JPH ENERGI A/S JPH ENERGI A/S VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG. Rådgivende ingeniørfirma. Rådgivende ingeniørfirma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JPH ENERGI A/S JPH ENERGI A/S VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG. Rådgivende ingeniørfirma. Rådgivende ingeniørfirma"

Transkript

1 JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma VI RÅDGIVER OM FREMTIDENS ENERGIANLÆG

2 Vi skaber ny energi! Projektering af energianlæg og total entrepriser. Produktion, levering og installering af gasmotorer. Low NOx brænderanlæg til varme og dampproduktion. Landsdækkende service til energisektoren.

3 RÅDGIVENDE INGENIØRER JPH Energi er et af de mest erfarne rådgivende ingeniørfirmaer inden for energianlæg som kraftvarmeanlæg, damp- og kedelanlæg, biogasanlæg og store elkedler. Vi har mere end 25 års erfaring og vi har været med til at gennemføre mange gas- og dieselbaserede kraftvarmeanlæg i Danmark, Grønland og England. Vi udarbejder et beslutningsgrundlag i samarbejde med den driftsansvarlige. Beslutningsgrundlaget giver overblik og sætter økonomi på de forskellige tekniske løsninger og muligheder. STIGENDE KRAV OM MERE EFFEKTIV OG KLIMA- VENLIG DRIFT Som driftsansvarlig og bestyrelse er det vigtigt at have det rigtige beslutningsgrundlag, hvis et anlæg skal udskiftes for at leve op til de stigende krav om effektiv og klimavenlig drift. Vi kan som rådgivende ingeniører være den uafhængige sparringspartner, der udelukkende har fokus på, hvad der tjener varmeværket bedst. Vi sørger for at udbyde de forskellige leverancer til relevante leverandører og entreprenører. Dermed skaber vi konkurrence på anlægget, hvilket betyder lavere priser, end hvis man havde henvendt sig til en totalentreprenør. LD Handel & Miljø A/S Ferrarivej 16 DK-7100 Vejle Tlf Leverandør af tanke & teknisk udstyr til industrien... det naturlige valg

4 FREMTIDENS KRAFTVARMEVÆRK DET OPTIMALE ENERGIANLÆG De decentrale kraftvarmeværker vil i fremtiden forsat være en vigtig spiller på energimarkedet. Værkerne skal samtidig sikre sig, at de kan levere varme til forbrugerne til den lavest mulige pris. Det decentrale kraftvarmeværk, som udelukkende består af et naturgasfyret anlæg, skal i fremtiden kunne ændres til en produktion med flere anlægstyper. Hvor man idag bruger gasmotorer og gaskedler skal man også kunne anvende f.eks. biobrændselskedler, varmepumper, el-kedler, solanlæg og overskudsvarme fra f.eks. industrianlæg. Gasmotor- og gaskedelanlægget vil dog stadig for de fleste værker tilsammen udgøre det primære anlæg, som skal dække procent af varmegrundlaget. Derfor vil der som regel være en stor økonomisk gevinst at hente ved optimere af det primære anlæg. SteelTank er en jysk virksomhed med mange års erfaring i i levering af tank- og procesanlæg til: Varmeakkumulering Biogasanlæg Olieanlæg Silotanke med snegleudtræk Beholdere og procesrør i i rustfri stål SteelTank er en ordreproducerende virksomhed, der detail-projekterer og leverer tank- og procesanlæg i i hoved- eller delentreprise. Steeltank A/S: H.E. Bluhmes Vej 79, 6700 Esbjerg For yderligere information eller et uforbindende projektforslag, kontakt Telefon: SteelTank +45 er på en tlf. 75 jysk virksomhed 08 11, eller med se nærmere mange på års erfaring i levering af tank- og procesanlæg til: Varmeakkumulering Biogasanlæg Olieanlæg Silotanke med snegleudtræk Beholdere og procesrør i rustfri stål Ofte bliver der ofret alt for mange penge og resurser på sekundære anlæg, som kun dækker % af varmegrundlaget, uden at man ser på mulighederne for at optimere det primære anlæg. SteelTank er en jysk virksomhed med mange års erfaring i levering af tank- og procesanlæg til: Varmeakkumulering Biogasanlæg Olieanlæg Silotanke med snegleudtræk Beholdere og procesrør i rustfri stål SteelTank er en ordreproducerende virksomhed, der detail-projekterer og leverer tank- og procesanlæg i hoved- eller delentreprise. SteelTank er en ordreproducerende virksomhed, der detail-projekterer og

5 Vi designer, projekterer og dimensionerer anlæggene og hjælpeudstyret, så det passer til den enkelte kundes behov og muligheder fra udvikling til realisering af projektet. Meget af anlægget tegnes i 3D i projekteringsfasen, hvilket giver mulighed for at vurdere placeringer og forbindelser mellem komponenterne. På den måde sikres det, at pladsen bliver udnyttet optimalt og at anlægget er servicevenligt.

6 17570 BureauLIST.dk Teknisk Isolering Stillads Facade Interiør WE do the job Norisol A/s Fredericia Frederikshavn København Skælskør Tel

7 MULIGHEDER FOR OPTIMERING Der findes mange muligheder for optimering af et eksisterende anlæg her nævnes et par stykker: OPGRADERING/UDSKIFTNING AF GASMOTOR Gasmotoren skal have så høj en virkningsgrad som muligt. En ny motor giver ikke blot bedre energiudnyttelse, men også lavere serviceudgifter og emission. For en mindre investering vil man kunne opgradere sin gamle gasmotor, og dermed opnå nogle af de samme fordele. LT2-VEKSLER Der vil ofte være god økonomi i at optimere motoranlæggets varmesystem. F.eks. kan man montere ekstra kondenserende LT2-røggasvekslere, som giver en forbedring af varmevirkningsgraden på cirka 10 %. VARMEPUMPER Varmepumper kan forbedre brændselsudnyttelsen og reducere CO 2 -udledningen. Varmepumper kan desuden bidrage til integration af vindkraft, så den overskydende el fra vindmøller effektivt kan omdannes til fjernvarme. BIOGASANLÆG Et biogasanlæg er bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Ved at udnytte affald til at skabe varme, i stedet for blot at kassere det, gavner man både mennesker og miljø. SOLVARME Solvarme er den allermest effektive vedvarende energiform. Et solvarmeanlæg omsætter solens energi til fjernvarme år efter år uden at belaste hverken miljø eller klima. BIOBRÆNDSEL Med biobrændsel udnyttes affald fra f.eks. landbrug og skovbrug til at skabe energi. Biobrændsler frigiver stort set kun den mængde CO 2, som planten har optaget, mens den voksede i naturen. EN ALSIDIG ENTREPRENØR JORTON er en landsdækkende entreprenørvirksomhed med af delinger i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Kolding, Aabenraa og Odense. Vi har været med til at opføre et stort antal boliger og institutionsbygninger samt gennemført utallige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder. JORTON har desuden udført en lang række broer og store komplicerede betonkonstruktioner til erhvervs- og anlægssektoren. KOMPETENT EGENPRODUKTION Det er et særkende for JORTON, at det er vores egne folk og vores eget materiel, du møder ude på pladserne. Vi råder over en stor stab af specialister, der repræsenterer en omfattende og varieret viden og erfaring, som løbende vedligeholdes og gerne deles, når vi løser opgaver i samarbejde med lokale fagfolk. ÅBENHED, DIALOG OG SAMARBEJDE JORTON åbner for dialog og samarbejde med vore kunder og samarbejdspartnere. Siden 1932 har vi været garant for høj faglig kvalitet og byggeteknisk udvikling. Vi tager ansvar, og det gør vi bedst, hvis vi spiller med åbne kort. Dialogen vil gøre os til en troværdig samarbejdspartner, som tager ansvar for, at både proces og resultat lever op til vores fælles forventninger. Samarbejde er ikke bare noget, vi siger. Det er noget, vi gør. Vores stolte medarbejdere sætter en ære i at udføre arbejdet med høj faglig kvalitet og deler gerne ud af deres viden til glæde for hele projektet. JORTON A/S Robert Fultons Vej 16, 8200 Aarhus N Tlf.: Web:

8 ENERGIKONSULENT JPH Energi har stor erfaring og ekspertise inden for energirådgivning til industri og storforbrugere af energi. Vores konsulenter analyserer og gennemgår typisk eksisterende anlæg og kommer med forslag til effektivisering og besparelser, hvorefter vi også ofte hjælper med at realisere renovering og besparelsesprojekter på anlæggene. Med JPH Energis indsigt og viden om de forskellige førende produkter og fabrikanter af energianlæg, såsom kedler og brændere mv., kan vi altid hjælpe med at finde de rigtige komponenter og løsninger. Ligeledes kan vi hjælpe med fornyelse af miljøgodkendelser. JPH Energi er ISO 9001 certificeret til at udføre energimærkning af boliger og større bygninger som butikker og institutioner. Øster Kippinge Stålindustri ApS. Stålskorstene til industri, Erhverv og private. Boulevarden Nørre Alslev Tlf Fax Miljø- og energieffektive kedler op til 116 MW. Viessmann leverer standard varmtvandskedler op til 116 MW med mulighed for kaskadestyring af op til 4 kedler. Kondenserende gulvstående gaskedler fra 8 til 1400 kw samt mulighed for kondenserende røggasvekslere op til 6600 kw Dampkedler op til 120 t/h op til 25 bar. Tlf

9 NØD-ELVÆRKER TIL SKEJBY SYGEHUS JPH Energi er valgt som rådgiver i forbindelse med etablering af nød-elværker til det nye universitetshospital i Aarhus. Byggeriet er danmarkshistoriens største og mest komplicerede hospitalsbyggeri. JPH Energi har deltaget i projektet fra 2012, således at de specielle forhold, et generatorsæt stiller til en bygning, er blevet implementeret. Derved undgås det, at røg, støj og vibrationer kommer til at genere omgivelserne i fremtiden. Nød-elværkerne placeres i 2 bygninger i hver sin ende af det nye hospitalsområde. Bygninger og anlæg er designet, så de i fremtiden kan udvides fra 4 til 8 nødstrømsanlæg. Anlæggene lever op til kravet om, at hospitalet skal kunne forsynes inden for 15 sekunder efter strømsvigt. Dette opnås ved at synkronisere efter princippet close generator breaker before excitation. Samson Reguleringsteknik A/S Specialister i regulering af Tryk, Flow og Temperatur. Blokken Birkerød Mirabellevej 11C Randers samson-reg.dk Rådgivning og projektering inden for lyddæmpning og ventilation Tlf.: Vores Sandwichpaneler er BS60-godkendte

10 Vi har energien til dig Nye muligheder med ENERGIFORLIGET Landholmvej Storvorde Tlf Europas førende producent af industri stålskorstene VL Staal a/s Storstrømsvej 1 DK-6715 Esbjerg N E: T: F: arkitektfirmaet Hellsten algade 12, 9700 Brønderslev tlf: mobil: Erhvervsparken Hobro Tlf Fax Gas- og oliebrændere til ethvert formål Max Weishaupt A/S Tlf

11 KRAFTVARMEVÆRKER PÅ GRØNLAND JPH Energi har stor erfaring med etablering og drift af kraftvarmeværker på Grønland. Både hoved-elværker i Paamiut, Maniitsoq og Qasigiannguit samt nød-elværket i Ittoqqortoormiit er opført med JPH Energi som total rådgiver. Et eksempel herpå er værket i Maniitsoq, som er bygget i Bygningen er på 880 kvadratmeter og rummer værksted, kontor, teknikrum og maskinsal til tre generatorer. Det er opført med specielle sandwichpaneler monteret på et stålskelet. Panelerne er særligt velegnet til at dæmpe den lavfrekvente støj, der udsendes fra de store dieselmotorer. Panelerne bruges også indvendigt i bygningen for at reducere støjen til et minimum. JPH Energi har bidraget til både den procestekniske og bygningsmæssige del, og der har fra start været store krav til værkets virkningsgrad og driftsøkonomi. Anlægget har en total virkningsgrad på 90 %, idet man udnytter varmen fra smøreolien og røggassen optimalt. Varmevirkningsgraden er over 40 % bedre end på det gamle anlæg, hvilket betyder, at man årligt i gennemsnit sparer liter fyringsolie og udleder kg CO 2 mindre. Vi har specialiseret os inden for: Armatec A/S Mjølnersvej 4-8 DK-2600 Glostrup Tlf Fax Robotløsninger PLC-styringer og procesovervågning Styre- og fordelingstavler Fjernsupport Veje- og doseringssystemer Sorteringsanlæg Pneumatik- og hydrauliksystemer Maskinstyringer Visionsystemer Udvikling af databaser/ PC-programmer Solcelleanlæg Energioptimering Kummerowsvej Nørresundby Tlf Fax

12 JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma JPH ENERGI A/S Skanderborg afd. Danmarksvej 30 H Skanderborg Tlf.: Mail: Web: Dronninglund afd. Slotsgade Dronninglund Tlf.: Fax: Mail: Web: JMF Jysk Maskin Flyt Møllersmindevej Rask Mølle Tlf Jysk Maskin Flyt har udført opgaver for JPH gennem mange år og herigennem været med til at løse spændene interessante og omfangsrige projekter. Natural History Museum i London Fjernelse af 2 stk 40 tons dampkedler i kælderen under NHM hvorefter vi skulle indsætte en komplet kraftvarmecentral bestående af 25 tons motor 10 tons tilbehør og 12 tons kølemaskine Vi tilbyder en lang række ydelser indenfor flytning af industri maskiner. Vi sætter en stor ære i præcision og punktlighed. Mange års erfaring gør at du trygt kan lægge din ordre og maskiner i vores hænder Gennem JPH fik vi opgaven at udføre motorskift i Qasigiannguit Opgaven bestod i at transportere 3 stk MAN Motorer28 og 35 tons fra havnen og til fundament i eksisterende central. Der var dog det ved opgaven at indbringningshullet var 2,5 meter over tearren og der fandtes ingen kraner i byen der kunne løfte vægten. JMF havde pakket og afskibet grejet fra Ålborg og det blev leveret samtidig med motorene på havnen. JMF brugte hejseplatform til opgaven for at få løftet maskinerne. Bygningen var klargjort af lokale håndværkere og dem brugte vi også til hjælp. Tro flytter bjerge, vi flytter resten Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S 8955

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk

4kommuner er. Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg. allerede i gang. varme.danfoss.dk Én samlet styring af alle varme- og ventilationsanlæg ECL Comfort 310 er kommunernes stærke genvej til styring af varme,- brugsvandsog ventilationsanlæg i gamle såvel som nye bygninger. Det skyldes ikke

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde

10gode eksempler. på offentlig-privat samarbejde 10 gode eksempler 1 10gode eksempler på offentlig-privat samarbejde 2 10 gode eksempler Udbudsportalen 2013 Design og illustrationer: Mark Gry Christiansen Tryk: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge A/S 10 gode

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? Dit gods - vores fornemmeste opgave...og længere er den ikke Vi vil være den transportvirksomhed, som vores kunder vælger at handle med. Det forpligter

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

SEG. Kildepladsoptimering. Udstillinger. Danish Crown. DSB værksted NYHED! SEG autoadapt. Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010.

SEG. Kildepladsoptimering. Udstillinger. Danish Crown. DSB værksted NYHED! SEG autoadapt. Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010. AUTOADAPT3 CIRKULATION Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010 SEG grinderpumpen der kan selv... SEG autoadapt NYHED! Danish Crown DSB værksted Kildepladsoptimering Udstillinger Store besparelser, se side

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag Geotermisk energi Energien under vores fødder Vores undergrund rummer energi nok til at dække en stor del af vores opvarmningsbehov. Men hidtil har denne energikilde ligget næsten ubenyttet hen. På trods

Læs mere

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen (Afklaring af den private sektors forventninger til udvidet klimasamarbejde med lokale myndigheder) Rapport

Læs mere

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 1 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Miljøteknologi der rykker. 10 virksomheder viser vejen

Miljøteknologi der rykker. 10 virksomheder viser vejen Miljøteknologi der rykker 10 virksomheder viser vejen NORDISK MILJØMÆRKNING Udgivet af : Miljøministeriet Højbro Plads 4 1200 København K Layout: Par No 1 Fotos: Venligst udlånt af virksomhederne. Foto

Læs mere