DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale"

Transkript

1 DIGITAL SELVBETJENING OG HANDICAP - vejledning til frontpersonale Din kontakt med det offentlige starter på nettet

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 1. Synshandicap 6 Svagsynethed 6 Kompenserende hjælpemidler og værktøjer 8 Blindhed 9 Kompenserende hjælpemidler og værktøjer 9 Farveblindhed 11 Kompenserende hjælpemidler og værktøjer Læsehandicap 12 Ordblinde 12 Kompenserende hjælpemidler og værktøjer Bevægelseshandicap 16 Kompenserende hjælpemidler og værktøjer Kognitive handicap 18 Kompenserende hjælpemidler og værktøjer Hørehandicap 22 Hørehandicap og it 23 Kompenserende hjælpemidler og værktøjer 24

4 INDLEDNING Regeringen, kommunerne og regionerne har vedtaget en ambitiøs digitaliseringsstrategi for årene , som for alvor har sat skub på at anvende digitalisering til at forny den offentlige sektor. Digitaliseringsstrategien er et vigtigt bidrag til moderniseringen af den offentlige sektor, og et centralt led i strategien handler om at digitalisere kommunikationen mellem de offentlige myndigheder og borgere og virksomheder. I de kommende år bliver mere og mere kommunikation med den offentlige forvaltning digital, fx når borgeren skal indlevere en ansøgning til en offentlig institution. Ved at flytte kommunikationen over på nettet vil de offentlige institutioner kunne levere en mere fleksibel service og opnå besparelser, der giver mulighed for at kunne investere i velfærdsområder som sundhed, omsorg og socialområdet. For mange mennesker vil det være en serviceforbedring og en lettelse af hverdagens travlhed at betjene sig selv med computeren hjemmefra i stedet for at stå i kø på et borgerservicecenter. Andre vil opleve at, digitaliseringen udgør en udfordring fx på grund af utilstrækkelige it-kompetencer eller et handicap. For at hjælpe borgerne med at kommunikere digitalt med de offentlige myndigheder er der mulighed for at få hjælp og vejledning i blandt andet landets borgerservicecentre eller på biblioteker. Dette gælder særligt de borgere, der ikke har stor erfaring i at anvende nettet eller borgere med særlige behov, der kan have brug for støtte til at lære at anvende de digitale løsninger. 4

5 Denne vejledning fokuserer på borgere med handicap og de udfordringer, de kan have med at anvende it. Vejledningen kan være gavnlig at benytte for frontlinjemedarbejdere i kommuner eller andre, der hjælper mennesker med handicap med at benytte de offentlige selvbetjeningsløsninger. Vejledningen beskæftiger sig ikke specifikt med de enkelte selvbetjeningsløsninger, men sætter i højere grad fokus på, hvordan forskellige handicap giver særlige udfordringer i forhold til at anvende it. Vejledningen er delt op i fem kapitler, der omhandler hver sin handicaptype: Synshandicap, læsehandicap, bevægelseshandicap, kognitive handicap og hørehandicap. 5

6 1. Synshandicap Når du vejleder en person med synshandicap, skal du huske, at: en bruger, der er blind, opfatter ikke teksten ved at se den, men ved at få læst den op personen ofte ikke bruger en mus, men tastaturet til at tappe sig frem eller i sjældne tilfælde punktskriftsbaserede specialcomputere personen ikke kan orientere sig lige så hurtigt på en hjemmeside eller i et dokument som en normalt seende. Dette gør, at det eksempelvis tager tid at finde sidens links Internettet kan give blinde og stærkt svagsynede adgang til skriftlig og øvrig visuel information på linje med normalt seende. Synshandicappedes adgang til den digitale information opnås som oftest ved brug af kompenserende hjælpemidler, som kan være software- eller hardwarebaserede. Der findes mange former for synshandicap, der har forskellige konsekvenser for, hvorledes brugeren anvender digitalt materiale. For at ramme nogenlunde bredt vil denne vejledning beskrive de overordnede grupper: Svagsynede, blinde og farveblinde. Svagsynethed Svagsynethed kan både betyde indskrænket synsfelt og generelt nedsat syn. I begge tilfælde kan brugeren have svært ved at overskue et normalt skærmbillede. 6

7 De fleste svagsynede brugere med et godt restsyn kan dog kompensere for deres handicap ved at fremhæve dele af skærmbilledet. Dette kan blandt andet gøres ved at bevæge musens scroll-knap samtidig med, at Ctrl-tasten holdes nede. En anden mulighed er at benytte en forstørrelsesglasfunktion, der er indbygget i styresystemet. Hvis du benytter Windows XP, kan du finde forstørrelsesglasfunktionen her: Klik Start, så Alle programmer, så Tilbehør, så Hjælp til handicappede og så Forstørrelsesglas. Scroll-knappen er et hjul, der sidder på computermusen. Ctrl-tasten er en computer keyboard knap, oftest nederst til venstre på tastaturet. Ctrl-tasten kan også hedde Control Ctrl 7

8 Kompenserende hjælpemidler og værktøjer Overordnet er der nogle ting, som kompenserende programmer skal kunne, for at de kan anvendes af brugere, der er svagsynede. Det er afgørende, at programmerne kan gemme indstillinger af farver, størrelse, kontrast mv., så de kan gemmes og bruges fra gang til gang. For mange synshandicappede er det ligeledes en forudsætning, at standardprogrammer kan betjenes fra tastaturet uafhængigt af en mus. Softwarebaserede forstørrelsesprogrammer Foruden de indbyggede forstørrelsesfunktioner omtalt ovenfor findes der forstørrelsesprogrammer, som man kan installere på sin computer. Disse kan ikke alene forstørre den del af skærmen, som brugeren vil fokusere på, men de giver ofte også mulighed for at få den fokuserede tekst læst op med syntetisk tale. Du kan læse mere om disse på blandt andet Socialstyrelsens hjælpemiddeldatabase Adgangforalle.dk For svagsynede kan det være en fordel at få computeren til at læse teksten op, samtidig med at vedkommende læser den selv. Digitaliseringsstyrelsen stiller hjemmesiden til rådighed. Her kan man ved hjælp af en virtuel fjernbetjening markere et stykke tekst, som så vil blive læst op.? Klar Den virtuelle fjernbetjening er et gratis software program til svagsynede eller ordblinde 8

9 Blindhed Brugere, som er blinde, har brug for kompenserende teknologi for at få adgang til tekst, grafik mv. Her anvendes kompenserende programmer, der via syntetisk tale og/eller fysiske blindeskriftsdisplays gør det muligt ved hjælp af hørelsen og/eller følesansen at opfatte de informationer, som andre ser. Det er vigtigt at forstå, at blinde og stærkt svagsynede ser dokumenter, hjemmesider mv. gennem oplæsningen af tekstmaterialet. Det er ikke muligt for den blinde bruger, som det er for normalt seende, at begynde med at danne sig et overblik over hjemmesiden eller dokumentet. For at forstå hjemmesiden må brugeren have sidens tekst læst højt og i modsætning til de fleste brugere uden synshandicap, anvender en blind bruger ikke en mus, men tastaturet til at navigere på siden. De første gange en hjemmeside besøges, vil en blind bruger forstå siden i et markant lavere tempo end en bruger med normalt syn, da brugeren først skal lære sidens opbygning at kende. Kompenserende hjælpemidler og værktøjer Skærmlæser Det mest anvendte hjælpemiddel til en bruger, der er blind, er et program, der kaldes en skærmlæser. Et skærmlæserprogram kan læse skærmens tekst op, og den blinde bruger kan derved høre den tekst, som andre ser på skærmen. Mange skærmlæsere kan læse flere sprog, men det er ikke alle, der kan læse på dansk. Punktskrift (blindeskrift) En anden mulighed, som blinde har, er at bruge et punktskriftdisplay, hvilket betyder, at noget af skærmens tekst bliver vist på et fysisk display med tegn. Der skal en skærmlæser til at vise informationerne på punktdisplayet. 9

10 Punktskrift er opbygget efter et særligt alfabet, hvor bogstaverne består af forskellige kombinationer af prikker i 6- eller 8-punktsbaserede figurer, som den blinde bruger kan læse med fingrene. Udover brugen af blindeskriftsdisplays findes der specialudstyr, der har indbygget én eller flere funktioner, fx en simpel editor til noteskrivning, en kalender osv. Dette udstyr kan enten være blindeskriftsdisplays eller blindeskriftsbaserede specialcomputere. Blindeskriftsdisplay 10

11 Farveblindhed Mennesker, der er farveblinde, har sværere ved at se og skelne mellem farver end andre. Oftest drejer det sig om problemer med at skelne mellem rød og grøn, men det kan også gælde andre farver. Hvis man har en vis grad af farveblindhed, kan det give problemer med at forstå hjemmesiders opbygning, da der på mange hjemmesider er gjort brug af mange farver for at dele hjemmesiden op. En af tavlerne i Ishiharas farvesynstest. Personer med normal farvesans læser tallet 6, hvorimod en rød-grøn farveblind ikke vil være i stand til at se forskel på de røde og grønne prikker. Kompenserende hjælpemidler og værktøjer Indstil kontrast Da farveblinde kan have problemer med at skelne mellem farverne på skærmen, kan det være en stor hjælp at indstille computeren til at vise mere kontrast. Man kan indstille den til kun at vise sort og hvid. Følgende beskrivelse er til Windows XP: Gå ind i kontrolpanelet via Start-knappen, vælg Kontrolpanel, vælg Skærm og vælg så Brug stor kontrast. Hvis man vælger Indstillinger i det samme vindue, kan man vælge den kontrast, der passer brugeren bedst. 11

12 2. Læsehandicap Når du vejleder en person med læse/skrivehandicap, skal du huske, at: personen kan have svært ved at læse instruktioner og overskue muligheder på skærmen det kan være nødvendigt at give retningsbestemt vejledning fx tryk på nederste højre knap eller brug øverste venstre menu personen ofte benytter et program til at få læst teksten på skærmen højt Samfundsudviklingen de seneste tre årtier har skærpet kravene til borgernes læse- og skrivefærdigheder, hvilket kan være en udfordring for mennesker med læse- og skrivevanskeligheder. Der kan være mange forskellige grunde til funktionelle læse- og skrivevanskeligheder. Eksempelvis kan nogle borgere have mindre gode læse- og skrivefærdigheder, fordi de har et arbejde, hvor der kun læses og skrives i begrænset omfang. Tosprogede borgere kan opleve læse- og skrivevanskeligheder, fordi de primært behersker dansk mundtligt. Men der er også ca. 5 % af befolkningen, der har et egentligt læsehandicap i form af ordblindhed. Ordblinde Ordblindhed er arveligt og kan allerede ses i grundskolen ved en langsom og forsinket udvikling af læse- og skrivefunktionen. Ordblindhed har ingen sammenhæng med intelligens, og de fleste ordblinde kan trænes til at have gode læsefærdigheder, men der er alligevel en tendens til, at selv læsetrænede ordblinde læser langsommere end ikke-ordblinde. 12

13 Da de fleste funktioner på internettet forudsætter et vist læseniveau, er der en fare for, at borgere med et ikke afhjulpet læsehandicap forhindres i at udnytte internettets muligheder. Eksempelvis kan det være en stor udfordring at danne sig et overblik over og navigere rundt på en hjemmeside, hvis man ikke er i stand til at skimme en tekst og forståelsen af siden derfor forudsætter meget læsning. Mange mennesker med læsehandicap kan have fordel af at bruge it-værktøjer, der kompenserer for læsehandicappet eksempelvis oplæsningsprogrammer (jf. nedenstående). Kompenserende hjælpemidler og værktøjer Oplæsningsprogrammer Oplæsningsprogrammer som det tidligere beskrevne Adgang for alle (www.adgangforalle.dk) kan være en stor hjælp for mennesker med læsehandicap. Programmerne kan støtte læsningen af både enkelte ord og tekststykker, når de læses på en computer. En del programmer har mulighed for at markere det ord, der læses op. Papirbaseret tekst skal omdannes til computertekst, før den kan læses op. Der er hertil udviklet apps til smartphones, der gør, at man kan tage et billede af noget tekst og få det læst op. Information om det gratis oplæsningsprogram kan tilgås på 13

14 Ordforslagsprogrammer Disse programmer kan støtte en bruger med læsehandicap i at stave. Programmerne kan foreslå det næste bogstav eller ord ud fra dét, brugeren skriver. Forslagene gives på baggrund af de ordbøger, der er lagt ind i programmet. Der er mulighed for at tilpasse ordbøger til den enkelte bruger, så de ordforslag, der vises, på bedst mulig måde dækker de ord, som brugeren har brug for. Desuden gør programmerne, at det automatisk er de ord, som brugeren ofte anvender, der kommer øverst op på listen af de foreslåede ord. Brugere af disse programmer kender typisk ikke stavemåden af det ord, man ønsker støtte til. Ved hjælp af søgefunktioner kan man ved at skrive enkelte bogstaver i ordet få forslag til ord, der præcist rammer det, som brugeren ønsker. Du kan læse mere om ordforslagsprogrammer på Hjælpemiddelbasen (www.hmi-basen.dk). Talegenkendelsesprogrammer Talegenkendelsesprogrammer omdanner ord, der bliver sagt højt, til det samme ord på skrift. Man kan således indtale en tekst, der bliver omdannet til skrift, som kan bruges i eksempelvis tekstbehandlingsprogrammer, mails eller sms. Programmerne kan lære, hvordan en bruger udtaler ordene, og de nyeste programmer kan hurtigt genkende de ord, som en bruger siger. Ikke alle talegenkendelsesprogrammer understøtter dansk, hvilket brugeren skal være opmærksom på, når vedkommende anskaffer et nyt. 14

15 15

16 3. Bevægelseshandicap Når du vejleder en person med bevægelseshandicap, skal du huske, at: personen oftest ikke bruger en almindelig mus, men et specialdesignet værktøj. Dette gør ofte navigationen langsommere der kan forekomme menuer eller pop-up vinduer, der gør, at en side ikke kan benyttes af personen talegenkendelsesværktøjer eller skærmtastaturer kan være til stor hjælp for mange med bevægelseshandicap Hvis man har et bevægelseshandicap, kan det betyde, at man har problemer med at benytte redskaber som tastatur eller mus. Dette kan blandt andet skyldes manglende hænder, manglende kontrol over hænder eller sygdom, skade eller lammelser i arme. Hvis man ikke kan anvende almindelige tastaturer eller mus, må man tilgå computeren på anden vis. Man kan i stedet bruge specialdesignede værktøjer som eksempelvis joysticks eller specialdesignede tastaturer, eventuelt i kombination med hinanden. Nogle kan også kontrollere deres computer ved hjælp af stemmestyring. specialdesignet tastatur Joystick 16

17 Kompenserende hjælpemidler og værktøjer Talegenkendelsesprogrammer Et talegenkendelsesprogram er i stand til at omsætte dét, som en bruger siger, til tekst på computeren. Da brugere med bevægelseshandicap kan have udfordringer i forhold til at benytte et normalt tastatur, kan disse programmer være en stor hjælp. Skærmtastaturer Et skærmtastatur viser et skærmbillede af et tastatur, der gør, at man kan trykke på tasterne med redskaber som et joystick eller et pegeredskab. Dette kan kompensere for funktionsnedsættelser i armene, der gør, at tastaturet ikke kan anvendes. Der er et skærmtastatur indbygget i de nyere versioner af Windows, som du kan finde her: Klik på Start, så Alle programmer, så Tilbehør, så Hjælp til handicappede og så Skærmtastatur. Dette skærmtastatur har kun nogle få funktionaliteter, så hvis brugeren har behov for programmet til daglig, bør vedkommende anskaffe sig et specialprogram med højere funktionalitet. Du kan læse mere om skærmtastaturer på Hjælpemiddeldatabasen: Skærmtastatur 17

18 4. Kognitive handicap Når du vejleder en person med et kognitivt handicap, skal du huske, at: mange med kognitive handicap ikke kan forstå lange og komplicerede tekster. Fokusér derfor på det absolut nødvendige hvis du laver en miniguide til personen om at bruge en hjemmeside, så skal du prøve at skrive enkelt og i få punkter gøre dine anvisninger så konkrete som muligt Kognitive handicap er en betegnelse for funktionsnedsættelser, som man har som følge af en skade eller sygdom i hjernen. Eksempler på sygdomme, der kan medføre et kognitivt handicap, er afasi, demens, epilepsi, udviklingshæmning, autisme, ADHD eller hjerneskader. Mennesker med kognitive handicap kan være udfordret på forskellig vis i forhold til anvendelse af internettet. Oftest kommer det til udtryk i form af indlæringsvanskeligheder, da kognitive handicap kan forårsage problemer med hukommelse, koncentration, forståelse og indlæring. Da kognitive handicap kan være mange forskellige ting, er det ofte individuelt, hvilke konsekvenser det har i forhold til at bruge internettet. Nogle internetbrugere med kognitive handicap kan forstå temmelig svære tekster, nogle kan kun forstå helt simple tekster, mens andre har behov for billeder og lyd for at forstå indholdet. Det er afgørende for mennesker med kognitive handicap, at hjemmesider er logisk opbygget, og der er så få menuer som muligt. Det er ligeledes 18

19 vigtigt, at hjemmesidens design understøtter sidens overblik, samtidig med, at teksten skal være præcis og brudt op i mindre passager og gerne med underoverskrifter, således at det er let at orientere sig. Mennesker med kognitive handicap bliver lettere distraheret af grafiske elementer end andre brugere. Hjemmesider med meget overflødig grafik og lyd reklamebannere mv., der ikke har nogen direkte betydning for sidens informationer - kan derfor være meget svære at bruge, og mennesker med kognitive handicap giver derfor lettere op i forhold til disse. Omvendt kan relevante grafiske elementer og understøttelse af lyde være værdifulde. Kompenserende hjælpemidler og værktøjer Mange kompenserende hjælpemidler, der i udgangspunktet er produceret til andre grupper, vil ofte kunne være til gavn for mennesker med kognitive handicap. Det kan derfor være gavnligt at have et indblik i andre kompenserende teknologier. Det er meget forskelligt hvad mennesker med kognitive handicap har behov for, men specielt hjælpemidlerne beskrevet under afsnittet Synshandicap kan også benyttes af mennesker med kognitive handicap. Det skal dog understreges, at hjælpemidler oftest ikke kan hjælpe brugeren, hvis teksten er for kompleks indholds- og formidlingsmæssigt. Talegenkendelsesprogrammer (tale til tekst) Et talegenkendelsesprogram er i stand til at omsætte, hvad en bruger siger til tekst på computeren. Da brugere med kognitive handicap kan have problemer med at overskue tekstmateriale, kan disse programmer være en stor hjælp i forhold til at navigere på nettet. 19

20 Planlægnings- og kalenderværktøjer (strukturering, tidsorientering og påmindelse) Programmer som en kalender, der deles med andre, er meget udbredte i de fleste virksomheder eller til privat brug. Men selvom de er udviklet med et generelt planlægnings- eller koordineringsformål til firmaer eller privatpersoner, kan de være yderst anvendelige for mennesker med kognitive handicap, da de typisk har et stort behov for at have en struktureret dagligdag. Mange mennesker med kognitive handicap bliver mere sikre i de aktiviteter, de laver, hvis de har en digital kalender til at vise, hvad de skal bagefter, ligesom den generelt giver en bedre mulighed for at orientere sig i forhold til tid - en ting som mange med disse handicap kan have svært ved. Symbolbaserede kommunikationsprogrammer Symbolbaserede kommunikationsprogrammer gør, at brugeren kan lave strukturtavler, der viser forskellige forløb. Eksempelvis kan daglige rutiner beskrives med symboler, som brugeren kender, og brugere med et kognitivt handicap kan således bruge programmet til at hjælpe med at huske eksempelvis ruter. Eksempler på blissymboler til brug i symbolbaserede kommunikationsprogrammer 20

21 21

22 5. Hørehandicap Når du vejleder en borger med hørehandicap, skal du huske, at: vedkommende ofte er afhængig af, at al information skal være tilgængelig på skrift videoklip skal være tekstede, hvis personen skal vide, hvad det drejer sig om du kan få hjælp til at kommunikere på tegnsprog på hjemmesiderne og Gruppen af personer med hørehandicap består af forskelligartede undergrupper med vidt forskellige forudsætninger for at kommunikere og benytte internettet. Selvom konsekvenserne af hørehandicap er forskellige, kan man sige noget generelt om de forskellige typer. Døve er en betegnelse for mennesker, som er døve fra fødslen eller har mistet hørelsen i en så tidlig alder, at de ikke har udviklet et normalt tale- og skriftsprog. De fleste døve anvender tegnsprogstolk i kommunikation med hørende. Mange døve kan derfor ikke forstå en hjemmeside ud fra skrift alene, men har behov for værktøjer som tegnsprogshjemmesider (Se: kompenserende hjælpemidler og værktøjer, side 24). Døvblevne er mennesker, som har mistet hørelsen i løbet af livet. De har derfor som regel et normalt tale- og skriftsprog. Nogle klarer sig med mundaflæsning, andre anvender tegn som fx mund-håndsystem, tegnstøttet kommunikation, tegnsprog eller skrivetolk. Denne gruppe har derfor 22

23 ofte gode muligheder for at forstå skriften på en hjemmeside, men kan ofte have gavn af talegenkendelsesværktøjer og tegnsprogshjemmesider (Se: kompenserende hjælpemidler og værktøjer). Høreapparatbrugere har noget af deres hørelse tilbage, og de fleste klarer sig i det daglige ved brug af høreapparater - nogle med støtte af mundaflæsning. De fleste brugere har stor glæde af forskellige former for trådløse kommunikationssystemer (f.eks. teleslynge). Denne gruppe har oftest et godt tale- og skriftsprog og har derfor næsten de samme betingelser for at forstå hjemmesider som mennesker uden hørehandicap. Meniere og tinnitus er sygdomme, der giver henholdsvis balanceproblemer samt støj og hyletoner i ørerne. Ligesom for høreapparatbrugere er god akustik en vigtig forudsætning for at meniere- og tinnitusramte kan deltage i livet på lige fod med andre. For nogle meniere-ramte er de fysiske rammer, fx en enkel og logisk indretning, en stor hjælp. HØREHANDICAP OG IT God visuel orientering Visuel information som tekst og lyssignaler har ofte stor betydning for, hvorvidt brugere med hørehandicap kan orientere sig på en hjemmeside. Dette gælder både skiltning, supplerende skærmbilleder og -tekst i forbindelse med it-kommunikation. Væsentlig information gives både mundtligt og skriftligt. Der må ikke være noget information, der kun gives gennem lyd. Al væsentlig og generel information skal også kunne læses, eksempelvis skal videosekvenser tekstes, da de ellers ikke giver mening for døve. Mennesker med hørehandicap er således udfordrede, da de i større omfang end andre brugere 23

24 er afhængige af, at dét, der står på hjemmesider, er fyldestgørende for at det kan bruges. Kompenserende hjælpemidler og værktøjer Talegenkendelsesværktøjer Et af de kompenserende hjælpemidler, som mennesker med hørehandicap kan bruge, er et såkaldt talegenkendelsesværktøj. Dette er et program, der kan omdanne tale til tekst. Da mange mennesker med hørehandicap kan have en utydelig udtale, kan talegenkendelsesværktøjer hjælpe med at få ord ned på skrift. Net-tegnsprog Net-tegnsprog er en database over tegn, der henvender sig til brugere af tegnsprog, hvad end det drejer sig om hørehæmmede, pårørende eller personale, der bruger tegnsprog som kommunikationsform. På siden kan man søge på ord eller emner, og den bliver hele tiden opdateret med nye tegn. Hvis man søger på ord, der endnu ikke er i databasen, bliver de registreret og vil siden blive ført ind i databasen. Net-tegnsprog er gratis og findes på Dansk tegnsprogsordbog Hjemmesiden minder om Net-tegnsprog og henvender sig ligeledes til tegnsprogsbrugere eller andre, der har brug for viden om eller hjælp til tegnsprog. Hjemmesiden fungerer som en almindelig ordbog, hvor du kan slå ord eller emner op og få anvist tegnet for dette. Hjemmesiden kan ligeledes lægges ind på smart-phones, så den kan bruges i de fleste dagligdagssituationer. 24

25 ORDBOG Blindeskriftdisplay (Punktskriftdisplay/Braille display) Et display, der gør det muligt at navigere på computeren ved at benytte blindeskrift (punktskrift): Side 9. Forstørrelsesprogram Program, der giver brugeren mulighed for at forstørre den del af skærmen, som vedkommende vil fokusere på. Mange forstørrelsesprogrammer giver ligeledes brugeren mulighed for at få den fokuserede tekst læst op med syntetisk tale: Side 8. Hardwarebaseret hjælpemiddel Henviser til fysiske hjælpemidler, der virker i sammenhæng med en computer, fx blindeskriftsdisplays eller pegeredskaber: Side 6. Hjælpemiddelbasen (www.hmi-basen.dk) Hjemmeside, som drives af Socialstyrelsen. Her findes bl.a. beskrivelser af hjælpemidler, oplysninger om produkternes tekniske specifikationer, prøvningsoplysninger og priser samt kontaktoplysninger til forhandlere. Der er mulighed for at se billeder af størstedelen af produkterne, ligesom der findes brochurer, videoklip og brugsanvisninger: Side 8, 14, 17, 24. Kontrastindstilling Funktion, der gør, at computeren kan vise mere eller mindre kontrast: Side 8, 11. Oplæsningsprogram Oplæsningsprogram, der giver brugeren mulighed for at få enkeltord eller tekststykker læst op med syntetisk tale: Side 13, 14. Ordforslagsprogram Program, der giver brugeren forslag til det næste bogstav eller ord ud fra det, vedkommende skriver. Mange ordforslagsprogrammer er indrettet således, at de ord, som brugeren ofte bruger, kommer øverst på forslagslisten: Side 14. Pegeredskab Fysisk genstand, der kan flytte markøren på en computerskærm hen til det ønskede sted, fx en mus eller et joystick: Side

26 Skærmlæser Program, der gør det muligt at få al tekstbaseret information på skærmen læst op, så en blind bruger kan manøvrere på computeren: Side 9. Skærmtastatur Tastatur, der i modsætning til det fysiske tastatur er visuelt og vises på skærmen med alle standardtasterne. Tasterne kan tilgås ved brug af et pegeredskab: Side 16, 17. Softwarebaseret hjælpemiddel Henviser til programmer, der fungerer som hjælpemidler fx skærmlæserprogrammer eller skærmtastaturer: Side 6, 8. Specialdesignet tastatur Tastaturer, der er designet til at imødekomme særlige behov, fx kan de have forstørrede taster, farvede taster og specielt følsomme eller træge taster: Side 16. Stemmestyring Funktion, der gør det muligt at styre programmer eller fysiske teknologier med stemmen: Side 16. Symbolbaseret kommunikationsprogram Programmer, hvor brugeren kan strukturere forskellige forløb eller rutiner ved hjælp af tavler bestående af symboler: Side 20. Syntetisk tale Tale, der frembringes af computeren: Side 8, 9. Talegenkendelsesprogram Program, der gør det muligt at navigere på computeren ved hjælp af stemmen: Side 14, 16, 17, 19, 23, 24. Trådløse kommunikationssystemer Systemer, der gør det muligt at overføre data mellem forskellige komponenter uden brug af fast ledningsnet: Side

27

28 Du kan finde yderligere information om de forskellige typer af handicap på Danske Handicaporganisationers hjemmeside, hvorfra der er links til de enkelte handicaporganisationers sider. DANSKE HANDICAPORGANISATIONER Hjemmeside: Mail: Hvis du har spørgsmål til it-tilgængelighed, kan du kontakte Digitaliseringsstyrelsen. DIGITALISERINGSSTYRELSEN Hjemmeside: Mail: Hvis du vil vide mere om kompenserende hjælpemidler, kan du læse om disse på hjælpemiddelbasen. HJÆLPEMIDDELBASEN Hjemmeside: Mail: Digitaliseringsstyrelsen 2013 Design: Kopilot.dk

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

OVERSIGT / KOMPENSATIONSMULIGHEDER FOR DE FORSKELLIGE HANDICAPGRUPPER

OVERSIGT / KOMPENSATIONSMULIGHEDER FOR DE FORSKELLIGE HANDICAPGRUPPER OVERSIGT / KOMPENSATIONSMULIGHEDER FOR DE FORSKELLIGE HANDICAPGRUPPER VÆRKTØJET TIL SAGSFREMSTILLING CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION BEVÆGELSESHANDICAP

Læs mere

APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS

APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS Hvad er AppsCaféen? AppsCaféen er et gratis tilbud til dig, der har brug for lidt hjælp til at komme godt i gang med at bruge din smartphone eller tablet. Vi hjælper med at hitte

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS

APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS Hvad er AppsCaféen? AppsCaféen er et gratis tilbud til dig, der har brug for lidt hjælp til at komme godt i gang med at bruge din smartphone eller tablet. Vi hjælper med at hitte

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD

CD-ORD. Alle kan læse og skrive med CD-ORD Alle kan læse og skrive med CD-ORD Få succes med læsning selv om du er ordblind. Skriv bedre tekster med færre fejl. Få selvtillid og mod på at lære. CD-ORD Hvad er CD-ORD? CD-ORD er Danmarks mest roste

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE SYNSHANDICAP Gruppen af synshandicappede består både af blinde

Læs mere

Manual til CD-ORD. Randers Realskole

Manual til CD-ORD. Randers Realskole Randers Realskole CD-ORD Læs og skriv på computeren CD-ORD er et pc-værktøj, der hjælper dig med at læse og skrive hvad enten du har brug for støtte i undervisningen, har svært ved at læse eller skrive

Læs mere

Surf på nettet med din stemme!

Surf på nettet med din stemme! Surf på nettet med din stemme! Indtal.dk er en begrænset dansk talegenkender, der sætter bevægelseshæmmede i stand til at navigere på nettet. Med talegenkenderen er det fx muligt at udfylde selvangivelsen

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang CD-ORD 9.0 Kom godt i gang CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 9.0. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

GUIDEN / BAGGRUNDSVIDEN OM TILGÆNGELIG WEB

GUIDEN / BAGGRUNDSVIDEN OM TILGÆNGELIG WEB GUIDEN / BAGGRUNDSVIDEN OM TILGÆNGELIG WEB VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET ARBEJDSPROCESSEN MOD TILGÆNGELIG WEB Introduktion

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Inspirationsdag Farsø Efterskole. Onsdag d. 8/

Inspirationsdag Farsø Efterskole. Onsdag d. 8/ Inspirationsdag Farsø Efterskole Onsdag d. 8/11-2017 Dagens program 13.00-15.00: 13.00-13.10 13.10-13.20 13.20-14.00 14.00-14.10 14.10-14.50 14.50-15.00 Velkommen til. Hvem er jeg? Hvem er i? Kort om FE

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skærmtastatur med en virtuel musekliksfeature og taleoutput lader dig skrive hurtigt og arbejde med

Læs mere

Kom godt i gang. med CD-ORD 6. mikrov.dk. Kom godt i gang med CD-ORD 6

Kom godt i gang. med CD-ORD 6. mikrov.dk. Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 6. Du kan finde en uddybende manual om programmet

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning ScanDis ViTre USB Brugervejledning Velkommen til vejledningen i hvordan ViTre USB enheden anvendes. ViTre leveret på USB indeholder licenser til programp pakken samt ViTre programmerne samt et særligt

Læs mere

LiveCall Brugervejledning version 1.1

LiveCall Brugervejledning version 1.1 LiveCall Brugervejledning version 1.1 Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til LiveCall... 2 2. Det virtuelle omstillingsbord... 2 2.1. Info om indkommende kald... 3 2.2. Kollegaoverblikket... 3 2.3. Kollegadetaljerne...

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og

Læs mere

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S Hands-on med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Med dette materiale får du mulighed for at lave forskellige øvelser med programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex. Materialet forudsætter lidt kendskab til programmerne,

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS

APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS Hvad er AppsCaféen? AppsCaféen er et gratis tilbud til dig, der har brug for lidt hjælp til at komme godt i gang med at bruge din smartphone eller tablet. Vi hjælper med at hitte

Læs mere

Hvad er AppsCaféen? Også for kommunens medarbejdere Hvor skal jeg gå hen og hvad skal jeg have med? alle borgere og medarbejdere i Aarhus kommune

Hvad er AppsCaféen? Også for kommunens medarbejdere Hvor skal jeg gå hen og hvad skal jeg have med? alle borgere og medarbejdere i Aarhus kommune APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS NOV 2016-DEC 2017 Hvad er AppsCaféen? AppsCaféen er et gratis tilbud til dig, der har brug for lidt hjælp til at komme godt i gang med at bruge din smartphone eller tablet. Vi

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Vejledning. En tilgængelig softwareløsning - softwareapplikationer og operativsystemer. Tilgængelighed

Vejledning. En tilgængelig softwareløsning - softwareapplikationer og operativsystemer. Tilgængelighed Vejledning En tilgængelig softwareløsning - softwareapplikationer og operativsystemer En softwareløsning dækker her såvel softwareapplikationer som operativsystemer. Softwareløsninger er kendetegnet ved,

Læs mere

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet

CD-ORD. Værktøjet til læsning og skrivning. mikro Værkstedet CD-ORD 8 Værktøjet til læsning og skrivning mikro Værkstedet CD-ORD CD-ORD er et personligt værktøj, der tilbyder støtte til læsning og skrivning for alle - i skolen, på jobbet, under uddannelse eller

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning i brugen af CD-ORD ved folkeskolens afsluttende prøver Denne vejledning er skrevet for at være helt sikker på, at de, der virkelig er til eksamen, får den bedste støtte til brugen af CD-ORD

Læs mere

It som kompenserende redskab i undervisningen

It som kompenserende redskab i undervisningen It som kompenserende redskab i undervisningen tilgængelighed Indledning... 3 Tilpasning af computeren... 3 Digitale tekster... 5 Tale som kompenserede redskab... 8 Prædiktionsprogrammer... 11 Hvis du vil

Læs mere

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Oplæsning - Ordforslag - Flyt ordliste Oplæsning 1. Tekst i et tekstprogram oplæses, når du trykker på "F2" knappen. Du kan klikke på "F3" knappen, så holder oplæsningen pause

Læs mere

AppWriter ipad manual

AppWriter ipad manual AppWriter ipad manual Installation Søg efter AppWriter Skole i App Store og installér den på din ipad. Når AppWriter er installeret, åbner du den ved at trykke på AW-ikonet på dit skrivebord. Inden du

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

CD-ORD hjælp CD-ORD 5. Mikro Værkstedet A/S

CD-ORD hjælp CD-ORD 5. Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp CD-ORD 5 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: CD-ORD 5 Mikro Værkstedet A/S CD-ORD hjælp: Revision 1.64, 9. maj 2006 Oplæsning: Revision 1.54, 24. april 2006 Ordforslag: Revision 1.56, 2. maj

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 LÆSEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger genvejen

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4

Hvordan starter man ActivBoard op og tilslutter PC mv... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til ActivBoard?... 4 ACTIVBOARD Table of Contents Hvordan starter man op og tilslutter PC mv.... 3 Hvordan tilslutter jeg min bærbare PC til?... 4 Promethean s i samspil med andre programmer... 6 Samspil med Office pakken

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

It-abonnementer. som også kan være. til gavn og glæde derhjemme

It-abonnementer. som også kan være. til gavn og glæde derhjemme It-abonnementer som også kan være til gavn og glæde derhjemme Amagerskolen Skolebiblioteket 2012 Kære forælder ved Amagerskolen I forskellige undervisningssituationer bruger eleverne på Amagerskolen forskellige

Læs mere

Vejledning til opsætning af CD-ORD 8

Vejledning til opsætning af CD-ORD 8 Vejledning til opsætning af CD-ORD 8 Se en præsentationsvideo på www.mikrov.dk/produkter/laese-skrive-stoette/cd-ord.aspx Læs eller hent vejledninger og se videoguides på www.mikrov.dk/produkter/laese-skrivestoette/cd-ord/vejledninger.aspx.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand)

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Vejledning til opsætning af forstørret tekst og farver/kontrast i Windows 8.1. Med Windows 8 introducerede Microsoft en ny Startskærm med flise-genveje

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse IKT og Telekommunikation digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse Når man har nedsat syn og hørelse, kan det at kommunikere med omgivelserne give store udfordringer. Der findes i dag mange

Læs mere

Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed

Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Guiden Tjek på fysisk tilgængelighed Baggrundsviden om handicap i forhold til fysisk tilgængelighed Projekt Mainstreaming af handicapområdet www.handicapmainstreaming.dk v. Center for Ligebehandling af

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Hvad er AppsCaféen?

Hvad er AppsCaféen? APPSCAFÉ FOR ALLE I AARHUS NOVEMBER 2017-JULI 2018 Hvad er AppsCaféen? AppsCaféen er et gratis tilbud til dig, der har brug for lidt hjælp til at komme godt i gang med at bruge din smartphone eller tablet.

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Workshop: Velfærdsteknologi og hjælpemidler på handicapområdet

Workshop: Velfærdsteknologi og hjælpemidler på handicapområdet Workshop: Velfærdsteknologi og hjælpemidler på handicapområdet Åse Brandt og Max Peder Jensen Kontoret for Bevægelseshandicap, hjælpemidler og teknologi Socialtilsyn årsmøde 2015, den 21. maj Fokus Hjælpemidlers

Læs mere

Innovation. Tryghed. Velfærdsteknologi. Hardware. Mennesket i centrum. Informations og kommunikationsteknologi til voksne med funktionsnedsættelse

Innovation. Tryghed. Velfærdsteknologi. Hardware. Mennesket i centrum. Informations og kommunikationsteknologi til voksne med funktionsnedsættelse Informations og kommunikationsteknologi til voksne med funktionsnedsættelse Implementering Kommunikationsteknologi Udvikling Innovation Velfærdsteknologi Hardware Tryghed Mennesket i centrum Vi har skiftet

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 17 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

TalkingWeb til ipad / Android

TalkingWeb til ipad / Android TalkingWeb til ipad / Android Kort instruktion til Appen TalkingWeb til ipad side 1-13 Kort instruktion til Appen TalkingWeb til Android - side 13-21 Web browser til oplæsning med ordmarkering på Internettet

Læs mere

Læse og Skrive Aftale. Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag

Læse og Skrive Aftale. Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag Giv elever og lærere værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag Læs hurtigere og lær mere. Få hjælp til at skrive og spar tid. Få mere selvtillid og øget motivation. Læse og Skrive Aftale Grundskole

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

IT-hjælpemidler elektroniske læseapparater digitale afspillere. En ny verden åbner sig for svagsynede med

IT-hjælpemidler elektroniske læseapparater digitale afspillere. En ny verden åbner sig for svagsynede med En ny verden åbner sig for svagsynede med Peter P. Pedersen Afdelingsleder Afdelingen for Teknologi og Kommunikation INSTITUT FOR SYN OG TEKNOLOGI, REGION NORDJYLLAND IT-hjælpemidler elektroniske læseapparater

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

CD-ORDs ikon ses også i proceslinien ved siden af eller i nærheden af uret.

CD-ORDs ikon ses også i proceslinien ved siden af eller i nærheden af uret. ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 SKRIVEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver VEJ nr 9729 af 23/11/2005 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 393 af 26/05/2005 14, stk. 9 Senere ændringer

Læs mere

Læse og Skrive Aftale Plus. Gør læsning og skrivning nemmere og sjovere for alle elever.

Læse og Skrive Aftale Plus. Gør læsning og skrivning nemmere og sjovere for alle elever. Gør læsning og skrivning nemmere og sjovere for alle elever. Digitale værktøjer, der støtter læsning og skrivning i alle fag. Inkluder ordblinde og tosprogede elever med læse- og skrivestøtte. Differentier

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere