Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet"

Transkript

1 Nr juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen Levendefødte børn i København 1997 Fertiliteten i København falder fortsat. Siden 1994 er den samlede fertilitet faldet med knap 2 pct., og udgør i børn pr kvinder. På trods af den faldende fertilitet stiger antallet af levendefødte børn. I samme periode er antallet af levendefødte steget med næsten 4 pct. og udgør i Årsagen til denne forskellige udvikling er, at antallet af kvinder i de fødedygtige aldre er steget i samme periode. Opdelt efter de fødende kvinders alder ses en tendens til at fertiliteten falder hos kvinder op til omkring de 33 år, hvorefter fertiliteten er svagt stigende. Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Levendefødte Levendefødte

2 Indhold Artiklen indeholder dels en opgørelse af levendefødte børn fordelt efter moderens alder (fødselsår) i Hovedstadsregionens amter og kommuner og dels en opgørelse af fertiliteten i de københavnske bydele. Sidst i artiklen redegøres for datagrundlag og definitioner. 1. Levendefødte børn i Hovedstadsregionen i 1997 Den samlede fertilitet i Hovedstadsregionen er stort set uændret fra 1996 til Antallet af levendefødte børn er i 1997 på , hvilket svarer til en stigning på 0,4 pct. i forhold til Den samlede fertilitet er derimod næsten uændret omkring børn pr kvinder. Stigningen i antal fødte svarer derfor nogenlunde til stigningen i antallet af kvinder i den fødedygtige alder. Hvad angår fertiliteten for hele landet ses den modsatte effekt. På landsbasis er det absolutte antal fødte stort set uændret fra 1996 til 1997, mens antallet af fødte pr kvinder er steget med 0,2 pct. Figur 2. Samlet fertilitet og antal levendefødte. Hovedstadsregionen. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Levendefødte Levendefødte I København er antallet af fødte steget fra til en stigning på 0,7 pct.. Fertilitetskvotienten er derimod faldet fra til i På Frederiksberg er antallet af levendefødte faldet med 2 pct., og antallet af fødte pr kvinder med 3,9 pct. Blandt amterne i Hovedstadsregionen ses et mindre fald i antallet af levendefødte pr kvinder i Roskilde Amt, mens fertiliteten er steget med omkring 2 pct. i Københavns og Frederiksborg Amter. Blandt primærkommunerne i Hovedstadsregionen er antallet af fødte børn pr kvinder størst i Farum hvor der i 1997 fødtes 2 Orientering 1999 nr. 13

3 2.519 børn pr kvinder fulgt af Ledøje- Smørum med børn pr kvinder. De mindste fertilitetskvotienter blandt primærkommunerne ses i Lejre, hvor der i 1997 fødtes børn pr kvinder efterfulgt af Hundested og Albertslund hvor der henholdsvis født og knap børn pr kvinder. Udviklingen i den aldersbetingede fertilitet i Hovedstadsregionen, viser at fertiliteten er faldet en smule blandt yngre kvinder under 25 år og kvinder omkring de 30 år. Samtidig ses der en lille tendens til at kvinder over 35 år har en større fertilitet. I København forskyder den aldersbestemte fertilitet sig ligeledes, så der ses en tendens til at kvinder mellem år har lavere fertilitet, mens de yngre kvinder under 19 år og kvinder fra 35 år og op har lidt højere fertilitet. I Københavns Amt sker stigningen i fertiliteten især blandt de årige og de årige, mens der ses et fald blandt årige samt kvinder over 40 år. Stigningen i fertiliteten pr kvinder i Frederiksborg Amt kan henføres til kvinder fra omkring de 25 år og op. Faldet i fertiliteten i Roskilde Amt sker blandt de yngre kvinder under 30 år. Figur 3. Samlet fertilitet. Levendefødte børn pr kvinder København Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt De største fertilitetskvotienter i Københavns Amt ses i Ledøje-Smørum og Brøndby med henholdsvis og børn pr kvinder, hvilket svarer til en stigning på 18 pct. i Ledøje-Smørum og 13 pct. i Brøndby. I Ishøj har der ligeledes været en pæn stigning i fertiliteten. I 1997 var fertilitetskvotienten på mod i 1996 en stigning på godt 10 pct. Den laveste fertilitetskvotient ses i Albertslund med knap børn pr kvinder, hvilket svarer til et fald på 11 pct. De største fald i fertilitetskvotienten fra 1996 til 1997 ses dog i Værløse med 18 pct. og Tårnby med 12 pct. Frederiksborg Amt I Frederiksborg Amt forekommer de største antal fødte pr kvinder i Farum med en Orientering 1999 nr. 13 3

4 kvotient på og i Fredensborg- Humlebæk med en kvotient på en stigning på 14 pct. i Farum og 11 pct. i Fredensborg-Humlebæk i forhold til Den høje fertilitet i Farum og Fredensborg- Humlebæk efterfølges af Skævinge, Hillerød og Karlebo der alle ligger mellem og børn pr kvinder. Disse tal dækker over en stigning på 15 pct. i Hillerød og et fald på henholdsvis 19 pct. i Skævinge og 7 pct. i Karlebo. Den laveste fertilitet findes i Hundested med børn pr kvinder, hvilket svarer til et fald på 9 pct. Roskilde Amt I Roskilde Amt ses de største fertilitetskvotienter i Gundsø og Vallø, hvor der i 1997 er født henholdsvis og børn pr kvinder - en stigning på knap 10 pct. i Gundsø i forhold til 1996 og hele 23 pct. i Vallø, som dermed også har oplevet den største stigning i hele hovedstadsområdet fra 1996 til Den laveste fertilitetskvotient i Roskilde Amt optræder i Lejre med levendefødte pr kvinder. 2. Levendefødte børn i de københavnske bydele i 1997 Blandt de københavnske bydele er antallet af levendefødte børn pr kvinder størst i Brønshøj-Husum med en kvotient på 1.899, hvilket dog dækker over et fald fra 1996 til 1997 på 8 pct. Efter Brønshøj-Husum findes den største fertilitetskvotient på Indre Nørrebro med levendefødte pr kvinder, hvilket svarer til en stigning på knap 15 pct. fra 1996 til Den største stigning i den samlede fertilitet fra 1996 til 1997 ses dog på Vesterbro med knap 16 pct. Figur 4. Samlet fertilitet 1997 og den procentvise ændring fra Bydele i København Frederiksberg Frederiksberg ,0 9,9-3,0 2,9-3,9 4,0-10,9 11,0- Fertilitetskvotient i fertiliteten (pct.) Indre By 2. Christianshavn 3. Indre Østerbro 4. Ydre Østerbro 5. Indre Nørrebro 6. Ydre Nørrebro 7. Vesterbro 8. Kgs. Enghave 9. Valby 10. Vanløse 11. Brønshøj-Husum 12. Bispebjerg 13. Sundby Nord 14. Sundby Syd 15. Vestamager 4 Orientering 1999 nr. 13

5 Den laveste fertilitet forekommer på Christianshavn og på Vestamager med henholdsvis og fødte pr kvinder. Det største fald i fertilitetskvotienten ses på Christianshavn med godt 16 pct. efterfulgt af Kongens Enghave, Indre By og Valby hvor faldet er på 13 pct. i Kongens Enghave og Indre By og knap 12 pct. i Valby. 3. Datagrundlag og definitioner Datagrundlag Den foreliggende statistik over levendefødte bygger på Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister der medtager oplysninger fra det centrale personregister (CPR). I modsætning til de tidligere års opgørelser rummer statistikken her alene foreløbige tal for levendefødte, dvs. indeholdende alle registreringer indløbet op til 30 dage efter årets udløb. Årsagen til anvendelse af det ændrede datagrundlag skal søges i store forsinkelser i færdiggørelsen af de endelige tal, som ud over korrektioner for (alt) for sent indberettede fødsler tillige tilføres oplysninger af mere medicinsk karakter. Erfaringsmæssigt findes der dog kun meget få korrektioner i årshenføringen sted, hvorfor det er besluttet fremover at offentliggøre foreløbige tal, hvilket samtidig gerne skulle føret til, at opgørelserne vil foreligge mindre end ½ år efter udgangen af det enkelte år. Aldersbetingede fertilitetskvotienter angiver antal levendefødte børn af mødre i en given aldersklasse opgjort pr kvinder i den pågældende aldersklasse. For 5-års aldersklasserne er kvotienterne beregnet som det simple gennemsnit af kvotienterne for de enkelte 1-års aldersklasser. Den samlede fertilitet er defineret som det antal levendefødte, som kvinder ville sætte i verden i løbet af de fødedygtige aldre år, hvis ingen af de kvinder døde før det fyldte 50. år, og de i hver aldersklasse fødte så mange børn som angivet ved årets aldersbetingede fertilitetskvotienter. Figur 5. Levendefødte børn efter moderens alder. København. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens alder Orientering 1999 nr. 13 5

6 Figur 6. Levendefødte børn efter moderens alder. Frederiksberg. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens alder Figur 7. Levendefødte børn efter moderens alder. Københavns Amt. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens alder 6 Orientering 1999 nr. 13

7 Figur 8. Levendefødte børn efter moderens alder. Frederiksborg Amt. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens alder Figur 9. Levendefødte børn efter moderens alder. Roskilde Amt. Levendefødte børn pr kvinder år år år år år år Moderens alder Orientering 1999 nr. 13 7

8 Tabel 1. Levendefødte børn efter moderens alder Moderens alder Københavns Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Kommune Kommune absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år ,0 1 0, " , ,7 2 1,1 16 " , ,4 6 2,9 17 " , ,5 8 3,8 18 " ,4 8 22, , ,4 19 " ,6 4 10, , ,2 20 " , , , ,6 21 " ,5 9 11, , ,8 22 " , , , ,3 23 " , , , ,0 24 " , , , ,4 25 " , , , ,0 26 " , , , ,7 27 " , , , ,1 28 " , , , ,5 29 " , , , ,8 30 " , , , ,5 31 " , , , ,4 32 " , , , ,0 33 " , , , ,6 34 " , , , ,8 35 " , , , ,8 36 " , , , ,7 37 " , , , ,6 38 " , , , ,5 39 " , , , ,5 40 " ,1 6 12, ,0 22 8,3 41 " ,6 7 14,3 19 4,3 21 7,9 42 " ,1 2 3,9 17 3,8 12 4,6 43 " , ,6 3 1,1 44 " ,3 1 2,0 5 1,2 3 1,1 45 " , , " ,7 1 1,8 1 0, " ,2 1 0,3 48 " , " I alt , , , ,6 I alt , , , ,3 i pct.... 0,7-1,0-2,0-3,9 0,4 2,0 1,6 2,1 8 Orientering 1999 nr. 13

9 Tabel 1. Levendefødte børn efter moderens alder Moderens alder Roskilde Amt Hovedstadsregionen Hele landet absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år ,4 10 0,4 15 " ,9 29 1,1 16 " ,7 27 3,2 94 3,2 17 " ,6 73 8, ,4 18 " , , ,4 19 " , , ,2 20 " , , ,9 21 " , , ,0 22 " , , ,8 23 " , , ,3 24 " , , ,4 25 " , , ,0 26 " , , ,5 27 " , , ,6 28 " , , ,8 29 " , , ,8 30 " , , ,5 31 " , , ,7 32 " , , ,0 33 " , , ,8 34 " , , ,5 35 " , , ,8 36 " , , ,8 37 " , , ,0 38 " , , ,5 39 " , , ,9 40 " , , ,6 41 " ,0 83 7, ,7 42 " ,6 51 4, ,4 43 " ,2 19 1,6 50 1,4 44 " ,6 16 1,4 38 1,0 45 " ,2 6 0,5 9 0,3 46 " ,3 5 0,1 47 " ,2 2 0,1 48 " ,1 2 0,1 49 " I alt , , ,9 I alt , , ,9 i pct ,1-1,3 0, ,2 Orientering 1999 nr. 13 9

10 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens alder. Hovedstadsregionens kommuner Moderens Københavns Amt alder Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Gentofte absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år , " ,1 1 5, " , , " ,8 2 8,9 2 10, ,8 18 " ,3 8 30, , " , , , " , , ,3 1 20,6 3 8,9 21 " , , , ,5 22 " , , , ,9 23 " , , ,4 2 70,2 6 22,2 24 " , , , , ,3 25 " , , , , ,2 26 " , , , , ,9 27 " , , , , ,4 28 " , , , , ,5 29 " , , , , ,5 30 " , , , , ,1 31 " , , ,8 9 94, ,2 32 " , , ,5 8 83, ,4 33 " , , , , ,4 34 " , , ,0 4 41, ,1 35 " , , ,4 9 85, ,6 36 " , ,8 9 32, , ,0 37 " , ,9 5 19,8 5 46, ,8 38 " , ,7 7 27,5 7 84, ,3 39 " ,0 5 16,1 6 24,8 1 9, ,4 40 " ,4 3 10,0 4 13, ,2 41 " ,5 42 " ,6 2 6, ,2 43 " , ,0 44 " , ,0 45 " " " , " " I alt , , , , ,2 I alt , , , , ,5 i pct ,9-10,6 2,6 4,0 8,7 12,5-9,1-1,1 4,6 2,7 10 Orientering 1999 nr. 13

11 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens alder. Hovedstadsregionens kommuner Moderens Københavns Amt alder Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " ,3 1 3,7 17 " ,3 2 23,4 2 11,5 1 3,8 2 6,7 18 " ,1 2 19,4 8 50,3 5 18,7 5 17,4 19 " ,5 2 18,6 5 27,8 5 19, ,7 20 " ,5 8 65, ,5 8 29, ,9 21 " ,7 2 16, , , ,0 22 " ,9 5 46,3 9 57, , ,4 23 " , , , , ,1 24 " , , , , ,2 25 " , , , , ,2 26 " , , , , ,1 27 " , , , , ,5 28 " , , , , ,9 29 " , , , , ,3 30 " , , , , ,8 31 " , , , , ,4 32 " , , , , ,1 33 " , , , , ,5 34 " ,0 7 49, , , ,8 35 " ,3 6 42, , , ,0 36 " ,6 2 13,6 5 24, , ,6 37 " ,0 3 21,7 7 31, , ,9 38 " ,4 7 43,6 7 29,1 6 16,2 9 28,9 39 " ,8 2 16,7 2 9,6 2 6,2 6 18,4 40 " ,6 1 8,0 1 4,4 1 2,4 3 8,2 41 " , ,0 1 2,8 2 6,3 42 " ,4 1 7, , " , " , , " , , " " " " I alt , , , , ,2 I alt , , , , ,4 i pct.... 7,1 9,5-0,3-4,7-3,6-1,0 0,1-1,5 0,1 Orientering 1999 nr

12 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens alder. Hovedstadsregionens kommuner Moderens Københavns Amt alder Ishøj Ledøje-Smørum Lyngby-Taarbæk Rødovre Søllerød absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " ,8 1 6,2 17 " , ,1 1 6, " ,2 1 17,5 3 12,5 5 27,0 1 6,3 19 " ,9 2 40,4 2 8,8 5 30, " ,4 1 20,2 3 12,7 4 22,9 2 13,8 21 " ,0 1 23,8 7 26, , " , , , ,6 2 16,3 23 " , , , ,2 3 28,0 24 " ,0 3 66, , ,6 8 79,2 25 " ,5 5 94, , , ,2 26 " , , , , ,7 27 " , , , , ,3 28 " , , , , ,5 29 " , , , , ,5 30 " , , , , ,5 31 " , , , , ,6 32 " , , , , ,9 33 " ,8 9 75, , , ,7 34 " ,9 7 82, , , ,4 35 " ,7 5 54, , , ,1 36 " ,7 5 58, ,0 5 19, ,1 37 " ,1 1 14, , , ,3 38 " ,5 4 39, ,5 5 19, ,2 39 " ,9 1 11, ,6 5 20, ,4 40 " ,3 1 13,4 4 12,0 3 11,0 8 32,5 41 " , , " , , ,7 43 " , ,8 44 " ,6 45 " " , " " " I alt , , , , ,0 I alt , , , , ,5 i pct.... 8,0 10,5 20,0 18,4 5,5 5,6-3,6-1,9 2,3 4,1 12 Orientering 1999 nr. 13

13 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens alder. Hovedstadsregionens kommuner Moderens Københavns Amt Frederiksborg Amt alder Tårnby Vallensbæk Værløse Allerød Birkerød absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " " , " , , ,0 19 " ,6 2 23,8 1 8,8 2 15,2 3 28,4 20 " ,0 4 56,3 2 26,7 1 8,8 3 25,2 21 " ,8 1 15,6 1 20,0 3 26,3 3 31,6 22 " ,4 2 35, ,7 4 41,7 23 " ,6 4 98,8 2 42,6 5 59, ,0 24 " ,1 5 93,5 4 69,0 6 57,7 5 61,0 25 " , ,0 3 66,7 7 70,0 5 66,2 26 " ,5 5 87,0 4 94, , ,1 27 " , , , , ,4 28 " , , , , ,9 29 " , , , , ,6 30 " , , , , ,7 31 " ,2 9 86, , , ,6 32 " , , , , ,1 33 " ,6 5 51, , , ,0 34 " , , ,5 9 48, ,0 35 " , , , , ,7 36 " ,3 9 93,3 8 51,4 9 48,8 9 50,7 37 " ,8 3 46,9 6 49, , ,7 38 " ,1 3 35,1 2 16,9 3 16,8 2 13,0 39 " ,6 4 31,6 2 11,4 3 19,6 40 " ,2 1 10, ,9 41 " , , ,1 42 " , ,5 43 " " " " " " " I alt , , , , ,5 I alt , , , , ,1 i pct ,4-11,9-0,7-0,9-14,4-17,8 3,9 3,9-1,9-4,3 Orientering 1999 nr

14 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens alder. Hovedstadsregionens kommuner Moderens Frederiksborg Amt alder Farum Fredensborg- Frederikssund Frederiksværk Græsted Humlebæk Gilleleje absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " , ,1 17 " ,4 1 9, " ,0 1 9,0 3 25,9 4 35, " ,5 3 31,7 2 21,9 5 42, " ,0 5 57,1 5 48,5 8 74,4 1 10,2 21 " ,4 7 85,9 8 69,3 9 68,2 8 93,6 22 " ,1 3 40,8 7 71,1 9 87, ,3 23 " ,3 8 93,0 9 93, ,9 7 97,9 24 " , ,2 7 70, , ,0 25 " , , , , ,5 26 " , , , , ,0 27 " , , , , ,8 28 " , , , , ,7 29 " , , , , ,1 30 " , , , , ,3 31 " , , , , ,0 32 " , , , , ,8 33 " , , , ,4 9 62,3 34 " , ,0 4 29, , ,7 35 " , ,8 3 23,3 8 55,6 6 41,5 36 " , ,7 1 9,0 6 43,5 2 14,8 37 " ,0 3 20,2 2 15,6 3 21,3 4 23,5 38 " ,5 3 19, ,8 4 26,8 39 " ,1 5 32,6 2 18,3 1 7,1 1 7,8 40 " ,0 1 7, , " , ,2 3 22,6 2 13,7 42 " , " , " , " " " , " " I alt , , , , ,2 I alt , , , , ,2 i pct.... 9,7 14,2 11,1 10,9-3,3-0,1-2,8-3,0-9,2-8,0 14 Orientering 1999 nr. 13

15 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens alder. Hovedstadsregionens kommuner Moderens Frederiksborg Amt alder Helsinge Helsingør Hillerød Hundested Hørsholm absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " , " ,6 1 17, " ,7 1 4, " ,1 3 14,0 2 34, " , ,5 3 14,0 2 38,1 3 25,1 20 " , ,1 7 32,6 2 51,3 2 19,1 21 " , ,7 8 38, , " , , ,5 3 77,9 1 15,2 23 " , , ,5 2 48,2 1 15,3 24 " , , ,1 2 45,5 6 90,9 25 " , , , ,9 8 88,9 26 " , , , , ,8 27 " , , ,1 2 62, ,1 28 " , , ,5 4 76, ,7 29 " , , ,0 3 53, ,1 30 " , , , , ,3 31 " , , ,4 6 95, ,0 32 " , , ,6 4 59, ,4 33 " , , ,8 4 65, ,2 34 " , , ,1 4 60, ,2 35 " , , ,3 2 32, ,7 36 " , , ,9 3 45, ,7 37 " , , ,2 3 40,8 9 66,2 38 " ,8 4 10,8 9 38,3 3 44,4 7 44,9 39 " , ,3 2 7,0 1 14,1 4 24,7 40 " ,0 6 14,0 1 3, ,7 41 " ,1 2 8, ,6 42 " ,4 2 4, ,3 3 17,8 43 " , " " " " " " I alt , , , , ,5 I alt , , , , ,5 i pct.... 2,0 4,3 2,9 2,3 13,9 14,9-9,0-9,0 10,2 8,3 Orientering 1999 nr

16 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens alder. Hovedstadsregionens kommuner Moderens Frederiksborg Amt alder Jægerspris Karlebo Skibby Skævinge Slangerup absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " , " , " ,5 2 14, " , " ,8 7 63, , ,2 21 " , ,6 2 69,0 1 34, " , ,6 3 89, ,1 23 " ,8 6 76, ,1 2 95,2 4 93,0 24 " , , , , ,2 25 " , , , , ,9 26 " , ,3 1 55, ,4 4 92,0 27 " , , , , ,7 28 " , ,4 2 62, , ,3 29 " , , , , ,2 30 " , ,9 5 94,3 3 64, ,8 31 " , ,1 2 40, , ,5 32 " , , ,3 2 43,0 7 89,2 33 " , ,9 3 63, ,5 3 42,6 34 " , ,0 1 27, ,0 4 58,0 35 " ,9 7 47,5 1 18, ,1 36 " ,4 2 12,5 4 90,9 2 44,4 2 35,7 37 " ,4 7 38,5 3 54,5 3 90,9 1 15,0 38 " , ,1 4 67,2 39 " , " ,1 2 11, " , ,5 42 " , , " " , ,8 45 " " " " " I alt , , , , ,9 I alt , , , , ,1 i pct ,4 21,4-10,1-7,3-16,2-15,4-13,5-18,6-14,6-13,5 16 Orientering 1999 nr. 13

17 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens alder. Hovedstadsregionens kommuner Moderens Frederiksborg Amt Roskilde Amt alder Stenløse Ølstykke Bramsnæs Greve Gundsø absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " " , , " , , " ,3 1 13, , " ,0 2 51,9 9 32, " ,3 5 57,8 1 29, ,1 3 57,1 22 " ,2 7 96,6 4 98, ,7 3 58,3 23 " ,1 4 74,8 2 58, ,5 4 63,5 24 " , ,6 4 97, , ,2 25 " , , , , ,3 26 " , , , , ,7 27 " , ,5 3 76, , ,5 28 " , , , , ,2 29 " , , , , ,0 30 " , , , , ,5 31 " , , , , ,4 32 " , ,9 3 39, , ,8 33 " ,1 6 45,8 3 44, ,6 8 63,5 34 " ,4 3 23,5 2 31, , ,7 35 " ,6 5 43,7 2 30, ,8 6 54,8 36 " ,2 6 53,3 2 32, ,5 6 54,8 37 " ,3 2 18,3 1 16, ,3 5 49,5 38 " ,5 1 8,3 2 26,8 8 21,4 3 25,1 39 " ,4 1 16,9 8 23,2 1 10,0 40 " ,4 3 65,2 8 25, " , ,5 1 13,1 42 " , " " ,4 45 " , " " " " I alt , , , , ,3 I alt , , , , ,0 i pct ,0-1,4 3,1 1,3-18,9-24,7-5,5-6,0 7,0 9,7 Orientering 1999 nr

18 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens alder. Hovedstadsregionens kommuner Moderens Roskilde Amt alder Hvalsø Køge Lejre Ramsø absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " " , " , ,7 19 " , " , ,3 1 28, " , ,3 1 24,7 1 29,4 22 " ,7 1 35,7 1 29,4 23 " , ,1 1 54,1 3 95,2 24 " , , ,3 25 " , ,3 3 72, ,0 26 " , ,3 3 84, ,5 27 " , ,1 4 97, ,6 28 " , , , ,7 29 " , , , ,6 30 " , , , ,7 31 " , , ,4 6 71,9 32 " , , ,8 7 90,3 33 " , , ,0 4 52,6 34 " , ,5 3 47,6 5 63,7 35 " , , ,6 6 65,6 36 " , ,1 3 41,7 6 86,3 37 " ,5 8 31, ,0 38 " ,5 9 36,8 1 15,0 2 29,2 39 " ,8 5 18,9 2 32, " , " ,9 42 " " , " " " " " " I alt , , , ,8 I alt , , , ,9 i pct ,1-4,3 2,1 2,2-17,7-24,5-6,0-4,0 18 Orientering 1999 nr. 13

19 Tabel 2. Levendefødte børn efter moderens alder. Hovedstadsregionens kommuner Moderens Roskilde Amt alder Roskilde Amt Skovbo Solrød Vallø absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " " , " , ,5 18 " , , " ,7 1 14, ,7 20 " , ,0 2 40,8 21 " ,5 1 20,2 2 24,4 3 84,5 22 " ,8 1 15,2 6 68,2 2 58,0 23 " , ,2 6 64, ,9 24 " , , , ,7 25 " , , , ,0 26 " , , , ,0 27 " , , , ,8 28 " , , ,2 5 87,0 29 " , , , ,4 30 " , , ,7 6 76,9 31 " , , , ,6 32 " ,1 4 41, , ,0 33 " ,3 9 77, ,5 5 70,4 34 " ,6 6 58, ,4 5 73,0 35 " ,6 7 53,4 9 46,5 3 49,6 36 " ,0 3 33, ,6 4 54,8 37 " ,3 4 37,9 7 41,3 1 15,0 38 " , ,2 2 33,1 39 " ,4 2 19,3 1 6,6 1 12,0 40 " ,1 3 29,3 1 7, " , ,5 1 15,7 42 " " " " " " " " I alt , , , ,5 I alt , , , ,5 i pct.... 2,7 3,4 8,3 3,2-5,4-6,2 16,3 23,1 Orientering 1999 nr

20 Tabel 3. Levendefødte børn efter moderens alder. Bydele i København Moderens Indre By Christianshavn Indre Østerbro Ydre Østerbro Indre Nørrebro alder absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient år " " ,7 1 9,5 17 " , , ,5 18 " ,6 1 28,2 5 34,6 1 6,7 7 52,0 19 " ,4 4 21, ,3 20 " , ,4 7 28, ,0 21 " ,2 1 12,5 7 11,1 5 14, ,2 22 " ,5 3 31, , , ,3 23 " ,6 1 8, , , ,6 24 " ,8 2 20, , , ,8 25 " ,8 5 43, , , ,6 26 " ,6 6 50, , , ,7 27 " ,8 9 78, , , ,5 28 " ,4 9 86, , , ,1 29 " , , , , ,8 30 " ,1 5 51, , , ,2 31 " , , , , ,9 32 " ,6 8 84, , , ,8 33 " , , , , ,7 34 " ,2 4 51, , , ,1 35 " ,9 4 51, , , ,4 36 " ,6 6 92, , ,5 5 23,8 37 " , ,3 8 39, ,1 38 " ,1 2 26, ,7 7 33, ,0 39 " ,5 1 20, ,8 4 17,3 7 39,2 40 " ,9 1 14,8 7 28,1 3 15,4 6 39,5 41 " , ,2 3 15,6 3 16,5 42 " ,6 1 4,1 3 13,8 1 6,3 43 " , , " , ,8 45 " " " " " I alt , , , , ,2 I alt , , , , ,6 i pct ,4-13,2-12,7-16,5-2,0-1,9 4,6-0,9 11,3 14,6 20 Orientering 1999 nr. 13

21 Tabel 3. Levendefødte børn efter moderens alder. Bydele i København Moderens Ydre Vesterbro Kongens Valby Vanløse alder Nørrebro Enghave absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient absolut kvotient 14 år " ,3 16 " , " ,1 2 19,7 1 16,9 1 6, " ,0 3 19,5 4 49,4 4 18,0 2 11,3 19 " ,1 8 31,4 4 32,4 7 27,6 5 24,2 20 " ,6 7 17,6 6 40, ,1 8 28,3 21 " , , , ,1 2 5,3 22 " , , , , ,6 23 " , , , , ,4 24 " , , , , ,2 25 " , , , , ,3 26 " , , , , ,5 27 " , , , , ,2 28 " , , , , ,7 29 " , ,2 6 43, , ,0 30 " , ,0 5 41, , ,1 31 " , , , , ,6 32 " , , , , ,8 33 " , ,6 6 63, , ,3 34 " , ,9 3 33, , ,2 35 " , ,4 2 31, , ,5 36 " , ,0 2 23, , ,4 37 " ,7 8 40,7 3 32,6 8 31,1 8 32,1 38 " ,9 5 31,7 3 33,3 4 14,7 8 31,6 39 " ,7 6 38,6 1 14,8 4 14,3 7 30,5 40 " ,2 6 37, ,3 2 8,1 41 " ,0 1 6,7 1 13,4 2 7,9 1 3,8 42 " ,0 2 13,8 1 13,7 4 15, " ,2 1 12, " , , " , " , " " " I alt , , , , ,6 I alt , , , , ,9 i pct ,8-0,1 15,4 15,7-9,8-13,4-9,1-11,8 0,2-2,1 Orientering 1999 nr

22 Tabel 3. Levendefødte børn efter moderens alder. Bydele i København Mode- Brønshøj- Bispebjerg Sundby Nord Sundby syd Vestamager København rens Husum i alt1 alder abso- kvo- abso- kvo- abso- kvo- abso- kvo- abso- kvo- abso- kvo lut tient lut tient lut tient lut tient lut tient lut tient 14 år " , ,2 16 " , , ,0 17 " ,2 6 47,2 4 26,8 2 10, ,5 18 " ,8 5 30,7 8 39,5 4 17, ,4 19 " , ,8 7 23,9 7 22,7 1 24, ,6 20 " , , , ,8 2 28, ,6 21 " , , , ,6 3 30, ,5 22 " , , , ,2 3 22, ,9 23 " , , , ,4 2 17, ,7 24 " , , , ,7 9 59, ,7 25 " , , , ,9 6 47, ,2 26 " , , , , , ,6 27 " , , , ,1 7 61, ,9 28 " , , , ,3 7 55, ,3 29 " , , , ,3 4 35, ,5 30 " , , , , , ,9 31 " , , , ,5 5 62, ,5 32 " , , , ,5 7 91, ,6 33 " , , , , , ,1 34 " , , , , , ,2 35 " , , , ,2 1 21, ,0 36 " ,3 8 40, , ,4 2 38, ,7 37 " ,4 7 37,1 5 23, , ,2 38 " ,7 8 42,9 5 22,2 9 29, ,3 39 " ,9 2 12,9 6 30,9 3 10,2 1 31, ,5 40 " ,7 2 11,4 5 23,8 6 21,0 1 24, ,1 41 " ,2 1 5,0 1 5,2 3 11,4 1 27,8 26 9,6 42 " ,0 1 34,5 19 7,1 43 " , ,6 44 " , ,3 45 " , ,8 46 " , ,7 47 " " , ,4 49 " , , , , , , , , , , , ,4 Ænd. i pct ,2-8,5 4,9 4,1 7,8 10,1 3,6 1,9-6,6-9,3 0,7-1,0 1 Inkl. uden for inddelingen. 22 Orientering 1999 nr. 13

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Udenlandske statsborgere Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Udenlandske statsborgere 1.1.2001 Nr. 24. 23. november 2001 Udenlandske statsborgere i København 1. januar 2001 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadsregionens Statistikkontor's arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år,

Læs mere

Kort og arealer Maps and areas

Kort og arealer Maps and areas 13 Kort og arealer Maps and areas Arealanvendelse Oplysningerne om planlagt arealanvendelse i regionen stammer fra Hovedstadens Udviklingsråds arealundersøgelse, som gennemføres hvert andet år, på baggrund

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Øresundsregionen - C

Øresundsregionen - C Øresundsregionen - C 2 Øresundsregionen The Øresund Region Nr. (No.) Side (Page) Øresundsregionen (tekst) The Øresund Region (text) 3 Befolkning Population C 1.1 Areal og befolkning Area and population

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Foreningen Kulturnatten

Foreningen Kulturnatten 1 Foreningen Kulturnatten Kulturnatten 2017 Personlige interview foretaget 13. oktober 2017 2017: 504 respondenter 2015: 467 respondenter 2013: 562 respondenter 2011: 506 respondenter 2009: 514 respondenter

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her.

Priser Du har mulighed for at betale kontant, Dankort eller med MobilePay. Priser for ansøgning og førerkort kan du finde her. Taxinævnet i Region Hovedstaden SYGETRANSPORTPRØVEN Vejledning til prøven, som giver adgang til sygetransportkørsel 16. januar 2017 Sagsbeh.: DCU J.nr.: 00.00.00-A00-1206-16 OBS: Denne prøve skal kun gennemføres,

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Kriegers Flak AC Oversigtskort - projektområde

Kriegers Flak AC Oversigtskort - projektområde Holbæk Stenløse Værløse Kongens Lyngby Charlottenlund Bagsværd Gentofte Måløv runedre borg Hellerup Herlev Ballerup Bispebjerg Skovlunde Brønshøj Østerbro Nørrebro Vanløse København RødovreFrederiksberg

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2014 1. juni 2015 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen E-mail: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-2-15 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Notat. Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet 2002-2006

Notat. Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet 2002-2006 Notat Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet Vækstprægede industriområder i hovedstadsområdet Udgivet af Miljøministeriet Redaktion og grafisk tilrettelæggelse By- og Landskabsstyrelsen, Byer

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Betydende faktorer for kommunal medfinansiering. Forsidebillede: Stock vektor af samfund, partnerskab og enkelhed /Colourbox

Betydende faktorer for kommunal medfinansiering. Forsidebillede: Stock vektor af samfund, partnerskab og enkelhed /Colourbox Titel: Copyright: Forfattere: Betydende faktorer for kommunal medfinansiering 2016 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes ISBN 978-87-997898-6-8 Nanna Borup Johansen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere