Brug pæren... Af Trine Jørgensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug pæren... Af Trine Jørgensen"

Transkript

1 Brug pæren... Af Trine Jørgensen EU har siden 2005 haft en officiel strategi for at nedbringe brugen af tungmetallet kviksølv, som jo er meget giftig for mennesker, dyr og planter. EU har udstedt et direktiv om håndtering af elektrisk og elektronisk affald, der bla. skal begrænse forureningen med kviksølv, en af verdens farligste miljøgifte. Derfor vil EU fra 2012 forbyde glødepærer og erstatte dem med sparepærer, men det er formentlig et meget dårligt alternativ. De fleste sparepærer indeholder nemlig - kviksølv. I dag sælges der årligt omkring fem millioner sparepærer i Danmark. Forbruget ventes at stige stærkt i takt med, at det varslede EU-forbud mod glødepærer bliver gennemført i medlemslandene. Sparepærerne skal afleveres som farligt affald og må ikke bare smides i skraldespanden, men danskerne kender tilsyneladende ikke ordningen. Ifølge en Gallupundersøgelse, som lyskildebranchen har fået udarbejdet, går hele 43 procent af det giftige pæreaffald direkte via skraldespanden til forbrændingsanlæggene, der sender kviksølvet med røgen ud i miljøet. Det betyder, at der hvert år ryger hen ved to millioner kviksølvholdige elsparepærer op i giftig røg, selvom de burde være blevet genbrugt. To tredjedele af de adspurgte siger, at de aldrig har hørt om en genbrugsordning. Det tyske forbrugermagasin Ökotest har bragt en stor test af sparepærer, der nærmest er én lang nedsabling af de kompaktlysstofrør, som for de fleste forbrugere af økonomiske årsager vil være alternativet til glødepæren, når den i realiteten bliver forbudt over de næste år ved stadig skrappere krav til elspare-belysning. Den tyske ankeliste er lang, her nævnes blot nogle af punkterne: Sparepærerne anklages for at være giftige, ikke kun i produktionsleddet og når vi skaffer os af med dem, men også under brug i hjemmet. Derfor er det ikke helt ufarligt, hvis uheldet er ude og der ryger en pære. Så lyder advarslen: åbn alle døre og vinduer og sørg for ikke indånde dampene fra uheldsstedet. Lad være med at bruge støvsugeren til at suge resterne op. Fej op, og dup resten af glasskårene op med fugtig køkkenrulle eller vat. Læg det hele i en pose og aflever den til farligt affald. I USA overvejer myndighederne faktisk at kræve, at der kommer en trykt advarselstekst på sparepærerne om risikoen for kviksølvforgiftning ved uheld med pærerne. Sparepærerne giver et så grimt og dårligt lys, at det ligefrem er sundhedsskadeligt. Sparepærerne er i princippet små lysstofrør, og lyset fra dem er så langt fra at ligne naturligt sollys, at de tyske økologer udnævner dem til en 1

2 "biologisk risikofaktor". Ifølge Ökotest er der påvist sammenhænge mellem dårligt lys og lidelser som hormon-ubalancer, kræft og neurologiske forstyrrelser. Og selv hvis man ser bortset fra de mere alvorlige - og mere spekulative - sundhedsrisici, så kan det give hovedpine, utilpashed og svimmelhed, når vi opholder os i dårligt lys i længere tid. Problemet med sparepærernes lys er, at det hvide lys fra dem er dannet med et begrænset udsnit af farvespektret. Sparepærerne viser nogle farver meget kraftigt og andre meget svagt, hvilket giver en forkert farverepræsentation af omgivelserne. Det kridhvide lys fra dem er ofte ubehageligt koldt. "Det her er ikke lys, det er snavs", siger en af de lysteknikere, som har vurderet sparepærerne for Ökotest. Sparepærerne er meget ofte fejlbehæftede, og der er en række indbyggede tekniske problemer som flimren og langsom tænding. Sparepærerne flimrer ikke kun med vekselstrømmens 50 Hertz, som glødepærer gør. På grund af tænd-elektronikken i pæren flimrer den også med en højere frekvens, skriver Ökotest. Deres lystekniker kalder det for et dobbelt lyn-ilds-flimmer, som ganske vist ikke kan ses af det blotte øje, men som økotesterne mener, har en effekt på vores velbefindende alligevel. Sparepærerne udleder også mere "elektrosmog", som er de tyske økologers ord for det elektromagnetiske spændingsfelt omkring apparater. I 30 centimeters afstand af sparepærerne overskrider spændingsfeltet de grænseværdier, som er sat for arbejde ved computerskærme. Man skal ud på halvanden meters afstand, før elektrosmoggen ikke er målbar. Det gør sparepærer uegnede til skrivebordsbelysning på arbejdspladser, hvor man retter sig efter de svenske TCO-standarder, som er blevet international målestok for computerskærmsstråling, skriver Ökotest. Sparepærerne sparer ikke nær så meget energi, som de giver sig ud for, og ingen bestrider at de kræver langt mere energi at producere og destruere end glødepærer, omkring fire gange så meget, ligesom der bruges mere vand til produktionen og der er risiko for forurening med tungmetaller. Ökotest har testet 16 forskellige sparepære-mærker for ydelse, levetid og energispare-potentiale. De er blevet sammenlignet med en almindelig 60W glødepære og en 42 Watt halogenpære, som uden at lyskvaliteten forringes giver en el-besparelse på omkring 30 procent i forhold til glødepæren. Knap en tredjedel af de testede sparepærer fik den middelmådige karakter "tilfredsstillende". Resten klarede sig dårligere. Fire af pærerne floppede helt, da begge test-eksemplarer brændte ud i utide, en enkelt 2

3 pære gav desuden utroligt lidt lys fra sig. Og alle pærerne gav et grimt lys. Facit af testen er, at energisparepærerne er så dårligt egnede til en lang række anvendelsesområder, at de ikke kan bruges til en komplet udskiftning af alle lyskilder i boligen. Der er risiko for forurening både når pærerne produceres, når de bruges og når de skal afskaffes. F.eks. var alle sparepærer i testen behandlet med bromerede flammehæmmere, som mistænkes for at være sundhedsskadelige. Plus at de ikke sparer nær så meget energi som de ideelle beregninger, der bruges som argument for et forbud. Det betyder så lidt hvilke el-pærer vi bruger. Oplysning af boligen udgør kun en lille del af husholdningernes samlede energiforbrug, kun halvanden procent. En omstridt udregning fra Tyskland viser, at enkelt Google-søgning bruger lige så meget strøm som en 11W sparepære gør på en time. Kulkraftværker udleder også kviksølv, men selv hvis man regner med at få al sin strøm fra et kulkraftværk, hvad vi ikke gør i Danmark, udledes der stadigvæk mindre kviksølv ved at bruge en mere energikrævende glødepære end en sparepære med kviksølv. Tyskerne fremhæver, at nye lyskilde-teknologier allerede er på vej, som ikke har sparepærernes mange indbyggede ulemper. Allerede i dag kan man spare 30 procent af energiforbruget med halogenpærer, der kan skrues i en almindelig lampesokkel. Og det meget energibesparende diodelys står over for et gennembrud også i private husholdninger. Men der findes en tredje mulighed som måske ikke er så velkendt, nemlig fuldspektrum lys. Fuldspektrum lys defineres i praksis af lys producenterne som lys, der har en farvetemperatur mellem 5000 K og 6000 K (Kelvin grader) og et farvegengivelsesindeks (på dansk kaldet Ra og på engelsk CRI) på mindst 90. Dermed kommer det kunstige lys til at ligne naturens sollys, der per definition har en Ra på 100 og midt på dagen i klart vejr typisk en farvetemperatur på 5500 K (normalt varierende mellem 5000 K og 6500 K). Sollys er en del af den elektromagnetiske stråling, som tilføres jorden fra solen. Naturligt sollys består af et kontinuerligt spektrum af synligt lys mellem ca. 400 nanometer (violet) og ca. 740 nanometer (rød) foruden usynligt ultraviolet lys mellem ca. 280 nm og ca. 400 nm, samt usynligt infrarødt lys med bølgelængder over ca. 740 nm. UVA området ligger tættest på det synlige område med bølgelængder mellem ca. 320 nm og 400 nm. UVB har bølgelængder mellem ca. 280 nm og 320 nm. Det er lige så vigtigt med ordentligt lys, som det er med god, nærende mad. De senere år har forskning belyst, hvordan mange mennesker lider ikke blot 3

4 af fejlernæring, men også af fejlbelysning. Mange mennesker har i dag eksempelvis glæde af lysterapi med såkaldt fuldspektrum lys til behandling af vinterdepression, medicinsk kaldet Seasonal Affective Disorder (SAD). Tilsvarende er lyset på arbejdspladser og institutioner, hvor vi typisk tilbringer størstedelen af den lyse tid af dagen, af betydning for menneskers velvære og helbred. Lys er meget vigtigt for den biologiske organisme. Øjnene indeholder således 70% af alle kroppens sansereceptorer, og tilfører nervesystemet en tilsvarende andel af det samlede energiindtag. 98% af lyset går ind i kroppen via øjnene. Den biokemiske begrundelse for den aktuelle interesse for et mere bredt farvespektrum i de kunstige lyskilder har været opdagelsen af en ikke-visuel receptor i øjet - den såkaldte 3. receptor udover de allerede kendte to visuelle receptorer. Den 3. receptor har fysiologisk indflydelse via kroppens "kontrolcenter", hypothalamus, der styrer koglekirtlen (også kendt som pinealkirtlen, epifysen eller "det 3. øje"). Siden 2001 og opdagelsen af denne 3. receptor har produktudviklingen indenfor lysterapi-området bevæget sig i retning af produkter med mindre lysstyrke (i lux) men til gengæld med en overvægt af blåt lys. Den blå del af lyset har en vigtig biologisk betydning, fordi det styrer kroppens biologiske ur via kontrol af koglekirtlen og dannelsen af de to modsatrettede signalstoffer serotonin og melatonin. Når mennesker udsættes for dagslyslignende, blå bølgelængder påvirker det kroppen, så der i stedet for melatonin (der gør os søvnige) dannes serotonin, som på samme tid gør os rolige, positive og opvakte, og som også anvendes medicinsk i de såkaldte "lykkepiller". Påvirkningen af kroppens signalstoffer gennem lyspåvirkning har været benyttet i årevis til at give lysterapi f.eks. til personer med vinterdepression (medicinsk kaldet SAD) i form af kraftigt fuldspektrum lys med en høj andel af de blå bølgelængder. Der er lavet forskellige undersøgelser af de gavnlige effekter af blåt lys. Det er dokumenteret, at kortere bølgelængder forøger opvakthed, kroppens varmeregulering samt hjerterytmen. Kortbølget blåt lys (460 nm) frem for grønt lys (555 nm) virker opfriskende. Violette bølgelængder på 420 nm er mere opkvikkende end blå på 470 nm, der igen er mere opkvikkende end de gul-orange på 600 nm. Japanske forskere har dokumenteret, at højere farvetemperatur (og dermed flere korte bølgelængder) styrker og afbalancerer det autonome nervesystem. Ved eksponering for traditionelle lysstofrør med en overvægt af lange bølgelængder er der fundet stigninger i stress-hormonerne ACTH og cortisol, mens der ikke var reaktioner af denne type under en afbalanceret fuldspektrum belysning. Forhøjet farvetemperatur har også vist sig at forhøje det fysiske aktivitetsniveau i centralnervesystemet og den subjektivt fornemmede opvakthed, samt den mentale aktivitet. Finske forskere har vist, at klart, hvidt lys øger vitaliteten og lindrer nedtrykthed også 4

5 hos raske personer. Der er påvist en reduktion i hyperaktivitet på 33% efter udskiftning af traditionelle lysstofrør med fuldspektrum lysstofrør. Andre studier underbygger antagelsen om, at koncentration og indlæring forbedres med en reduktion i antal henvisninger til specialundervisning på 66%, stigning i antal gennemførte eksaminer fra 40% til 70%, foruden subjektive forbedringer i helbred i form af nedsat forekomst af øjenbesvær, hovedpine og angst. En undersøgelse rapporterer tilsvarende om en statistisk signifikant reduktion blandt skoleelever i antal depressioner efter overgang til fuldspektrum lys. Det kan skyldes, at de blå bølgelængder som nævnt stimulerer dannelsen af lykkehormonet serotonin i kroppen. Helbredseffekter af usynligt ultraviolet (UV) lys En anden del af sollys-spektret, der er uforholdsmæssigt lavt i almindelige lysstofrør er de usynlige ultraviolette bølgelængder UVA (ca. 320 nm nm) og UVB (ca. 280 nm nm). Der er efterhånden meget forskning som tyder på, at UVA og særligt UVB har nogle meget positive og essentielle biologiske effekter på mennesker. Selv på vore nordlige breddegrader er UVB fra sollys den vigtigste D-vitamin kilde ved dannelse i huden. D-vitamin har en positiv indflydelse på følgende tilstande: Kræft, diabetes, hjerte-kar sygdomme, forhøjet blodtryk, depression, vinterdepression, smertetilstande såsom fibromyalgi, autoimmune tilstande såsom sklerose, gigt, kronisk træthedssyndrom, osteoporose, overvægt, influenza, autisme, psoriasis og andre hudlidelser. I huden dannes D-vitamin på formen cholecalciferol ved UVB eksponering. Det er et forstadie til den aktive D3 form, også kaldet calcitriol. Calcitriol er i virkeligheden et steroidhormon og medvirker på linje med serotonin og melatonin i reguleringen af kroppens kontrolsystemer; nerve-, hormon- og immunsystemerne. En god D3-vitamin status er også helt afgørende for optagelsen af kalk. Forskere på området ser D-vitaminstatus som en vigtig indikator for vitalitet og livskraft. Det er derfor særligt vigtigt for gamle mennesker at forsøge at opretholde et højt D-vitamin niveau så længe som overhovedet muligt. Mange mennesker får dog ikke tilstrækkelige mængder af D-vitamin, da vi får for lidt i kosten og forskellige helbredsproblemer desuden kan begrænse optagelsen i kroppen. Derudover tilbringer vi en stor del af dagtimerne inden døre bag vinduesglas eller bilruder, der frafiltrerer UVB fra sollys. Smog og luftforurening, de fleste kontaktlinser og brilleglas, samt visse former for solcreme frafiltrerer også UVB, men ikke UVA. I forvejen er UV-indholdet i solen på vore breddegrader så lavt, at vi 6-8 måneder om året ikke kan danne D-vitamin udendørs i dagtimerne. Resultatet er at mange mennesker på vore breddegrader og endda sydligere, f.eks. i USA, hvor mange undersøgelser af D-vitamin tilstanden hos mennesker er foretaget, er i underskud af D-vitamin, hvilket kan give anledning til alvorlige helbredsproblemer. Eksponering for kunstige lyskilder med UVB stråling, 5

6 enten solarium, sollamper eller som del af normal indendørsbelysning er derfor relevant for at sikre, at kroppen selv kan danne tilstrækkeligt med D- vitamin. I USA er der lavet en interessant undersøgelse blandt 327 skoleelever, som viser, hvordan indførelse af fuldspektrum lys med usynlige UVA og UVB bølgelængder efter et skoleår havde resulteret i bedre fremmøde, bedre præstationsevne målt i karakterer og bedre kropsvækst end i tilsvarende klasser, der bibeholdt den traditionelle belysning med lysstofrør uden fuldt spektrum. Endvidere udviklede børnene langt færre huller i tænderne end elever under belysning med lysstofrør uden UV. Sidstnævnte kan forklares med, at D-vitamin er nødvendigt for optagelse af kalk i kroppen og i tænderne. En anden undersøgelse rapporterer også bedre skolefremmøde efter at lys med et "skævt farvespektrum" (alm. lysstofrør med få korte, blå bølgelængder) blev erstattet med Vita-Lite fuldspektrum lys med UVA og UVB. Disse UV-bølgelængder styrker immunsystemet, mens overvægten af lange bølgelængder i de almindelige lysstofrør forhøjer mængden af stresshormonet cortisol, som kan virke immunundertrykkende. Rapporten har sammenlignet forskellige fuldspektrumpærer og fremhæver bla. følgende: Philips DeLuxe 965, Osram Biolux 965, Narva Bio Light 960 og Narva Bio Vital 955. Desuden følgende mærker som dog ikke forhandles i Danmark: Life-Lite, Viva-Lite, Full Spectrum Solutions, Light for Health. Kilder: dr.dk og berlingske.dk Cand. scient. Nikolaj Holtermann: Rapport om "Helbredseffekter fra indendørsbelysning - en markedsundersøgelse af fuldspektrum lysstofrør" 6

Bedre lys til ældre borgere

Bedre lys til ældre borgere Energirigtig renovering Bedre lys til ældre borgere Håndbog www.plan-c.dk PRØVEBOLIG 2 Bedre lys til ældre borgere Plan C Indhold BEDRE LYS TIL ÆLDRE BORGERE s. 5 DET ALDRENDE ØJE s. 9 PRØVEBOLIGEN s.

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Lys i Psykiatrien. Kolofon SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION

Lys i Psykiatrien. Kolofon SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION Lys i Pykiatrien En publikation af SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION - December 2012 Lys i Psykiatrien Kolofon Udarbejdet af Syddansk Sundhedsinnovation, oktober 2012 SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION Forskerparken

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 227 Offentligt Rapport Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter Udført for Sundhedsstyrelsen AV 1017/11 Sagsnr.: A520048 Side 1 af 53 9.

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning

Den sunde by. Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Den sunde by Dokumentation af de faktorer, som påvirker sundhed i den tætte by og forstaden som led i udvikling af bæredygtig planlægning Finn Kamper-Jørgensen Mette Kjøller Mette Toftager Den sunde by

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI?

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Naja Rod Nielsen, Statens Institut for Folkesundhed Tage Søndergård Kristensen, Forskningscenter

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen.

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen. Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan ændre og visdom til at se forskellen. Reinhold Niebuhr, 1932 1 Kandidatafhandling til Institut for Sociologi

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Arbejdsmiljø i åbne kontorer

Arbejdsmiljø i åbne kontorer Arbejdsmiljø i åbne kontorer - forskningens bud på problemer og løsninger TEMA Det åbne kontor Arbejdsmiljø i det åbne kontor - forskningens bud på problemer og løsninger I denne publikation har vi samlet

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere