Euthyphron, Forsvarstalen, Kriton, Phaidon, Kratylos, Theaitetos og Sofisten,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Euthyphron, Forsvarstalen, Kriton, Phaidon, Kratylos, Theaitetos og Sofisten,"

Transkript

1 t i l l æ g o m n y e b ø g e r D ette tillæg indeholder anmeldelser af skøn- og faglitteratur inden for SFINX emneområde, udkommet det seneste år. Vi gør opmærksom på, at SFINX kun sælger egne publikationer samt de publikationer, som er listet på bestillingssedlen. Alle andre publikationer må bestilles hos boghandleren eller direkte fra forlaget. De angivne priser er vejledende. En gudbenådet skat Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen (red.), Platons samlede værker i ny oversættelse, Bind I. Gyldendal, 2009, 568 s., indbundet. Pris 450 kr. Platon har i 2400 år formået at drage læsere med vidt forskellige kulturelle og intellektuelle forudsætninger ind i de mest principielle overvejelser om etik og verdensforståelse. Dialogformen lokker os til at tænke med og videre, og Platons gudbenådede sans for sproglig og litterær ynde gør diskussionerne sprællevende. Denne skat, som de gamle samlede værker (fra 1930 erne) udstillede bag tonede ruder, er i den nye udgave gjort tilgængelig og begribelig i sit fulde omfang. Oversættelserne er udført af landets fremmeste klassiske filologer og platonkendere i et krydssamarbejde, der har sikret den højeste kvalitet i både forståelse og form.udgiverne har valgt at overtage den antikke rækkefølge af dialogerne og ikke kaste sig ud i spekulationer om ældre og yngre dialoger. Det første bind indeholder Euthyphron, Forsvarstalen, Kriton, Phaidon, Kratylos, Theaitetos og Sofisten, foruden Diogenes Laertios farverige biografi. Værkerne er forsynet med pointerede indledninger og detaljerede indholdsoversigter. Orienteringen lettes yderligere med stephanussidetal og kapitelnumre i marginen. Jørgen Mejer nåede desværre ikke selv at opleve udgivelsen af første bind, men et smukkere sema kunne ikke være sat over hans navn. De seks bind, der vil blive udgivet med et års mellemrum, vil uden tvivl komme til at stå i enhver ordentlig bogsamling. George Hinge En værdifuld bog Mogens Herman Hansen (red.), Filologi og Humaniora. Symposium i anledning af Det Filologisk-Historiske Samfunds 150-årsdag. Museum Tusculanums Forlag, 2008, 144 s., hæftet. Pris 148 kr. Det Filologisk-Historiske Samfund er åbenbart det ældste af sin art. Dets 150 år blev fejret med

2 otte foredrag, af hvilke de syv er med her. Jeg vil hæfte mig ved Ebbe Spang-Hanssens Fra historisk dannelse til kulturbevidsthed. Goethetiden og den danske guldalder så humaniora som en hjælp for det enkelte menneske til fordybelse og inderlighed, til at blive, hvad du er. Kultur er for de kulturbærende. Men allerede i romantikken opstår der et nyt begreb om kultur, som så forstås som et samfunds livs- og udtryksformer. Kultur er noget, alle har. Spang-Hanssen glæder sig over, at kultur i den brede forstand, altså kultur som livsformer, nu studeres af så mange, men noterer, at universiteterne til gengæld (det er hans ord) gør mindre ud af kultur forstået som personlighedsdannelse. En værdifuld bog. Men plettet af hele to fejl i navnet på en udødelig humanist: Paul V. Rubow. Ole Thomsen Rapport fra Arabien Carsten Niebuhr, Beskrivelse af Arabien. Forlaget Vandkunsten, 2009, 512 s., indb., ill. med 28 kobberstik. Pris 399 kr. Som opfølgning af Carsten Niebuhrs rejsebeskrivelse (Bind I: 2003 og bind II + III: 2004) er hans Beskrivelse af Arabien fra 1772 endelig udkommet på dansk. Beskrivelsen er vigtig, fordi den er Niebuhrs officielle afrapportering af resultaterne fra den del af rejsen, som var det egentlige formål med udsendelsen af ekspeditionen. Første del, Arabien i det hele taget, behandler en række forskellige emner, delvist som svar på spørgsmål, stillet af Michaelis i Göttingen og videnskabsakademiet der, den egentlige begrundelse for ekspeditionen. Der behandles dog også andre emner, f.eks. geografiske forhold, klimaet, sekter og religioner, etnografi, skrift, mønter, astronomi, landbrug og dyreverdenen. Anden del, Beskrivelse af de enkelte landskaber i Arabien, gennemgår de enkelte dele af den arabiske halvø og Sinai. Man må være taknemmelig mod Forlaget Vandkunsten, C.L.Davids Fond og Carsten Niebuhr Afdelingen, der har gjort denne pragtudgave af Niebuhrs værk mulig. Den bør findes i ethvert orientalistbibliotek. John Strange Sprænglærd og dybfølt Robert Hillenbrand, Islamisk kunst og arkitektur. Forlaget Vandkunsten, 2008, 288 s., hæftet, ill. i s/h og farve. Pris 249 kr. Endelig foreligger Robert Hildebrandts fremragende Islamic Art and Architecture (1999) nu i en dansk oversættelse. Suveræn velskrevet og lige så forbilledlig oversat af Cornelius Holck Colding og Mogens Bähncke. Det hører til sjældenhederne at udenlandsk faglitteratur bliver oversat til så levende og vitalt et sprog, men det kan altså lade sig gøre, når forfatteren nærer så dybfølt et engagement til emnet som Hillenbrandt gør. Gennem hele bogen giver han en sprænglærd, men samtidig meget tilgængelig indføring i en stor kulturs kunst og arkitektur, så både førstegangslæsere og kendere kan have stor glæde af at læse den. Fra den islamiske kunsts opståen i 600-tallet med umayyaderne til osmannerne beskrives arkitektur, keramik, tekstiler, metalarbejder, tæppekunst, miniaturer og bogkunst med en 2 S F I N X B o g t i l l æ g

3 carsten niebuhr biblioteket en bog i carsten niebuhr biblioteket Franklin D. Lewis rumi før og nu, øst og vest Jalal al-din Rumis liv, lære og digtning Den iranske mystiker og digter Jalal al-din Rumi er i disse år fænomenalt populær i Vesten. I USA er han således den mest læste digter overhovedet. Franklin D. Lewis bog er en grundig, morsom og lærd behandling af den historiske Rumi og af de moderne tolkninger af de dansende dervishordeners grundlægger. Pris 349 kr. (abonnementspris 300 kr.) Bogen kan bestilles til abonnementspris via kuponen i bladet. franklin d. lewis rumi før og nu øst og vest Jalal al-din Rumis liv, lære og digtning forlaget vandkunsten forlaget vandkunsten grundighed, der tilsammen giver et enestående overblik over den islamiske kulturs mangfoldighed og integritet. Ettusinde års fortælling, der strækker sig fra Spanien og Nordafrika i vest over Ægypten og Mellemøsten til Irak, Iran og Uzbekistan i øst. Bogen rummer en rigdom af iagttagelser, teorier og analyser, samtidig med at forfatteren ikke lægger skjul på, hvor meget der endnu mangler indenfor udgravning og forskning. Det eneste jeg savner, er et afsluttende kapitel om stormogulernes kunst og arkitektur og så naturligvis for denne anmelder havekulturen, der er så integreret i islamisk bygnings- og landskabskunst og som alt for ofte bliver stedmoderligt behandlet i kunsthistoriske værker. Steen Estvad Petersen Islamisk idéhistorie Ibn Tufayl, Historien om Hayy ibn Yaqzan og den østlige visdoms hemmeligheder, oversat, kommenteret og med efterskrift af Henrik Kaufmann Sørensen og med forord af Christian Høgel og Henrik Kaufmann Sørensen. Forlaget Vandkunsten, 2009, 260 s., indbundet, ill. i s/h. Pris: 249 kr. Det er lidt af en begivenhed, at der nu foreligger en dansk udgave af Ibn Tufayls fascinerende og gådefulde lille roman, affattet i anden halvdel af 1100-tallet i almohadernes rige (i nutidens Nordafrika og Spanien). Hayy S F I N X B o g t i l l æ g 3

4 ibn Yaqzan ( Den levende, søn af den årvågne ) er beretningen om Hayy, der enten som resultat af spontan selvavl eller ankommet over havet i en kiste vokser op på en i øvrigt ubeboet ø og af egen drift først opnår en naturvidenskabelig erkendelse af verden og derpå en mystisk-religiøs indsigt i en bagvedliggende, guddommelig virkelighed. Freden brydes, da Absal dukker op på øen, lærer Hayy at tale og forbløffes over det erkendelsesniveau, han på egen hånd har nået. Sammen rejser de til Absals ø, men må indse, at ingen forstår dybden i Hayys åndelige indsigter. De vender derfor tilbage for i fællesskab at dyrke Gud med Hayy som læremester for Absal. Kaufmann Sørensens efterskrift fremstiller fortrinligt og ved brug af en omfattende akademisk litteratur romanens placering i islamisk filosofihistorie og dens betydning i europæisk tænkning. Bogen kan dermed varmt anbefales alle med en interesse for idehistoriens kringlede veje! John Møller Larsen Religionen lever Hans-Jørgen Schanz, Modernitet og Religion. Aarhus Universitetsforlag, 2008, 120 s., hæftet. Pris 198 kr. Religion er tilbage. Den fremtid, som visse sekulariseringsteser forudså, har ikke indfundet sig. Dette danner baggrund for Hans-Jørgen Schanz bog om modernitet og religion. Bogen plæderer for, at modernitet er mere end modernisering, hvor det sidste betegner f.eks. en teknologisk udvikling. Den nuværende modernitet beskrives som en selvindskrænket modernitet. Det vil sige en modernitet som så at sige frivilligt har givet plads til religionen. Der er to hovedtematikker i bogen, der relateres til denne modernitet: for det første, Marx s religionskritik og for det andet religion i form af kristendom, jødedom og islam. Bogen bærer præg af, at fokus er på at formulere et modernitetsbegreb som giver plads til religionen. Der gives ikke noget særligt detaljeret billede af de tre religioner i deres nutidige former. Når præsentationen af de tre religioner i relation til de forskellige perspektiver sættes i sammenhæng med diskussionen af Marx religionskritik, kommer man frem til bogens pointe: at religion er kompatibelt med modernitet, hvor denne har indskrænket sig selv ud fra en bevidsthed om egen sejr. Og at religion i visse former måske endda kan siges at have bidraget positivt til udviklingen af det moderne samfund. Dermed er bogen et interessant indlæg i debatten om religionens rolle i vores samfund i dag. Marie Vejrup Nielsen Tid til Jesus Per Bilde, Den historiske Jesus. Forlaget ANIS, 2008, 336 s., ill. i farve, indb. Pris 299 kr. Bilde vil ikke bøje sig for en traditionel skepsis omkring muligheden for at nå tilbage til en historisk skikkelse, fordi de praktisk taget eneste kilder, de fire evangelier, primært er udtryk for en senere kirkes Kristusforkyndelse. Beretningerne om Jesu henrettelse, situationen i Palæstina i 100-tallet e.kr., vor viden om samtidige eskatologiske profeter og messiasprætendenter samt Johannes Døber, hvis discipel Jesus var til at 4 S F I N X B o g t i l l æ g

5 begynde med, tillader ifølge Bilde at tegne et troværdigt billede af Jesus og hans virke. En analyse af hans tilhængere, forkyndelse og (under) gerninger, samt hans optræden i Jerusalem og de senere Jesus-troendes udlægning af hans død munder ud i en beskrivelse af den historiske Jesus og hans selvopfattelse. Bilde mener endda at kunne spore en voksende messiansk selvbevidsthed, der til sidst også omfattede martyriet. Styrken i bogen ligger i det tidshistoriske, svagheden i en næsten manglende fornemmelse for, hvad der ledte frem til kristentroen. Mogens Müller Inspirerende tolkning Erik A. Nielsen, Kristendommens retorik. Den kristne digtnings billedformer. Billed-sprog I. Gyldendal, 2009, 544 s, rigt ill., indb. Pris 399 kr. Dette store, rigt illustrerede værk er faktisk blot det første bind af fire! De udkommer drypvis, og denne omtale bygger kun på det første af, hvad der er tænkt som et monumentalværk om kristendommens billedsprog i litteratur og billedkunst. Erik A. Nielsen (EAN) sigter mod at skitsere en kristen retorik i bind 1, studier af dansk salmedigtning i bind 2 og 3 for til slut at munde ud i et leksikon. Det sidste skal samle det store kompleks af kristne billedformer, så en ny, bibelfremmed generation får adgang til en glemt tradition. Det første bind søger at skitsere en kristen retorik, et ædelt formål, men det lider under manglende kendskab til den nyeste forskning og en lovlig beåndet kristelig indstilling. EAN sigter nok højere end videnskabelig akkuratesse, for han er subjektivt causerende i sine både egensindige og inspirerende fortolkninger. Bogens styrke er det store kendskab til litteratur og dansk grundtvigianisme, og for den, der deler dette udgangspunkt, er værket en guldgrube. Hanne Roer Kyndig gennemgang Elisabeth Engell Jessen, Bibelske Motiver hos William Blake. Forlaget ANIS, 2009, 304 s., ill., hæftet. Pris 299 kr. Bogen introducerer til William Blake som billedkunstner og digter. Jessen fokuserer på det sidste i sin gennemgang af bibelske motiver hos Blake. I betragtning af, at Jessen gang på gang understreger den altgennemtrængende betydning af det visuelle udtryk i forbindelse med receptionen (og udbyttet) af Blakes kunst, også i forbindelse med hans kalligrafiske og illustrationsledsagede digte, kan det undre, at bogen indeholder så relativt få plancher som den gør. Blandt de 13 illustrationer stammer de 10 lidt ensidigt fra Illustrations of The Book of Job og de sidste (farvelagte) fra Jerusalem The Emanation of the Giant Albion. Det kan forekomme lidt for snævert og sparsomt. Ikke mindst savner man billedsiden af The Marriage og Europe. Forfatteren overtager Christopher Rowlands begreb om imaginativ eksegese (i forlængelse af den firfoldige middelalderlige eksegese med rødder tilbage i en jødisk tradition) som kendetegnende for Blakes bearbejdelse af bibelsk stof. Alligevel vælger hun samtidig at kalde hans indfaldsvinkel hermeneutisk i modsætning til eksegetisk (p. 68). Pointen er vist nok, at Blake ikke giver sit bud på, hvordan Bibelen generelt bør forstås, men på, hvorledes dens temaer æstetisk kan give mening inden for hans S F I N X B o g t i l l æ g 5

6 af romantikken prægede univers, og det sker ikke mindst i et opgør med samtidens kirkelige dogmatik. Forfatteren overtager Blakes performative fortolkningsstrategi, for så vidt som hun angiver, at fokus for hendes egen bog ikke så meget er Blake selv, men spørgsmålet om, hvordan han kan bruges i dag. Det sidste forbliver et åbent spørgsmål i bogen, der afsluttes uden nogen afrundende opsamling eller konklusion. Det gør nu ikke dens i øvrigt kyndige behandling af inspirerende stof mindre interessant. Lars Albinus Faktuelle fejlskud Helmer Munch Andersen & Torben Svendrup, (med efterskrift af Michael Krogstrup Nissen), Kristendommens fødsel i historisk belysning. Nathanaels Kirke, 2008, 71 s., hæftet. Pris 60 kr. De to forfattere er henholdsvis klassisk arkæolog og historiker, og Michael Krogstrup Nissen er sognepræst ved Nathanaels Kirke i København. Selv om hæftet dermed placerer sig i en kirkelig kontekst, fremhæver forfatterne, at fremstillingen er historisk. Efter et forord og en indledning følger seks små kapitler: Kap. 2 om Judæa under Rom, Kap. 3 om det jødiske samfund i Judæa, Kap. 4 om korsfæstelsen af Jesus og kristendommens fødsel, Kap. 5 om kristendommens udbredelse i Judæa fra ca. 30 til 70 og i den hellenistisk-romerske verden uden for Judæa, Kap. 6 om de kristnes forsamlingsbygninger samt den nævnte efterskrift: den kristne påske i vor kirke. En del kilder, især Ny Testamente, Josefus og romerske historikere, benyttes, mens der ikke anføres anden sekundærlitteratur. Fremstillingen er ujævn, idet nogle perioder og emner beskrives fyldigt, mens andre, især hovedtesen om kristendommens fødsel umiddelbart efter Jesus død, ikke begrundes, men blot postuleres (s. 32). Trods forfatternes betoning af deres historiske forudsætninger er bogen fyldt med faktuelle fejl (jeg har talt 25), f.eks. hævdes det på s. 49, at romerne efter Jerusalems erobring i år 70 forbød jøder at betræde Jerusalem, en sag, der faktisk hører hjemme efter Bar Kokhbas nederlag i 135. Per Bilde Spændende veje Johnny Thiedecke, Skæbne, synd og straf. Forlaget Pantheon, 2009, 122 s., ill., hæftet. Pris 135 kr. Thiedeckes erfaring med oldtidskundskab er tydelig at mærke i denne tekstsamling, der kommer rigtig godt omkring i både antikke og perspektiverende tekster. Især samarbejde med religion tilgodeses med kap. II. Meningen med udvalget er at supplere læsningen af grundtekster i oldtidskundskab. Centrale skikkelser er Agamemnon og hans slægt, Prometheus og Ødipus. Parallellen til moderne fysiks mangel på determinisme nævnes, men erklæres uden for bogens rammer (s. 66). Det er en skam, at denne kobling mellem humaniora og naturvidenskab så ofte undgås. For iagttagerens rolle kan netop sammenlignes med det religiøse menneskes ansvar for opretholdelsen af kosmos. Der er ikke desto mindre mange spændende veje at gå i de i alt 57 tekstuddrag, der underinddeles i mindre temaer inden for begreberne 6 S F I N X B o g t i l l æ g

7

8 skæbne, synd og soning. Nogle kunne måske indvende, at enkelte uddrag er så korte, at deres kontekst går tabt (f.eks. tekst nr. 34 og 47). Eller man kan savne et par henvisninger til behandling af det meget komplekse syndsbegreb, der jo undergår en voldsom udvikling fra antikken til kristendommen. Men det er kun mindre indvendinger mod en ellers solid samling af læsemuligheder. Anne Chresteria Neutsky-Wulff Himmelsk dom Tre jødiske legender. Josef og Asenat Jobs Testamente Abrahams Testamente. Indledninger og oversættelser ved Karin Friis Plum, Jørgen Ledet Christiansen og Benedikt Otzen. Forlaget Anis, 2009, 192 s., hæftet. Pris 189 kr. De såkaldte pseudepigrafer udgør en stor, blandet gruppe antikke jødiske skrifter, der ikke fandt vej til den jødiske bibel, men som er blevet overleveret i kristen tradition i oversættelse til græsk, latin, syrisk, ætiopisk, armenisk etc. Den foreliggende udgave supplerer på fornem vis værket De gammeltestamentlige Pseudepigrafer ( ). De tre tekster, der nu er udgivet for første gang på dansk, er overleveret i græsk oversættelse og giver hver på sin måde et spændende indblik i sider af den antikke jødedom. Alle tre tekster har legendens karakter i den forstand, at de broderer videre på motiver og figurer fra den bibelske tradition. Josef og Asenat er en opbyggelig novelle om den fromme israelit Josefs ægteskab med en ægyptisk prinsesse, Asenat, og hendes omvendelse til den sande jødiske tro, og rummer interessante vinkler på kønsmoral og fortællekunst. Jobs og Abrahams testamenter lægger betydningsfulde sidste ord i munden på disse bibelske skikkelser, der fremstår som moralske og religiøse eksempler og (for Abrahams vedkommende) meddeler læseren visioner om den himmelske dom. En udgivelse, der er al mulig grund til at glæde sig over. Jesper Høgenhaven Jøder i ørkenen Bodil Ejrnæs (red.), Dødehavsrullerne. Indhold, historie og betydning. Forlaget ANIS, 2009, 352 s., indb. Pris 329 kr. Fundet af hebraiske håndskrifter i ørkenen nordvest for Dødehavet har på mange måder revideret opfattelsen af jødedommen umiddelbart før kristendommens opståen. Det var beduiner og arkæologer, som i 40 erne og 50 erne i klippehuler fandt en halv snes lange og forholdsvis velbevarede pergamentruller og mere end en halv hundrede tusinde fragmenter. Det hele har oprindelig udgjort et bibliotek på bogruller, som formentlig har hørt hjemme hos en jødisk menighed, der brød med templet i Jerusalem og holdt til i ørkenen fra ca. 150 f.kr. til ca. 70 e.kr. Udforskningen af teksterne har været intens gennem den forløbne tid, og i bogen gør 17 nordiske forskere i 28 kapitler rede for forskningens status i dag. Bogen kommer ind på alle vigtige forskningsområder: fundene i 1947 og udgravningen af Qumran-ruinerne i nærheden af hulerne; den historiske, sociale og religiøse udvikling i den antikke jødedom; udbrydermenighedens religiøse og sociologiske karakter og dens selvforståelse; menighedens 8 S F I N X B o g t i l l æ g

9 opståen og teksternes tilblivelse; forholdet mellem menigheden og essæerbevægelsen; overblik over tekstmaterialet: bibelske og ikkebibelske, sekteriske og ikke-sekteriske tekster; menighedens organisation og religiøse praksis; forståelse og fortolkning af de bibelske tekster; basale begreber som Moseloven, visdomslære, pagt, menneskesyn, apokalyptik og eskatologi, engle og dæmoner; teksternes betydnig for den tidlige kristendom og for jødedommens videre udvikling. Sammen med VanderKams Dødehavsrullerne fra 1995 er den her omtalte bog det bedste vi har på dansk om emnet. Benedikt Otzen En levende fortælling Pernille Bramming, Hjemme i Kairo. Gyldendal, 2009, 272 s., hæftet. Pris 299 kr. Pernille Bramming, der er debat-redaktør på Weekendavisen har skrevet en glimrende bog om sine år i Kairo fra Det er en moderne mellemøstlig storby, der her beskrives med barer, islamister, bureaukrater og almindelige mennesker, der slider for at skaffe deres børn en uddannelse. Hun kommer til Kairo som freelance korrespondent og arabisk studerende, men bliver ret hurtigt gift ind i en ægyptisk middelklassefamilie. Skildringen af livet med mand og venlig svigerfamilie i Kairo giver et godt indblik i en ægyptisk middelklasse families liv, og man får et levende indtryk af hvor mange opfattelser, der kan være repræsenteret i en udefra set meget homogen familie. Der er meget stof om dagliglivet i kæmpebyen Kairo, men den større politiske ramme mangler dog heller ikke. I starten af 1990 erne udgjorde militante islamister en stor fare for den ægyptiske statsmagt, og Pernille Bramming beskriver levende både baggrunden for islamismen, sine egne ture til islamisternes centre og vanskelighederne med politiet i den anledning. Ulla Prien Realistisk fiktion Merete Pryds Helle, Hej Menneske. Lindhardt og Ringhof, 2009, 195 s., indb., ill. i farve. Pris 249,95 kr. Denne fængslende fortælling er naturligvis ren fiktion, men der leges med realismen på en helt konkret måde: I bogen er der f.eks. billeder fra den udgravning som fortællingens hovedperson deltager i. Disse billeder stammer fra en virkelig udgravning, som forfatteren Merete Pryds Helle (MPH) selv har deltaget i. Her fortælles ikke kun en god historie, men der gives fra fortællerens side en række ideer til civilisationens første spæde begyndelse disse bud er til dels bygget på tidligere videnskabelige afhandlinger, dels på fakta fra arkæologiske udgravninger. I sit efterord præciserer MPH at den videnskabelige side af fortællingen er kogt sammen til få år, mens det i virkeligheden tog flere tusinde år for mennesket at nå til denne udvikling. Man skal derfor ikke tro, at det faktisk forløb sådan, men fortællingen virker næsten realistisk, fordi den er iblandet så mange faktuelle oplysninger. Læs denne bog hvis du i forvejen er optaget af menneskets udvikling fra abemand til intellektuelt og selvstændigt individ. Eller læs den, hvis du er optaget S F I N X B o g t i l l æ g 9

10 af gode fortællinger, krydret med overraskende og fantasifulde indslag, og bliv optaget af civilisationens begyndelse! Lisbeth Koed Doktor Dramatik og intriger Jonatan Tylsgaard Larsen, Den assyriske spion, Forlaget Fokal, 2009, 580 s., indb. Pris 299,95 kr. Debutant forfatter Jonatan Tylsgaard Larsens historiske murstensroman udspiller sig i Assyrien og Judæa ca. 700 år f.kr. i den nyassyriske periode under kongerne Sargon 2. og Sankerib. I romanen følger man hovedpersonen, den assyriske officer Gimil-ea, der efter eget ønske bliver sendt til Judæa som spion med det formål at infiltrere oprørske bevægelser i området. Forfatteren skifter mellem flere biforløb, hvor vi blandt andre hører om den judæiske handelsmand, Jadab, som bosætter sig i Sargons nybyggede hovedstad Dur-Sharrukin, og i et andet forløb, Assur-kin, Gimileas tidligere ven, nu kontraspion og fjende. De forskellige forløb og personernes skæbner vikles sammen på underholdende vis tilsat store mængder dramatik i form af kampe, intriger og kærlighed. Tylsgaard Larsen formår at give et meget fint billede af den historiske periode, hvad angår samfundsskildring og områdets internationale konflikter. Desværre halter bogen i høj grad litterært handlingen er ekstremt forudsigelig og personskildringerne unuancerede. På trods af det kan bogen anbefales for dens historiske skildringer og er værd at læse for folk med interesse i den nære Orients historie. Morten Bengtson Inspirationshæfte Arendse og Johnny Thiedecke, Antikkens Billedverden og dens efterliv. Forlaget Pantheon, 2009, 143 s., rigt ill. i farve, hæftet. Pris 235 kr. Denne udgivelse er længe ventet hos landets mange lærere i oldtidskundskab, som har manglet forslag til perspektivering af emnet maleri i den kunsthistoriske søjle, og derfor ofte i stedet har valgt enten skulptur eller arkitektur. På den ene side er det ærgerligt, at den kommer for sent, for i fremtiden skal lærerne vælge mellem arkitektur og kunst maleri forsvinder som selvstændigt emne. På den anden side kan man spørge, om en bog som denne er den rette måde at lave undervisningsmateriale til gymnasieskolen på. Bogen er opbygget i syv kapitler, med tre mindre kapitler om hhv. den minoiske billedverden, græsk vægmaleri og romerske krukker, mens de vægtige kapitler omhandler græsk keramik og dens efterliv (2 og 5) samt romersk vægmaleri og dets efterliv (6 og 7). Efter en kort introduktion til hvert kapitel består bogen af billeder med lange billedtekster. Teksten er en traditionel kunsthistorisk fremstilling baseret på ældre forskning. Kun afsnittet om keramikkens efterliv ser ud til at have nyere forskning inddraget, men en litteraturliste glimrer ved sit fravær. Brug af ord som kirkegård i stedet for gravplads, upræcise beskrivelser af f.eks. sortfigursstilens oprindelse og en alt for traditionel klassifikationstilgang til det fantastiske materiale gør bogen til en mindre oplagt undervisningsbog i gymnasiet, men mere til et inspirationshæfte for oldtidskundskabslærerne. Vinnie Nørskov 10 S F I N X B o g t i l l æ g

11 Den er ret god Nicki Palin & David Wyatt, (på dansk ved Inge Damm), Mytologi - græske guder og helte. Forlaget Sesam, 2008, 30 s., indbundet, rigt ill. delvis i farve, indeholder låger og lommer med spillekort, brevpapir, og en gylden fjerpen. Pris 129,95 kr. Målgruppen vurderes af anmelderen til både piger og drenge på ca år. Denne indbydende bog appellerer straks til forældre, der synes deres børn skal introduceres til den græske mytologi. Den er dog krævende at læse højt, da rækkefølgen i tekstafsnittene er forvirrende, hvorpå børn hurtigt mister tålmodigheden. Egner sig derfor til større børn, der selv kan udforske den og mest bruge den voksne som støtte. Bogen vil det hele: henvender sig til mindre børn via talrige låger (som er sjove at udforske), men indholdsmæssigt til større børn. Illustrationerne er flotte og gennemtænkte, men appellerer ikke til småbørn. Bogen præges af unøjagtigheder: ærgerligt at der f.eks. ikke er nærmere kildeoplysninger til de oprindelige antikke fund, der vises i bogen. Mange af de olympiske guders karaktertræk beskrives som gammel og skægget - hvad lærer man af det? Desuden virker sproget tungt: der tales i gammelsproglige vendinger, men det bidrager ikke til nutidige børns mulighed for at blive dus med antikken. Ideen med bogen er nu udmærket. Det gode er, at den kan sætte tanker i gang og bidrage til en interesse for det antikke, men nok forudsat at de voksne omkring barnet selv har interessen. 8-årige Arthur udtaler: Den er ret god. Man får lyst til at læse mere! Lisbeth Koed Doktor En vidende forsker Marina Prusac (red.), Antikviteten. Små ting, stor viten. En artikkelsamling av Siri Sande. Novus Forlag (Oslo), 2008, 292 s., hæftet, ill. i s/h. Pris 345 norske kr. Antikken har aldrig haft samme placering i den norske offentlighed som i Danmark. Der er intet Ny Carlsberg Glyptotek, men alligevel rummer en del norske museer genstande fra den græsk-romerske oldtid. Dertil kommer et stort antal privatsamlinger, hvis genstande normalt ikke er tilgængelige. Men i denne artikelsamling af den tidligere direktør for Det Norske Institut i Rom og mangeårige universitetslærer i Klassisk Arkæologi ved Universitetet i Oslo, Siri Sande, bliver få store og mange små genstande behandlet indgående. De 17 velskrevne artikler, som tidligere er blevet bragt i det norske tidsskrift Klassisk Forum i årene , spænder vidt, men de tager alle udgangspunkt i genstande, som er i norsk besiddelse. Fortolkningen af skulptur, lamper, mønter m.m. giver Siri Sande mulighed for en række essays om dagligliv i oldtiden, herunder religion, menneskets bedste ven (hunden), gladiatorkampe og hestevæddeløb. Artiklerne afslører en engageret og vidende forsker med en underfundig humor og et skarpt blik for skæve synsvinkler og tankevækkende paralleller. Jesper Carlsen Betagende bronze Jacob Isager, Bronzer i bybilledet. Græsk og romersk skulptur i antikkens Rom, Syddansk Universitetsforlag, 2009, 258 s., ill. i farve og s/h. Pris 348 kr. S F I N X B o g t i l l æ g 11

12 I dag forbinder de fleste nok antik skulptur med marmorstatuer, men i antikken var bronze et mindst lige så betydningsfuldt materiale som marmor til skulpturfremstilling. Det ringe antal af bevarede bronzestatuer skyldes, at disse gennem tiden er blevet smeltet om på grund af deres metalværdi. Med få undtagelser er kun statuer bragt uden for menneskelig rækkevidde, såsom i skibsvrag eller under Vesuvs aske i Pompeji, bevaret. Kilderne til bronzeskulptur er derfor primært tekster og romerske marmorkopier af græske mesterværker. Trods bogens vidtfavnende titel er omdrejningspunktet Plinius den Ældres 34. bog af Naturhistorien omhandlende bronze, kobber og jern, som her for første gang foreligger i dansk oversættelse. Teksten er oversat meget ligefremt og letlæst. Den indledende første halvdel er ikke en gennemgang af græsk og romersk skulptur men snarere en udvidet kommentar til Plinius tekst. De centrale emner er romernes reception af græsk kunst og statuernes betydning i bybilledet i Rom. Der er dog også vigtige udblik ikke mindst til Plinius betydning for senere tiders kunstsyn samt en fin indføring i antik bronzestøbningsteknik. Jakob Munk Højte Rester fra en udstilling Ruiner. Fascination og fantasi, Museet på Koldinghus, s., indb., ill. i farver. Pris 148 kr. Bogen er et katalog fra ruinudstillingen på Koldinghus i 2008 i 200-året for slottets omdannelse til ruin. Katalogdelen lader ane, at det har været en god udstilling; de lidt for korte tekster og essays virker noget flyvende, når de læses efterlods og uden udstillingen i frisk erindring. Om ruiner nødvendigvis fascinerer og sætter fantasien i gang, kan diskuteres. Udsagnet stammer fra kunstneren Torben Hardenbergs bidrag. Hans V. Bang kalder ruinen en suggestiv markør i filmkunsten, mens arkitekt Svend M. Hvass demonstrerer, at der er kulturer, der slet ikke bryder sig om ruiner. Han tænker på den japanske og peger på en forskel i tidsbegrebet i øst og vest. Det vestlige er lineært, det østlige oftest cyklisk. Det gør en forskel, når man taler om fortid og fremtid. De historiske dybdeboringer i vestens kultur er ofte interessante men lidt som smukke perler på snor i et katalog, der glimrer ved sin bredde frem for sin dybde. Carsten Bach-Nielsen Muligheder vs. blind tro Malene Woltmann, Babelstårnet, Utopien og Arkitekturen. Fra Babylon til World Trade Center. Forlaget Alfa, 2009, 174 s., hæftet, ill. Pris 218 kr. Denne bog handler om Babelstårnet, som arkitektur og som begreb og emnet angribes fra næsten alle vinkler. Der lægges ud med en gennemgang af Babelsmyten, som den er gengivet i Det gamle Testamente og derefter følger en diskussion af det oprindelige bygningsværk, en såkaldt ziggurat, som blev rejst i Babylon i 500-tallet f.kr. Det symbolske indhold er mangfoldigt og skiftende, men viser sig ikke mindst i modsætningen mellem menneskets stræben og uendelige muligheder på den ene side og overmodet, den blinde tro på menneskets formåen på den anden. Disse og mange andre betydninger har været i spil, når bygningen har været brugt i symbolsk og konkret sammenhæng gennem et par tusind års europæisk historie. Malene Woltmann har stu- 12 S F I N X B o g t i l l æ g

13 Nyhed Jacob Isager Bronzer i bybilledet Græsk og romersk skulptur i antikkens Rom Kunst som medie for magthaverne i antikkens Rom er hovedemnet i Bronzer i bybilledet. Bogens første del fortæller om, hvordan bronzeskulpturer i det første og andet århundrede f.v.t. blev hentet fra Grækenland til Rom, først som krigsbytte og senere ved konfiskation eller køb. Bogens anden del indeholder for første gang på dansk en fuldstændig oversættelse af Plinius den Ældres kapitler om græsk og romersk skulptur i bronze samt en række andre tekster om skulptur fra Romertiden og Renæssancen. Bronzer i bybilledet er på 258 sider, er rigt illustreret i farver og indbundet i helshirting. Bogen koster 348,00 kr. (inkl. moms, men ekskl. forsendelse) og kan købes i boghandelen eller direkte fra forlaget. Syddansk Universitetsforlag, Campusvej Odense M, Syddansk Universitetsforlag

14 Årets SFINX 2009 Anne Marie Nielsen deret sit emne ordentligt, men der er ikke noter, som gør det nemt at tjekke efter. En gang i mellem synes entusiasmen at tage lidt overhånd. Det gælder f.eks. når vi får at vide, at fire ud oldtidens syv underværker lå i Babylon og at Babelstårnet var et af dem. Nu er der mange og varierende underværkslister, men i de oprindelige, der blev skabt af grækere et par århundreder f.kr., er der da vist kun et eller to fra Babylonien og Babelstårnet er ikke imellem. Det indgår vist ikke i den klassiske tradition er f.eks ikke nævnt i Vitruvius 10 bøger om arkitektur men har tilsyneladende især fået sin betydning i et kristent, religiøst miljø fra middelalderen og frem. Behandlingen af symbolværdien og relateringen af denne til moderne bygninger og fænomener fylder meget, (jvf. World Trade Center og De to tårne i Ringenes herre), og efter denne læsers smag for meget, men det er nok en smagssag. Poul Pedersen Virkelighedens fakta Salman Rushdie, (på dansk ved Thomas Harder), Fortryllersken fra Firenze. Gyldendal, 2009, 371 s., hæftet. Pris: 299 kr. En stor fortælling, der spænder over tre kontinenter og to århundreder, fra tallet. Den grundighed hvormed Rushdie behandler sit emne understreges af bogens bibliografi på mere en 80 faglitterære værker om alt fra Mogulimperiet, Osmannerriget og italiensk renæssance til heksekunst og kirkehistorie. Men romanen er så langt fra tynget af historisk faktualitet, snarere tværtimod. Rushdie opnår med sin fabulerende og magiske blanding af historiske fakta og eventyrlig fiktion at afsløre et langt mere komplekst og sammensat forhold mellem østen og vesten, end vi er vant til fra vor tids politiske retorik. Han formår endda at overbevise sin læser om, at virkelighedens fakta kan være mere fantastiske end eventyrets fantasi. Men Rushdie er lang tid om at komme frem til sin pointe, og kan have tendens til at svælge i sin leg med sproget og eventyret. Flere af hans litterære tryllenumre, stilistiske såvel som tematiske er desuden set før i forfatterens tidligere værker. Dette ændrer dog ikke ved at Fortryllersken fra Firenze er en fantastisk og anbefalelsesværdig læseoplevelse. Nils Braad Petersen Årets SFINX 2009 uddelt på Bogforum SFINX uddelte i år den nystiftede ærespris Årets SFINX på Bogforum i København. Prisen gik til Anne Marie Nielsen, vicedirektør på Ny Carlsberg Glyptotek. Repræsentantskabet for SFINX, Orbis Terrarum, begrundede bl.a. sin indstilling således: Anne Marie Nielsen har inden for de sidste 30 år været en særdeles kyndig og flittig forsker og især formidler primært inden for sit eget fagfelt, klassisk arkæologi, men også inden for nyere billedkunst og museumsvirksomhed. Som menneske og fagperson viser Anne Marie Nielsen altid betydelig dybde og omhu. Hun er interesseret og entusiastisk, hvad sagen, faget og professionen angår. SFINX ønsker hjertelig tillykke. 14 S F I N X B o g t i l l æ g

15 Velkommen i Historien I Skalk er man til stadighed velorienteret. I 2009 har man kunne læse om emner som Jelling, Færøernes kolonisering, træbyggede skibssætninger fra vikingetiden, kvarts som råstof i dansk stenalder, en dansk-serbisk forbindelse i folkevandringstiden, Møntmestergården, træskjoldet fra Trelleborg, en tidlig gravplads i Ribe, silkeproduktionen i København, Danmarks ældste børnebog og meget mere. Et abonnement for 2010 koster 275 kr. 6 ældre numre følger gratis med. Gaveabonnementer ekspederes. Vi har norsk og svensk konto, så unødige gebyrer undgås. Med et abonnement på Skalk får man ca. 20% rabat på vores bøger. F.eks: Tollundmandens verden (2009). Nordisk og keltisk religion og kultur på moseligenes tid. Sorte Muld (2008). Det bornholmske rigdomscenter i yngre jernalder, berømt for de små prægede guldblikbilleder. Også i engelsk udgave (2009). Vikingerne ved Volga. Ibn Fadlans berømte tekst om de barbariske nordboere. Ved J. Bæk Simonsen. Nestors Krønike. Gunnar Svanes oversættelse af Kiev-munkens klassiske skrift om Ruslands oprindelse. Da spaniolerne kom (2009). Storpolitik og myter omkring Napoleons charmerende hjælpetropper. Magnetic Surveying in Archaeology. Velillustreret introduktion til geomagnetisk prospektering, såvel i Norden som i Middelhavsområdet. Danske Præsters Indberetninger til Oldsagskommissionen af Kildeudgave med noter, kommentar og registre om fortidsminder, kirkeinventar, sagn m.m. V. Christian Adamsen og Vivi Jensen. Modernitet_Ann._SFINX Nationalmuseets oprindelse. 17/11/09 Kildeudgave 16:03 Side af Oldsagskommissionens 1 forhandlings-protokol Find mere i vores e-butik på Skalk-abonnenter får fratrukket rabatten. Nu udkommer Modernitetens verden 25% rabat til SFINX-abonnenter... ann_sfinx.indd :43: ord, 671 sider, 455 illustrationer 2,80 kg om tid, videnskab, historie og kunst i moderniteten Pressen skrev OM RENÆSSANCENS VERDEN en stor og smuk bog gør forlaget ære Søren Hindsholm Kristeligt Dagblad OM OPLYSNINGENS VERDEN en prægtig bog om oplysningstidens bedrifter Thomas Bredsdorff Politiken OM ROMANTIKKENS VERDEN Akkurat som de to forrige storværker en højst nuanceret og mangfoldig fremstilling I denne store flotte bog er megen indsigt givet Georg Metz Information Pr. bog 375 kr. (normalpris 498 kr.) Fri levering Bøgerne bestilles direkte på forlaget opgiv venligst abonnementsnummer Aarhus Universitetsforlag a

16 Middelhavet rundt SFINX s sommernummer er altid i dobbeltstørrelse og handler om et enkelt område eller en by i middelhavsområdet, som er en rejse værd. I årenes løb er disse rejsenumre blevet til et helt bibliotek af håndbøger, hver fyldt med nyttig baggrundsviden om et områdes historie og seværdigheder å r g a n g n r Å R G A N G N R å r g a n g n r. 2 Barcelona og Catalonien Cataloniens gyldne år Branding Barcelona Dalí, Miró og Picasso Catalansk gotik Cava Romerne kommer Ampurias en græsk handelsplads Barcelona og Catalonien Bl.a. om Gaudi og gotik; grækernes Ampurias; romernes kolonier; middelalderens sømagt samt Dalí, Miro og Picasso. om Athen Athen Bl.a. om bronzealderens Athen; Parthenons enorme betydning; Athen som sømagt; det tyrkiske Athen og metroudgravningerne. om Libyen Klippekunst i Sahara Romernes Libyen Gadaffis grønne revolution Propaganda Libyen En gådefuld ruin Sanusi-ordenen Knud Holmboe i ørkenen Bl.a. om klippekunst i Sahara; Romerrigets besiddelser; Sanusi-ordenen; Libyen som italiensk koloni og moderne libysk propaganda. Sydspanien Bl.a. om hulemalerier; fønikerne; olivenolieeksport; generobringen; Karl 5. palads; Gibraltar; digteren Lorca og opera. Rom og Vatikanet Bl.a. om staten i staten; jubelåret; pilgrimskirkerne; Vatikansamlingerne; Thorvaldsen og paverne; Colosseum og Vatikanarkivet. Napoli Bl.a. om arkæologernes Napoli; vægmalerier fra Herculaneum; skjulte trapper; revolutionen i 1799; Vesuv og San Carlo Operaen. Venezia Bl.a. om Venezias kamp mod vandet; søimperiets historie; et andet Byzans; Kamel-paladset; Tizian i Fiori-kirken og arsenaet. Jugoslaviens kyst - Kroatien Bl.a. om kystbyerne; det romerske Istrien; Diocletians palads i Split; Porec Istriens Ravenna; Berams mesterværk og Dubrovnik. Kreta Bl.a. om minoisk administration; Knossos-paladset; det arabiske Kreta; selvmordet i Arkadi; Zorbas far ; maleren El Greco. Peloponnes Bl.a. om de første grækere; mykenerne; Athenas tempel i Tegea; børneopdragelse i Sparta; Nero i Olympia; Korinth og frankiske borge. Nordgrækenland Bl.a. om det makedonske kongehus; Nikes helligdom; triumfbuen i Thessaloniki; munkesamfundet på Athos og et etnisk kludetæppe. Istanbul Bl.a. om Hagia Sofia; vikinger som livvagter; Konstan tinopels fald i 1453; sultanens paladser; Sinans moskeer; Orientekspressen. Sydtyrkiet Bl.a. om 9000 år gammel by; hititterne; romerske tryktårne, mosaikker fra Antiochia; karavanestationer; Konya og Lille-Armenien. Fra Cairo til Middelhavet Bl.a. om nildeltaet; kongegrave i Tanis; Naukratis; Tinnis; Alexandria i mellemkrigsårene; Rosette-stenen og slaget ved El Alamein. Marokko Bl.a. om en romersk fiasko; islamiseringen; middelalderbyen Fez; den franske general Lyauteys opbygning; Marokko på skinner og film. se de 17 andre rejsenumre på NB: Rejsenumrene fra 2006 er i nyt, stort format

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta Jürgen Spiess Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta CREDO Forord Da jeg gik i gymnasiet, skulle vi vælge mellem den matematiske og den sproglige linje. Jeg valgte den sproglige. Det var der

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Kulturmøde korset og halvmånen Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Indholdsfortegnelse s. 2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag

Prædiken til 2. pinsedag Prædiken til 2. pinsedag Salmer Indgangssalme: DDS 299: Ånd over ånder Salme mellem læsninger: DDS 294: Talsmand, som på jorderige Salme før prædikenen: DDS 292: Kærligheds og sandheds Ånd! Salme efter

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

Tekster: Sl , Matt Salmer: 588, 651, 644, 787

Tekster: Sl , Matt Salmer: 588, 651, 644, 787 Tekster: Sl 51.3-19, Matt. 3.1-10 Salmer: 588, 651, 644, 787 Johannes Døberen er en på en gang fascinerende og skræmmende skikkelse. Han er fuldstændig kompromisløs. Han har et eneste mål med det, han

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen Inger Røgild PAULUS og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns

Læs mere

Kundskab vs. Kendskab

Kundskab vs. Kendskab Kundskab vs. Kendskab JESUS ACADEMY TEMA: KUNDSKAB VS. KENDSKAB For os kristne er det at kende Gud selve grundlaget for vores tro, men vi tænker måske ikke altid over hvilken enorm påstand dette er.! At

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen ANSGAR på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2012 Forlagsredaktion:

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion

Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion Arne Mørch: Samarbejde mellem oldtidskundskab og religion Oldtidskundskab: I læreplanen for oldtidskundskab står der blandt andet, at eleverne skal kunne: analysere og fortolke oversatte græske og romerske

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl

Kristendoms kundskab Livsoplysning. lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendoms kundskab Livsoplysning lars - henrik schmidt helle krogh madsen mikael rothstein svend andersen john rydahl Kristendomskundskab/livsoplysning Kristendomskundskab/ livsoplysning Lars-Henrik

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 725 Det dufter lysegrønt 435 Aleneste Gud 493 Gud Herren så til jorden ned 11 Nu takker alle Gud Den intense

Læs mere

EVENT 2014. Kejser Augustus. Magt og Fred. Projektbeskrivelse

EVENT 2014. Kejser Augustus. Magt og Fred. Projektbeskrivelse EVENT 2014 Kejser Augustus Magt og Fred Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse Eventen Kejser Augustus magt og fred... 2 Hvornår og hvor?... 2 Kejser Augustus... 3 Eventens arbejdskomite.... 4 Eventens

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang 478 Vi kommer til din kirke, Gud på Op al den ting 448 Fyldt af glæde 70 Du kom til vor runde jord 411 Hyggelig rolig Nadververs 69 v. 5 6 af Du fødtes på

Læs mere

Hvorfor taler vi ikke latin i dag?

Hvorfor taler vi ikke latin i dag? Hvorfor taler vi ikke latin i dag? 19. september 2013 Latin var engang et sprog, der blev talt i store dele af Europa. Så hvorfor og hvordan forsvandt det, og hvad har vi tilbage af det i dag? Det svarer

Læs mere

Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT

Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT Årsplan 2014 2015 Engum Skole Klasse: 1 Lærer: Helle Thure Fag: Kristendom Dato: august 2014 Fælles mål for faget kan læses på Faget omfatter i år: 2 lektioner pr. uge

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

en fysikers tanker om natur og erkendelse

en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Skønhed En engel gik forbi

Skønhed En engel gik forbi Skønhed En engel gik forbi Skønhed En engel gik forbi Af Dorthe Jørgensen unı vers Skønhed En engel gik forbi Dorthe Jørgensen og Aarhus Universitetsforlag 2006 Tilrettelægning: Jørgen Sparre Omslag: Jørgen

Læs mere

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v. 1 1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.4, 375 Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne

Læs mere

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 749 I østen 448 Fyldt af glæde 674 Sov sødt barnlille 330 Du som ud af intet skabte 438 hellig 477 Som brød 13 Måne og sol Rødding

Læs mere

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Introduktion Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Denne bog om køn i historien udspringer af en seminarrække, som blev afholdt ved Historisk Institut ved Aarhus Universitet i foråret 2002. Alle

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Vikar-Guide. 3. Yderligere information: Svar på rebus: Asterix og Kleopatra

Vikar-Guide. 3. Yderligere information: Svar på rebus: Asterix og Kleopatra Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Geografi 7. - 9. klasse Verdens Syv Underværker 1. Fælles gennemgang: Kan det lade sig gøre, er det en god idé, at der er computere til rådighed til denne opgave, men

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 Stig Jensen Boganmeldelse Klaus Winkel: Hvorfor er det så svært for Afrika? København 2008: Geografforlaget og Mellemfolkeligt Samvirke Forventningerne

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Undervisningsbeskrivelse for: 2e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Nrec136v Holdet er internetbaseret hvor kursisterne har læst materialet og besvaret spørgsmål på skrift og via lyd- eller videofil.

Nrec136v Holdet er internetbaseret hvor kursisterne har læst materialet og besvaret spørgsmål på skrift og via lyd- eller videofil. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag Religion

Læs mere

Skole-kirkeprojekter

Skole-kirkeprojekter Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Udskoling er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en

Læs mere

Rapport for ophold på Det danske institut i Athen i november 2016

Rapport for ophold på Det danske institut i Athen i november 2016 Rapport for forskningsophold fra, ph.d. Litteraturvidenskab, Københavns Universitet Rapport for ophold på Det danske institut i Athen i november 2016 Først vil jeg sige tak for nogle gode uger i instituttets

Læs mere

Danmarks Oldtid Lærervejledning og aktiviteter

Danmarks Oldtid Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011:

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe Att. Peter Stenstrup Holm Faaborg d. 15. august 2011 Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: KUNSTBILLEDBOG

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Steen Skovsgaards samtale med Bjørn Nørgaard 1. søndag efter helligtrekonger 2009

Steen Skovsgaards samtale med Bjørn Nørgaard 1. søndag efter helligtrekonger 2009 Første del (efter epistel-læsningen) Det er jo en provokerende epistel på mange måder. I hvert fald er der et ord, jeg godt vil spørge dig om, Bjørn Nørgaard. Jeg kan vel sige uden at fornærme dig, at

Læs mere

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i Rejsen til Ribe Danskstudiets klassiker, rejsen til Ribe for 1. årgang, fandt i år sted 13.10-15.10 2005. I Ribe vandrer man rundt imellem forskellige tidsaldres kunst, arkitektur og bylandskab og gør

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER

HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER E100 HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER SAMTALEGUIDE FOR GRUPPER E100 HUNDREDE VIGTIGE BIBELTEKSTER 1. udgave 1. oplag 2016 Bibellæser-Ringen i Danmark Korskærvej 25, 7000 Fredericia ISBN 978-87-998927-1-6

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Bibelen, anden del. Lektion 2

Bibelen, anden del. Lektion 2 Lektion 2 Bibelen, anden del Profeterne De profetiske bøger er: Josvabogen, Dommerbogen, 1.-2. Samuelsbog, 1.-2. Kongebog, Esajas bog, Jeremias bog, Ezekiels bog, Hoseas bog, Joels bog, Amos bog, Obedias

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN 1. søndag efter Hellig tre Konger, Hurup og Ørum Lukas 2, 41 52 Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN De fleste familier har deres egne små anekdoter eller fortællinger. Nogle

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere

Forside. Johannes Åbenbaring

Forside. Johannes Åbenbaring Forside Johannes Åbenbaring 1. lektion Oversigt over bogen - skitsering af Åb. 1-7 Udarbejdet af Torben Mathiesen, Ordet og Israel, sommeren 2012 Hovedgrupper af tolkninger 1. Den eskatologiske: Åb. beskriver

Læs mere

#1 At finde fred gennem biblen

#1 At finde fred gennem biblen #1 At finde fred gennem biblen Bibelen er en bemærkelsesværdig bog. Den er verdens mest solgte bog. Den blev skrevet over en periode af 1500 år af over 40 forskellige forfattere. Den består af 66 bøger,

Læs mere

3. søndag efter påske, den 17. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Johs 14,1-11 Salmer: 749, 434, 20, 332, 379, 242, 474, 484.

3. søndag efter påske, den 17. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Johs 14,1-11 Salmer: 749, 434, 20, 332, 379, 242, 474, 484. 1 3. søndag efter påske, den 17. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 14,1-11 Salmer: 749, 434, 20, 332, 379, 242, 474, 484. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Fortolkning af Mark 2,13-17

Fortolkning af Mark 2,13-17 Fortolkning af Mark 2,13-17 Af Jonhard Jógvansson, stud. theol. 13 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου

Læs mere

Paradigmatiske eksempler - Græsk C

Paradigmatiske eksempler - Græsk C Paradigmatiske eksempler - Græsk C Her følger de paradigmatiske eksempler, som fandtes i vejledningen for Græsk C fra 2007. 1: Sokrates vismand eller original 2: Uddannelse og dannelse i et kritisk lys

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere