RC4-2. Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RC4-2. Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening"

Transkript

1 RC4-2 Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening

2 I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse af høreapparat og tilbehør. 2

3 Indhold Ny fjernbetjening...4 Batteriinformation...9 Batteritype...9 Isætning af batterier Udskiftning af batterier...10 Tænd og sluk Lydstyrke...14 Justering af lydstyrken...14 Lydløs...19 Lytteprogrammer...23 Zen+-program...26 Særlige situationer...32 Hændelseslog...37 Alarm...38 Vedligeholdelse af RC Gode råd Hvis fjernbetjeningen ikke virker Ekstraudstyr...44 Regulatorisk overensstemmelse...46 Symboler

4 Ny fjernbetjening Vi håber, du bliver tilfreds med din nye fjernbetjening til Widex høreapparater. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan fjernbetjeningen anvendes. For at få det optimale udbytte anbefaler vi, at du læser hele brugsanvisningen. Fjernbetjeningen giver nem adgang til høreapparatfunktioner, hvis man selv har vanskeligt ved at betjene knapperne på bag-øret- og i-øret-høreapparater, eller hvis andre (ægtefælle/partner, pædagoger og plejere) er ansvarlige for betjening af høreapparatet. Fjernbetjeningen forprogrammeres under høreapparattilpasningen, så den kan fungere optimalt i forskellige situationer. 4

5 Fjernbetjeningen er et hjælpemiddel til høreapparatet. Høreapparatet kan sagtens betjenes uden fjernbetjening. Fjernbetjeningen er blot en anden måde at betjene høreapparatet på. Fordelene ved en Widex fjernbetjening er: Knapperne på fjernbetjeningen kan ses i modsætning til knapperne på høreapparatet, som ikke ses, når det sidder i/på øret. De større knapper på fjernbetjeningen er nemmere at betjene end de små knapper på høreapparatet. Høreapparatet kan betjenes på en diskret måde f.eks. fra en lomme eller en taske. Lydstyrken kan justeres, og der kan vælges høreapparatprogrammer uden brug af volumenknap og programknapper. Højre og venstre høreapparat kan betjenes separat. 5

6 Fjernbetjeningen er en lille computer, der indeholder data til de forskellige høreapparatindstillinger. Den indeholder også en radiosender, der sender beskeder til høreapparatet. Det er ikke nødvendigt, at fjernbetjeningen og høreapparatet kan se hinanden. Senderækkevidden er ca. 1 meter

7 1. Volumenkontrol. Juster lydstyrken ved hjælp af tasterne [+] og [ ]. 2. Programvælger. Vælg program ved hjælp af tasterne [ ] og [ ]. RC4-2 fjernbetjeningen kan maksimalt betjene fem programmer og Zen+programmet. 3. Tænd/sluk-funktion. Tænd for fjernbetjeningen ved hjælp af tasten [( )]. Tasten [( )] stiller også fjernbetjeningen i sin oprindelige indstilling, P1 V9, eller skifter mellem R (højre høreapparat) og L (venstre høreapparat), hvis du har to høreapparater. 4. Display. Displayet viser program [P], lydstyrke [V], batteriniveau, alarm og højre/venstre (R/L). Tallene i venstre side af displayet viser indstillingerne for venstre høreapparat, og tallene i højre side af displayet viser indstillingerne for højre høreapparat. 7

8 5. Transparent beskyttelsesklap med huller til tasterne. Med beskyttelsesklappen lukket mindskes risikoen for tilfældige tastetryk. Beskyttelsesklappen kan slås ud, hvilket gør fjernbetjeningen lidt længere og dermed nemmere at holde på. Tasterne bliver ligeledes lidt højere og dermed nemmere at mærke. 6. Batterilåg 8

9 Batteriinformation Batteritype Den anbefalede batteritype til RC4-2 fjernbetjeningen er: Lithium CR 2032 Til RC4-2 skal benyttes to CR 2032 batterier. På høreklinikken kan du få oplysninger om anskaffelse af batterier. Bemærk, at der på emballagen findes en datomarkering, som angiver, hvor længe batterierne kan holde, og anbefalinger om, hvordan batterierne skal kasseres efter brug. Batteriets holdbarhed afhænger af, hvor meget fjernbetjeningen bruges. 9

10 Isætning af batterier Placer batterierne i batteriskuffen til RC4-2, så siden med plustegnet (+) vender opad. Udskiftning af batterier Skift altid begge batterier på samme tid. Når batteriet er ved at være brugt op, vises symbolet permanent i displayet. Hvis symbolet kun vises kortvarigt, er det ikke nødvendigt at skifte batterierne. 10

11 Tænd og sluk RC4-2-fjernbetjeningen tændes ved at trykke på [( )] tasten. Som standard slukker fjernbetjeningen automatisk efter 30 sekunder. På høreklinikken kan du få hjælp til at vælge et andet tidsudløb. 11

12 Når høreapparatet er tændt, bekræfter en talebesked eller en tone, at fjernbetjeningen er aktiv. Høreapparatet er nu indstillet til samme program og samme lydstyrkeniveau, som sidste gang fjernbetjeningen blev anvendt. 12

13 Forklaring på fjernbetjeningens displaysymboler: P V R L Program. Tallet efter P viser det valgte program. Lydstyrke (niveau). Tallet efter V viser lydstyrkeniveauet fra 1 (minimum) til 13 (maksimum). Hvis 0 vises efter V, er lydstyrken slået helt fra, men høreapparatet er ikke slukket. Højre Venstre 13

14 Lydstyrke Justering af lydstyrken Hver gang lydstyrken justeres, høres en biptone. Juster lydstyrken op ved at trykke på [+] tasten. Juster lydstyrken ned ved at trykke på [ ] tasten. Lydstyrkeniveauet vises på displayet. Tallet efter V viser lydstyrkeniveauet Maksimalt lydstyrkeniveau er 13. Minimalt lydstyrkeniveau er 1. 0 betyder, at lydstyrken er slået helt fra. 14

15 Justering af lydstyrken, hvis du kun har et høreapparat Tryk på [( )] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Juster til den ønskede lydstyrke ved hjælp af [+] [ ] tasterne. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder. 15

16 Justering af lydstyrken, hvis du har to høreapparater, som du vil indstille til samme niveau Tryk på [( )] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Juster til den ønskede lydstyrke ved hjælp af [+] [ ] tasterne. Dit valg vil herefter gælde for begge høreapparater. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder. 16

17 Justering af lydstyrken, hvis du har to høreapparater, som du vil indstille til forskellige niveauer Du kan kun indstille høreapparaterne til to forskellige lydstyrkeniveauer, hvis fjernbetjeningen er programmeret med denne mulighed. Tryk på [( )] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Tryk igen på [( )] tasten. To tal vises nu ud for V (lydstyrke), et for hvert høreapparat. Bogstavet R vises i nederste højre hjørne og indikerer, at lydstyrken for højre høreapparat kan justeres ved hjælp af [+] [ ] tasterne. 17

18 Tryk derefter én gang på [( )] tasten for at justere venstre høreapparat. Bogstavet L vises i nederste venstre hjørne og indikerer, at lydstyrken for venstre høreapparat kan justeres ved hjælp af [+] [ ] tasterne. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder. 18

19 Lydløs Du har også mulighed for helt at slukke lyden i høreapparatet ved hjæp af RC4-2. Anvendelse af lydløsfunktionen, hvis du kun har et høreapparat Tryk på [( )] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Tryk derefter på [( )] og hold den nede, mens du trykker på [ ] tasten. Tallet 0 vises ud for V. For at justere lydstyrken op igen skal du trykke på [+] tasten. Det vil sætte lydstyrken tilbage i sin grundindstilling (9). 19

20 Anvendelse af lydløsfunktionen, hvis du har to høreapparater og ønsker at gøre begge lydløse Tryk på [( )] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Tryk derefter på [( )] og hold den nede, mens du trykker på [ ] tasten. Tallet 0 vises ud for V. Denne værdi gælder for begge høreapparater. 20

21 Anvendelse af lydløsfunktionen, hvis du har to høreapparater og kun ønsker at gøre det ene lydløst Det er kun muligt at gøre blot ét høreapparat lydløst, hvis fjernbetjeningen er programmeret med denne mulighed. Tryk på [( )] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Tryk igen på [( )] tasten. To tal vises ud for V (lydstyrke), et for hvert høreapparat. Bogstavet R vises i nederste højre hjørne og indikerer, at nu kan højre høreapparat gøres lydløst. For at gøre dette skal du holde [( )] tasten nede, mens du trykker på [ ] tasten. Tallet 0 vises ud for V (lydstyrke) for højre høreapparat. 21

22 Tryk én gang på [( )] tasten for at gøre venstre høreapparat lydløst. Bogstavet L vises i nederste venstre hjørne og indikerer, at nu kan venstre høreapparat gøres lydløst. Hold [( )] tasten nede, mens du trykker på [ ] tasten. Tallet 0 vises ud for V (lydstyrke) for venstre høreapparat. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder. 22

23 Lytteprogrammer Med RC4-2 fjernbetjeningen får du adgang til op til fem lytteprogrammer samt Zen+-programmet. Sammen med tilpasseren har du fundet ud af, hvilke programmer der er relevante for dig. Hvis dit behov senere ændrer sig, kan kombinationen af lytteprogrammer også ændres. Du vælger mellem program 1-5 ved at trykke kortvarigt på [ ] [ ] tasterne, indtil det ønskede program vises i displayet. Tallet efter P viser det valgte program. 23

24 Hver gang du skifter til et andet program, angiver en talebesked, hvilket program du har valgt. Hvis du i stedet for en talebesked har valgt en indstilling med toneindikationer, vil forskellige lyde angive, hvilket program du har valgt. Program 1: En kort biplyd Program 2: To korte biplyde Program 3: Tre korte biplyde Program 4: En lang og en kort biplyd Program 5: En lang og to korte biplyde. Zen+-program: Tone 24

25 Tilpasseren kan her angive de valgte programmer. Program Programnavn i høreapparatet Kommentarer

26 Zen+-program Et langt tryk på [ ] tasten giver adgang til Zen+programmet*. Ordet Zen kan høres i høreapparatet, hvis talebeskedfunktionen er slået til. Hvis talebeskedfunktionen ikke er slået til, høres en tone. Zen+-programmet giver mulighed for op til tre forskellige Zen-lydstile. Du kan vælge mellem Zen-lydstil a, b og c ved at trykke på [ ] [ ], indtil den ønskede Zen-lydstil vises i displayet. Bogstavet P viser, hvilken lydstil der er valgt. Hver gang der skiftes til en ny Zen-lydstil, høres ordet Zen i høreapparatet (hvis talebeskedfunktionen er slået til) eller der høres en tone. Et langt tastetryk på [ ] bringer dig tilbage til standardlytteprogrammet. *Gælder kun for høreapparater med Zen+ 26

27 Valg af lytteprogram, hvis du kun har et høreapparat Tryk på [( )] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Vælg det ønskede lytteprogram ved at trykke på tasterne[ ] [ ]. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder. 27

28 Valg af lytteprogram, hvis du har to høreapparater, som du vil indstille til samme program Tryk på [( )] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Der kan nu vælges lytteprogram ved hjælp af [ ] [ ] tasterne. Dit valg vil herefter gælde for begge høreapparater. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder. 28

29 Valg af lytteprogram, hvis du har to høreapparater, som du vil indstille til to forskellige programmer Du kan kun indstille høreapparaterne til to forskellige lytteprogrammer, hvis fjernbetjeningen er programmeret med denne mulighed. Tryk på [( )] tasten. Displayet skal nu vise grundindstillingen P1 V9. Tryk igen på [( )] tasten. To tal vises ud for P (program), et for hvert høreapparat. Bogstavet R vises i nederste højre hjørne og indikerer, at der nu kan vælges lytteprogram til højre høreapparat ved hjælp af [ ] [ ] tasterne. 29

30 Tryk derefter én gang på [( )] tasten for at gøre klar til at indstille venstre høreapparat. Bogstavet L vises i nederste venstre hjørne og indikerer, at der nu kan vælges lytteprogram til venstre høreapparat ved hjælp af [ ] [ ] tasterne. Fjernbetjeningen slukker automatisk efter ca. 30 sekunder. 30

31 Vigtigt: Hvis du skifter mellem at bruge fjernbetjening og knapper på høreapparatet, når du skal justere lydstyrke og vælge lytteprogram, skal du være opmærksom på, at fjernbetjeningen annullerer de justeringer, der er foretaget manuelt på høreapparatet. Et eksempel: Du justerer lydstyrken eller vælger et lytteprogram ved hjælp af fjernbetjeningen. Derefter slukker fjernbetjeningen. Hvis du nu ændrer lydstyrkeindstilling og lytteprogram ved hjælp af knapperne på høreapparatet og tænder fjernbetjeningen igen, vil høreapparatet stilles tilbage til de indstillinger, det havde, inden fjernbetjeningen slukkede, og inden høreapparatets indstillinger manuelt blev ændret. 31

32 Særlige situationer Nedenstående eksempler er kun relevante for dig, hvis du har to høreapparater og har valgt forskellige programmer og/eller lydstyrkeniveauer. 32

33 Eksempel til at illustrere, hvad der sker, når du flytter et program op ([ ] tasten): Eksempel på oprindelig indstilling: Resultat: Når både L og R vises i displayet, betyder det, at begge høreapparater kan justeres. Når du flytter et program op, vælger fjernbetjeningen, at det højeste program sammen med lydstyrkejusteringen af det pågældende program gælder for begge høreapparater. 33

34 Eksempel til at illustrere, hvad der sker, når du flytter et program ned ([ ] tasten): Eksempel på oprindelig indstilling: Resultat: Når både L og R vises i displayet, betyder det, at begge høreapparater kan justeres. Når du flytter et program ned, vælger fjernbetjeningen, at det højeste program sammen med lydstyrkejusteringen af det pågældende program gælder for begge høreapparater. 34

35 Eksempel til at illustrere, hvad der sker, når lydstyrken justeres op ([+] tasten): Eksempel på oprindelig indstilling: Resultat: Hvis høreapparaterne er indstillet til forskellige lydstyrkeniveauer, og lydstyrken justeres op, vil fjernbetjeningen øge lydstyrken i begge høreapparater. 35

36 Eksempel til at illustrere, hvad der sker, når lydstyrken justeres ned ([ ] tasten): Eksempel på oprindelig indstilling: Resultat: Hvis høreapparaterne er indstillet til forskellige lydstyrkeniveauer, og lydstyrken justeres ned, vil fjernbetjeningen mindske lydstyrken i begge høreapparater. 36

37 Hændelseslog Når hændelsesloggen er slået til, kan du starte 1 minuts logging af lydomgivelserne i høreapparatet. For at aktivere hændelsesloggen skal du holde [( )] tasten nede, mens du trykker på [ ] tasten. Høreapparatet begynder at optage data fra den akustiske situation, du befinder dig i. Når hændelsesloggingfunktionen igen anvendes, overspilles den tidligere optagelse med den nye. 37

38 Alarm RC4-2 fjernbetjeningen kan være udstyret med en alarm, hvis det blev valgt under besøget på høreklinikken. Alarmen kan indstilles til at gå i gang efter en nærmere angivet tidsperiode. Her er et eksempel, hvor vi har indstillet alarmen til at gå i gang 2½ time senere. Tryk på [( )] tasten for at tænde for fjernbetjeningen. Tryk igen på [( )] tasten og hold den nede, mens du trykker på [ ]. 0:00 vises i displayet. Vælg antal timer ved hjælp af [+] [ ] tasterne, som i dette eksempel er 2, og indstil antal minutter ved hjælp af [ ] [ ] tasterne, som i dette eksempel er 30. Nu bør displayet vise 2:30. Tryk derefter på [( )]. 38

39 I displayet vises en lille klokke. Hvis du vil indstille alarmen, skal du trykke på [( )]. Herefter forsvinder klokken, og du kan ændre indstillingen ved at bruge tasterne [+] [ ] og [ ] [ ]. Tryk på [( )] tasten for igen at gøre alarmen (den lille klokke) aktiv. Tryk på [( )] tasten og hold den nede, mens du trykker på [ ] tasten, hvis du ønsker, at displayet igen skal vise program/volumen. Når alarmen starter, vises AL og tallene 0:00 skiftevis, og du hører biplyde i høreapparatet. Biplydene gentages cirka hvert ½ minut, og klokken blinker, indtil du slår alarmen fra. Hold [( )] tasten nede for at slukke for alarmen. 39

40 Vedligeholdelse af RC4-2 RC4-2 fjernbetjeningen vil holde længe, hvis den vedligeholdes rigtigt. Her er et par gode råd, som kan forlænge fjernbetjeningens levetid: Fjernbetjeningen er en værdifuld genstand og skal behandles med forsigtighed og omtanke. Når fjernbetjeningen ikke er i brug, skal den opbevares på et køligt og tørt sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i den. Fjernbetjeningen må ikke udsættes for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed. Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen rengøres med en blød klud. Brug aldrig vand eller rengøringsmidler. 40

41 Hvis du skal under strålebehandling (f.eks. røntgen, MR-scanning, CT-scanning, kortbølgediatermi) eller anden lignende behandling, må fjernbetjeningen ikke medbringes. Anbring heller aldrig fjernbetjeningen i en mikrobølgeovn. Sådanne former for stråling kan ødelægge fjernbetjeningen. Den stråling, der kan komme fra f.eks. overvågningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner, er svagere og vil derimod ikke skade fjernbetjeningen. RC4-2 fjernbetjeningen er ikke godkendt til brug i miner eller andre områder med eksplosive luftarter. 41

42 Gode råd Vær omhyggelig med, at fjernbetjeningen og dens dele og tilbehør ikke er tilgængelige for børn, der kunne putte dem i munden. Hold også batterier uden for børns rækkevidde og kasser de brugte batterier med omhu. Skift ikke batterier for øjnene af børn, og lad dem ikke se, hvor du opbevarer dine batterier. Batterier er meget små og kan nemt forveksles med piller og lignende. Vær derfor opmærksom på, at du ikke putter batterier i munden, da du kan risikere at sluge dem. Er skaden sket, bør du straks kontakte din læge. 42

43 Hvis fjernbetjeningen ikke virker Følg nedenstående råd, inden du kontakter høreklinikken: Hvis RC4-2 ikke virker, kan det være fordi: Der ikke sker noget, når du trykker på tasterne. Fold beskyttelsesklappen ud for at få nemmere adgang til tasterne. Batterierne sidder ikke ordentligt i. Tag begge batterier ud og sæt dem i igen. Batterierne er brugt op. Skift batterierne. Batteriet i høreapparatet er brugt op. Skift batteri. Forbindelsen mellem høreapparat/høreapparater og fjernbetjening er ustabil. Tænd og sluk for høreapparat(erne). 43

44 Ekstraudstyr Der findes følgende ekstraudstyr til fjernbetjeningen: En clips-version af batterilåget. Etui til fjernbetjeningen. Bæresnor til clips-versionen af batterilåget. Clips-version Etui Bæresnor 44

45 Clips-versionen har indbygget bælteclips, så du kan sætte RC4 fast i bælte eller bukselinning, samt et øje, hvor du kan fastgøre bæresnoren, hvis du ønsker at hænge RC4 rundt om halsen. Skift batterilåg Hvis du vil udskifte standardbatterilåget til en clips-version, skal den lille skrue, der sidder under batterilåget, også skiftes. Når skruen er fjernet, kan clipsbatterilåget sættes på ved hjælp af den lange skrue (se illustrationen), der leveres sammen med batterilåget. Batterilåget sættes på ved at lægge det, som vist på illustrationen. Derefter kan låget nemt skubbes på plads. 45

46 Regulatorisk overensstemmelse Overensstemmelseserklæring Firma Widex A/S Ny Vestergårdsvej Værløse Danmark erklærer hermed under eneansvar, at Klasse 2 produkter: Serie: RC4 Startende med serienummer Modeller: RC4-1 Fjernbetjening RC4-2 Fjernbetjening er i overensstemmelse med de relevante krav i: R&TTE Direktiv 1999/5/EC af 9. marts 1999 og følgende standarder: EN V1.1.1 EN V1.4.1 og EN V1.4.1 EN :2001 IEC :2001 Værløse, 02. december 2008 Udstedelsesdato og -sted Jan Tøpholm Administrerende direktør 46

47 Inden for EU er produktet beregnet til anvendelse i følgende medlemsstater: AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SI SE SK 47

48 SYMBOLER Symboler Symboler, som ofte anvendes af Widex A/S på pakkematerialet (etiketter, brugsanvisninger mv.) til medicinsk udstyr symbol Titel/beskrivelse Producent Sammen med dette symbol angives navn og adresse på den producent, der har produceret produktet. Såfremt det er relevant, angives produktionsdatoen også. Produktionsdato Den dato, hvor produktet er produceret. Udløbsdato Produktet må ikke anvendes efter denne dato. Batchnummer Produktets batchnummer (identificering af batch) Katalognummer Produktets katalognummer (varenummer) Serienummer Produktets serienummer* Produktet skal beskyttes mod sollys Produktet skal beskyttes mod lyskilder og/eller produktet skal beskyttes mod varmekilder 48 2

49 symbol Titel/beskrivelse Produktet skal holdes tørt Produktet skal beskyttes mod fugt og/eller produktet skal beskyttes mod regn Minimumtemperatur Den laveste temperatur, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for. Maksimumtemperatur Den højeste temperatur, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for. Temperaturforhold De højeste og laveste temperaturer, som produktet med sikkerhed kan tåle at blive udsat for. Se brugsanvisningen Brugsanvisningen indeholder vigtig sikkerhedsinformation (advarsler/forholdsregler) og skal læses, inden produktet tages i brug. Caution/Warning Tekst markeret med symbolet for advarsler og forholdsregler skal læses, inden produktet tages i brug. WEEE-mærke "Må ikke kasseres som almindeligt affald" Når produktet skal kasseres, skal det sendes til et autoriseret indsamlingssted for genbrug og genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. 49 3

50 symbol Titel/beskrivelse CE-mærke Produktet overholder kravene i EU-direktiverne for CEmærket udstyr. Bemærk Produktet klassificeres i henhold til R&TTE direktiv 1999/5/ EF som Klasse 2 udstyr med visse anvendelsesbegrænsninger i nogle af EU- og EØS-landene. C-Tick mærke Produktet overholder de gældende regulatoriske krav til EMC og radiospektrum for produkter, som distribueres til Australien og New Zealand. Interference Elektromagnetisk interference kan forekomme i nærheden af produktet. *Serienummeret er det 6- eller 7-cifrede nummer på produktet. Serienummeret kan være påtrykt uden foranstillet 50 4

51 51

52 WIDEX A/S Nymøllevej 6, 3540 Lynge, Denmark Manualnummer: #03 É[5qr0q1 d;a;;j]

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening RC4-1 Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening Brugsanvisning RC-Dex fjernbetjening 2 Indhold Din nye Dex fjernbetjening... 4 Tilbehør....7 Batteriinformation...8 Udskiftning af batteri... 9 Anvendelse af fjernbetjeningen... 11 Senderækkevidde....

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til AIKIA serien AK-9 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

BRUGSANVISNING MIND 440, MIND 330, MIND 220 SERIEN. m4-9/m3-9/m2-9 model bag-øret

BRUGSANVISNING MIND 440, MIND 330, MIND 220 SERIEN. m4-9/m3-9/m2-9 model bag-øret BRUGSANVISNING MIND 440, MIND 330, MIND 220 SERIEN m4-9/m3-9/m2-9 model bag-øret DIT WIDEX MIND HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) mind440 mind330 mind220 Dato: Batteristørrelse: 13 2 Programmer:

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-m Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-38 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, skal, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning Fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige oplysninger: Læs dette før første betjening af din Phonak PilotOne-fjernbetjening 6 Advarsler 6 Oplysninger om produktsikkerhed 8 3.

Læs mere

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR Widex BABY 440 høreapparatet (Udfyldes af tilpasseren) Dato: Batteristørrelse: Earset: Standard receiver eartip Custom receiver øreprop Lytteprogrammer Master

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Senso Systemet P38 Bag-øret apparatet I denne brugsanvisning kan høreapparat, é-tip, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

Brugsanvisning. TV-Dex

Brugsanvisning. TV-Dex Brugsanvisning TV-Dex 2 Indholdsfortegnelse Pakkens indhold... 4 Beskrivelse af høreapparatet...5 TV-Controller...7 TV-Base...8 Lysdioder... 9 Kom godt i gang...10 Tilslutning af enhederne:... 10 Ved brug

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning Bravo serien. B1 / B2 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Bravo serien. B1 / B2 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Bravo serien B1 / B2 Bag-øret apparatet Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning Phonak PilotOne II Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Beskrivelse 5 3. Sådan bruges Phonak PilotOne II 6 3.1 Isætning af et nyt batteri 6 3.2 Tænd og sluk 7 3.3 Sådan holdes PilotOne II 7 3.4

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Brugsanvisning Bravo serien. B11 / B12 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Bravo serien. B11 / B12 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Bravo serien B11 / B12 Bag-øret apparatet Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX FJERNBETJENING

BRUGSANVISNING RC-DEX FJERNBETJENING BRUGSANVISNING RC-DEX FJERNBETJENING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DIN NYE DEX FJERNBETJENING... 5 Påtænkt anvendelse... 5 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 6 Forside... 6 Bagside... 7 TILBEHØR... 8 BATTERIET...

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk 48329PL Ed1 Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk Libra + Ledningsfri dørklokkesæt Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 18 Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring af i-øret-høreapparater. En kort beskrivelse af hvordan man skal vedligeholde og rengøre CIC- og ITE-apparater

Vedligeholdelse og rengøring af i-øret-høreapparater. En kort beskrivelse af hvordan man skal vedligeholde og rengøre CIC- og ITE-apparater Vedligeholdelse og rengøring af i-øret-høreapparater 6 En kort beskrivelse af hvordan man skal vedligeholde og rengøre CIC- og ITE-apparater Denne brochure er nummer 6 i en serie fra Widex om hørelse og

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Pure micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

Tovejs radio Model MT 525

Tovejs radio Model MT 525 Tovejs radio Model MT 525 Antenne DANSK OPKALDS-knap Udvendig højttaler/mikrofonstik Dette udstyr er beregnet til brug i: AT EE HU LI BE ES IE LU CY FI IS MT CZ FR IT NL DE GB LT NO DK GR LV PL Brugslande

Læs mere

Ace micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

Libra + 200M Dørklokken

Libra + 200M Dørklokken Libra + 200M Dørklokken Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 16 Sikkerhed... Hurtig start... sæt Isæt batterierne til dørklokken... side. 17 Vælgerkontakt-positioner... Lydstyrkekontrol... Skydevindue...

Læs mere

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM Innovative Hearing Solutions.................................................... BTE høreapparater Brugervejledning........................... 106 BTE DM............... Indholdsfortegnelse Brugervejledning

Læs mere

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak.

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak. Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart www.phonak.dk 0459 029-0077-08/V1.00/2012-01/misyst/FO Printed in Switzerland

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Vejrstation med clockradio og udvendig sensor Model WS 1403 Betjeningsvejledning 1 Mange tak, fordi du har købt dette produkt af høj kvalitet fra ADE. Du har købt en vejrstation med den højeste tekniske

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer Ace primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Aquaris micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Aquaris micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batteristørrelse

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053292 Metaldetektor GC-1065 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Metaldetektor - Varenr. 9053292 Beskrivelse: Metaldetektor med max.

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Libra+ 200M Ledningsfri dørklokkesæt. Indstilling

Libra+ 200M Ledningsfri dørklokkesæt. Indstilling Libra+ 200M Ledningsfri dørklokkesæt Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 20 Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner du trykknappen... side. 21 Sådan isætter du batteriet i trykknappen...isæt

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

VELUX INTEGRA Solar FSK

VELUX INTEGRA Solar FSK VELUX INTEGRA Solar FSK VAS 454013-2016-11 4 VELUX 16 VELUX VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 VELUX INTEGRA FMG-R / FMK-R / FSK VAS 453 64-2015-10 1 2 VELUX 5 VELUX 17 CVP 1 452015-2013-02

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere