Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider"

Transkript

1 Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider Udarbejdet af Xylofon, maj 2006

2 20 nye kommuner på nettet - en kvalitativ evaluering 1. Evalueringens resultater executive summary Indledning Evalueringens metode Ny Sønderborg Kommune Favrskov Kommune Viborg Storkommune Syddjurs Kommune Ny Holstebro Kommune Ny Haderslev Kommune Ny Frederikshavn Kommune Vesthimmerland Kommune Mariagerfjord Kommune Ny Vejen Kommune Ny Horsens Kommune Ny Middelfart Kommune Ny Nyborg Kommune Fåborg-Midtfyn Kommune Guldborgsund Kommune Ny Lejre Kommune Rudersdal Kommune Furesø Kommune Ny Slagelse Kommune Odsherred Kommune

3 1. Evalueringens resultater executive summary Kommunikations- og webfirmaet Xylofon har i foråret 2006 gennemført en kvalitativ evaluering af hjemmesider for 20 nye sammenlægningskommuner. Det generelle billede af kommunernes sammenlægningshjemmesider er, at de primært består af sprogligt uredigerede offentliggørelser af dagsordener og mødereferater. Der er derfor tale om en meget afsenderstyret information, som ikke tager hensyn til modtagerne. Overordnede konklusioner: Mange hjemmesider svigter læserne de skal selv finde meningen i den meget afsenderorienterede information. Der er alt for mange ukommenterede original-dokumenter. Der er alt for lidt formidlet og målrettet indhold. Der er for få billeder, interviews, artikler o. lign. Mange sider forpasser muligheden for at skabe identitet og interesse omkring den nye kommune. Designmæssigt er der flere fornuftige løsninger. Uddybende kommentarer På de fleste nye kommuners hjemmesider er der ikke foretaget nogen opdeling af målgrupper. Der er den samme indgang for alle. Dette er ærgeligt, fordi ved at fokusere på bestemte målgrupper kan man tilpasse sine informationer, så de bedre honorerer informationsbehovet og forskellige brugeres ønsker. Endvidere er det en oplagt måde at arbejde mere klart og strategisk med sin kommunikation. Ansatte, kommende ansatte, borgere, politikere, erhvervsliv og medier efterspørger forskellig information, og ved at undlade at målrette sin kommunikation tvinger man dem til selv at finde frem til meningen, med fare for at de giver op eller overser vigtig information. Det er vigtigt at være bevidst om modtagerne, og tegne det mest optimale billede af den nye kommune. Sørger man eksempelvis for at præsentere interessante vinkler og historier i et presserum, øger man sandsynligheden for, at en journalist tager bolden op. Med hensyn til sprog og disponering af de enkelte sider kunne mange af kommunerne gøre det langt bedre ved at følge en række tommelfingerregler om netkommunikation. Eksempelvis ved, at skrive introducerende tekster til et mødereferat; hvad er essensen i dette dokument? Når man blot lægger et PDF-dokument ud, er sandsynligheden for at det faktisk bliver læst (af andre end dem der ville læse det under alle omstændigheder) meget lav. Det er altid hensigtsmæssigt at bruge mange overskrifter, korte afsnit, punktopstillinger og et simpelt sprog uden fyld, når der skrives til hjemmesider. Computerskærme er ikke egnede til at læse lange dokumenter og tekststykker på. Undersøgelser viser, at internetbrugere scanner en internet side, på samme måde som når man læser manchetten i avisen, før man bestemmer om, man vil læse hele artiklen. Derfor skal indholdet skrives, så det imødekommer denne adfærd. Kommunikationen forbliver forholdsvis begrænset, når man blot gør original-dokumenter som mødereferater m.m. tilgængelige. Kommunikationen kan forbedres væsentligt, når man skriver, hvad essensen er, og eventuelt giver modtageren mulighed for at kommentere informationen. Flere hjemmesider har forsøgt sig med en debatsektion, men den ligger oftest øde hen, hvilket tyder på at muligheden ikke er blevet markedsført tilstrækkeligt, eller også har brugerne slet ikke ønsket at deltage i debatten. I hvert fald kan man konstatere, at det er meget få, der har kunnet se et formål med denne og derfor ikke deltager i debatsektionerne. Navigationen fungerer generelt godt på hjemmesiderne, men mange steder ville småjusteringer og bedre organisering af indholdet kunne gøre underværker for navigationen og samtidig præsentere indholdet på en langt mere interessant måde. Tre hovedgrupper Vores evaluering viser, at kommunernes indsats på hjemmesiderne kan grupperes i 3 hovedgrupper: Førerfeltet I førerfeltet er en række kommuner, som tydeligvis har lagt nogle ressourcer i opgaven, og som har prøvet at gøre deres hjemmesider interessante ved at arbejde bevidst med den sproglige formidling og struktureringen af indholdet. Dog kan der ikke tales om høje karakterer for indsatsen, da der for alles vedkommende stadig er et pænt forbedringspotentiale. 2

4 Syddjurs Har artikler, interviews og billeder, som sætter ansigter og mennesker på reformen. Mangler at tage hensyn til flere målgrupper som eksempelvis borgere og presse. Ny Horsens Gode nyhedsbreve, RSS news-feed, logisk struktur. Mangler målgruppeopdeling og for meget af indholdet udgøres af uformidlede originaldokumenter. Guldborgsund Flot design og logisk navigation. En del formidlet og weboptimeret indhold. Forskellige målgrupper, men der mangler mere indhold til dem. Ny Lejre Bruger forsiden til at præsentere interessant indhold. Bruger interviews, og desuden er mødereferaterne læsevenlige. En lidt forvirrende navigation, ingen målgruppeopdeling og man savner en printfunktion. Ny Sønderborg Designet er flot, og der er tre forskellige indgange på forsiden, hvor man finder en god portion formidlet indhold. Desværre kan navigationen være lidt forvirrende. Fåborg-Midtfyn Der er foretaget en fornuftig opdeling af navigationsmenuen, som hjælper brugeren med at sortere i informationerne. Der er en hel del godt og formidlende indhold at finde, ligesom der er korte formidlende tekster på mange af siderne. Desværre mangler man en sti-angivelse, og det er heller ikke muligt at få tilsendt en , når der sker nyt på hjemmesiden. Rudersdal Man mødes af en flot forside, et gennemført design og en logisk navigation, ligesom der er netoptimerede tekster at finde på stort set alle siderne. Desuden bruges debatsektionen af borgerne. Men det er svært at se de grå links på den gennemgående grå baggrund. Desuden mangler en gennemført målgruppeopdeling. Til gengæld er der et menupunkt for pressen. Odsherred Meget interessant og engagerende indhold, portrætter af lederne og mange flotte billeder. Desværre med en dårlig udnyttelse af forsiden, et ret specielt design og der er ofte brugt alt for store billeder, skrifttyper og overskrifter, hvilket betyder, at det kommer til at virke unødigt forvirrende. Midtergruppen I midtergruppen finder man kommuner, som gør det godt på enkelte områder, men hvor man savner flere vigtige elementer før hjemmesiderne kan siges at opfylde deres formål om at kommunikere hensigtsmæssigt med brugerne det være sig borgere, medarbejdere, pressen eller andre interessenter. Favrskov Enkelt design med en god navigation og en række gode funktioner. Men der er alt for få formidlende tekster. Viborg Et pænt design og mange gode informationer. Dog er der en stor overvægt af PDF-dokumenter og sprogligt ubearbejdet indhold. Desuden er der få funktionaliteter, billeder og ingen opdeling i målgrupper. Hjemmesiden lever ikke op til kommunikationsstrategiens intentioner om at levere vedkommende information, fordi der er så lidt formidlende indhold. Ny Holstebro Igen et flot design med flere introducerende tekster og en informationsrig medarbejderindgang. Desværre er navigationen og struktureringen af indholdet noget rodet. Forsiden er uengageret, og der mangler, ud over medarbejderne, informationer til forskellige målgrupper. Ny Frederikshavn God overskuelig navigation, gode nyhedsbreve og et enkelt sprog. Designet virker forældet, og alt for meget af indholdet åbnes uden nærmere angivelser af formatet som PDF-dokumenter. Der er heller ikke foretaget en opdeling af målgrupper, og hjemmesiden lever slet ikke op til strategien for den eksterne kommunikation, som er at læse via hjemmesiden. Ny Middelfart Pænt design. Anderledes at inddrage borgerne i en fotokonkurrence ligesom der er en god spørgsmål/svar sektion, som faktisk bruges af borgerne. Det trækker ned, at der er for mange niveauer i indholdsstrukturen. Derved mister man hurtigt overblikket, da der heller ikke er nogen sti-angivelse. Desuden er der for mange originaldokumenter, og der mangler mere formidlende indhold. Bagtroppen Bagtroppen består af hjemmesider, som ganske enkelt har for lidt formidlende indhold, hvilket betyder, at brugeren er overladt til selv i alt for stor grad at trække relevant information ud af mødereferater og dagsordener, og at kommunen forsømmer at udnytte mulighederne for proaktivt at skabe en ny synlig identitet. Nogle har endda en løsning, som er direkte kritisabel. Det gælder især Furesø, hvor hjemmesiden er så minimalistisk, at den nærmest er ubrugelig. Ny Haderslev Der er et godt nyhedsbrev til de ansatte. Ellers præges hjemmesiden af mere negative forhold, som dårlig udnyttelse af forsiden, dårlig strukturering af indholdet, rodet navigation, et underligt design og alt for få formidlende tekster samt manglende målgruppeopdeling. Vesthimmerland Har en god udnyttelse af forsiden, logisk navigation og nogle gode formidlende nyhedsbreve. Imidlertid er målgruppeopdelingen utilstrækkelig, der er alt for få formidlende tekster, få billeder og et noget kluntet design. 3

5 Mariagerfjord God drop-down menu og nyhedssektionen opdateres ofte. Men forsiden er uinteressant og designet er helt forældet, og der er alt for lidt formidlende materiale og basale funktioner mangler. Eksempelvis en søge- og abonnementsfunktion. Desuden åbnes PDF dokumenter og eksterne links ofte i hjemmesidens hovedvindue i stedet for i et nyt vindue. Ny Vejen Har en god udnyttelse af forsiden og en logisk navigationsmenu. Der er meget lidt formidlende indhold. Blot er en række offentlige dokumenter gjort tilgængelige og langt hen ad vejen er det op til brugeren selv at trække mening ud af dem. Dog er der en mere informativ kommunefolder. Ny Nyborg Hjemmesiden har et simpelt design og en god menustruktur, som gør det nemt at navigere rundt på siderne. Men igen er der alt for lidt formidlende indhold og ingen målgruppeopdeling. Desuden er forsiden dårligt udnyttet, fordi den ikke præsenterer noget interessant indhold eller viser nogle muligheder. Furesø Klart den ringeste hjemmeside i evalueringen, hvor det mest positive man kan sige er, at hovedmenuen er enkel, og at man kan læse referater. Ellers mangler den alt, hvad der kunne være med til at gøre den interessant, for eksempel formidlende indhold, design, billeder, god navigation. Desuden tvinges man til at scrolle alt for meget. 4

6 2. Indledning I januar 2006 udgav Dansk Journalistforbund rapporten Kommunikation i de nye kommuner. Det var en sammenlignende undersøgelse af kommunernes kommunikationsstrategier i forhold til kommunalreformen. Konklusionen var, at kommunikation var højt prioriteret som et strategisk ledelsesværktøj: Ud af 65 kommuner havde de 61 udarbejdet og offentliggjort kommunikationsstrategier- og planer. Rapporten viste, at kommunerne havde lagt vægt på åbenhed og dialog koblet med relevant og lettilgængelig information. Men det fremgik også, at hovedindtrykket af sammenlægninghjemmesiderne var, at de fungerede som arkivskabe med referater og politikker. En indsats der ikke var brugt mange ressourcer på. Rapporten beklagede, at kommunerne ikke havde lavet interessentanalyser, der kunne kortlægge behovene for information hos forskellige interessenter, hvilket betyder, at risikoen for forfejlet kommunikation er stor. De gennemgående værdier og principper i kommunikationsstrategierne for kommunikationen i kommunerne var ambitiøse og yderst fornuftige: Åbenhed Dialog Troværdighed Relevans Lettilgængelig Forståelig Der skal informeres internt før eksternt Der skal kommunikeres fælles, samtidig og ensartet Kommunikation skal være et fast punkt på enhver dagsorden. KL indleder i sit notat af 1.oktober 2005 om Gode råd om kommunikation i forbindelse med sammenlægningerne med at sige, at For at kommunesammenlægningen skal lykkedes optimalt, er det vigtigt, at kommunikation gøres til et strategisk anliggende for den politiske og administrative ledelse i kommunerne. Kommunikationen er således et vigtigt element i processen. Om netkommunikation skriver KL i samme notat at: Det vil være oplagt at udarbejde en hjemmeside der kan give et generelt og målgruppespecifikt overblik over kommunesammenlægningsaktiviteterne. Derudover vil en hjemmeside kunne tjene som et kontinuerligt forum for debat og idéudvikling af aktiviteter i sammenlægningsprocessen. Hjemmesiden skal struktureres efter de videnbehov, der eksisterer i de enkelte målgrupper, ikke efter det aktuelle organisationsdiagram med ansvar for sammenlægningsprocessen. (Vores fremhævninger) Men hvordan ser webkommunikationen ud i april-maj 2006 afspejler værdier og principper sig i kommunikationen og følges KLs råd? Evaluering af 20 hjemmesider I Xylofon har vi evalueret kommunikationsindsatsen på 20 tilfældigt udvalgte kommuners sammenlægningshjemmesider. De 20 hjemmesider er: Ny Sønderborg kommune, Favrskov kommune, Viborg storkommune, Syddjurs kommune, Ny Holstebro, Ny Haderslev, Ny Frederikshavn kommune, Vesthimmerland kommune, Mariagerfjord kommune, Ny Vejen kommune, Ny Horsens, Ny Middelfart kommune, Ny Nyborg kommune, Fåborg-Midtfyn kommune, Guldborgsund kommune, Ny Lejre kommune, Rudersdal kommune, Furesø kommune, Ny Slagelse kommune og Odsherred kommune. Ambitionen er, at evaluere hjemmesiderne ud fra en kommunikationsvinkel og samtidig undersøge om kommunernes intentioner og ambitioner udmønter sig konkret på hjemmesiderne. En sådan evaluering af sammenlægningskommuners kommunikation på deres hjemmesider er relevant af flere årsager: 5

7 Når hjemmesiderne er vigtige elementer i kommunikationsindsatserne, skyldes det, at rigtig mange mennesker bruger hjemmesider til at søge deres informationer og orientere sig om emner af interesse. Det gælder for både ansatte, politikere, virksomheder, journalister og borgere. Samtidig er der for de sammenlagte kommuner et behov for at skabe forståelse omkring sammenlægningsprocessen og de ændringer der sker. Hjemmesiderne kan også bruges til borgerinddragelse i forbindelse med afklarings- og beslutningsprocesser ligesom de også kan være med til at skabe og formidle en ny fælles identitet i den nye kommune. Et medie med egne præmisser og muligheder Internettet er en helt oplagt platform til at kommunikere og informere om de kommunale forandringer, da der er mange mennesker, der bruger hjemmesider som det første sted at søge oplysninger. Hjemmesider bør derfor betragtes som en strategisk mulighed for at skabe en ny virkelighed. Her er det indhold, form og visioner for fremtiden, som skaber de første billeder af den nye kommune i målgruppernes hoveder. En velstruktureret og velredigeret hjemmeside kan hjælpe målgrupperne med at sortere i informationsmængden ved fx at segmentere brugerne og lave forskellige indgange til informationerne. Desuden giver det også mulighed for at skrive målrettede og/eller forklarende tekster, som er tilpasset til hver enkelt målgruppe. Endvidere kan hjemmesiden også bruges til borgerinddragelse i form af fx diskussionsfora eller afstemninger. På hjemmesider skal man tage hensyn til, hvordan man læser på internetsider og skrive tekster, som passer hertil: Brugerne scanner hurtigt teksten og læser ikke lange tekstafsnit, dvs. man bør skrive korte sætninger, undgå overflødige ord og komme til sagen hurtigt: Læseren skal med det samme kunne besvare hvad handler denne tekst om og er den relevant for mig, for brugerne er praktiske og utålmodige. Derfor anbefales det altid at bruge mange overskrifter, korte afsnit og flytte pointen så langt frem i teksten som muligt. Det nytter altså ikke noget at bruge den klassiske opdeling af en tekst; indledning, midte og konklusion. På hjemmesider skal konklusionen være det første, så kan man uddybe herefter og give brugeren mulighed for at klikke sig videre til mere information. På samme vis er det hensigtsmæssigt at bruge punktopstillinger, bruge ikke-komplicerede ord, holde sig til ét emne per side og undgå de lange sider, hvor læseren tvinges til at scrolle meget. Det er vigtigt at guide brugeren og skabe værdi hos den enkelte. 2.1 Evalueringens metode I kommunalreformen indgår der fusionsprocesser mellem to eller flere kommuner, hvilket medfører et endnu større behov for kommunernes interne og eksterne kommunikation. I denne rapport vil der blive foretaget en kvalitativ evaluering af 20 tilfældigt udvalgte kommuners hjemmesider. Dog er de udvalgt således, at der er geografisk spredning og, at der indgår både land- og bykommuner. I evalueringen vil følgende parametre indgå og blive vurderet, som det nu giver mening i de enkelte tilfælde. Parametrene er udvalgt, fordi de afspejler nogle af de grundlæggende spørgsmål, som man har, når man ser en hjemmeside hvad er det, hvad kan jeg og er det relevant for mig? Forsiden Hvordan bruges forsiden? Virker den attraktiv? Navigation Er menuerne logiske og overskuelige? Kan man som bruger finde rundt på hjemmesiden? Er hjemmesiden forsynet med en brugsvejledning eller en forklarende tekst om hvad intentionen er? Målgrupper Hvilke målgrupper henvender hjemmesiden sig til og er den opdelt derefter? Afspejler indholdet de forskellige målgrupper? Indhold og sprog Hvilke typer af information er tilgængelig? Hvordan er sproget er det hverdagssprog eller politikersprog? Bærer det præg af afsenderstyret kommunikation af hensyn til oplysningspligt eller er det tænkt i øjenhøjde med målgruppen? 6

8 Er sproget engagerende? Er der bearbejdede webtekster, eller er det original-dokumenter, som er lagt ud? Er teksterne skrevet til nettet (mange overskrifter, korte afsnit, brug af punktopstillinger, simpelt sprog uden fyld) Funktioner Hvilke muligheder har man som bruger? Er der mulighed for interaktivitet? Er der videofiler, lydfiler eller animationer? Design og udseende Hvordan er det visuelle udtryk? 7

9 3. Ny Sønderborg Kommune Hvordan bruges forsiden? Allerøverst finder man en række funktioner: Forsiden viser tydeligt tre forskellige indgange til Målgrupperne, ansatte, politikere og borgere. Herunder vises de seneste nyheder, en søgefunktion og et link til spørgsmål/svar sektionen. Øverst vises skiftende stemningsbilleder tre ad gangen. Nederst vises en tidslinie for reformen med klikbare datoer for vigtigste begivenheder: de Det er meget fornuftigt at have placeret søgefunktionen og adgangen til spørgsmål/svar på forsiden, eftersom brugere ofte vil have en interesse i at se eller stille spørgsmål omkring alt det nye, som kommer til at ske. Placeringen gør det det hurtigt og nemt at få adgang. Er menuerne logiske og overskuelige? Topmenuen sikrer, at man altid kan komme til forsiden med ét klik, se de seneste nyheder, få info om hjemmesiden og se kontaktoplysninger uanset hvilken side man befinder sig på. Specielt Om hjemmeside og Kontakt er gode, da det er let at se, hvad intentionen med hjemmesiden er, og hvem man kan kontakte. Seneste nyheder virker dog ret misvisende, da man tilsyneladende ikke har adgang til andre end netop de seneste nyheder der er ikke noget nyhedsarkiv over tidligere nyheder. 8

10 Nyhedsoversigten på forsiden fungerer ikke optimalt. Det er generelt en god idé at have synlige nyheder på forsiden, men når man så klikker på en nyhed, kommer man kun til denne ene nyhed. Man kunne med fordel bruge venstrevinduet til at lave links til de andre nyheder. Så ville man have følelsen af at være blevet bragt over i nyhedssektionen af hjemmesiden. I stedet må man bruge browserens tilbageknap eller klikke på Seneste nyheder : Desuden er det, som det kan ses, også et problem at printfunktionen og søgefunktionen forsvinder dog bibeholdes linket til oplæsningsprogrammet. På andre sider har man ellers disse muligheder: Her skal det bemærkes, at når man skriver at noget åbnes i et nyt vindue, ja, så skal det også åbne i et nyt vindue. Men her åbnes linket i det samme vindue. Som det ses nedenfor, er der forskellige menuer i de forskellige indgange. Emnemæssigt virker opdelingen meget fornuftig, dog er det et problem, at man ikke i menuen kan se hvilken side, der aktuelt vises i hovedvinduet. Det kunne med fordel markeres med en anden skriftfarve, med en understregning e. lign. Den manglende angivelse betyder, at man meget nemt kan komme tvivl om, hvor man er i menuen, der er nemlig heller ikke nogen anden form for sti-angivelse af, hvor man aktuelt befinder sig. Desuden er det også problematisk, at menuer helt kan ændre sig: Klikker man fx på De første udviklingsplaner under Jeg er borger, så ryger man helt ud af Jeg er borger menuen. Dels virker det meget forvirrende, og dels tvinger det brugeren til at bruge browserens tilbage-knap hele tiden. Samme problematik gør sig gældende ved Fusionens kommunikationsstrategi under Jeg er politiker og Jeg er borger. Der burde ikke være noget i vejen for at man i Content Management Systemet bag hjemmesiden linket til de samme dokumenter, samtidig med at man beholder den rigtige menu i venstrevinduet. 9

11 Det kan virke forvirrende, at undermenuer til et menupunkt åbnes overfor menupunktet. Det er egentlig ikke fordi det i sig selv er problematisk, men man går imod en slags etableret standard for menuer det ligger næsten i ordene menu og undermenu. Man er simpelthen så vant til, fra for eksempel officeprogrammer og andre hjemmesider, at undermenuer åbnes under hovedmenuer, at brud på denne konvention oftest ikke er hensigtsmæssige. Yderligere er det meget uhensigtsmæssigt at bruge et menupunkt, som direkte åbner et PDF dokument, endda uden at det er angivet i parentes. Som det fx sker ved Etablering af jobcenter i Jeg er ansat menuen. Man kunne mere hensigtsmæssigt have skrevet en web-egnet tekst, som vises i hovedvinduet, og så have linket til PDF dokumentet herfra. Til gengæld er hjemmesiden forsynet med en Om hjemmesiden, hvor det gøres klart at intentionen med siden er at give alle relevante oplysninger om processen straks beslutninger bliver truffet. Her kan også kontaktoplysningerne findes. Glimrende; så ved man nemlig hvilke kriterier hjemmesiden eksisterer under som man så som bruger guides ind på, hvad man kan forvente at finde og at kunne bruge hjemmesiden til. Målgrupper Hjemmesiden er inddelt i 3 overordnede målgrupper, ansatte, politikere og borgere. Men er indholdet så også tilpasset disse målgrupper? Eller om det blot er delt ud på disse uden hensyntagen til det tekstlige indholds beskaffenhed i forhold til den givne målgruppe. Det første der springer i øjnene er, at ansatte og politikere er særskilte målgrupper. Man skulle tro, at de ville bruge deres adgang til et forhåbentligt fælles intranet, hvor de ville få deres oplysninger. Der kan selvfølgelig være en strategisk idé i at vise borgerne, hvad deres politikere og kommunernes ansatte har af informationer. Selvfølgelig kan det også tænkes at politikere og ansatte faktisk bruger hjemmesiden, hvis den tilfører en merværdi i form af for eksempel mere overskuelige menuer eller organisering af dokumenter. Det næste man får øje på er, at der er lidt flere forklarende tekster i Jeg er borger indgangen, ligesom der også er flere hvem, hvad og hvor tekster med fakta om for eksempel den nye kommunes størrelse. Det er således godt, at der er tænkt på, hvilke typer af spørgsmål borgere måtte sidde med i denne forandringsproces. Det er nemlig oftest helt elementære faktuelle ting, som man i første omgang har behov for at vide. Det tekstlige indhold i de forskellige indgange afspejler altså i nogen grad videnbehovet og forudsætningerne i de enkelte målgrupper. En anden meget relevant målgruppe, der burde være tilgodeset er pressen. Det ville være oplagt at servicere journalisterne med artikelmateriale, eftersom den væsentligste informationskilde for borgerne stadig er den traditionelle presse og lokale nyhedsmedier. Yderligere kunne man oprette et arkiv med stillbilleder fra kommunen, videoklip, lydfiler, interviews, samtaler med kommunens politikere om deres tanker om den nye kommune etc. Det ville både pressen kunne bruge, såvel som borgerne, der ville finde levende billeder og ord spændende og engagerende. Og vigtigst af alt; være med til at skabe en ny identitetsfølelse i kommunen. Indhold og sprog Det tilgængelige indhold på hjemmesiden er sprogligt udformet på forskellig vis. De ansatte og politikerne har forudsætningerne for at kunne finde de informationer, som de leder efter i de uredigerede PDF dokumenter, mens borgerne generelt har behov for mere forklarende redigerede tekster. I borgerindgangen er der lidt blandede bolcher; nogle tekster er bearbejdede, mens andre ikke er skrevet med henblik på målgruppen, hvilket også understreges ved, at nogle af menupunkterne fører én over til dokumenter, som hører til en helt anden indgang/målgruppe. 10

12 Det virker dog stadig som, at der kunne være et behov for at huske på de generelle råd om internettekster: For eksempel finder man i indgangen Jeg er politiker menupunktet Visionen med kommunen en alt for lang tekst, som man med fordel kunne have splittet op på flere sider og afsnit og herved øge overskueligheden og læsevenligheden betragteligt. Læg her mærke til scroll-baren ude til højre en uoverskuelig lang tekst og ganske web uegnet. Et andet sted har man forsøgt at gøre en tekst mere overskuelig ved at dele den op i overskrifter: Jeg er borger Fusionens kommunikationsstrategi. Hvilket i sig selv er prisværdigt, men klikker man på overskrifterne, så åbnes indholdet i en PDF-fil. - Meget uhensigtsmæssigt. Dels stiller det krav om, at læserens pc skal åbne Acrobat Reader, dels fylder PDF dokumenter mere, og stiller krav til læserens internetforbindelse. Alt sammen dybt unødvendigt. Et andet problem er, at man til trods for at man har valgt én bestemt indgang, alligevel ryger over i menuen for en anden målgruppe. I stedet for at gøre som beskrevet ovenfor, ville det være hensigtsmæssigt at flytte linksene i hovedvinduet ud som underpunkter til Fusionens kommunikationsstrategi, og så vise det tekstlige indhold i hovedvinduet i stedet for som nu i PDF dokumenter. Som vist her: 11

13 Funktioner Hjemmesiden har forskellige fornuftige funktionaliteter, som både gør den mere spændende at bruge og mere appellerende: Nyhedsfunktion (som af én eller anden grund ikke har en printfunktion), søgefunktion, printfunktion, link til et oplæsningsprogram, klikbar tidslinie, konkurrencer for ansatte (burde måske nok holdes på intranet), mulighed for at ansatte kan følge med i IT-projekter, se oversigter over ledige jobs, søgbar spørgsmål-svar service, et debatforum (som dog pt. ikke har haft et indlæg i 4 måneder), en værktøjskasse med anbefalinger fra KL, adgang til dagsordener og referater, kort over kommunen, tal og fakta etc. Der er således mange gode funktioner, som højner sidens brugbarhed og gør den mere interessant. Dog er organiseringen af funktionerne ikke helt oppe i omdrejninger, men det er mere et navigationsmæssigt problem. Endvidere kan det bemærkes, at der tilsyneladende ikke er gjort nogen indsats for at markedsføre debatfunktionen, hvilket er ærgerligt, fordi den ville kunne bringe borgere i dialog med deres politikere og tjene som inspirationskilde for politikere. Som den er nu, er den sådan set blot spild af serverplads og webmasterens tid, da den er uden værdi for både modtager og afsender. Design og udseende Designet og det visuelle udtryk på hjemmesiden er fornuftigt. Der er tænkt på det visuelle, og på hvordan siden fremtræder. Billederne i toppen af siden fungerer rigtig godt og er med til at gøre siden mere appellerende. Man kunne dog godt opprioritere den visuelle side yderligere ved for eksempel at bruge små billeder af kontaktpersoner, oprette et billedarkiv eller bruge illustrationer i tekster. Billeder og små videoklip kunne bruges til at gøre borgerne bekendte med stederne i deres nye kommune, ligesom den lokale presse ville kunne bruge billeder fra arkivet m.m. Styrker Flot design Målgruppeopdelt Delvist formidlende indhold Svagheder Forvirrende navigation Pressen er ikke en selvstændig målgruppe Meget af indholdet åbnes som PDF-dokumenter, uden at det er angivet at linket er til en PDF 12

14 4. Favrskov Kommune Hvordan bruges forsiden? Forsiden ser spændende ud og er forsynet med en kort indledning, der fortæller, hvad intentionen med siden er, og hvem man kan kontakte, hvis man har spørgsmål. Der er placeret flere forskellige funktioner på siden: Til venstre finder man sidens navigationsmenu, øverst til venstre er der en søgefunktion, hvor man også kan vælge mellem tre forskellige skriftstørrelser. Glimrende at forsyne siden med denne mulighed, så svagtseende hurtigt kan vælge en anden skriftstørrelse. Øverst til venstre er de fem kommuners våbenskjolde afbilledet. Et klik på én af dem bringer brugeren til den respektive kommunes hjemmeside. Til højre er en nyhedssektion og en klikbar kalender placeret. I midterfeltet er der mulighed for at vælge mellem fire forskellige indgange, som dog blot er links til punkter i menuen. I midterfeltet finder man også funktionerne Tip en ven, Print og Sitemap : Det er meget godt at have sitemap-funktionen, både af hensyn til brugere, der ønsker et hurtigt overblik, men også af hensyn til for eksempel Google, som kan bruge ordene i sitemappen til at indeksere sidens indhold bedre. Desuden informeres man om, at man kan vælge at abonnere på de enkelte sider og få besked når der er opdateringer. Nederst vises, hvem der er webmasters på siden, og yderst til højre kan kommunernes egne folk logge på intranettet (hvilket dog ikke ses på ovenstående screenshot). Er menuerne logiske og overskuelige? Menusystemet fungerer generelt godt. Det er godt, at underpunkter til et hovedpunkt åbnes under hovedpunktet i menuen. Denne simple logik sikrer, at man som bruger har en følelse af at have overblik: Dog skal dog bemærkes, at der af og til skal temmelig mange klik til at finde vej ned gennem strukturen. Ligesom at man hurtigt slippes ud af hovedmenuen, hvorefter man i midtervinduet skal fortsætte med at klikke sig frem i et nyt menusystem, som dog har de genkendelige mappeikoner, som de fleste kender fra Windows, og som viser brugeren, at de indeholder noget. 13

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd.

Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. Sæt YSMEN.DK på programmet til en klubaften - og giv hinanden gode råd. En dreng sagde til sin far: Jamen, når I ikke havde computere, hvordan kom I så på nettet? Nettet er ikke noget problem for børn,

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Titel Overskrift. Hold den kort og præcis! Som Førtidspension & Skånejob. Andet relevant information skal stå i resumefeltet.

Titel Overskrift. Hold den kort og præcis! Som Førtidspension & Skånejob. Andet relevant information skal stå i resumefeltet. Oprettelse af Indholdsside fra a-z For at oprette en side skal du vælge en indholdstype, som i de fleste tilfælde er en Indholdsside. Herefter skal du udfylde felterne; på en indholdsside skal du koncentrere

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund

Vejledning. hjemmeside-opbygning. - DFIF - Vejledning til CMS: Dansk Firma Idrætsforbund Vejledning hjemmeside-opbygning. - DFIF - Side 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HURTIGT I GANG... 4 REDIGERE HJEMMESIDEN... 5 LOGIN...5 TEKST PÅ EN SIDE...6 REDIGERINGSMULIGHEDER...6 TEKSTBEHANDLING

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads.

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads. ENGRAMs Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs til ipads. 1. Sådan henter du ENGRAMs Hvis du ikke allerede har hentet og installeret ENGRAMs, kan dette

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

"Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS

Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef Guide i at bruge RSS "Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS v/ Kim Elmose, januar 2007 1 Få bedre overblik over nyhederne med RSS Forkortelsen RSS eller ikonet dukker op på stadig flere

Læs mere

Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk

Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk AB Halvtolv, web-redaktionen 18. september 2012 Tips & trick til at finde rundt på halvtolv.dk Det kan ofte være en lidt sej kamp at finde rundt på en ny hjemmeside. Og tit bliver alle mulighederne ikke

Læs mere

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot til hjemmesiden. Mine indledende tanker bag hjemmesiden

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012

Admin i SkoleIntra. Fif til administratorer. Version: August 2012 Admin i SkoleIntra Fif til administratorer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse At være administrator på SkoleIntra...4 De første overvejelser...4 LærerIntra import af data...4 LærerIntra hvem må

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

WEB kursus I. Grundkursus i CMS

WEB kursus I. Grundkursus i CMS WEB kursus I Grundkursus i CMS 1 Link til manual på intranet: http://intranet.regionsyddanmark.dk/cmsmanual Nyttig information Support telefonnummer: 65 41 32 25 Support e-mail: websupport@regionsyddanmark.dk

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest November 2015 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere