Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport"

Transkript

1 Undersøgelse blandt scienter Sammenfatningsrapport

2 Er du: Svarprocent: 96% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 342 Kvinde 487 Svar i alt Er du: Mand Kvinde

3 Hvor gammel er du? Svarprocent: 1% (N=861)Spørgsmålstype: Vælg en 2-29 år år år år år 1 7 år eller derover Svar i alt Hvor gammel er du? år 3-39 år 4-49 år 5-59 år 6-69 år 7 år eller derover

4 Hvor har du læst? (sæt gerne flere kryds) Svarprocent: 1% (N=863)Spørgsmålstype: Vælg flere DTU 2 IT-Universitetet 22 Aarhus Universitet 244 Københavns Universitet 468 Copenhagen Business School 4 Roskilde Universitet 6 Syddansk Universitet 121 Aalborg Universitet 17 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Danske Kunstakademi 13 Andet, skriv: 38 Svar i alt 17

5 Hvor har du læst? (sæt gerne flere kryds)

6 Hvilke(t) fag har du færdiggjort? (sæt gerne flere kryds) Svarprocent: 55% (N=477)Spørgsmålstype: Vælg flere Astronomi 9 Agricultural Development 3 Agronom 1 Aktuar Anvendt matematik 2 Biofysik 4 Bioinformatik 7 Biokemi 56 Biologi 314 Bioteknologi, civilingeniør 1 By-, energi- og miljøplanlægning 1 Bæredygtig bioteknologi Bæredygtig energiteknik, diplomingeniør Datalogi 44 Datateknik og IT, diplomingeniør Svar i alt 442

7 Hvilke(t) fag har du færdiggjort? (sæt gerne flere kryds)

8 Hvilke(t) fag har du færdiggjort? (fortsat...) Svarprocent: 39% (N=338)Spørgsmålstype: Vælg flere Geofysik 17 Geografi 44 Geografi & geoinformatik 5 Geologi-geoscience 37 Globale forretningssystemer, civilingeniør Grøn og bæredygtig kemi Humanfysiologi 11 Humanistisk Informatik, Interaktive Digitale Medier 5 Idræt 64 Industri og produktion, diplomingeniør Informatik 5 Informationsteknologi 12 Internetteknologier og computersystemer, civilingeniør IT, Communication and New media, civilingeniør 3 Kemi og bioteknologi, civilingeniør Svar i alt 248

9 Hvilke(t) fag har du færdiggjort? (fortsat...)

10 Hvilke(t) fag har du færdiggjort? (fortsat...) Svarprocent: 7% (N=59)Spørgsmålstype: Vælg flere Medicin 2 Medicin med industriel specialisering Medicinalkemi 7 Meteorologi 2 Miljøkemi 6 Miljøteknologi, civilingeniør 1 Molekylær biomedicin 16 Musikterapi Nanoscience 18 Nanoteknologi, civilingeniør Nanoteknologi, diplomingeniør Naturvidenskab og it 3 Produkt- og designpsykologi, civilingeniør Skovbrug Software, civilingeniør Svar i alt 55

11 Hvilke(t) fag har du færdiggjort? (fortsat...)

12 Hvornår dimitterede du? Svarprocent: 97% (N=835)Spørgsmålstype: Vælg en Andet, skriv: 3 Svar i alt Hvornår dimitterede du? Andet, skriv: 55 3

13 Hvis du skulle vælge uddannelse i dag - ville du så vælge den samme, som du har læst? Svarprocent: 99% (N=859)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 47 Ved ikke 212 Nej, jeg havde valgt (skriv): 177 Svar i alt Hvis du skulle vælge uddannelse i dag - ville du så vælge den samme, som du har læst? Ja Ved ikke Nej, jeg havde valgt (skriv):

14 Hvilke kompetencer/færdigheder synes du, du mangler? (F.eks. ITfærdigheder, sprogfærdigheder, formidlingsfærdigheder). Skriv her: Svarprocent: 54% (N=467)Spørgsmålstype: Kommentar felter lære om sagsbehandling hydraulik - både i åbne vandløb og kloaksystemer It-færdigheder, fagengelsk, formidlingsfærdigheder Geofysik på KU mangler geologisk kursus. IT og formidlingsfærdigheder Statistik It : videregående GIS programmer. Bevis på Miljøfag der kan bruges i det offentlige og i det private miljøkemi Formidlingsfærdigheder, samarbejde i større grupper, IT-færdigheder, evnen til at networke professionelt Formidlingsfærdigheder Formidlingsfærdigheder Der mangler en prektikperiode, så man ved lidt om hvad uddannelsen kan føre til. forvaltnings og lovmæssige færdigheder I forhold til mit fag - ingen specielt, men i forhold til, hvor jeg gerne ville hen - både kulturteori, formidling, sprog, lidt IT Programmering/IT Statestik/programering It færdigheder i grafiske design programmer ala photoshop. Redskaber i projektstyring formidlingsfærdigheder Måske lidt sprogfærdigheder formidling!

15 IT-færdigheder Projektledelse Bedre programmerings færdigheder it færdigheder IT-færdigheder, projektledelse, organisation og ledelse Hvis der er tale om færdigheder jeg synes jeg manglede lige da jeg blev færdig så synes jeg at jeg manglede viden om erhvervslivet. Der manglede kontakt til private firmaer. Og projektledelse. matematik og programmering Viden og kompetencer målrettet erhvervslivet Miljø, kemi og formidling, ledelse it-færdigheder, hvem gør ikke det? Bredere færdigheder end det som uddannelsen tilbød. Den var for specialiseret til for få job. Færdigheder som fx IT-færdigheder og administrative færdigheder IT- og formidlingsfærdigheder. Viden om byplanlægning i vid udstrækning. Processer, metoder og arbejdet i en politisk styret organisation. Evt. praktikophold her.. Programmeringserfaring og mere eksperimentelle erfaringer; sidstnævnte er dog svære at opnå indenfor geofysik. Især når man, som jeg, arbejder med de arktiske områder. Der er med stor sandsynlighed ikke penge til feltarbejde. Mere datanørderi Projektledererfaring, IT-færdigheder, praktisk hands-on arbejde, udvikling af psykologiske færdigheder Professionel indføring i office pakken burde være obligatorisk Engelsk tale formidlingsfærdigheder formidlingsfærdigheder økonomifærdigheder

16 Formidlingsfærdigheder, praktik sprogfærdigheder, presentations evne, bioinformatik For mange fag om det der var engang. Manglede viden og kendskab til det reelle arbejdsmarked i foreksemplevis en kommune. Gerne mere viden om projektstyring etc. Statistik Ikke nogen Erhvervserfaring/praktik under uddannelsen Jeg synes ikke jeg mangler noget for at kunne udfører mit arbejde, med der er mange færdigheder jeg gerne vil blive bedre til, bla. formidlingsfærdigheder. IT-færdigheder Erhvervs anerkendte projektstyring værktøjer. leder-komptencer programmering og statistik jeg mangler et link til virksomheder... Formidling på engelsk noget med bedre udsigt til job It-færdigheder Formidling Statistik og matematik. Jeg valgte at erstatte matematik undervisning med datalogi undervisning og i de stilligner jeg har haft har det været et klart minus at mangle færdigheder indenfor statistik og matematik Basalt kendskab til softwareudvikling / fx hvilke servere man bruger til hvad, hvordan en produktion bygges op osv. Indsigt i hvilke arbejdsopgaver færdiguddannede fysikere varetager. Ledelse Programmeringsfærdigheder, projektplanlægningfærdigheder programmering og database håndtering

17 bedre viden om nogle biologiske emner andre end mit speciale Kommunikative kompetencer Kompetance direkte rettet mod erhverv I forhold til hvad? Forhandlingsfærdigheder Umiddelbart ikke noget, der skulle have lagt under uddannelsen. Men jeg styrker bl.a. mine sprog-, statistik-, samt formidlingskompetencer nu. juridiske kompentencer herunder overblik over relevant lovstof og praksis Sammenkædningen mellem celle og organisme. Formidlingsfærdigheder, projektstyring Flere spidskompetencer Formidling Formidlingsfærdigheder, projektledelse Formidlingsfærdigheder IT - web kommunikation og presse administration projektledelse, natur- og miljølovgivning projektledelse, økonomi og management projektledelsesfærdigheder og mere fokus på applikationsudvikling fremfor udelukkende webudvikling Bedre forståelse for den lidt mere avancerede statistik end hvad der blev gennemgået på uddannelsen, da det er det jeg havde brug for i speciale og nu phd programmering af applikationer projektarbejde Praktiske kompetencer (programmering, hardware etc.) matematik Sprog Formidlingsfærdigheder, "stress-reduktions-færdigheder"

18 forvaltningsret, miljøret lovgivningsmæssig kendskab Manglende anerkendelse af aktuel uddannelse. Den er så ny at arbejdsgiver/kollegaer/samarbejdspartnere ikke helt ved hvad jeg kan og hvilke ansvars områder jeg kan varetage undervisningsfærdigheder Dansk sprogfærdigheder Projektledelse, inkl. risikoanalyser og personlige kompetencer og grupperelationer. Statistik Formidling af andet en videnskabelige artikler - fx måttet lært perspektivering via HA kurser og journalistisk skrivestil senere. Ikke rigtig nogen i forhold til uddannelsen. sprogfærdigheder IT-færdigheder Hovedsagligt programmeringsfærdigheder (i mit tilfælde særligt Fortranprogrammering og script-programmering) anvendelsesorienteret færdigheder Ingen jeg er rimeligt godt dækket ind. Man kunne altid ønske lidt mere programmeringsskills patofysiologi, farmakologi GMP, viden om produktion / hvad der er godt at kunne hvis man vil arbejde i det private. Anvendt/praktisk statistik Erfaring med og forståelse for velfungerende team-work Jeg kunne godt bruge mere praktisk erfaring i form af praktik o.l. Ellers kunne jeg i min nuværende stilling have meget gavn af noget programmering (Html, pythin, sql, sas) Færdigheder indenfor forretningsførelse/forretningsforståelse. Bussiness Administration o.lign. Datalogi Sprogfærdigheder dansk Experimentel fysiologi og organisk kemi Formidling, men ikke som universitetsfag. Mere som en efteruddannelse. Regnskab, økonomi, finansiering

19 Jeg synes, at jeg mangler færdigheder indenfor programmer, der laver databehandling kvantitativt, som man eks, lærer på sociologi. Jeg kunne godt have brugt lidt latin-lære, men ellers er jeg fuldt ud tilfreds med uddannelsen. Ingen Mere specialiseret i naturvidenskabelige problematikker IT Marketing Sprog, projektledelse Geolog er et dårligere brand end Ingeniør. Biologifaget mangler formidling og videnskabsteori. alment bogholderi Økonomifærdigheder, projektfærdigheder IT-færdigheder, specielt indenofor programmering Formidlingsfærdigheder Kommunikationsfærdigheder IT-færdigheder kendskab til lovgivning formidling Kompetancer der var rettet imod det private, f.eks GMP styret produktion programmering Reel erfaring, eventuel noget hands on QA eller RA. Måske et bedre laboratoriekendskab. Formidling. IT og formidling Formidling og undervisningsfærdigheder. Formidlingsfærdigheder, større skriftlighed Projektstyring, erhvervserfaring under uddannelse.

20 Økonomisk indsigt (budgetter, indtjening, omsætning mm.) Markedsføringsteori strategiske færdigheder Basale IT-færdigheder som excel og lign. formidlingsfærdigheder, mere konfliktsøgende/løsende måske: formidling, kommunikation (politisk kommunikation), politisk struktur i DK Strukturering af en arbejdsdag, formidling af forsknings resultater GIS og formidling Projektledelse og organisationsudvikling Grundlæggende matematik, fysik og kemi BI, SAS kommunikation og formidling i andet end forlæsningsversion. Formidlingsfærdigheder Praktiske færdigheder rettet mod industrien Professionelle softwareudviklingsmetoder ("agile" metoder m.m.) Nogle matematikfag formidlingsfærdigheder Projectstyring, lederevner Man kan altid bruge mere viden. jeg ville gerne have haft muligheden for at undervise i to fag på gymnasier. Er dog stadig lidt uafklaret i forhold til hvilket jobmuligheder jeg har. formidling Et kursus i scientific writing eller andre formidlingskurser. Derudover bør en større del af undervisningen foregå på engelsk IT, formidling, projektstyring engagement Formidlingsfærdigheder, svagstrøms-elektronik færdigheder Praktiske færdigheder: Projektledelse, regnskab, økonomi, lovgivning, - færdigheder der giver de kompetencer der efterspørges uden for universitetet. VI har i dag et masse-

21 universitet og ikke alle skal gøre karriere på universitetet. Det har man bare ikke fattet i universitetsledelsen der primært fokusere på forskning og med uddannelse som et appendix til denne. Forvaltningsmæssige færdigheder i forhold til arbejde i staten/kommunerne Projekt styring IT-færdigheder Erfaring i at anvende teorier. formidlingsfærdigheder Ledelse og kommunikation, Biokemi i produktions skala, simpel programmerings intro, licens til at arbejde med mindre forsøgsdyr, kursus i "planlægning af et forskningsprojekt" og værktøjer til projekt design, management og profilering. Lidt flere projektlederkompetencer Well, med en PhD har jeg haft tid til at tilegne mig det jeg behøver. dokumentation af "ikke målbare" færdigheder ift mit fag, feks projektstyring, kommunikation mv Færdigheder der ruster en til jo inden for den offentlig miljøforvaltning Savner færdigheder inden for strukturering og løsning af større opgaver, som strækker sig over flere år. mere alsidig faglighed, viden om levndesmidlers kemi Formidling, kommunikation GIS ville jeg godt være bedre til. Innovative færdigheder Projektledelse Praktiske og faglige færdigheder it-færdigheder, matematikfærdigheder Der er mange. Men så var det gået ud over min specialviden, som jeg er glad af at have, selv om jeg ikke bruger min specialviden til ret meget i dag. Problemet er nok, at vi først i slutningen af vores arbejdsliv ved, hvad vi skulle have læst som unge:-) formel ledelsesfærdigheder, men er efterhånden autodidakt

22 iværksætter-egenskaber Praksiserfaring formidlingsfærdiger Færdigheder, som relatere sig til lovgivningen inden for bl.a. miljø, landbrug, naturbeskyttelse projektledererfaringer inden for økonomi Færdigheder indenfor politologi og økonomisk analyse videnskabelig engelsk juridiske færdigheder og IT-færdigheder Ledelseskompetencer. Ledelse, Iværksætteri formidling og sprogkundskaber samt kompetencer inden for administration engelsk skrivefærdigheder Virksomhedserfaring i min nuværende stilling, ikke nogen. IT Sprogfærdigheder Reelle arbejdskvalifikationer, der egnede sig til det offentlige, så jeg kunne gå direkte ud i job efter Uni. Formidlingsfærdigheder Synes ikke, det er er færdigheder, der mangler. Det der mangler er kendskab til udd. hos arb.givere. Ville hjælpe med en mere "kendt" titel Der var uendeligt mange kompetencer, som jeg ikke lærte på Uni, men som jeg har lært andre steder. Jeg nævner 5 ting, der kunne berige Uni-uddannelsen: 1) Øvelser i mundtlig diskussion af stof, der er til at magte. De fleste oplæg både af undervisere og studerende bar præg af forelæsning, hvor man intet forstod og ikke turde afbryde. Der var IKKE mulighed for learning by talking. 2) Akademisk opgaveskrivning som genre blev ikke introduceret eller omtalt - heller ikke i specialforløbet. jeg fandt min viden om genren andre steder, men mange uni-folk har svært ved at formulere sig i et interessant skriftsprog. Man tror helt fejlagtigt, at naturvidenskab og matematik er det samme som ordknaphed. 3) Gode vaner i forhold til refleksion over og formulering af egne læringsmål

23 kunne man med fordel arbejde rigtig meget mere med. Jeg manglede viden om lovgivning og prgrammering, men det har jeg så lært mig efterhånden. GIS-erfaring Praktisk erfaring. Projektledelse, formidling, indsigt i naturbeskyttelsesloven og deslige og i det hele taget fag der henvender sig mere direkte til arbejdsmarkedets efterspørgsel ingen Ingen Mere pædagogisk og didaktisk teori med henblik på formidling mere erhvervsrelaterede færdigheder, f.eks. sagsbehandling i den offentlige sektor, evt. praktikophold, Skriftlig formidling (artikel skrivning) Jeg føler ikke at jeg står og mangler færdigheder, men søger altid at blive bedre over en kam. Der vil altid være noget der kunne være rart at blive bedre til. Projektledelse Via min uddannelse har jeg ikke opnået økonomisk forståelse i bred forstand, og den anvendte del af studiet (kontra grundforskning), skulle man lede længe efter. projektlederskab Sprogfærdigheder formidlingsfærdigheder, kultur- og samfundsfærdigheder pædagogik, undervisningserfaring jeg kunne godt tænke mig at vide mere om ernæring, ikke fordi det er en færdighed jeg mangler - men mere en interesse Lederskabsevner, færdigheder til at forstå lovgivning i kommunen og staten, evner til at starte min evne virksomhed IT-færdigheder (særligt ecxel). Fagdidaktik og formidling

24 Der er helt sikkert nogle, det kan bare være svært lige at komme i tanke om lidt mere rettet mod industrien Grundlæggende naturvidenskabelige færdigheder såsom matematik og fysik. Jeg havde en militær lederuddannelse da jeg startede, og den fylder godt op de steder hvor universitetet halter Statistik Måske it/system-færdigheder, men det havde ikke fanget min interesse på studiet, da det er nu, det er relevant - og så lærer man også det specifikke system, der er på ens arbejdsplads. Praksis-færdigheder og arbejde med cases, som retter sig mod erhvervslivet, og ikke kun forskermiljøet. Engelsk - både mundtligt og skriftligt markedsanalyse og forretningsudvikling statistik viden om GMP Formidlingsfærdigheder mere kemi Formidling GIS, lov, mere administration Statistik Videnskabsteori GIS kursus, Miljølovgivning ingen Forretningsforståelse, Økonomi en uddannelse der munder direkte ud i job Formidlingsfærdigheder herunder kommunikation via digitale medier. Ønske om også at kunne formidle viden på flere sprog uden at gå på kompromis med indholdets tekniske niveau. Skriftligt engelsk, statistik, artlære

25 formidlingsfærdigheder forvaltnings-viden Praktisk anvendelse GIS kompetencer. mere specialiseret organismekendskab. mere felterfaring IT Mange. Man kan altid forbedre sig. Metode, evaluering IT-færdigheder (word, excel), formidlingsfærdigheder (præsentationsteknik), kommunikation generelt sprogfærdigheder, formidlingsfærdigheder Viden om patentlovgivning, management, materiale-egenskaber Personlig psykologi og håndtering af stress o.l. i arbejdslivet. ingen Ledelse og networking Projektstyring IT-udvikling, procesudvikling, beslutningsstrukturer, organisationsteori, innovation, strategi. Kvalitetssystemer, akkteditering, lidt mere statistik Statistitiske analysemetoder Undervisningskompetencer... værktøjsfag Noget rettet mod det private erhvervsliv Projektstyring, samfundsfag praktiske øvelser, feltarbejde Accept Formidlingsfærdigheder

26 Dette manglede da jeg afsluttede min uddannelse: Reelt kendskab til hvordan arbejdet på en privat virksomhed foregår Desuden manglede kendskab til metodikken indenfor projektarbejde.. Men begge dele er i bedring nu :) formidlingsfærdigheder programering Forståelse af rummelighed, sprogfærdigheder, (projekt)ledelse, at tænke kreativt procesforståelse for stor skala produktioner (ingeniør) GMP, GDP, myndighedsforståelse (farmaceut) Jeg synes ikke jeg mangler kompetencerne - snarere lyst/inspiration til at bruge dem! Mindre akademisk formidling Forskningsmetode Formidlingsfærdigher Jeg savner et bifag. Eksempelvis Biologi, Statsvidenskab eller Historie. Studiet gjorde ikke meget for at gøre mig (os) klar til den virkelighed der ventede os. Mange af os gik rundt i en lille osteklokke og hyggede os med vores små nørdede projekter, som er ganske ligegyldige bagefter. ledelse økonomi GIS gruppearbejde, større projekter og praktisk færdigheder i laboratoriet Praktisk erfaring Formidlingsfærdigheder Viden om offentlig organisation og politisk ledelse Engelsk kundskaber Skrivefærdigheder på engelsk kunne være bedre Projektledelse Mundtlig formidling Skriftlig formidling Erfaring ang. det private erhvervsliv At kunne arbejde projektorienteret

27 Ingen i mit nuværende job Jura kompetencer, miljø forvaltningskompetencer Bedre til mundtlig engelsk har løbende holdt mig opdatereter på diverse felter Sprogfærdigheder statistik, mere IT Sprog og formidling Mere samfundsvidenskabeligt teori og metode. Flere kompetencer inden for projektledelse Økonomi, budget, regnskab Fond raising IT-færdigheder, bioinformatik formidlingsfærdigheder, statistiske færdigheder IT-færdigheder, sprogfærdigheder, formidlingsfærdigheder, kemifærdigheder Formidlingsfærdigheder Kan ikke umiddelbart komme i tanke om nogle.. Praktisk systemudvikling, projektledelse sprogfærdigheder IT-førdigheder og bioinformatik Formidlingsfærdigheder kompetencer inden for validering og kvalitetssikring IT-færdigheder og opdaterede fagspecifikke færdigheder. Erfaring med 3 natur registrering Bedre fagligt engelsk Viden om ledelse og økonomistyring Supplerende kurser i geografiske informationssystemer (GIS), projektledelse Akademiske skrive færdigheder

28 It-færdigheder, projektfærdigheder specialist viden i stedet for generalist Formidling, sprog formidlingsfærdigheder, botaniskefærdigheder Formidling og ledelse Praktisk anvendelighed formidlingsfærdigheder, IT-færdigheder Man falder hurtigt bagud med sine it-færdigheder, så de skal hele tiden holdes ved lige. Men sådan er det med alle ens kompetencer. It projektledelse. It-færdigheder, teori om formidling Mangler mere erfaring, som jo vil komme løbende. Konkrete færdigheder der direkte kan bruges på arbejdsmarkedet, f.eks. jura og projektstyring projektledelse, produktudvikling Jura, kommunal arbejdsgang Praktisk erfaring i hvad erhvervslivet har brug for og hvilke kompetencer de har behov for. GMP, LEAN Bedre makroøkonomisk/samfunds-forståelse Projektledelse / ledelse generelt offentlig forvaltningserfaring Kan ikke lige komme på nogen. Praktiske værktøjer som kommuner el. private virksomheder kan relatere til. indsigt i det private erhversliv Færdigheder indenfor forvaltning og jura Matmatik og fysik

29 Flere teoretiske fag indenfor folkesundhedsvidenskab økonomi og markedsføring Grundlæggende kemi, biologi Praktiske færdigheder, formidlingsfærdigheder Skriftlig borgerformidling GIS Uddannelsen mangler formidlingsfærdigheder, men jeg fik dem selv via et studiejob Mundtlige formidlingfærdigheder Formidling til "almindelige mennesker". Lovgivning. ledelse, økonomi (kalkulation mm.), coaching - og dokumentation for uddannelsens mange delelementer (som andre får kursusbevis på efter 2 uger - og kommer foran i køen). At kunne anvende faget i praksis og ikke kun til forskning. relation til erhvervslivet It, formidling og projektledelse it, formidling Formidlingsfærdigheder, innovation/iværksætter viden, forretnings-engelsk. Formidling og ledelse Mere målrettede IT færdigheder som efterspørges i kommunal/regionforvaltninger. Formidling i form af artikelskrivning Mere om lovgivning, sagsbehandling og det virkelige liv. Uddannelsen virkede næsten kun rettet mod forskning. GMP, LEAN faglige basiskompetencer. Formidlingsfærdigheder. Min uddannelse er ekstremt forskningsrettet - mangler lidt bredere kompetencer/kendskab til områder som fx farmaceuter har Især IT færdigheder og kompetenceafklaring Forvaltning af teoretisk viden til praksis

30 Kendskab til forvaltningsret, miljøjura og lovgivning på nationalt som EU plan Savner at have arbejdet mere med videnskabelige undersøgelser. Lige nu mangler jeg at kunne tale bedre engelsk og have mere forstand på at søge penge i de forskellige EU-puljer, men det arbejder jeg på. I forhold til mit nuværende job? Visse it-færdigheder, men der lærer jeg lidt hen ad vejen. Formidling Specifikke teknisk/beregningsmæssige kompetencer Moderne geo-inforamtionsværktøjer. større viden om sundhedsfremme og - forebyggelse Mere specifik viden indenfor enkelte biologiske emner. Præsentations redskaber. Ikke nogen IT, GIS færdigheder Formidlings færdigheder Leder færdigheder Praktik Formidlingsfærdigheder især Redskaber til ledelse/vejledning Statistik Jeg synes ikke at jeg mangler kompetencer, tværtimod. Men jeg mangler praktisk erfaring inden for mit fag. Desuden har jeg valgt at gå i en utraditionel retning inden for mit fag (biokemi), da jeg ikke ønsker at forske men vil hellere arbejde med administration/projektledelse. Bioinformatik, statistik Efter endt uddannelse manglede jeg IT-færdigheder bedre matematisk fundament Kommunikationsfærdigheder, konflikthåndtering, forhandling Ville gerne kunne formidle mig lidt bedre på engelsk IT, mere tekniske fag Praktiske i laboratorie

31 Færdighed i GIS-programmet. Stresshåndtering og tidsstyring i forbindelse med specialet. Mundtlig engelsk, projektledelse formidlingsfærdighed, specialisering Geologi, forvaltningsviden mere kendskab til arbejdsmarkedet, hvordan man starter egen virksomhd Bedre indsigt i datalogi. IT og Jura Praktisk anvendelse iværksætteri Færdigheder indenfor projektledelse GIS, statistik Forretningsviden Formidling, projektledelse, kontakt til erhversliv generelt projektarbejde formidling naturgenopretning/ressourcer mv. flere botaniske fag sammenhænge mellem de botaniske fag og forvaltningsfag praktisk erfaring Praktisk erfaring og færdigheder i statistik Formidlingsfærdigheder, IT-færdigheder, IT-færdigheder statistik Ingeniørfærdigheder Ingeniørfag for at blive mere specialiseret, GIS og Remote sensing Anvendt statistik Jeg ville gerne stå stærkere fagligt indenfor molekylærbiolgisk viden - da det er den viden jeg bruger i mit ph.d.-arbejde Økonomi

32 PhD Men måske var jeg stoppet efter bacheloren og kombinret den med en uddannelse i fysioterapi Forretningsperspektiv Faglige færdigheder (indenfor human biologi og medicin) Generelle samrbejdsfærdigheder, manglende kendskab til det private erhvervsliv og arbejdsgange i det private erhvervsliv, manglende innovationstankegang, manglende øje for økonomi bag tanker, manglende evner til korte præcise rapporter, manglende evne til at holde oplæg. Laboratoriekundskaber Formidlingskundskaber kundskab i ansøgning af midler og projektadministrering tekniske skrivefærdigheder formidlingsfærdigheder, forståelse for lovstof Formidling programmering sprogfærdigheder GMP Projektstyring IT kompetencer Formidlingsfærdigheder formidling Praktisk IT-udviklingskompetence kunne være rart IT, datahåndtering, statistik Mere fokuseret specialisering i nanobiologi. Projektledelsesfærdigheder Formidlingsfærdigheder Publikationer specifikke apparat/opstillinger som generelt anvendes i industrien. Praktiske færdigheder GIS-færdigheder, organismebestemmelsesfærdigheder

33 Tværfaglige kompetencer, en uddannelse som ikke er rettet mod univeristetet! IT, matematik Statistik, formidlingsfærdigheder Statistik færdigheder, Formidling Engelsk sprog. Min kandidat uddannelse var på dansk - her på KU-LIFE er alle kandidatuddannelser på engelsk Lov og forvaltning projektledelse Praktisk anvendelig vinden, e.eks. programmering organisations- og samfundskendskab GIS økonomi Universitetsuddannelsen (inkl. ph.d.) har fokuseret på et liv som forsker med formidling og undervisning. Faktum er, at mange af os får job i industrien og måske er mindre rustet til et job i 'det virkelige liv' end vi kunne være. jeg mangler ikke færdigheder, men ville måske have læst medicin i stedet Relationen til erhvervslivet. GMP formislingsfærdigheder Sporgfærdigheder organisk kemi Fra jobannoncer kan jeg se, at jeg har lært alt for lidt analytisk kemi. Mangler en del faglig viden pga projektorienteret studie. kritisk læsning af litteratur, artikler. Skrive artikler Økonomistyring/Jura/Offentlig forvaltning/ Projektleder-færdigheder Programmering

34 Sprogfærdigheder, formidlingsfærdigheder Mere matematik Jeg mangler viden om hvordan offentlige organisationer fungerer, samt viden om hvordan love og regler skal læses og forvaltes It færdigheder, statistik, formidling Leder uddannelse Statistik Personlige og ledelsesfærdigheder. Ikke som sådan nogen manglende kompetencer, men da jeg begyndte med at arbejde som IT konsulent, kunne jeg godt have tænkt mig lidt mere datalogi på min uddannelse. Nu er jeg PhD inden for energi og ville ønske at jeg havde taget lidt mere statistik på min uddannelse. IT, formidling og pædagogik viden på sagdbehandler niveau i kommunerne samt indsigt i hvordan den private sektor bruger din viden. uddannelsen sigter meget på at uddanne mod phd, som kun opnås af meget få.. de fleste undervisere har aldrig været udenfor uddannelsesinstitutionen og fået indsigt i hvordan det fungerer i "det virkelige liv" Undervisningskompetencer, sidefag, viden om pædagogik sprogfærdigheder Stærke faglige og formidlingskompetancer Selve studiet mangler mere problemløsningsorienteret undervisning Statistik Cand.scient. delen ligger meget langt fra faget når man er færdig - er mangler man laboratorie-færdigheder samt evnen til at fordybe sig. Mere hårde tekniske færdigheder IT, project management latin Svar i alt: 467

35 Hvornår har du sidst søgt nyt job? Svarprocent: 99% (N=855)Spørgsmålstype: Vælg en Inden for det seneste år år siden år siden år siden eller længere 86 Svar i alt Hvornår har du sidst søgt nyt job? Inden for det seneste år år siden 2-4 år siden 5 år siden eller længere 86

36 Er du i arbejde lige nu? (Har du barselsorlov eller anden orlov, så svar ud fra det job, du ellers er i) Svarprocent: 1% (N=864)Spørgsmålstype: Vælg en Ja (fastansættelse/deltid/freelance) 763 Nej, jeg er i aktivering, løntilskud eller lignende 21 Nej, og det har jeg ikke været efter endt uddannelse 21 Nej, men jeg har været i arbejde efter endt uddannelse 59 Svar i alt Er du i arbejde lige nu? (Har du barselsorlov eller anden orlov, så svar ud fra det job, du ellers er i)

37 Er indholdet i din stilling primært akademisk? Svarprocent: 9% (N=781)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 654 Nej 17 Ved ikke 2 Svar i alt Er indholdet i din stilling primært akademisk? Ja Nej Ved ikke 2

38 Er du: Svarprocent: 9% (N=78)Spørgsmålstype: Vælg en Offentligt ansat 566 Privat ansat 24 Selvstændig/freelancer 5 Ved ikke 5 Svar i alt 78 6 Er du:

39 Hvor mange ansatte er der ca. i den institution/organisation/virksomhed, du er ansat i? Svarprocent: 9% (N=781)Spørgsmålstype: Vælg en Under 1 ansatte og derover 578 Ved ikke 12 Svar i alt Hvor mange ansatte er der ca. i den institution/organisation/virksomhed, du er ansat i? Under 1 ansatte og derover 12 Ved ikke

40 Hvor mange akademikere er der ca. i den institution/organisation/virksomhed, du er ansat i? Svarprocent: 91% (N=782)Spørgsmålstype: Vælg en Jeg er den eneste akademiker Flere end Ved ikke 2 Svar i alt Hvor mange akademikere er der ca. i den institution/organisation/virksomhed, du er ansat i? Jeg er den eneste akademiker 2-1 Flere end 1 Ved ikke 2

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om efteruddannelse, 213 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 91% (N=134)Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 78 Mand 632 Svar i alt 134 8 Er du: 7 6 5 4 3 78 632 2 1 Kvinde Mand Hvor gammel

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Aalborg Universitet Esbjerg Hvad er en Medialog eller Ingeniør? En problemløser En opfinder En teoretisk praktiker Uddannelser ved AAU-Esbjerg AAU-Esbjerg Medialogi

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE)

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Kourosh M. Rasmussen, Claus Madsen og Jens Clausen 27.10.2010 Resume: DTU Management vil, i et samarbejde med DTU Informatik og DTU Matematik, lancere et

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi

Jordbrugsøkonomi. En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling. Jordbrugsøkonomi d e t n at u r - o g b i o v i d e n s k a b e l i g e fa k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Jordbrugsøkonomi En økonomisk uddannelse med fokus på fødevarer, miljø og global udvikling Jordbrugsøkonomi

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring EKSPERTER I OFFENTLIGE RELATIONER JENS BLOM-HANSEN INSTITUTLEDER, Institut for statskundskab

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Husdyrvidenskab Bliv ekspert i dyrs velfærd med en uddannelse i husdyrvidenskab på Københavns Universitet Husdyrvidenskab 1 2 PRODUKTIONSDYR

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

CV: Cand.mag. Ove Christensen f. 1960 Tlf: +4572481091 Mail: 0905ove@gmail.com

CV: Cand.mag. Ove Christensen f. 1960 Tlf: +4572481091 Mail: 0905ove@gmail.com CV PERSONLIGE DATA Ove Christensen Himmelkol 11 2610 Rødovre Tlf: +4572481091 E-mail: 0905ove@gmail.com Profil: http://www.linkedin.com/in/ochristensen RESUMÉ Jeg har siden 1990 arbejdet med undervisning

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4

Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsaktive maskinmestre, februar 2013 DKMK WP 5 og WP 4 Baggrund Nedenstående undersøgelse og dens resultater er fremkommet på grundlag af en rundspørge blandt erhvervsaktive

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt den faglige og økonomiske mobilitet for nyuddannede akademikere. Alle nyuddannede akademikere, der færdiggjorde deres uddannelse

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse

S C I E N C E. Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse S C I E N C E Geologi-geoscience En uddannelse om Jordens udvikling, ressourcer og skabelse Vulkanen Mutnovsky i Kamchatka, Rusland, er bare ét eksempel på jordens øjeblikkelige og dramatiske udvikling,

Læs mere

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU)

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Jesper Franch Studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU Idrætsuddannelsen i Aalborg overordnet kompetenceprofil: Uddannelsen fokuserer på den

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere