Halldór Laxness og dansk kommunisme af Morten Thing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halldór Laxness og dansk kommunisme af Morten Thing"

Transkript

1 Halldór Laxness og dansk kommunisme af Morten Thing [Halldór Laxness og danskur kommúnismi, Jón Ólafsson (red.): Ekkert orð er skrípi ef það stendur á réttum stað.um ævi og verk Halldórs Laxness, Hugvísindastofnun Háskola Íslands, Reykjavík 2002, s ] I Halldór Laxness' forfatterskab spiller overgangen fra katolicisme til kommunisme og udformningen af kommunismen en nøglerolle. I denne proces spiller Laxness' relationer til en række danske kommunister en vigtig og efter min mening underbetonet rolle. Jeg skal forsøge at tegne et billede af disse relationer. Laxness begynder sin selvbiografi En digters opgør 1 med sit ophold i klostret Saint Maurice de Clervaux i Luxemburg, hvortil han ankom den 21. marts Det viser ikke mindst hen til opholdets store betydning i tydningen af hans liv. I dette ophold spiller 3 danskere en rolle: digteren Johannes Jørgensen, fordi han skaffede Laxness ind på klostret og to andre søgende, Knud Holmboe og Konrad Simonsen. Om Simonsen skriver han: "I sit hjemland var han blevet berømt på grund af sin nedsabling af den kloge olding Georg Brandes, og i overensstemmelse med dette gjorde han mig, en tyveårig grønskolling, til sin lærefader, og han blev siden min gudsøn. Han lagde ikke skjul på, at han var homoseksuel, og gav i den anledning klostrets novicer et læs spisechokolade den dag, han blev døbt. Broder Kok fik fat i det og anvendte det til suppe. Konrad Simonsens sandhedstørst blev ikke lægt i pavetroen. Han fortsatte med at søge og drog til Afrika, hvor han kom i forbindelse med Saharamissionen og gik den til hånde. Deres menighed bestod for størstedelen af hankatte, som de havde i bur." (s. 13) Denne koncentrerede historie skjuler næsten det den siger bag ved sit fantastiske ydre og historien er meget mere kulørt en dette korte format tillader at vise. Laxness havde, da han skrev sine erindringer, allerede tidligere fortalt historien i essayet 'Leitinn að sannleikanum', som udkom i samlingen Dagleið á fjöllum (Reykjavík 1937). Men i ordene "lærefader" og "gudsøn" ligger antydningen af den enorme betydning Simonsen fik på den tyveårige grønskolling. Konrad Simonsen ( ) var litterat og dr. phil på en afhandling om Goethe. 2 Hans homoseksualitet var formentlig med til at bestemme hans meget omflakkende liv og hans position som outsider. Men ikke mindst hans voldsomme og antisemitiske opgør med Georg Brandes i bogen Georg Brandes (Kbh. 1913) gjorde ham til en paria i den lille københavnske åndselite. Simonsen var dybt påvirket af den østrigske køns-filosof og antisemit Otto Weininger og skrev i forlængelse af hans kulturopfattelse en kritik af den moderne civilisation i bogen Den moderne Mennesketype (Kbh. 1917). Bogen blev en bestseller og kom i løbet af to år i 11 oplag samt en svensk og en finsk oversættelse. Knut Hamsun stod i stor gæld til Simonsens bog, men drog ikke de politiske konsekvenser af kulturkritikken som Simonsen gjorde. Eller måske skal man pege på en tvetydighed i kritikken, som for Hamsun førte til en præfascistisk nationalisme, mens Simonsen selv blev kommunist. Det skete i 1918 samtidig med at også Martin Andersen Nexø tilsluttede sig kommunismen. Og Simonsen og Nexø blev venner for livet. Simonsen var kommunist fra og skrev i denne perioden en tre-binds roman 1. Halldór Laxness: Skáldatími, Reykjavík 1963, oversat til dansk Se min artikel 'I søgen efter kærlighed og sandhed. Konrad Simonsen ', i Portrætter af 10 kommunister, Kbh. 1996, s

2 om sin egen udvikling, som hedder Den ny Adam (Kbh ). Det er den første roman skrevet af en dansk kommunist, men også en meget speciel sådan. Simonsen var i sin kommunistiske periode knyttet til Arbejderbladet som an melder og deltog bl.a. i et omfattende angreb på Georg Brandes i anledning af 50-året for Hovedstrømningsforelæsningerne. Efter en religiøs krise i 1923 blev han katolik og ankom i juli 1923 til klostret Saint Maurice de Clervaux. Laxness' lærefader mødte sin lærling i et vadested: han kom fra kommunismen til katolicismen, mens Laxness efter katolicismen nåede til kommunismen. Vi ved ikke meget konkret om deres møde og udbyttet af det. De forblev i forbindelse med hinanden resten af livet, men desværre er Laxness breve til Simonsen blevet solgt ud af Simonsens arkiv. Men udover den rolle Laxness tildeler Simonsen i erindringerne kan der være grund til at fremsætte to hypoteser om indholdet i begrebet "lærefader": for det første at Laxness lærer Weiningers misogyne forestillinger at kende, som ikke mindst præger Væveren fra Kashmir. For det andet at han lærer Simonsens radikale kulturkritik at kende og gennem den også hans fem-årige ophold i kommunismen. I denne meget formbare periode af Laxness' liv er der grund til at antage, at sammenhængen mellem kritik af den moderne civilisation og muligheden af at se kommunismen som et svar her på, som en måde at ophæve modsætningerne i en ny civilisatorisk romantik på, i høj grad kommer fra Simonsen. Som Laxness skriver kom det til en skandale i klostret, da Simonsen den 12. juni 1924 havde indkøbt 50 pund flødechokolade til novicerne. Knud Holmboe anklagede ham overfor prioren men uden held, hvorefter han involverede Johannes Jørgensen og den danske katolske præst pastor Schindler i sagen for at få Simonsen afsløret som sædelighedsforbryder. Også en dansk avis blev brugt i kampen. Simonsen måtte forlade klostret og levede resten af sit liv en både fysisk og ideologisk omflakkende tilværelse. Da Laxness i 1934 var i Danmark i forbindelse med udgivelsen af Salka Valka skrev Simonsen i sin dagbog: "Halldor Laxnæs min unge katolske Gudfar er i Landet og gør stor Lykke med sin sidste Bog. Han søgte mig forgæves pr. Brev for Aar tilbage til min Søster. Jeg skulde gærne gense ham og gærne lanceres af ham og gærne have de 50 Fr. tilbage som jeg laante ham, saa ussel er mit Liv." 3 De sås igen i 1937 i København og i 1938 sendte Laxness Simonsen Dagleið á fjöllum med essayet om Simonsens liv (hvor han hedder Knud Sörensen). I den anledning skrev Simonsen til Nexø, at han troede at Laxness anså ham for meget blåøjet og historien er båret af en ironisk tone på grund af Simonsens naivitet. Men på en måde fremstilles den som en kvalitet, som en mangel på kynisme. Konrad Simonsen er imidlertid næppe det eneste møde med dansk kommunisme, som Laxness er ude for. I København deltager flere islandske studenter i det kommunistiske miljø. Således er Brynjólfur Bjarnason formentlig medlem af Kommunistisk Studenterfraktion i 1920 og medlem af DKP. Flere af de islandske studenter bringer kommunismen med sig fra Danmark til Island. Herfra kan Laxness naturligvis også have modtaget påvirkninger til den ændring både litterært og politisk som sker fra og med Alþýðubókinn fra Laxness peger selv på besøget i USA fra som det der gjorde ham til socialist og det som fuldbyrdede hans brud med katolicismen. Men da han kom tilbage til Island var der samtidig samling af de socialistiske kræfter med Kristinn Andresson som en central person, men også Brynjólfur Bjarnason var med i kredsen omkring Sovjetvennerne, De røde penne og Islands kommunistparti. 3 Dagbøgerne findes i Konrad Simonsens arkiv, Kgl. Bibliotek acc 1994/146.

3 Anden akt i historien om Laxness og dansk kommunisme starter med dannelsen af den internationale Anti-krigskomité. Initiativet kom fra Henri Barbusse, men var et kommunistisk initiativ i sommeren I Danmark blev der dannet en nationalkomité, hvor bl.a. Andersen Nexø havde sæde (men i øvrigt også Gunnar Gunnarsson) og Nexø var blandt de delegerede, som blev sendt til komitéens internationale kongres i Amsterdam den august Laxness deltog som repræsentant for den islandske afdeling af Internationale Arbejder Hjælp. I sine erindringer skriver Laxness, at han ikke gik ind i kommunistpartiet på Island, "jeg var uimodtagelig for en ny katolicisme, efter jeg havde opgivet den gamle. Jeg gav ikke mit navn til noget politisk parti hjemme på Island, førend det kommunistiske parti dér var nedlagt, og enkelte fra det og socialdemokratiet havde sluttet sig sammen til et nyt parti, der erklærede sig for uafhængigt af Komintern. På den anden side påtog jeg mig med glæde formandsposten i den islandske afdeling af Den internationale Arbejderhjælp." (s.91) På kongressen mødte Laxness for første gang Nexø og de fik et nært forhold til hinanden, den gamle patriark og den unge digter. 4 Nexø var ikke medlem af DKP på dette tidspunkt, men nærmede sig det (igen efter at have meldt sig ud i 1924) mere og mere indtil han i 1937 blev medlem af CK. Børge Houmann, Nexøs biograf, skriver, at Laxness ved flere lejligheder bad Nexø "hjælpe sig ind dels på det tyske, dels på det sovjetiske bogmarked." 5 Det fremgår også af en brevveksling fra I juni 1937 skrev Laxness til Nexø om den netop overståede valgkamp: "Nu er det altsammen heldigt overstaaet med den største valgsejr kommunisterne endnu har haft her i landet, vi har sat tre kommunistiske kandidater smukt paa plads i althinget... socialdemokratiet er kommet i en sådan situation, at det næppe vil have nogen fremgang med sin giftige kamp mod enhedsfronten mere." 6 Det giver jo unægtelig et andet indtryk af Laxness' forhold til det islandske kommunistparti end han ønsker i erindringerne. Nexø svarede Laxness og opfordrede ham til at danne en islandsk afdeling af Internationale Røde Hjælp. Nexø var formand for den danske afdeling og havde fra Moskva fået opfordring til at skaffe en kontakt til Island. "Ønskeligt vilde det være, om De selv overtog Opgaven. De rejser jo meget, og I.R.H. har Organisationer overalt [...] Jeg skal gærne give Statsforlaget i Moskva et Praj med hensyn til Deres Bøger." Laxness havde nemlig i sit brev skrevet: "Vore venner i Sovjet-unionen har endnu ikke gjort nogen tilnærmelser, - engang ved lejlighed, gør De maaske Deres forbindelser derovre opmærksom paa mig!". Laxness indgik i 1939 i den komité, som fejrede Nexøs 70-årsdag, et tegn på hans følelser for den gamle mand. Her må vi se på Laxness' vej mod sit internationale gennembrud. Hans første oversættelse til noget sprog var Gunnar Gunnarssons oversættelse til dansk af Salka Valka fra Den næste var Jakob Benediktssons oversættelse Frie Mænd fra I 1936 kom Ásta Sóllilja, i 1937 Verdens Lys og i 1938 Sommerlandets Slot og i 1939 Det russiske Æventyr, i 1941 Himlens Skønhed. Da krigen bryder ud er han et stort navn i Danmark, men så godt som ukendt udenfor. Først efter krigen kommer oversættelser til engelsk og svensk. De danske oversættelser er tillige vejen ind på det norske og det svenske marked. Laxness' danske forlægger var Hasselbalch, som bestemt ikke var noget progressivt eller venstreorienteret forlag. Men gennem hans danske oversættelser, men formentlig også ved bekendtskab via Nexø og møder i København, når Laxness de kommunistiske intellektu- 4 En digters opgør, s Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid 2, Kbh. 1982, note 100, s juni 1937, Nexø arkivet, optrykt i Breve fra Martin Andersen Nexø i udvalg og med kommentarer af Børge Houmann, III, Kbh. 1972, s. 32.

4 elle. Hermed begynder tredje akt. Mig bekendt er den første kommunistiske anmeldelse af en Laxness-bog Hans Kirks anmeldelse af Sommerlandets Slot, som i en stor anmeldelse i Arbejderbladet ( ) blev betegnet som "Et Mesterværk af Laxness". Kirk henviser i indledningen til "Laxness' sidste Bog "Verdens Lys", så han kendte til de foregående oversættelser. Han skriver bl.a.: "Det straaler af Humor i Bogen, men det er en Humor, der river og ætser som rygende Salpetersyre. For hvad er den gudsforladte Flække Svidinsvik andet end det kapitalistiske Samfund, den store Verden, som kribler og krabler i en Draabe fra Muddergrøften. [...] Halldor Laxness er en stor Digter, en sand Humanist." Det var ord, som betød noget i Kirks ordbog. Men var Laxness en stor digter, som skrev mesterværker og en sand humanist, så fik dog først med Det russiske Æventyr 7 en plads i hjertekammeret hos de danske kommunister. Laxness besøgte Sovjet første gang i 1932 og udsendte året efter bogen I austurvegi [I Rusland]. Bogen blev ikke oversat til dansk. I var han, formidlet af Nexø, den sovjetiske forfatterforenings gæst, og fik lov til at overvære Bukharin-processen, og skrev en større bog, Det russiske Æventyr. Hans sædvanlige danske forlægger ville ikke udgive den, og derfor udkom den på det kommunistiske Mondes Forlag. Børge Houmann skriver i sin Nexøbiografi: "Det lykkedes mig som leder af Mondes Forlag at fremskaffe 2000 kr. De blev delt ligeligt mellem Laxness og hans oversætter, Jakob Benediktsson. Bogen udkom på Mondes Forlag, der regnedes for at være kommunistisk, hvorfor kun få fandt det rimeligt at sætte sig ind i, hvad den strålende digter havde at fortælle fra Sovjetunionen." 8 Allerede titlen angiver noget centralt: det som her berettes er helt eventyrligt. Bogen er bygget op over den kontrast, der var mellem hans to besøg. I 1932 blev han overrasket over fattigdommen, overrasket fordi han havde læst alt for meget sovjetreklame, altså kommunistiske bøger om Sovjet. Da han kom tilbage i 1937 var alt forandret. Fattigdommen var væk. Folk gik i pænt tøj, og der var ingen køer. Opdragelsen var enormt omfattende: "Undertiden virkede Sovjetunionen paa mig som en uafbrudt Søndagsskole lige fra Østersøen til Stillehavet. Hvor man end konmer hen, er de i Gang med at opdrage Masserne" (s.38). Men især industriens resultater var imponerende: "Alle Bøger om Socialismens Fortræffelighed bliver intetsigende i Sammenligning med Virkeliggørelsen af Sovjets planlagte Resultater i Letindustrien" (s.147). Det er principielt ikke Laxness imod, at man kritiserer forhold i Sovjet, det afgørende er, at man forstår "selve Hovedsagen, Marxismens Sejr, som den fremtræder i Samfundsformen, dette leninske Kunstværk, Rammen om de umaadelige Sovjetlandes Menneskeliv" (s.230). Bogen fik en flot modtagelse i Arbejderbladet i en stor anmeldelse af Hans Kirk. Han roste Laxness for, at han havde indset, at hovedslaget var vundet. Det eneste Kirk var utilfreds med var, at Laxness kaldte de kommunistiske bøger om Sovjet for reklame. Men ellers var bogen fremragende (6.7.39). Bogen fik stor betydning, fordi Laxness startede så overraskende med at kritisere denne sovjetreklame. Dermed stillede han sig selv i positionen som oplyser. Der knytter sig det særlige til Laxness' bog, at han blev inviteret med da processen mod Bukharin startede den 28. januar 1938 med stor international deltagelse. Hans overvejelser er i deres ekstreme formuleringer interessante som bevis på, hvor omfattende fordrejningen var. Han skrev f.eks.: "Det levende Billede af Kampen mellem politiske Hovedkræfter, 7. Halldór Kiljan Laxness: Gerska æfinþyrið, Reykjavík 1938, oversat til dansk 1939 og udsendt på Mondes Forlag under titlen Det russiske Æventyr.Mindeblade. 8 Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid, 3, Kbh. 1988, s. 531.

5 som Processen kastede Lys over, er i sin Helhed saa imponerende, i sin Vælde saa nær i Slægt med selve Naturkræfterne, at Momenter som disse Sommensvornes moralske eller juridiske "Skyld", eller den personlige Afstraffelse, der ventede dem, i Virkeligheden bliver Bagateller, som ikke frister til Diskussion" (s.58f.). Det afgørende for Laxness er, at disse sammensvorne spillede med 170 mio. menneskers liv. Han var selv modstander af dødsstraf. Men i dette tilfælde ville det være en forbrydelse, ja "et skamløst Forræderi mod hele den fremskridtsvenlige Del af Menneskeheden" ikke at henrette de anklagede. Der knytter sig imidlertid endnu et interessant moment til Laxness' bog, og det er, at han siden skrev et opgør med den, nemlig erindringerne En digters opgør fra Her skrev han om begge sine trediverophold i Sovjet: "Hvis troen er for hånden, holder forstanden mund" (s.127). Specielt om 1937-besøget skrev han: "Og dog var fattigdommen faktisk det, som man først og sidst fik øje for og det nationale træk, som man forundredes mest over, hvor man end kom i Sovjetunionen i denne stalinismens gloriøse tid" (s.228). Han skrev her om store slumkvarterer i Moskva og Leningrad og om landbrugets situation: "En lignende slendrian som landbruget under Stalin har sikkert ikke eksisteret på jorden." (s.229). Problemet er at forstå, hvorfor han åbenbart har set disse ting, men oprindelig skrevet det modsatte i sine to bøger om Sovjet. Hans afgørende forklaring er tro. Noget som den forhenværende katolik havde prøvet nogen gange i sit liv. Men en forklaring ligger også i denne beskrivelse af den typiske delegationsdeltager: "De havde salighedsdrømmen i blikket, når de kom, og den forsvandt ikke, hvad de end så. De hørte revolutionen tale ud af hver ting, men så på de uendelige skarer af pjalteproletariat, der fyldte landet, som kapitalismens uundgåelige rudimenter" (s.120). Skal man tro ham, lå der imidlertid også et næsten kynisk moment heri: "Ved nærmere overvejelse fandt jeg, at denne stalinismens banale selvros tilligemed den endeløse lakering af nød og fejltagelser havde en bestemt moralsk berettigelse og var et middel i socialismens tjeneste" (s.122). Han var i hvert fald bange for at modarbejde socialismen ved at berette præcis, hvad han så. Han fortæller historien om Bukharin-processen på en lidt anden måde, men fastholder: "Jeg havde ikke skrevet således om Bucharin, som jeg gjorde, hvis jeg ikke havde troet, hvad man fortalte mig [...]" (s.262). Efter krigen blev Land og Folk en slags vindue til verden for Laxness. Han blev betragtet som 'en af vores store digtere', men også som en kommunister skulle være stolte af og gøre reklame for. I 1946 interviewede Otto Gelsted ham til Land og Folk som "Islands største Roman-Forfatter". Udover litteratur handlede interviewet om Laxness modvilje mod fåreavl, som han mente gjorde ham forhadt på Island. Og så om baser: "Og vi Socialister - eller Kommunister - paa Island er rede til, at enhver Kandidat faar vor Støtte, blot han ikke sælger os til Amerikanerne." (5.7.46). I de følgende år blev Laxness fejret hver gang en ny bog kom på dansk. Sven Møller Kristensen skrev således i anledning af Islands Klokke: "Det er en fantastisk Bog, drastisk og humoristisk i sin korte, knappe Stil. Den minder i mange Maader om Voltaires "Candide". Laxness har endnu en Gang vist, at han er en af Nordens store Digtere." ( ). Som Laxness var 'vores digter på Island' havde William Heinesen status som 'vores digter på Færøerne'. Men der var store forskelle alligevel. Heinesen havde så at sige fra sin debut tilhørt det kulturradikale miljø omkring Otto Gelsted, som havde introduceret ham i sit tidsskrift Sirius og hjulpet ham til debuten. Hans Kirk havde været forbilledet, da Heinesen havde skiftet fra lyrikken til romanen - og sidst men langt fra mindst var Heinesen som en dansk-sproget digter. Det har Laxness næppe været vild med og måske spejles dette også i en vis uvilje mod Laxness, man sporer hos Heinesen. Kan kan således i et brev til Kirk fra 1947 skrive, at han havde megen glæde af Land og Folk, "dog synes jeg ikke om Herdals noget smaaborgerlige Kunstbetragtninger, og Laxness' islandske Suffisance og hele Selvoptagethed

6 faldt mig noget for Brystet". 9 Laxness' 50-årsdag blev fejret på tilbørlig vis. Dels startede Islands Klokke som føljeton her i 1952 og blev fulgt af Den lyse Mø og København brænder som først sluttede en gang i På dagen, den 23. april, blev han fejret med en kronik af Eric Danielsen om "Islands frihedsdigter", hvor han roses for alle de ting en kommunistisk digter roses for, f.eks.: "Laxness er en digter, som ikke har afvist den udfordring, verdensbegivenhederne giver litteraturen." Og i samme nummer var der hilsner fra Karen Blixen, Hans Kirk, Hans Scherfig, Otto Gelsted og Hilmar Wulff. Med Organistens hus blev Laxness direkte politik. Kirk anmeldte den og skrev: "Bogens omslag fortæller, at Halldór Laxness ikke mindst af amerikanske kritikere jævnlig tippes som kandidat til nobelprisen. Hvis det virkelig var tilfældet, tør det vist garanteres, at amerikanske kritikere efter denne bog vil holde sig på måtten. Det påstås, at der fra amerikansk side er udfoldet ihærdige anstrengelser for at hindre, at romanen blev oversat til andre sprog [...]. Så meget mere prisværdigt er det, at Gyldendal har holdt sig til dens fremragende litterære værdi og nu bringer den på dansk, selv om navneskiftet fra Atomstödin, atomstationen, til det temmelig misvisende Organistens Hus vel kun kan opfattes som et forsøg på at mildne de amerikanske guders vrede." ( ). Hvad det var Kirk hentydede til kom frem i en kommentar han skrev en måneds tid senere. Her fortalte han at lektor i Reykjavik, Martin Larsen, havde opgivet at oversætte Organistens hus, da den danske gesandt i Reykjavik i Paris af en islandsk diplomat havde hørt det ønske udtrykt, at standse oversættelsen. Kirk mente at vide at det var efter amerikansk pres. ( ). Det tog Martin Larsen imidlertid afstand fra og da han benyttede lejligheden til at sige noget grimt om kommunistiske intellektuelle, hvilket fik Kirk til at skrive om ham: "Han er en tidstype: den intellektuelle, hvis hoved der ikke er noget i vejen med, men som er født uden rygrad." ( ). Når Laxness var i København blev han interviewet af Land og Folk og det var ikke altid om fåreavl. I 1954 blev han spurgt om sin sidste rejse til Sovjetunionen: "Jeg er jo en gammel sovjetrejsende og har tilstrækkeligt sammenligningsgrundlag til at kunne se de fremskridt, som finder sted fra år til år, fremskridt, der er blevet gennemført på trods af de forfærdelige krige, som dette folk er blevet påført." Hans udsagn om Sovjet var meget positive, men uden den eventyrlighed som hans anden sovjetbog havde haft. Men set i kommunistisk perspektiv blev Det russiske Æventyr bekræftet af Laxness udsagn om sit genbesøg. (3.1.54). Laxness blev ganske jævnligt omtalt i Land og Folk. Han hørte så at sige til. Ikke kun anmeldelser af nye bøger og interviews, men også forsvar for interviews. Og udførlig omtale f.eks. af Peter Hallbergs Den stora vävaren af Otto Gelsted, der selv havde fået en katolsk opdragelse ( ). Det kunne derfor ikke komme som nogen stor overraskelse, at Laxness i 1955 som den første fik Nexø-prisen. I Land og Folk skrev Kirk bl.a.: Den findes en anden litterær pris, som Gorkij aldrig fik og Martin Andersen Nexø heller ikke, og som Laxness næppe heller vil blive modtager af. Det er nobelprisen, som uddeles af en række senile, småborgerlige, ja nazistiske herrer i den urtekræmmerforsamlinf, der hedder "Det svenske Akademi"." Kirk vender igen tilbage til den store betydning Det russiske Æventyr havde haft ( ). Om det var Kirks hårdhændede spådomme, der gjorde det ved jeg ikke, men det blev Otto Gelsted som under sit pseudonym, Aramis, bragte Land og Folks læsere den glade nyhed præcis fire måneder efter, nemlig at den senile forsamling havde givet Laxness nobelprisen. Det blev betegnet som "En sejr for fredsviljen i verden" ( ). Kirk syntes dog alligevel at han måtte kommentere sagen og skrev en af sine beske søndagskommentarer ud fra 9 William Heinesen til Hans Kirk , Kgl. Bibliotek.

7 overvejelser i pressen om det var rigtigt, at Laxness ikke var kommunist: "Det gamle, svenske enevolds-akademi, De Aderton, har forbløffet verden ved at give nobelprisen for litteratur til den islandske digter Halldór Laxness skønt han både er venstreorienteret, fredsven og bitter modstander af Atlantpolitikken - ja, endog har udsat sig for amerikansk vrede ved sin bog Atomstationen [...]. Visse borgerlige blade er temmelig forvirrede og har nu travlt med at forsikre, at Laxness ikke er kommunist." Han henviser til akademiets sekretær, "den aldrende lyriker, Anders Österling", "denne mimrende røst fra de døde skibes ø", men må til slut alligevel skrive: "For selv om man kan fremhæve, at Laxness ikke er medlem af det kommunistiske parti, så er han det, der næsten er værre, nemlig en fredsdue - og tilmed af ganske særligt format." ( ). Laxness havde indtaget en plads i det danske kommunistiske panteon og hans nye romaner Kæmpeliv i nord og År og dage i Brattekåd fik flotte anmeldelser med på vejen. Men en dag kom der pludselig en falsk tone: Laxness offentliggjorde i Politiken en række 'Tøbruds-breve', en brevveksling med en russer, Georgij Pasternak, om åndslivet i Sovjet. Og uden at være meget kritisk, stillede han dog en række spørgsmålstegn. Det gjorde det ikke bedre, at Kjeld Abell bifaldt spørgsmålstegnene, også i Politiken. Abell havde i mange år været en fellow traveller, men var faldet i unåde på grund af lignende spørgsmålstegn. I en søndagskommentar trak Kirk sværdet op af skeden bare for at vise det og belærte Laxness: "Litteratur kan være farlig, maleri kan også være det. Det er netop fejlen ved en vis kategori af borgerlig litteratur, kære Halldor Laxness, at den ikke er farlig mere. Det hænger naturligvis sammen med klassekampens skærpelse, med den kapitalistiske samfunds krise. Med al respekt for fint formede trekanter og smukt rundede cirkler, bliver mennesker ved at være, hvad de er. Man kan forherlige småborgeren, men han bliver ved med at være småborger. Man kan kolorere luderen som en madonna, hun bliver ved med at være luder, selv om hendes klienter er i millionærklassen. Kjeld Abell har hægtet sig til Halldor Laxness under Politikens hjetelige bifald, men der er unægtelig en forskel på de to. Laxness er ikke enig i alt, hvad der i kulturel henseende sker i Sovjetunionen, men selv Politiken må indrømme, at han går ind for en fri kulturel forbindelse mellem øst og vest som et middel til at isolere de kræfter, der skaber en kunstig spænding imellem lande med forskellige historiske forudsætninger. Anderledes med Kjeld Abell. Han vil overhovedet ikke diskutere med folk, der forlængst har forskertset retten til at føre en debat. Det er ord, man har hørt før og fra de mest reaktionære personligheder. Man havde ikke ventet at høre dem fra Kjeld Abells mund" ( ). I sidste øjeblik var det så Abells hoved der røg for partiets sværd. For Laxness endte det ikke ved spørgsmålstegnene. Med En digters opgør gik han meget videre, men den bog blev ikke anmeldt af Land og Folk. Måske hang det sammen med at Kirk var død et par år før, måske er det en tilfældighed. Men upåagtet gik det ikke hen. I 1969 fik Laxness Sonning-prisen og det midt under studenteroprøret. Oprørerne syntes ikke Laxness skulle tage imod prisen, hvis midler var blevet til ved "udnyttelsen af et af vort lands største skampletter: bolignøden". Hans Scherfig, der havde hyldet Laxness ved 50-årsdagen skrev i Land og Folk en søndagskommentar, som han kaldte 'Kunstneren mellem oprørerne' med et citat fra Poul Martin Møllers berømte digt, hvor kunstneren opfordres af oprørerne til at komme ud og gøre fælles sag med dem, men han tager en knippel og "Det vared ei ret længe/ Da laae der for hans Dør/ To frisindede Drenge/ Og en lam Redacteur". Laxness er på lignende vis blevet forulempet af oprørerne. "De tider er forbi, da mesteren talte magten imod". Scherfig mindes et "uforglemmeligt forord til bogen "Det russiske Æventyr"", hvor han skrev at nu havde han chancen for at blive berømt og få nobelprisen, alt han behøvede var at sværte Rusland. "En menneskealder

8 senere, da Halldor Laxness havde fået Nobelprisen, fulgte han sin egen ironiske brugsanvisning til borgerlig bevågenhed og satte virkelig i erindringsbogen "En digters opgør" en tilstrækkelig drastisk beskrivelse sammen af sulten, tøjmangelen, bolignøden, snavset og den manglende retssikkerhed i Rusland.[...] Ærligt har han fortjent Sonning-prisen. Skriver han måske ikke, at hele Moskva og Leningrad er hundrede procent slumkvarter!" (9.3.69).

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Læseprøve Kurs mod demokrati?

Læseprøve Kurs mod demokrati? for folkets kamp mod den, der vil knægte folkets frihed«. 467 Det er klart at denne flertydige erklæring fra DKP s formand var en advarsel og en form for trussel overfor regering og folketing. Men hvad

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere.

Inden for film, litteratur og rockmusik opdager man pludselig, at ting, man engang syntes var gode, ikke holder mere. Thorstein Thomsen Sproget er et tog - en børnebogsforfatter om sit arbejde er en fagbog til voksne. Den er udkommet på Dansklærerforeningens Forlag og er derfor målrettet mod dansklærere, men andre f.eks.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

John Patrick. Genetisk sygdom

John Patrick. Genetisk sygdom John Patrick Genetisk sygdom Skrevet af Eliza Martin Way, John Patrick mor. John-Patrick er en glad dreng på 10 år. Han er født med en kromosomfejl. John-Patricks fødsel var lang og svær, den endte med

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for.

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for. Man kan, hvad man vil! A Professionel jæger Da Natasha Illum Berg var 18 år gammel i 1989, rejste hun til Afrika. Her besluttede hun, at hun ville være storvildtjæger i Tanzania. Natasha fortæller i sin

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere