Lær jeres kunder - bedre - at kende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær jeres kunder - bedre - at kende"

Transkript

1 Tryksag Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kundetilfredshed på telefon eller Kom godt i gang med standarder Lær jeres kunder - bedre - at kende Hvordan måler I kundetilfredsheden og hvad bruger I resultaterne til? ISBn print ISBn pdf Kollegievej Charlottenlund Tlf Fax

2 Oversigt Hvorfor denne pjece? Hvorfor denne pjece? Hvad får I ud af at arbejde med kundetilfredshed? Hvad er jeres ambitionsniveau og hvem er ansvarlig? Motoren bag kundetilfredshedsundersøgelser Kvantitative og kvalitative metoder Brugen af resultater 7 gode råd Hvis I vil vide mere Velkommen til Kom godt i gang med standarder. Denne pjece har fokus på, hvordan I kan arbejde systematisk med kundetilfredshedsundersøgelser ved at tage udgangspunkt i kundernes faktiske situation og perspektiv. Når I effektiviserer jeres tilgang, giver det jer indsigt i nye, rentable forretningsmuligheder, fx produktudvikling eller mersalg. Kundeperspektivet er ofte lidt overset trods de bedste intentioner, fordi man kan have en rodfæstet forestilling om, at man ved, hvad kunden tænker og behøver. Pjecen er skrevet til små og mellemstore virksomheder inden for alle brancher, der har en daglig og bred kontaktflade med deres kunder. Hvis I ønsker en mere grundig gennemgang af, hvordan I planlægger, designer og gennemfører kundetilfredshedsundersøgelser, henviser vi til standarden. Se 7 gode råd. Vi håber, at I vil lade jer inspirere til at komme godt i gang eller videre! Der findes flere pjecer i serien Kom godt i gang med standarder. I kan finde dem på webshop.ds.dk, hvor de er gratis at downloade. De kan også bestilles i en printudgave. Hvis I har spørgsmål til indholdet, er I velkomne til at kontakte seniorkonsulent Lene Alsbæk Nielsen på

3 Hvad får I ud af at arbejde med kundetilfredshed? Hvad er jeres ambitionsniveau og hvem er ansvarlig? De fleste virksomheder har en god fornemmelse for, om deres kunder er tilfredse, ovenud tilfredse eller mindre tilfredse med ydelser eller produkter. Mange virksomheder stopper ved denne fornemmelse eller sender spørgeskemaer ud, som ikke giver meget andet end en indikation på, om ydelsen eller produktet svarede til forventningerne, og om kunden har kunnet bruge det. Mange af disse spørgeskemaer bliver da heller ikke brugt til meget mere end at konstatere, om tingene går efter planen eller ej. Hvis man derimod ønsker at bruge en måling til at optimere sin ydelse eller sit produkt, er man nødt til at sikre en vis systematik og metode. Det kan også være, I ønsker at vide, hvordan produktet bliver brugt, eller om kunden kunne tænke sig andre produkter inden for produktporteføljen. Hvad er de tilfredse med? Hvad kan I forbedre? Hvad tænkte I ikke på inden kundernes feedback? Alt dette kan I arbejde effektivt med, når I planlægger, designer og gennemfører kundetilfredshedsundersøgelser. Det vigtigste er at arbejde metodisk i overensstemmelse med et realistisk ambitionsniveau. Når I arbejder med at indhente feedback via kundetilfredshedsundersøgelser, kan tilfredsheden øges ved at følge op på den feedback, I får. Kvaliteten af ydelser og produkter øges ved vedholdende arbejde, der samtidig giver jer mulighed for at se jer selv fra kundens perspektiv, hvilket øger den professionelle tilgang. Når I skal gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser, er planlægningen vigtig. I bør bl.a. beslutte: > > hvilke produkter I ønsker at måle på og hvor i produktudviklingen > > om der er specifikke markeder, I er særligt interesserede i > > hvordan I håndterer klager eller utilfredshed > > hvordan I ønsker at følge op på jeres undersøgelser. I bør også planlægge, hvor ofte og hvordan I ønsker at gennemføre målinger, og endelig hvilke metoder I ønsker at benytte. Det kan være værdifuldt ikke kun at benytte spørgeskemaer, men også at kombinere med interviews, mundtlige evalueringer eller fokusgruppemøder. Afgrænsning er vigtigt. Hellere få og afgrænsede målinger end en kæmpe datamængde, som man hverken har ressourcer eller overblik til at håndtere. Det er en god ide, at en medarbejder i virksomheden får ansvaret for jeres aktiviteter på dette område, men et samtidigt engagement fra ledelsen er nødvendigt, hvis man skal sikre momentum.

4 Motoren bag kundetilfredshedsundersøgelser I bør gennemgå jeres ydelses eller produkts livscyklus: Hvad er særligt vigtigt for jer at måle kundetilfredshed på? Det kan være en specifik produktudvikling, en service, som I skal til at evaluere, eller et område, der er registreret klager på i den seneste tid. Når dataindsamlingen har fundet sted, bør I vurdere, om den er repræsentativ? Er der en skæv fordeling et sted, og kan data bruges? Der er en række drivende faktorer i arbejdet med at skabe effektive kundetilfredshedsundersøgelser. Den første er segmentering af jeres kunder: Hvem ønsker I at spørge? Er det et bredt udsnit af jeres kunder, er det kunder med specifikke karaktertræk, fx first movers, eller er det loyale kunder, som måske engagerer sig mere i, hvad I tilbyder at kunne optimere? Det er også vigtigt, at I gør jer overvejelser om dataindsamlingen: Hvor mange af kunderne spørger I? Spørger I hver gang dem alle sammen, eller udvælges de målgruppevis? Kan specifikke spørgsmål stilles til udvalgte grupper? Er der særligt relevante tidspunkter at gennemføre undersøgelsen på - eller særligt uheldige? Så snart alle data er på plads, kan analysefasen begynde: Hvilke mønstre og tendenser kan iagttages i materialet? Er der markante forskelle på tilfredsheden hos forskellige grupper, og hvilke forklaringsmodeller kan I finde til disse mønstre? Når I har et overblik over data og analysemuligheder, bestemmer I jer for, hvordan afrapporteringen skal designes. Formålet med afrapportering er at aktivere ledelsen og definere handlingsplaner, så undersøgelsen resulterer i målbare resultater. Afrapporteringen bør omfatte: > > Analyse af resultaterne, fx mønstre og tendenser > > Anbefalinger til, hvilke områder der skal defineres som prioriterede, fx hvor skal og kan I sætte ind for at optimere? > > Udformning af handlingsplaner med klar ansvarsfordeling og tidsplan.

5 Kvantitative og kvalitative metoder Brugen af resultater Helt overordnet skelnes mellem kvantitative metoder, fx spørgeskemaundersøgelser, og kvalitative, fx interviews eller fokusgrupper. Den kvantitative metode er baseret på indsamling af større mængder af hårde data, dvs. oplysninger, der umiddelbart kan måles og kvantificeres. En af fordelene ved denne metode er, at den gennemføres, når kunden har tid. Metoden giver sammenlignelige, standardiserede data og er ikke præget af, hvordan intervieweren eksempelvis agerer under interview. Ressourceforbruget i forhold til dataudbytte er mindre ved kvantitative end ved kvalitative metoder. Den kvalitative metode baserer sig på dialog og kan give en dybere forståelse, bl.a. af respondentens individuelle referencer. Metoden giver mulighed for at få uddybet særlige udfordringer eller udviklingsspørgsmål, fordi rammerne tillader en umiddelbar og spontan dialog. Den tegner et billede af kunden, og hvordan denne oplever jeres ydelse eller produkt. En kombination af disse metoder vil som regel være at foretrække alt efter jeres ambitionsniveau. Et af de vigtigste punkter i en kundetilfredshedsundersøgelse er opfølgning. Det er desværre også ofte et nedtonet eller glemt aspekt. At kommunikere med kunderne og fortælle dem, hvad undersøgelsen viste, og hvilke tiltag den nu vil resultere i, er vigtigt i det fremadrettede perspektiv. Når kunderne ved, at I lytter og handler på baggrund af deres feedback, vil de også fremover være interesserede i at give deres respons. Lige så vigtigt er det, at medarbejderne ved, hvordan deres arbejdsopgaver er berørt af undersøgelsen, og hvad de hver især kan gøre for at løfte kundetilfredsheden. Hvis medarbejderne ikke kender til undersøgelsens resultater, og hvordan det påvirker deres arbejdsområde, vil gennemslagskraften og resultaterne langsomt forsvinde. Kundetilfredshed skal være et levende, engagerende og dynamisk værktøj, der sætter medarbejdere og ledelse ansigt til ansigt med kunden tilfreds som utilfreds. Lad handlingsplanerne blive en del af hverdagen i jeres virksomhed, dvs. definér klare mål for de involverede ledere og medarbejdere for deadlines, og opstil en tidsplan, der leverer løbende resultater helt frem til næste undersøgelse. På den måde sikrer I et stadigt kundefokus fra såvel ledelse som medarbejdere. Arbejdet med at implementere forbedringer og nye rutiner kan give input til næste undersøgelse.

6 7 gode råd Effektive kundetilfredshedsundersøgelser skal være til at håndtere, afspejle det vigtigste i jeres forretning og give brugbare resultater, der kan ses på bundlinjen. Helt kort kan det opsummeres: > > Sæt et realistisk ambitionsniveau. > > Find ud af, hvilke kunde- og produktgrupper eller hvilken del af jeres service det giver særlig mening at undersøge. > > Brug tid på planlægning og design af undersøgelsen, overvej fx balancen mellem kvantitative og kvalitative metoder. > > Gennemfør, afrapportér og kommunikér resultaterne til såvel medarbejdere som kunder. Alle skal vide, at I lytter til kunderne og handler på resultaterne. > > Definér konkrete handlingsplaner med deadlines og ansvarshavende. > > Evaluér løbende jeres indsats. Hvad fik I ud af det? Hvad skal forbedres til næste gang? Er der rutiner og metoder, der skal ændres? > > Få hjælp fra nogen, der har prøvet det før.

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Øget toplinje igennem øget kundefokus

Øget toplinje igennem øget kundefokus Øget toplinje igennem øget kundefokus Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Flertallet

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere