Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hardwaremanual. Model: TSP143IIU"

Transkript

1 Hardwaremanual Model: TSP143IIU

2 Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige tilladelse er forbudt. Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel. Alle anstrengelser er gjort for at sikre nøjagtigheden af denne vejlednings indhold, da vejledningen gik i trykken. Skulle der imidlertid blive fundet fejl, vil STAR sætte pris på at blive informeret om dem. Uanset ovenstående kan STAR ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle fejl i denne vejledning. Copyright Star Micronics Co., Ltd.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udpakning og installation Udpakning Valg af et sted til printeren Identifikation af dele og benævnelser Produktegenskaber Produktegenskaber Driftstilstande Opsætning Tilslutning af netledningen Tilslutning af USB-kablet til printeren Tilslutning til en ekstern enhed Tænde og slukke printeren Isætning af papirrullen Montering af tilbehøret Montering af den øvre føring Montering af holdepladen Påsætning af gummifødderne Specifikationer for den termiske papirrulle Opfylder papirrulle Specifikationer Betjeningspanelet og andre funktioner Betjeningspanel Lampeindikator Udskrivningstest Forebyggelse og afhjælpning af papirstop Forebyggelse af papirstop Afhjælpning af papirstop Frigørelse af en låst skærer Periodisk rengøring Rengøring af termoprinthovedet Rengøring af gummivalsen Rengøring af papirholderen og det omkringliggende område...26 Gå venligst til følgende internetadresse for at få den sidste udgave af vejledningen.

4 1-1. Udpakning 1. Udpakning og installation Efter udpakning af enheden kontrolleres, at alt nødvendigt tilbehør er med i pakken. USB-kabel Papirrulleholder Netledning Skruer Gummifødder Øvre føring Holdeplade CD-ROM Skruer Installationsark MCBF printhoved Papirrulle Fig. 1-1 Udpakning Hvis der mangler noget, skal du kontakte forhandleren, hvor du har købt printeren og bede om den manglende del. Bemærk, at det er en god ide at beholde den originale kasse og alt emballagematerialet, hvis du senere skal pakke printeren ned igen og sende den et sted hen. 1

5 1-2. Valg af et sted til printeren Før printeren pakkes ud, skal du kort overveje, hvor du vil bruge den. Husk her følgende. Vælg en stabil, vandret flade, hvor printeren ikke udsættes for vibrationer. Den stikkontakt, du vil bruge til strømforsyningen, skal være i nærheden og let tilgængelig. Kontroller, at printeren er tæt nok på værtscomputeren til, at de kan forbindes. Sørg for, at printeren ikke er udsat for direkte sollys. Sørg for, at printeren ikke er opstillet i nærheden af varmeapparater og andre kraftige varmekilder. Kontroller, at området omkring printeren er rent, tørt og støvfrit. Sørg for, at printeren er sluttet til en driftssikker stikkontakt. Den skal ikke være på samme kreds som kopimaskiner, køleskabe eller andre apparater, der giver spidser i strømforbruget. Sørg for, at det lokale, printeren skal stå i, ikke er for fugtigt. Overhold de lokale bestemmelser ved bortskaffelse af printeren. Dette apparat anvender en jævnstrømsmotor og kontakter, der har et elektrisk kontaktpunkt. Anvend ikke apparatet i omgivelser hvor siliciumgas kan blive flygtig. ADVARSEL Sluk straks udstyret, hvis det ryger, lugter eller lyder mærkeligt. Træk straks apparatets netledning ud af stikkontakten og kontakt forhandleren for råd. Forsøg aldrig at reparere dette produkt selv. Forkert udførte reparationer kan være farlige. Dette produkt må ikke adskilles, og der må ikke udføres ændringer på det. Hvis der pilles ved dette produkt, kan det forårsage personskade, brand eller elektrisk stød. 2

6 1-3. Identifikation af dele og benævnelser Håndtag til åbning af låg Åbn printerens låg ved at trække håndtaget i pilens retning. Printerlåg Åbnes ved isætning og udskiftning af papir. Betjeningspanel Med LED-indikatorer, der viser printerens status, og kontakter til betjening af printeren. Netstik Tilslutning af netledning. DK O l USB-stik For tilslutning til en værtscomputer vha. et USB-kabel. Stik til eksternt udstyr Tilslutning af eksterne enheder såsom kasseapparat mm. Må ikke sluttes til en telefon. Dvalekontakt Gælder fra Jan. produktion. 3

7 2-1. Produktegenskaber 2. Produktegenskaber Denne printer er ikke udstyret med en tænd/sluk-knap. Printeren tændes automatisk, når den computer, som printeren er tilsluttet til, bliver tændt. Når papiret er udskrevet, spoles papirrullen tilbage for at reducere marginen på forkanten af papiret, hvilket reducerer papirforbruget. Papirforbruget reduceres ved at anvende en lille skrifttype. Når computeren skifter til standby- eller dvaletilstand, skifter printeren automatisk til Print Ready (Klar til udskrivning)-tilstand eller System Off (System fra)-tilstand for at spare strøm. Når printeren ikke skriver ud, skifter den automatisk til Print Ready-tilstand for at reducere strømforbruget, mens printeren venter på det næste udskrivningsjob. (Det er imidlertid muligt, at ovennævnte funktion ikke virker, afhængigt af computerens konfiguration og det tilsluttede udstyr.) 2-2. Driftstilstande System Off (System fra)-tilstand Printeren slukkes, når computeren er slukket. Print Ready (Klar til udskrivning)-tilstand Når printeren ikke skriver ud, skifter den automatisk til Print Ready-tilstand for at reducere strømforbruget. Udskrivning Printeren udskriver (også når der tilføres papir fra papirrullen) 4

8 3-1. Tilslutning af netledningen 3. Opsætning (1) Se etiketten på printerens bund eller bagside for at sikre, at spændingen passer til stikkontaktens. Sørg også for, at netledningens stik passer til stikkontakten. (2) Hvis netledningen ikke er fast monteret på printeren, skal du sætte den rigtige ende i netindgangen på printerens bagside. (3) Sæt netledningen i en korrekt jordet stikkontakt. FORSIGTIG Kontakt omgående forhandleren, hvis den spænding, der vises på etiketten på printerens bund ikke svarer til spændingen for dit område. Vi anbefaler at trække printerens netledning ud af stikkontakten, hvis du ikke agter at bruge den i længere tid. Derfor skal du placere printeren, så den anvendte stikkontakt er i nærheden og let tilgængelig. 5

9 3-2. Tilslutning af USB-kablet til printeren Før kablet gennem kabelholderen som vist. Slut derefter USB-kablet til printeren. Sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til USB-tilslutninger 1) Afhængigt af indstillingerne og konfigurationerne, er det muligt at printeren ikke virker korrekt med nogle computere, selvom de opfylder tilslutningsbetingelserne. Desuden er en fejlfri funktion ikke garanteret for tilslutninger ved hjælp af en USB-hub eller et USB-udvidelseskort eller for selvbyggede eller modificerede computere. 2) Tilslut USB-kablet direkte til computerens USB-port. Hvis printeren tilsluttes ved hjælp af en USB-hub eller en anden enhed, vil printeren muligvis ikke virke korrekt. 3) Denne printer kræver en elektrisk strøm på 100 ma/usb-port eller mere i en given tidsperiode under operationer som f.eks. opstart. Hvis den elektriske strøm er mindre end 100 ma, fungerer følgende enheder ikke korrekt. Denne printer Enheder, der er tilsluttet til computerens eller andre USB-porte 6

10 3-3. Tilslutning til en ekstern enhed Du kan slutte en ekstern enhed til printeren med et modulstik. Følgende beskriver, hvordan du monterer ferritkernen og foretager selve tilslutningen. Bemærk, at denne printer ikke leveres med modulstik eller kabel, så du skal selv anskaffe det kabel, der passer til dit behov. FORSIGTIG Sørg for, at printeren er slukket og dens netledning er taget ud af stikkontakten, og at computeren er slukket, før enhederne sammenkobles. (1) Slut kablet til det eksterne drev til stikket på printerens bagpanel. FORSIGTIG Slut ikke en telefonlinje til stikket til det eksterne drev. Hvis dette ikke overholdes, kan printeren blive beskadiget. Af sikkerhedsgrunde skal det også undlades at slutte ledninger til stikket til eksterne drev, hvis der er risiko for at det fører periferispænding. 7

11 3-4. Tænde og slukke printeren Vigtigt: Denne printer er ikke udstyret med en tænd/sluk-knap. 1) Følgende fire betingelser er nødvendige for at kunne tænde for printeren. Computeren er tændt. Printerens netledning er sat i en stikkontakt. Printeren er tilsluttet til computeren ved hjælp af et USB-kabel. Dvalekontakten skal være aktiveret, når den findes på printeren. Dvalekontakt DK Dvale O l Aktiv 2) Tag netledningen ud af stikkontakten, og kobl USB-kablet fra for at slukke printeren, hvis printeren ikke virker korrekt Tænde printeren (Print Ready-tilstand) Der er to måder at tænde for strømmen på. Når dvalekontakten findes på printeren, skal du kontrollere, at den er indstillet til Aktiv. 1) Tænde manuelt for strømmen Kontroller, at printerens netledning er sat i en stikkontakt. Tilslut USB-kablet til USB-porten på en computer, der er tændt. Når USB-kablet er tilsluttet, tændes printeren og STRØM-LED en på betjeningspanelet lyser. 2) Tænde automatisk for strømmen Kontroller, at printerens netledning er sat i en stikkontakt. Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet til USB-porten på en computer, der er tændt. Når computeren er tændt, tændes printeren og STRØM-LED en på betjeningspanelet lyser. 8

12 Slukke printeren (System Off-tilstand) Der er to måder at slukke for strømmen på. 1) Slukke manuelt for strømmen Fjern USB-kablet. Når dvalekontakten findes på printeren, kan du også slukke for printeren ved at sætte dvalekontakten til Dvale. 2) Slukke automatisk for strømmen Sluk for computeren. Printeren slukkes også, når computeren skifter til standby- eller dvaletilstand. I denne status modtager printeren et minimum af strøm og er stadig i drift. For at slukke helt for printeren, skal du fjerne USB-kablet og strømledningen. FORSIGTIG Afhængigt at den computer, som printeren er tilsluttet til, er det muligt at printeren ikke skifter til System Off (System fra)-tilstand, selvom computeren er slukket. Afhængigt at den anvendte type hub, er det muligt at printeren ikke skifter til System Off (System fra)-tilstand, selvom computeren er slukket. Sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til USB-tilslutninger 1) Afhængigt af indstillingerne og konfigurationerne, er det muligt at printeren ikke virker korrekt med nogle computere, selvom de opfylder tilslutningsbetingelserne. Desuden er en fejlfri funktion ikke garanteret for tilslutninger ved hjælp af en USB-hub eller et USB-udvidelseskort eller for selvbyggede eller modificerede computere. 2) Tilslut USB-kablet direkte til computerens USB-port. Hvis printeren er tilsluttet ved hjælp af en USB-hub eller en anden enhed, vil printeren muligvis ikke virke korrekt. 3) Denne printer kræver en elektrisk strøm på 100 ma/usb-port eller mere i en given tidsperiode under operationer som f.eks. opstart. Hvis den elektriske strøm er mindre end 100 ma, fungerer følgende enheder ikke korrekt. Denne printer Enheder, der er tilsluttet til computerens eller andre USB-porte 9

13 3-5. Isætning af papirrullen Brug af papirrulle med 79,5 mm bredde Sørg for at bruge rullepapir, der svarer til printerens specifikation. Hvis der anvendes en papirrulle med 57,5 mm bredde, monteres papirrulleholderen som beskrevet på næste side. 1) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. Håndtag til åbning af låg 2) Sørg for at rullen vender rigtigt, sæt papirrullen i hullet, og træk papirets forkant imod dig. FORSIGTIG Træk ikke papirrullens ende i diagonal retning, da dette medfører, at papiret kommer til at sidde fast eller kører skævt Papirrulle 3) Tryk ned i begge sider af printerlåget for at lukke det. Bemærk: Kontroller, at printerlåget er forsvarligt lukket. 4) Hvis printerlåget lukkes, efter at printeren er tændt, virker skæreren automatisk, og papirets forkant skæres. 10

14 Brug af papirrulle med 57,5 mm bredde Hvis der anvendes en papirrulle med 57,5 mm bredde, monteres den medfølgende papirrulleholder på printeren. For at ændre den effektive udskrivningsbredde (papirrullens bredde), skal indstillingen for udskrivningsbredden ændres i konfigurationen. Detaljerede oplysninger om indstilling af udskrivningsbredden findes i softwarevejledningen i mappen Documents (Dokumenter) på cd-rom en. 1 Sæt papirrulleholderen i enheden. Sørg for, ikke at berøre hjælperullen, og monter holderen i udsparingerne som vist. Papirrulleholder 2 Sikr papirføringen ved at trykke området mærket A ned, til den klikker på plads. A Bemærk: Skift ikke til en papirrulle med 79,5 mm bredde, når du har brugt en papirrulle med 57,5 mm bredde (fordi printerhovedet er blevet forringet, da en del af hovedet har været i kontakt med pressepladen.) 11

15 Faresymboler Disse etiketter anbragt i nærheden af termoprinthovedet. Berør ikke termoprinthovedet, fordi det er meget varmt umiddelbart efter udskrivning. Termoprinthovedet kan beskadiges af statisk elektricitet. Berør ikke termoprinthovedet for at beskytte det mod statisk elektricitet. Dette symbol er placeret i nærheden af skæreren. Rør ikke skærekniven, da du ellers kan komme til at kvæste fingrene. Dette symbol er placeret i nærheden af stikket til eksternt udstyr. Tilslut ikke nogen telefon til dette stik. Etiketten eller stemplet med dette symbol er placeret i nærheden af de skruer, der sikrer kabinettet eller beskyttelsespladen, som kun må åbnes af vedligeholdelsespersonale. Disse skruer må kun fjernes af vedligeholdelsespersonale. Områderne med høj spænding i kabinettet kan være farlige. Termoprinthoved ADVARSEL 1) Rør ikke skærekniven. Der er en skærer inde i afgangsslidsen til papiret. Stik ikke hånden ind i papirafgangen, hverken under udskrivning eller når printeren ikke udskriver. Printerlåget kan åbnes ved udskiftning af papir. Men da skærekniven er inde under printerlåget, skal du passe på ikke at komme for tæt på skærekniven med ansigt eller hænder. 2) Under og lige efter udskrivning er området omkring termoprinthovedet meget varmt. Undlad at berøre det, da det kan give forbrændinger. 3) Frakobl straks udstyret, hvis det ryger, lugter eller lyder mærkeligt, og kontakt forhandleren for at høre, hvad du skal foretage dig. 4) Forsøg aldrig at reparere dette produkt selv. Forkert udførte reparationer kan være farlige. 5) Dette produkt må ikke adskilles, og der må ikke udføres ændringer på det. Hvis der pilles ved dette produkt, kan det forårsage personskade, brand eller elektrisk stød. 12

16 FORSIGTIG 1) Undlad at betjene håndtaget til åbning af låget, mens du trykker på printerlåget med hånden. 2) Undlad at trække i håndtaget til åbning af låget og åbne printerlåget under udskrivning eller når den automatiske skærer arbejder. 3) Undlad at trække papiret ud, mens printerlåget er lukket. 4) Varmeelementet og driver-ic en til termoprinthovedet kan let beskadiges. Undlad at berøre dem med metalgenstande, sandpapir, e.l. 5) Udskrivningskvaliteten kan blive forringet, hvis termoprinthovedet bliver snavset på grund af berøring med hænderne. Undlad at berøre termoprinthovedets varmeelement. 6) Der er risiko for skader på termoprinthovedets driver-ic ved statisk elektricitet. Berør aldrig IC en direkte. 7) Der garanteres ikke for termoprinthovedets udskriftskvalitet og levetid, hvis der anvendes andet papir end det anbefalede. Specielt kan papir med [Na+, K+, C1-] betydeligt nedsætte termoprinthovedets levetid. Udvis forsigtighed. 8) Brug ikke printeren, hvis der er fugt fra kondensvand eller lignende på printhovedets forside. 9) Et udskrevet stykke termopapir kan blive elektrisk opladet. Hvis printeren er placeret lodret eller monteret til en væg, kan det afskårne stykke papir klistre sig til printeren i stedet for at falde ned. Dette kan forårsage et problem, hvis du bruger en stabler, der gemmer de papirer, der falder frit. 10) Skift ikke papirbredden, når printeren er i brug. Termoprinterhovedet, gummivalsen og skæreren slides forskelligt afhængigt af papirbredden. Dette kan medføre, at udskrivningen eller skærerbevægelsen ikke virker korrekt. 11) Undlad at transportere printeren med åbent låg og holde den fast på låget. 12) Træk ikke i grænsefladekablet, netledningen eller kablet på kasseapparatet, når de er tilsluttede. For at frakoble et stik, skal du sørge for at gribe fat om konnektordelen uden at bruge for meget kraft på stikket på printeren. 13) Hvis printeren stopper uventet, skal den nulstilles ved at frakoble USB-kablet og tilslutte det igen. Intervallet for frakobling/tilslutning skal dog være 5 sekunder eller mere. Kortere intervaller kan forårsage funktionsfejl. 14) Undlad at slukke for computeren eller få computeren til at skifte til standby-tilstanden under udskrivning. 15) Tag ikke netledningen ud af stikkontakten og undlad at frakoble USB-kablet under udskrivning. Bemærkninger om brugen af den automatiske skærer 1) Hvis skæreren ikke er i hvilepositionen efter en fejl, skal årsagen til fejlen elimineres først; dernæst kan printeren tændes igen. 2) Der anbefales en margen på 5 mm eller mere fra enden af udskrivningsområdet til skærepositionen. 3) Forsøg ikke at fjerne papiret under afskæring, da dette kan medføre papirstop. 13

17 4. Montering af tilbehøret Følgende tilbehør er nødvendigt for at montere printeren på en væg. Øvre føring og to flangeskruer Holdeplade og to skruer uden flange Følgende tilbehør er nødvendigt for at positionere printeren lodret. Øvre føring og to flangeskruer Fire gummifødder 4-1. Montering af den øvre føring 1) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. 2) Monter den øvre føring på akslen og lad krogene på føringen klikke på plads. 3) Fastspænd de to medfølgende skruer (M3x6 flangeskruer) for at holde den øvre føring på plads. Øvre føring Aksel Kroge Flangeskruer 14

18 4-2. Montering af holdepladen Holdepladen monteres på printeren ved hjælp af de medfølgende skruer og hænges op på de skruer, der er installeret i væggen. Skruerne i væggen medfølger ikke. Brug skruer (med 4 mm diameter), som er egnet til vægmaterialet (træ, stålbjælke, beton osv.). Printeren vejer cirka 2,4 kg, når papirrullen med den største diameter er isat. Brug skruer med en forskydningsstyrke og udtrækningsstyrke, der kan modstå en kraft på mindst 12 kgf (118 N). Sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til monteringen FORSIGTIG Denne advarsel indeholder informationer der, hvis de ikke bliver iagttaget, kan medføre personskade eller materiel skade. Sørg for, at kvalificeret personale installerer de angivne skruer og monterer printeren på væggen. Star kan ikke holdes ansvarlig for nogen ulykker eller personskader, der måtte opstå som følge af en forkert installation, forkert anvendelse eller ændringer. Sørg for at printeren er monteret sikkert til væggen, især når printeren monteres på et højt sted. Hvis printeren ikke er monteret sikkert og falder ned, kan det medføre personskade eller skade på printeren. Kontroller, at monteringsoverfladen og skruerne er tilstrækkeligt stærke til at montere printeren. Monter printeren sikkert, således at printerens vægt og eventuelle kabler, der er tilsluttet printeren, ikke forårsager, at printeren falder ned. Ellers kan der opstå personskade eller skade på printeren. Undlad at montere printere på et ustabilt sted eller et sted, der er udsat for vibrationer og stød. Der kan opstå personskade eller skade på printeren, hvis printeren falder ned. 15

19 (1) Monter holdepladen på printeren. Fastspænd derefter de to medfølgende skruer, så den holdes på plads. Skruer uden flange ø7 eller mere 2 til 3 mm ø4 (2) Placer printeren over skruerne mm. på væggen, og lad den glide ned for at sætte den på plads. Når du har placeret printeren på plads, skal skruerne i væggen igen kontrolleres for at være sikker på, at de kan bære printerens vægt. FORSIGTIG Printeren vejer cirka 2,4 kg, når papirrullen med den største diameter er isat. Brug skruer med en forskydningsstyrke og udtrækningsstyrke, der kan modstå en kraft på mindst 12 kgf (118 N). (3) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. (4) Isæt papirrullen i som vist. 16

20 4-3. Påsætning af gummifødderne (1) Monter de fire gummifødder på positionerne som vist i figuren. Kontroller, at eventuelt snavs er tørret helt af, før du sætter gummifødderne på. (2) Tryk på håndtaget til åbning af låget, og åbn printerlåget. (3) Isæt papirrullen som vist. 17

21 5. Specifikationer for den termiske papirrulle Hvis forbrugsstofferne skal suppleres op, skal du bruge dem, der er angivet nedenfor Opfylder papirrulle Specifikationer Tykkelse 65~85 µm Bredde 79,5 ± 0,5 mm (57,5 ± 0,5 mm når papirrulleholderen anvendes) Rullens yderdiameter ø83 mm eller mindre Oprullebredde mm eller ( mm, når papirrulleholderen anvendes) Kernens yder-/ inderdiameter Trykflade Kerne, ydre Kerne, indre ø18±1 mm ø12±1 mm Rullens yderkant Bemærk: 1) Undlad at lime eller klæbe for at fastgøre papiret eller kernen. 2) Fold ikke strimmelenden. 3) Gå til følgende internetadresse for at få oplysninger om det anbefalede papir. 18

22 6. Betjeningspanelet og andre funktioner 6-1. Betjeningspanel 1 POWER (strøm) lampe (grøn LED) Lyser, når printeren er TÆNDT. 3 FEED (fremføring) knap 2 ERROR (fejl) lampe (rød LED) 1 POWER (strøm) lampe (grøn LED) 6-2. Lampeindikator 1) Printerstatus Vigtigt: Denne printer er ikke udstyret med en tænd/sluk-knap. Når netledningen er blevet sat i en stikkontakt, tændes printeren for første gang, når USB-kablet er tilsluttet til en computer, der er tændt. 2 ERROR (fejl) lampe (rød LED) Viser forskellige fejl kombineret med POWER lampen. 3 FEED (fremføring) knap Tryk på FEED knappen for at føre papirrullen frem. Status POWER lampe ERROR lampe Udskrivning Tændt Slukket Klar til udskrivning Tændt Slukket System fra Slukket Slukket Fejl Se næste side. Se næste side. Bemærk: Afhængigt af den USB-port, der anvendes, kan det vare et stykke tid før printeren skifter til System fra-tilstand, efter at computeren er blevet slukket. 19

23 2) Fejl, der afhjælpes automatisk Fejlbeskrivelse POWER lampe ERROR lampe Betingelser for afhjælpning Fejl, låget er åbent Tændt Tændt Fejl på grund af frakoblet netledning Registrering af høj temperatur på printhovedet Registrering af høj temperatur på printkortet Blinker med 0,5 sekunders intervaller *1 Blinker med 0,5-sekunders intervaller Blinker med 2 sekunders intervaller Blinker med 0,5 sekunders intervaller *1 Slukket Slukket 20 Afhjælpes automatisk, når printerlåget er lukket. Afhjælpes automatisk, når netledningen er sat i en stikkontakt. Afhjælpes automatisk, når printhovedet er kølet ned. Afhjælpes automatisk, når printerlåget er lukket. *1: POWER- og ERROR-lamperne blinker skiftevis. Hvis VM- og VCC-spændingsfejl er opstået samtidigt, vises fejlen, der er opstået på grund af en frakoblet netledning, selvom netledningen er sat i en stikkontakt. I dette tilfælde skal netledningen tages ud af stikkontakten og derefter sættes i stikkontakten igen. Tilslut dernæst USB-kablet til pc'en, når den opstarter. 3) Fejl, der ikke kan afhjælpes Fejlbeskrivelse POWER lampe ERROR lampe Betingelser for afhjælpning Termistorfejl, printhoved Bord, termistorfejl VM spændingsfejl VCC spændingsfejl Ikke-flygtig hukommelse USB fejl Blinker med 0,5 sekunders intervaller Blinker med 2 sekunders intervaller Slukket Blinker med 1 sekunders intervaller Blinker med 0,25 sekunders intervaller Blinker med 5 sekunders intervaller Blinker med 0,5 sekunders intervaller Blinker med 2 sekunders intervaller Blinker med 1 sekunders intervaller Blinker med 1 sekunders intervaller Blinker med 0,25 sekunders intervaller Blinker med 5 sekunders intervaller Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes Kan ikke afhjælpes CPU fejl Slukket Slukket Kan ikke afhjælpes RAM fejl Slukket Tændt Kan ikke afhjælpes Bemærk: 1) Hvis der opstår en uoprettelig fejl, skal du straks SLUKKE for printeren. 2) Hvis der opstår en uoprettelig fejl, skal du kontakte forhandleren og få printeren repareret. 4) Papirskærefejl Fejlbeskrivelse POWER lampe ERROR lampe Betingelser for afhjælpning Papirskærefejl Slukket Blinker med 0,125 sekunders intervaller Bemærk: For firmwareversion 1.1 eller senere: Åbn printerdækslet. Fjern årsagen (stoppet papir) til fejlen og luk printerdækslet. Derefter er printeren klar til brug igen. For firmwareversion 1.0, eller hvis printerdækslet ikke kan åbnes pga. skærerlåsen: Følg trinene beskrevet i afsnit 7-3. Hvis skæret ikke vender tilbage til hvileposition eller ikke udfører startbevægelsen, resulterer det i en fejl, der ikke kan afhjælpes.

24 5) Intet papir fejl Fejlbeskrivelse POWER lampe ERROR lampe Betingelser for afhjælpning Intet papir fejl Tændt Blinker med 0,5 sekunders intervaller Afhjælpes automatisk ved at isætte en ny papirrulle og derefter lukke printlåget Udskrivningstest Test af udskrivning 1) Sørg for, at computeren er tændt. 2) Kontroller, at printerens netledning er sat i en stikkontakt. 3) Tilslut USB-kablet til computeren, mens FEED (fremførings) knappen holdes nede. Testudskrivningen starter. Versionsnummer og printerindstillinger udskrives. Når printeren er begyndt at udskrive, slipper du FEED (fremføring) -knappen. Når printtesten er fuldført, starter printeren i normal tilstand. 21

25 7. Forebyggelse og afhjælpning af papirstop 7-1. Forebyggelse af papirstop Papiret må ikke røres under udskubning og før det er skåret. Hvis papiret trækkes eller trykkes under udskubning, kan det medføre papirstop, forkert papirafskæring eller fremføring Afhjælpning af papirstop Papirstop afhjælpes som beskrevet nedenfor. (1) Tag netledningen ud af stikkontakten og kobl USB-kablet fra. (2) Tryk på håndtaget imod dig for at åbne printerlåget. (3) Fjern papirstoppet. Bemærk: Træk ikke voldsomt i papiret, når printerlåget er lukket for at undgå, at dele som termoprinterhovedet eller gummivalsen bliver beskadiget eller deformeret. (4) Sæt papirrullen lige, og luk forsigtigt printerlåget. Bemærk 1: Sørg for, at papiret er placeret lige. Hvis printerlåget er lukket med skæv papirføring, vil det resultere i et papirstop. Bemærk 2: Lås printerlåget ved at trykke ned på siderne. Prøv ikke at lukke det ved at trykke ned på midten. Låget lukkes måske ikke korrekt. (5) Sæt netledningen i en stikkontakt og tilslut USB-kablet til en computer, der er tændt. Kontroller dernæst, at ERROR (fejl) LED en ikke lyser. Bemærk: Mens ERROR LED en lyser, accepterer printeren ingen kommandoer som f.eks. udskrivningskommandoen, så sørg for, at printerlåget er låst korrekt. 22

26 Faresymboler Disse etiketter anbragt i nærheden af termoprinthovedet. Berør ikke termoprinthovedet, fordi det er meget varmt umiddelbart efter udskrivning. Termoprinthovedet kan beskadiges af statisk elektricitet. Berør ikke termoprinthovedet for at beskytte det mod statisk elektricitet. Dette symbol er placeret i nærheden af skæreren. Rør ikke skærekniven, da du ellers kan komme til at kvæste fingrene. Dette symbol er placeret i nærheden af stikket til eksternt udstyr. Tilslut ikke nogen telefon til dette stik. Etiketten eller stemplet med dette symbol er placeret i nærheden af de skruer, der sikrer kabinettet eller beskyttelsespladen, som kun må åbnes af vedligeholdelsespersonale. Disse skruer må kun fjernes af vedligeholdelsespersonale. Områderne med høj spænding i kabinettet kan være farlige. Termoprinthoved 23

27 7-3. Frigørelse af en låst skærer Hvis den automatiske skærer låser, slukkes printeren ved at frakoble USB-kablet og tage strømledningen ud af stikkontakten. Slut derefter USB-kablet og strømledningen til igen, og tænd for printeren. Hvis det ikke hjælper på skæreren at genstarte printeren, skal nedenstående trin følges. ADVARSEL Da det kan være farligt at arbejde med skæret, skal det først kontrolleres, at printeren er slukket. (1) Tag netledningen ud af stikkontakten, og kobl USB-kablet fra. (2) Tag frontlåget af for at komme ind til den automatiske skærer. Frontlåg Automatisk skærer (3) Fjern papirstoppet. FORSIGTIG: Pas på ikke at beskadige printeren under afhjælpning af et eventuelt papirstop. Det er særligt nemt at beskadige termoprinthovedet, og det må derfor ikke berøres. 24

28 (4) Indsæt en stjerneskruetrækker i det manuelle betjeningshul på siden af skæreren, og drej den samme vej som pilene til højre viser, indtil bagpladen åbnes. FORSIGTIG: Tving ikke printerlåget åbent, hvis det er vanskeligt at åbne. Kontakt forhandleren med henblik på reparation. (5) Åbn printerlåget, afhjælp et eventuelt papirstop, og sæt papirrullen på plads igen. (6) Sæt frontlåget på. 25

29 8. Periodisk rengøring De udskrevne tegn kan blive delvist uklare som følge af ophobninger af papirstøv og snavs. Sådanne problemer undgås ved regelmæssigt at fjerne det papirstøv, der samler sig i papirholderen og papirfremføringsdelen samt på termoprinthovedets flade. En sådan rengøring anbefales en gang hvert halve år eller for hver million linjer Rengøring af termoprinthovedet Sort papirstøv, som har samlet sig på termoprinthovedets overflade, fjernes ved at tørre det med en vatpind (eller en blød klud), der er blevet dyppet i alkohol (ætanol, metanol eller isopropylalkohol). Bemærk 1: Termoprinthovedet kan beskadiges let, så det skal rengøres forsigtigt med en blød klud. Pas på ikke at ridse det under rengøring. Bemærk 2: Undlad at rengøre termoprinthovedet umiddelbart efter udskrivning, når det er varmt. Bemærk 3: Pas på ikke at beskadige termoprinthovedet som følge af statisk elektricitet, der måtte opstå under rengøring. Bemærk 4: TÆND kun for strømmen, når alkoholen er tørret helt Rengøring af gummivalsen Støv, der eventuelt har samlet sig på gummivalsen, fjernes ved at tørre den med en tør, blød klud. Roter pressepladen for at rengøre hele overfladen Rengøring af papirholderen og det omkringliggende område Rengør papirholderen for at fjerne snavs, støv, papirpartikler, lim osv. som eventuelt har ophobet sig. Gummivalse Termoprinthoved 26

30

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd.

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Hardwarevejledning Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd.

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Hardwarevejledning Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Læs mere

TSP100LAN Hardwarevejledning

TSP100LAN Hardwarevejledning TSP100LAN Hardwarevejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udpakning og installation...1 1-1. Udpakning...1 1-2. Valg af et sted til printeren...2 2. Identifikation af dele og benævnelser...3 3. Opsætning...4

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige Hardwarevejledning Federal Communications Commission Erklæring vedrørende forstyrrelse af radiofrekvenser Dette udstyr er afprøvet og fundet i overensstemmelse med grænserne for digitalt udstyr i klasse

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Konformitetserklæring

Konformitetserklæring Introduktion Introduktion Tak for købet af MPrint MW-140BT (herefter kaldet printeren ). Denne monokrome mobile printer er ultra-bærbar og kan tilsluttes til en Pocket PC (PDA, der kører Pocket PC) eller

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

ZE500 Kort funktionsoversigt

ZE500 Kort funktionsoversigt Denne vejledning viser den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerorientering ZE500 printerne leveres i en konfiguration til højre hånd (printermekanismen

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

105SLPlus Kort funktionsoversigt

105SLPlus Kort funktionsoversigt 05SLPlus Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt

Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt Z Series /RZ serien Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Indhold Udvendig oversigt.......................................................

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere