GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co."

Transkript

1 GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, :52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og 9, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D240 Besøg vores hjemmeside for digitale videokameraer på Internettet: For tilbehør: DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17 AVANCEREDE FACILITETER 22 REFERENSER 38 TERMER 47 INSTRUKTIONSBOG Indstil DEMO MODE til OFF for at deaktivere demonstrationen. ( s. 22, 25) LYT A DA

2 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 2 Thursday, November 18, :52 AM 2 DA Vigtige funktioner i camcorderen Wipe/fade-effekter De kan benytte wipe/fade-effekter til at skabe sceneovergange med professionelt tilsnit. ( s. 33) Fade-ind Baglyskompensation Tryk på BACK LIGHT-knappen for at belyse et billede, som er mørkt pga. baglys. ( s. 31) De kan også vælge et måleområde, så eksponeringskompensationen bliver mere nøjagtig. ( s. 31, Spoteksponeringskontrol) Fade-ud Program AE med specielle effekter Indstillingen SPORTS gør det f.eks. muligt at fange motiver i hurtig bevægelse i ét delbillede ad gangen, så livlig, stabil slowmotion-gengivelse muliggøres. ( s. 34) Databatteri De kan kontrollere status for batteriet ved blot at trykke på DATA-knappen. ( s. 12) BATTERY CONDITION LEVEL 100% 50 0 MAX TIME LCD 60min FINDER 80min

3 MasterPage: Start_Right GR-D240PAL.book Page 3 Thursday, November 18, :52 AM SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der findes ingen dele i videokameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag. FORSIGTIGHEDSREGLER: Denne camcorder er konstrueret til at kunne benyttes sammen med PAL farve-tv. Den kan ikke benyttes til gengivelse sammen med et TV af en anden standard. Optagelse og gengivelse via LCD-monitoren/søgeren kan imidlertid lade sig gøre hvor som helst i verden. Dette produkt omfatter patenteret og andet ophavsretsligt beskyttet teknologi, og det fungerer kun med JVC Databatteri. Anvend JVC BN-VF707U/VF714U/VF733U batteripakningen og anvend den medfølgende multi-spændings lysnetadapter til at oplade dem eller strømforsyne camcorderen fra en stikkontakt i lysnettet. (Det kan eventuelt være nødvendigt med et adapter-stik ved brug i andre lande.) DA 3 Forsigtighedsregler for udskifteligt lithiunbatteri Lithium-batteriet i dette apparat kan forårsage brand eller kemiske forbrændinger, såfremt det ikke behandles med varsomhed. Batteriet må ikke oplades, skilles ad, udsættes for mere end 100 C eller brændes. Skift batteriet ud med Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Der er fare for eksplosion og/eller risiko for brand, hvis batteriet ikke sættes rigtigt i. Brugte batterier skal hurtigst muligt afleveres til destruktion. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Forsøg aldrig at skille batteriet ad og brænd det ikke. NB: Typebetegnelse (serienummerpladen) og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder på øverst og nederst på siden. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud). Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.)

4 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 4 Thursday, November 18, :52 AM 4 DA Ret ikke objektivet eller søgeren direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af camcorderen og personskade. Når De bærer camcorderen, skal De sørge for, at den medfølgende rem er sat på og altid bruge den. Hvis De bærer eller holder camcorderen i søgeren eller i LCD-monitoren, risikerer De at tabe eller beskadige den. Pas på ikke at få fingrene i klemme i kassettedækslet. Giv ikke børn lov til at bruge camcorderen, da de i særlig grad er udsat for at komme til skade ved at få fingrene i klemme. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved camcorderen kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til camcorderen og anbringelse af den ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med materiel skade og personskade til følge.

5 MasterPage: TOC_Heading0_Right GR-D240PAL_03Toc.fm Page 5 Monday, November 22, :52 PM TIL AT BEGYNDE MED 6 Indeks... 6 Standardudstyr Strømforsyning Betjeningstilstand Indstilling af sprog Indstilling af dato/tid Justering af greb Justering af søgeren Justering af displayets lysstyrke Montering på stativ Isætning og udtagning af en kassette VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17 VIDEO-OPTAGELSE Grundlæggende optagelse Resterende tid på båndet LCD-monitor og søger Zoomning Kreative optagelser Tidskode Hurtigt gennemsyn Optagelse fra et punkt inde på båndet VIDEO-GENGIVELSE Normal gengivelse Still-gengivelse Shuttle-søgning Blanksøgning Tilslutning til et TV eller en videobåndoptager...21 INDHOLD DA 5 AVANCEREDE FACILITETER 22 MENUER TIL DETALJERET INDSTILLING Ændring af menuindstillingerne Optagelsesmenuer Gengivelsesmenuer FUNKTIONER TIL OPTAGELSE sekundersoptagelse Night-Scope Snapshot (for video-optagelse) Manuel fokusering Eksponeringskontrol Irisblænde-lås Baglyskompensation Spoteksponeringskontrol Indstilling af hvidbalance Manuel justering af hvidbalance Wipe- eller fade-effekter Program AE med specielle effekter REDIGERING Overspilning til en videobåndoptager Overspilning til et videoapparat, som er udstyret med en DV-bøsning (digital overspilning) Tilslutning til en PC REFERENSER 38 FEJLFINDING BRUGERVEDLIGEHOLDELSE FORSIGTIGHEDSREGLER TEKNISKE SPECIFIKATIONER TERMER 47

6 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 6 Thursday, November 18, :52 AM 6 DA Indeks TIL AT BEGYNDE MED 1 B CDE U S T 6 O N P 78 Z a b Q V IJ KR W L X Y c d M e

7 MasterPage: Start_Right GR-D240PAL.book Page 7 Thursday, November 18, :52 AM Kontroller A Stopknap [8] ( s. 20) Baglyskompenstionsknap [BACK LIGHT] ( s. 31) B Gengive/pause-knap [4/9] ( s. 20) Manuel fokuseringsknap [FOCUS] ( s. 29) C Tilbagespolingsknap [3] ( s. 20) Menuvalgknap [ ] ( s. 14) Hurtigt gennemsyn-knap [ ] ( s. 19) D Fremspolingsknap [5] ( s. 20) Menuvalgknap [+] ( s. 14) Natteknap [NIGHT] ( s. 28) E Menu-knap [MENU] ( s. 22) Databatteri-knap [DATA] ( s. 12) F Diopter-justeringskontrol ( s. 15) G Snapshot-knap [SNAPSHOT] ( s. 29) H Motorzoomknap [T/W] ( s. 18) Lydstyrkekontrol til højttalere [VOL. +, ] ( s. 20) I Batteriudløserknap [PUSH BATT.] ( s. 11) J Optagestart/stop-knap ( s. 17) K Afbryder [A, M, PLAY, OFF] ( s. 13) L Låseknap ( s. 13) M Kassette Open/Eject-knap [OPEN/EJECT] ( s. 16) Bøsninger Bøsningerne sidder under dækslerne. N S-Video/lyd/video-udgangsbøsning [S/AV] ( s. 21, 35) O DC-indgangsbøsning [DC] ( s. 11) P Digital Video-bøsning [DV OUT] (i.link*) ( s. 36, 37) Q Mikrofonbøsning [MIC] ( s. 26) (Der kan anvendes en mikrofon (ekstraudstyr) under videoindspilning og lydoverspilning. Brug af en skoadapter (ekstraudstyr) anbefales for at stabilisere mikrofonen.) * i.link refererer til IEEE industrispecifikationen og dennes tilføjelser. Logoet anvendes til produkter, der er i overensstemmelse med i.link-standarden. Indikatorer R POWER/CHARGE-indikator ( s. 11, 17) TIL AT BEGYNDE MED Andre dele S Monitorlås ( s. 18) T LCD-monitor ( s. 18, 19) U Søger ( s. 15) V Beslag til batteri ( s. 12) W Øje til skulderrem ( s. 11) X Højttaler ( s. 20) Y Håndrem ( s. 14) Z Objektiv a Kamerasensor (Sørg for ikke at tildække dette område, da der her er indbygget en sensor, som er nødvendig til optagelse.) b Stereomikrofon c Hul til beslag ( s. 15) d Gevindhul til stativ ( s. 15) e Kassetteholderdæksel ( s. 16) DA 7 TIL AT BEGYNDE MED

8 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 8 Thursday, November 18, :52 AM 8 DA TIL AT BEGYNDE MED Indikatorer i LCD-monitoren/søgeren Under video-optagelse x W T BRIGHT SOUND 12BIT 15:55 qwe 1h40m 50m : 00 d s a p a Betjeningstilstand ( s. 13) B : Night-Scope-indikator ( s. 28) : Gain Up-funktion ( s. 23) C Indikator for hvidbalance ( s. 32) D : Indikator for spoteksponeringskontrol ( s. 31) : Indikator for baglyskompensation ( s. 31) ±: Indikator for justering af eksponering ( s. 30) E Indikator for valgt program AE med specielle effekter ( s. 34) F Indikator for irisblænde-lås ( s. 30) G SOUND 12BIT/16BIT: Indikator for lydindstilling ( s. 23) (Vises cirka 5 sekunder efter at der er tændt for camcorderen.) L R REC : Lydstyrkeindikator for ekstra mikrofon (Vises, når der er tilsluttet en mikrofon (ekstraudstyr). s. 26, AUX MIC ) H Digital billedstabilisator ( DIS ) ( s. 24) I Omtrentligt zoomforhold ( s. 18) J Zoom-indikator ( s. 18) K Indikator for valgt wipe/fade-effekt ( s. 33) L Indikator for båndtransport ( s. 17) (Roterer, når båndet kører.) M Indikator for valgt vidvinkelfunktion ( s. 24) N Optagehastighed (SP/LP) ( s. 23) O Resterende tid på båndet ( s. 17) P REC: (Vises under optagelse.) ( s. 17) PAUSE: (Vises under optage-standby indstilling.) ( s. 17) O: (Vises, når der tages snapshot.) ( s. 29) Q 5S/Anim.: Viser 5-sekundersoptagelsesfunktion eller animationsoptagelsesfunktion. ( s. 24) R Indikator for Wind Cut ( s. 24) r t y u i o S Indikator for resterende batterikapacitet ( s. 40) T Dato/tid ( s. 14) U Indikator for lysstyrkekontrol (LCD-monitor/ søger) ( s. 15) V Indikator for manuel fokusering ( s. 29) W Tidskode ( s. 26, 27)

9 MasterPage: Start_Right GR-D240PAL.book Page 9 Thursday, November 18, :52 AM Under video-gengivelse BIT/ M I X L BLANK SEARCH PUSH "STOP" BUTTON TO CANCEL VOLUME 20 : 21 : 25 50m : a Indikator for lydindstilling ( s. 26) B Indikator for blanksøgning ( s. 20) C Båndhastighed ( s. 23) D 4: Gengivelse 5: Fremspoling/hurtig billedsøgning 3: Tilbagespoling/hurtig billedsøgning 9: Pause 9 U: Gengivelse med et enkeltbillede ad gangen/slowmotion i fremad retning Y 9: Gengivelse med et enkeltbillede ad gangen/slowmotion i baglæns retning E Indikator for resterende batterikapacitet ( s. 40) F Dato/tid ( s. 26, 27) G VOLUME: Indikator for lydstyrke ( s. 20) BRIGHT: Indikator for lysstyrkekontrol (LCDmonitor/søger) ( s. 15) H Tidskode ( s. 26, 27) 5 TIL AT BEGYNDE MED Før De anvender camcorderen DA 9 Sørg for, at De kun anvender kassetter med mærket. Denne camcorder er udelukkende beregnet til brug med digitale videobånd. Kun kassetter med mærket kan anvendes med denne camcorder. Husk, at denne camcorder ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Husk, at denne camcorder udelukkende er beregnet til private optagelser. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde, hvor De optager en begivenhed som f.eks. et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, bør De indhente tilladelse på forhånd.) Før De indspiller vigtige videoer, skal De foretage en prøveindspilning. Gengiv prøveindspilningen for at sikre Dem, at videoen og lyden er indspillet korrekt. Det anbefales at rense videohovederne før brug. Hovederne kan være snavsede, hvis De ikke har benyttet camcorderen i længere tid. Det anbefales jævnligt at rense videohovederne med en rensekassette (ekstraudstyr). Sørg for at opbevare kassettebåndene og camcorderen under korrekte forhold. Videohovederne bliver lettere snavsede, hvis kassettebåndene og camcorderen opbevares i støvede omgivelser. Kassettebånd skal tages ud af camcorderen og opbevares i kassetteetuier. Opbevar camcorderen i en taske eller i en anden beholder. Brug SP-indstilling (Standard Play) til vigtige video-optagelser. I LP-indstilling (Long Play) kan De optage 50% mere video end i SP-indstilling (Standard Play), men der kan opstå mosaiklignende støj under gengivelsen afhængigt af båndets type og optageforholdene. Derfor anbefales SP-indstilling til vigtige optagelser. Det anbefales at benytte kassettebånd fra JVC. Alle kommercielt tilgængelige kassettebånd, som overholder MiniDV-standarden, kan benyttes sammen med camcorderen, men kassettebånd fra JVC er specielt udviklet til at få mest muligt ud af denne camcorder. Læs også FORSIGTIGHEDSREGLER på side TIL AT BEGYNDE MED

10 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 10 Thursday, November 18, :52 AM 10 DA TIL AT BEGYNDE MED Standardudstyr ELLER Hvordan objektivhætten sættes på For at beskytte objektivet skal De sætte den medfølgende objektivhætte på camcorderen som vist i illustrationen. BEMÆRK: For at kontrollere at objektivhætten sidder rigtigt, skal De se efter, at hætten er justeret til camcorderen. a Lysnetadapter AP-V17E eller AP-V14E b Netledning (kun til AP-V14E) c Batteripakning BN-VF707U d S/AV kabel e Kabeladapter f Skulderrem ( s. 11 for montering) g Objektivhætte (se i højre kolonne for montering) De medfølgende kabler kan være forsynet med et eller flere støjfiltre, således at camcorderens optimale ydelse sikres. Hvis et kabel kun har et støjfilter, bør den ende, som er nærmest filteret, tilsluttes camcorderen. Sørg for at anvende de medfølgende kabler til tilslutninger. Anvend aldrig andre kabler. Placer her, når der optages.

11 MasterPage: Start_Right GR-D240PAL.book Page 11 Thursday, November 18, :52 AM Sådan sættes skulderremmen på Se illustrationen. 1 Før remmen gennem øjet. 2 Fold den tilbage, og før den gennem rembåndet og spændet. Løsn remmen i spændet, og stram den derefter for at justere længden af remmen. 3 Træk rembåndet helt ned mod øjet. Spænde Rembånd 2 2 Strømforsyning TIL AT BEGYNDE MED DA 11 Denne camcorders 2-vejs strømforsyning giver Dem mulighed for at vælge den strømkilde, der passer bedst. Anvend ikke strømforsyningsenheder, som hører til andet udstyr. Opladning af batteripakningen M A POWER/ CHARGE OFF PLAY Afbryder POWER/CHARGE-indikator Beslag for batteri PUSH BATT. Batteripakning Pil TIL AT BEGYNDE MED Øje 1 3 -mærke Til DC bøsning Åbn dækslet. Til stikkontakt i væggen Lysnetadapter (Eksempel: AP-V17E) 1 Sæt afbryderen i stilling OFF. 2 Vend batteripakningen, så pilen peger nedad, og skub batteripakningen let mod monteringsdelen til batteripakningen a. 3 Tryk batteripakningen ned, indtil den låses fast b. 4 Tilslut lysnetadapteren til camcorderen. 5 Tilslut netledningen til lysnetadapteren. (gælder kun AP-V14E) 6 Sæt lysnetadapteren i en vekselstrømsstikkontakt. POWER/CHARGEindikatoren på camcorderen begynder at blinke som indikation af, at opladningen er begyndt. 7 Når POWER/CHARGE-indikatoren slukkes, er opladningen færdig. Tag lysnetadapterens netledning ud af stikkontakten. Tag lysnetadapteren ud af forbindelse med camcorderen. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

12 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 12 Thursday, November 18, :52 AM 12 DA TIL AT BEGYNDE MED Aftagning af batteripakningen Tryk batteripakningen opad, mens der trykkes på PUSH BATT., for at tage den ud. Batteripakning BN-VF707U* BN-VF714U BN-VF733U * Medfølger Opladetid Cirka 1 timer 30 min. Cirka 2 timer 40 min. Cirka 5 timer 40 min. Det anbefales kun at benytte originale JVC-batterier i camcorderen. Brug af almindelige ikke-jvcbatterier kan beskadige de interne kredsløb. Hvis beskyttelseshætten sidder på batteripakningen, skal den fjernes først. Camcorderen kan ikke anvendes under opladning. Opladning er ikke mulig, hvis der anvendes en forkert type batteripakning. Det er ikke sikkert, at opladeindikatoren POWER/ CHARGE-indikatoren lyser, når batteripakningen oplades for første gang eller efter længere tids opbevaring uden brug. Tag i dette tilfælde batteripakningen ud af camcorderen, og prøv at oplade igen. Hvis batteridriftstiden stadig er meget kort, efter at en fuld opladning har fundet sted, er batteriet udtjent, og det skal udskiftes. Anskaf et nyt batteri. Eftersom lysnetadapteren behandler elektricitet internt, vil den blive varm under opladningen. Anvend den derfor kun på et godt ventileret sted. Ved at anvende AA-VF7-batteriopladeren (ekstraudstyr) kan De oplade BN-VF707U/ VF714U/VF733U-batteripakningen uden camcorderen. Efter 5 minutter i optage-standby med en kassette isat slukker camcorderen automatisk for strømmen fra lysnetadapteren. I så fald starter opladningen af batteriet, hvis batteriet er sat i camcorderen. Anvendelse af batteripakningen Udfør trin 2 3 under Opladning af batteripakningen. Maksimal kontinuerlig optagetid Batteripakning LCD-monitor til Søger til BN-VF707U* 1 timer 5 min. 1 timer 25 min. BN-VF714U 2 timer 20 min. 3 timer BN-VF733U 5 timer 25 min. 7 timer 5 min. * Medfølger Optagetiden reduceres betydeligt under følgende forhold: Zoom- eller optage-standby-indstilling aktiveres gentagne gange. LCD-monitoren anvendes gentagne gange. Gengivelsestilstand aktiveres gentagne gange. Inden længerevarende anvendelse anbefaler vi, at De holder nok batteripakninger i beredskab til at dække 3 gange den planlagte optagetid. OBS: Sørg for, at der er slukket for camcorderen, før strømkilden tages af. Forsømmelse af dette kan bevirke, at camcorderen ikke fungerer efter hensigten. Databatterisystem De kan kontrollere den resterende batterikapacitet og den tid, der kan indspilles. 1) Sørg for, at batteriet er monteret, og at afbryderknappen er sat i stilling OFF. 2) Åbn LCD-monitoren helt. 3) Tryk på DATA. Statusskærmen for batteriet vises. Skærmen kan vises i søgeren, når LCDmonitoren er lukket. Skærmen vises i 5 sekunder, hvis knappen nedtrykkes og slippes hurtigt, og i 15 sekunder, hvis knappen holdes nede i flere sekunder. Hvis COMMUNICATION ERROR vises i stedet for batteristatusskærmen, selv om De har prøvet at trykket på DATA flere gange, kan der være et problem med batteriet. Kontakt i så fald Deres JVC-forhandler.

13 MasterPage: Start_Right GR-D240PAL.book Page 13 Thursday, November 18, :52 AM Brug af lysnetadapteren Udfør trin 4 5 under Opladning af batteripakningen. BEMÆRK: Den medfølgende netledning er forsynet med automatisk spændingsvalg i området 110 V til 240 V. Om batterierne FARE! Forsøg ikke at skille batterierne ad, og udsæt dem ikke for ild eller stærk varme, da det kan medføre brand eller eksplosion. ADVARSEL! Lad ikke batteriet eller dets terminaler komme i berøring med metaller, da dette kan resultere i kortslutning og risiko for brand. Sådan gendannes den præcise visning af indikatoren for batteristrøm. Hvis indikatoren for batteristrøm afviger fra den faktiske driftstid, skal batteriet oplades helt og derefter drænes helt. Denne funktion vender dog muligvis ikke tilbage, hvis batteriet er blevet brugt i lang tid under ekstremt høje/lave temperaturer eller er opladet for mange gange. Betjeningstilstand TIL AT BEGYNDE MED DA 13 For at tænde for camcorderen skal De sætte afbryderen til enhver anden betjeningstilstand end OFF, mens der trykkes på låseknappen på kontakten. MENU/DATA Afbryder Låseknap POWER/ CHARGE Vælg den ønskede betjeningstilstand med afbryderen. Afbryderens position A (Fuldautomatisk optagelse): Giver Dem mulighed for at optage UDEN specialeffekter eller manuelle justeringer. Velegnet til almindelig optagelse. A -indikatoren kommer frem på displayet. M (Manuel optagelse): Giver Dem mulighed for at indstille forskellige optagefunktioner via menuerne. ( s. 22) Prøv denne indstilling, hvis De ønsker flere kreative muligheder end ved Fuldautomatisk optagelse. OFF: Giver Dem mulighed for at slukke for camcorderen. PLAY: Muliggør gengivelse af en optagelse på båndet. Giver Dem mulighed for at angive forskellige gengivefunktioner via menuerne. ( s. 22) M A POWER/CHARGEindikator TIL AT BEGYNDE MED FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

14 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 14 Thursday, November 18, :52 AM 14 DA TIL AT BEGYNDE MED Power-Linked betjening Når afbryderen er sat til A eller M, kan De også tænde/slukke camcorderen ved at åbne/ lukke LCD-monitoren eller trække søgeren ud eller skubbe den ind. INFORMATION: Følgende forklaringer i manualen antager, at De anvender LCD-monitoren. Hvis De vil anvende søgeren, skal De lukke LCD-monitoren og trække søgeren helt ud. Indstilling af sprog De kan ændre sproget i displayet. ( s. 22, 26, 27) 1 Sæt afbryderen i stilling M, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Åbn LCD-monitoren helt. ( s. 18) 3 Tryk på MENU. Menu-skærmen kommer frem. 4 Tryk på + eller for at vælge n, og tryk på MENU. CAMERA DISPLAY-menuen kommer frem. 5 Tryk på + eller for at vælge LANGUAGE, og tryk på MENU. 6 Tryk på + eller for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på MENU. 7 Tryk på + eller for at vælge BRETURN, og tryk to gange på MENU. Menu-skærmen forsvinder. CAMERA DI SPLAY BRIGHT ON SCREEN LCD / TV DAT E /TIME AUTO TIM E CODE OFF LANGUAGE ENGLISH AUX MIC ON CLOC K AD J. 17 :30 RETURN CAMERA DISPLAY LANGUAGE ENGLISH ESPAÑOL РУССКИЙ Indstilling af dato/tid Dato og tid optages altid på båndet. De kan vælge, om De vil se denne information under gengivelse. ( s. 22, 27) 1 Udfør trin 1 4 i Indstilling af sprog i venstre spalte. 2 Tryk på + eller for at vælge CLOCK ADJ., og tryk på MENU. Parameteret for Dag fremhæves. 3 Tryk på + eller for at indstille datoen, og tryk på MENU. Gentag dette for at indstille måneden, året, timetallet og minuttallet. 4 Tryk på + eller for at vælge BRETURN, og CAMERA DI SPLAY CLOC K AD J. 17 :30 tryk to gange på MENU. Menu-skærmen forsvinder. Justering af greb 1 Juster velcroremmen. 2 Stik højre hånd ind gennem løkken, og tag fat i grebet. 3 Juster håndremmen i forhold til Deres tommelfinger og fingre, så De ubesværet kan betjene optagestart/stopknappen, afbryderen og motorzoomknappen. Sørg for at fastgøre velcroremmen, hvor stillingen er passende.

15 MasterPage: Start_Right GR-D240PAL.book Page 15 Thursday, November 18, :52 AM Justering af søgeren 1 Sæt afbryderen i stilling A eller M, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Sørg for, at LCD-monitoren er lukket og låst fast. Træk søgeren helt ud, og juster den manuelt for at opnå det tydeligst mulige billede. 3 Drej diopter-justeringskontrollen, indtil indikatorerne i søgeren er skarpt fokuserede. Eksempel: PAUSE Diopter-justeringskontrol FORSIGTIG: Pas på ikke at få fingrene i klemme, når søgeren skubbes tilbage. TIL AT BEGYNDE MED DA 15 Justering af displayets lysstyrke 1 Sæt afbryderen i + stilling M eller PLAY, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Åbn LCD-monitoren helt. ( s. 18) For at justere MENU lysstyrken i søgeren skal De trække søgeren helt ud og indstille PRIORITY til FINDER BRIGHT ( s. 22, 25). 3 Tryk på MENU. Menu-skærmen kommer frem. 4 Tryk på + eller for at vælge n, og tryk på MENU. CAMERA DISPLAY-menuen kommer frem. 5 Tryk på + eller for at vælge BRIGHT, og tryk på MENU. Menuskærmen lukker og indikatoren for lysstyrkekontrol vises. 6 Tryk på + eller, indtil den ønskede lysstyrke opnås. 7 Tryk på MENU for at fjerne indikatoren for lysstyrkekontrol fra displayet. Montering på stativ Ved montering af camcorderen på et stativ retter De stativets orienteringstap og skrue ind efter gevindhullet og taphullet på camcorderen. Stram derefter skruen til i urets retning. Nogle stativer er ikke udstyret med tapper. TIL AT BEGYNDE MED

16 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 16 Thursday, November 18, :52 AM 16 DA TIL AT BEGYNDE MED Isætning og udtagning af en kassette Der skal være strøm på camcorderen, for at De kan isætte eller udtage en kassette. Kassetteholder PUSH HERE Hvis kassetteholderen ikke åbner i løbet af et par sekunder, skal De lukke kassetteholderdækslet og prøve igen. Hvis kassetteholderen stadig ikke åbner, skal De slukke for camcorderen og tænde for den igen. Hvis båndet ikke går rigtigt ind, skal De åbne kassetteholderdækslet helt og tage kassetten ud. Vent nogle minutter, og sæt den i igen. Vent et stykke tid, før De åbner kassetteholderdækslet, hvis camcorderen pludseligt er flyttet fra kolde til varme omgivelser. OPEN/EJECT Sørg for, at siden med ruden vender udad. Kassetteholderdæksel Slettegarderingstap 1 Skyd og hold OPEN/EJECT i retning af pilen, og træk derefter kassetteholderdækslet åbent, indtil det låser på plads. Kassetteholderen åbnes automatisk. Rør ikke ved de indvendige dele. 2 Sæt et bånd i, eller tag det ud, og tryk på PUSH HERE for at lukke kassetteholderen. Vær påpasselig med kun at trykke på PUSH HERE -delen, når De lukker kassetteholderen, da der ellers er risiko for, at De får fingrene i klemme i kassetteholderen og derved kommer til skade eller forårsager skade på camcorderen. Når kassetteholderen er lukket, trækkes den automatisk tilbage. Vent, til den er trukket helt tilbage, før De lukker kassetteholderdækslet. Hvis batteripakningens effekt er lav, kan De muligvis ikke lukke kassetteholderdækslet. Brug ikke magt. Skift batteripakningen ud med en, der er fuldt opladet, eller tilslut lysnetadapteren, før De går videre. 3 Luk kassetteholderdækslet godt, indtil det låses fast med et klik. Beskyttelse af værdifulde optagelser Skyd slettegarderingstappen på bagsiden af båndet mod SAVE. Dette forhindrer båndet i at blive slettet. Hvis De senere vil optage på båndet, skal De skyde knappen tilbage mod REC, før båndet sættes i.

17 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE MasterPage: Video_Heading0_Right GR-D240PAL.book Page 17 Thursday, November 18, :52 AM Grundlæggende optagelse BEMÆRK: Før De fortsætter, skal De udføre nedenstående trin: Strømforsyning ( s. 11) Isætning af en kassette ( s. 16) Motorzoomknap Afbryder Låseknap POWER/CHARGE-indikator Resterende tid på båndet VIDEO-OPTAGELSE DA 17 Den omtrentlige resterende tid på båndet vises i displayet. h m angiver, at camcorderen er ved at beregne den resterende tid. Når den resterende tid kommer ned på 2 minutter, begynder indikatoren at blinke. Den tid, det tager at beregne og vise den resterende tid på båndet, og nøjagtigheden af beregningen kan variere alt efter, hvilken type bånd der anvendes. Optagestart/stop-knap 1 Fjern objektivhætten. ( s. 10) 2 Åbn LCD-monitoren helt. 3 Sæt afbryderen i stilling A eller M, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. POWER/CHARGE-indikatoren lyser, og camcorderen indstilles til optage-standby. PAUSE vises. Hvis De vil optage i LP-tilstand (Long Play), s Tryk på optagestart/stop-knappen for at starte optagelsen. T REC kommer frem på displayet, mens der optages. 5 Tryk på optagestart/stop-knappen igen for at stoppe optagelsen. Camcorderen indstilles igen til optage-standby. Omtrentlig optagetid Bånd Optagehastighed SP LP 30 min. 30 min. 45 min. 60 min. 60 min. 90 min. 80 min. 80 min. 120 min. VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE Hvis optage-standby-funktionen fortsætter i 5 minutter, vil camcorderen automatisk blive afbrudt. Tryk søgeren tilbage, og træk den ud igen, eller luk LCD-monitoren, og åbn den igen for at tænde for camcorderen igen. Hvis der er et blankt afsnit mellem optagelserne på båndet, afbrydes tidskoden, og der kan forekomme fejl, når båndet redigeres. Se Optagelse fra et punkt inde på båndet ( s. 19) for, hvordan dette kan undgås. For at koble biblyden fra, s. 22, 25.

18 MasterPage: Left GR-D240PAL_05Video.fm Page 18 Monday, November 22, :51 PM 18 DA VIDEO-OPTAGELSE LCD-monitor og søger Ved brug af LCD-monitoren: Sørg for, at søgeren er skubbet ind. Træk i LCDmonitorens kant, og åbn LCD-monitoren helt. Monitoren kan dreje 270 (90 nedad og 180 opad). Ved brug af søgeren: Sørg for, at LCD-monitoren er lukket og låst fast. Træk søgeren helt ud. 180 Zoomning Producer ind/udzoomningseffekt eller en hurtig ændring i billedforstørrelsen. Zoom ind Skyd motorzoomknappen mod T. Zoom ud Skyd motorzoomknappen mod W. Jo længere De skyder motorzoomknappen, desto hurtigere sker zoomningen. Zoom ind (T: Telefoto) 1 xw T 10xW T 20xW T 40xW T 90 Billedet vil ikke komme frem samtidigt i LCDmonitoren og søgeren. Når søgeren trækkes ud, mens LCD-monitoren er åben, kan De vælge, hvilken af de to, der skal bruges. Indstil PRIORITY til den ønskede indstilling på SYSTEM menuen. ( s. 22, 25) Der kan forekomme lyse farveprikker over hele LCD-monitoren eller i søgeren. Dette er dog ikke nogen fejlfunktion. ( s. 39) 10 x W T Zoom ud (W: Bredformat) Digitalt zoomområde 25X (optisk) zoomområde Omtrentligt zoomforhold Fokuseringen kan blive ustabil under zoomning. Indstil i dette tilfælde zoomen, mens camcorderen er i optage-standby, lås fokus ved at anvende den manuelle fokusering ( s. 29), og zoom ind eller ud i optagetilstand. Zoomning er mulig til maks. 800X, eller den kan ændres til 25X forstørrelse med anvendelse af optisk zoomning. ( s. 23) Zoomforstørrelse på over 25X foretages via digital billedbehandling, hvorfor det kaldes digital zoom. Under digital zoom kan billedkvaliteten være forringet. Makrooptagelse (helt ned til cirka 5 cm fra motivet) kan udføres, når motorzoomknappen er skubbet hele vejen til W. Vi henviser også til TELE MACRO i MANUAL-menuen på side 24. Når De optager et motiv tæt ved objektivet, skal De først zoome ud. Hvis der zoomes ind i autofokusindstilling, kan camcorderen zoome ud automatisk afhængigt af afstanden mellem camcorderen og motivet. Dette sker ikke, når TELE MACRO er sat til ON. ( s. 24)

19 MasterPage: Start_Right GR-D240PAL.book Page 19 Thursday, November 18, :52 AM Kreative optagelser I visse situationer kan man opnå mere dramatiske resultater, hvis man anvender anderledes optagevinkler. Hold camcorderen i den ønskede position, og drej LCDmonitoren i den mest bekvemme retning. Monitoren kan dreje 270 (90 nedad og 180 opad). Tidskode Under optagelse indspilles en tidskode på båndet. Denne kode er beregnet på lokalisering af scenerne på båndet under gengivelse. Display Minutter Sekunder Delbilleder* (25 delbilleder 12:34:24 = 1 sekund) * Delbilleder vises ikke under optagelse. Hvis en optagelse starter fra et blankt afsnit, begynder tidskoden at tælle fra 00:00:00 (minutter:sekunder:delbilleder). Hvis en optagelse starter fra slutningen af en tidligere indspillet scene, fortsætter tidskoden fra den sidste tidskode. Hvis et blankt afsnit indspilles et stykke inde på båndet, afbrydes tidskoden. Når optagelsen genoptages, begynder tidskoden igen at tælle op fra 00:00:00. Det betyder, at camcorderen kan indspille de samme tidskoder, som findes i en tidligere optaget scene. For at forhindre dette udføres Optagelse fra et punkt inde på båndet ( s. 19) i de følgende tilfælde; Efter at De har afspillet et indspillet bånd og vil optage igen. Når strømmen afbrydes under en optagelse. Når et bånd tages ud og isættes igen under en optagelse. Når De optager på et delvist indspillet bånd. Når De optager på et blankt afsnit et stykke inde på båndet. Når De vil fortsætte med at optage, og De har åbnet/lukket kassetteholderdækslet. VIDEO-OPTAGELSE DA 19 Tidskoden kan ikke nulstilles. Under hurtig frem- og tilbagespoling skifter tidskode-visningen i ryk. Tidskoden vises kun, når TIME CODE er sat i stilling ON. ( s. 26) Hurtigt gennemsyn Gør det muligt at kontrollere slutningen af den sidste optagelse. 1) Tryk på i optage-standby-indstilling. 2) Båndet spoles nogle sekunder tilbage og afspilles automatisk, hvorefter det afbrydes til optage-standby-indstilling til den næste optagelse. Der kan optræde forvrængning i starten af afspilningen. Dette er normalt. Optagelse fra et punkt inde på båndet 1) Afspil et bånd, eller anvend blanksøgning ( s. 20) for at finde det punkt, hvorfra De vil påbegynde optagelsen, og aktiver derefter stillgengivelse. ( s. 20) 2) Sæt afbryderen i stilling A eller M, mens låseknappen på afbryderen trykkes ind, og begynd derefter at optage. VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE

20 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 20 Thursday, November 18, :52 AM 20 DA VIDEO-GENGIVELSE Normal gengivelse Højttaler 1 Sæt et bånd i. ( s. 16) 2 Sæt afbryderen i stilling PLAY, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 3 Tryk på 4/9 for at begynde gengivelsen. 4 Tryk på 8 for at stoppe gengivelsen. Tryk på 3 for at spole båndet tilbage eller på 5 for at spole det frem i stop-indstilling. Kontrol af højttalerlydstyrken Skyd motorzoomknappen (VOL. +/ ) mod + for at skrue op for lyden eller mod for at skrue ned for lyden. Gengivebilledet kan ses i LCD-monitoren, i søgeren eller på et tilsluttet TV. ( s. 21) Hvis stop-indstillingen fortsætter i 5 minutter, når camcorderen strømforsynes fra et batteri, vil camcorderen automatisk blive afbrudt. For at tænde for den igen skal De sætte afbryderen i stilling OFF og derefter i stilling PLAY. Hvis et kabel er sat i S/AV-bøsningen, høres lyden ikke fra højttalerne. Still-gengivelse 5 VOL. +/ 3 Låseknap 4/9 8 MENU Pause under video-gengivelse. 1) Tryk på 4/9 under gengivelsen. 2) Tryk igen på 4/9, når De vil fortsætte gengivelsen. Hvis still-gengivelse fortsætter i mere end 3 minutter, vil camcorderen automatisk blive indstillet til stop. M A Afbryder Shuttle-søgning Gør det muligt at udføre hurtig søgning i en af retningerne under video-gengivelse. 1) Tryk på fremspolingsknappen 5 under gengivelse for at spole frem, eller tryk på 3 for at spole tilbage. 2) Tryk på 4/9, når De vil fortsætte den normale gengivelse. Tryk under gengivelse på 5 eller 3, og hold den inde. Søgningen fortsætter, så længe knappen holdes inde. Når knappen slippes, fortsætter den normale gengivelse. En ubetydelig mosaik-effekt vises på skærmen under shuttle-søgning. Dette er normalt. OBS: Under shuttle-søgning er dele af billedet muligvis ikke klart synligt, især i venstre side af skærmen. Blanksøgning Blanksøgning er en hjælp til at finde ud af, hvor De skal starte optagelse midt på et bånd for at undgå, at tidskoden afbrydes. ( s. 19) 1 Sæt et bånd i. ( s. 16) 2 Sæt afbryderen i stilling PLAY, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 3 Tryk på MENU. Menu-skærmen kommer frem. 4 Tryk på MENU for at vælge t. VIDEOmenuen kommer frem. 5 Tryk på + eller for at vælge BLANK SRCH, og tryk på MENU. Sub-menuen kommer frem. 6 Tryk på + eller for at vælge EXECUTE, og tryk på MENU. BLANK SEARCH indikatoren vises, og camcorderen starter automatisk søgning i baglæns eller forlæns retning og stopper på det sted, der er cirka 3 sekunders bånd før begyndelsen af den detekterede blanke del. Tryk på 8 for at annullere blanksøgningen. Hvis den aktuelle position er i et blankt afsnit før søgningen, søger camcorderen baglæns. Hvis den aktuelle position er i et indspillet afsnit, søger camcorderen fremad. Hvis starten eller slutningen af båndet nås under blanksøgning, stopper camcorderen automatisk. Et blankt afsnit på mindre end 5 sekunders bånd bliver muligvis ikke fundet.

GR-D24 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 5 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 10. http://www.jvc.co.

GR-D24 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 5 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 10. http://www.jvc.co. Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 3, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

Læs mere

GR-D290 GR-D270 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 18

GR-D290 GR-D270 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 18 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D290 GR-D270 Besøg vores hjemmeside for digitale videokameraer på Internettet: http://www.jvc.co.jp/english/cyber/ For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde,

Læs mere

GR-DVL145 INSTRUKTIONSBOG DIGITALT VIDEO KAMERA INDHOLD DANSK AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 TIL AT BEGYNDE MED 7 13 OPTAGELSE OG AFSPILNING 14 22

GR-DVL145 INSTRUKTIONSBOG DIGITALT VIDEO KAMERA INDHOLD DANSK AUTOMATISK DEMONSTRATION 6 TIL AT BEGYNDE MED 7 13 OPTAGELSE OG AFSPILNING 14 22 DIGITALT VIDEO KAMERA GR-DVL145 De er velkommen til at besøge vores hjemmeside på Internet og deltage i vores forbrugerundersøgelse (kun på engelsk): http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html For

Læs mere

GR-DZ7 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG GENGIVELSE 17

GR-DZ7 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG GENGIVELSE 17 Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

Læs mere

GR-DX48 GR-DX37 GR-DX28 GR-DX27

GR-DX48 GR-DX37 GR-DX28 GR-DX27 Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

Læs mere

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D43 GR-D23 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 5 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 11

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D43 GR-D23 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 5 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 11 Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 2 3, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DANSK

Læs mere

GR-D720E GR-D740E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK DANSK INTRODUKTION 8 VIDEOOPTAGELSE OG - GENGIVELSE 18 AVANCEREDE FACILITETER 24

GR-D720E GR-D740E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK DANSK INTRODUKTION 8 VIDEOOPTAGELSE OG - GENGIVELSE 18 AVANCEREDE FACILITETER 24 Kære kunde Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 6 af hensyn til sikker brug af dette produkt. DIGITALT VIDEOKAMERA

Læs mere

GR-DVL557 GR-DVL555 GR-DVL450 GR-DVL357 GR-DVL355 GR-DVL157 GR-DVL150

GR-DVL557 GR-DVL555 GR-DVL450 GR-DVL357 GR-DVL355 GR-DVL157 GR-DVL150 DANSK DIGITALT VIDEOKAMERA GR-DVL557 GR-DVL555 GR-DVL450 GR-DVL57 GR-DVL55 GR-DVL57 GR-DVL50 De er velkommen til at besøge vores hjemmeside på Internet og deltage i vores forbrugerundersøgelse (kun på

Læs mere

GR-X5E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE

GR-X5E DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE DIGITALT VIDEOKAMERA GR-X5E Besøg vores hjemmeside for digitale videokameraer på Internettet: http://www.jvc.co.jp/english/cyber/ For tilbehør: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Kære kunde, Tak,

Læs mere

GR-DVX8 INSTRUKTIONSBOG DIGITALT VIDEOKAMERA INDHOLD DANSK

GR-DVX8 INSTRUKTIONSBOG DIGITALT VIDEOKAMERA INDHOLD DANSK DIGITALT VIDOKAMRA GR-DVX8 De er velkommen til at besøge vores hjemmeside på Internet og deltage i vores forbrugerundersøgelse (kun på engelsk): http://www.jvc-victor.co.jp/english/index-e.html INDHOLD

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

GR-DVL9600 GR-DVL9500

GR-DVL9600 GR-DVL9500 DIGITALT VIDEOKAMERA GR-DVL9600 GR-DVL9500 DANSK De er velkommen til at besøge vores CyberCam hjemmeside på Internet og deltage i vores forbrugerundersøgelse (kun på engelsk): http://www.jvc-victor.co.jp/index-e.html

Læs mere

GR-SXM58 GR-SXM48 GR-FXM383 GR-FXM38 GR-SX24 GR-FX14

GR-SXM58 GR-SXM48 GR-FXM383 GR-FXM38 GR-SX24 GR-FX14 INSTRUKTIONSBOG DANSK LYT0860-007A KOMPAKT VHS CAMCORDER GR-SXM58 GR-SXM48 GR-FXM383 GR-FXM38 GR-SX24 GR-FX14 S-VHS er kun kompatibel med GR-SXM58/SXM48/ SX24. EG VHS PAL 625 Trykt i Malaysia 1001MKV *

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

GR-DVX10 GR-DVX9 INSTRUKTIONSBOG DIGITALT VIDEOKAMERA INDHOLD DANSK

GR-DVX10 GR-DVX9 INSTRUKTIONSBOG DIGITALT VIDEOKAMERA INDHOLD DANSK INDHOLD DANSK AUTOMATISK DMONSTRATION 5 TIL AT BGYND MD 6 5 DIGITALT VIDOKAMRA GR-DVX0 GR-DVX9 De er velkommen til at besøge vores hjemmeside på Internet og deltage i vores forbrugerundersøgelse (kun på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

GZ-MG70E GZ-MG60E KAMERA MED HARDDISK INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22

GZ-MG70E GZ-MG60E KAMERA MED HARDDISK INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22 DANSK INTRODUKTION 7 KAMERA MED HARDDISK GZ-MG70E GZ-MG60E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 28 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER 48 REFERENCER 52 Hvis

Læs mere

GZ-MG50E GZ-MG40E GZ-MG30E GZ-MG20E

GZ-MG50E GZ-MG40E GZ-MG30E GZ-MG20E MasterPage: Cover M5E3PAL.book Page 1 Wednesday, August 3, 2005 4:36 PM DANSK INTRODUKTION 7 KAMERA MED HARDDISK GZ-MG50E GZ-MG40E GZ-MG30E GZ-MG20E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 22 INDSPILNING OG AFSPILNING

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

GR-FX40 GR-FX30 GR-FX10

GR-FX40 GR-FX30 GR-FX10 KOMPAKT VHS CAMCORDER GR-FX40 GR-FX0 GR-FX0 DANSK INSTRUKTIONSBOG LYT08-007A DA DA Kære kunde, Tak for købet af denne JVC Compact VHS camcorder. Før De begynder at bruge camcorderen, bedes De læse sikkerhedsinformationerne

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DCR-HC27E/HC28E. Betjeningsvejledning. Digitalt videokamera. Optagelse og afspilning 18. Introduktion 8. Brug af menuen 30. Dubbing/redigering 45

DCR-HC27E/HC28E. Betjeningsvejledning. Digitalt videokamera. Optagelse og afspilning 18. Introduktion 8. Brug af menuen 30. Dubbing/redigering 45 2-894-989-22(1) Digitalt videokamera Betjeningsvejledning Introduktion 8 Optagelse og afspilning 18 Brug af menuen 30 DCR-HC27E/HC28E Dubbing/redigering 45 Fejlfinding 51 Yderligere oplysninger 61 2006

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS objektivet er et high-performance zoomobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der er

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

GZ-MC100. Grundlæggende udgave DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 6 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER (INDSPILNING OG AFSPILNING) 19

GZ-MC100. Grundlæggende udgave DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 6 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER (INDSPILNING OG AFSPILNING) 19 DANSK Grundlæggende udgave DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC100 INTRODUKTION 6 GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER (INDSPILNING OG AFSPILNING) 19 MENUINDSTILLINGER 26 REFERENCER 32 Hvis De vil deaktivere demonstrationen,

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Din brugermanual CANON MVX20I http://da.yourpdfguides.com/dref/815579

Din brugermanual CANON MVX20I http://da.yourpdfguides.com/dref/815579 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i CANON MVX20I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funktioner, som leveres af denne firmware-opdatering, og deres respektive betjening beskrives her. Se Betjeningsvejledning på dit kamera/videokamera og LA-EA2 Fatningsadapter,

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere