Translatørforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Translatørforeningen"

Transkript

1 KURSUSKATALOG FORÅR 2014 Translatørforeningen og kursusudvalget har hermed fornøjelsen af at præsentere kursuskataloget for foråret På de næste sider kan du læse om kurserne, sted, tid, pris, sprog og meget mere. Vi håber, du finder et eller flere kurser, som du kan bruge, og minder om, at du som selvstændig erhvervsdrivende kan trække kursusgebyrer og transportudgifter til relevante kurser og konferencer fra..

2 2 KURSUSKATALOG FORÅR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Dato Sprog Titel Sted Priser i DKK: Medlemmer / ikke medlemmer Side 31/1 Fransk Juridisk fransk København 1100,- / 1300,- 3 25/2 Tysk Deutsches Schuld- und Prozessrecht København 1100,- / 1300,- 4 6/3 Alle sprog Virksomhedsbesøg hos Danish Crown Aarhus 50,- / 100,- Studerende 50,- 5 10/3 Alle sprog Retstolkning København 2200,- / 2800,- 6 4/4 Alle sprog Virsomhedsbesøg hos Metroselskabet København Max. 140,- prisen afhænger af deltagerantal 7 28/5 Alle sprog Oversættelsesteknologi i den danske oversætterbranche Aarhus 50,- / 100,- 8 25/3 22/4 Engelsk Master Class teknisk sprog Aarhus 1100,- / 1300,- 9 Alle priser er eksklusive moms. Tilmelding: Translatørforeningens sekretariat Tlf.: Mail: Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til den relevante kursusarrangør. Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Husk, at du som selvstændig erhvervsdrivende kan trække kursusgebyrer og transportudgifter til relevante

3 3 Fransk Juridisk fransk Kurset fokuserer på gloser indenfor selskabsretten i sammenhæng med civilprocessen (retssagsbehandling). Vi bruger en konkret retssag med en selskabsretlig og/eller konkursretlig problemstilling som case og ser på, hvordan de selskabsretlige/konkursretlige gloser anvendes i processkrifter og dommen. Vi ser endvidere på de procesretlige gloser anvendt i selve domsudskriftet og drøfter oversættelsen i forbindelse med f.eks. fuldbyrdelse af en fransk dom i Danmark (mod en dansk sagsøgt). Gloseliste og øvrigt materiale sendes til deltagerne ca. 1 uge før kursets afholdelse. Kurset henvender sig til oversættere som allerede har kendskab til selskabsretlige gloser fra f.eks. stiftelsesdokumenter, selskabsvedtægter o.lign., og som har interesse i anvendelsen af gloserne i en procesretlig kontekst og tillige ønsker at fokusere på oversættelse af retslige dokumenter (processkrifter, domme, kendelser mv.) Dato: Fredag den 31. januar 2014 kl Forplejning: Sandwich, kaffe, te, vand, kage og frugt. Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K Maria Fontanet Advokat og partner hos LEAD Advokatpartnerselskab. Ekstern lektor på Det Juridiske Fakultet, KU, i faget Fagfransk med undertitlen Introduction au droit français en français. Nira Glad 1100,- kr. 1300,- kr. Tilmeldingsfrist 23. januar 2014

4 4 Tysk Deutsches Schuld- und Prozessrecht Vi gennemgår dansk og tysk aftale- og procesret, specielt med fokus på den forskellige lovstruktur og tradition, som har betydning for terminologien. Vi tager udgangspunkt i den tyske civillov og gennemgår AGB-Recht, Werkvertrag og Dienstleistungsvertrag, samt stævninger og domme. Formålet er, at deltagerne får en bedre forståelse for den juridiske baggrund og udvikler et skærpet øje for de tekniske betydninger enkelte begreber kan indebære. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014 kl Forplejning: Kaffe, te, vand, kage og frugt. Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K Alexandra Huber og Karina Emmertsen, begge fra LEAD Advokater Claus Bentsen Nira Glad 1100,- kr. 1300,- kr. Tilmeldingsfrist 19. februar 2014

5 5 Alle sprog Virksomhedsbesøg hos Danish Crown Besøget består af en introduktion til Danish Crown samt verdens mest avancerede slagteri. Derefter er der guidet rundvisning på besøgsgangen, dvs. en gallerigang tværs igennem hele slagteriets produktionsområde. Herfra kan man følge alle slagteriets processer og få et indblik i, hvordan Danish Crown behandler og forarbejder kødet, der ender som flæskesteg på familiens aftensbord. Vi afslutter med spørgerunde i besøgslokale. Da besøget inkluderer rundvisning på besøgsgangen, anbefaler vi at der medbringes fornuftigt fodtøj. Selve rundvisningen på gangen tager 1½ time. Dato: Torsdag den 6. marts 2013 kl Forplejning: Hvis du ønsker mad, kan der inden tilmeldingsfristen meddeles til Linda, at du vil spise med. Desuden vil mødetiden ved spisning være kl Maden skal du selv betale og menuen er: Crown of Cooking: Tender Pork kamfilet med smørstegte grøntsager, kartofler, grøn salat og dressing. DKK. 128,- Vand, kaffe og te er med i besøget på foreningens regning. Danish Crown, Østbirkvej 2, 8700 Horsens Danish Crown Hanne Vedel Sterndorf Studerende: 50,- kr. 100,- kr. 50,- kr. Tilmeldingsfrist 18. februar 2014

6 6 Alle sprog Retstolkning: Sagsforløb og tolkeformer Formiddag: Et sagsforløb fra politiets arrest af en mistænkt til domfældelse i byretten. Kurset vil gennemgå procedurerne og aktørernes roller gennem hele sagsforløbet med inddragelse af relevante retsprincipper og retsplejelovens og straffelovens bestemmelser. Den anvendte diskurs, herunder advokaters spørgeteknik, vil også blive inddraget. Eftermiddag: Tolkeformer. Kurset vil gennemgå tolkens rolle i sagsforløbet og de anvendte tolkeformer samt deres indflydelse på muligheden for at overholde det tolkeetiske princip om korrekt og præcis oversættelse af aktørernes ytringer. Herefter vil vi se på de officielle anbefalinger vedrørende brugen af tolkeformer på forskellige tidspunkter i sagsforløbet og diskutere, hvornår og hvorfor den ene tolkeform anbefales fremfor den anden. Dato: Mandag den 10. marts 2014, kl : Ankomst og kaffe, te og morgenbrød Undervisning Frokost Undervisning Afrunding Forplejning: Kaffe/te og morgenbrød, frokostbuffet, eftermiddagskaffe/-te og kage samt frugt og vand. Hauser Plads 20, 3, 1127 København K Ph.d. og translatør Bente Jacobsen. Praktiserende retstolk. Forsker og underviser i retstolkning på Aarhus Universitet (tidligere Handelshøjskolen i Aarhus) siden Hanne Sterndorf Tilmeldingsfrist: Den 3. marts ,- kr ,- kr.

7 7 Alle sprog Virksomhedsbesøg Metroselskabet Rundvisning på byggepladsen Nørrebroparken Metrostation, hvor du kommer indenfor hegnet, men ikke i hullet i jorden. Der er begrænset antal pladser. Dato: fredag den 4. april 2014 kl Forplejning: Ingen, men efter aftale kan vi gå ud og drikke en kop kaffe for egen regning. Nørrebroparken Metrostation Metroselskabet Linda Kyllesbech Max 140,- kr. Max 140,- kr. Prisen er afhængig af deltagerantallet. Tilmeldingsfrist 31. marts 2014

8 8 Alle sprog Oversættelsesteknologi i den danske oversætterbranche. Hvad anvender virksomhederne, og hvordan påvirkes professionen og oversættelsesprocessen? For at understøtte og effektivisere oversættelsesprocessen har oversætterbranchen over hele verden længe gjort brug af diverse sprogteknologiske værktøjer, herunder især TM-systemer. Relativt for nylig er professionelle oversættere især i udlandet også begyndt at eksperimentere med og anvende MT-systemer, hvilket dog oftest kombineres med TM-teknologi, dvs. MT-støttet TM-oversættelse. Emnet for cafémødet er brugen af oversættelsesteknologi inden for den danske oversætterbranche. Tina og Anne vil først præsentere resultaterne af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse foretaget i juni 2013 med deltagelse af 29 danske oversætterfirmaer om deres anvendelse af og holdning til brugen af oversættelsesteknologi. Kristine vil herefter præsentere udvalgte procesdata fra sit Ph.d.-projekt om MTstøttet TM-oversættelse i en stor dansk oversættervirksomhed. Cafémødet afsluttes med diskussion og vidensudveksling. TM: Translation Memory, oversættelseshukommelse MT: Machine Translation, maskinoversættelse Dato: Onsdag den 28. maj 2014 kl Forplejning: Kaffe, te, vand, frugt og kage. Aarhus Universitet Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 4, bygning 1483, lokale 618. Ph.d.-studerende Kristine Bundgaard, cand.ling.merc. Lektor Tina Paulsen Christensen, cand.ling.merc., ph.d. Lektor Anne Schjoldager, cand.ling.merc., ph.d. Institut for Erhvervskommunikation, Aarhus Universitet. Tove Andersen mail: 50,- kr. 100,- kr. Tilmeldingsfrist 14. maj 2014

9 9 Engelsk teknisk sprog Master Class Konceptet består i, at deltagerne forud for de enkelte Master Classes forsyner underviseren med konkrete spørgsmål til tekniske tekster eller termer, som deltagerne er stødt på i deres arbejde. Spørgsmålene bliver så behandlet af underviseren i løbet af den næstfølgende Master Class. Spørgsmål mailes til underviseren senest 1 uge før næste Master Class. Hver mødegang har fokus på et emne og der er en høj grad af erfa-udveksling. Første mødegang omhandler udarbejdelse og oversættelse af manualer og beskrivelser inden for diverse emneområder. Sprogligt tager vi udgangspunkt i de strukturelle forskelle mellem dansk og engelsk, især danske relativkonstruktioners opløsningsmuligheder på engelsk og engelske nominalkonstruktioners opløsningsmuligheder på dansk. Multimodalitet som moderne udfordring for området bliver også et diskussionsemne. Medbring gerne eksempler. Anden mødegang omhandler brugen af et korpuslingvistisk redskab (freeware), som er velegnet til freelance-arbejde, der typisk består af ad hoc-opgaver fra forskellige kunder og emneområder. Her er ønsket selvfølgelig, at man vil anvende gængs terminologi, men det er svært at få tidsomkostningen ved research til at hænge sammen med indtægten fra opgaven. Vi tager udgangspunkt i en tekst fra en medicinalvirksomhed og kortlægger denne virksomheds sprogbrug ved hjælp af vores korpuslingvistiske redskab og sammenholder derpå resultaterne fra vores søgning med løsningsmuligheder for teksten. Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 kl Tirsdag den 22. april 2014 kl Forplejning: sandwich, kaffe, te, vand og kage. I Aarhus, hvor nøjagtig oplyses senere Birthe Mousten Hanne Vedel Sterndorf 1100,- 1300,- Tilmeldingsfrist 18. marts 2014

Information fra BusinessHorsens

Information fra BusinessHorsens Se denne informationsmail i en browser Information fra BusinessHorsens 7. august 2014 Lad os stå sammen! Vi skal helt af med dækningsafgiften, og det kan vi komme ved sammen at løfte flere borgere væk

Læs mere

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF BUSINESS COMMUNICATION RETSTOL FORSKN- KENS INGSRAP ROLLE PORT RETSTOLKENS ROL LE - En spørgeskemaundersøgelse blandt danske domstolsjurister

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. april 2015 Kl. 15.00 Hauser Plads 20, 3 Til stede: Hanne Sterndorf, Michael Tettinek, Pia Rubin-Grøn, Winnie O. Sørensen, Bente Jacobsen, Allan El-Zayat og Linda

Læs mere

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER KOMMUNIKATION OG SPROG EFTERUDDANNELSE KOMMUNIKATION SIDE 3 / LEDELSE SIDE 6 SALG OG MARKETING SIDE 8 / SPROG SIDE 9 IT OG WEB SIDE 14

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens 24. september 2014 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3 og 4 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015

Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015 Indhold Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015... 2 Konference om selektiv mutisme for pædagoger, sprogvejledere og interesserede praktikere... 3 Konference om Selektiv mutisme for logopæder, tale-hørepædagoger,

Læs mere

den danske landinspektørforening

den danske landinspektørforening den danske landinspektørforening Kursusprogram Efterår 2014 Indhold kurser Dato sted Efterår 2014 3 Brug af droner ved kortlægningsopgaver torsdag, oktober 09, 2014 Fredericia 4 Detailhandel i et 360º

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

LÆR MERE OM IT EFTERÅR 2011

LÆR MERE OM IT EFTERÅR 2011 LÆR MERE OM IT EFTERÅR 2011 Bliv bedre til at søge på internettet, at behandle billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail, at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, at bruge sociale

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

uddannelse økonomisk kriminalitet

uddannelse økonomisk kriminalitet uddannelse økonomisk kriminalitet 2015 1 Uddannelse 2015 Forord 3 Grundlaget Anklager Grunduddannelsen som anklager 6 Politianklager Politianklagerens retsarbejde nyt 8 Administrativ Administrativ medarbejder

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Nyhedsbrev fra Ann Fuglsang

Nyhedsbrev fra Ann Fuglsang Nyhedsbrev fra Ann Fuglsang Januar, februar, marts, april 2014 Industrivej 14, 5762 Vester Skerninge, Sydfyn NYT! Supervision for healere den 26. februar og 30. april, kl. 19-21 På en supervisionsaften

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen Introduktion Introduktion af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com Formålet med håndbogen Hvad er knowledge management Der er de senere

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere