PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om"

Transkript

1 Procesrapport om 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Problemfelt Problemformulering Metodisk tilgang OPSAMLENDE ANALYSE Markedsanalyse Konkurrentanalyse Målgruppeanalyse Delkonklusion Idégenerering Test Visuel identitet Funktionalitet og Teknik Markedsføring KONKLUSION PERSPEKTIVERING Refleksion Ansvarsfordeling BILAG #1 Gantt diagram #2 Interviews #3 Brainstorm #4 Mindmap INDLEDNING Problemfelt Ud fra et behov, som Bo Lyhne fra Lyhne Consulting har identificeret ved sig selv og kunder, er idéen KarriereIndex.dk opstået. Dette behov består i manglende rådgivning indenfor karrierefremskridt, for personer, der gerne vil videre i deres vej på jobmarkedet. Lyhne har købt domænet og søger nu efter en rentabel løs ning for sidens koncept. Problemformulering Hvordan udarbejdes der en konceptuel løsning for KarriereIndex.dk, både på et kommunikativt, designmæssigt og teknisk plan? Metodisk tilgang I denne opgave er der taget udgangspunkt i Lyhne s kundebrief, hvilket medfører, at en stor del af foranalysearbejdet er givet og dermed ikke behandles i opgaven. Der er dog nogle analyser, der er nødvendige, for at få afklaret problemstillingen og det afdækkede behov. I de omtalte analyser er en objektivistisk tilgang fremherskende, hvilket især kommer til udtryk i de faktuelle og kvantitative kilder og researchmetoder. Den objektivistiske tilgang er valgt, da kundebriefet lægger op til en meget bred målgruppe og udformningen af en side, der rammer bredt og forholdsvis anonymt. Stilen bibeholdes i udarbejdelsen af projektet, der hele vejen igennem koncentrerer sig om overordnede facts og tager udgangspunkt i målgruppens bredte. Generelt ligger fokus mere på den tekniske og designmæssige beslutningsproces indenfor konceptudviklingen end selve analysearbejdet samt idégenereringen. Relateres dette til Bechmanns model om designprocessen (Bechmann, Søren: Servicedesign. Academica, 2010), ligger fokus altså i implementeringsfasen. Opgaven indeholder dog også indsigtsfasen og idéfasen som uundværlige elementer i arbejdet. Som værktøj til at styre projektets tidsramme og arbejdsopgaver, er et Gantt diagram (se bilag 1 - Gantt diagram) sat op, der både viser det anslåede tidsforbrug, samt det faktiske tidsforbrug. Dette sikrer, at deadline for aflevering kan overholdes og belyser, hvor planlægningen kan optimeres til følgende projektopgaver. 2

3 OPSAMLENDE ANALYSE Markedsanalyse Der er lavet en analyse af markedet mht. hvad karrieremennesker ønsker hjælp og vejledning til, samt hvordan mulighederne for karriereudvikling er anno I analysen er der brugt forskellige metoder til indsamling af data. Der er blevet foretaget en kvalitativ undersøgelse i form af interviews med et lille antal mennesker fra målgruppen, hvilket har hjulpet med at tegne et billede af, hvilke ønsker målgruppen har til en karriereportal. Derudover er der taget udgangs punkt i forskellige undersøgelser og artikler. En af artiklerne omhandler primært lærere, som dog godt kan bruges i sammenhæng med mange andre professioner, idet der, ligesom for lærere, ikke virker til at eksistere store muligheder for at avancere. I en undersøgelse af firmaet Randstad (http://www. business.dk/karriere/faa-danskere-droemmer-om-forfremmelse) er Danmark et af de lande i verden, hvor folk går mindst op i deres karriere. Undersøgelsen er foretaget i 25 lande, og her fremgår det, at kun hver tredje dansker tænker over at blive forfremmet og udvikle sin karriere. Ifølge karriererådgiver Anette Raunsholt (http:// politiken.dk/erhverv/ece822356/vi-vaelger-karriere-iblinde-/) har mange danskere valgt karriere ved rene tilfældigheder, og der er, ifølge artiklen, mangel på karrierevejledning, især ifht. unge, der skal vælge uddannelse. Begge kilder viser en manglende bevidsthed omkring betydningen af karrieren for menneskers liv, hvilket for konceptet betyder, at det skal gå ud over ren lønforhøjelse, forfremmelse og branchevalg samt at en velvalgt markedsføring er nødvendig. At gøre karriere, behøver ifølge forsker Martin Bayer (http://www.folkeskolen.dk/objectshow. aspx?objectid=53909) heller ikke kun handle om at få mere i løn og bedre titler, men også om at få opfyldt flere af sine ambitioner og at ende i en stilling, som man er glad for. Ifølge artiklen, som dog primært omhandler lærere, mener mange heller ikke, at man gør karriere hvis ens titel ikke ændrer sig. Igennem interviewene er det også kommet til udtryk, at de adspurgte opfatter karriereudvikling som omhandlende mere i løn samt en bedre titel. Det kom også til udtryk, at netværk og selve virksomheden har stor betydning for medarbejdernes karriere drømme (se bilag 2 - Interviews). Derudover er det også det, at have et mere udfordrende job, som kan medvirke til, at de adspurgte vil søge nye karrieremuligheder. Informationer om, hvilke konkrete muligheder man har ifht. sin karriere i en bestemt stilling eller virksomhed, er også et must for de interviewede. Selvom mange danskere ikke siger, de interesserer sig for deres karriere, så kan det være, at mange simpelthen ikke opfatter det, at blive bedre og mere tilfreds med sit job, som karriereudvikling. Derfor giver det mening ikke udelukkende at fokusere på, hvordan folk får bedre titler og mere i løn, men også hvordan de opnår en større tilfredshed i jobbet. Det kunne bl.a. være, ved at opnå en stilling, som måske ikke er bedre lønnet, men hvori de befinder sig bedre. Konkurrentanalyse Der er udarbejdet en konkurrentanalyse, for at få et indtryk af, hvilke andre udbydere der er på markedet, og hvordan konceptet kan differentiere sig fra disse. Analysen bliver lavet med en overvejende subjektivistisk tilgang, idet de forskellige konkurrenter beskrives og vurderes ud fra egen opfattelse. Karrierenavigation.dk er et website, hvor man kan finde inspiration og værktøjer til at opnå den karriere man ønsker. Siden henvender sig både til nyuddannede, folk der vil skifte retning, folk der vil skifte job og folk der gerne vil planlægge deres karriere ud i fremtiden. Som inspiration kan man her læse om andres karrierehistorier, derudover er der mulighed for at deltage i møder, kurser og aktiviteter. Designet af siden virker overvejet, men udformningen er knap så gennemført. Et andet site, der også tilbyder karriereudvikling, er Stepstone.dk. Her gives der inspiration og vejledning til karriereudvikling, men det er primært et jobportal. Underpunktet Min Karriere hjælper brugere til at finde egne styrker og tips til ansøgninger, jobsamtale, jobstrategi og hvordan man kan blive leder. Udseendet af sitet er overskueligt og enkelt, hvor der kun er brugt hvid og nuancer af blå. Lederne.dk er en interesseorganisation og a-kasse for ledere. På siden kan der findes gængse oplysninger fra en a-kasse samt kurser, uddannelsesinformation og sparring. Målgruppen er ledere, der enten ikke har en egentlig lederuddannelse eller som ønsker at udvikle sig som leder. Der er fokuseret på et enkelt design med en mørk rød som kendetegn. LinkedIn.com er verdens største professionelle netværk, hvor man kan dele viden, idéer og muligheder. Sidens opsætning er meget enkel og nem at finde rundt i. Siden er ikke nødvendigvis en konkurrent, men kan potentielt udnyttes til konceptet. Der er altså i forvejen flere jobportaler, der udover jobsøgning også tilbyder karriereudvikling. Dette er dog et underpunkt, som ikke vægter lige så meget som selve jobopslagsdelen. Til gengæld er der kun få udbydere af websites, som tilbyder udelukkende karriereudvikling. Der er derfor mulighed for at gøre sitet bedre til netop dette formål, idet der kun bliver lagt fokus på dette. Generelt er designet af siderne enkelt, som giver dem et professionelt udseende. Dette kan der også bruges til designet af KarriereIndex.dk, da grundlaget for dette er den brede 3

4 målgruppe for karrieresites. Det aspekt, konceptet kan differentiere sig på, er ved udelukkende at være en karriererådgivningsside, samtidig med at have ét klart formål, rettet mod én målgruppe. En enkel og gennemtænkt udformning vil differentiere konceptet fra den eneste konkurrent, der ellers fokuserer udelukkende på karriereudvikling. Målgruppeanalyse For at kunne træffe målrettede beslutninger i udviklingen af konceptet, defineres der en målgruppe. Denne holdes bevidst bred, fordi konceptet har et formål, der vil hjælpe mange forskellige personer med samme anliggende. For at sikre en vis målrettethed, er der dog opstillet nogle få generelle kriterier for målgruppen. De er valgt ud fra en diskussion om, hvem der er mest relevant i forhold til sidens anliggende, det vil sige, hvem der er størst mulighed for at tiltrække. Resultatet af diskussionen er, at målgruppen består af karriere orienterede mennesker fra 22 til 50 år, der enten ligger i det blå segment eller i det grønne segment (se Minerva model, default.efact?pid=3015). Delkonklusion på analyser Analyserne har vist, at for at konceptet rammer danskerne, skal der både tages udgangspunkt I karrierebegrebet som det, at være tilfreds med sit job og have en udfordring i jobbet, samt sekundær de hårde parametre i karrierebegrebet som for eksempel titler, løn og rang. I forhold til differentiering burde konceptet fokusere udelukkende på karriereudvikling frem for at havde det som underpunkt, have et enkelt og gennemtænkt design og have ét klart formål. Den målgruppe, konceptet bedst kan henvendes mod, er karriere orienterede mennesker fra 22 til 50 år, der enten ligger i det blå segment eller i det grønne segment Idégenerering I projektet er den overordnede idé allerede givet af kunden, men udover nogle enkelte forslag til, hvad siden skal indeholde, så er det meget åbent, hvad den ellers skulle kunne. Derfor er der, på baggrund af analysefasen, blevet lavet en form for brainstorm samt et mindmap (se bilag 3 - Brainstorm og bilag 4 - Mindmap), for at konkretisere hvilke funktioner siden bør indeholde, men også for at finde den vinkel, som skal gøre siden unik i forhold til konkurrenterne. Derudover er der fremfundet missionen, visionen og værdierne for siden, for at inspirere til det videre arbejde og give konceptet en grundliggende identitet. Idégenereringen er den mest subjektivistiske fase i arbejdsprocessen, idet den baserer sig på, hvad gruppemedlemmer tænker og føler. Dette forsøges dog afhjulpet, ved at have et analytisk grundlag udarbejdet inden idégenereringen, sådan at konklusionerne herfra primært er det, som ligger til grund for ideerne. Først blev der foretaget en brainstorm, hvor gruppemedlemmerne frit har kunnet sige stikord eller sætninger, som de mener hører siden til, ud fra forskellige spørgsmål: Hvad er ideen/formålet? Hvad skal siden indeholde? Hvordan skal dens design være? Og eventuelt: Hvordan skal markedsføringen være? Her blev der fundet frem til, at sidens formål på sigt er, at genere penge, eksempelvis ved hjælp af brugerbetaling eller annoncer, samt at være det første sted på nettet, hvor brugerne leder efter informationer om karriereudvikling. Den skal indeholde artikler om karriereudvikling skrevet af brugerne selv, en funktion der indsamler tekst fra andre artikler, en selvhjælpsguide samt en overordnet guide til karriereudvikling. Det, der gør siden speciel, er dens høje grad af individualisering. Dette sker igennem brugerprofil oprettelse. I denne forbindelse bliver brugeren bedt om, at gennemgå en kort test, som skal vise personens karrieretype. Denne test skal udarbejdes af en professionel, der har kompetencer inden for dette område. Ud fra testen sorteres artikler mm. således, at brugeren bliver præsenteret for det mest relevante for ham/ hende personligt. Et andet vigtigt aspekt der er fundet frem til er, at der med fordel kan knyttes et community til siden. Der blev desuden fremfundet, at designet skal holdes i en enkel og professionel stil, hvor noget blåt gerne må indgå, samt at markedsføringen kunne ske igennem banner annoncer, mobile applikationer, Google AdSense mm. Efter udførelsen af brainstormen blev der lavet et mindmap på baggrund af brainstormen, hvilket gjorde, at der kom en struktur i, hvordan de forskellige idéer skulle relatere til hinanden. Resultatet af idégenereringen er altså, at det, der skal adskille siden fra konkurrenterne, er, at den er tilpasset til den enkelte bruger, baserer sig på brugergeneret indhold samt at den skal benytte sig af sociale netværk. Siden skal fungere som en personlig karrierecoach og knytte mennesker sammen ud fra deres karrieresituation. Udfra disse overvejelser er der formuleret vision, mission og værdier for KarriereIndex.dk, der kan læses i konceptbeskrivelsen. Test Ud fra idegenereringen er der blevet udarbejdet 4 mockups af, hvordan sidens forside skulle se ud. Disse mockups er brugt til at teste, hvordan potentielle brugere i målgruppen ønsker, at siden skal opbygges, samt at teste, hvordan brugerne mener forskellige elementer skal se ud. Mockups ene er vist på næste side. 4

5 Mockup #1 Mockup #2 KarriereIndex Mockup #3 Om Kontakt XXXX XXXX Til nr. 2 bemærkede mange, at sammensætningen af gul og grå passede godt sammen. Det var populært med billeder af mennesker som i nr.1, nr. 3 og nr. 4. Svarene og ideerne fra testen blev derefter brugt til at lave to nye mockups, der kombinerede det, som brugerne godt kunne lide fra de første mockups. Det blev nødvendigt, at have en forside for ikke medlemmer og en side, som fungerer som personlig forside, når man er oprettet som bruger. Disse to endelige mockups kan ses i konceptbeskrivelsen. Visuel identitet For at formidle konceptets identitet og budskab, er der udformet en visuel identitet til KarriereIndex.dk. Grundlag herfor danner især værdierne og missionen. Logoet minder om et pindediagram, den går op og ned og skifter toning, så der symboliseres en udvikling, hvilket formidler den holistiske opfattelse af karrierebegrebet på websiden. Som farve er der valgt en varm gul, der formidler de bløde værdier som personlighed og hjælpsomhed. Den virker meget imødekommende og positiv. Formerne på websiden og i logoet følger dette indtryk, idet de er rundede. Som kontrast til den gule farve er elementer på websiden farvet blågrøn, hvilket formidler modernitet og professionalisme. Alt i alt er der skabt et positivt og seriøst design, der tiltaler en bred målgruppe. Mockup #4 Ud fra testen kunne det konkluderes, at testpersonerne godt kunne godt lide menubaren i mockup nr. 4 (Forside, min karriere, karriereråd), som de mente gav et godt overblik over siden. De fleste testpersoner mente også, at den gule/orange farve, der går igen på mange af mockups ene, passede godt til emnet, samt at logo og design på nr. 3 formidler ideen hurtigt og spændende, men de savner dog menustruktur. Funktionalitet og Teknik For at gøre implementeringen af konceptet så nem som muligt, er det nødvendigt, at definere attributter til konceptet, der har indflydelse på udformningen. Det er en meget dynamisk webside, hvor brugerne selv er med til at definere indholdet på siden (Web2.0), hvilket stiller nogle krav til, hvilken form for hosting der er optimal. Da det handler sig om en hjemmeside, er det ikke brugerens styresystem, der er relevant, men den anvendte browser. Da der findes mange forskellige browsertyper, med hver deres egenskaber og hver deres måde at vise web-sider på, er det nødvendigt, at finde frem til, hvilke der skal bruges til dette koncept. Der findes specielt fire browsere som er vigtigt at optimere siden i (http://www.w3schools. com/browsers/browsers_stats.asp). Disse er Firefox, Internet Eksplorer (IE7+IE8+EI9), Chrome og Safari. Det er de fire mest brugte i verdenen og den bredde målgruppe tillader ikke yderligere indskrænkning. Det er af stor betydning, at finde frem til, hvilken platform konceptet skal køre på, når der er en applikation til mobiltelefoner, specielt smartphones. Det vil være det nemmeste og mest effektive, at starte ud med, at lave den til Android platformen, da den ikke kræver en overordnet godkendelse fra udbyderen og er en af de mest brugte blandt brugerne. Når applikationen er færdigudviklet og debugget, vil den skulle laves, så den også kan køre på Iphone, da 5

6 det er en stor spiller på markedet. Her skal der tages hensyn til, at Apple skal godkende applikationen inden de vil sende den ud på markedet. Det er vigtigt, at bestemme tidligt i forløbet, om konceptet skal hostes af eksterne udbydere eller firmaet bag KarriereIndex.dk selv vil stå for en server, hvor konceptet kan ligge på. Da firmaet bag KarriereIndex.dk kun - til at starte med - består af en enkelt person, vil det være optimalt, at firmaet får en ekstern udbyder til at hoste websiden, da arbejdsbyrden ved at drive en sådan server for én person vil blive for stor. Der er også andre fordele ved at bruge en ekstern host. Der kan bruges cloud tankegangen, EaaS (Everything as a Service), hvor alle firmaets dokumenter/filer ligger på serveren og derfor vil kunne tilgås alle steder fra i verdenen. Det vil samtidigt holde omkostningerne til nyanskaffelser på software og hardware nede. Der kan også være mulighed for at købe adgang til at bruge et CRM system. Dette kan være en fordel, da et CRM system kan hjælpe firmaet bag Karriere- Index.dk med at holde styr på kundernes relationer og dermed skabe mere loyale kunder. For at spare på udviklingsomkostningerne vil det være optimalt, hvis den host, der bliver valgt, vil have et CMS system, der vil kunne tilpasses de egenskaber, som konceptet indeholder. De egenskaber, som vil være nødvendigt for, at websiden kan laves, er: Skal kunne håndtere brugergenereret indhold. Det skal være muligt at intergrere kompliceret kode på siden pga. test. Da brugerne af websiden indtaster personfølsomme oplysninger, vil det være nødvendigt, også at fokusere på datasikkerheden. Her kommer en anden fordel ved at bruge en ekstern host i spil, nemlig at personen bag KarriereIndex.dk ikke behøves at bruge tid på, at sikre websiden og databasen bag for angreb fra evt. hackere. Det eneste, som han skal sørge for, er, at hans LogIn oplysninger (Brugernavn og password) er tilpas svære at hacke og at han holder dem skjult for andre. Selvom det er personfølsomme oplysninger, vil det ikke være nødvendigt, at kryptere informationerne mellem brugeren og serveren f.eks. med SSL, da det må anslås, at de som enkeltelementer ikke er interessante for udefrakommende. Det er nødvendigt at sikre, at hostudbyderen tilbyder en rimelig hurtig forbindelse til afvikling af websiden. Dette skyldes, at brugerne ser det som en del af den gode oplevelse, at websiden er hurtig. Det er i det hele taget nødvendigt at optimere prisen for hostingen med antallet brugere, da det ikke er nødvendigt at betale dyrt for en side beregnet til mange brugere, hvis antallet af brugere i starten ikke er særligt højt. Det vil altså være optimalt, hvis der bliver valgt en host, hvor der er mulighed for at opgradere senere i forløbet. Om Hosten bruger MySQl eller MsSQL er nødvendigt at vide inden at en evt. kode til siden bliver skrevet, da det har indflydelse på, hvordan en evt. kode udformes. Samtidigt er det nødvendigt for at finde ud af, om hostfirmaet udbyder PHP eller ASP:NET eller evt. begge dele. Dette fortæller om, hvilket sprog som en evt. kode skal skrives i. Både firmaerne Rackspace.dk og Open Stack dækker de behov, som KarriereIndex.dk har. Markedsføring KarriereIndex.dk skal, specielt i starten, markedsføre sig selv for at skabe trafik på websiden. Dette er vigtigt for at skabe den mængde personer, der er behov for, til at gøre websiden så fyldt med indlæg som muligt. Der vil være behov for, at der fra starten er en del personer på websiden. Dette gøres ved at betale vigtige personer til at være en del af communitiet, samt at tage rundt til forskellige uddannelsesinstitutioner og snakke med studerende, der er ved at være færdige med deres uddannelse. Der er i markedsføringen fundet ud af, at danskere ikke interesserer sig for karriereudvikling i form for ren forfremmelse og lønforhøjelse, så der skal gøres en ekstra indsats for at overbevise målgruppen over, at karriere kan være meget mere og er en vigtig del af livskvaliteten. Der skal derfor tilrettelægges kampagner, dels som bannerreklamer og dels som facebookgrupper, på de tre store sociale medier facebook, LinkedIn og twitter, der skal være med til at skabe opmærksomhed omkring websiden. På de sociale medier vil der fokuseres på, at promovere den test, der er på websiden. Denne test vil give et indblik i brugerens karriereambitioner, personlighed, mulige stilinger og dermed finde frem til hvilken karrieretype personen er. Testen er samtidigt en del af de oplysninger, som websiden skal bruge, til at finde frem til, hvilken gruppe man placerer brugeren i, hvilke personer der er interessante for brugeren, hvilke kurser der er interessante for brugeren samt hvilke artikler der kan være interessante for brugeren. Testen skal også laves som en applikation til mobile brugergrænseflader. Derefter linkes der til websiden og oplysningerne kan bruges til oprettelse af bruger på websiden. Testen skal være med til, at skabe viral markedsføring omkring websiden. Det vil være essentielt, at kampagnerne på de tre sociale medier bliver tilrettelagt perfekt, så der skabes en værdi for brugeren. Det er vigtigt, at aktivere og motivere brugeren samt komme i dialog med denne, så KarriereIndex senere kan drage nytte af den viden, der indsamles her. Der er et stort behov for at KarriereIndex.dk bliver vist så højt oppe i Google s søgemaskine som muligt. Dette kan gøres, ved at der bliver linket fra andre sider til denne og samtidigt at der bliver linket til andre sider fra KarriereIndex.dk. Udover dette er der behov for at optimale søgeord bliver brugt, samt at de metatags der er på websiden beskriver indholdet så godt som muligt. Det er også nødvendigt at linke 6

7 til websider. Dels fra KarriereIndex.dk og dels ved at have reklamer, der linker til karrereindex.dk. Dette er, udover at have en markedsføringsværdi, også med til at søgeoptimere KarriereIndex.dk. Et reklamesystem, der kan bruges til dette, er Google AdSense eller bannerdeling med firmaer, der har samme type brugere som KarriereIndex.dk. analyserende arbejde været fordelt ud på de forskellige gruppemedlemmer, da det ellers havde været for omfattende. Her kan der ses et skema over, hvem der har stået for hvad. KONKLUSION Løsningen på et koncept til KarriereIndex er, at udarbejde en brugerdrevet webside, der hjælper den enkelte brugers karriereudvikling. Konceptet differentierer sig ved uddelukkene at udbyde rådgivning, inspiration og netværk til karriereudvikling. Karrierrebegrebet er defineret som værende mere end bare forfremmelse og højere løn, men også større tilfreds hed i jobbet. Målgruppen er defineret som personer mellem 22 og 50 år, placeret i det blå eller grønne segment. Websiden fremstår i et positivt og seriøst design, der tiltaler denne brede målgruppe. Websiden skal være dynamisk, brugercentreret og brugergenereret samt optimeret til de fire mest brugte browsere. Den skal optimeres til søgemaskinen Google, hvilket er en del af markedsføringen. Derudover skal der køre kampagner på twitter, LinkedIn og facebook. Som sidste del af markedsføringen, skal der være en mobil applikation til smartphones. Funktionelt set skal firmaet bag websiden benytte sig af cloud teknologien, der skal minimere omkostninger og problemer med firmaets samlede IT-system, samt give gode muligheder for virksomhedens potientielle ekspansion. PERSPEKTIVERING Refleksion Vi synes, det er gået godt i projektforløbet. Gantt diagrammet er blevet fulgt næsten til hvert eneste punkt, hvilket viser, at vi har haft kontrol over forløbet. Vi har dog lært, at vi bør fastlægge og strukturere konceptet før vi laver mockups, hvilket ikke fremgår af Gantt diagrammet. Imod slutningen af forløbet fandt vi ud af, at det kunne have været fordelagtigt at teste det overordnede koncept før udarbejdelsen af designet, hvor vi testede det efter designet. Samtidig har vi erfaret, at ved sygdom, må de resterende gruppemedlemmer også træffe vigtige beslutninger. Fordeling af ansvarsområder I projektet har der ikke været ét gruppemedlem, der fungerede som projektleder. De vigtige beslutninger er derimod taget i fællesskab i gruppen. Dog har det 7

8 Bilag 1 - Gantt diagram 8

9 Bilag 2 - Interviews Interview # 1 Heidi Svendsen Hvor gammel er du? 44 år Hvad er dit job? Pt. Selvstændig konsulent. Hun overvejer at finde en stilling som økonomichef, hvis det rigtige tilbud åbner sig for hende. Hvordan har din karriere forløbet? Heidi har blev uddannet som revisor for 25 år siden, og efter at have været alm. Revisor i 10 år, fik et job som økonomichef. Det havde hun i 3 år, hvor hun derefter blev medlem af direktionen i den pågældene virksomhed. Hun har siden hen været ansat i 3 andre virksomheder, som økonomichef og medlem af direktionen. Heidi har skiftet arbejde pga. lyst større udfordringer og ikke af nød. Hun søger de jobs hvor hun selv har så meget selvbestemmelse som muligt, og hvor at der var spændene udfordringer. Hvad har du gjort for at nå dine mål? Heidi har gennem hele sin karriere udviklet sig gennem ekstra leder kursur. Hun har presset på for at komme på de rigtige gode, og dyre, leder kursor i England og frankrig. Det var vigtigt at være gode venner med dem der bestemte, hvem der skulle på kursus. Mentor/tutor? Heidi har i sine tidlige år som økonomidirektør haft en mentor, der har betydet rigtigt meget for hende. Uden ham, ville hendes karrierer set meget anderledes ud, end den gør i dag. Det var den direktør som først, ansatte hende som økonomidirektør. Heidi kunne ikke forstille sig, at have en mentorordning via, nettet, da det der betyder noget, er observationen i det daglige arbejde, samt det at kunne spørge ind til løsninger i det øjeblik, hvor spørgsmålet rejser sig. Hvilke problemer er du løbet ind i? Der er mange mænd der i tidens løb, har troet at Heidi, var sekretær, i det firma hvor hun var økonomichef i. Det har de dog fortrudt, da hun har hævnet det senere i forløbet. Mænd har svært ved at se kvinder i lederposter. Nogen mænd, alderen ligemeget, mener at kvinder ikke er dygtige ledere. Hvad er dit næste mål? Heidi ved ikke hvad hendes næste mål er. Hun er lidt i venteposition, dels pga. finanskrisen, og dels pga. at hun er i tvivl om, hvad hun vil lave i fremtiden. Er der nogen værktøjer som du mangler for at fremme din karrierer? Det kunne være lækkert, hvis man havde en analyse, der var 100% ærlig om man egnede sig som leder, mener Heidi. Det kunne være lækkert hvis man kunne se hvilke muligheder man havde inden for det faglige felt, hvor man arbejdede. Har du overvejet at søge hjælp på nettet til dette, eller hjælp i det hele taget? Heidi har aldrig søgt hjælp på nettet, til dette. Det meste af det hjælp hun har fået, er sket gennem det firma, hvor hun arbejdede. Interview # 2 Anders, 22 år, praktikant sygeplejerske Ønsker du at udvikle din karriere? - vil videre i systemet, har flere interresse, vil have udfordringer end at være normal sygeplejeske, vil gerne være anæsti sygeplejeske eller paramediciner Hvad opfatter du som karriereudvikling? - at man kommer derhen hvor ens interesser er, at man udvider ensa evner og udvikler kompetencer Hvordan har din karriere udviklet sig, er det tilfældigheder der gør hvor du er nu, eller er det planlagt? - interesse og muligheder Hvad har du gjort for at fremme din karriere? - udvider sine kompetencer Hvad kunne/kan du have brugt hjælp til? - rådgiver, hjemmeside med efteruddanelser, pjecer om videruddanselser og alternative stillinger Interview # 3 Iben, 42 år, kvalitetskontrollør ved Siemens Windpower Hvad opfatter du som karriereudvikling? - mere i løn, højere stilling, leder, personlige udfordringer Ønsker du at udvikle din karriere? - ønsker ikke at blive (mellem)leder, tror ikke lønnen er meget bedere men at arbejdsbyrden er meget værre, har steget det hun vil i karrieren Hvordan har din karriere udviklet sig, er det tilfældigheder der gør hvor du er nu, eller er det planlagt? - tilfældigt hun er kommet i i virksomheden, men ikke tilfældigt hun er steget i virksomheden Hvad har du gjort for at fremme din karriere? - har ikke gjort mere for at uddanne sig eller gjort brug af ordninger, har holdt sig gode venner med dem der leder og fordeler stillinger, brugt forbindelser i virksomheden(netværk) Hvad kunne/kan du have brugt hjælp til? - lagercheffen ville ikke hjælpe hende videre da han ville beholde hende i afdelingen hvor hun var før, ville gerne have at ledelsen tog mere hensyn til hende, og hjalp hende over i den anden stilling(altså ville hun gerne have at ledelsen hjalp hende mere i hendes karriereudvikling 9

10 Bilag 3 - Brainstorm Hvad er ideen/formålet Tema: dit liv, din karriere Formålet er på sigt at tjene penge, dette kunne gøres ved at gøre siden gratis til at starte med for at få opbygget en base af brugere. Det kunne gøres så der blev sagt at man kunne få livsvarigt gratis medlemsskab hvis man melder sig ind inden en given dato. Derefter kan det være at der kan laves en ordning i at dem der skriver artikler og vil fungere som mentorer, kan få deres medlemsskab gratis. Hvad skal den indeholde? Mobile applikationer, test af hvor glad man er i sit job, derudfra kan man finde ud af forskellige workshops (autogenerede) hvor man skal skrive forskellige ønsker ned til sin karriere. Man skal kunne tage testen på mobilen, og så blive henvist til hjemmesiden, dermed fungerer den som markedsføring. Det kunne være en facebook app, eller også en føsrte gang man opretter en bruger, så bliver man bedt om at udfydle en test/spørgeskema om hvad man gerne vil fokusere på i sin karriere. F.eks mere i løn, mere ansvar, flere udfordringer, mere frihed, bedere titel. Når man har fundet frem til dette, så kan informationerne på siden blvie mere målrettet. Der kan opsættes en bestemt rækkefølge for hvilke tiltag man kan tag for at opnå sine karriere mål personlig rss feed. Mobil app der får sine data fra rss feeden. Formidle kontakt til folk som har samme karriere ambitioner som en selv, altså hvis der er en som gerne vil opnå i sin karriere at have mere tid med sine børn, så skal hun kunne komme i et netværk (community med ligesindede). Man skal kunne rate brugere. Brugerne skal kunne skrive artikler. Guidet oplevelse på siden. Storytelling, sætte ansigt på ønskerne. Foreslåelse af venner som man allerede har på f.eks. linkedin, twitter, facebook osv. Guide over hvilke mulighder man har på siden, eks når man læser en artikel, så kan der komme foreslag til lignede artikler, og kurser som omhandler artiklens emne. Siden skal ikke bruge brugerbetaling, da det er for komplekst til en enkelt person. Hvordan skal dens design være? simpelt business like let blåt moderne Hvordan skal markedsføringen være? mund til mund mobil, lægge testen ud som en app som så kan trække folk ind på siden tryksager google søgning og adwords 10

11 Bilag 4 - Mindmap 11

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5 Indhold Indledning... 2 Popularitet... 3 Kommunikation... 3 Hvilken felt vil jeg arbejde med?... 5 Bollemodel... 5 Formålet og præmis... 5 Indhold... 5 Målgruppe... 5 Afsender... 6 Mediet... 6 Kommunikationsmiljø...

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1

7 effektive tips. www.marketingondemand.dk / 1 7 effektive tips TIL MARKEDSFØRING AF IT OG TEKNIK / 1 Kære læser Denne e-guide er til dig, der ønsker at optimere din virksomheds markedsføring og sælge (endnu) mere. Omdrejningspunktet er markedsføring

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013

IT projekt uge 4 9. Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 PHP-Projekt IT projekt uge 4 9 Marie Vinter, Roskilde Tekniske Gymnasium, klasse 2.6 IT, bw, uge 4 9 2013 4-3-2013 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 2 Brainstorm... 2 User stories... 2 Problemformulering...

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop.

Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop. Funktionsliste webshop Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop. Vil du gerne se funktionerne an, er du mere end velkommen til at bestille en demo

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund

GRAFISK DESIGN. Læringskoncept for Dansk Rideforbund Læringskoncept for Dansk Rideforbund Produkt og målgruppe: Udarbejdelse og idéudvikling af et nyt læringskoncept I børnehøjde til Dansk Rideforbund. Det skal fokusere på sikkerhed I ridningen og målrette

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission.

Velkommen til Google AdWords for begyndere. 2011 Gorm Larsen & Zornig A/S - Not for use or distribution without written permission. Velkommen til Google AdWords for begyndere Om IVÆKST - Etableret i 2003 som Firmastart - Offentlig-privat samarbejde Mål: at skabe vækst i nystartede og mindre virksomheder - I 2006 Relanceret - privat

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Gør dig klar til Google AdWords Workshop

Gør dig klar til Google AdWords Workshop Gør dig klar til Google AdWords Workshop Nu er du snart klar til at komme på workshop og blive ekspert i AdWords. Du skal inden kursusstart have oprettet din AdWords konto. Vi hjælper dig i gang med denne

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Indledning. Forventninger og samarbejde. Actioncaller ApS CVR: 33755740 Vestervang 7 716, 1. sal 8000 Aarhus C

Indledning. Forventninger og samarbejde. Actioncaller ApS CVR: 33755740 Vestervang 7 716, 1. sal 8000 Aarhus C Actioncaller ApS CVR: 33755740 Vestervang 7 716, 1. sal 8000 Aarhus C Kontorlokaler Helsingforsgade 27 Incuba Science Park 8200 Aarhus N Indledning Vi gør altid vores bedste for at dække dine behov og

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Sundhedsguiden Børn og unges sundhed Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Jozef Indruszewski & Marc Ringsing Problemformulering Vi vil lave en hjemmeside, der oplyser børn og unge om sundhed. Vi

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

S E O d a n d O M a i n Maj 2012

S E O d a n d O M a i n Maj 2012 Maj 2012 SEO pakke 3 Sådan bestiller du 3 aparte 4 apartes SEO pakke 4 Wiseo 5 Wiseos SEO pakke 5 2 DanDomain SEO pakke DanDomain har sammen med en række samarbejdspartnere udviklet en SEO pakke til dig

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

til at oprette et effektivt CV

til at oprette et effektivt CV august 2006 DIT CV ER I TRYGGE HÆNDER Dit CV vises i første omgang anonymt overfor de virksomheder, der søger efter medarbejdere i OFiR's CV-database. Ønsker virksomheden kontakt til dig, skal de bede

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 1 PROBLEMFORMULERING Biblioteket har en udfordring i forbindelse

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk Google SEO, AdWords og Analytics Google Engage Dagens agenda Google styrer! SEO Gratis markedsføring AdWords Betalte annoncer Analytics Mål eller dø! Google styrer Hvis du findes på Google, findes du!...

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck side 2 Quick guide til Elma ToolCheck Det er nemt at komme i gang med at bruge Elma ToolCheck. Følg blot nedenstående vejledning,

Læs mere

Markedsføringsplan værktøj

Markedsføringsplan værktøj Markedsføringsplan værktøj Ud fra nedenstående spørgsmål og skemaer kan I trin for trin gøre jeres markedsføring mere overskuelig for jer selv og jeres projektgruppe. 1. Trin I har sammen med jeres projektgruppe

Læs mere