Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hardwaremanual. Model: TSP143IIU"

Transkript

1 Hardwaremanual Model: TSP143IIU

2 Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige tilladelse er forbudt. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel. Alle anstrengelser er gjort for at sikre nøjagtigheden af denne vejlednings indhold, da vejledningen gik i trykken. Skulle der imidlertid blive fundet fejl, vil STAR sætte pris på at blive informeret om dem. Uanset ovenstående kan STAR ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle fejl i denne vejledning. Copyright Star Micronics Co., Ltd.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udpakning og installation Udpakning Valg af et sted til printeren Identifikation af dele og benævnelser Produktegenskaber Produktegenskaber Driftstilstande Opsætning Tilslutning af netledningen Tilslutning af USB-kablet til printeren Tilslutning til en ekstern enhed Tænde og slukke printeren Isætning af papirrullen Montering af tilbehøret Montering af den øvre føring Montering af holdepladen Påsætning af gummifødderne Specifikationer for den termiske papirrulle Specifikationer for papirrullen Anbefalet papir Betjeningspanelet og andre funktioner Betjeningspanel Lampeindikator Udskrivningstest Forebyggelse og afhjælpning af papirstop Forebyggelse af papirstop Afhjælpning af papirstop Frigørelse af en låst skærer Periodisk rengøring Rengøring af termoprinthovedet Rengøring af gummivalsen Rengøring af papirholderen og det omkringliggende område Kredsløb til ekstern enhed Specifikationer Generelle specifikationer Specifikationer for automatisk skærer Porte El-specifikationer Miljøkrav Driftssikkerhed...32 Gå venligst til følgende internetadresse for at få den sidste udgave af vejledningen.

4 1-1. Udpakning 1. Udpakning og installation Efter udpakning af enheden kontrolleres, at alt nødvendigt tilbehør er med i pakken. USB-kabel Papirrulleholder Netledning Skruer Gummifødder Øvre føring Holdeplade CD-ROM Skruer Installationsark MCBF printhoved Papirrulle Fig. 1-1 Udpakning Hvis der mangler noget, skal du kontakte forhandleren, hvor du har købt printeren og bede om den manglende del. Bemærk, at det er en god ide at beholde den originale kasse og alt emballagematerialet, hvis du senere skal pakke printeren ned igen og sende den et sted hen. 1

5 1-2. Valg af et sted til printeren Før printeren pakkes ud, skal du kort overveje, hvor du vil bruge den. Husk her følgende. Vælg en stabil, vandret flade, hvor printeren ikke udsættes for vibrationer. Den stikkontakt, du vil bruge til strømforsyningen, skal være i nærheden og let tilgængelig. Kontroller, at printeren er tæt nok på værtscomputeren til, at de kan forbindes. Sørg for, at printeren ikke er udsat for direkte sollys. Sørg for, at printeren ikke er opstillet i nærheden af varmeapparater og andre kraftige varmekilder. Kontroller, at området omkring printeren er rent, tørt og støvfrit. Sørg for, at printeren er sluttet til en driftssikker stikkontakt. Den skal ikke være på samme kreds som kopimaskiner, køleskabe eller andre apparater, der giver spidser i strømforbruget. Sørg for, at det lokale, printeren skal stå i, ikke er for fugtigt. Overhold de lokale bestemmelser ved bortskaffelse af printeren. Dette apparat anvender en jævnstrømsmotor og kontakter, der har et elektrisk kontaktpunkt. Anvend ikke apparatet i omgivelser hvor siliciumgas kan blive flygtig. ADVARSEL Sluk straks udstyret, hvis det ryger, lugter eller lyder mærkeligt. Træk straks apparatets netledning ud af stikkontakten og kontakt forhandleren for råd. Forsøg aldrig at reparere dette produkt selv. Forkert udførte reparationer kan være farlige. Dette produkt må ikke adskilles, og der må ikke udføres ændringer på det. Hvis der pilles ved dette produkt, kan det forårsage personskade, brand eller elektrisk stød. 2

6 1-3. Identifikation af dele og benævnelser Håndtag til åbning af låg Åbn printerens låg ved at trække håndtaget i pilens retning. Printerlåg Åbnes ved isætning og udskiftning af papir. Betjeningspanel Med LED-indikatorer, der viser printerens status, og kontakter til betjening af printeren. USB-stik For tilslutning til en værtscomputer vha. et USB-kabel. Stik til eksternt udstyr Tilslutning af eksterne enheder såsom kasseapparat mm. Må ikke sluttes til en telefon. Netstik Tilslutning af netledning. 3

7 2-1. Produktegenskaber 2. Produktegenskaber Denne printer er ikke udstyret med en tænd/sluk-knap. Printeren tændes automatisk, når den computer, som printeren er tilsluttet til, bliver tændt. Når papiret er udskrevet, spoles papirrullen tilbage for at reducere marginen på forkanten af papiret, hvilket reducerer papirforbruget. Papirforbruget reduceres ved at anvende en lille skrifttype. Når computeren skifter til standby- eller dvaletilstand, skifter printeren automatisk til Print Ready (Klar til udskrivning)-tilstand eller System Off (System fra)-tilstand for at spare strøm. Når printeren ikke skriver ud, skifter den automatisk til Print Ready-tilstand for at reducere strømforbruget, mens printeren venter på det næste udskrivningsjob. (Det er imidlertid muligt, at ovennævnte funktion ikke virker, afhængigt af computerens konfiguration og det tilsluttede udstyr.) 2-2. Driftstilstande System Off (System fra)-tilstand Printeren slukkes, når computeren er slukket. Desuden skifter printeren til System Off-tilstand, når computeren skifter til standbyeller dvaletilstand. (I dette tilfælde forsynes printeren dog stadig med en smule strøm fra strømkilden.) Print Ready (Klar til udskrivning)-tilstand Når printeren ikke skriver ud, skifter den automatisk til Print Ready-tilstand for at reducere strømforbruget. Udskrivning Printeren udskriver (også når der tilføres papir fra papirrullen) 4

8 3-1. Tilslutning af netledningen 3. Opsætning (1) Se etiketten på printerens bund eller bagside for at sikre, at spændingen passer til stikkontaktens. Sørg også for, at netledningens stik passer til stikkontakten. (2) Hvis netledningen ikke er fast monteret på printeren, skal du sætte den rigtige ende i netindgangen på printerens bagside. (3) Sæt netledningen i en korrekt jordet stikkontakt. FORSIGTIG Kontakt omgående forhandleren, hvis den spænding, der vises på etiketten på printerens bund ikke svarer til spændingen for dit område. Vi anbefaler at trække printerens netledning ud af stikkontakten, hvis du ikke agter at bruge den i længere tid. Derfor skal du placere printeren, så den anvendte stikkontakt er i nærheden og let tilgængelig. 5

9 3-2. Tilslutning af USB-kablet til printeren Før kablet gennem kabelholderen som vist. Slut derefter USB-kablet til printeren. Sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til USB-tilslutninger 1) Afhængigt af indstillingerne og konfigurationerne, er det muligt at printeren ikke virker korrekt med nogle computere, selvom de opfylder tilslutningsbetingelserne. Desuden er en fejlfri funktion ikke garanteret for tilslutninger ved hjælp af en USB-hub eller et USB-udvidelseskort eller for selvbyggede eller modificerede computere. 2) Tilslut USB-kablet direkte til computerens USB-port. Hvis printeren tilsluttes ved hjælp af en USB-hub eller en anden enhed, vil printeren muligvis ikke virke korrekt. 3) Denne printer kræver en elektrisk strøm på 100 ma/usb-port eller mere i en given tidsperiode under operationer som f.eks. opstart. Hvis den elektriske strøm er mindre end 100 ma, fungerer følgende enheder ikke korrekt. Denne printer Enheder, der er tilsluttet til computerens eller andre USB-porte 6

10 3-3. Tilslutning til en ekstern enhed Du kan slutte en ekstern enhed til printeren med et modulstik. Følgende beskriver, hvordan du monterer ferritkernen og foretager selve tilslutningen. Oplysninger om den nødvendige type modulstik findes i afsnittet Modulstik på side 28. Bemærk, at denne printer ikke leveres med modulstik eller kabel, så du skal selv anskaffe det kabel, der passer til dit behov. FORSIGTIG Sørg for, at printeren er slukket og dens netledning er taget ud af stikkontakten, og at computeren er slukket, før enhederne sammenkobles. (1) Slut kablet til det eksterne drev til stikket på printerens bagpanel. FORSIGTIG Slut ikke en telefonlinje til stikket til det eksterne drev. Hvis dette ikke overholdes, kan printeren blive beskadiget. Af sikkerhedsgrunde skal det også undlades at slutte ledninger til stikket til eksterne drev, hvis der er risiko for at det fører periferispænding. 7

11 3-4. Tænde og slukke printeren Vigtigt: Denne printer er ikke udstyret med en tænd/sluk-knap. 1) Følgende tre betingelser skal være opfyldt for at tænde printeren. Computeren er tændt. Printerens netledning er sat i en stikkontakt. Printeren er tilsluttet til computeren ved hjælp af et USB-kabel. 2) Tag netledningen ud af stikkontakten, og kobl USB-kablet fra for at slukke printeren, hvis printeren ikke virker korrekt Tænde printeren (Print Ready-tilstand) Der er to måder at tænde for strømmen på. 1) Tænde manuelt for strømmen Kontroller, at printerens netledning er sat i en stikkontakt. Tilslut USB-kablet til USB-porten på en computer, der er tændt. Når USB-kablet er tilsluttet, tændes printeren og STRØM-LED en på betjeningspanelet lyser. 2) Tænde automatisk for strømmen Kontroller, at printerens netledning er sat i en stikkontakt. Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet til USB-porten på en computer, der er tændt. Når computeren er tændt, tændes printeren og STRØM-LED en på betjeningspanelet lyser Slukke printeren (System Off-tilstand) Der er to måder at slukke for strømmen på. 1) Slukke manuelt for strømmen Tag netledningen ud af stikkontakten og kobl USBkablet fra. 2) Slukke automatisk for strømmen Sluk for computeren. Printeren slukkes også, når computeren skifter til standby- eller dvaletilstand. I dette tilfælde forsynes printeren dog stadig med en smule strøm fra strømkilden. Tag netledningen ud af stikkontakten og kobl USB-kablet fra for at slukke printeren fuldstændigt. 8

12 FORSIGTIG Afhængigt at den computer, som printeren er tilsluttet til, er det muligt at printeren ikke skifter til System Off (System fra)-tilstand, selvom computeren er slukket. Tag netledningen ud af stikkontakten og kobl USB-kablet fra for at slukke printeren fuldstændigt. Afhængigt at den anvendte type hub, er det muligt at printeren ikke skifter til System Off (System fra)-tilstand, selvom computeren er slukket. Tag netledningen ud af stikkontakten og kobl USBkablet fra for at slukke printeren fuldstændigt. Sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til USB-tilslutninger 1) Afhængigt af indstillingerne og konfigurationerne, er det muligt at printeren ikke virker korrekt med nogle computere, selvom de opfylder tilslutningsbetingelserne. Desuden er en fejlfri funktion ikke garanteret for tilslutninger ved hjælp af en USB-hub eller et USB-udvidelseskort eller for selvbyggede eller modificerede computere. 2) Tilslut USB-kablet direkte til computerens USB-port. Hvis printeren er tilsluttet ved hjælp af en USB-hub eller en anden enhed, vil printeren muligvis ikke virke korrekt. 3) Denne printer kræver en elektrisk strøm på 100 ma/usb-port eller mere i en given tidsperiode under operationer som f.eks. opstart. Hvis den elektriske strøm er mindre end 100 ma, fungerer følgende enheder ikke korrekt. Denne printer Enheder, der er tilsluttet til computerens eller andre USB-porte 9

13 3-5. Isætning af papirrullen Brug af papirrulle med 79,5 mm bredde Sørg for at bruge rullepapir, der svarer til printerens specifikation. Hvis der anvendes en papirrulle med 57,5 mm bredde, monteres papirrulleholderen som beskrevet på næste side. 1) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. Håndtag til åbning af låg 2) Sørg for at rullen vender rigtigt, sæt papirrullen i hullet, og træk papirets forkant imod dig. FORSIGTIG Træk ikke papirrullens ende i diagonal retning, da dette medfører, at papiret kommer til at sidde fast eller kører skævt Papirrulle 3) Tryk ned i begge sider af printerlåget for at lukke det. Bemærk: Kontroller, at printerlåget er forsvarligt lukket. 4) Hvis printerlåget lukkes, efter at printeren er tændt, virker skæreren automatisk, og papirets forkant skæres. 10

14 Brug af papirrulle med 57,5 mm bredde Hvis der anvendes en papirrulle med 57,5 mm bredde, monteres den medfølgende papirrulleholder på printeren. For at ændre den effektive udskrivningsbredde (papirrullens bredde), skal indstillingen for udskrivningsbredden ændres i konfigurationen. Detaljerede oplysninger om indstilling af udskrivningsbredden findes i softwarevejledningen i mappen Documents (Dokumenter) på cd-rom en. 1 Sæt papirrulleholderen i enheden. Sørg for, ikke at berøre hjælperullen, og monter holderen i udsparingerne som vist. Papirrulleholder 2 Sikr papirføringen ved at trykke området mærket A ned, til den klikker på plads. A Bemærk: Skift ikke til en papirrulle med 79,5 mm bredde, når du har brugt en papirrulle med 57,5 mm bredde (fordi printerhovedet er blevet forringet, da en del af hovedet har været i kontakt med pressepladen.) 11

15 Faresymboler Disse etiketter anbragt i nærheden af termoprinthovedet. Berør ikke termoprinthovedet, fordi det er meget varmt umiddelbart efter udskrivning. Termoprinthovedet kan beskadiges af statisk elektricitet. Berør ikke termoprinthovedet for at beskytte det mod statisk elektricitet. Dette symbol er placeret i nærheden af skæreren. Rør ikke skærekniven, da du ellers kan komme til at kvæste fingrene. Dette symbol er placeret i nærheden af stikket til eksternt udstyr. Tilslut ikke nogen telefon til dette stik. Etiketten eller stemplet med dette symbol er placeret i nærheden af de skruer, der sikrer kabinettet eller beskyttelsespladen, som kun må åbnes af vedligeholdelsespersonale. Disse skruer må kun fjernes af vedligeholdelsespersonale. Områderne med høj spænding i kabinettet kan være farlige. Termoprinthoved ADVARSEL 1) Rør ikke skærekniven. Der er en skærer inde i afgangsslidsen til papiret. Stik ikke hånden ind i papirafgangen, hverken under udskrivning eller når printeren ikke udskriver. Printerlåget kan åbnes ved udskiftning af papir. Men da skærekniven er inde under printerlåget, skal du passe på ikke at komme for tæt på skærekniven med ansigt eller hænder. 2) Under og lige efter udskrivning er området omkring termoprinthovedet meget varmt. Undlad at berøre det, da det kan give forbrændinger. 3) Frakobl straks udstyret, hvis det ryger, lugter eller lyder mærkeligt, og kontakt forhandleren for at høre, hvad du skal foretage dig. 4) Forsøg aldrig at reparere dette produkt selv. Forkert udførte reparationer kan være farlige. 5) Dette produkt må ikke adskilles, og der må ikke udføres ændringer på det. Hvis der pilles ved dette produkt, kan det forårsage personskade, brand eller elektrisk stød. 12

16 FORSIGTIG 1) Undlad at betjene håndtaget til åbning af låget, mens du trykker på printerlåget med hånden. 2) Undlad at trække i håndtaget til åbning af låget og åbne printerlåget under udskrivning eller når den automatiske skærer arbejder. 3) Undlad at trække papiret ud, mens printerlåget er lukket. 4) Varmeelementet og driver-ic en til termoprinthovedet kan let beskadiges. Undlad at berøre dem med metalgenstande, sandpapir, e.l. 5) Udskrivningskvaliteten kan blive forringet, hvis termoprinthovedet bliver snavset på grund af berøring med hænderne. Undlad at berøre termoprinthovedets varmeelement. 6) Der er risiko for skader på termoprinthovedets driver-ic ved statisk elektricitet. Berør aldrig IC en direkte. 7) Der garanteres ikke for termoprinthovedets udskriftskvalitet og levetid, hvis der anvendes andet papir end det anbefalede. Specielt kan papir med [Na+, K+, C1-] betydeligt nedsætte termoprinthovedets levetid. Udvis forsigtighed. 8) Brug ikke printeren, hvis der er fugt fra kondensvand eller lignende på printhovedets forside. 9) Et udskrevet stykke termopapir kan blive elektrisk opladet. Hvis printeren er placeret lodret eller monteret til en væg, kan det afskårne stykke papir klistre sig til printeren i stedet for at falde ned. Dette kan forårsage et problem, hvis du bruger en stabler, der gemmer de papirer, der falder frit. 10) Skift ikke papirbredden, når printeren er i brug. Termoprinterhovedet, gummivalsen og skæreren slides forskelligt afhængigt af papirbredden. Dette kan medføre, at udskrivningen eller skærerbevægelsen ikke virker korrekt. 11) Undlad at transportere printeren med åbent låg og holde den fast på låget. 12) Træk ikke i grænsefladekablet, netledningen eller kablet på kasseapparatet, når de er tilsluttede. For at frakoble et stik, skal du sørge for at gribe fat om konnektordelen uden at bruge for meget kraft på stikket på printeren. 13) Hvis printeren stopper uventet, skal den nulstilles ved at frakoble USB-kablet og tilslutte det igen. Intervallet for frakobling/tilslutning skal dog være 5 sekunder eller mere. Kortere intervaller kan forårsage funktionsfejl. 14) Undlad at slukke for computeren eller få computeren til at skifte til standby-tilstanden under udskrivning. 15) Tag ikke netledningen ud af stikkontakten og undlad at frakoble USB-kablet under udskrivning. Bemærkninger om brugen af den automatiske skærer 1) Hvis skæreren ikke er i hvilepositionen efter en fejl, skal årsagen til fejlen elimineres først; dernæst kan printeren tændes igen. 2) Der anbefales en margen på 5 mm eller mere fra enden af udskrivningsområdet til skærepositionen. 3) Forsøg ikke at fjerne papiret under afskæring, da dette kan medføre papirstop. 13

17 4. Montering af tilbehøret Følgende tilbehør er nødvendigt for at montere printeren på en væg. Øvre føring og to flangeskruer Holdeplade og to skruer uden flange Følgende tilbehør er nødvendigt for at positionere printeren lodret. Øvre føring og to flangeskruer Fire gummifødder 4-1. Montering af den øvre føring 1) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. 2) Monter den øvre føring på akslen og lad krogene på føringen klikke på plads. 3) Fastspænd de to medfølgende skruer (M3x6 flangeskruer) for at holde den øvre føring på plads. Øvre føring Aksel Kroge Flangeskruer 14

18 4-2. Montering af holdepladen Holdepladen monteres på printeren ved hjælp af de medfølgende skruer og hænges op på de skruer, der er installeret i væggen. Skruerne i væggen medfølger ikke. Brug skruer (med 4 mm diameter), som er egnet til vægmaterialet (træ, stålbjælke, beton osv.). Printeren vejer cirka 2,4 kg, når papirrullen med den største diameter er isat. Brug skruer med en forskydningsstyrke og udtrækningsstyrke, der kan modstå en kraft på mindst 12 kgf (118 N). Sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til monteringen FORSIGTIG Denne advarsel indeholder informationer der, hvis de ikke bliver iagttaget, kan medføre personskade eller materiel skade. Sørg for, at kvalificeret personale installerer de angivne skruer og monterer printeren på væggen. Star kan ikke holdes ansvarlig for nogen ulykker eller personskader, der måtte opstå som følge af en forkert installation, forkert anvendelse eller ændringer. Sørg for at printeren er monteret sikkert til væggen, især når printeren monteres på et højt sted. Hvis printeren ikke er monteret sikkert og falder ned, kan det medføre personskade eller skade på printeren. Kontroller, at monteringsoverfladen og skruerne er tilstrækkeligt stærke til at montere printeren. Monter printeren sikkert, således at printerens vægt og eventuelle kabler, der er tilsluttet printeren, ikke forårsager, at printeren falder ned. Ellers kan der opstå personskade eller skade på printeren. Undlad at montere printere på et ustabilt sted eller et sted, der er udsat for vibrationer og stød. Der kan opstå personskade eller skade på printeren, hvis printeren falder ned. 15

19 (1) Monter holdepladen på printeren. Fastspænd derefter de to medfølgende skruer, så den holdes på plads. Skruer uden flange ø7 eller mere 2 til 3 mm ø4 (2) Placer printeren over skruerne mm. på væggen, og lad den glide ned for at sætte den på plads. Når du har placeret printeren på plads, skal skruerne i væggen igen kontrolleres for at være sikker på, at de kan bære printerens vægt. FORSIGTIG Printeren vejer cirka 2,4 kg, når papirrullen med den største diameter er isat. Brug skruer med en forskydningsstyrke og udtrækningsstyrke, der kan modstå en kraft på mindst 12 kgf (118 N). (3) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. (4) Isæt papirrullen i som vist. 16

20 4-3. Påsætning af gummifødderne (1) Monter de fire gummifødder på positionerne som vist i figuren. Kontroller, at eventuelt snavs er tørret helt af, før du sætter gummifødderne på. (2) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. (3) Isæt papirrullen som vist. Bemærk: Afhængigt af stikkets form kan printeren ikke positioneres lodret, når den parallelle grænseflade anvendes. 17

21 5. Specifikationer for den termiske papirrulle Hvis forbrugsstofferne skal suppleres op, skal du bruge dem, der er angivet nedenfor Specifikationer for papirrullen Termopapir Tykkelse: 65~85 µm (undtagen Mitsubishi HiTec F5041 osv.) Bredde: 79,5 ± 0,5 mm (57,5 ± 0,5 mm når papirrulleholderen anvendes) Rullens yderdiameter: ø83 mm eller mindre Oprullebredde: 80-1 mm eller (58-1 mm, når papirrulleholderen anvendes) Kernens yder-/inderdiameter Kerne, ydre Kerne, indre ø18±1 mm ø12±1 mm Trykflade: Rullens yderkant Håndtering af Undlad at lime eller klæbe for at fastgøre papiret eller kernen. strimmelende: Fold ikke strimmelenden Anbefalet papir Bemærk: 1) Udskrivningstætheden kan variere afhængigt af papirrulletype og driftsmiljø. 2) En læser eller scanner er muligvis ikke i stand til at scanne en udskrevet stregkode eller udskrevne tegn afhængigt af udskrivningstætheden. Kontroller på forhånd, at din læser eller scanner kan scanne korrekt. Producent Produktnavn Kvalitetsegenskaber/brug Papirtykkelse (µm) Mitsubishi Paper Mills Limited Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH Oji Paper Co., Ltd. Nippon Paper Industries Kanzaki Specialty Papers Inc. (KSP) P220AG normal papirtype 65 (tykkelse) HP220A papir med høj billedstabilitet 65 (tykkelse) HP220AB-1 papir med høj billedstabilitet 75 (tykkelse) F5041 normal papirtype 60 (tykkelse) PD150R normal papirtype 75 (tykkelse) PD160R papir med høj billedstabilitet 65/75 (tykkelse) PD450 normal papirtype 65 (tykkelse) TF50KS-E2D normal papirtype 59 (tykkelse) TF60KS-E normal papirtype 75 (tykkelse) P320RB Tofarvet papir: rød/sort 65 (tykkelse) P320BB Tofarvet papir: blå/sort 65 (tykkelse) Bemærk: Gå til følgende internetadresse for at få oplysninger om det anbefalede papir. 18

22 6. Betjeningspanelet og andre funktioner 6-1. Betjeningspanel 1 POWER (strøm) lampe (grøn LED) Lyser, når printeren er TÆNDT. 3 FEED (fremføring) knap 2 ERROR (fejl) lampe (rød LED) 1 POWER (strøm) lampe (grøn LED) 6-2. Lampeindikator 1) Printerstatus Vigtigt: Denne printer er ikke udstyret med en tænd/sluk-knap. Når netledningen er blevet sat i en stikkontakt, tændes printeren for første gang, når USB-kablet er tilsluttet til en computer, der er tændt. 2 ERROR (fejl) lampe (rød LED) Viser forskellige fejl kombineret med POWER lampen. 3 FEED (fremføring) knap Tryk på FEED knappen for at føre papirrullen frem. Status POWER lampe ERROR lampe Udskrivning Tændt Slukket Klar til udskrivning Tændt Slukket System fra Slukket Slukket Fejl Se næste side. Se næste side. Bemærk: Afhængigt af den USB-port, der anvendes, kan det vare et stykke tid før printeren skifter til System fra-tilstand, efter at computeren er blevet slukket. 19

23 2) Fejl, der afhjælpes automatisk Fejlbeskrivelse POWER lampe ERROR lampe Betingelser for afhjælpning Fejl, låget er åbent Tændt Tændt Fejl på grund af frakoblet netledning Registrering af høj temperatur på printhovedet Registrering af høj temperatur på printkortet Blinker med 0,5 sekunders intervaller *1 Blinker med 0,5-sekunders intervaller Blinker med 2 sekunders intervaller Blinker med 0,5 sekunders intervaller *1 Slukket Slukket 20 Afhjælpes automatisk, når printerlåget er lukket. Afhjælpes automatisk, når netledningen er sat i en stikkontakt. Afhjælpes automatisk, når printhovedet er kølet ned. Afhjælpes automatisk, når printerlåget er lukket. *1: POWER- og ERROR-lamperne blinker skiftevis. Hvis VM- og VCC-spændingsfejl er opstået samtidigt, vises fejlen, der er opstået på grund af en frakoblet netledning, selvom netledningen er sat i en stikkontakt. I dette tilfælde skal netledningen tages ud af stikkontakten og derefter sættes i stikkontakten igen. Tilslut dernæst USB-kablet til pc'en, når den opstarter. 3) Fejl, der ikke kan afhjælpes Fejlbeskrivelse POWER lampe ERROR lampe Betingelser for afhjælpning Termistorfejl, printhoved Bord, termistorfejl VM spændingsfejl VCC spændingsfejl Ikke-flygtig hukommelse USB fejl Blinker med 0,5 sekunders intervaller Blinker med 2 sekunders intervaller Slukket Blinker med 1 sekunders intervaller Blinker med 0,25 sekunders intervaller Blinker med 5 sekunders intervaller Blinker med 0,5 sekunders intervaller Blinker med 2 sekunders intervaller Blinker med 1 sekunders intervaller Blinker med 1 sekunders intervaller Blinker med 0,25 sekunders intervaller Blinker med 5 sekunders intervaller Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes CPU fejl Slukket Slukket Kan ikke afhjælpes RAM fejl Slukket Tændt Kan ikke afhjælpes Bemærk: 1) Hvis der opstår en uoprettelig fejl, skal du straks SLUKKE for printeren. 2) Hvis der opstår en uoprettelig fejl, skal du kontakte forhandleren og få printeren repareret. 4) Papirskærefejl Fejlbeskrivelse POWER lampe ERROR lampe Betingelser for afhjælpning Papirskærefejl Slukket Blinker med 0,125 sekunders intervaller Bemærk: For firmwareversion 1.1 eller senere: Åbn printerdækslet. Fjern årsagen (stoppet papir) til fejlen og luk printerdækslet. Derefter er printeren klar til brug igen. For firmwareversion 1.0, eller hvis printerdækslet ikke kan åbnes pga. skærerlåsen: Følg trinene beskrevet i afsnit 7-3. Hvis skæret ikke vender tilbage til hvileposition eller ikke udfører startbevægelsen, resulterer det i en fejl, der ikke kan afhjælpes.

24 5) Intet papir fejl Fejlbeskrivelse POWER lampe ERROR lampe Betingelser for afhjælpning Intet papir fejl Tændt Blinker med 0,5 sekunders intervaller Afhjælpes automatisk ved at isætte en ny papirrulle og derefter lukke printlåget Udskrivningstest Test af udskrivning 1) Sørg for, at computeren er tændt. 2) Kontroller, at printerens netledning er sat i en stikkontakt. 3) Tilslut USB-kablet til computeren, mens FEED (fremførings) knappen holdes nede. Testudskrivningen starter. Versionsnummer og printerindstillinger udskrives. Når printeren er begyndt at udskrive, slipper du FEED (fremføring) -knappen. Når printtesten er fuldført, starter printeren i normal tilstand. 21

25 7. Forebyggelse og afhjælpning af papirstop 7-1. Forebyggelse af papirstop Papiret må ikke røres under udskubning og før det er skåret. Hvis papiret trækkes eller trykkes under udskubning, kan det medføre papirstop, forkert papirafskæring eller fremføring Afhjælpning af papirstop Papirstop afhjælpes som beskrevet nedenfor. (1) Tag netledningen ud af stikkontakten og kobl USB-kablet fra. (2) Tryk på håndtaget imod dig for at åbne printerlåget. (3) Fjern papirstoppet. Bemærk: Træk ikke voldsomt i papiret, når printerlåget er lukket for at undgå, at dele som termoprinterhovedet eller gummivalsen bliver beskadiget eller deformeret. (4) Sæt papirrullen lige, og luk forsigtigt printerlåget. Bemærk 1: Sørg for, at papiret er placeret lige. Hvis printerlåget er lukket med skæv papirføring, vil det resultere i et papirstop. Bemærk 2: Lås printerlåget ved at trykke ned på siderne. Prøv ikke at lukke det ved at trykke ned på midten. Låget lukkes måske ikke korrekt. (5) Sæt netledningen i en stikkontakt og tilslut USB-kablet til en computer, der er tændt. Kontroller dernæst, at ERROR (fejl) LED en ikke lyser. Bemærk: Mens ERROR LED en lyser, accepterer printeren ingen kommandoer som f.eks. udskrivningskommandoen, så sørg for, at printerlåget er låst korrekt. 22

26 Faresymboler Disse etiketter anbragt i nærheden af termoprinthovedet. Berør ikke termoprinthovedet, fordi det er meget varmt umiddelbart efter udskrivning. Termoprinthovedet kan beskadiges af statisk elektricitet. Berør ikke termoprinthovedet for at beskytte det mod statisk elektricitet. Dette symbol er placeret i nærheden af skæreren. Rør ikke skærekniven, da du ellers kan komme til at kvæste fingrene. Dette symbol er placeret i nærheden af stikket til eksternt udstyr. Tilslut ikke nogen telefon til dette stik. Etiketten eller stemplet med dette symbol er placeret i nærheden af de skruer, der sikrer kabinettet eller beskyttelsespladen, som kun må åbnes af vedligeholdelsespersonale. Disse skruer må kun fjernes af vedligeholdelsespersonale. Områderne med høj spænding i kabinettet kan være farlige. Termoprinthoved 23

27 7-3. Frigørelse af en låst skærer Hvis den automatiske skærer låser, slukkes printeren ved at frakoble USB-kablet og tage strømledningen ud af stikkontakten. Slut derefter USB-kablet og strømledningen til igen, og tænd for printeren. Hvis det ikke hjælper på skæreren at genstarte printeren, skal nedenstående trin følges. ADVARSEL Da det kan være farligt at arbejde med skæret, skal det først kontrolleres, at printeren er slukket. (1) Tag netledningen ud af stikkontakten, og kobl USB-kablet fra. (2) Tag frontlåget af for at komme ind til den automatiske skærer. Frontlåg Automatisk skærer (3) Fjern papirstoppet. FORSIGTIG: Pas på ikke at beskadige printeren under afhjælpning af et eventuelt papirstop. Det er særligt nemt at beskadige termoprinthovedet, og det må derfor ikke berøres. 24

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd.

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Hardwarevejledning Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere