Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan (Høringsversion)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)"

Transkript

1 Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan (Høringsversion) 1

2 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske inddeling... 8 Figur 1. Oversigt over planområder og planlægningsområder i Region Hovedstaden... 8 Tabel 1. Planområder og planlægningsområder i Region Hovedstaden... 8 Almen praksis... 9 Kapacitet... 9 Tabel 2. Kapaciteter samt sikrede pr. fuldtidskapacitet fordelt på regioner 2014 (antal)... 9 Tabel 3. Region Hovedstadens kapaciteter, fordelt på planområder, for perioden Tabel 4. Region Hovedstadens ubesatte kapaciteter, for perioden Tabel 5. Region Hovedstadens kapaciteter, fordelt på planlægningsområder, Tabel 6. Resultat af lægedækningsundersøgelsen i 2013 og Praktiserende læger Tabel 7. Praktiserende læger fordelt på regioner, Tabel 8. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planområder, for perioden Tabel 9. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planlægningsområder, Alder Tabel 10. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på aldersgrupper, for perioden Tabel 11. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på aldersgrupper og planområder, 2014 (antal) Figur 2. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på aldersgrupper og planområder, 2014 (i procent) Tabel 12. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på aldersgrupper (samt aldersgennemsnittet) samt planlægningsområder, Køn Tabel 13. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på kønsamt planområder, for perioden (antal) Tabel 14. Fordeling af Region Hovedstadens alment praktiserende læger på køn, opdelt på planområder (procent) Tabel 15. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på køn samt planlægningsområder, 2014 (antal) Praksis Tabel 16. Praksis fordelt på praksisformer for hver af de fem regioner, 2014 (antal)

3 Figur 3. Region Hovedstadens praksis, fordelt på praksisformer, for perioden Tabel 17. Region hovedstadens praksis, fordelt på praksisformer samt planområder, for perioden (antal) Tabel 18. Region Hovedstadens praksis, fordelt på praksisformer samt kommuner, 2014 (antal) Tabel 19. Region Hovedstadens praksis fordelt på antal læger pr. praksis, for perioden (antal) Sikrede Tabel 20. Gruppe 2 sikrede i Region Hovedstaden, fordelt på kommuner, for årene 2013 og 2014, (antal og ændring i procent) Befolkningsfremskrivning Tabel 21. Befolkningsprognose for Region Hovedstaden (antal borgere) Tabel 22. Befolkningsprognose for Region Hovedstaden (ændring i procent) Tabel 23. Befolkningsprognose for hovedstadsregionens kommuner (antal borgere) Udgifter Tabel 24. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion samt hovedstadsregionens borgeres forbrug af ydelser i perioden , 2014-priser (kroner) Tabel 25. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion samt hovedstadsregionens borgeres forbrug af ydelser i perioden , 2014-priser (kroner pr sikrede) Tabel 26. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion samt hovedstadsregionens borgeres forbrug af ydelser, 2014 (kroner pr sikrede) Ydelser Tabel 27. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion samt hovedstadsregionens borgeres forbrug af ydelser i perioden (antal) Tabel 28. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion samt hovedstadsregionens borgeres forbrug af ydelser i perioden (antal pr sikrede) Tabel 29. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion samt hovedstadsregionens borgeres forbrug af ydelser, 2014 (antal pr sikrede) Konsultationer Tabel 30. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion samt hovedstadsregionens borgeres forbrug af udvalgte konsultationsydelser i perioden (antal og udvikling i procent) Figur 4. Udvikling i antal konsultationer ydet af Region Hovedstadens alment praktiserende læger i perioden (antal pr sikrede) Tabel 31. Konsultationer ydet af Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planområder i perioden (antal pr sikrede) Tabel 32. E-kommunikation ydet af Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planområder i perioden (antal pr sikrede)

4 Tabel 33. Telefonkonsultationer ydet af Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planområder i perioden (antal pr sikrede) Figur 5. Konsultationer ydet af Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planområder i perioden (antal pr. patient) Figur 6. E-kommunikation ydet af Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planområder i perioden (antal pr. patient) Figur 7. Telefonkonsultationer ydet af Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planområder i perioden (antal pr. patient) Tabel 34. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion af udvalgte konsultationsydelser, 2014 (antal ydelser pr sikrede)

5 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor: Speciale 80: Kapacitet: Besat kapacitet: Ubesat kapacitet: Ledig kapacitet: Ydernummer: Praksisformer: Almen lægegerning Antal kapaciteter dækker over antal fuldtidspraktiserende læger tilknyttet overenskomsten om almen læge. For almen lægehjælp gælder det, at én kapacitet svarer til én læge, der arbejder fuld tid i klinikken 1. Kapacitet, der er tildelt en læge, og som er i brug/aktiv Kapacitet, der er tildelt en læge, men ikke er aktiv. Regionen har ikke råderet over ubesatte kapaciteter. Kapacitet, der afventer at blive tildelt en læge. Regionen har råderet over ledige kapaciteter. Et ydernummer er det nummer, som en alment praktiserende læge er tildelt som yder af behandlinger efter overenskomsten. Ydernummeret anvendes til afregning. Såfremt der er flere sundhedspersoner i samme praksis, vil de oftest have det samme ydernummer. Almen praksis kan i henhold til overenskomsten drives som enkeltmandspraksis eller kompagniskabspraksis. Begge praksisformer kan fungere i samarbejdspraksis eller netværkspraksis 2. Enkeltmandspraksis: Kompagniskabspraksis: Delepraksis: Sikrede: Praksis, der drives af én læge eller ét alment lægeselskab uden fællesskab med andre læger om patienter og økonomi. En enkeltmandspraksis råder over én lægekapacitet. Praksis, der drives af to eller flere læger og/eller almene lægeselskaber, der har fælles patientkreds, økonomi, lokaler og personale. En kompagniskabspraksis råder over 2 eller flere lægekapaciteter. Hensynet til læger med behov for nedsat arbejdsmængde i almen praksis kan tilgodeses via delepraksis. Ved delepraksis forstås, at der optages en ekstra læge i praksis i forhold til den eller de tildelte lægekapaciteter. Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til gratis behandling hos egen læge og tilskud til medicin mv.. Borgeren kan vælge mellem to sikringsgrupper: gruppe 1 og gruppe 2. 1 Statens Serum Institut: 0indenfor%20praksissektoren.aspx#Kapacitet 2 Kilde: Overenskomst om almen praksis

6 Sikringsgruppe 1: En borger der er tilmeldt en bestemt praksis/praktiserende læge. Gruppe 1 sikrede skal have henvisning til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Sikringsgruppe 2: Borgere i sikringsgruppe 2 er ikke tilmeldt en bestemt læge. Gruppe 2 sikrede, kan frit søge behandling hos alle læger, speciallæger, tandlæger og kiropraktorer. Borgeren skal have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Fysioterapeuten, fodterapeuten eller psykologen skal have en aftale med regionen, for at du kan få tilskud. Der gives samme tilskud, som en gruppe 1-sikret patient får til en tilsvarende behandling. Produktion: Forbrug: Bruttohonorar: Planområder: Produktion anvendes som et udtryk for, hvad almen praktiserende læger med ydernummer i Region Hovedstaden har leveret (produceret) af ydelser, uafhængigt af borgeres bopæl. Forbrug anvendes som et udtryk for, hvad hovedstadsregionens borgere har modtaget af ydelser hos lægen. Bruttohonorar er den pris, der er aftalt en ydelse skal koste. Bruttohonoraret er aftalt i overenskomsten, og reguleres fast to gange årligt pr. 1. april og 1. oktober. Grundbeskrivelsen i tabel 24, 25 og 26 omfatter alene ydelseshonorar i dagtid. Regionen Hovedstadens hospitalsplan anvender planområder. Regionen er inddelt i fire planområder, som hver er opdelt på er række planlægningsområder. Planlægningsområderne svarer til kommuneinddelingen og den til enhver tid gældende bydelsinddeling i Københavns Kommune. (Se figur 1 og tabel 1). 6

7 Særlige opmærksomhedspunkter Christiansø: 2014-priser: Christiansø indgår ikke som en del af Grundbeskrivelsen, da Christiansø Administration er en del af Forsvarsministeriet og dermed hører direkte under staten. Dog er Christiansø undtagelsesvist medtaget i tabel 6, da de indgår i lægedækningsundersøgelsen for 2013 og Christiansø er medtaget under Bornholm, og kapaciteten for Bornholm er i denne tabel således øget med 1. Opgørelser af produktion og forbrug (i kroner) er angivet i 2014-priser. Det betyder, at en sammenligning på tværs af år ikke er påvirket af prisudviklingen, men alene af ændringer i aktiviteten. Omregningen til 2014-priser baserer sig på reguleringsprocenterne for ydelse 0101 (konsultation). Reguleringsprocenterne svarer til den regulering af taksten, som er sket i perioden. Der er beregnet en gennemsnitlig PL-faktor for hvert af årene , hvorefter årets priser er reguleret til 2014-priser. 7

8 Region Hovedstadens geografiske inddeling Figur 1. Oversigt over planområder og planlægningsområder i Region Hovedstaden Tabel 1. Planområder og planlægningsområder i Region Hovedstaden Planområde Nord Midt Byen Syd Bornholm Planlægnings Bornholm områder Frederikssund Gribskov Halsnæs Hillerød Allerød Helsingør Fredensborg Hørsholm Egedal Furesø Ballerup Herlev Rødovre Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Rudersdal Gentofte Brønshøj Husum Vanløse Frederiksberg Bispebjerg Nørrebro Indre By Østerbro Valby Vesterbro3 Amager Øst Amager Vest Høje-Taastrup Albertslund Ishøj Vallensbæk Brøndby Glostrup Hvidovre Tårnby Dragør 3 Herunder Kongens Enghave og Sydhavnen 8

9 Almen praksis Kapacitet Tabel 2. Kapaciteter samt sikrede pr. fuldtidskapacitet fordelt på regioner 2014 (antal) Yder Region Kapaciteter Sikrede Sikrede per fuldtidskapacitet Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år, ubesatte kapaciteter er inkluderet. Sikrede er gruppe 1 sikrede. Data for Region Midtjylland: kapaciteter er opgjort pr. 1. oktober og sikrede opgjort 1. marts Region Syddanmark: data er pr. juli Region Sjælland: Data er fra lægedækningsundersøgelsen Tabel 3. Region Hovedstadens kapaciteter, fordelt på planområder, for perioden Planområder antal ændring (procent) andel af samlet (procent) Nord ,9 18,7 Midt ,9 26,0 Byen ,5 24,9 Syd ,7 27,7 Bornholm ,7 2,6 Hovedtotal ,9 100 Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år, ubesatte kapaciteter er inkluderet Tabel 4. Region Hovedstadens ubesatte kapaciteter, for perioden Nord Midt Byen Syd Bornholm I alt Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år 9

10 Tabel 5. Region Hovedstadens kapaciteter, fordelt på planlægningsområder, 2014 Område Kapaciteter Andel af område Andel af samlet Antal procent Nord ,7 Allerød Kommune 16 8,0 1,5 Fredensborg Kommune 24 12,1 2,3 Helsingør Kommune 38 19,1 3,6 Hillerød Kommune 30 15,1 2,8 Hørsholm Kommune 18 9,0 1,7 Frederikssund Kommune 29 14,6 2,7 Halsnæs Kommune 18 9,0 1,7 Gribskov Kommune 26 13,1 2,4 Midt ,0 Ballerup Kommune 35 12,6 3,3 Gentofte Kommune 44 15,9 4,1 Gladsaxe Kommune 39 14,1 3,7 Herlev Kommune 16 5,8 1,5 Lyngby-Taarbæk Kommune 37 13,4 3,5 Rødovre Kommune 24 8,7 2,3 Furesø Kommune 24 8,7 2,3 Rudersdal Kommune 34 12,3 3,2 Egedal Kommune 24 8,7 2,3 Byen ,9 Bispebjerg 22 8,3 2,1 Brønshøj-Husum 21 7,9 2,0 Indre By 37 14,0 3,5 Nørrebro 45 17,0 4,2 Vanløse 25 9,4 2,3 Østerbro 53 20,0 5,0 Frederiksberg Kommune 62 23,4 5,8 Syd ,7 Amager 64 21,7 6,0 Valby 30 10,2 2,8 Vesterbro 38 12,9 3,6 Brøndby Kommune 19 6,4 1,8 Dragør Kommune 6 2,0 0,6 Glostrup Kommune 12 4,1 1,1 Albertslund Kommune 19 6,4 1,8 Hvidovre Kommune 30 10,2 2,8 Høje-Taastrup Kommune 31 10,5 2,9 Ishøj Kommune 10 3,4 0,9 Tårnby Kommune 26 8,8 2,4 Vallensbæk Kommune 10 3,4 0,9 Bornholm ,6 Bornholms Regionskommune ,0 2,6 Hovedtotal Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år, ubesatte kapaciteter er inkluderet * Københavns Kommune: 335 kapaciteter 10

11 Tabel 6. Resultat af lægedækningsundersøgelsen i 2013 og 2014 Planlægningsområde Gruppe 1 sikrede (faktisk tilmeldte) Difference tilmeldte Kapaciteter (faktiske) Difference kapaciteter 2013 Høringssvar 2014 Høringssvar 2014 Høringssvar Difference Ønskede tilmeldte pr. kapacitet Ønskede tilmeldte Ønskede tilmeldte pr. kapacitet ønsket antal tilmeldte i fht faktisk antal tilmeldte Faktisk tilmeldte/kapacitet Antal faktisk tilmeldte pr. kapacitet NORD Allerød Fredensborg Frederikssund Halsnæs Gribskov Helsingør Hillerød Hørsholm MIDT Ballerup Egedal Furesø Gentofte Gladsaxe Herlev Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre BYEN Bispebjerg Brønshøj-Husum Frederiksberg Indre by Nørrebro Vanløse Østerbro SYD Albertslund Amager Brøndby Dragør Glostrup Høje-Taastrup Hvidovre Ishøj Tårnby Valby Vallensbæk Vesterbro BORNHOLM Bornholm I alt Note: Antal tilmeldte sikrede og antal kapaciteter er opgjort pr. 1. oktober 2013 og 1. oktober 2014 (kilde: Notus Regional). Endelig opgørelse af samlede svar fra almen praksis ved høring september-oktober 2014: 67 procent af praksis har besvaret høringen. Tabellen viser det i høringen indmeldte antal patienter med mindre praksis har dispensation til et lavere antal tilmeldte. Øvrige kapaciteter indgår med 1600 tilmeldte. Christiansø er medtaget da de indgår i lægedækningsundersøgelsen for 2013 og Kapaciteten på Bornholm er derfor øget med 1. 11

12 Praktiserende læger Tabel 7. Praktiserende læger fordelt på regioner, 2014 Region Læger Nordjylland 342 Midtjylland 831 Syddanmark 812 Hovedstaden Sjælland 505 Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år, ubesatte kapaciteter er inkluderet. Region Sjælland: data er opgjort pr. ultimo Tabel 8. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planområder, for perioden Planområde antal ændring i procent andel af samlet (i procent) Nord ,7 18,8 Midt ,3 26,3 Byen ,0 24,5 Syd ,7 27,7 Bornholm ,5 2,6 Hovedtotal ,3 100,0 Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år, ubesatte kapaciteter er inkluderet. 12

13 Tabel 9. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planlægningsområder, 2014 Område Læger Andel af område Andel af samlet Antal procent Nord ,8 Allerød Kommune 17 8,1 1,5 Fredensborg Kommune 29 13,7 2,6 Helsingør Kommune 39 18,5 3,5 Hillerød Kommune 30 14,2 2,7 Hørsholm Kommune 20 9,5 1,8 Frederikssund Kommune 30 14,2 2,7 Halsnæs Kommune 20 9,5 1,8 Gribskov Kommune 26 12,3 2,3 Midt ,3 Ballerup Kommune 39 13,2 3,5 Gentofte Kommune 46 15,6 4,1 Gladsaxe Kommune 41 13,9 3,7 Herlev Kommune 16 5,4 1,4 Lyngby-Taarbæk Kommune 42 14,2 3,7 Rødovre Kommune 24 8,1 2,1 Furesø Kommune 26 8,8 2,3 Rudersdal Kommune 37 12,5 3,3 Egedal Kommune 24 8,1 2,1 Byen ,5 Bispebjerg 22 8,0 2 Brønshøj-Husum 22 8,0 2 Indre By 39 14,2 3 Nørrebro 47 17,1 4 Vanløse 26 9,5 2 Østerbro 57 20,7 5 Frederiksberg Kommune 62 22,5 6 Syd ,7 Amager 66 21,2 5,9 Valby 33 10,6 2,9 Vesterbro 39 12,5 3,5 Brøndby Kommune 22 7,1 2,0 Dragør Kommune 6 1,9 0,5 Glostrup Kommune 12 3,9 1,1 Albertslund Kommune 21 6,8 1,9 Hvidovre Kommune 33 10,6 2,9 Høje-Taastrup Kommune 32 10,3 2,9 Ishøj Kommune 10 3,2 0,9 Tårnby Kommune 27 8,7 2,4 Vallensbæk Kommune 10 3,2 0,9 Bornholm ,6 Bornholms Regionskommune ,0 2,6 Hovedtotal Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år, ubesatte kapaciteter er inkluderet * Københavns Kommune: 351 læger 13

14 Alder Tabel 10. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på aldersgrupper, for perioden Aldersgrupper antal Andel af samlet (procent) <50 år år år år år år Hovedtotal Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år, ubesatte kapaciteter er ikke inkluderet Tabel 11. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på aldersgrupper og planområder, 2014 (antal) <50 år år år år år 70 + år I alt Nord Midt Byen Syd Bornholm Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år, ubesatte kapaciteter er ikke inkluderet Figur 2. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på aldersgrupper og planområder, 2014 (i procent) Note: Figuren baserer sig på data fra tabel 11. For hvert planområde er beregnet hvor stor en andel af lægerne der er henholdsvis <50, 50-54, 55-59, 60-64, og Regionsgennemsnittet svarer således til tabel 10, kolonnen Andel af samlet (i procent). 14

15 Tabel 12. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på aldersgrupper (samt aldersgennemsnittet) samt planlægningsområder, 2014 Område Gennemsnit <50 år år år år år 70 + år alder antal inden for hver aldersgruppe Nord 54, Allerød Kommune 53, Fredensborg Kommune 56, Helsingør Kommune 55, Hillerød Kommune 54, Hørsholm Kommune 51, Frederikssund Kommune 56, Halsnæs Kommune 53, Gribskov Kommune 55, Midt 55, Ballerup Kommune 53, Gentofte Kommune 58, Gladsaxe Kommune 55, Herlev Kommune 60, Lyngby-Taarbæk Kommune 53, Rødovre Kommune 55, Furesø Kommune 55, Rudersdal Kommune 53, Egedal Kommune 53, Byen 55, Bispebjerg 58, Brønshøj-Husum 60, Indre By 49, Nørrebro 54, Vanløse 55, Østerbro 56, Frederiksberg Kommune 57, Syd 55, Amager 56, Valby 53, Vesterbro 54, Brøndby Kommune 56, Dragør Kommune 60, Glostrup Kommune 48, Albertslund Kommune 56, Hvidovre Kommune 58, Høje-Taastrup Kommune 55, Ishøj Kommune 57, Tårnby Kommune 54, Vallensbæk Kommune 49, Bornholm 54, Bornholms Regionskommune 54, Regionsgennemsnit 55, Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober 2014, ubesatte kapaciteter er ikke inkluderet 15

16 Køn Tabel 13. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på kønsamt planområder, for perioden (antal) Planområde Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Nord Midt Byen Syd Bornholm Hovedtotal Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år, ubesatte kapaciteter er ikke inkluderet Tabel 14. Fordeling af Region Hovedstadens alment praktiserende læger på køn, opdelt på planområder (procent) Kvinder Mænd Kvinder Mænd Planområde Ændring i procent Andel af samlet antal læger (i procent) Nord 0,91-9, Midt 8,70-4, Byen 10,85-7, Syd 9,09-10, Bornholm 0,00-6, Regionsgennemsnit 7,44-7, Note: Tabellens beregninger baserer sig på data i tabel 13 ovenfor. 16

17 Tabel 15. Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på køn samt planlægningsområder, 2014 (antal) Område Kvinde Mand Hovedtotal Nord Allerød Kommune Fredensborg Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Gribskov Kommune Midt Ballerup Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Herlev Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Furesø Kommune Rudersdal Kommune Egedal Kommune Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Frederiksberg Kommune Syd Amager Valby Vesterbro Brøndby Kommune Dragør Kommune Glostrup Kommune Albertslund Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Bornholm Bornholms Regionskommune Hovedtotal Kilde: Notus Regional, Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år, ubesatte kapaciteter er ikke inkluderet 17

18 Antal praksis Praksis Tabel 16. Praksis fordelt på praksisformer for hver af de fem regioner, 2014 (antal) Yder Region Enkeltmandspraksis Delepraksis Kompagniskabspraksis Praksis Region Nordjylland Region Midtjylland 180* Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober Region Nordjylland: Hertil kommer 6 regionsklinikker med i alt 12 ansatte læger (disse er medregnet i antal læger). Region Midtjylland: Hertil kommer 1 regionsklinik og 1 Samarbejdspraksis (læge med flere ydernumre). * To af disse enkeltmandspraksis er klinikker drevet som Licenslæge, altså regionens klinik. Region Syddanmark: Data pr. 1. juli Region Sjælland: Data er fra lægedækningsundersøgelsen Ø-læger samt regionsklinikker indgår ikke i summen. Figur 3. Region Hovedstadens praksis, fordelt på praksisformer, for perioden Region Hovedstadens praksis, opdelt på praksisformer for perioden Enkeltmand Delepraksis Kompagniskab Hovedtotal Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år 18

19 Tabel 17. Region hovedstadens praksis, fordelt på praksisformer samt planområder, for perioden (antal) Område Delepraksis Enkeltmand Kompagniskab Delepraksis Enkeltmand Kompagniskab Delepraksis Enkeltmand Kompagniskab Delepraksis Enkeltmand Kompagniskab Nord Midt Byen Syd Bornholm Sum Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år 19

20 Tabel 18. Region Hovedstadens praksis, fordelt på praksisformer samt kommuner, 2014 (antal) Område Delepraksis Enkeltmand Kompagniskab Praksis i alt Nord Allerød Kommune Fredensborg Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Gribskov Kommune Midt Ballerup Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Herlev Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Furesø Kommune Rudersdal Kommune Egedal Kommune Byen Bispebjerg Brønshøj-Husum Indre By Nørrebro Vanløse Østerbro Frederiksberg Kommune Syd Amager Valby Vesterbro Brøndby Kommune Dragør Kommune Glostrup Kommune Albertslund Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Ishøj Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Bornholm Bornholms Regionskommune Hovedtotal Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år * Københavns kommune: 247 praksis 20

21 Tabel 19. Region Hovedstadens praksis fordelt på antal læger pr. praksis, for perioden (antal) Én læge To læger Tre læger Fire læger Fem læger Seks læger Syv læger Praksis i alt Kilde: Notus Regional Note: Status pr. 1. oktober det pågældende år 21

22 Sikrede Tabel 20. Gruppe 2 sikrede i Region Hovedstaden, fordelt på kommuner, for årene 2013 og 2014, (antal og ændring i procent) Ændring i procent Albertslund Kommune ,8 Allerød Kommune ,0 Ballerup Kommune ,1 Bornholms Regionskommune ,8 Brøndby Kommune ,1 Dragør Kommune ,9 Egedal Kommune ,2 Fredensborg Kommune ,3 Frederiksberg Kommune ,0 Frederikssund Kommune ,9 Furesø Kommune ,8 Gentofte Kommune ,9 Gladsaxe Kommune ,0 Glostrup Kommune ,9 Gribskov Kommune ,2 Halsnæs Kommune ,7 Helsingør Kommune ,8 Herlev Kommune ,2 Hillerød Kommune ,6 Hvidovre Kommune ,0 Høje-Taastrup Kommune ,2 Hørsholm Kommune ,3 Ishøj Kommune ,7 Københavns Kommune ,3 Lyngby-Taarbæk Kommune ,5 Rudersdal Kommune ,9 Rødovre Kommune ,8 Tårnby Kommune ,9 Vallensbæk Kommune ,6 Total ,4 Kilde: Targit Note: Kommune er gruppe 2 sikredes bopælskommune, år er afregningsår 22

23 Befolkningsfremskrivning Tabel 21. Befolkningsprognose for Region Hovedstaden (antal borgere) Aldersinterval antal Ændring i procent 0-9 årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige , årige ,7 90+ årige ,3 Samlet ,0 Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningsfremskrivning 2014 efter område, alder og tid Tabel 22. Befolkningsprognose for Region Hovedstaden (ændring i procent) Aldersgrupper og år årige -0,7 21,4 0, årige 2,7-2,5 19, årige 13,6-1,2-6, årige 1,7 19,6-2, årige -3,4-6,9 19, årige 12,9-3,4-8, årige -5,5 20,0-3, årige 29,5-0,7 22, årige 13,7 61,9 4,7 90+ årige 3,5 32,1 75,9 Kilde: Egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik (se tabel 21) 23

24 Tabel 23. Befolkningsprognose for hovedstadsregionens kommuner (antal borgere) År Kommune antal personer procent København ,04 Frederiksberg ,87 Dragør ,70 Tårnby ,84 Albertslund ,10 Ballerup ,16 Brøndby ,92 Gentofte ,47 Gladsaxe ,93 Glostrup ,37 Herlev ,55 Hvidovre ,45 Høje-Taastrup ,73 Ishøj ,85 Lyngby-Taarbæk ,34 Rødovre ,96 Vallensbæk ,04 Allerød ,51 Egedal ,01 Fredensborg ,73 Frederikssund ,64 Furesø ,34 Gribskov ,78 Halsnæs ,12 Helsingør ,34 Hillerød ,44 Hørsholm ,03 Rudersdal ,01 Bornholm ,15 Region Hovedstaden ,04 Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningsfremskrivning 2014 efter kommune, køn og alder 24

25 Udgifter Tabel 24. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion samt hovedstadsregionens borgeres forbrug af ydelser i perioden , 2014-priser (kroner) Produktion Forbrug Difference Kilde: Targit Note: År er afregningsår, gruppe 1 og 2 sikrede, dagtid, bruttohonorar. Tabel 25. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion samt hovedstadsregionens borgeres forbrug af ydelser i perioden , 2014-priser (kroner pr sikrede) Produktion Forbrug Kilde: Targit Note: År er afregningsår, gruppe 1 og 2 sikrede, dagtid, bruttohonorar. 4 Tabel 24 afspejler ikke Region Hovedstadens samlede udgifter til almen praksis. Udgiftsposter der ikke er inkluderet i tabellen er basishonorar, amanuensis, indbetaling til fonde samt ramme- og lokalaftaler. Ydelser, som f.eks. laboratorieydelser, er desuden ikke medtaget, idet de omfatter flere ydergrupper end almen praksis. 25

26 Tabel 26. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion samt hovedstadsregionens borgeres forbrug af ydelser, 2014 (kroner pr sikrede) Produktion Forbrug Albertslund Kommune Allerød Kommune Ballerup Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Fredensborg Kommune Frederiksberg Kommune Frederikssund Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune Hillerød Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Hørsholm Kommune Ishøj Kommune Københavns Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Kilde: Targit Note: År er afregningsår, gruppe 1 og 2 sikrede, dagtid, bruttohonorar. Produktions-søjlen : Kommune er praksiskommune, Forbrugssøjlen : Kommune er bopælskommune. 26

27 Ydelser Tabel 27. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion samt hovedstadsregionens borgeres forbrug af ydelser i perioden (antal) Produktion Forbrug Difference Kilde: Targit Note: År er afregningsår, gruppe 1 og 2 sikrede, dagtid. Tabel 28. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion samt hovedstadsregionens borgeres forbrug af ydelser i perioden (antal pr sikrede) Produktion Forbrug Kilde: Targit Note: År er afregningsår, gruppe 1 og 2 sikrede, dagtid 27

28 Tabel 29. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion samt hovedstadsregionens borgeres forbrug af ydelser, 2014 (antal pr sikrede) Produktion Forbrug Albertslund Kommune Allerød Kommune Ballerup Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Fredensborg Kommune Frederiksberg Kommune Frederikssund Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune Hillerød Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Hørsholm Kommune Ishøj Kommune Københavns Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Kilde: Targit Note: År er afregningsår, gruppe 1 og 2 sikrede, dagtid. Produktions-søjlen : Kommune er praksiskommune, Forbrugs-søjlen : Kommune er bopælskommune. 28

29 Antal konsultationer pr sikrede Konsultationer Tabel 30. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion samt hovedstadsregionens borgeres forbrug af udvalgte konsultationsydelser i perioden (antal og udvikling i procent) Konsultationer E-kommunikation Produktion Konsultationer E-kommunikation Forbrug Telefonkonsultationer Telefonkonsultationer Ændring i procent ,5 107,3-10,8 0,6 107,5-10, ,0 16,3-1,0 1,0 16,3-1,0 Kilde: Targit Note: År er afregningsår, gruppe 1 og 2 sikrede, dagtid, ydelseskoder 0101, 0105 og 0201 Figur 4. Udvikling i antal konsultationer ydet af Region Hovedstadens alment praktiserende læger i perioden (antal pr sikrede) Konsultation E-kommunikation Tlf.Kons År Kilde: Targit Note: År er afregningsår, dagtid, ydelseskoder 0101, 0105 og

30 Tabel 31. Konsultationer ydet af Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planområder i perioden (antal pr sikrede) Nord Midt Byen Syd Bornholm Regionsgennemsnit Kilde: Targit Note: År er afregningsår, dagtid, ydelseskoder 0101 Tabel 32. E-kommunikation ydet af Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planområder i perioden (antal pr sikrede) Nord Midt Byen Syd Bornholm Regionsgennemsnit Kilde: Targit Note: År er afregningsår, dagtid, ydelseskoder 0105 Tabel 33. Telefonkonsultationer ydet af Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planområder i perioden (antal pr sikrede) Nord Midt Byen Syd Bornholm Regionsgennemsnit Kilde: Targit Note: År er afregningsår, dagtid, ydelseskoder

31 Figur 5. Konsultationer ydet af Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planområder i perioden (antal pr. patient) Kilde: Targit Note: År er afregningsår, dagtid, ydelseskoder Det skal i øvrigt bemærkes, at Bornholm deltog i et projekt om fast honorering, hvilket forklarer afvigelsen i Figur 6. E-kommunikation ydet af Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planområder i perioden (antal pr. patient) Kilde: Targit Note: År er afregningsår, dagtid, ydelseskoder Det skal i øvrigt bemærkes, at Bornholm deltog i et projekt om fast honorering, hvilket forklarer afvigelsen i Figur 7. Telefonkonsultationer ydet af Region Hovedstadens alment praktiserende læger, fordelt på planområder i perioden (antal pr. patient) Kilde: Targit Note: År er afregningsår, dagtid, ydelseskoder Det skal i øvrigt bemærkes, at Bornholm deltog i et projekt om fast honorering, hvilket forklarer afvigelsen i

32 Tabel 34. Region Hovedstadens alment praktiserende lægers produktion af udvalgte konsultationsydelser, 2014 (antal ydelser pr sikrede) Konsultationer E-kommunikation Telefonkonsultationer Albertslund Kommune Allerød Kommune Ballerup Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Fredensborg Kommune Frederiksberg Kommune Frederikssund Kommune Furesø Kommune Gentofte Kommune Gladsaxe Kommune Glostrup Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune Hillerød Kommune Hvidovre Kommune Høje-Taastrup Kommune Hørsholm Kommune Ishøj Kommune Københavns Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rudersdal Kommune Rødovre Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Kilde: Targit Note: År er afregningsår, dagtid, ydelseskoder 0101, 0105 og Kommune er praksiskommune. 32

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 14. november 2017 PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter Hovedbudskaber Der er ca. 16.000 gruppe 2-sikrede patienter i Danmark. Det er 75. pct. færre

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Praksisplan for fodterapi 2013-2016. Region Hovedstaden. Praksisplan for fodterapi 2013-2016

Praksisplan for fodterapi 2013-2016. Region Hovedstaden. Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Region Hovedstaden Praksisplan for fodterapi 2013-2016 Koncern Praksis Juli 2013 Praksisplan for fodterapi 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ 4 INDLEDNING 5 1. Formål

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012

HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012 Koncern Plan og Udvikling HØRINGSUDKAST Praksisplan for Psykologhjælp 2009-2012 April 2009 Koncern Plan og Udvikling INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 6 DEL 1: KAPACITETSPLAN... 11 1. DÆKNING

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

OPSLAG AF FODTERAPIKAPACITETER I REGION HOVEDSTADEN. 10. januar 2017

OPSLAG AF FODTERAPIKAPACITETER I REGION HOVEDSTADEN. 10. januar 2017 OPSLAG AF FODTERAPIKAPACITETER I REGION HOVEDSTADEN Kære fodterapeut Du kan nu søge kapacitet i Region Hovedstaden. Ansøgningsfristen er den 10. januar 2017 Du kan søge i følgende områder i Region Hovedstaden.

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kontaktperson: Annette Femerling Kommunen som driftsherre for

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Hovedstaden og 29 kommuner, 211-24 Indhold Forekomst af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Hovedstaden... 5 Københavns

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden 1 Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden - Arresødal Hospice, - Diakonissestiftelsens Hospice, - Sankt Lukas Hospice, - Søndergaard Hospice. modtager nu kun elektroniske

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 2015 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for 2016. Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling. Lægedækningsundersøgelse

Lægedækningsundersøgelse for 2016. Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling. Lægedækningsundersøgelse Lægedækningsundersøgelse for 2016 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2016 Lægedækningsundersøgelse for 2016 Regionen foretager hvert år en fastsættelse af

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Har vi råd til at lade være? Cheføkonom Jens Christian Nielsen Danica Pension, jenscn@danicapension.dk Mobil: 25 55 63 96

Har vi råd til at lade være? Cheføkonom Jens Christian Nielsen Danica Pension, jenscn@danicapension.dk Mobil: 25 55 63 96 Har vi råd til at lade være? Cheføkonom Jens Christian Nielsen Danica Pension, jenscn@danicapension.dk Mobil: 25 55 63 96 Sådan passer du på medarbejderne Tab af erhvervsevne s. 2 Sådan passer du på medarbejderne

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Evaluering af klinik i primær. Modul 11 - Efterår (klinikperiode uge 35-44) DIA studerende

Evaluering af klinik i primær. Modul 11 - Efterår (klinikperiode uge 35-44) DIA studerende Evaluering af klinik i primær Modul 11 - Efterår 2015 (klinikperiode uge 35-44) DIA studerende 1 Evaluering af uddannelsesforløb for sygeplejestuderende i Region Hovedstaden. Udarbejdet af Klinisk Koordinationsenhed,

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Betydende faktorer for kommunal medfinansiering. Forsidebillede: Stock vektor af samfund, partnerskab og enkelhed /Colourbox

Betydende faktorer for kommunal medfinansiering. Forsidebillede: Stock vektor af samfund, partnerskab og enkelhed /Colourbox Titel: Copyright: Forfattere: Betydende faktorer for kommunal medfinansiering 2016 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes ISBN 978-87-997898-6-8 Nanna Borup Johansen

Læs mere