil tænd/sluk-knappen på tændt for at tænde for printeren. Kontroller, at ERROR- LEDen ikke lyser. Bemærk: Mens ERROR-LEDen lyser, accepterer printeren ingen kommandoer som f.eks. udskrivningskommandoen, så sørg for, at printerlåget er låst korrekt. 26

30 7-3. Frigørelse af en låst skærer (kun model med automatisk skærer) Hvis den automatiske skærer låser eller ikke skærer papiret, følges nedenstående trin. ADVARSEL Da det kan være farligt at arbejde med skæret, skal det først kontrolleres, at printeren er slukket. (1) Indstil tænd/sluk-knappen på SLUKKET for at slukke printeren. (2) Tag frontlåget af for at komme ind til den automatiske skærer. (3) Fjern eventuelt papirstop. Bemærk: Pas på ikke at beskadige printeren under eventuel afhjælpning af papirstop. Deter særligt nemt at beskadige termoprinthovedet, og det må derfor ikke berøres. Frontlåg Automatisk skærer 27

31 (4) Hvis skæreren er låst, indsættes en Philips skruetrækker i Philips skruehullet på siden af skæret og drejes i pilens retning som vist til højre for at bringe skæret til normal position. (5) Åbn printerlåget, afhjælp et eventuelt papirstop og sæt papirrullen på plads igen. (6) Sæt frontlåget på plads og stil derefter tænd/sluk-knappen på ON. 28

32 8. Periodisk rengøring De udskrevne tegn kan blive delvist uklare som følge af ansamlinger af papirstøv og snavs. Sådanne problemer undgås ved regelmæssigt at fjerne det papirstøv, der samler sig i papirholderen og papirfremføringsdelen samt på termoprinthovedets flade. En sådan rengøring anbefales en gang hvert halve år eller for hver million linjer Rengøring af termoprinthovedet Sort støv, der samler sig på termoprinthovedets flade, fjernes ved at tørre det med isopropylalkohol. Bemærk: Termoprinthovedet kan beskadiges let, så det skal rengøres forsigtigt med en blød klud. Vær omhyggelig med ikke at skrabe det under rengøring Rengøring af papirholderen Brug en blød klud til at fjerne støv fra papirholderen og papirfremføringsdelen. 29

33 9. Kredsløb til ekstern enhed Stikkene til eksternt udstyr kan kun sluttes til eksterne enheder som kasseapparater mm. Må ikke sluttes til en telefon. Anvend kabler, der opfylder følgende specifikationer. Stik til eksternt drev Ben-nr. Signal- I/O Funktion navn retning 1 FG Chassis jord 2 DRD1 Drevsignal 1 UD 3 +24V Drevstrøm UD 4 +24V Drevstrøm UD 5 DRD2 Drevsignal 2 UD 6 DRSNS Sensorsignal IND Drevkreds Det anbefalede kreds er vist nedenfor. Modular -stik Modular-stik: MOLEX , AMP eller BURNDY B-66-4 Afskærmning Ledning P bøsning til modular-stik 6-P Modular jack connector F.G. Med afskærmning Ekstern enhed 1 R3 4,7 kω 1/4W Ekstern enhed 2 Tvangskontakt B Reference 2SD 1866 kredskonfiguration C Printerside Brugerside Chassis jord Drevudgang: Drive Output: 24V, 24V, maks. Max. 1,0A1.0A TR1, TR1, TR2: TR2: Transistor Transistor 2SD1866 2SD1866 eller or tilsvarende equivalent R1=10 R1=10 kω kω R2=33 R2=33 kω kω R3 R4 R3= 3.5kΩ R4= 300Ω E 30

34 Bemærk: 1. Ben 1 skal være afskærmet med ledningskontakt til den eksterne enheds chassis-jord. 2. Det er ikke muligt at køre to drev samtidigt. 3. Driften af det eksterne drev skal opfylde følgende: TÆNDT tid / (TÆNDT tid + SLUKKET tid) 0,2 4. Minimumsmodstand for spole L1 og L2 er 24Ω. 5. Absolut normeret maksimum for diode D1 og D2 (Ta = 25 C) er: Middel ensrettet strøm Io = 1A 6. Absolut normeret maksimum for transistor TR1 og TR2 (Ta = 25 C) er: Kollektorstrøm Ic = 2A 31

35 10-1. Generelle specifikationer 10. Specifikationer (1) Udskrivningsmetode Direkte termoprint på linje (2) Udskrivningshastighed Maks.1000 dots/sek. (125 mm/sek.) (3) Dotdensitet 203 dpi: 8 dots/mm (0,125 mm/dot) (4) Udskriftsbredde Maks. 72 mm (5) Papirrulle Oplysninger om det anbefalede strimmelpapir findes i kapitel 5. Papirbredde:79,5±0,5 mm (57,5±0,5 mm når papirrulleholderen anvendes) Rullediameter: ø83 mm eller mindre (6) Samlet mål 142 (b) 204 (d) 132 (h) mm (7) Vægt Model med automatisk skærer: 1,72 kg (uden papirrulle) Model med afrivningskant: 1,56 kg (uden papirrulle) (8) Støj, ca. U-model 49 db (model med automatisk skærer) 48 db (model med afrivningskant) PU-model 50 db (model med automatisk skærer) 50 db (model med afrivningskant) Bemærk: Ovenstående støjmålinger er registreret i overensstemmelse med de af denne virksomhed fastlagte forhold. Støjmålingerne kan variere afhængig af den anvendte papirtype, udskrivningstype, driftsmiljø og tilstand for strømforbrug. 142 mm 132 mm 204 mm 32

36 10-2. Specifikationer for automatisk skærer (1) Skærehastighed Maks. 20 snit pr. minut (2) Papirtykkelse 65~85 µm Porte (1) Specifikationer USB 2.0 fuld hastighed Printerklasse- og leverandørklassekompatible (2) Stik U-model Type B PU-model Type B og strømførende USB-stik Type B-stik: DUSB-BRA42-T11(D2)-FA (producent: DDK) Ben-nr. Signalnavn Funktion 1 VBUS USB Strøm-ben (+5V DC) 2 D - Seriel dato 3 D + Seriel dato + 4 GND Signal jord PoweredUSB-stik: LF (producent: FCI) Ben-nr. Signalnavn Funktion 1 F-GND Chassis stel 2 +24V +24V DC 3 GND Signal jord 4 D + Seriel dato + 5 D - Seriel dato 6 VBUS USB Strøm-ben (+5V DC) 7 +24V +24V DC 8 F-GND Chassis stel El-specifikationer U-model (1) Indgangsspænding 100 til 240 V AC, 50/60 Hz (2) Strømforbrug Drift: Ca. 40 W (ved ASCII-udskrivning) Standby: Ca. 3 W 33

37 PU-model (AC-adapter) (1) Indgang: 100 til 240V AC, 50/60 Hz (2) Udgang: DC 24V ± 5% (3) Strømforbrug (DC 24 V ved stuetemperatur): Tilstand for lavt strømforbrug: Standby: Ca. 0,1A Gennemsnit: Ca. 1,0A (ved kontinuerlig ASCII-udskrivning) Spids: Ca. 5,0A (ved driftsform 100% i 10 sekunder eller mindre) Standardtilstand: Standby: Ca. 0.1A Gennemsnit: Ca. 1.4A (ved kontinuerlig ASCII-udskrivning) Spids: Ca. 10.0A (ved driftsform 100% i 10 sekunder eller mindre) Se kapitel 11 for at få nærmere oplysning om DIP switch-indstillingerne, hvis du vil skifte mellem standardtilstand og tilstand for lavt strømforbrug. Bemærk: Der er risiko for en høj indgangsstrøm, når der tændes for printeren igen, efter at den har været slukket. Vent derfor mindst 5 sekunder, før du tænder for printeren igen. Ben-nr. Funktion Drevstrøm (24V) 2 2 Signal GND 3 N.C. Kappe Chassis stel <Set fra stikkets overflade> (4) Netstik Bemærk: Hvis du bruger en anden strømforsyning end AC-adapteren (serie PS60A-24A), som er ekstraudstyr, skal du sikre, at følgende forholdsregler træffes. Brug en strømforsyning på DC 24 V ± 5% og mere end 2,0 A (5,0 A belastning 10 sek. min.) med SELV-udgange og LPS- eller klasse 2-udgang godkendt i henhold til IEC Vær forsigtig ved opstilling af printeren i et område med støj. Træf relevante forholdsregler til beskyttelse mod elektrostatisk AC-linjestøj etc. 34

38 PU-model (PoweredUSB-kabel) Når det PoweredUSB-kabel bruges, skal printeren forsynes med DC 24 V fra systemet. Brug en strømforsyning til printeren, der opfylder følgende krav. Strømkrav (1) Udgang: DC 24V ± 5% (2) Strømforbrug (DC 24 V ved stuetemperatur): Tilstand for lavt strømforbrug: Standby: Ca. 0,1A Gennemsnit: Ca. 1,0A (ved kontinuerlig ASCII-udskrivning) Spids: Ca. 5,0A (ved driftsform 100% i 10 sekunder eller mindre) Standardtilstand: Standby: Ca. 0.1A Gennemsnit: Ca. 1.4A (ved kontinuerlig ASCII-udskrivning) Spids: Ca. 10.0A (ved driftsform 100% i 10 sekunder eller mindre) Se kapitel 11 for at få nærmere oplysning om DIP switch-indstillingerne, hvis du vil skifte mellem standardtilstand og tilstand for lavt strømforbrug. Bemærk: Der er risiko for en høj indgangsstrøm, når der tændes for printeren igen, efter at den har været slukket. Vent derfor mindst 5 sekunder, før du tænder for printeren igen. 35

39 Relativ luftfugtighed Miljøkrav (1) Driftstemperatur 5 C til 45 C Luftfugtighed 10% til 90% RH (uden kondensering) (%RL) 34 C/90% RL 40 C/65% RL 45 C/50% RL Driftsmiljø Temperatur ( C) Driftstemperatur og luftfugtighedsområde (2) Transport/opbevarings- (undtagen for papir) temperatur -20 C til 60 C Luftfugtighed 10% til 90% RH (uden kondensering) 36

40 10-6. Driftssikkerhed 1) Levetid Mekanisk: 20 millioner linjer Printhoved: 100 millioner impulser, 100 km (± 15% maks. fluktuering i printhovedets modstand) Ved 2 farvet udskrivning 50 millioner impulser, 50 km (± 15% maks. fluktuering i printhovedets modstand) Autom. skærer: 1 million snit (hvis papirtykkelsen er mellem 65 og 85 µm) <Betingelser> Gennemsnitlig udskrivningstæthed: 12,5% Anbefalet termopapir: 65 µm 2) MCBF: 60 millioner linjer MCBF (Mean Cycle Between Failure) er defineret som den samlede fejlcyklus, der omfatter vilkårlige eller slidfejl, der opstår, til printeren når sin mekaniske levetid på 20 millioner linjer. * Da den mekaniske levetid er 20 millioner linjer, angiver et MCBF på 60 millioner linjer ikke nyttelevetiden. 3) Automatisk skærer (Levetid) 1 million snit (hvis papirtykkelsen er mellem 65 og 85 µm) * Samtlige ovenfor angivne driftssikkerhedsværdier er baseret på anvendelse af det anbefalede termopapir. Der kan ikke garanteres for driftssikkerhed ved anvendelse af ikkeanbefalet termopapir. 37

41 11. DIP switch-indstillinger I bunden af printermodel PU sidder DIP switches, og der kan foretages forskellige indstillinger som vist i nedenstående skema. Følg nedenstående procedure ved ændring af indstillingerne. Bemærk: Du behøver ikke at foretage DIP switch-indstillinger for printermodel U. (1) Sluk for printeren, og tag netledningens stik ud af stikkontakten. (2) Fjern skruen, og tag DIP switch-dækslet i bunden af printeren af. [PU-model] DIP switch 1 OFF ON Ved levering af printeren er DIP switch 1-4 indstillet til OFF; alle andre switches er indstillet til ON. (3) Brug et værktøj med en smal spids til at ændre DIP switch-indstillingerne. (4) Monter DIP switch-dækslet, og fastgør det med skruen. Bemærk: De nye indstillinger træder i kraft, når printeren tændes. DIP switch 1 Switch 1-1 OFF ON Strømforbrugstilstand Standardtilstand Tilstand for lavt strømforbrug (Standardindstilling) Sæt altid DIP switches 1-2 og 1-3 til ON og DIP switch 1-4 til OFF. 38

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd.

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Hardwarevejledning Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Læs mere

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd.

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Hardwarevejledning Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

TSP100LAN Hardwarevejledning

TSP100LAN Hardwarevejledning TSP100LAN Hardwarevejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udpakning og installation...1 1-1. Udpakning...1 1-2. Valg af et sted til printeren...2 2. Identifikation af dele og benævnelser...3 3. Opsætning...4

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

RollerMouse Pro3 Brugermanual

RollerMouse Pro3 Brugermanual RollerMouse Pro3 Brugermanual Æsken indeholder 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 2 3 1 /1 RollerMouse funktioner A. Rullestav B. Valg af cursorhastighed og LED

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Indhold Udvendig oversigt.......................................................

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere