Store solvarmeanlæg. Solvarmeanlæg. i boligbyggeri samt. offentlige bygninger. og hoteller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store solvarmeanlæg. Solvarmeanlæg. i boligbyggeri samt. offentlige bygninger. og hoteller"

Transkript

1 Store solvarmeanlæg Solvarmeanlæg i boligbyggeri samt offentlige bygninger og hoteller

2 Indhold Forord 3 SOLARGE projektet 3 Tid til at handle 4 Klimabeskyttelse i Europa 5 Udbredelse af store solvarmeanlæg Velkommen til "solalderen" Pålidelig og Indbringende Solen: et multitalent Solvarmesystemer Denne publikation er produceret som en del af det EUstøttede SOLARGE projekt, som blandt andet dokumenterer erfaringerne samlet fra 100 større solvarmeprojekter i Europa. 2 Fremtiden Støtte til dit engagement Tid til beslutning Din videnbank Udgiverens information Disse projekter viser, at solvarme er et reelt alternativ til fossile brændsler som olie og gas - ikke blot i énfamilie boliger, men også i større bygninger såsom boligkomplekser, offentlige bygninger og hoteller. Udnyttelse af solvarme hjælper øjblikkeligt til en reduktion i klimapåvirkningen og beskytter miljøet. Solvarme reducerer også energiomkostningen på længere sigt. Udnyttelse af solenergi er et gode for brugerne og et imageløft for kunder og gæster i hotelsektoren bl.a..

3 Forord Effektive indgreb til at begrænse klimaændringer er en nøgleudfordring for Europa. CO 2 - udledning må hurtigt og varigt reduceres, hvis vi skal forhindre en fortsat stigning i den globale opvarmning. EU-medlemslandene har forpligtet sig til at reducere udledning af drivhusgasser, både tidligere i Kyoto Protokollen og påtegning ved det 4. Europæiske ministerrådsmøde i I takt med fald i fosile brændselsreserver, er investeringer mod afhængighed af olie og gas, af afgørende betydning for at sikre forsyning af energi til opvarmning. Målet er nu at få omsat målsætninger i handling så hurtigt og effektivt som muligt. Det største potentiale for påvirkning af klimaforandringer er på bygningsområdet. Rumopvarmning og tilberedning af varmt vand står for 1/3 af Europas totale energiforbrug. Bedre termisk isolerede bygninger og brug af solvarme er effektive virkemidler til hurtigt og varigt at skære ned på udledning af drivhusgasserne. Erfaringer fra utallige pilotprojekter viser, at solvarme kan bidrage med en væsentlig andel i bygningers energiforbrug. Bygningsejere og operatører nyder ligeledes en økonomisk fordel gennem vedvarende reduktion i drift og vedligehold samt en værditilvækst for ejendommen. SOLARGE projektet SOLARGE blev igangsat i Januar 2005 med støtte fra EU's Intelligent Energy Europe (IEE) program. SOLARGE har til formål at åbne markedet for større solvarmeanlæg i boligkomplekser, hoteller og offentlige bygninger. Fremdriften for opfyldelse af denne målsætning opnås ved at uddanne systemdesignere og installatører, gennemføre informationskampagner og ved at stille en database med gode anvisninger og eksempler på projekter i Europa til rådighed. k 3 Gerhard Rabensteiner Formand for den Europiske Sammenslutning af Solvarmefabrikanter (ESTIF)

4 Tid til at handle Hastigt stigende oliepriser, global opvarmning og stadig mere intensivt forbrug af energiressourcerne truer Europas energiforsyning. Afbrænding af fossile brændstoffer frigiver kuldioxid, som er en drivhusgas. Konsekvenserne for det globale klima og miljø er dramatiske, og vi mærker dem allerede. Uanset hvad der måtte være årsag til den globale opvarmning er udfordringen nu at reducere påvirkningerne til et minimum. Dette kan kun opnås ved massive investeringer i energibesparelser og ved systematisk at udvikle vedvarende energikilder. "At bremse den globale opvarmning nu med kendt tilgængelig teknologi vil kun koste en brøkdel af, hvad det vil koste at rette op på skaderne senere." SIR NICOLAS STERN, tidligere cheføkonom i Verdensbanken og forfatter til Stern Report. Ca. en tredjedel af Europas energiforbrug anvendes til opvarmning af vores bygninger og varmt vand. Ved at bruge ny tilgængelig teknologi giver dette os en mulighed for at opnå et effektivt, hurtigt og bæredygtigt bidrag til at begrænse klimaforandringerne. Sir Nicolas Stern, Tidl. Cheføkonom i verdensbanken og forfatter til Stern Rapporten 4 Billede: ddp Orkanen Katrina, New Orleans 2005: Klimaforandringe r er allerede skyld i massive ødelæggelser. Selv banker og forsikringsselskaber advarer nu mod følgerne af global opvarmning.

5 Klimabeskyttelse i Europa s Oliepriserne stiger hastigt - med ingen ende i sigte Kilde: International Energy Agency 2006 Europa forbereder vejen for en bæredygtig energipolitik. Under Kyoto Protokollen har EUmedlemslandene forpligtet sig til at reducere drivhusgasser med 8% i 2012 i hele EU med 1990 som udgangspunkt. Ved EUs forårsmøde i 2007 var konklusionen, at udledningen af kuldioxid skal reduceres med 20%, og at andelen af vedvarende energi skal øges fra 6,5% af det totale forbrug i dag til 20% i National lovgivning vil følge Ovenstående forpligtelser vil blive vedtaget i specifikke direktiver og overført til de enkelte EU-medlemslandes lovsamlinger. For byggeriet vil dette betyde nye standarder for både nye og eksisterende bygninger. Det vil blive en udfordring for alle ejere og driftsledere af bygninger at leve op til disse nye standarder. Klimabeskyttelse og regulering Bygningsejere skal allerede efterkomme lovgivning, der retter sig mod klimaforandringer. Energimærkning gøres obligatorisk Implementering af EU-direktivet om bygningers energimæssige ydeevne, vil føre til mange ændringer: energimærkning gennemgøres på alle Bygninger og boliger Løbende skærpelse af energirammer for nyt og eksisterende byggeri Udarbejdelse af forslag til rentable forbedringer. 60 Eurocent pr. liter olie /m 3 gas % emissions-stigning/fald Østrig Belgien Danmark Frankrig Tyskland Grækenland Italien Holland Portugal Slovenien Spanien Sverige England Målsætning nuværende* Varme 49 % Elektricitet 20 % Transport 31 % Gas 43,1 % Öl 34,1 % Energi import 62,0 % Andet 19,1 % Obligatorisk krav om udnyttelse af solenergi Flere og flere lande eller Regioner indfører obligatorisk krav om udnyttelse af solvarme. F.eks. gennem det nye bygningsreglement i Spanien og inkludering af solvarmeanlæg i energirammen for nye bygninger i Frankrig. i Målsætning samt nuværende status på reduktion af kuldioxid i de enkelte medlemslande Kilde: European Environmental Agency 2006 *(2004) 5 Vedvarende energi 3,7 % Omkring halvdelen af energiforbruget på slutbrugerniveau anvendes til varmeproduktion, hovedsaglig i bygninger Energibehovet til varmeproduktion udgør i dag 62% af EU samlede energiimport

6 Velkommen til "Solalderen" Solenergi "boomer", Store solvarmeanlæg vinder ind på markedet Solenergi er i fremgang: Stadig flere mennesker vælger solvarmeanlæg som et reelt alternativ til olie og gas. Mere end 19 millioner kvadratmeter solfangere er i dag installeret på Europas tage - de fleste på én - eller flerfamilehuse. Solvarme boomer. I 2006 var der installeret over 19 millioner kvadratmeter (13,3 GW th ) solfangere over hele Europa. Kilde: ESTIF 15 GW th GW th /a idriftssat samlet effekt årligt installeret Solvarmeanlæg overalt i EU fortrænger hvad der svarer til tons olie om året eller V millioner husstandes samlede årlige energiforbrug til opvarmning. Miljøet lettes derved for mere end 2.5 milioner ton CO 2 om året. Store solvarmeanlæg vinder stadig større markedsandele. Solvarmeanlæg vinder frem i boligejendomme, offentlige bygninger og hoteller. Disse bygninger bruger meget energi om vinteren såvel som om sommeren. Store solvarmeanlæg er mere omkostningseffektive end små anlæg. s Van Melle, Breda, Netherlands Billede: Zensolar/ESTIF Der kan opnås væsentlige besparelser i førnævnte bygninger ved brug af store solfangerarealer. Solvarmeanlæg er ydermere en sikker investering. Mens priserne på olie og gas vil fortsætte med at stige, vil omkostningen til solvarme på lang sigt forblive stabil. 6

7 Solvarmeanlæg er en imagevinder for virksomheder og hoteller, der signalerer en virksomhedskultur i takt med tiden. Pålidelig og indbringende Bevist tusindvis af gange Solvarme er en moden teknologi, der har vist sit værd tusindvis af gange. Solvarmeanlæg har en levetid på 30 år eller mere og har sammenlignet med konventionelle varmesystemer ingen ulemper. En holdbar investering Solvarmeanlæg er en holdbar investering. De bidrager til en høj energistandard på lang sigt og sikrer tillige, at en bygning holder sin værdi. Solvarmen løber aldrig tør og gør oliemangel til et levn fra fortiden. Solvarme vil holde energiomkostningerne på et overkommeligt niveau langt ind i fremtiden. Imagefaktoren ved solvarme Sammen med de økonomiske aspekter er solvarmens positive image yderligere en overbevisende faktor. Ved at installere et solvarmeanlæg kan loyaliteten hos lejere øges og ledige kvardratmeter reduceres. Solpaneler på taget er for mange hoteller blevet et symbol på miljøansvarlighed og udgør dermed et værdifuldt aspekt i deres markedsføring. Solvarme som lovpligtigt krav Flere Europæiske lande har allerede indført lovkrav om brug af solvarme ved nye boligejendomme. Nationale direktiver vedrørende energibesparelser, energimærkning af bygninger og selvfølgelig EUs Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) vil betyde, at der inden for den nærmeste fremtid vil gælde høje standarder i hele Europa. Viden Samle erfaring Tjener som model Image profilering Reduktion i driftsomkostninger Miljøvenlig Øget udlejning % Solvarmen som markedsføring: En undersøgelse blandt tyske ejendomsselskaber viste øget udlejning med begrundelse i et installeret solvarmeanlæg. Omkring 60% af de interviewede ejere havde installeret solvarme for at øge muligheder for udlejning. (Graf: flere svar mulige) Kilde: CDW Arbeitshilfe 48; juli Mio. Overnatninger Overnatninger Solvarmetilgængelighed Hotelbelægning og solvarme For mange hoteller følger forbruget af varmtvand og tilgængeligheden af solvarme hinanden. Kilde: Federal Statistical Office 2005 i Hoteller og offentlige bygninger i Slovenien (venstre side), Spanien, Irland og Frankrig: Solvarme er veletableret i turistindustrien. Billede: Solvis, Thermomax/ESTIF, Giordano Industries.

8 Solen: Et multitalent Applikationer til store solvarmeanlæg Ud over at sørge for varmt vand til vask og lignende formål kan solvarme med fordel bruges, når der er behov for temperaturer op til 120 C - og især når der i sommermånederne stadig er brug for varme til f.eks.: Boligejendom i Rostock, Tyskland (o) og Sliedrecht, Holland (p) Billeder: Solvis, Tabliswonen Boligejendomme Hoteller og offentlige sportsfaciliteter Hospitaler og plejehjem Vaskerier, kolde forretninger etc. Varmtvandsforsyninger Størstedelen af solvarmeanlæggene i brug i dag bruges udelukkende til varmtvandsforsyninger. De lever op til alle hygiejniske og frostsikre standarder og kan spare op til 60% det årlige energiforbrug opvarmning af vand. Supplerende varme Hvert andet nye solvarmeanlæg, der installeres i dag bruges også til supplerende opvarmning. Et veldesignet system kombineret med en god varmeisolering kan reducere en bygnings energiforbrug med op til 50% og kan i meget velisolerede bygninger reducere energiforbruget til 0. 8 g Lejlighedskompleks Esslingen (Tyskland) Billede Wagner Solar f Via fjernvarmesystemer kan hele byer få en stor del af deres varmebehov dækket fra store solvarmeanlæg. (Danmark) Billede: Arcon/Estif p solvarmeanlæg kan fremhæve en bygningsfacade. Billede: Schüco

9 Fjernvarme Solvarme i forbindelse med fjernvarme har eksisteret i Europa siden 1990-erne. Solvarme kan ledes ind i et fjernvarmesystem både centraliseret og decentraliseret. Ved brug af solvarmeanlæg kan energiforbruget i fjernvarmesystemerne reduceres væsentligt. Et markanlæg som det i Marstal, dækker mere end 30% af det årlige energibehov i fjernvarmesystemet. Solvarme anvendt til køling I fremtidens bygninger vil luftkøling blive ekstra vigtigt. Intelligent arkitektur og design og effektiv isolering vil også hjælpe med at holde energiforbruget nede på et minimum. Kontorer, private hjem, kantiner, hoteller osv. har hver især deres særlige krav til komfortkøling, og solvarmen kan bruges til at forsyne eksempelvis et sorbtions- og absorbtionsanlæg med energi til køleprocessen. Der findes allerede over 100 sådanne anlægseksempler i Europa. I Danmark har Skive Rådhus netop indviet et sådan anlæg og det samme har Fjernvarmens hus i Kolding.

10 Solvarmeanlæg: Anvendt, testet og bevist State-of-the-art inden for solvarme Solfangere Solfangere opfanger direkte og diffust sollys og konverterer det direkte til varme. Fangere kan installeres på taget eller under tagdækningen eller det kan integreres vertikalt på en facade eller gavl. Solfangere er praktisk taget vedligeholdelsesfrie og har over 20 års levetid. Solvarmelagring Solvarmelagring har til formål at lagre og udjævne forskelle mellem solvarmeproduktion og varmebehov. Et lager kan typisk klare varmeforsyning under flere dages overskyet vejr. Alle typer tilskudsvarme kan integreres i systemet for at sikre tilstrækkelig varmedækning dag og nat året rundt. De fleste moderne solvarmeanlæg anvender flade solpanel typer (o) eller vacuum solfangerrør (p) 10 Hygiejne og systemsikkerhed Solvarmen overføres til varmeanlægget via varmeveksler(e). Den hydrauliske adskillelse sikrer, at alle hygiejnekrav er overholdt. En vinder i alle sammenhænge Om det er N-gas, olie, elektricitet eller biomasse, på blokvarmecentraler, så kan solvarme kombineres rentabelt med alle typer varmeteknologier. Er der tale om fjernvarme med overskud af varme fra affaldsforbrænding, må solvarme vurderes ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel. Solvarmeanlæg kan tilsluttes forskellige steder i et eksisterende system, men koblingen bør altid vurderes nøjer ud fra et pris / ydelsesforhold.

11 Solfacade Billede: : GREENoneTEC / ESTIF Integrerede solfangere omdanner naturligt lys til varme og giver skygge til interiør om sommeren Billede: Robin Sun Fremtiden Vækst i markedet Høj-effektiv arkitektur med integreret solenergiudnyttelse vil blive standard for nye bygninger i nær fremtid. Dette er et resultat af stigende energipriser og forestående lovgivning. Teknologiske udsigter Skønt termisk solvarmeteknologi er udviklet og dokumenteret, arbejder forskere og fabrikanter fortsat på at udvikle og forbedre teknikker og produkter: I det nye Bygningsreglement indgår en øget udnyttelse af solenergi som et væsentligt element for nedsættelse af enegibehovet. I 2030 forventes det, at de tekniske og miljømæssige standarder gør det muligt, at bygningers varmebehov alene dækkes med solenergi. Forskere, systemdesignere og industrisammenslutninger arbejder hen imod dette fælles mål indenfor rammerne af "The European Solar Thermal Industry Federation" (ESTIF) Som et resultat heraf forudsiges markedet for termisk solvarme at vokse hurtigt, og med et samlet solfangerareal, der vil ekspandere med godt 30% om året, et godt stykke ud i fremtiden. Lagersystemer for solvarme vil opnå større lagertæthed. Virkningsgraden på systemerne vil fortsætte med at stige og investeringen vil falde Solvarmeanlæg vil blive simplere, hvorved vedligeholdelse reduceres til et minimum Arkitekter og ingeniører tager i stigende grad en integreret indfaldsvinkel til bygningsdesign f.eks. ved optimal udnyttelse af naturligt lys, effektiv isolering og naturlig ventilation. Dette hjælper med til at skabe rammerne for brug af termisk solvarme. Fremtiden er solvarme: Med fuld termisk isolering og højeffektive solvarmeanlæg, 100% solvarmeforsynede bygninger vil snart være standard i Industribygning med solvarmekøling. Audi, Ingolstadt i Tyskland Billede: Solahart / ESTIF f Fjernvarme i Lienz, Østrig. Billede: S.O.L.I.D. / ESTIF

12 Energi: Støtte til dit engagement Nyttige Websites! National koordinering Træning og kampangner: Andre Regulering, tilskud, kampagner Erfaringer gh "Store solvarmeanlæg er effektive, rentable og har en forudsigelig ydelse, forudsat de indarbejdes i planlægningen med professionel hjælp fra begyndelsen." Projektchef Flemming Ulbjerg, Rambøll (Danmark) "Vores solvarmeanlæg blev bygget med det formål at tjene den bæredygtige udvikling og forbedre vores produktimage." Birgitte Wæde, Direktør, Hotel Frederiksdal, gh Kgs Lyngby (Danmark) "Selvom levevilkårene er blevet betydeligt bedre, er nettoudgiften til vores lejere forblevet den samme. Vi får kun positiv feedback." Andy Nijkerk, Leder af Real Estate, Havikflat, Sliedrecht (Holland) Forskrifter Europæiske lande fastsætter nationale forskrifter på minimumskrav til varmeisolering og grænser for primært energiforbrug i nye og eksisterende bygninger. Energimærkning af bygninger vil nu blive introduceret i alle europæiske lande, som krævet i EUs Energy Permformance of Buildings Directive (EPBD). EPBD favoriserer brugen af solvarmeanlæg, fordi solvarme har en gunstig påvirkning på den samlede energiydeevne for bygninger. For eksisterende bygninger betyder energimærkningsordningen, at der gøres opmærksom på fordelene ved solvarme ved salg og udlejning. Efter bygningsreglementets nye energibestemmelser trådte i kraft i 2006, er det blevet muligt, at benytte solvarme til at opfylde energirammen. På (DK) er der link til hjælp til beregning af solvarmeanlæg. Statsstøtte Under IEE-programmet og det 6. og 7. rammeprogram har EU assisteret forskningsvirksomheder med at forbedre solvarmeanlægs kvalitet og ydelse. Disse og forskellige nationale forskningsbevillinger har spillet en stor rolle med hensyn til at gøre store solvarmeanlæg i stand til at nå det teknologiske niveau, de har i dag. "Solvarmeanlægget på vores offentlige svømmebad viser, at teknologien er moden og tilbyder mange fordele. Demonstrationsprojektet har også vakt stor offentlig interesse." Giulietta Paglaccio, Miljørådgiver Melegnano (Italien)

13 fff Pignano, Italien Billede: Solvis ff Kungälv, Sverige Billede: Arcon /ESTIF f Facademontage, Danmark Billede: Batec /ESTIF Kampagner Adskillige kampagner for solvarme er blevet gennemført i mange europæiske lande for at skabe et positivt, offentligt image af solvarme. Politikere fra alle partier og på alle regeringsniveauer er modtagelige over for nødvendigheden af at promovere brugen af solvarme. (Energistyrelsen har bevilliget et projekt til at fremme anvendelsen af solvarme i forbindelse med bygningsreglementet. Informationsmateriale er under udarbejdelse. Workshops Adskillige workshops, kongresser og markeder handler om brugen af vedvarende energi. Disse arrangementer er med til at skabe et positivt image af solenergi og en vellykket implementering. Solvarme R&D Energistyrelsen og Energinet.dk har udarbejdet en strategi for solvarmeforskning. Strategien indeholder også en status over de nuværende solvarmeanvendelser samt en vision for at 15% af varmeforbruget i bygninger dækkes af solvarme i 2030 og 40% i (kan downloades fra (DK)). "Projektet er en del af vores fortsatte indsats for at gøre bygninger mere miljøvenlige. Til dato har vi udstyret 800 lejligheder med solvarmeanlæg - 20% af vores portefølje." A.L. Bijkerk, Leder af ejensomsselskab, Sliedrecht (Holland) "Vores erfaring viser, at en opgradering af varmtvandssystemet med solvarme forbedrer levevilkårene og indendørsklimaet, uden at bygningens driftsomkostninger stiger." W. van Kort, Manager New Construction, Landse Akkers, Tilburg (Holland) "Nu da vi har fået solvarmeanlægget idriftsat, og energiudgifterne er faldet med det dobbelte af rentestigningen, er alle lejerne glade. Woon Veste vil fortsætte med at udstyre sine bygninger med vedvarende energisystemer." J. Deckkers, Manager, Teknisk Udvikling, 's-hertogenbosch, De Grevelingen (Holland) Vores erfaring med teknologien er så god, at vi anbefaler alle, der har brug for varmt vand, at få installeret et solvarmeanlæg." Ludvik Span, Direktør Spann d.o.o., Lubliana (Slovakiet) "En god planlægning og et velinstalleret solvarmeanlæg reducerer driftsomkostningerne, fordi man kan være sikker på, at varmtvandsforbruget på hoteller overstiger en vis mængde." Manfred Meder, Ejer Hotel Fortuna, Kirchzarten (Tyskland) "Det blev pålagt kommunen at installere anlægget, iht. solvarmeregulativet. De positive erfaringer, vi fik, gav os tillid til at investere i solvarmeanlæg på fremtidige bygninger." Rafael Lopez Romera, Vèrtix, Barcelona (Spanien) ii Strasbourg, Frankrig Billede: Le Kirchfeld i Stadion, Graz, Østrig Billede: S.O.L.I.D. /ESTIF f Sliedrecht, Holland Billede: Tablis Wonen

14 ff Sportshal Pusteria, Italien Billede: Solvis f Bach Gebäude Tilburg, Holland Billede: SenterNovem Tid til beslutning å Gør din bygning fremtidsparat En tjekliste for investorer og systemdesignere k Før et solvarmeanlæg projekteres, bør der å gennemføres et omhyggelig energitjek af bygningen og alle muligheder (varmeisolering, tekniske systemer osv.) bør overvejes taget i brug for at reducere det primære energiforbrug. Det sikrer, at solvarmeanlægget vil være økonomisk rentabelt, når det er idriftsat.. k Hvis en bygning er ved at blive renoveret, bør lejerne informeres om, at der bliver installeret et solvarmeanlæg, og de bør involveres i designfasen af anlægget. Et renoveringsprojekt eller en nybygning er en udmærket lejlighed til at montere et solvarmeanlæg. Ved at inkludere anlægget i planlægningen fra begyndelsen, sikrer man, at anlægget integreres optimalt i andre bygningssystemer, og man kan benytte sig af yderligere besparende synergier under installationen. Et omhyggeligt systemdesign baseret på behovsanalyser er kritisk. Planlagte besparelser opnås kun, hvis varme- og solvarmeanlægget er konfigureret optimalt til at arbejde sammen. Investorernes designmål er som regel minimale Investerings- og varmeproduktionsomkostninger. Det indebærer et simpelt solvarmeanlæg og maksimal udnyttelse. De præcise energibesparelser kan plottes ud på forhånd. Gør din bygning fremtidsparat Andre designmål kan være at spare så meget gas, olie eller elektricitet som muligt for at sikre fortsat reduktion i udledningen af kuldioxid og en permanent reduktion i energiomkostninger. 14 k Vær sikker på at bruge erfarne anlægsdesignere og installatører. De har den nødvendige uddannelse og ekspertise. k Simpelt udformede solvarmeanlæg koster mindre og svigter sjældent. kbed det projekterende firma eller installationsfirmaet om at garantere den forventede effekt og besparelse. Montér måleudstyr med henblik på opfølgning og overvågning. Derved undgås usikkerheder for både lejer og operatør. Lokale planlæggere og installatører findes overalt i Europa. Billede: Arcon /ESTIF

15 Din videnbank SOLARGE-projektet har produceret en række brugbare informationer til bygherrer og designere af større solvarmeanlæg. Information og undervisning Informationsmateriale og kurser for systemdesignere og installatører sikrer kvalitetsarbejde. Fabrikanterne tilbyder også undervisning i solvarmeanlæg - i nogle tilfælde er den gratis. "Best Practice" eksempler Hvilke projekter har været en succes i Europa? Hvad skal man være opmærksom på ved systemdesign? SOLARGE Good Practice Database giver designere og investorer et overblik over vellykkede større solvarmeanlæg. Uafhængigt netværk SOLARGE-projektet har udviklet sig til at være et forum for eksperter, investorer og beslutningstagere. Det giver dig nem adgang til at møde projektpartnere og udveksle informationer og erfaringer. Hjemmesiden indeholder en lang række informationer og materiale om solvarmeanlæg. derligere informationer SOLARGE project website European Solar Thermal Industry Federation ESTIF EPBD Buildings Platform Opfyldelse af det nye EU-direktiv (EPBD) med solvarme k EPBD gør det muligt at benytte solvarme til at opfylde energirammen. Det betyder, at solvarme nu kan indgå på lige fod med andre energisparetiltag - og det har vist sig, at solvarme økonomisk er fuldt ud konkurrencedygtig med de fleste andre tiltag. Samtidig betyder et solvarmeanlæg at arkitekten kan opnå væsentligt større frihedsgrader f.eks. i forhold til at forøge vinduesarealet og eller på en elegant måde udvikle moderne bygningsstandarder. Schalkwijk, Holland Billede: Bruinse /Eneco 15

16 For- og bagside billeder: Upmann, Berlin Schott Solar Corona Solar Udgiverens information Udgivet af Bundesverband Solarwirtschaft e.v. Energieforum Stralauer Platz Berlin Ide og Layout Bundesverband Solarwirtschaft e.v. i samarbejde med nedenstående SOLARGE-Projektpartnere Design triolog, Freiburg (Tyskland) SOLARGE projektkoordinatorer target GmbH, Hannover (Tyskland) Europæiske projektpartnere ECI Ecostream International (Spain) (nur in der SPANISCHSPRACHIGEN AUSGABE) ADEME Agence de l Environnement et de la Maîtrise de l Energie (Frankrig) Ambiente Italia srl (Italien) Berliner Energieagentur GmbH (Tyskland) Eneansvaret for indholdet i denne publikation ligger hos forfatterne. Den reflekterer ikke nødvendigvis standpunktet for det Europæiske Fællesskab. Det Europæiske Fællesskab er ikke ansvarlig for de informationer, der er givet i denne publikation. Støttet af Bundesverband Solarwirtschaft e. V. (Tyskland) eclareon GmbH (Tyskland) Ecofys Netherlands BV (Holland) Ecofys S.L. (Spanien) ENERPLAN Association Professionnelle de l'energie Solaire (Frankrig) ESTIF European Solar Thermal Industry Federation (Belgien) Rambøll Danmark A/S (Danmark) Universitetet i Lubliana Faculty of Mechanical Engineering (Slovenien) Denne brochure er fremstillet under rammerne af EU-projekt SOLARGE

SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE

SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE Temamøde M2844 i DANVAK SOLENERGI: Teknologisk institut, Grekersensvej, 2630 Taastrup, Indgang 2 30 April 2008 SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE Henrik Steffensen Rambøll 1 1 Hvad er

Læs mere

Hoteller CAMPING SÅDAN BLIVER FORRETNINGEN EN FORNØJELSE. wellness og sport. www.sonnenkraft.dk

Hoteller CAMPING SÅDAN BLIVER FORRETNINGEN EN FORNØJELSE. wellness og sport. www.sonnenkraft.dk Hoteller CAMPING WELLNESS OG SPORT SÅDAN BLIVER FORRETNINGEN EN FORNØJELSE Solvarmeløsninger til hoteller, camping, wellness og sport www.sonnenkraft.dk DERFOR ER SOLVARME DEN BEDSTE VARMEKILDE Solen har

Læs mere

Bliver solvarme rentabel og moderne igen?

Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Ianina Mofid, DGC To be or not to be? Hvorfor solenergi og øvrige vedvarende energikilder vil spille en større rolle i fremtiden Stigende oliepriser: Olieprisen

Læs mere

Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil

Solvarme. - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil Solvarme - den manglende brik i Danmarks energipolitiske puslespil ...og en decentral løsning på et centralt problem At der skal findes et alternativ til de fossile energiformer i varmesektoren, synes

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010 Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme Varmepumpedagen 12. oktober 2010 DSF repræsenterer de væsentlige interessenter i solvarme-teknologien i Danmark ARCON Solar Ellehauge & Kildemoes NIRAS

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006 Indlægsholder: Formål: Ole Pilgaard, VELUX Bestyrelsesmedlem i Dansk Solvarmeforening (DSF) Præsident i European Solar Thermal Indusstry

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN Solen giver lys og skaber liv. På bare halvanden time sender solen så meget energi ned til jorden, at hele verdens energiforbrug kan dækkes i et helt år. Det

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Silkeborg Varme solvarmeanlæg. Verdens største solvarmeanlæg

Silkeborg Varme solvarmeanlæg. Verdens største solvarmeanlæg Silkeborg Varme solvarmeanlæg Verdens største solvarmeanlæg Hvorfor solvarme? Solen er den reneste af alle energikilder, og den er den mest kraftfulde af de bæredygtige energikilder. Der udledes ingen

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen Urban Efficiency Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen 1 Public Affairs & Sustainability 26. October 2016 Virkeligheden 40% 75-90% af vore bygninger vil stadig være i brug i 2050 250.000 Den daglige

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Sekretariat. +45 5783 0909 Wilstersvej 6 E-mail: dansk.vent@mail.tele.dk 4180 Sorø www.danskventilation.dk 1. Dansk Ventilation, der repræsenterer

Læs mere

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk Invitation Medlemsmøde I SOLENS TEGN Dronninglund, 26. maj 2011 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til sommermedlemsmøde den 26. maj 2011 kl. 12.00. Denne gang

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Solvarmeanlæg til fjernvarme. Vi høster solens stråler på den mest effektive måde samt sikrer den største økonomiske besparelse

Solvarmeanlæg til fjernvarme. Vi høster solens stråler på den mest effektive måde samt sikrer den største økonomiske besparelse Solvarmeanlæg til fjernvarme Vi høster solens stråler på den mest effektive måde samt sikrer den største økonomiske besparelse AAlborg CSP A/S DIn grønne solenergipartner Vi høster solens stråler på den

Læs mere

Klima og energibesparelser i bygninger

Klima og energibesparelser i bygninger November 2009 Klima og energibesparelser i bygninger Energiforbruget i bygninger, boliger og erhvervsbyggeri udgør i dag mere end 40 pct. af det samlede danske energiforbrug og koster godt 45 milliarder

Læs mere

Det 6 rammeprogram ECO-BUILDING CLUB. Kontrakt nr. TREN/07/FP6EN/S07.72691/038496

Det 6 rammeprogram ECO-BUILDING CLUB. Kontrakt nr. TREN/07/FP6EN/S07.72691/038496 Det 6 rammeprogram ECO-BUILDING CLUB Kontrakt nr. TREN/07/FP6EN/S07.72691/038496 Eco-building clubs mål 1. Videreformidling af EU RTD&D resultater 2. Fremme EU RTD&D resultater på markedet 3. Fremme udbredelsen

Læs mere

SOLEN HAR MEGET AT GI

SOLEN HAR MEGET AT GI SOLEN HAR MEGET AT GI MARSTAL FJERNVARME A.M.B.A. HISTORIEN OM ET FORSØG, DER BLEV EN FAST FORSYNINGSKILDE PÅ UDKIG EFTER MILJØVENLIG VARME Det var et sammenfald af flere omstændigheder, som tændte idéen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4 Goddag til fremtiden Indledning Undervisningsmodul 4 fremtidsperspektiverer og viser fremtidens energiproduktion. I fremtiden er drømmen hos både politikere

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Energirigtige bygningsinstallationer (BR 2005!!) 26. oktober hhv. 9. november 2005 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

RING SØPARK - BRÆDSTRUP. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem

RING SØPARK - BRÆDSTRUP. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem RING SØPARK - BRÆDSTRUP Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem Ring Søpark-projektet udføres i et samarbejde mellem: Rambøll PlanEnergi ArCon Solvarme Advansor varmepumpeanlæg Danfoss SKALA

Læs mere

Energiløsninger. innovation

Energiløsninger. innovation Energiløsninger Med basis i kvalitet, design og Med basis i kvalitet, design og innovation Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group ApS er ejet af Komproment og Flemming Lund. Komproment er en succesfuld

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Projektsammendrag Skovparken Køge Danmark

Projektsammendrag Skovparken Køge Danmark Beskrivelse 394m2 tagintegreret Batec solvarmeanlæg til brugsvand delt op med 155 m2 på vestsiden og 239m2 på østsiden. Projektering udført af: Ai gruppen øst as i samarbejde med Batec A/S. Bygning Type

Læs mere

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S

Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Grønn Byggallianse medlems møde 28 Februar 2008 Bygningsdirektivet - Erfaringer fra Danmark v. Civilingeniør Arne Førland Esbensen A/S Program Udgangspunktet i Danmark Energibruk i Dansk kontorbygg Byggedirektivet

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning

Bæredygtig energiforsyning Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning i og udfordringer d i lovgivningen v/anders Johan Møller-Lund, energiplanlægger, Odense Kommune (v/mette Rude, funktionsleder,,

Læs mere

Med naturens egen energi

Med naturens egen energi Denmark Med naturens egen energi Solcellepaneler Solvarme www.izen.dk IZEN Energy Systems blev grundlagt i 1987, og lige siden har vores mission været "at producere vedvarende energi til alle med de bedste

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det Rubow Arkitekter, Københavns Ejendomme (KEjd) og Cenergia Energy Consultants arbejder sammen på et europæisk projekt, hvis formål er at få en bredere viden om energi effektivitet og mulighederne for etablering

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk

Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk Velkommen til Nykøbing Sjællands varmeværk På de næste sider kan du læse fakta om fjernvarme, solvarmeprojektet og varmeværket i almindelighed. Grdl. 1964 Fjernvarme i Danmark 1,6 mill. ejendomme i Danmark

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse?

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Af professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Klimarådet Indlæg på debatmøde om klima den 16. april 2015

Læs mere

Solvarme kan bidrage væsentligt til den danske varmeforsyning

Solvarme kan bidrage væsentligt til den danske varmeforsyning Solvarme kan bidrage væsentligt til den danske varmeforsyning Dansk Solvarme Forening, 16. april, 2007 Introduktion Dansk Solvarme Forening (DSF) har med interesse læst regeringens oplæg til dansk energipolitik

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College 1 De fossile brændsler forsvinder De fossile brændstoffer kul, olie og naturgas er en trussel mod klimaet men mængden

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig

Solvarme. Solvarme. Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig Solvarme Solvarme Miljøvenlig, vedvarende energi til din bolig 2 Solvarme Naturens egen varmekilde Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Det Energipolitiske Udvalg 2007-08 (2. samling) EPU alm. del Bilag 104 Offentligt Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

VI HØSTER SOLENS STRÅLER

VI HØSTER SOLENS STRÅLER VI HØSTER SOLENS STRÅLER STORSKALA SOLVARME- INSTALLATIONER Solen står op hver dag. Ud over at give lys og liv producerer solen enorme mængder energi og varme. Med et storskala solvarmeanlæg fra Arcon-Sunmark

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer En visionær dansk energipolitik at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende

Læs mere

Energioptimering af boliger

Energioptimering af boliger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Energioptimering af boliger Undervisningsministeriet. Januar 2010. Revideret januar 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere