Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8"

Transkript

1 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING

2 Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder som DMF s Feriefond tilbyder. Denne sommer gik turen til Kærneland, for så kunne hunden komme med. For familien Gram har det ikke været rigtig sommer hvis ikke turen har gået til enten Smørbøtten eller Kærneland. Så med batterierne fuldt opladet, glæder jeg mig til efterårets mange udfordringer. Medlemssituationen Der har været meget fokus omkring medlemsflugt i den danske fagbevægelse de seneste par år. Danske Mejeristers Fagforening har også mistet medlemmer, hvis vi altså sammenligner tallene med dem der er 10 år gamle. I 2007 havde DMF faktisk en fremgang i medlemstallet, godt nok kun beskedne 23 medlemmer sammenlagt, men trods alt en fremgang. Det ser også fornuftig ud når kigger på tallene for 2008, foreløbig holdes medlemstallet status quo. Som formand for en lille fagforening som DMF, synes jeg det er meget flot at vi kan holde skansen. Især når man tænker på, at vi ikke har arbejdet målrettet i medlemshvervning det sidste år tid pga. overenskomstforhandlingerne. Men som næstformanden skrev i sit indlæg (der kom ud sammen med den nye overenskomst). Landsbestyrelsen og alle vores tillidsvalgte har fået bragt DMF langt hen af vejen, men vi er ikke kommet i mål. Så kære medlemmer, I må gerne hjælpe med at udbringe budskabet om pension, løn under barsel, pæne lønstigninger, ikke kommer af sig selv. Nej et stærk sammenhold i Danske Mejeristers Fagforening er vejen. Lille og kvik er bedre end stor og doven citat fra næstformanden. Kursus for tillidsvalgte Fra mandag til onsdag i uge 41, har alle DMF s tillidsvalgte fået muligheden for at komme på kursus. Kurset har to emner, først agitation og derefter ikke mindst den nye overenskomst. For at kunne service DMF s medlemmer bedst, er det vigtigt at vi hele tiden hjælper DMF s tillidsvalgte. Agitation hjælper den tillidsvalgte til bedre at kunne bringe budskabet frem i lyset. Overenskomst stoffet tja det gir vel sig selv. Vigtigheden af at kunne hjælpe medlemmerne hvis der opstår tvivl omkring lønnen, må ses som en af den tillidsvalgtes vigtigste opgaver. Det er mit håb at rigtig mange tillidsvalgte tag med på dette kursus, for stor deltagelse vil gavne DMF, og ikke mindst DMF s medlemmer. Vi styrker sammenholdet Mejeristen Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Dansk Funktionærforbund-Serviceforbundet Funktionærernes og servicefagenes arbejdsløshedskasse»mejeristen«udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Århus C Telefon: Telefax: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Dagligt Fredag Tryk: AKA-Print A/S Grydhøjparken 5, 8381 Tilst Telefon: Telefax: Næste nummer udkommer 18. november 2008 (Materiale til næste nr. skal være kon toret i hænde senest 27. oktober) Nr. 3 Tirsdag den 2. september årgang Lars Gram

3 Afdelingsindlæg Afdeling Sønderjylland Så blev det igen Sønderjyllands afd. tur til at komme med et lille bidrag til mejeristen. Denne gang har vi valgt at se lidt bort fra økonomien, og i stedet fokusere på alle de positive ting der sker i det sønderjyske, og på alle de gode kræfter vi har i afdelingen. På oktober mødet 2007 i afd. besluttede vi at lave en aktivitetsplan for 2008, som godt måtte koste lidt da vi efterhånden nærmede os en formue på kr. Aktivitetsplanen blev vedtaget med bl.a. en Go-kart aften og en fisketur. Aktivitetsplanen vender vi tilbage til i løbet af indlægget. Julemødet November 2007 Traditionen tro havde vi til sidste bestyrelsesmøde i 2007, inviteret alle TR, revisor og suppleanter med til mødet. Rudi Hansen og Allan Skovbølling havde ønsket at arrangere hele aftenen. Vi mødte 16 mennesker op på Taulov mejeri, hvor Rudi og Allan tog imod. Vi fik en spændende rundvisning på mejeriet, og efterfølgende stillede mejeriet lokale, vand og chokolade til rådighed til afholdelse af mødet. Efter mødet tog vi på en nærliggende kro til en lille julefrokost, hvor vi havde et par rigtige hyggelige timer sammen. En stor tak til Rudi og Allan for et spændende og vellykket arrangement. Julemødet 2008 er planlagt til afholdelse på Branderup mejeri. Generalforsamling april 2008 Årets GF havde vi valgt at rykke ca. 3 uger i håb om, at der lå et færdig forhandlet OK resultat klar det gjorde der som bekendt, endda et meget fornuftigt af slagsen. I år havde vi inviteret alle afd. formænd og næstformænd, det havde Mogens Vorgod fra Midt- Vest, Kent Jørgensen og Keld Madsen fra Fyn taget imod tak til jer alle 3 for aktiv og positiv deltagelse i vores GF. Vi havde valg til bestyrelsen, hvor Hans Peter Nielsen på forhånd havde takket nej til genvalg. Hans Peter har gennem mere end 30 år været et stort og positivt aktiv for DMF, og han blev hædret med klapsalve, gave og blomster til Sonja (Hans Peter s kone). Sonja har altid stået klar med højt humør og dejlig mad, når Hans Peter lagde hjem til vores bestyrelsesmøder en stor tak skal lyde til Sonja. Der var kampvalg til bestyrelsen, og det havde afd. formanden ikke lige forudset, så han fik travlt med at lave stemmesedler. Den nye bestyrelse fik følgende sammensætning. Formand Brian Petersen, næstformand Paul Erik Thomsen, sekretær Jonna F. Kirkmand, Allan Skovbølling, Robert Lorenzen, Bjarne L. Nielsen (nyvalgt) og Michael Hübschmann (nyvalgt). Derudover deltager TR Steffan Hübschmann, Jimmi Schmidt, Rudi Hansen og Hans Peter Nielsen i alle bestyrelsesmøde som observatører. En spændende sam HER KAN DIT NÆSTE JOB ANNONCERES 3

4 4 Billederne er fra afdelingens medlemsarrangement på Vojens Gokartcenter. Før, under og efter.

5 mensætning med en del rutine og masse af unge kræfter. SUPER. Der skulle vælges 2 nye revisorer, da Heinz Schneider faldt for aldersgrænsen og Bent Madsen ikke ønskede genvalg. Mette Andresen blev valgt for 2 år og Per Jæger for 1 år. Tillykke til de nyvalgte og tak til Heinz og Bent for mange år som revisor i afdelingen. Lars Gram orienterede om hvad der rører sig i DMF, samt en grundig gennemgang af vores nye OK. En rigtig god aften, hvor der blev debatteret, hygget og grinet. Næste års GF er allerede under planlægning udover de sædvanlige punkter er der næste år også formandsvalg og valg til delegeretmøde. Derudover har bestyrelsesmedlem i Arla Foods Bjarne Bundesen sagt ja til at komme med et spændende indlæg om, hvad der rører sig i toppen af Arla Foods. Go-Kart Maj 2008 Den 26. maj var alle medlemmer i Sønderjylland inviteret til 2½ times gratis go-kart i Vojens. Det havde 4 kvinder og 30 mænd takket ja til fordelt på 8 hold 3 Bov, 2 Branderup, 1 Samden, 1 CMC og 1 fra Taulov. Alle 8 hold var top motiveret og der blev kørt ræs hele aftenen. Aftenen bød på flere rekorder, bl.a. blev der sat ny bane rekord med hele 3 sek. af Michael Hübschmann, og Per Jæger fjernede en 2 meter tyk dækvæg og jævnede et plankeværk på 3 meter med jorden aldrig set før på Vojens go-kart center, og endelig satte Thomas Hjort Madsen ny hastighedsrekord i pit-område da var aftenen tæt på at stoppe før tid, heldigvis slap Thomas med en tids straf. Efter 2½ times ræs sluttede løbet kl. 21:30 med Samden som vinder ½ meter foran det ene Bov hold en helt utrolig afslutning, på en super aften på Vojens go-kart center. Vinderholdet bestod at følgende medlemmer: Alex Hansen, Stig Brodesen, Allan Eskildsen og Allan Skovbølling. Fisketur i september Midt i september afholder vi afdelingens sidste medlemsarrangement i år, som Robert Lorenzen og Jimmi Schmidt ønsker at arrangerer. Arrangementet vil blive annonceret andetsteds i bladet, derfor vil vi ikke komme nærmere ind på det her. Robert og Jimmi er et godt eksempel på den ånd og energi der hersker blandt vores tillidsfolk i afdelingen. To medlemmer der helt frivilligt og ulønnet vælger at lægge en masse tid og energi i et medlemsarrangement. Præcis som Rudi og Allan gjorde ved julemødet, og Jonna gør som referent ved alle vores bestyrelsesmøder. Rigtig rigtig flot alle sammen. Poker 2008 / 2009 Som noget nyt er Fyn og Sønderjylland i øjeblikket ved at planlægge en pokerturnering for alle medlemmer i DMF, som skal løbe af stablen første gang ultimo 2008 eller primo Planen er at der startes med en frokost, hvorefter der spilles en pokerturnering. Vi håber turneringen kan blive en årlig tradition, med poker, sjov, hygge og stor spænding om 2. pladsen. Sønderjyllands afd. ser frem til et godt og positivt samarbejde med Fyn s afd. (der også har en masse gode kræfter i afdelingen). Pensionister Vi må ikke glemme vores gode pensionist afd. som styres med hård hånd af formand Astrid Hansen. De skal igen i år samles på Kærneland i 3 dage, hvor der er tilmeldt 25 pensionister. Afdelingsformanden er inviteret til morgenkaffe som han glæder sig meget til. Afslutningsvis må vi også erkende vi har en del huller, vi mangler akut tillidsfolk på både Høgelund mejeri og Naturmælk. Det kunne også være rigtig fint med en i Arla Foods repræsentantskab, men det er jo ting vi må arbejde videre med. Til sidst vil vi lige nævne at vi stadig har stor fokus på besparelser i DMF, og løbende kommer med forslag der til. Forslagene bliver ofte modtaget positivt i landsbestyrelsen, så det er jo rigtig rigtig dejligt. P.B.V Brian Rahr Petersen 5

6 Sagen på Bov Mejeri er desværre ikke løst endnu Arla Foods har tilsyneladende meget svært ved at beregne de rigtige erstatninger til medarbejderne. Danske Mejeristers Fagforening har sammen med 3F bedt om samtlige liste over hvad der er udbetalt, så vi kan kontrollere Arla s udregning. Ligeledes har Arla Foods også svært ved at finde alle de medarbejdere, som skal efterreguleres. Der er tale om både nuværende og tidligere ansatte, som det kniber med at finde adresser på. DMF forstår ikke, at det skulle være et problem at finde adresser på nuværende medarbejdere i Arla Foods, selvom de ikke er på mejeriet i Bov. Arla Foods har tidligere erkendt, at medarbejdere på Bov Mejeri er blevet snydt for fridage, ligeledes har de betalt bod i sagen. Danske Mejeristers Fagforening råder derfor nu alle nuværende og tidligere medarbejdere på Bov Mejeri til at kontakte hovedkontoret, hvis de endnu ikke har hørt fra Arla Foods, eller hvis de mener at efterreguleringen ikke passer. DMF kan træffes på tlf , eller mail Lars Gram fisketur Sønderjyllands afdeling inviterer hermed alle medlemmer samt familie til fisketur den 14/ Ved Rødekro Fiskepark Østermarkvej Rødekro Der er reserveret fiskesø nr. 4 fra solopgang til solnedgang, de morgenfriske er velkomne til at være derude ved solopgang, dog forventer vi ikke at skulle se Brian som kommer med lidt morgenmad før kl Der vil ikke blive serveret middagsmad samt aftensmad for dem som stadig skulle være derude, så derfor er det en god idé at sørge for lidt tørt samt vådt selv. Tilmelding hos din tillidsmand på mejeriet eller Jimmi / Robert tlf Vi ser frem til en hyggelig dag med stor fremmøde P.b.v. Jimmi Schmidt & Robert Lorenzen, DMF Sønderjylland 6

7 Danske Mejeristers Fagforening Afdeling 902 Nordjylland Der afholdes et arrangement for alle vores medlemmer. Et kort møde og bagefter kører vi gokart. Tilmeld dig og få nogle hyggelige timer sammen med dine kollegaer. Vi mødes i Himmerlands Gokart Center i Års. Torsdag den 11. september klokken til et stykke brød og lidt til ganen, derefter skal der køres racerløb. Sidste frist for tilmelding er mandag den 8. september, på mail eller TLF Vi snakkes. Lars Lund Gensynsdag på Aars Mejeri TIDLIGERE MEDARBEJDERE PÅ AARS MEJERI INDBYDES TIL GENSYNSDAG LØRDAG DEN 13 SEPTEMBER kl Se hele indbydelsen på DMF s hjemmeside Med venlig hilsen, Rikke Andersen og Arne Hansen 7

8 Sundhedsordning til medlemmer af Danske Mejerister Fagforening ansat under fællesoverenskomst på mejeriområdet Fra den 1. juli er du blevet omfattet af PensionDanmark Sundhedsordning, hvis du er ansat på en overenskomst mellem Danske Mejeristers Fagforening og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Ordningen betyder, at du kan få ubegrænset og hurtig hjælp, allerede når du mærker de første symptomer på et problem i led, muskler eller sener. Sundhedsordningen er en del af arbejdsmarkedspensionen hos PensionDanmark. Din pensionsordning i PensionDanmark er den 1. juli 2008 blevet udvidet med PensionDanmark Sundhedsordning. Det betyder, at du nu har mulighed for at blive behandlet af en fysioterapeut, massør, zoneterapeut eller kiropraktor, hvis du har eller får problemer med muskler, led eller sener. Problemet skal være opstået i forbindelse med ens arbejde. Lyt til din krop Ondt i ryggen og andre lignende tilstande går som regel ikke over af sig selv så det er en god ide at lytte til sin krop. Hvis du tager problemerne i opløbet, kan du holde dig i gang på arbejdsmarkedet i længere tid. Sundhedsordningen giver adgang til behandling, som du ellers selv skulle have betalt for. Sådan bestiller du tid Det er nemt at komme i gang. Du kan enten selv booke en tid på eller ringe og bestille tid på telefon Det er ikke nødvendigt at få en henvisning fra egen læge og du kan komme til senest fire hverdage efter, at du har bestilt tid. Der er ikke loft over antallet af behandlinger, som foregår på sundhedscentre over hele landet. Her kan du få behandling Behandlingerne foregår på godt 100 sundhedscentre, som ligger over hele landet. Når man bestiller tid første gang, vælger du selv den behandlingsform, du tror, kan hjælpe dig. Første behandling bruges så til at planlægge behandlingsforløbet. På kan du se, hvilke problemer de forskellige behandlere tager sig af. Du kan også få det oplyst på telefon

9 Få mere at vide Hvis du har spørgsmål, kan du læse mere på Du er også altid velkommen til at ringe til PensionDanmark på Telefonerne er åbne alle hverdage mel lem kl. 8. og 21. Fordelene ved PensionDanmark Sundhedsordning Adgang til hurtig behandling. Adgang til behandling uden lægehenvisning. Adgang til behandlinger, du ellers selv skal betale for. Hurtigere rask kortere sygdomsforløb. Forebygger, at problemer bliver kroniske og måske fører til førtidspensionering. Fakta om pensionsordningen i PensionDanmark Pensionsordningen består af pensionsopsparing og forsikringer, som hjælper dine medarbejdere ved kritisk sygdom, førtidspension og død. Det giver tryghed for medlemmerne og deres familier. Med lønmodtagere som medlemmer er PensionDanmark landets største arbejdsmarkedspensionsselskab. Det kommer medlemmerne til gode i form af lave omkostninger. Det enkelte medlem betaler i 2008 kun 387 kr. om året i administration, hvilket er blandt de laveste omkostninger i branchen. I perioden har PensionDanmarks medlemmer fået cirka 31 pct. i rente efter skat på deres opsparinger til alderspension. Der er ingen, som skal tjene penge på pensionsordningerne hele overskuddet går til medlemmerne. 9

10 DMF s pensionistklubs årlige sommertræf Korinth juni 2008 Tirsdag den 3. juni mødtes en flok på 52 forventningsfulde mennesker, som på grund af en godt brugt dåbsattest kaldes for pensionister. Træffet var som vanligt på Kærneland på Als med medbragt godt humør. Vi blev modtaget af en glad bestyrelse fra pensionistklubben som sammen med et friskt køkkenteam stod klar med eftermiddagskaffen og hjemmelavet lagkage. Efter vi havde fået anvist vore huse og indrettet os for natten mødte vi til en udsøgt middag kl med hyggepianist, som spillede rigtig god musik hele aftenen. Der blev overrakt en flot buket til træffets alderspræsident på 87 år. DMF s formand Lars Gram mødte også op for at hilse på, og fortalte lidt om hvad der rørte sig i fagforeningen. Lars Gram berørte også nødvendigheden af at der nu er indført et pensionistkontingent, det er svært at få det hele til at løbe rundt under tidens økonomiske forhold. Der stilles krav til besparelser i DMF, hvilket også er fundet, men landsbestyrelsen kom ikke udenom pensionistkontingentet. Onsdag den 4. juni startede med flaghejsning, derefter morgenmad, og så kom bussen der skulle køre en os tur i det sønderjyske først en smuttur over grænsen med mulighed for køb af en sjat øl el. lignende med hjem derefter et besøg i Frøslevlejren hvor vi fik en rigtig god orientering understøttet med billedmateriale det var meget inspirerende til et længere besøg ved en senere lejlighed, der kunne naturligvis ikke blive tid til at gå i dybden ved dette besøg, tiden løber jo. Turen gik nu til en vel tillavet middag på Gråsten gamle kro med efterfølgende besøg i slotsparken som jo nok er et besøg værd selv om den tørre tid har taget hårdt på planterne. Efter denne gode udflugtsdag var der linet op med buffet med alt godt til halsen og lidt af hvert underholdt os med sang og musik helt frem til sengetid en rigtig god dag var slut. Torsdag den 5. juni efter et veldækket morgenbord blev det tiden til at sige farvel til hinanden og sige tak for et rigtigt godt samvær med fælles oplevelser på Kærneland og der skal lyde en stor tak til bestyrelsen som arrangerede og ligeledes tak til det sjællandske køkkenteam. For referat: Jørgen U. Nielsen 10

11 Oplevelsen af forhandlingerne, ved vores nye overenskomst Det som er skrevet, er for min egen regning. Lars Lund. Del 2. fortsat fra sidste udgave af Mejeristen Frisk og udhvilet, klar til to spændende dage med de andre kollegaer fra NNF og 3F, allerede fra starten blev der regnet og diskuteret om sidste uges resultater, fordele til tillidsrepræsentanten, pension, erstatningsfridage osv. Man skal lige huske på, at intet er godkendt før hele overenskomsten er skrevet under af alle parter. Chefforhandlerne fra de tre forbund, gav en kort information om hvad planen var for de næste timer, løn, anciennitet og scenetillæg. Så gik turen ind til forhandlingerne med arbejdsgiverforeningen, og vi menige soldater, arbejde videre med de udregninger omkring erstatningsfridage. Man skal have god tålmodighed, må jeg sige. Endelig tilbage, vores forhandlere havde næsten ingenting med tilbage fra tre timers forhandlinger, så tænke man på, hvad h.. tænker de på. Erstatningsfridag giver desværre et stort problem, da man hæver åres normen med cirka to dage dvs. at vi skal arbejde to dage mere om året til normal løn. Ideer og forslag til at løse problemet mellem de tre forbund. Fantastisk at se, hvordan de tre forbund arbejder sammen, en stor gevinst for vores fælles overenskomst. Regnedrengene var vist ved at komme på overarbejde, for at finde den bedste løsning for alle. Forhandlingsudvalget kom først tilbage lige før planlagt aftensmad, med et mærkelig smil på. Igen havde de forhandlet med arbejdsgiverforeningen uden noget stort gennembrud. Det er virkelig hårdt at sidde på side linen og der sker bare for lidt. Klokken kom vores forhandlere tilbage, igen med et sjovt smil på, desværre kunne de ikke komme med noget konkret igen, man kunne mærke, at det var ved at være alvor for vores forhandlere. Efter endnu en tur i forhandlingslokalet, var vores forhandlere og arbejdsgiverforeningen enig om, at det var bedst for begge parter, at stoppe for denne gang og tage hjem for at tænke over tingene. Det skal ikke være tvivl om, det var dejlig at komme rimelig tidlig hjem til familien, men hvorfor ikke bruge tiden til noget konstruktiv til alle parters fordel. Arbejdsgiverforeningen skulle da helst være interesseret i, at få lavet et resultat som deres ansatte kan leve med, da tilfredse medarbejder yder et meget bedre stykke arbejde. Den 26-2 dagen hvor begge parter havde været hjemme for at tænke over tingene, heldigvis for det. Allerede efter første forhandling var der kommet noget mere kød på programmet: forskudt tid, pension, lørdagstillæg og timeløn. Et udkast fra arbejdsgiverforeningen, som flere 11

12 af repræsentanterne kun havde et smil til øverst for, men det er jo en forhandling og nu var der et udgangspunkt for vores forhandlere, så vi kunne komme videre. Jeg syntes det har været vigtigt over for de andre forhandlere fra 3F og NNF, at gøre dem opmærksom på, hvad vores medlemmer syntes har været meget vigtigt. TIMELØNNEN da den kommer alle medlemmer til gode. Efter den gode start blev der igen roligt i forhandlingerne mellem arbejdsgiverforeningen og lønmodtagerne, deres udregner, havde ikke fået det rigtige ben ud af sengen ellers er det stadigvæk et spil fra deres side. Hen på eftermiddagen kom der skred i tingene og efter min mening, en frit valgs ordning som virkelig kan bruges til noget. Det bliver medlemmet som kommer til at bestemme en masse i sin overenskomst og det ønsker alle i dagens Danmark. Vores tillidsrepræsentanter vil også blive belønnet lidt for deres arbejde med at gøre vilkårene bedre for vores kollegaer i den nye frit valgs ordningen. Sammenholdet imellem de tre forbund var på daværende tidspunkt helt i top, og det bliver en kæmpe gevinst for alle medlemmer i fællesoverenskomsten. Der køres kun en krig i denne overenskomstforhandling endnu, og det er imod arbejdsgiverforeningen. Hele aftenen og meget langt ud på natten, blev der forhandlet løn. Klokken 1.30 var vores forhandlere stadigvæk inde ved arbejdsgiverforeningen og alle vi andre ventede med spænding, da timelønnen var den største knast i forhandlingerne. Det er med stor tydelighed, at vi ikke accepterer hvad som helst. På dette tidspunkt af døgnet, kørte spillet oppe på 110 procent selvom det havde været en meget lang dag for begge parter. Hele natten kørte spillet imellem arbejdsgiverforeningen og de tre forbund, på et tidspunkt blev der talt med store bogstaver, ja man kunne hører det over det halve af Pinenhus, men det hjælper ikke så meget, når man har bagland som skal stemme om det stykke arbejde som vi har lavet. Klokken 6.00 om morgen indstillede man forhandlingerne, med aftale om at starte op igen klokken Toni har under hele forløbet, været meget opmærksom på, at holde den rigtige kurs. Man kommer med småstik piller til Lars G. Ove F. og Lars L. Den rutine, som han har oparbejdet igennem en menneske alder i forbundet, har været ekstrem vigtig for Danske Mejeristers Fagforening. Stor ros til vores fire forhandlere, for stadigvæk at køre på den store klinge, når man tænker på, at to til tre timers søvn er max hvad de fik den morgen. Rygterne var begyndt at løbe sidst på natten, først på morgenen om, at arbejdsgiverforeningen ville gøre en stor indsats for, at nå til enighed med de tre forbund. Usandsynlig i mine øjne men jeg havde heller ikke rutine til at udtale mig om det. Efter at have været umenneskelig langt fra hinanden, begyndte der at komme resultater på bordet og de gamle i faget fik selvfølgelig ret. Begge parter var ved at være lidt slidte i kanterne, så er det noget lettere at nå til enighed. Hele formiddagen gik med at starte vores ide omkring kompetenceløn. Da den var kommet på plads gik tingene slag i slag. Klokken den 28.2 havde de tre forbund og arbejdsgiverforeningen nået til enighed om en treårig aftale, 12

13 med rigtig mange forbedringer til alle vores medlemmer. Personlig syntes jeg, vi fik utrolig mange af vores ønsker opfyldt denne gang. Der var et par nederlag som vi måtte acceptere. Det første var et weekendtillæg dvs. at få lavet lørdagslægget om til en timesats, men desværre var vi ikke helt enige med NNF, og derfor var det umuligt at få det igennem inde ved forhandlingerne. Det andet var overarbejde og forskudt tid, træls at vi har tabt en voldgiftsag på problemet, dvs. arbejdsgiverforeningen var godt klar over, at de havde en god sag, og den ville komme til at koste os ufattelig meget. Tirsdag den 4 marts. sammenskrivning af overenskomsten. Selv hvert et lille ord skulle man være enig om. Heldigvis gik det smerte frit og vi kunne gøre klar til overenskomstmøde på Als. Med meget kort varsel blev alle bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter kaldt sammen til et orienteringsmøde. Vi mødtes som vi plejer til et Als-møde dvs., til spejder frokost klokken derefter var lidt kammeratligt samvær, og en god debat om vores overenskomst. Torsdag morgen startede vi med info til alle fremmødte, Lars Gram fremlagde alle de resultater vi var kommet frem til. Noget kritik måtte vi i forhandlingsudvalget ligge ryg til, men det gør absolut ingenting. Jeg følte at man lærte en masse af det, så vi bliver endnu bedre til næste gang, hvis man da får æren at repræsentere Danske Mejeristers Fagforening igen. Kigger man på det samlede resultat, har det været en stor gevinst at holde sammen med de andre to forbund, arbejdsgiverforeningen har ikke kunne spille os ud med hinanden. Jeg syntes at vi har fået en fornuftig overenskomst de næste tre år. Tak til de andre forhandlere for nogle lærerige dage, og et godt samarbejde, der er til fordel for alle vores kollegaer i fællesoverenskomsten. Vi snakkes. Næstformand i DMF Lars Lund Det var så beretningen om hvordan overenskomstforhandlingerne forløb, set med næstformandens øjne. Tak til Lars Lund for den fine gennemgang, det kan næsten være svært at huske hele forløbet og de mange timer ved forhandlingsbordet. Jeg vil også her igen benytte lejligheden til at takke hele DMF s forhandlingsudvalg for et fortrinligt samarbejde. Lars Gram 13

14 Besøg af arbejdstilsynet Hovedkontoret fik i starten af juli måned besøg af arbejdstilsynet, på et screeningsbesøg. Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn et tilpasset tilsyn. Alle virksomheder bliver screenet. Screeningsbesøget resulterede i en grøn smiley, alt andet ville også være pinligt. DMF s smiley kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside Lars Gram Fødselsdage 60 ÅR Den 31. oktober 2008 fylder Bent P. Madsen, Buen 12, 6780 Skærbæk, 60 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Brian Petersen 65 ÅR Den 30. september 2008 fylder Bente S. Kristensen, Sønderlund 14, 7100 Vejle, 65 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 29. oktober 2008 fylder Knud B Pedersen, Rishedevej 8, 8765 Klovborg, 70 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 26. oktober 2008 fylder Hanne Schou,, 60 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke Lars Lund Den 23. oktober 2008 fylder Edith Tiedemann, Hovedvej A1 43, 6740 Bramming, 60 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Ove Fuglsang 14 Den 25. september 2008 fylder Kaj Hansen, Solsortevej 4, 8830 Tjele, 65 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen 70 ÅR Den 11. november 2008 fylder Poul Anker Petersen, Hemmeshøjvej 9, 4241 Vemmelev, 70 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen Den 28. november 2008 fylder Kresten Hansen, Blåmunkevej 3, 8450 Hammel, 70 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 09. oktober 2008 fylder Kjeld Sørensen, Engsvang 8, 9500 Hobro, 70 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen

15 Den 26. november 2008 fylder Orla Laursen, Pakhusvej 5, 8420 Knebel, 70 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen 75 ÅR Den 30. oktober 2008 fylder Kai Christiansen, Lykkebækvej 6, 4672 Klippinge, 75 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen 80 ÅR Den 30. oktober 2008 fylder Ernst Madsen, Rønnebærvej 19, 4990 Sakskøbing, 80 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen Den 29. september 2008 fylder Anna L. Madsen, Solbakken 27, 6800 Varde, 70 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Ove Fuglsang Den 09. november 2008 fylder Viggo S. Wadt, Kornvænget 17, 4673 Rødvig Stevns, 75 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen Den 06. november 2008 fylder Egon H. Nielsen, Hærvejen 201 B, 7323 Give, 80 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 18. oktober 2008 fylder Launy Buhl, Møllegade 5, 6623 Vorbasse, 70 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Ove Fuglsang Den 13. november 2008 fylder Verner Beyer, Tårupvej 34, 5591 Gelsted, 70 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Kent Jørgensen Den 23. november 2008 fylder Gunner Madsen, Krænkerupvej 64, 4200 Slagelse, 75 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke Torben Madsen Den 11. november 2008 fylder Erik E. Lassen, Skolevænget 2, 8740 Brædstrup, 75 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen 95 ÅR Den 18. september 2008 fylder Sigurd Madsen, Bakkevænget 1 H, -3, 8983 Gjerlev J., 95 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. Martin Nybo Hansen Danske Mejeristers Fagforenings tidligere formand, og nuværende formand for DMF s Pensionistklub Gunnar Madsen fylder 75 år den 23. november Danske Mejeristers Fagforening vil gerne benytte lejligheden til at takke Gunnar for hans altid gode humør, og ikke mindst hans engagement. Siger Gunnar ja til en opgave, bliver opgaven altid løst til stor tilfredshed. Danske Mejeristers Fagforening ønsker Gunnar Madsen tillykke med fødselsdagen, og håber han får mange gode år fremover. Lars Gram 15

16 Hovedkontoret Tlf Fax Lars Gram: Meta Nørgaard: Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Århus C Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet Upsalagade 20, 2100 København Ø Tlf , fax Åbningstider: DMF hovedkontoret: mandag-torsdag , og fredag Serviceforbundet: mandag-fredag , lukket onsdag. A-kassen: mandag-fredag , lukket onsdag. Socialrådgiverne: mandag-fredag , lukket onsdag. Person nr. Navn: Adresse: Tlf.: Landssammenslutning: Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten/feriehus i Kærneland (det IKKE ønskede overstreges) I tiden fra lørdag den til lørdag den (ankomst fra kl afrejse inden kl ). Såfremt dette ønske ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den til Weekendophold eller midt uge dage i Smørbøtten eller på Kærneland uden for højsæson: (det IKKE ønskede overstreges) I tiden fra dag den til dag den Weekendophold i hele Smørbøtten (kryds her) (ankomst fra kl afrejse inden kl , weekendophold dog først inden kl ). Til hovedkontorets notering: 2008

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Sjælland«side 8 Lønoversigt Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 6 OVERENSKOMSTKURSUS Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Efteråret er over os, med gråt og regnfuldt vejr.

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 8. Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 8. Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 Hjælp hjælp!!! Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Sommer, sol og varme er nok ikke det sommeren 2009

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10 MEJERISTEN side 3»Ribe Søndre afdeling«side 8 Lønoversigt/Lønregulering Feriefonden side 10 Nummer 2 April 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Der står forår på

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014 mejeristen nr.2 91. årgang 2014 Ny fagforening SIDE 6-7 { formanden har ordet } 82,6 % stemte JA til den nye overenskomst Stemmeprocenten blandt DMF medlemmer blev desværre kun 47%, hvilket kun er en lille

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013 mejeristen nr.2 90. årgang 2013 Vigtige forbedringer SIDE 3-4 Delegertmøde SIDE 7-9 { formanden har ordet } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013 mejeristen nr.4 90. årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2014 Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19 Uddannelse skal i fokus SIDE 32 og 6-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden, hvor man ser tilbage på året

Læs mere

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk Sund mad og motion lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed www.pension.dk Du lever længere, hvis du cykler hver dag. Også havearbejde, lange gåture og motions løb forlænger dit liv med

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015

Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Svindinge Jagtforening Referat generalforsamling - 2015 Indkaldelse til generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus Lørdag den 31. januar 2015 kl. 14.00 med følgende dagsorden. Referent Brian Petersen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Midt-Vest« Den største fejl. side 3. side 6. Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Midt-Vest« Den største fejl. side 3. side 6. Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Midt-Vest«side 6 Den største fejl Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Als-mødet. Ja her i skrivende stund er forberedelserne

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Referat af regionsmøde den 26. juni i 3F Midtsjællands lokaler i Stenlille. Deltagere: Torben Bekke, Greve Kommune, Jan Rasmussen,

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 1 92. ÅRGANG 2015 Generalforsamlinger SIDE 8-11 Det faglige arbejde SIDE 4-5 { FORMANDEN HAR ORDET } Året der gik og det der kommer Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage

Læs mere

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg.

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. På FMF Kreds Østjyllands vegne, vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til foreningens årlige generalforsamling,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Den 27. marts 2009, på Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 1. Valg af dirigent. Helle Thomas blev valgt. 2.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere