PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om"

Transkript

1 Procesrapport om 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Problemfelt Problemformulering Metodisk tilgang OPSAMLENDE ANALYSE Markedsanalyse Konkurrentanalyse Målgruppeanalyse Delkonklusion Idégenerering Test Visuel identitet Funktionalitet og Teknik Markedsføring KONKLUSION PERSPEKTIVERING Refleksion Ansvarsfordeling BILAG #1 Gantt diagram #2 Interviews #3 Brainstorm #4 Mindmap INDLEDNING Problemfelt Ud fra et behov, som Bo Lyhne fra Lyhne Consulting har identificeret ved sig selv og kunder, er idéen KarriereIndex.dk opstået. Dette behov består i manglende rådgivning indenfor karrierefremskridt, for personer, der gerne vil videre i deres vej på jobmarkedet. Lyhne har købt domænet og søger nu efter en rentabel løs ning for sidens koncept. Problemformulering Hvordan udarbejdes der en konceptuel løsning for KarriereIndex.dk, både på et kommunikativt, designmæssigt og teknisk plan? Metodisk tilgang I denne opgave er der taget udgangspunkt i Lyhne s kundebrief, hvilket medfører, at en stor del af foranalysearbejdet er givet og dermed ikke behandles i opgaven. Der er dog nogle analyser, der er nødvendige, for at få afklaret problemstillingen og det afdækkede behov. I de omtalte analyser er en objektivistisk tilgang fremherskende, hvilket især kommer til udtryk i de faktuelle og kvantitative kilder og researchmetoder. Den objektivistiske tilgang er valgt, da kundebriefet lægger op til en meget bred målgruppe og udformningen af en side, der rammer bredt og forholdsvis anonymt. Stilen bibeholdes i udarbejdelsen af projektet, der hele vejen igennem koncentrerer sig om overordnede facts og tager udgangspunkt i målgruppens bredte. Generelt ligger fokus mere på den tekniske og designmæssige beslutningsproces indenfor konceptudviklingen end selve analysearbejdet samt idégenereringen. Relateres dette til Bechmanns model om designprocessen (Bechmann, Søren: Servicedesign. Academica, 2010), ligger fokus altså i implementeringsfasen. Opgaven indeholder dog også indsigtsfasen og idéfasen som uundværlige elementer i arbejdet. Som værktøj til at styre projektets tidsramme og arbejdsopgaver, er et Gantt diagram (se bilag 1 - Gantt diagram) sat op, der både viser det anslåede tidsforbrug, samt det faktiske tidsforbrug. Dette sikrer, at deadline for aflevering kan overholdes og belyser, hvor planlægningen kan optimeres til følgende projektopgaver. 2

3 OPSAMLENDE ANALYSE Markedsanalyse Der er lavet en analyse af markedet mht. hvad karrieremennesker ønsker hjælp og vejledning til, samt hvordan mulighederne for karriereudvikling er anno I analysen er der brugt forskellige metoder til indsamling af data. Der er blevet foretaget en kvalitativ undersøgelse i form af interviews med et lille antal mennesker fra målgruppen, hvilket har hjulpet med at tegne et billede af, hvilke ønsker målgruppen har til en karriereportal. Derudover er der taget udgangs punkt i forskellige undersøgelser og artikler. En af artiklerne omhandler primært lærere, som dog godt kan bruges i sammenhæng med mange andre professioner, idet der, ligesom for lærere, ikke virker til at eksistere store muligheder for at avancere. I en undersøgelse af firmaet Randstad (http://www. business.dk/karriere/faa-danskere-droemmer-om-forfremmelse) er Danmark et af de lande i verden, hvor folk går mindst op i deres karriere. Undersøgelsen er foretaget i 25 lande, og her fremgår det, at kun hver tredje dansker tænker over at blive forfremmet og udvikle sin karriere. Ifølge karriererådgiver Anette Raunsholt (http:// politiken.dk/erhverv/ece822356/vi-vaelger-karriere-iblinde-/) har mange danskere valgt karriere ved rene tilfældigheder, og der er, ifølge artiklen, mangel på karrierevejledning, især ifht. unge, der skal vælge uddannelse. Begge kilder viser en manglende bevidsthed omkring betydningen af karrieren for menneskers liv, hvilket for konceptet betyder, at det skal gå ud over ren lønforhøjelse, forfremmelse og branchevalg samt at en velvalgt markedsføring er nødvendig. At gøre karriere, behøver ifølge forsker Martin Bayer (http://www.folkeskolen.dk/objectshow. aspx?objectid=53909) heller ikke kun handle om at få mere i løn og bedre titler, men også om at få opfyldt flere af sine ambitioner og at ende i en stilling, som man er glad for. Ifølge artiklen, som dog primært omhandler lærere, mener mange heller ikke, at man gør karriere hvis ens titel ikke ændrer sig. Igennem interviewene er det også kommet til udtryk, at de adspurgte opfatter karriereudvikling som omhandlende mere i løn samt en bedre titel. Det kom også til udtryk, at netværk og selve virksomheden har stor betydning for medarbejdernes karriere drømme (se bilag 2 - Interviews). Derudover er det også det, at have et mere udfordrende job, som kan medvirke til, at de adspurgte vil søge nye karrieremuligheder. Informationer om, hvilke konkrete muligheder man har ifht. sin karriere i en bestemt stilling eller virksomhed, er også et must for de interviewede. Selvom mange danskere ikke siger, de interesserer sig for deres karriere, så kan det være, at mange simpelthen ikke opfatter det, at blive bedre og mere tilfreds med sit job, som karriereudvikling. Derfor giver det mening ikke udelukkende at fokusere på, hvordan folk får bedre titler og mere i løn, men også hvordan de opnår en større tilfredshed i jobbet. Det kunne bl.a. være, ved at opnå en stilling, som måske ikke er bedre lønnet, men hvori de befinder sig bedre. Konkurrentanalyse Der er udarbejdet en konkurrentanalyse, for at få et indtryk af, hvilke andre udbydere der er på markedet, og hvordan konceptet kan differentiere sig fra disse. Analysen bliver lavet med en overvejende subjektivistisk tilgang, idet de forskellige konkurrenter beskrives og vurderes ud fra egen opfattelse. Karrierenavigation.dk er et website, hvor man kan finde inspiration og værktøjer til at opnå den karriere man ønsker. Siden henvender sig både til nyuddannede, folk der vil skifte retning, folk der vil skifte job og folk der gerne vil planlægge deres karriere ud i fremtiden. Som inspiration kan man her læse om andres karrierehistorier, derudover er der mulighed for at deltage i møder, kurser og aktiviteter. Designet af siden virker overvejet, men udformningen er knap så gennemført. Et andet site, der også tilbyder karriereudvikling, er Stepstone.dk. Her gives der inspiration og vejledning til karriereudvikling, men det er primært et jobportal. Underpunktet Min Karriere hjælper brugere til at finde egne styrker og tips til ansøgninger, jobsamtale, jobstrategi og hvordan man kan blive leder. Udseendet af sitet er overskueligt og enkelt, hvor der kun er brugt hvid og nuancer af blå. Lederne.dk er en interesseorganisation og a-kasse for ledere. På siden kan der findes gængse oplysninger fra en a-kasse samt kurser, uddannelsesinformation og sparring. Målgruppen er ledere, der enten ikke har en egentlig lederuddannelse eller som ønsker at udvikle sig som leder. Der er fokuseret på et enkelt design med en mørk rød som kendetegn. LinkedIn.com er verdens største professionelle netværk, hvor man kan dele viden, idéer og muligheder. Sidens opsætning er meget enkel og nem at finde rundt i. Siden er ikke nødvendigvis en konkurrent, men kan potentielt udnyttes til konceptet. Der er altså i forvejen flere jobportaler, der udover jobsøgning også tilbyder karriereudvikling. Dette er dog et underpunkt, som ikke vægter lige så meget som selve jobopslagsdelen. Til gengæld er der kun få udbydere af websites, som tilbyder udelukkende karriereudvikling. Der er derfor mulighed for at gøre sitet bedre til netop dette formål, idet der kun bliver lagt fokus på dette. Generelt er designet af siderne enkelt, som giver dem et professionelt udseende. Dette kan der også bruges til designet af KarriereIndex.dk, da grundlaget for dette er den brede 3

4 målgruppe for karrieresites. Det aspekt, konceptet kan differentiere sig på, er ved udelukkende at være en karriererådgivningsside, samtidig med at have ét klart formål, rettet mod én målgruppe. En enkel og gennemtænkt udformning vil differentiere konceptet fra den eneste konkurrent, der ellers fokuserer udelukkende på karriereudvikling. Målgruppeanalyse For at kunne træffe målrettede beslutninger i udviklingen af konceptet, defineres der en målgruppe. Denne holdes bevidst bred, fordi konceptet har et formål, der vil hjælpe mange forskellige personer med samme anliggende. For at sikre en vis målrettethed, er der dog opstillet nogle få generelle kriterier for målgruppen. De er valgt ud fra en diskussion om, hvem der er mest relevant i forhold til sidens anliggende, det vil sige, hvem der er størst mulighed for at tiltrække. Resultatet af diskussionen er, at målgruppen består af karriere orienterede mennesker fra 22 til 50 år, der enten ligger i det blå segment eller i det grønne segment (se Minerva model, default.efact?pid=3015). Delkonklusion på analyser Analyserne har vist, at for at konceptet rammer danskerne, skal der både tages udgangspunkt I karrierebegrebet som det, at være tilfreds med sit job og have en udfordring i jobbet, samt sekundær de hårde parametre i karrierebegrebet som for eksempel titler, løn og rang. I forhold til differentiering burde konceptet fokusere udelukkende på karriereudvikling frem for at havde det som underpunkt, have et enkelt og gennemtænkt design og have ét klart formål. Den målgruppe, konceptet bedst kan henvendes mod, er karriere orienterede mennesker fra 22 til 50 år, der enten ligger i det blå segment eller i det grønne segment Idégenerering I projektet er den overordnede idé allerede givet af kunden, men udover nogle enkelte forslag til, hvad siden skal indeholde, så er det meget åbent, hvad den ellers skulle kunne. Derfor er der, på baggrund af analysefasen, blevet lavet en form for brainstorm samt et mindmap (se bilag 3 - Brainstorm og bilag 4 - Mindmap), for at konkretisere hvilke funktioner siden bør indeholde, men også for at finde den vinkel, som skal gøre siden unik i forhold til konkurrenterne. Derudover er der fremfundet missionen, visionen og værdierne for siden, for at inspirere til det videre arbejde og give konceptet en grundliggende identitet. Idégenereringen er den mest subjektivistiske fase i arbejdsprocessen, idet den baserer sig på, hvad gruppemedlemmer tænker og føler. Dette forsøges dog afhjulpet, ved at have et analytisk grundlag udarbejdet inden idégenereringen, sådan at konklusionerne herfra primært er det, som ligger til grund for ideerne. Først blev der foretaget en brainstorm, hvor gruppemedlemmerne frit har kunnet sige stikord eller sætninger, som de mener hører siden til, ud fra forskellige spørgsmål: Hvad er ideen/formålet? Hvad skal siden indeholde? Hvordan skal dens design være? Og eventuelt: Hvordan skal markedsføringen være? Her blev der fundet frem til, at sidens formål på sigt er, at genere penge, eksempelvis ved hjælp af brugerbetaling eller annoncer, samt at være det første sted på nettet, hvor brugerne leder efter informationer om karriereudvikling. Den skal indeholde artikler om karriereudvikling skrevet af brugerne selv, en funktion der indsamler tekst fra andre artikler, en selvhjælpsguide samt en overordnet guide til karriereudvikling. Det, der gør siden speciel, er dens høje grad af individualisering. Dette sker igennem brugerprofil oprettelse. I denne forbindelse bliver brugeren bedt om, at gennemgå en kort test, som skal vise personens karrieretype. Denne test skal udarbejdes af en professionel, der har kompetencer inden for dette område. Ud fra testen sorteres artikler mm. således, at brugeren bliver præsenteret for det mest relevante for ham/ hende personligt. Et andet vigtigt aspekt der er fundet frem til er, at der med fordel kan knyttes et community til siden. Der blev desuden fremfundet, at designet skal holdes i en enkel og professionel stil, hvor noget blåt gerne må indgå, samt at markedsføringen kunne ske igennem banner annoncer, mobile applikationer, Google AdSense mm. Efter udførelsen af brainstormen blev der lavet et mindmap på baggrund af brainstormen, hvilket gjorde, at der kom en struktur i, hvordan de forskellige idéer skulle relatere til hinanden. Resultatet af idégenereringen er altså, at det, der skal adskille siden fra konkurrenterne, er, at den er tilpasset til den enkelte bruger, baserer sig på brugergeneret indhold samt at den skal benytte sig af sociale netværk. Siden skal fungere som en personlig karrierecoach og knytte mennesker sammen ud fra deres karrieresituation. Udfra disse overvejelser er der formuleret vision, mission og værdier for KarriereIndex.dk, der kan læses i konceptbeskrivelsen. Test Ud fra idegenereringen er der blevet udarbejdet 4 mockups af, hvordan sidens forside skulle se ud. Disse mockups er brugt til at teste, hvordan potentielle brugere i målgruppen ønsker, at siden skal opbygges, samt at teste, hvordan brugerne mener forskellige elementer skal se ud. Mockups ene er vist på næste side. 4

5 Mockup #1 Mockup #2 KarriereIndex Mockup #3 Om Kontakt XXXX XXXX Til nr. 2 bemærkede mange, at sammensætningen af gul og grå passede godt sammen. Det var populært med billeder af mennesker som i nr.1, nr. 3 og nr. 4. Svarene og ideerne fra testen blev derefter brugt til at lave to nye mockups, der kombinerede det, som brugerne godt kunne lide fra de første mockups. Det blev nødvendigt, at have en forside for ikke medlemmer og en side, som fungerer som personlig forside, når man er oprettet som bruger. Disse to endelige mockups kan ses i konceptbeskrivelsen. Visuel identitet For at formidle konceptets identitet og budskab, er der udformet en visuel identitet til KarriereIndex.dk. Grundlag herfor danner især værdierne og missionen. Logoet minder om et pindediagram, den går op og ned og skifter toning, så der symboliseres en udvikling, hvilket formidler den holistiske opfattelse af karrierebegrebet på websiden. Som farve er der valgt en varm gul, der formidler de bløde værdier som personlighed og hjælpsomhed. Den virker meget imødekommende og positiv. Formerne på websiden og i logoet følger dette indtryk, idet de er rundede. Som kontrast til den gule farve er elementer på websiden farvet blågrøn, hvilket formidler modernitet og professionalisme. Alt i alt er der skabt et positivt og seriøst design, der tiltaler en bred målgruppe. Mockup #4 Ud fra testen kunne det konkluderes, at testpersonerne godt kunne godt lide menubaren i mockup nr. 4 (Forside, min karriere, karriereråd), som de mente gav et godt overblik over siden. De fleste testpersoner mente også, at den gule/orange farve, der går igen på mange af mockups ene, passede godt til emnet, samt at logo og design på nr. 3 formidler ideen hurtigt og spændende, men de savner dog menustruktur. Funktionalitet og Teknik For at gøre implementeringen af konceptet så nem som muligt, er det nødvendigt, at definere attributter til konceptet, der har indflydelse på udformningen. Det er en meget dynamisk webside, hvor brugerne selv er med til at definere indholdet på siden (Web2.0), hvilket stiller nogle krav til, hvilken form for hosting der er optimal. Da det handler sig om en hjemmeside, er det ikke brugerens styresystem, der er relevant, men den anvendte browser. Da der findes mange forskellige browsertyper, med hver deres egenskaber og hver deres måde at vise web-sider på, er det nødvendigt, at finde frem til, hvilke der skal bruges til dette koncept. Der findes specielt fire browsere som er vigtigt at optimere siden i (http://www.w3schools. com/browsers/browsers_stats.asp). Disse er Firefox, Internet Eksplorer (IE7+IE8+EI9), Chrome og Safari. Det er de fire mest brugte i verdenen og den bredde målgruppe tillader ikke yderligere indskrænkning. Det er af stor betydning, at finde frem til, hvilken platform konceptet skal køre på, når der er en applikation til mobiltelefoner, specielt smartphones. Det vil være det nemmeste og mest effektive, at starte ud med, at lave den til Android platformen, da den ikke kræver en overordnet godkendelse fra udbyderen og er en af de mest brugte blandt brugerne. Når applikationen er færdigudviklet og debugget, vil den skulle laves, så den også kan køre på Iphone, da 5

6 det er en stor spiller på markedet. Her skal der tages hensyn til, at Apple skal godkende applikationen inden de vil sende den ud på markedet. Det er vigtigt, at bestemme tidligt i forløbet, om konceptet skal hostes af eksterne udbydere eller firmaet bag KarriereIndex.dk selv vil stå for en server, hvor konceptet kan ligge på. Da firmaet bag KarriereIndex.dk kun - til at starte med - består af en enkelt person, vil det være optimalt, at firmaet får en ekstern udbyder til at hoste websiden, da arbejdsbyrden ved at drive en sådan server for én person vil blive for stor. Der er også andre fordele ved at bruge en ekstern host. Der kan bruges cloud tankegangen, EaaS (Everything as a Service), hvor alle firmaets dokumenter/filer ligger på serveren og derfor vil kunne tilgås alle steder fra i verdenen. Det vil samtidigt holde omkostningerne til nyanskaffelser på software og hardware nede. Der kan også være mulighed for at købe adgang til at bruge et CRM system. Dette kan være en fordel, da et CRM system kan hjælpe firmaet bag Karriere- Index.dk med at holde styr på kundernes relationer og dermed skabe mere loyale kunder. For at spare på udviklingsomkostningerne vil det være optimalt, hvis den host, der bliver valgt, vil have et CMS system, der vil kunne tilpasses de egenskaber, som konceptet indeholder. De egenskaber, som vil være nødvendigt for, at websiden kan laves, er: Skal kunne håndtere brugergenereret indhold. Det skal være muligt at intergrere kompliceret kode på siden pga. test. Da brugerne af websiden indtaster personfølsomme oplysninger, vil det være nødvendigt, også at fokusere på datasikkerheden. Her kommer en anden fordel ved at bruge en ekstern host i spil, nemlig at personen bag KarriereIndex.dk ikke behøves at bruge tid på, at sikre websiden og databasen bag for angreb fra evt. hackere. Det eneste, som han skal sørge for, er, at hans LogIn oplysninger (Brugernavn og password) er tilpas svære at hacke og at han holder dem skjult for andre. Selvom det er personfølsomme oplysninger, vil det ikke være nødvendigt, at kryptere informationerne mellem brugeren og serveren f.eks. med SSL, da det må anslås, at de som enkeltelementer ikke er interessante for udefrakommende. Det er nødvendigt at sikre, at hostudbyderen tilbyder en rimelig hurtig forbindelse til afvikling af websiden. Dette skyldes, at brugerne ser det som en del af den gode oplevelse, at websiden er hurtig. Det er i det hele taget nødvendigt at optimere prisen for hostingen med antallet brugere, da det ikke er nødvendigt at betale dyrt for en side beregnet til mange brugere, hvis antallet af brugere i starten ikke er særligt højt. Det vil altså være optimalt, hvis der bliver valgt en host, hvor der er mulighed for at opgradere senere i forløbet. Om Hosten bruger MySQl eller MsSQL er nødvendigt at vide inden at en evt. kode til siden bliver skrevet, da det har indflydelse på, hvordan en evt. kode udformes. Samtidigt er det nødvendigt for at finde ud af, om hostfirmaet udbyder PHP eller ASP:NET eller evt. begge dele. Dette fortæller om, hvilket sprog som en evt. kode skal skrives i. Både firmaerne Rackspace.dk og Open Stack dækker de behov, som KarriereIndex.dk har. Markedsføring KarriereIndex.dk skal, specielt i starten, markedsføre sig selv for at skabe trafik på websiden. Dette er vigtigt for at skabe den mængde personer, der er behov for, til at gøre websiden så fyldt med indlæg som muligt. Der vil være behov for, at der fra starten er en del personer på websiden. Dette gøres ved at betale vigtige personer til at være en del af communitiet, samt at tage rundt til forskellige uddannelsesinstitutioner og snakke med studerende, der er ved at være færdige med deres uddannelse. Der er i markedsføringen fundet ud af, at danskere ikke interesserer sig for karriereudvikling i form for ren forfremmelse og lønforhøjelse, så der skal gøres en ekstra indsats for at overbevise målgruppen over, at karriere kan være meget mere og er en vigtig del af livskvaliteten. Der skal derfor tilrettelægges kampagner, dels som bannerreklamer og dels som facebookgrupper, på de tre store sociale medier facebook, LinkedIn og twitter, der skal være med til at skabe opmærksomhed omkring websiden. På de sociale medier vil der fokuseres på, at promovere den test, der er på websiden. Denne test vil give et indblik i brugerens karriereambitioner, personlighed, mulige stilinger og dermed finde frem til hvilken karrieretype personen er. Testen er samtidigt en del af de oplysninger, som websiden skal bruge, til at finde frem til, hvilken gruppe man placerer brugeren i, hvilke personer der er interessante for brugeren, hvilke kurser der er interessante for brugeren samt hvilke artikler der kan være interessante for brugeren. Testen skal også laves som en applikation til mobile brugergrænseflader. Derefter linkes der til websiden og oplysningerne kan bruges til oprettelse af bruger på websiden. Testen skal være med til, at skabe viral markedsføring omkring websiden. Det vil være essentielt, at kampagnerne på de tre sociale medier bliver tilrettelagt perfekt, så der skabes en værdi for brugeren. Det er vigtigt, at aktivere og motivere brugeren samt komme i dialog med denne, så KarriereIndex senere kan drage nytte af den viden, der indsamles her. Der er et stort behov for at KarriereIndex.dk bliver vist så højt oppe i Google s søgemaskine som muligt. Dette kan gøres, ved at der bliver linket fra andre sider til denne og samtidigt at der bliver linket til andre sider fra KarriereIndex.dk. Udover dette er der behov for at optimale søgeord bliver brugt, samt at de metatags der er på websiden beskriver indholdet så godt som muligt. Det er også nødvendigt at linke 6

7 til websider. Dels fra KarriereIndex.dk og dels ved at have reklamer, der linker til karrereindex.dk. Dette er, udover at have en markedsføringsværdi, også med til at søgeoptimere KarriereIndex.dk. Et reklamesystem, der kan bruges til dette, er Google AdSense eller bannerdeling med firmaer, der har samme type brugere som KarriereIndex.dk. analyserende arbejde været fordelt ud på de forskellige gruppemedlemmer, da det ellers havde været for omfattende. Her kan der ses et skema over, hvem der har stået for hvad. KONKLUSION Løsningen på et koncept til KarriereIndex er, at udarbejde en brugerdrevet webside, der hjælper den enkelte brugers karriereudvikling. Konceptet differentierer sig ved uddelukkene at udbyde rådgivning, inspiration og netværk til karriereudvikling. Karrierrebegrebet er defineret som værende mere end bare forfremmelse og højere løn, men også større tilfreds hed i jobbet. Målgruppen er defineret som personer mellem 22 og 50 år, placeret i det blå eller grønne segment. Websiden fremstår i et positivt og seriøst design, der tiltaler denne brede målgruppe. Websiden skal være dynamisk, brugercentreret og brugergenereret samt optimeret til de fire mest brugte browsere. Den skal optimeres til søgemaskinen Google, hvilket er en del af markedsføringen. Derudover skal der køre kampagner på twitter, LinkedIn og facebook. Som sidste del af markedsføringen, skal der være en mobil applikation til smartphones. Funktionelt set skal firmaet bag websiden benytte sig af cloud teknologien, der skal minimere omkostninger og problemer med firmaets samlede IT-system, samt give gode muligheder for virksomhedens potientielle ekspansion. PERSPEKTIVERING Refleksion Vi synes, det er gået godt i projektforløbet. Gantt diagrammet er blevet fulgt næsten til hvert eneste punkt, hvilket viser, at vi har haft kontrol over forløbet. Vi har dog lært, at vi bør fastlægge og strukturere konceptet før vi laver mockups, hvilket ikke fremgår af Gantt diagrammet. Imod slutningen af forløbet fandt vi ud af, at det kunne have været fordelagtigt at teste det overordnede koncept før udarbejdelsen af designet, hvor vi testede det efter designet. Samtidig har vi erfaret, at ved sygdom, må de resterende gruppemedlemmer også træffe vigtige beslutninger. Fordeling af ansvarsområder I projektet har der ikke været ét gruppemedlem, der fungerede som projektleder. De vigtige beslutninger er derimod taget i fællesskab i gruppen. Dog har det 7

8 Bilag 1 - Gantt diagram 8

9 Bilag 2 - Interviews Interview # 1 Heidi Svendsen Hvor gammel er du? 44 år Hvad er dit job? Pt. Selvstændig konsulent. Hun overvejer at finde en stilling som økonomichef, hvis det rigtige tilbud åbner sig for hende. Hvordan har din karriere forløbet? Heidi har blev uddannet som revisor for 25 år siden, og efter at have været alm. Revisor i 10 år, fik et job som økonomichef. Det havde hun i 3 år, hvor hun derefter blev medlem af direktionen i den pågældene virksomhed. Hun har siden hen været ansat i 3 andre virksomheder, som økonomichef og medlem af direktionen. Heidi har skiftet arbejde pga. lyst større udfordringer og ikke af nød. Hun søger de jobs hvor hun selv har så meget selvbestemmelse som muligt, og hvor at der var spændene udfordringer. Hvad har du gjort for at nå dine mål? Heidi har gennem hele sin karriere udviklet sig gennem ekstra leder kursur. Hun har presset på for at komme på de rigtige gode, og dyre, leder kursor i England og frankrig. Det var vigtigt at være gode venner med dem der bestemte, hvem der skulle på kursus. Mentor/tutor? Heidi har i sine tidlige år som økonomidirektør haft en mentor, der har betydet rigtigt meget for hende. Uden ham, ville hendes karrierer set meget anderledes ud, end den gør i dag. Det var den direktør som først, ansatte hende som økonomidirektør. Heidi kunne ikke forstille sig, at have en mentorordning via, nettet, da det der betyder noget, er observationen i det daglige arbejde, samt det at kunne spørge ind til løsninger i det øjeblik, hvor spørgsmålet rejser sig. Hvilke problemer er du løbet ind i? Der er mange mænd der i tidens løb, har troet at Heidi, var sekretær, i det firma hvor hun var økonomichef i. Det har de dog fortrudt, da hun har hævnet det senere i forløbet. Mænd har svært ved at se kvinder i lederposter. Nogen mænd, alderen ligemeget, mener at kvinder ikke er dygtige ledere. Hvad er dit næste mål? Heidi ved ikke hvad hendes næste mål er. Hun er lidt i venteposition, dels pga. finanskrisen, og dels pga. at hun er i tvivl om, hvad hun vil lave i fremtiden. Er der nogen værktøjer som du mangler for at fremme din karrierer? Det kunne være lækkert, hvis man havde en analyse, der var 100% ærlig om man egnede sig som leder, mener Heidi. Det kunne være lækkert hvis man kunne se hvilke muligheder man havde inden for det faglige felt, hvor man arbejdede. Har du overvejet at søge hjælp på nettet til dette, eller hjælp i det hele taget? Heidi har aldrig søgt hjælp på nettet, til dette. Det meste af det hjælp hun har fået, er sket gennem det firma, hvor hun arbejdede. Interview # 2 Anders, 22 år, praktikant sygeplejerske Ønsker du at udvikle din karriere? - vil videre i systemet, har flere interresse, vil have udfordringer end at være normal sygeplejeske, vil gerne være anæsti sygeplejeske eller paramediciner Hvad opfatter du som karriereudvikling? - at man kommer derhen hvor ens interesser er, at man udvider ensa evner og udvikler kompetencer Hvordan har din karriere udviklet sig, er det tilfældigheder der gør hvor du er nu, eller er det planlagt? - interesse og muligheder Hvad har du gjort for at fremme din karriere? - udvider sine kompetencer Hvad kunne/kan du have brugt hjælp til? - rådgiver, hjemmeside med efteruddanelser, pjecer om videruddanselser og alternative stillinger Interview # 3 Iben, 42 år, kvalitetskontrollør ved Siemens Windpower Hvad opfatter du som karriereudvikling? - mere i løn, højere stilling, leder, personlige udfordringer Ønsker du at udvikle din karriere? - ønsker ikke at blive (mellem)leder, tror ikke lønnen er meget bedere men at arbejdsbyrden er meget værre, har steget det hun vil i karrieren Hvordan har din karriere udviklet sig, er det tilfældigheder der gør hvor du er nu, eller er det planlagt? - tilfældigt hun er kommet i i virksomheden, men ikke tilfældigt hun er steget i virksomheden Hvad har du gjort for at fremme din karriere? - har ikke gjort mere for at uddanne sig eller gjort brug af ordninger, har holdt sig gode venner med dem der leder og fordeler stillinger, brugt forbindelser i virksomheden(netværk) Hvad kunne/kan du have brugt hjælp til? - lagercheffen ville ikke hjælpe hende videre da han ville beholde hende i afdelingen hvor hun var før, ville gerne have at ledelsen tog mere hensyn til hende, og hjalp hende over i den anden stilling(altså ville hun gerne have at ledelsen hjalp hende mere i hendes karriereudvikling 9

10 Bilag 3 - Brainstorm Hvad er ideen/formålet Tema: dit liv, din karriere Formålet er på sigt at tjene penge, dette kunne gøres ved at gøre siden gratis til at starte med for at få opbygget en base af brugere. Det kunne gøres så der blev sagt at man kunne få livsvarigt gratis medlemsskab hvis man melder sig ind inden en given dato. Derefter kan det være at der kan laves en ordning i at dem der skriver artikler og vil fungere som mentorer, kan få deres medlemsskab gratis. Hvad skal den indeholde? Mobile applikationer, test af hvor glad man er i sit job, derudfra kan man finde ud af forskellige workshops (autogenerede) hvor man skal skrive forskellige ønsker ned til sin karriere. Man skal kunne tage testen på mobilen, og så blive henvist til hjemmesiden, dermed fungerer den som markedsføring. Det kunne være en facebook app, eller også en føsrte gang man opretter en bruger, så bliver man bedt om at udfydle en test/spørgeskema om hvad man gerne vil fokusere på i sin karriere. F.eks mere i løn, mere ansvar, flere udfordringer, mere frihed, bedere titel. Når man har fundet frem til dette, så kan informationerne på siden blvie mere målrettet. Der kan opsættes en bestemt rækkefølge for hvilke tiltag man kan tag for at opnå sine karriere mål personlig rss feed. Mobil app der får sine data fra rss feeden. Formidle kontakt til folk som har samme karriere ambitioner som en selv, altså hvis der er en som gerne vil opnå i sin karriere at have mere tid med sine børn, så skal hun kunne komme i et netværk (community med ligesindede). Man skal kunne rate brugere. Brugerne skal kunne skrive artikler. Guidet oplevelse på siden. Storytelling, sætte ansigt på ønskerne. Foreslåelse af venner som man allerede har på f.eks. linkedin, twitter, facebook osv. Guide over hvilke mulighder man har på siden, eks når man læser en artikel, så kan der komme foreslag til lignede artikler, og kurser som omhandler artiklens emne. Siden skal ikke bruge brugerbetaling, da det er for komplekst til en enkelt person. Hvordan skal dens design være? simpelt business like let blåt moderne Hvordan skal markedsføringen være? mund til mund mobil, lægge testen ud som en app som så kan trække folk ind på siden tryksager google søgning og adwords 10

11 Bilag 4 - Mindmap 11

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Vejledere: Ditlev Vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler-Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO 2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi Pilot projekt 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO INLEDNING 03 Indledning Afgrænsninger 04 Formål Problemformulering

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann.

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann. 1 Fakta ark Projekttitel: Vedvarende energi Projek url: www.grafreaq.dk/recycling/index.php Gruppe nr.: A1 Klasse: MULA13 Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning EKSAMENSPROJEKT www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Automatiseret vagtplanlægning

Automatiseret vagtplanlægning Automatiseret vagtplanlægning P1 projekt, Aalborg Universitet Datalogi TEK-NAT Basis Gruppe A224 Rune Wejdling Nicholas Tinggaard Andreas Dalsgaard Kristian Riishøj Niels Husted Michael Møller Jakob Knudsen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SEO træet - En komplet guide til SEO

SEO træet - En komplet guide til SEO SEO træet - En komplet guide til SEO Linkværdi Ankertekst Billeder og alt tags Overskrifter Meta titler Tekst SMM URL adressen IP Diversitet Autoritet Indhold Indho Meta beskrivelser Typer af links Duplicate

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere