Marts Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013"

Transkript

1 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

2

3 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale 4 Om Familieretsafdelingen 4 Der kommer løbende flere kurser til 5 Kursuskalender Kursusprogram Kurser om adoption 7 Kurser om bidragssager 8 Kurser om navne- og faderskabssager 9 Kurser om forældremyndighed og samvær 10 Kurser om ægteskab og vielse 11 Kurser om øvrige emner 13 Praktiske oplysninger 14 Tilmelding 14 Betaling 14 Personlig henvendelse 15 Adresser på kursussteder 15 PROGRAM 2013 / 3

4 ANKESTYRELSENS FAMILIERETLIGE KURSER Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører Familieretsafdelingen har siden 2008 udbudt kurser til sagsbehandlere og medarbejdere i kommuner, statsforvaltninger samt på det private område, eksempelvis advokater og andre familieretlige aktører. Kurserne er fordelt under følgende kategorier: Adoption Bidrag Faderskab Forældremyndighed og samvær Vielse/Ægteskab Øvrige emner Undervisere og kursusmateriale Undervisningen på kurserne varetages af Familieretsafdelingens ansatte og tilknyttede konsulenter. Det sikrer et højt fagligt niveau hos underviserne og dermed en høj kvalitet i kurserne. Om Familieretsafdelingen Familieretsafdelingen behandler sager på det familieretlige område under Social- og Integrationsministeriet. Familieretsafdelingen er klageinstans for afgørelser, der er truffet af blandt andre statsforvaltningerne og kommunerne. Vi arbejder med en række områder, f.eks. Adoption Faderskab Forældremyndighed og barnets bopæl PROGRAM 2013 / 4

5 Navne Opkrævning og inddrivelse af bidrag Retsvirkninger ved ægteskab og registreret partnerskab Separation og skilsmisse Samvær Vielse og vielsesbemyndigelse Ægtefælle- og børnebidrag Ægtefællers pensionsrettigheder Der kommer løbende flere kurser til Familieretsafdelingen forventer at afholde kurser, som endnu ikke er programsat. Disse kurser vil løbende blive føjet til kursuskalenderen på hjemmesiden: familieretsafdeligen.dk/kursus Familieretsafdelingen byder gerne ind med kompetence og erfaring ved udvikling af skræddersyede kurser, hvis der er et konkret behov i f.eks. en kommune. Har du en idé til et kursus, hører vi også gerne fra dig. Kontakt kursussekretariatet på tlf PROGRAM 2013 / 5

6 KURSUSKALENDER 2013 Her får du et hurtigt overblik over dette års kurser: Maj Kursussted Scandic, København Hvad skal jeg vide om forældreansvarsloven? (31) Scandic, Vejle Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke og adoption uden samtykke (1A) Juni Navne- og Faderskabssager (20A) Grundkursus: Fra prøvelse til vielse 2 dage (40) Navne- og Faderskabssager (20B) Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke og adoption uden samtykke (1B) September Oktober Ægteskab i en globaliseret verden (41A) Ægteskab i en globaliseret verden (41B) Behandling af børne- og ægtefællebidrag (10) November Grundkursus: Behandling af sager efter forældreansvarsloven (30) Behandling af nationale og internationale sager om adoption (2) Regel- og praksisændringer på bidragsområdet (11) PROGRAM 2013 / 6

7 KURSUSPROGRAM 2013 Kurser om adoption KURSUS 1A OG 1B: ANBRINGELSE UDEN FOR HJEMMET UDEN SAMTYKKE OG ADOPTION UDEN SAMTYKKE Sagsbehandlere i kommuner, som arbejder med anbringelse af børn og unge samt medlemmer af børn og unge-udvalgene. Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke: Kurset vil gennemgå servicelovens 58 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke samt servicelovens 62 om genbehandlingsfrist og servicelovens 68 a om videreført anbringelse. Der vil være fokus på de bestemmelser, der understøtter kontinuitet i anbringelsen. Vi vil på kurset se på eksempler fra Ankestyrelsens praksis på servicelovens 62, stk. 5 om 3-årig genbehandlingsfrist, på servicelovens 62, stk. 4 om forlænget genbehandlingsfrist samt på servicelovens 68 a om videreført anbringelse. 1A: Torsdag den 16. maj 2013, kl Scandic, København. 1B: Torsdag den 6. juni 2013, kl Scandic, Vejle. Pris: kr. Adoption uden samtykke: Denne del af kurset vil give deltagerne grundlæggende viden om behandlingen af en sag om adoption uden samtykke. Betingelserne for at gennemføre en adoption uden samtykke vil blive gennemgået, herunder kravene til prognosevurdering og hvilke oplysninger, der skal indgå i sagsbehandlingen. Vi vil på kurset se på eksempler fra praksis på adoption uden samtykke af børn under 1 år, og adoption uden samtykke af børn, der har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år. Herudover indeholder kurset en overordnet gennemgang af PROGRAM 2013 / 7

8 sagsbehandlingen hos de forskellige instanser, der er involveret i en sag om adoption uden samtykke. KURSUS 2: GRUNDKURSUS: BEHANDLING AF NATIONALE OG INTER- NATIONALE SAGER OM ADOPTION Sagsbehandlere i statsforvaltningerne. Kurset vil give deltagerne grundlæggende viden om behandling af nationale stedbarns- og familieadoptionssager. De generelle betingelser for adoption vil blive gennemgået, herunder til gavns vurderingen, ligesom emner som indhentelse af erklæringer, opfostring og søskendemedtræk også vil blive behandlet. 2: Mandag den 11. november 2013, kl Scandic, Vejle. Pris: kr. Kurset vil endvidere fokusere på de forvaltningsretlige krav til sagsbehandling og eksempler på den gode afgørelse vil blive gennemgået. Herudover indeholder kurset en grundlæggende gennemgang af, hvad statsforvaltningen bør være opmærksom på, når der behandles en sag, som involverer samarbejde med myndigheder i andre lande. Kurser om bidrag KURSUS 10: GRUNDKURSUS: BEHANDLING AF BØRNE- OG ÆGTEFÆL- LEBIDRAGSSAGER Nyansatte i statsforvaltningerne. 10: Torsdag den 3. oktober 2013, kl Scandic, Vejle. Pris kr. PROGRAM 2013 / 8

9 Kurset vil give deltagerne en grundlæggende viden om bidragsområdet. På kurset vil der bl.a. blive gennemgået emner som: Forvaltningsret og sagsbehandling. Børnebidrag og ægtefællebidrag. Regler for fastsættelse og ændring af bidrag herunder begyndelses- og ændringstidspunkter, bidragets størrelse, indkomstopgørelsen ved lønmodtagere og erhvervsdrivende. KURSUS 11: REGEL- OG PRAKSISÆNDRINGER PÅ BIDRAGSOMRÅDET Statsforvaltningernes sagsbehandlere på bidragsområdet. Kurset vil give deltagerne et overordnet indblik i de seneste regel- og praksisændringer på bidragsområdet. 11: Torsdag den 14. november 2013, kl Scandic, Vejle. Pris kr. Kurser om navne- og faderskabssager KURSUS 20A OG 20B: NAVNE- OG FADERSKABSSAGERS BEHANDLING I SOGNE SAMT KOMMUNER I SØNDERJYLLAND Ministerialbogsførerne og personregisterførerne i kommunerne. Kurset vil give deltagerne et grundlæggende indblik i reglerne om navne og faderskab for de sager, der behandles af personregisterførerne. 20A: Tirsdag den 28. maj 2013, kl Scandic, København. 20B: Torsdag den 23. maj 2013, kl Scandic, Vejle. Pris kr. PROGRAM 2013 / 9

10 På kurset vil der bl.a. blive gennemgået emner som: Behandlingen af ansøgninger om nye fornavne og mellemnavne, herunder vurderingen af, om et navn er et 2. fornavn eller et mellemnavn. Reglerne om patronymnavne og navne fra andre navnekulturer. Vurderingen af domicilforhold, herunder hvornår en ansøgning skal behandles i Danmark, på trods af at ansøger har domicil i udlandet. Besvarelser af henvendelser om adresseringsmellemnavne. Registrering af forældreskab efter fødslen. Hvornår giver registrering af et faderskab anledning til, at sagen skal sendes til statsforvaltningen. Gennemgang af de grundlæggende sagsbehandlingsregler bl.a. om, hvornår man er part i en sag, og hvordan en en begrundelse kan se ud. Kurser om forældremyndighed og samvær KURSUS 30: GRUNDKURSUS: BEHANDLING AF SAGER EFTER FORÆL- DREANSVARSLOVEN Nyansatte i statsforvaltningerne. På kurset vil forældreansvarsloven blive gennemgået bredt, og de forskellige sagstyper og problemstillinger vil blive berørt. Kurset vil også fokusere på, hvordan sagerne behandles og oplyses, herunder hvordan barnets perspektiv belyses. 30: Onsdag den 6. november 2013, kl Scandic, København. Pris kr. PROGRAM 2013 / 10

11 KURSUS 31: HVAD SKAL JEG VIDE OM FORÆLDREANSVARSLOVEN? Professionelle, som i deres daglige arbejde har behov for et overordnet kendskab til forældreansvarslovens indhold. F.eks. privat praktiserende socialrådgivere, advokater mv. 31: Tirsdag den 14. maj 2013, kl Scandic, København. Pris kr. På kurset vil forældreansvarsloven blive gennemgået bredt, og de forskellige sagstyper og problemstillinger vil blive berørt. Kurset vil også fokusere på, hvordan sagerne behandles og oplyses, herunder hvordan barnets perspektiv belyses. Kurser om ægteskab/vielse KURSUS 40: GRUNDKURSUS: FRA PRØVELSE TIL VIELSE 2 DAGE Kommunale sagsbehandlere, der arbejder med vielse. Kurset vil give deltagerne et grundlæggende overordnet indblik i kommunernes opgave i forbindelse med prøvelses- og vielsessager. På kurset vil der bl.a. blive gennemgået emner som prøvelse af ægteskabsbetingelserne, herunder generelt om lovligt ophold, dispensation fra visse ægteskabsbetingelser, nødvielser, navneændring på bryllupsdagen og registreret partnerskab. Kurset strækker sig over 2 dage og veksler mellem oplæg, cases, øvelser og diskussion. 40: Torsdag den 13. juni, kl og fredag den 14. juni, kl Scandic, København. Pris kr. NB! Prisen er ekskl. overnatning, og deltager sørger selv for overnatning. Overnatning vil kunne reserveres på Hotel Scandic Copenhagen. PROGRAM 2013 / 11

12 KURSUS 41A OG 41B: ÆGTESKAB I EN GLOBALISERET VERDEN Kommunale sagsbehandlere, der arbejder med vielse. Kurset vil give deltagerne et grundlæggende indblik i de seneste regel- og praksisændringer på bidragsområdet. Bemærk, at det er muligt at tilmelde sig en halv dag afhængig af det emne, du er interesseret i at vide mere om. Om formiddagen gennemgås prøvelse af ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold ved indgåelse af ægteskab i Danmark. Under dette emne fokuseres der også på dispensation for kravet om lovligt ophold. 41A: Mandag den 23. september 2013, kl Scandic, København. 41B: Torsdag den 26. september 2013, kl Scandic, Vejle. Pris: ½ dag: 950 kr. (incl. frokost) 1 hel dag: 1.650kr. Om eftermiddagen gennemgås betingelserne for at anerkende en vielse, der er foretaget i udlandet, herunder vielsesbemyndigelse, formkrav, grundlæggende danske retsprincipper og ugyldighed. Legalisering og apostillepåtegninger vil også blive beskrevet nærmere. Undervisningen varetages for så vidt angår ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold af en medarbejder fra Udlændingestyrelsen. PROGRAM 2013 / 12

13 Kurser om øvrige emner KURSUS 50: GRUNDKURSUS I KONFLIKTMÆGLING og beskrivelse Uddannelsen retter sig mod jurister og børnesagkyndige, der forestår konfliktmægling i statsforvaltningerne. Kurset er med overnatning og strækker sig over ca. 14 uger med et vist interval. Det består af 3 moduler: 1. modul 3 dages varighed. 2. modul 2 dages varighed. 3. modul 1 dags varighed. Afholdes i Ringe på Fyn. Hvis du vil vide mere om tid, sted og pris kontakt kursussekretariatet. PROGRAM 2013 / 13

14 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding Tilmeldingsfristen er senest 4 uger inden kursusstart. Vi vil gerne modtage din tilmelding på den tilmeldingsblanket, som findes på Familieretsafdelingens hjemmeside, familieretsafdelingen.dk/kursus Du kan også tilmelde dig på Bemærk, at priserne er pr. deltager, inklusive forplejning. Priserne er altid eksklusiv overnatning. HUSK AT OPLYSE: Dit navn og din mail-adresse Navnet på din arbejdsplads EAN-nr. på din arbejdsplads (vigtigt!) Hvilket kursus, du ønsker at tilmelde dig. Oplys kursusnr. Hvilken dato, du ønsker at deltage i kurset (hvis kurset afholdes på alternative datoer) Evt. særlige bemærkninger til din tilmelding. Når du har tilmeldt dig et kursus, får du en bekræftelse på mail. Aflysning Vi forbeholder os ret til at aflyse kurser i tilfælde af for få tilmeldinger og sygdom. Betaling Når du har tilmeldt dig et kursus, modtager din arbejdsplads en elektronisk faktura til indbetaling af beløbet. Derfor er det vigtigt, at du oplyser arbejdspladsens EAN-nr. PROGRAM 2013 / 14

15 Personlig henvendelse Hvis du har spørgsmål til tilmeldingen, kan du kontakte kursussekretariatet på eller tlf mellem kl. 10 og 14. Adresser på kursussteder Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade København V. scandichotels.dk/hotels/countries/danmark/kobenhavn/hotels/scandic- Copenhagen/ Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg Vejle. scandichotels.dk/hotels/countries/danmark/vejle/hotels/jacob-gade/ PROGRAM 2013 / 15

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

den danske landinspektørforening

den danske landinspektørforening den danske landinspektørforening Kursusprogram Efterår 2014 Indhold kurser Dato sted Efterår 2014 3 Brug af droner ved kortlægningsopgaver torsdag, oktober 09, 2014 Fredericia 4 Detailhandel i et 360º

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Informationsmøde for interesserede

Informationsmøde for interesserede Praktisk IT-jura - med udgangspunkt i teknologi og forretning En uddannelse udarbejdet af DJØF og advokatfirmaet von Haller Informationsmøde for interesserede Mandag den 26. maj 2003 kl. 17.30 i DJØF Mødecenter,

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere