Strategiplan for /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye"

Transkript

1

2 Strategiplan for /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel 6 MW Type Zeta Indkøb af ny driftsvarmepumpe & flytning af måleudstyr for varmesalg. Opgradering af vores el- system, samt opgradering af vores driftssystem. Udvidelse og ombygning af pumperum inkl. kontorbygning for nye driftsvarmepumpe

3

4

5 Nuværende røggasvekslere er utætte i nogle rørsystemer og disse er derfor lukkede med mindre kapacitet til følge. Derfor ønsker man at udskifte vekslere sammen med nye motorer, som har en meget bedre virkningsgrad. Hvis man vælger at renovere nuværende motorer, skal der regnes med ekstraomkostninger til renovering af nuværende røggasvekslere.

6 Opdatering af forsikringer for værket Kontrakt med Klokkerholm Kraft Varme Kontrakt med Hjallerup Vandforsyning Renovering af ledningsnet på Margrethevej og Henriksvej, samt en del af Granvej. Opgradering af økonomisystem DFF Nye vedtægter godkendt 13. september Temadag 13. september investeringsplan Ordinær Generalforsamling den 29. september 2011 på Hotel Hjallerup Kro kl

7 1. Nye mere effektive motorer, der er forberedt til biogas, som vil sikre en miljøgodkendelse. 2. Nye mere effektive røggasvekslere for motorer. 3. Ny Elkedel til Hjallerup Fjernvarme. 4. Ny mere effektiv driftsvarmepumpe 5. Varme fra Vattenfall eller Aalborg Varmeforsyning til Hjallerup Fjernvarme & Klokkerholm Kraft Varme. 6. Fælles biogasanlæg for værker i Brønderslev samarbejdet. Alternativ til varme fra Vattenfall. 7. Jordvarmeanlæg, som alternativ til varme fra Vattenfall eller fælles biogasanlæg.

8 Ikke pt. muligt at omlægge naturgasfyret kraftvarmeproduktion til varmeproducerende biomasseproduktion. Anlægget er på 40 MW svarende til 60% af den maksimale effekt, svarende til % af det samlede varmebehov. Anlægget er estimeret til en pris på 165 mio. kr. Transmissionsnettet med tilhørende tekniskanlæg er estimeret til 193 mio. kr. Halmprisen er sat til 600 kr. pr. ton. 8

9 Fjernvarmeanalyse Hjallerup, den 13. september 2011 Anna Bobach, PlanEnergi 9

10 Arealer ved Campingområde for markedspladsen og kile ved Østermarken. 80 km jordslanger. Advansor varmepumpe 475 kw el med CO 2 som kølemiddel pga. den høje fremløbstemperatur. COP varierende hen over året. Påvirkes primært af jordtemperaturen og returtemperaturen på fjernvarmen. Der betales høj afgift på 220 kr./mwh varme. Fjernvarmeanalyse Hjallerup, den 13. september 2011 Anna Bobach, PlanEnergi 10

11 Fjernvarmeanalyse Hjallerup, den 13. september 2011 Anna Bobach, PlanEnergi 11

12 Investering på ca. 10 mio. kr. Netto produktionsomkostninger på 334 kr./mwh Fuldlasttimer pr. år: Kapitalomkostninger 5% over 20 år: 23 kr./mwh Bruttoproduktionsomkostninger(BPO): 357 kr./mwh Besparelse på -21 kr./mwh. Det kan altså ikke betale sig i forhold til Vattenfall og Biogasanlæg. Hvis omkostninger til jordslanger halveres, så falder til 347 kr./mwh. Hvis afgiften lægges om til 100% af spotprisen falder BPO til 340 kr./mwh stadig ingen besparelse. Fjernvarmeanalyse Hjallerup, den 13. september 2011 Anna Bobach, PlanEnergi 12

13 Politisk ønske. Der forventes en forbedret el-afregning for biogas. Der skal være en økonomisk gevinst at hente for både fjernvarmeværkerne og landmændene. På nuværende tidspunkt er det svært for landmændene at skaffe penge til et biogasanlæg. Anlæggene skal have en vis størrelse før det er interessant. Fjernvarmeværkerne skal sørge for motorer, der kan brænde biogassen af. Biogasprisen kan højest være 2,83 kr./m3 biogas for at opnå en besparelse på 10%. Hvis det skal kunne give den samme besparelse som en fælles halmløsning må biogasprisen højest være 2,73 kr./m3 for at Fjernvarmeanalyse Hjallerup, opnå den 13. en september varmeproduktionspris på 290 kr./mwh i Hjallerup Anna Bobach, PlanEnergi 13

14 Hjallerup Fjernvarme afskr. Investering NPO + KO* = BPO Besparelse Varme ab værk = MWh/år år Mkr kr/mwh kr/mwh kr/mwh kr/mwh 1 Reference inkl. nye motorer 15 0, Vattenfall til Hjallerup 15 27, Vattenfall til Hjallerup og Klokkerholm 15 42, Den største besparelse opnås for Hjallerup ved at etablere en ledning til Vattenfall alene. Det er med de nuværende priser ikke rentabelt at forsyne Klokkerholm med varme fra Vattenfall. Tallene er justeret efter beslutning om nye motorer og nye priser fra Vattenfall i dec Fjernvarmeanalyse Hjallerup, den 13. december 2011 Anna Bobach, PlanEnergi 14

15 Vattenfall har fremsat en pris på overskuds-varme på kr. 283 / MWH. Selve prisen for overskudsvarme udgør 72 kr. / MWH, mens afgiften til staten udgør 211 kr. / MWH. Den høje afgift skyldes, at overskuds varme fra el- produktionen er baseret på kul. På mødet den 2. februar 2011 oplyste Vattenfall, at man planlagde fra 2014 vil være 20% CO2 neutral og i 2016 vil være 40% CO2 neutral. Der forhandles på nuværende tidspunkt med Aalborg Kommune om levetid og priser på varme. Der har været afholdt møde både med Vattenfall og Aalborg forsyning om levering af varme til Hjallerup Fjernvarme og Klokkerholm Kraft Varme. Aalborg Forsyning undersøger på nuværende tidspunkt levering af varme, hvor der på nuværende tidspunkt er forsyning af varme i nyt rørsystem til rundkørsel på denne side af Vodskov by.

16

17 Transmissionsn et KM Investering i mio. kr. Forsyning til 11 værker Forsyning til 6 værker Forsyning til Hjallerup 84, ,

18 Ved installation af en elkedel vil Hjallerup Fjernvarme kunne udnytte det liberale el-marked fuldt ud. På gasmotoranlægget produceres varme ved høje elpriser, og ved lave elpriser produceres varmen på elkedlen. Da det ikke er muligt at forudsige niveauet for elpriserne i fremtiden, og for at opnå optimal driftsresultat, er der brugt elpriser fra kalenderåret 2010 for at kunne lave beregninger for tilbagebetaling af elkedelinstallationen. Økonomi: Driftstimer timer Varmeproduktion 2010 MWH Indtægt ved drift i elmarkedet kr Udgifter til afgifter i elmarkedet kr Samlet indtægt år 2010: kr Værdi af varmeproduktion ift. eksisterende anlæg kr Provenu år 2010 kr Udgifter ved installation af elkedel kr Simpel tilbagebetalingstid år 1,5 AEA får brikkerne til at falde på plads

19 Herunder opstilles de økonomiske betragtninger på de forskellige scenarier vedrørende varmeproduktion som har været diskuteret. Priserne herunder er på budgetniveau. Renovering af eksisterende gasmotorer : timers revision: kr , timers revision: kr ,- Samlet udgift oplyst af værket: kr ,- Udskiftning af eksisterende gasmotorer : Indkøb af nye gasmotorer (Jenbacher JMS 620 F12): kr ,- Indkøb af nye Danstoker røggasvekslere: kr ,- Installationsarbejde: kr ,- Nye motorfundamenter: kr ,- Salg af eksisterende motorer kr ,- Samlet udgift: kr ,- Merinvestering ved udskiftning: kr AEA får brikkerne til at falde på plads 19

20 Fordele og ulemper ved ny gasmotorinstallation Fordele : Miljøgodkendelse Ingen gener fra lyd og vibrationer De nye motorer er forberedt for drift på biogas Ingen problemer ved drift på naturgas med ændring i kvaliteten Forbedret driftsøkonomi Virkningsgraden på den nye motorinstallation er 10% bedre end på den eksisterende motorinstallation. Fremtidssikring af anlæg. Ulemper : Stor investering Driftmæssig ude tid på ca. 3 måneder under installation AEA får brikkerne til at falde på plads 20

21 Bruttoproduktionspris Besparelse Reference, nuværende drift 336 kr./mwh - Vattenfall 283 kr./mwh 305 kr./mwh 22 kr./mwh Fælles Biogasanlæg (290 kr./mwh) (48 kr./mwh) Jordvarmepumper 358 kr./mwh -22 kr./mwh (Fælles halmanlæg) (290 kr./mwh) (48 kr./mwh) Grundvandsvarmepump 357 kr./mwh -22 kr./mwh Geotermi 490 kr./mwh -154 kr./mwh Fjernvarmeanalyse Hjallerup, den 13. september 2011 Anna Bobach, PlanEnergi 21

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2010-2011. Ordinær generalforsamling 2010 2011. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2010

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt Til: Att.: Norddjurs Kommune Teknik- og Miljøchef Lotta Dybdahl Sandsgaard, Norddjurs Kommune Djurs Bioenergi biogasanlæg ved Grenå Ansøgning om kommunegarantistillelse for optagelse af lån til biogasprojekt

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a.

JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME. Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk A.m.b.a. JANUAR 2015 AALBORG FORSYNING, VARME Forudsætninger for fase 2 beregninger af kraftvarmetillæg for Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Amba ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere